You are on page 1of 3

Iulia- Emilia Ioniță, grupa 154, seria C, MAN

Analiză SWOT

Firma „S.C Pan Electro S.R.L Fetești” a fost înființată în anul 1992, principalul
obiectiv de activitate fiind telecomunicațiile, constând în proiectarea, executarea și
operarea rețelelor de bandă largă pentru transmisii de date, video și audio.
Societatea operează pe piața telecomunicațiilor oferind servicii de televiziune prin
cablu și internet la standard ridicate, adaptate necesităților clienților săi. Activitatea
firmei a evoluat treptat, astfel încât în prezent, dispune de o rețea de comunicații
electronice modernă și performantă care integrează echipamente și soluții tehnice de
ultimă generație.
Grupul țintă (clientii): Începand cu 1 ianuarie 2008, prin schimbări ce au avut loc
la nivelul serviciilor de telecomunicații, a permis operatorului să ofere întreaga paletă de
servicii de telecomunicații, așadar principalii utilizatori ai serviciilor „Pan Electro” sunt:
persoane fizice, îndeosebi, și persoane juridice (firme private, companii de stat,
organisme guvernamentale, instituții de învățământ și cultură), care vor utiliza cu
preponderență serviciile combinate de bandă largă ca: televiziune pe cablu și transmisii
de date, inclusiv acces la internet și intranet, telecomenzi și telecontroale etc.

Diagnostic extern
Oportunități
- Sprijinul politic al administrației actuale, care a înțeles că în perspectiva aderării la U.E.
trebuie să se conformeze și să se adapteze standardelor folosite de acestea în materie de
comunicații. Principalele proiecte IT&C, din ultimii doi ani, constau în schimbarea
sistemului de tele-conferinte a Guvernului cu sistemul de videoconferință.
- Alte servicii în perspectivă sunt principala atracție pentru investitorii în IT&C, ca o
consecință a liberalizării serviciilor de telecomunicații, începând cu ianuarie 2003. Se
spune chiar că piața românească de cablu este una dintre cele mai dinamice din Europa –
chiar și Președintele Comisiei de IT & C afirma că televiziunea prin cablu acoperă zone
încă neacoperite de telefonia fixă; piața de internet este în continuă ascensiune, iar piața

Dotare technică mai bună decât cea deținută de firmele concurente. calculatoare și internet.Iulia.Îmbunătățirea imaginii companiei. muzică. internetul și celelalte mijloace comunicaționale atât în scop profesional cât și ca divertisment. fiind cea mai modernă rețea HFC din sud-estul României. Unul din efectele importante ale acestei creșteri o reprezintă creșterea capitalului destinat dezvoltării rețelei. chat. datorită preocupării permanente pentru Relații cu Publicul. Rețeaua metropolitană „Pan Electro” este o rețea de bandă largă 5 – 862 MHz bidirecțională. comparativ cu numărul acestora de anul precedent (companii publice și private. licee. . seria C. instituții guvernamentale. Acest fapt se datorează continuei dezvoltări și extinderi a rețelei care a determinat creșterea numărului de abonați. prin . datorită situațiilor nefavorabile apărute în România prin falimentul unor companii de renume international. . MAN telefoniei fixă a devenit deschisă companiilor de cablu odată cu sfârșitul monopolului Romtelecomului.Interesul în creștere pentru noile tehnologii. Amenințări -Nu sunt disponibile fonduri suficiente pentru noi investiții în domeniul telecomunicațiilor.Creșterea cifrei de afaceri. filme. pentru satisfacerea clientului. .Creșterea cu 40% a numărului de abonați – persoane juridice. Aceasta a înregistrat o creștere cu 33% în 2010 față de 2009.Emilia Ioniță. -Scăderea veniturilor obținute prin comercializarea serviciilor de telecomunicații. biblioteci și alte instituții culturale). . Diagnostic intern Puncte tari . interesată mai mult de aplicațiile de genul jocuri. Este o tendință manifestată atât de tânăra generație. școli. grupa 154. prin campaniile promoționale desfășurate. Cunoscând faptul că afacerea este în stadiul de dezvoltare. dar și de către generația adultă care folosește calculatorul. datorită unei concurențe acerbe.

- creșterea profitului și a rentabilității firmei. seria C. necesare pentru plata datoriilor pe termen scurt.Iulia.Numărul mic de abonați comparativ cu numărul de abonați deținut de concurenții firmei.Emilia Ioniță. Efectul este un cost de întreținere al rețelei mai ridicat decât cel înregistrat de firmele concurente. precum și datorită costurilor ridicate de intrare în domeniu. - diversificarea gamei de servicii oferite pentru a face față concurenței și totodată în acest fel firma își va putea mări numărul de abonați și să-și mărească sfera de acțiune. care permite realizarea de investiții din resurse financiare proprii și un avantaj în cazul contractării de credite. Recomandări Recomandările mele ar fi următorele: - creșterea autonomiei financiare globale. . datorită faptului că acestea au beneficiat de aportul financiar al unor fonduri de investiții externe. . grupa 154. . - creșterea lichidității firmei.Echipa managerială. care acoperă aproximativ 20% din rețelele locale.Investiții financiare mai scăzute decât investițiile făcute de firmele concurente. MAN publicitate. Acest fapt este datorat începerii activității companiei mai târziu cu 3-5 ani. cursuri de pregătire și prin sumele importante investite în implementarea sistemului calității în cadrul organizației. față de ceilalți competitori. care permite reinvestirea unor surse financiare mai mari în noi activități. argumentând prin faptul că „Pan Electro Fetești” folosește probabil cei mai buni specialiști din zona de sud-est a României. care permite obținerea în timp util de disponibilități. Puncte slabe .