You are on page 1of 3

Subiectul 1

1.
a.
b.
c.
d.
2.

Propoziţia „Majoritatea oamenilor sunt corecţi” este:
Universal afirmativă
Particular afirmativă
Universal negativă
Particular negativă
Din adevarul propozitiei Niciun caine nu este urat deriva:
A. Falsitatea propozitiei Toti cainii sunt urati
B. Adevarul propozitiei Toti cainii sunt urati
C. Falsitatea propozitiei Unii caini nu sunt urati
D. Adevarul propozitiei Unii caini sunt urati

3. Subiectul logic al propoziţiei “Nicio fiinţă vicleană nu este cinstită” este:
a. Nicio fiinţă vicleană
b. Fiinţă vicleană
c. Fiinţa vicleană nu este
d. Cinstită
4. Contradictoria propoziţiei “Nicio cioară nu este albă” este:
a. Toate ciorile sunt albe.
b. Unele ciori nu sunt albe.
c. Unele ciori sunt albe.
d. Unele fiinte sunt ciori.
5. Pe acceaşi treaptă a clasificării, între clasele obţinute este un raport de:
a. Identitate
b. Opoziţie
c. Concordanţă
d. Ordonare
6. Dacă propoziţia “Unele ciuperci sunt otrăvitoare” este falsă, atunci:
a. “Nicio ciupercă nu este otrăvitoare” este falsă
b. “Toate ciupercile sunt otrăvitoare” este adevărată
c. “Toate ciupercile sunt otrăvitoare” este falsă
d. “Unele ciuperc i nu sunt otrăvitoare” este falsă
7. Termenii A şi B sunt în raport de încrucişare. În acest caz este adevărată
propoziţia:
a. BaA
b. AaB
c. BeA
d. AiB
8. O inferenţă deductivă este nevalidă atunci când:
a. Concluzia este derivată direct dintr-o singură premisă
b. Premisele pot fi adevărate, însă concluzia este falsă
c. Din premise adevărate se obţine o concluzie falsă
d. Premisele sunt adevărate şi concluzia are mică probabilitate să fie adevărată
9. În cadrul propoziţiilor categorice, subiectul este distribuit în:
a. SaP şi Sip
b. SaP şi SoP
c. SaP şi SeP
d. SeP şi SoP
10.Propoziţia “Majoritatea oamenilor sunt înalţi”, este:

Unele mere nu sunt dulci. 4 puncte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) A. c. atunci unele animale din Africa nu sunt elefanţi. atunci unele fapte ilegale sunt Fapte care încalcă legea. atât în limbaj formal cât si în limbaj natural. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică 3. 4 puncte b) explicați corectitudinea logică a raționamentelor formalizate. subcontrara propoziţiei 1 si supraalterna propoziţiei 2. Doi elevi. cât si în limbaj natural. Toate faptele care încalcă legea sunt ilegale. . Nicio balena nu este galbenă. pentru a deriva conversa si obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 si 4.a. 4. opinează astfel: X: Dacă unii elefanţi nu sunt din Africa. Construiţi. aee-4. 6 puncte C. 2. 10 puncte D. Fie următoarele două moduri silogistice: aio-3. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune si obversiune. X si Y. Precizaţi formula propoziţiei 4. 4 puncte E. b. Y: Dacă toate faptele care încalcă legea sunt ilegale. Universal afirmativă Particular afirmativă Particular negativă Universal negativă Subiectul II Se dau următoarele propoziţii: 1. 2 puncte B. A. Pornind de la această situație: a) formalizați demersul logic specific celor două raționamente. atât în limbaj formal. 3.. Unii elefanţi sunt din Africa. d.

un argument valid cu două premise. 2 puncte 2. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date. 8 puncte C. 8 puncte 2. 8 puncte . un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 4 puncte B. câte o definiţie care să le încalce. prin metoda diagramelor Venn. precizând totodată decizia la care aţi ajuns. si construiţi. atât în limbaj formal cât si în limbaj natural. Fie următoarea definiţie: Toporul este obiectul de artă pe care îl expunem la muzeu. pentru fiecare dintre acestea. Verificaţi explicit. 1.1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date si construiţi. în limbaj natural. diferite de regula de la punctul a. Construiţi. Enunţaţi două reguli de corectitudine a definirii. prin care să justificaţi propoziţia “Unele alimente delicioase sunt dăunătoare sănătăţii”.