You are on page 1of 5

„Orizonturi pascale”

este titlul proiectuluidesfășurat în data de 2 aprilie 2015 la clasele a V-a A, a VII-a
A şi a VII-a B în cadrul orelor de limba şi literatura română .
Scopul acestor ore a fost redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale
strămoşeşti prin implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în diverse
activităţilegate de tradiţiile locale.
Obiectivele celor trei lecţii au fost:cunoaşterea şi înţelegerea de către şcolari a
tradiţiilor judeţului; cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile şi obiceiurile
româneşti; lărgirea şi îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a elevilor; educarea
interesului şi a dragostei pentru tradiţia religioasă legată de sărbătorirea Paştelui;
implementarea unor tradiţii populare din zona Mureşului; dezvoltarea interesului
pentru datinile şi obiceiurile calendaristice creştine; promovarea şi valorificarea
tinerelor talente existe în clasă; creşterea interesului elevilor pentru tradiţii, pentru
evenimente religioase specifice zonei în care trăiesc;
Proiectul s-a derulat la Biblioteca Liceului Tehnologic „Avram Iancu” . Au
participat cele două bibliotecare, Varga Gyongyde laLiceul Tehnologic „Avram
Iancu” şiVictoria Olteande laŞcoala Gimnazială „dr. Bernady Gyorgy”. La ora de
la clasa a V-a A lecţia s-a desfăşurat cu un invitat special, scriitorul Valentin Marica
. Alţi invitaţi au fost: Comisia metodică a profesorilor de limba şi literatura română
din şcoală; d-na reporter Edit Vereş de la cotidianul „Zi de zi”; domnul director
Ioan Borgovan, părinţi.
La prima oră, la clasa a V-a A, copiii au fost organizaţi pe grupe în funcţie de
secţiunea abordată: I grupă- Creaţii populare legate de sărbătorile pascale şi creaţii
proprii; grupa a II-a – Obiceiuri şi tradiţii de Paşti preluate din satele bunicilor;
grupa a III-a- Desene, icoane şi obiecte realizate cu ocazia Marii Sărbători; a IV-a
grupă- Mâncăruri tradiţionale, costume populare.
Întreaga oră a fost dedicată Sărbătorilor pascale în cadrul căreia elevii au prezentat
tot ce ţine de obiceiuri şi tradiţii din satele bunicilor lor, sate tradiţionale româneşti
unde se mai păstrează bucuria unanimă a sărbătorilor autentice.
Lecţia a început cu o frumoasă priceasnă interpretată de Alexandru Pintecan. A
urmat prezentatrea costumelor populare în care au venit înveşmântaţi Sorana şi
Alex.
Apoi a fost invitat domnul scriitor Valentin Marica să le vorbească elevilor despre
sărbătorile pascale, aşa cum se petreceau ele în satul său natal, Zoreni, căruia i-a
dedicat şi un volum întitulat „ Poemele Zoreniului”.
Valentin Marica, poet, istoric literar, publicist târgumureşean,este cunoscut prin
volumele sale: „Metanii”- 1996, „Vecernii”- 1998, „Laguna umbrei”- 1999, „Cruci
în deşert”- 2001, „În naosul râului”- 2002, „Tăcerea Magilor”- 2010 şi multe altele.
Pe Valentin Marica l- a definit foarte bine preotul Silviu Negruţiu socotindu- l:

„Omul Zoreniului înnobilat prin studiu în facultăţile urmate în cadrul Universităţii
„Babeş- Bolyai” din Cluj Napoca”.
Domnul Valentin Marica le-a spus elevilor: „Am intrat într-o poveste deja şi
colegul vostru, alături de tricolor a adus pata albastră, a speranţei. Suntem aici să
sperăm că învierea ce vine ne va aduce bucurie, zâmbete, râsete, bucuria aceea din
casa voastră care va avea o lumină aparte. Intrăm într-o poveste cu... „A fost odată
ca niciodată un copil care a vrut să cunoască lumea, să vadă lucrurile cele mai
frumoase. Copilul s-ar fi putut întâlni cu păsările, florile, animalele, lanurile de
grâu şi cu o casă cu 1000 de ferestre. Deschidem uşa şi deschidem cartea de citire,
cartea de iubire, citim o pagină, poate că povestea noastră se mai numeşte şi lecţie
de compunere. Ce fel de cuvânt e copilul ? Copilul e fericit, voios. Cuvintele sunt
jucăuşe, vesele, dar şi triste. Copiii sunt veseli, când iau note bune, dar şi trişti când
iau note rele sau când li se întâmplă ceva neplăcut. Noi vrem copiii să fie numai
veseli întotdeauna şi mai ales atunci când deschid cartea cu 1000 de ferestre.
Scriitorul îşi aminteşte cu multă plăcere de faptul că, de Crăciun şi de Paşti ,
sărbătorile le aduceau copiilor hăinuţe noi. De Paşti copiii primeau pălărioare de
paie aduse de la târgul Sânmihaiului şi coşuleţe împletite şi colorate în care duceau
ouăle la biserică, pentru că era obiceiul ciocnitului ouălor. Era soare mult, era
lumină, căldura zilei şi tot satul acela , adunat, tot satul, acolo, împreună trăind
Sărbătorile acelea. Eu eram în cuminţenie, în ascultare. O amintire dragă pentru
mine rămâne aceea din vremea când am mai crescut puţin mai mare, într-o zi de
Paşti, mai în aprilie, încă nu ieşiseră oile la păscut şi copiii mai măricei mergeau şi
în ziua de Paşti cu oile la păscut. Într-o dimineaţă, în ziua de Paşti, cu traista, cu
oile, cu mieii...la păscut. Ce însemna lucrul acesta? Mă bucuram că merg cu oile la
păşune, pentru că realizam că mieii aceia nu erau sacrificaţi, că mieii aceia au
scăpat. Locul de păşunat se numea „La Fântâniţe”, deoarece acolo apa izvora din
pământ în bulboană. Era minunat şi urmăream zvâcnetul apei în izvoare, erau
fântâniţe multe. Copilul păstor, copilul frate. În sat, sâmbăta de Paşti era foarte
aşteptată.”
După un dialog interesant şi decent purtat cu elevii interesaţi de ale scrisului,
domnul Valentin Marica a înmânat premiul obţinut la concursul „Amândoi în
aburul pâinii” elevului Tudor Crihălmeanu.
Elevii au continuat cu prezentările de la secţiunile pregătite. Fiecare lider a
făcut câte o frumoasă introducere la secţiunea aleasă. Interesante au fost obiceiurile
de la Vătava, Cristeşti, Sărmaşu etc. La secţiunea „creaţii” elevii au recitat poezii
dedicate Mântuitorului ale unor poeţi consacraţi, dar au citit şi din creaţiile lor.
Obiectele realizate, desenele, icoanele, au fost expuse şi prezentate. Dintre
mâncărurile tradiţionale nu au lipsit pasca, drobul de miel, friptura de miel.
La sfârşitul lecţiei elevii au fost apreciaţi pentru implicare, seriozitate şi
manifestare a unui interes sporit pentru valorificarea şi etalarea frumuseţii

nepieritoare a tradiţiilor şi obiceiurilor de Paştipe aceste meleaguri, iar domnul
Valentin Marica i- a felicitat pe toţi.
Doamna Edit Vereş a descris în cuvinte frumoase proiectul „Orizonturi pascale” în
articolul din data de 3 aprilie din cotidianul „ZI de ZI”, pentru care îi mulţumim.
Prof. Codruţa Băciuţ