Bageac Iuliana 1SNZ

Calculator de debit pentru gaze naturale tip CDE-GN

1.Utilizare Calculatorul de debit pentru gaze naturale, tip CDE-GN, constituie elementul tertiar din componenta sistemelor de contorizare a gazelor naturale pe principiul caderii de presiune pe un dispozitiv de strangulare tip diafragma. Dispozitivele de strangulare implementate in programul calculatorului sunt: diafragma cu prize in unghi, cu prize la flansa, cu prize la D si D/2. Calculul debitului este efectuat in conformitate cu SR EN ISO 5167-1 si SR EN ISO 5167-2, iar convertirea volumului la conditiile de baza (p = 101325Pa, t = 0 oC) este conform SR EN ISO 12213-2. Calculatorul functioneaza in asociere cu elementele secundare ale sistemului de contorizare a debitului de gaze naturale si admite mai multe configuratii posibile si anume: A)-2 traductoare de semnal unificat 4...20 mA pentru masurarea caderii de presiune pe diafragma ; -1 traductor de semnal unificat 4...20 mA pentru masurarea presiunii absolute din sistem; -1 termorezistenta Pt100,W100=1.3916; In aceasta configuratie calculatorul asigura o eroare tolerata la calculul debitului de 0.2% din valoarea conventional adevarata pentru gama de debite Qmax/Qmin=10; B) -1 traductor de semnal unificat 4...20 mA + traductor multivariabil cu iesire seriala RS485 si protocol MODBUS RTU (ex 3095FB-Rosemount) ; Configuratia asigura o eroare tolerata de 0.2% pentru gama Qmax/Qmin=12; C) -1 traductor multivariabil cu iesire RS485; Configurarea asigura o eroare tolerata 0.05%. 2.Principiu de masurare Semnalele primite de la traductoarele analogice si termorezistenta sau marimile primite de la traductorul multivariabil sunt procesate de blocul de calcul obtinându-se ca rezultat debitul si cantitatea totala de gaze care sunt afisate de calculator pe un afisor LCD 4x16 caractere in unitati ingineresti (Nm3/h, respectiv, Nm3).

3.Caracteristici tehnice Produsul se incadreaza conform Legii 608/2001 in domeniile reglementate "Joase tensiune"si "Compatibilitate electromagnetica", satisfacând cerintele esentiale aplicabile conform HG 457/2003 + HG 1514/2003 (pentru "Joase tensiune") si HG 497/2003 + HG 1554/2003 (pentru "Compatibilitate electromagnetica"). In cazul configurarii A. (doua traductoare de presiune diferentiala + traductor de presiune absoluta +termorezistenta): - domeniul de masurare a temperaturii : - 40...100°C; - domeniul de masurare a presiunii : 1...60bar abs, cu conditia PM-Pm ≤ 30bar, unde: Pm = 1 bar - limita inferioara pentru traductorul de presiune absoluta; PM= 60 bar - limita superioara pentru traductorul de presiune absoluta; - parametrii gazului pentru care se efectueaza calculul de debit sunt in conformitate cu SR ISO 12213-2 ; - domeniul de masurare a presiunii diferentiale: ΔPm=0.004; ΔPM=1bar; ΔP1min= 0bar, Δ P1max=max 0.05bar , respectiv, ΔP2min=0bar, ΔP2max= max 1bar; valoarea presiunii diferentiale la care se comuta masura de pe un traductor pe altul ΔPcom=90%ΔP1max; In cazul configurarii B. (traductor multivariabil + traductor analogic de presiune diferentiala ): -domeniul traductorului analogic este: ΔP1min= 0bar, ΔP1max=max 0.05bar iar valoarea de comutare a presiunii diferentiale de pe traductorul analogic pe cel multivariabil este ΔPcom=90%ΔP1max; Pentru toate configuratiile: - parametrii diafragmei de masurare sunt: - diametrul diafragmei : min 12.5 mm; - diametrul conductei : 50mm...1000mm; - debitul maxim in conditii normale 4 988733 Nm3/h (dintre toate combinatiile marimilor de intrare care respecta domeniile impuse); - debitul minim Qmin in conditii normale:4.016 Nm3/ h (dintre toate combinatiile marimilor de intrare care respecta domeniile impuse); - raportul debitelor este in conformitate cu configuratia aleasa pentru un anumit set de marimi de intrare introduse de utilizator (o configurare a aparatului); - diafragmele trebuie sa corespunda SR ISO 5167-1: -eroarea tolerata la masurarea debitului si cantitatii:

±0,2%;-in configurarea A si B (numai traductoare analogice sau un traductor analogic de presiune diferentiala si un traductor multivariabil ); ±0.05% -In configurarea C (numai traductor multivariabil ); - eroare tolerata la contorizarea cantitatii intre Qmin si Qmax: ± 0,2%; erorile sunt raportate la marimile conventional adevarate, calculate conform SR ISO 5167-2 - eroarea tolerata la contorizarea timpului de buna functionare raportata la timpul efectiv masurat : ± 0.1%; - valori maxime contorizate : - cantitate in functie de numarul de zecimale alese la configurare: - 999 999 999 999 Nm3 ; - timp : 99999 h; - tensiune de alimentare : conform codificare - puterea consumata : max 8 VA; - autonomie pentru pastrarea datelor configurate si contorizate in lipsa tensiunii de alimentare : min 5ani; - greutate : - pentru CDE-GN.1 : aprox. 1 Kg - pentru CDE-GN.2 : aprox. 5 Kg - pentru CDE-GN.3 : aprox. 13 Kg - sistem de comunicare: RS485, 2 linii, half_duplex, multipunct sau RS232; - lungime cablu comunicare: max 1000 m pentru RS485 sau 2m pentru RS232; - rata de transmisie: 9600 b/sec; - format octet de transmisie: 1bit start, 8biti data, 1bit paritate(even), 1bit stop; - timp minim intârziere raspuns: 0.2 sec. - protocol comunicare: modbus RTU (numai pentru RS485); - adrese comunicare: 1... 247 (numai pentru RS485); - numarul de calculatoare care pot fi conectate: 32 (numai pentru RS485); - marimi care pot fi citite si configurate: - Dcond--diametrul conductei (mm); - Ddisc-diametrul orificiului discului (mm); - λcond - dilativitatea materialului conductei x 10-6; - λdisc - dilativitatea materialului discului x 10-6; - frac]ii molare ; - limitele traductorului de presiune static\: - Pmin - presiunea minima statica (bar abs); - Pmax - presiunea maxima statica (bar abs); - limitele traductorului 1 de presiune diferential\: - dP1min - presiunea diferentiala minima (bar) ;

- dP1max - presiunea diferentiala maxima (bar); - limitele traductorului 2 de presiune diferentiala: - dP2min - presiunea diferentiala minima (bar) ; -dP2max - presiunea diferentiala maxima (bar); - tipul prizelor diafragmei; - valoarea de alarmare pentru Pabs, diferenta de presiune,temperatura; - valoarea debitului de substitutie; - valoarea de prag pentru caderea de presiune; - tipul de configurare in care lucreaza calculatorul - marimi care pot fi doar citite: - presiunea diferentiala masurata (bar); - presiunea statica masurata (bar); - temperatura masurata (grd.C); - debitul instantaneu calculat (Nm3/h); - cantitatea acumulata in conditii normale de functionare (Nm3); - cantitatea acumulata in conditii de alarmare(Nm3)- se integreaza debitul de substitutie; - contorul timpului de buna functionare (ore/min/sec); - contorul timpului de functionare in avarie (ore/min/sec); - rapoartele orare,zilnice sau orare; - ultimele 100 evenimente aparute in functionare; Produsul ofera : - protectia datelor configurate si calculate la disparitia tensiunii de alimentare; - afisarea datelor relevante ale procesului si a stirii sistemului pe un afisor LCD 4x16 caractere; - atentionarea in momentul in care una din componentele sistemului prezinta anomalii, concomitent cu sistarea contorizarii cantitatii; in acelasi timp este pornit un ceas de avarie cronometrând timpul in care sistemul prezinta erori; - cronometrarea timpului de functionare; - posibilitatea configurarii calculatorului în functie de datele concrete ale sistemului de catre utilizator (personal autorizat ); - interfata seriala RS485 sau RS232 care permite setarea si citirea marimilor de interes; 4. MOD DE INSTALARE Schema de instalare a calculatorului în sistem este conform fig.1. cu urmatoarele observatii:fig.1- corespunde configurarii A.

Pentru cazul in care calculatorul foloseste configurarea B traductorul dP2 devine traductorul multivariabil (care furnizeaza informatii asupra caderii de presiune pe diafragma, a presiunii absolute din sistem si a temperaturii ). Termorezistenta T este cuplata la traductorul dP2 iar comunicarea acestor informatii catre calculatorul de debit se face digital prin intermediul serialei RS485. Traductorul analogic dP1 masoara caderea de presiune joasa in vederea extinderii gamei de debite. Daca se lucreaza in modul de configurare C , calculatorul primeste informatii despre marimile de proces furnizate de traductorul multivariabil folosindu-se comunicarea seriala RS485.

T=termorezistenta P=traductor de presiune absoluta dP1=traductor de presiune diferentiala mica dP2=traductor de presiune diferentiala mare CDE-GN=calculator debit gaze naturale

Fig.1.Mod de instalare

Fig.2.Calculator de debit varianta in carcasa din material plastic CDE-GN.1.X

Fig.3.Calculator de debit varianta in carcasa din material plastic CDE-GN.2.X

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful