You are on page 1of 49

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 4

NAMA SEKOLAH:

SK TAMAN JOHOR JAYA 2

ALAMAT SEKOLAH:

JALAN KEEMBONG 41, TMN JOHOR JAYA

KOD SEKOLAH:

JBA1075

TARIKH PELAPORAN:

29 MAC 2014

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

YAU YICK KIN

TEMPOH TAKSIRAN:

Januari - Mac 2014
NAMA MURID

NO. SURAT
BERANAK

KELAS : 4 GENIUS

KELOMPOK STANDARD PEMBELAJAR

JANTINA
LISTENING AND SPEAKING

READING

WRITING

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4

Kelompok 5

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 1

Kelompok 2

BIL

1

AMIR ASSWAD B AYUB KHAN

040508010937

Lelaki

4

3

5

4

4

3

4

5

4

3

2

AMIR QAYYUM B MUSTAFA

040422010281

Lelaki

4

5

5

6

6

4

5

6

3

4

3

MOHAMAD DANISH ASHRAFF B USYNY

040325011469

Lelaki

6

5

6

3

6

6

3

2

6

2

4

MOHAMAD SYAHRIL AZWAN

040904030293

Lelaki

5

4

5

5

5

5

5

4

6

6

5

MUHD FADZRI AIMAN BIN MOHD FADZLI

040528011629

Lelaki

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

MUHAMMAAD ZAIM B ZAMRI

040422010855

Lelaki

7

MUHAMMAD AIMMAR DINIE B LOKMAN

040522011281

Lelaki

8

MUHAMMAD AQEEL PUTRA B NORHALIM

040519010923

Lelaki

9

MUHAMMAD HAKIM BIN SHAMSULZAIRI

040621010217

Lelaki

10

MUHAMMAD HARIS B ABD LATIP

041204010923

Lelaki

11

MUHAMMAD SYUKRI AZIM B MOHD TAHIR

040625010089

Lelaki

12

MUHAMMAD THAQIF B RASHIDI

040331010585

Lelaki

13

NAQIB B ABDUL RAZAK

040801010265

Lelaki

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR DAN DITAKSIR

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 4
NAMA SEKOLAH:

SK TAMAN JOHOR JAYA 2

ALAMAT SEKOLAH:

JALAN KEEMBONG 41, TMN JOHOR JAYA

KOD SEKOLAH:

JBA1075

TARIKH PELAPORAN:

29 MAC 2014

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

YAU YICK KIN

TEMPOH TAKSIRAN:

Januari - Mac 2014
NAMA MURID

NO. SURAT
BERANAK

KELAS : 4 GENIUS

KELOMPOK STANDARD PEMBELAJAR

JANTINA
LISTENING AND SPEAKING

READING

WRITING

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ZULHAIRI B MISRI

040111010611

Lelaki

Kelompok 2

Kelompok 1

Kelompok 3

Kelompok 2

Kelompok 1

Kelompok 5

Kelompok 4

Kelompok 3

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR DAN DITAKSIR

Kelompok 2

Kelompok 1

BIL

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 4
NAMA SEKOLAH:

SK TAMAN JOHOR JAYA 2

ALAMAT SEKOLAH:

JALAN KEEMBONG 41, TMN JOHOR JAYA

KOD SEKOLAH:

JBA1075

TARIKH PELAPORAN:

29 MAC 2014

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

YAU YICK KIN

TEMPOH TAKSIRAN:

Januari - Mac 2014
NAMA MURID

NO. SURAT
BERANAK

KELAS : 4 GENIUS

KELOMPOK STANDARD PEMBELAJAR

JANTINA
LISTENING AND SPEAKING

READING

WRITING

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Kelompok 2

Kelompok 1

Kelompok 3

Kelompok 2

Kelompok 1

Kelompok 5

Kelompok 4

Kelompok 3

Kelompok 2

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR DAN DITAKSIR

Kelompok 1

BIL

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 4
NAMA SEKOLAH:

SK TAMAN JOHOR JAYA 2

ALAMAT SEKOLAH:

JALAN KEEMBONG 41, TMN JOHOR JAYA

KOD SEKOLAH:

JBA1075

TARIKH PELAPORAN:

29 MAC 2014

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

YAU YICK KIN

TEMPOH TAKSIRAN:

Januari - Mac 2014
NAMA MURID

NO. SURAT
BERANAK

KELAS : 4 GENIUS

KELOMPOK STANDARD PEMBELAJAR

JANTINA
LISTENING AND SPEAKING

READING

WRITING

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Kelompok 2

Kelompok 1

Kelompok 3

Kelompok 2

Kelompok 1

Kelompok 5

Kelompok 4

Kelompok 3

Kelompok 2

STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR DAN DITAKSIR

Kelompok 1

BIL

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 4 NAMA SEKOLAH: SK TAMAN JOHOR JAYA 2 ALAMAT SEKOLAH: JALAN KEEMBONG 41. TMN JOHOR JAYA KOD SEKOLAH: JBA1075 TARIKH PELAPORAN: 29 MAC 2014 NAMA GURU MATA PELAJARAN : YAU YICK KIN TEMPOH TAKSIRAN: Januari . SURAT BERANAK KELAS : 4 GENIUS KELOMPOK STANDARD PEMBELAJAR JANTINA LISTENING AND SPEAKING READING WRITING 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 3 Kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 5 Kelompok 4 Kelompok 3 Kelompok 2 STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR DAN DITAKSIR Kelompok 1 BIL .Mac 2014 NAMA MURID NO.

Mac 2014 NAMA MURID NO. SURAT BERANAK KELAS : 4 GENIUS KELOMPOK STANDARD PEMBELAJAR JANTINA LISTENING AND SPEAKING READING WRITING 66 67 68 69 70 Kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 3 Kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 5 Kelompok 4 Kelompok 3 Kelompok 2 STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR DAN DITAKSIR Kelompok 1 BIL . TMN JOHOR JAYA KOD SEKOLAH: JBA1075 TARIKH PELAPORAN: 29 MAC 2014 NAMA GURU MATA PELAJARAN : YAU YICK KIN TEMPOH TAKSIRAN: Januari .PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 4 NAMA SEKOLAH: SK TAMAN JOHOR JAYA 2 ALAMAT SEKOLAH: JALAN KEEMBONG 41.

Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 RD PEMBELAJARAN WRITING LANGUAGE ARTS 5 4 5 4 4 4 4 6 5 5 5 4 4 4 2 2 6 2 4 5 5 6 6 6 6 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 .

Kelompok 3 Kelompok 2 WRITING Kelompok 1 Kelompok 6 Kelompok 5 Kelompok 4 Kelompok 3 RD PEMBELAJARAN LANGUAGE ARTS .

Kelompok 3 Kelompok 2 WRITING Kelompok 1 Kelompok 6 Kelompok 5 Kelompok 4 Kelompok 3 RD PEMBELAJARAN LANGUAGE ARTS .

Kelompok 3 Kelompok 2 WRITING Kelompok 1 Kelompok 6 Kelompok 5 Kelompok 4 Kelompok 3 RD PEMBELAJARAN LANGUAGE ARTS .

Kelompok 3 Kelompok 2 WRITING Kelompok 1 Kelompok 6 Kelompok 5 Kelompok 4 Kelompok 3 RD PEMBELAJARAN LANGUAGE ARTS .

Kelompok 3 Kelompok 2 WRITING Kelompok 1 Kelompok 6 Kelompok 5 Kelompok 4 Kelompok 3 RD PEMBELAJARAN LANGUAGE ARTS .

DATA PERNYATAAN Tahap 1 2 3 4 5 6 Tahap 1 2 3 4 5 6 .

Tahap 1 2 3 4 5 6 Tahap 1 2 3 4 5 6 Tahap 1 2 3 .

4 5 6 Tahap 1 2 3 4 5 6 Tahap .

1 2 3 4 5 6 Tahap 1 2 3 4 5 6 Tahap .

1 2 3 4 5 6 Tahap 1 2 3 4 5 .

6 Tahap 1 2 3 4 5 6 Tahap 1 2 3 4 5 6 Tahap 1 2 3 4 5 6 Tahap .

1 2 3 4 5 6 Tahap 1 2 3 4 5 6 .

Tahap 1 2 3 4 5 6 Tahap 1 2 3 4 5 6 .

.

enjoy stories and: • recite poems. tongue twisters and sing songs with a limited level of correct pronunciation. tongue twisters and sing songs with a good level of correct pronunciation. rhythm an intonation Can listen to. rhythm and intonation Can listen to.Listening and Speaking K 1 Tafsiran Can talk about related topics with a very limited level of fluency and very limited use of correct word stress Can talk about related topics with a limited level of fluency and limited use of correct word stress Can talk about related topics with a satisfactory level of fluency and satisfactory use of correct word stress Can talk about related topics with a good level of fluency and good use of correct word stress Can talk about related topics with a very good level of fluency and very good use of correct word stress Can talk about related topics with an excellent level of fluency and excellent use of correct word stress Listening and Speaking K 2 Tafsiran Can listen to. rhythm and intonation . enjoy stories and: • recite poems. enjoy stories and: • recite poems. tongue twisters and sing songs with a satisfactory level of correct pronunciation. enjoy stories and: • recite poems. rhythm and intonation Can listen to. tongue twisters and sing songs with a very good level of correct pronunciation. enjoy stories and: • recite poems. rhythm and intonation Can listen to. rhythm an intonation Can listen to. tongue twisters and sing songs with an excellent level of correct pronunciation. tongue twisters and sing songs with a very limited level of correct pronunciation. enjoy stories and: • recite poems.

sequencing and predicting with limited ability Can listen to and demonstrate understanding of oral texts by asking and answering questions.Listening and Speaking K 3 Tafsiran Can participate in daily and guided conversations with peers with a very limited level of fluency and appropriateness Can participate in daily and guided conversations with peers with a limited level of fluency and appropriate Can participate in daily and guided conversations with peers with a satisfactory level of fluency and appropriateness Can participate in daily and guided conversations with peers with a good level of fluency and appropriaten Can participate in daily and guided conversations with peers with a very good level of fluency and appropriateness Can participate in daily and guided conversations with peers with an excellent level of fluency and appropriateness Listening and Speaking K 4 Tafsiran Can listen to. follow and give instructions and directions around the neighbourhood with limited ability Can listen to. sequencing and predicting with satisfactory ability . follow and give instructions and directions around the neighbourhood with very good ability Can listen to. sequencing and predicting with very limited ability Can listen to and demonstrate understanding of oral texts by asking and answering questions. follow and give instructions and directions around the neighbourhood with satisfactory ability Can listen to. follow and give instructions and directions around the neighbourhood with very limited ability Can listen to. follow and give instructions and directions around the neighbourhood with excellent ability Listening and Speaking K 5 Tafsiran Can listen to and demonstrate understanding of oral texts by asking and answering questions. follow and give instructions and directions around the neighbourhood with good ability Can listen to.

meaning of base word Can read but show limited understanding of: • phrases and sentences from linear and non-linear texts in: • homographs and homophones • dictionary skills: locate words.Can read but show very limited understanding of: • phrases and sentences from linear and non-linear texts in: • homographs and homophones • dictionary skills: locate words. meaning of base word Can read and show satisfactory understanding of: • phrases and sentences from linear and non-linear texts in: • homographs and homophones • dictionary skills: locate words. meaning of base word Can read and show good understanding of: • phrases and sentences from linear and non-linear texts in: • homographs and homophones • dictionary skills: locate words. meaning of base word Can read and show excellent understanding of: • phrases and sentences from linear and non-linear texts in: • homographs and homophones • dictionary skills: locate words. sequencing and predicting with good ability Can listen to and demonstrate understanding of oral texts by asking and answering questions. meaning of base word Reading K 2 Tafsiran .Can listen to and demonstrate understanding of oral texts by asking and answering questions. sequencing and predicting with excellent ability Reading K 1 Tafsiran . meaning of base word Can read and show very good understanding of: • phrases and sentences from linear and non-linear texts in: • homographs and homophones • dictionary skills: locate words. sequencing and predicting with very good ability Can listen to and demonstrate understanding of oral texts by asking and answering questions.

.Can read but show very limited understanding of texts by: • sequencing • making predictions Can read but show limited understanding of texts by: • sequencing • making predictions Can read and show satisfactory understanding of texts by: • sequencing • making predictions Can read and show good understanding of texts by: • sequencing Can readpredictions and show very good understanding of texts by: • making • sequencing • making predictions Can read and show excellent understanding of texts by: • sequencing • making predictions Reading K 3 Tafsiran .Can read aloud and/or silently but show very limited understanding of fiction and non-fiction texts Can read aloud and/or silently but show limited understanding of fiction and non-fiction texts Can read aloud and/or silently and show satisfactory understanding of fiction and non-fiction texts Can read aloud and/or silently and show good understanding of fiction and non-fiction texts Can read aloud and/or silently and show very good understanding of fiction and non-fiction texts Can read aloud and/or silently and show excellent understanding of fiction and non-fiction texts Writing K 1 Tafsiran .

phrases and numerals in word form in cursive writing with a very good level of: • neatness • accuracy in spelling . numerals in word form with an excellent level of: • neatness and legibility • accuracy in spelling Writing K 2 Tafsiran Can write words.Can write phrases. numerals in word form with a limited level of: • neatness and legibility • accuracy in spelling Can write phrases. phrases and numerals in word form in cursive writing with a satisfactory level of: • neatness • accuracy in spelling Can write words. phrases and numerals in word form in cursive writing with a very limited level of: • neatness • accuracy in spelling Can write words. numerals in word form with a satisfactory level of: • neatness and legibility • accuracy in spelling Can write phrases. sentences. sentences. phrases and numerals in word form in cursive writing with a good level of: • neatness • accuracy in spelling Can write words. sentences. sentences. sentences. numerals in word form with a very good level of: • neatness and legibility • accuracy in spelling Can write phrases. numerals in word form with a good level of: • neatness and legibility • accuracy in spelling Can write phrases. sentences. phrases and numerals in word form in cursive writing with a limited level of: • neatness • accuracy in spelling Can write words. numerals in word form with a very limited level of: • neatness and legibility • accuracy in spelling Can write phrases.

Can write words. notices and messages with a good level of accuracy Can write labels. notices and messages with a very good level of accuracy Can write labels. phrases and numerals in word form in cursive writing with an excellent level of: • neatness • accuracy in spelling Writing K 3 Tafsiran Can transfer information to complete linear and non-linear texts with a very limited level of accuracy Can transfer information to complete linear and non-linear texts with a limited level of accuracy Can transfer information to complete linear and non-linear texts with a satisfactory level of accuracy Can transfer information to complete linear and non-linear texts with a good level of accuracy Can transfer information to complete linear and non-linear texts with a very good level of accuracy Can transfer information to complete linear and non-linear texts with an excellent level of accuracy Writing K 4 Tafsiran Can write labels. notices and messages with a limited level of accuracy Can write labels. notices and messages with a very limited level of accuracy Can write labels. notices and messages with an excellent level of accuracy Writing K 5 Tafsiran Can punctuate and spell with a very limited level of accuracy Can punctuate and spell with a limited level of accuracy Can punctuate and spell with a satisfactory level of accuracy Can punctuate and spell with a good level of accuracy Can punctuate and spell with a very good level of accuracy Can punctuate and spell with an excellent level of accuracy Writing K 6 Tafsiran . notices and messages with a satisfactory level of accuracy Can write labels.

recite jazz chants and poems with a very limited level of correct stress. recite jazz chants and poems with a limited level of correct stress. poems and songs with good non-verbal and verbal responses • Can sing songs. rhythm a intonation • Can show enjoyment and appreciation of rhymes. pronunciation. pronunciation. rhythm and intonation • Can show enjoyment and appreciation of rhymes. pronunciation. poems and songs with excellent and creative non-verb and verbal responses • Can sing songs. pronunciation. rhythm intonation • Can show enjoyment and appreciation of rhymes. recite jazz chants and poems with a very good level of correct stress. recite jazz chants and poems with a good level of correct stress. rhy and intonation • Can show enjoyment and appreciation of rhymes. rhy and intonation Language Arts K 2 . pronunciation. poems and songs with limited non-verbal and verbal responses • Can sing songs. recite jazz chants and poems with a satisfactory level of correct stress. recite jazz chants and poems with an excellent level of correct stress. poems and songs with very good non-verbal and verba responses • Can sing songs. pronunciation. poems and songs with satisfactory non-verbal and ver responses • Can sing songs. poems and songs with very limited non-verbal and ver responses • Can sing songs.Can create simple linear and non-linear texts with a very limited level of accuracy and appropriateness Can create simple linear and non-linear texts with a limited level of accuracy and appropriateness Can create simple linear and non-linear texts with a satisfactory level of accuracy and appropriateness Can create simple linear and non-linear texts with a good level of accuracy and appropriateness Can create simple linear and non-linear texts with a very good level of accuracy and appropriateness Can create simple linear and non-linear texts with an excellent level of accuracy and appropriateness Language Arts K 1 Tafsiran • Can show enjoyment and appreciation of rhymes. rhythm and intonation • Can show enjoyment and appreciation of rhymes.

prepare and participate in a performance based on literary works at a very limited level • Can plan. produce and display limited creative works based on literary texts using a variety of media • Can plan. place and time and. place and time and. values Can express satisfactory personal responses to literary texts on character(s). prepare and participate in a performance based on literary works at a good level • Can plan. values Can express excellent personal responses to literary texts on character(s). produce and display very good creative works based on literary texts using a variety of media • Can plan. place and time and. produce and display good creative works based on literary texts using a variety of media • Can plan. prepare and participate in a performance based on literary works at a satisfactory level • Can plan.Tafsiran Can express very limited personal responses to literary texts on character(s). produce and display very limited creative works based on literary texts using a variety of media • Can plan. prepare and participate in a performance based on literary works at a limited level • Can plan. place and time and. values Can express good personal responses to literary texts on character(s). place and time and. prepare and participate in a performance based on literary works at a very good level • Can plan. produce and display satisfactory creative works based on literary texts using a variety of media • Can plan. values Can express very good personal responses to literary texts on character(s). produce and display excellent creative works based on literary texts using a variety of media • Can plan. values Can express limited personal responses to literary texts on character(s). values Language Arts K 3 Tafsiran • Can plan. prepare and participate in a performance based on literary works at an excellent level . place and time and.

.

rhythm and ect pronunciation. rhythm and .ted use of correct word stress correct word stress ory use of correct word stress rrect word stress use of correct word stress use of correct word stress rrect pronunciation. rhythm and pronunciation. rhythm and ect pronunciation. rhythm and rrect pronunciation. rhythm and ronunciation.

sequencing. sequencing. sequencing. wering questions. . wering questions.ed level of fluency and vel of fluency and appropriateness ory level of fluency and el of fluency and appropriateness d level of fluency and nt level of fluency and urhood with very limited ability urhood with limited ability urhood with satisfactory ability urhood with good ability urhood with very good ability urhood with excellent ability wering questions.

wering questions. sequencing. sequencing. wering questions. sequencing. . wering questions.

and non-fiction texts non-fiction texts n and non-fiction texts on-fiction texts and non-fiction texts nd non-fiction texts .

el of: el of: of: of: a very limited level of: a limited level of: a satisfactory level of: a good level of: a very good level of: .

an excellent level of: mited level of accuracy d level of accuracy actory level of accuracy level of accuracy ood level of accuracy llent level of accuracy .

uracy and appropriateness and appropriateness uracy and appropriateness nd appropriateness acy and appropriateness acy and appropriateness ery limited non-verbal and verbal orrect stress. pronunciation. pronunciation. mited non-verbal and verbal t stress. rhythm xcellent and creative non-verbal rect stress. rhythm and ery good non-verbal and verbal rect stress. pronunciation. ood non-verbal and verbal stress. pronunciation. pronunciation. rhythm . pronunciation. rhythm and atisfactory non-verbal and verbal orrect stress.

place and time and. values e and time and. values . place and time and. values place and time and.s). place and time and. values texts using a variety of media at a very limited level s using a variety of media at a limited level texts using a variety of media at a satisfactory level using a variety of media at a good level exts using a variety of media at a very good level xts using a variety of media at an excellent level . values s). values ace and time and.

.

enjoy stories and: • recite poems. s good ability K1 3 Can read and show satisfactory understanding of: • phrases and sentences from linear and non-linear texts in: • homographs and homophones • dictionary skills: locate words.SK TAMAN JOHOR JAYA 2 JALAN KEEMBONG 41. Surat Beranak : Jantina : Kelas : Nama Guru : Tarikh Pelaporan : Tempoh Taksiran Keseluruhan Prestasi Bahasa Inggeris Tahun 4 : AMIR ASSWAD B AYUB KHAN 040508010937 Lelaki 4 GENIUS YAU YICK KIN 29 MAC 2014 Januari . meaning of base word K2 4 Can read and show good understanding of texts by: • sequencing • making predictions Can participate in daily and guided conversations with peers with a very good level of fluency an Can listen to. tongue twisters and sing songs with a satisfactory level of correct pronunciation. TMN JOHOR JAYA PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 4 : Nama Murid : No.Mac 2014 Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai: Kemahiran Listening and Speaking Reading Kelompok Tahap K1 4 Tafsiran Can talk about related topics with a good level of fluency and good use of correct word stress Can listen to. K2 3 K3 5 K4 4 K5 4 Can listen to and demonstrate understanding of oral texts by asking and answering questions. follow and give instructions and directions around the neighbourhood with good ab .

poems and songs with good non-verbal and • Can sing songs. val • Can plan. sentences. Nama: (Guru Mata pelajaran Bahasa Inggeris) …………………………………………… Nama: (Guru Besar) Kod Sekolah: Cop Rasmi Sekolah: . phrases and numerals in word form in cursive writing with a satisfactory level o • neatness • accuracy in spelling K3 5 K4 4 K5 5 K6 4 K3 K1 Writing Language Arts K1 4 K2 4 K3 4 Can transfer information to complete linear and non-linear texts with a very good level of accura Can write labels. produce and display good creative works based on literary texts using a variety of m • Can plan. notices and messages with a good level of accuracy Can punctuate and spell with a very good level of accuracy Can create simple linear and non-linear texts with a good level of accuracy and appropriateness • Can show enjoyment and appreciation of rhymes. recite jazz chants and poems with a good level of correct stress. pronunciation Can express good personal responses to literary texts on character(s). prepare and participate in a performance based on literary works at a good level Pengesahan: …………………………………………………………………. place and time and.Reading 5 Can read aloud and/or silently and show very good understanding of fiction and non-fiction texts 4 Can write phrases. numerals in word form with a good level of: • neatness and legibility • accuracy in spelling K2 3 Can write words.

.

rhythm and intonation od level of fluency and appropriateness ourhood with good ability swering questions. sequencing. and predicting with .orrect word stress orrect pronunciation.

values s using a variety of media s at a good level ………………… : JBA1075 .and non-fiction texts a satisfactory level of: good level of accuracy and appropriateness good non-verbal and verbal responses stress. rhythm and intonation ce and time and. pronunciation.

.

BIL MURID LISTENING AND SPEAKING 1 0 TAHAP 0 0 01 0 0 TAHAP 0 0 02 0 2 1 2 2 1 TAHAP 3 K1 K2 1 1 1 TAHAP 0 4 K3 K4 K5 1 2 3 1 1 TAHAP 5 1 1 1 TAHAP 0 6 2 .

BIL MURID READING 1 0TAHAP 0 10 0TAHAP 0 2 2 2 1 1 TAHAP 3 K1 1 1 TAHAP 4 K2 K3 1 2 1 TAHAP 5 1 1 TAHAP 0 6 .

BIL MURID WRITING 1 1 1 0 0 TAHAP 0 0 1 0 0 0 TAHAP 2 0 1 2 2 1 1 1 1 TAHAP 3 K1 K2 1 1 1 1 TAHAP 0 4 0 K3 K4 K5 K6 1 1 2 0 0 TAHAP 5 1 2 1 2 1 2 TAHAP 6 1 .

BIL MURID LANGUAGE ARTS 4 1 0TAHAP 0 10 0TAHAP 0 2 1 2 2 1 TAHAP 3 K1 2 TAHAP 4 K2 K3 1 1 0TAHAP 5 0TAHAP 0 60 .