You are on page 1of 1

FIŞĂ TEHNICĂ

UNIFLOC-C Clorură ferică
DESCRIEREA PRODUSULUI:
UNIFLOC- C este un coagulant în primul rând folosit în procesul de epurare şi de purificare a apei
menajere şi a apei industriale.
Printre altele se poate folosi şi ca agent de defosforare a apelor industriale şi comunale prin faptul că
precipită fosfatul dizolvat.
Cu dozaj de var şi/sau floculanţi îmbunătăţeşte deshidratarea nămolului, mai ales la presa cu cameră. Se
mai poate utiliza în industria textilă, pentru producerea altor compuşi de fier respectiv pentru decaparea
aluminiului.
UNIFLOC-C poate conţine polimer cationic pentru îmbunătăţirea floculării.

PROPRIETATILE PRODUSULUI
Aspect:
Miros:
Densitate relativă:
Conţinut în Clorură ferică (FeCl3):
Continut Fe2+:
Aciditate liber exprimat în HCl:

lichid brun-roscat
uşor al acidului clorhidric
min. 1,42 kg/dm3
min. 40 m/m %
max. 0,5 m/m %
max. 1,0 m/m %

UTILIZARE ŞI AMBALARE
Mod de dozare:
Se poate utiliza atât concentrat, cât şi diluat la diluţia dorită.

Loc de dozare:
• Ca şi floculant se adaugă înaintea agitatorului rapid, iar în lipsa acestuia direct în conducta de apă brută
aflată sub presiune.
• Ca agent de defosforare se adaugă în bazinul de aerare sau după gratii.

Dozaje:
• Cantitatea optimă de dozaj fiind determinată prin experimente de laborator.
• În cazul apelor reziduale dozajul se face în funcţie de gradul de impurificare şi gradul de limpezire dorit.

Depozitare:
Depozitarea se face în locuri ferite de îngheţ. Rezervoarele folosite se recomandă a fi din: cauciuc, poliester,
polietilenă, polipropilenă, PVC sau teflon.

Depozitarea deşeurilor:
După folosirea materialului respectiv prin neutralizare cu bază se formează hidroxid de aluminiu. Mai multe
informaţii se pot găsi în fişa cu date de securitate al produsului.
Producător / distribuitor:
S.C. UNICHEM S.R.L
Str. Lăcrimioarelor, nr. 2A, cod poştal 400470, Cluj-Napoca,
Tel/Fax: +40-0264-403420