You are on page 1of 1

Lucrare de licenta

Tutela si curatela minorului
1. Considerații generale privind protecția minorului
1.1. Delimitare terminologică
Noțiunea de minor
Noțiunea de tutela si notiunea de tutore
Noțiunea de curatelă și noțiunea de curator
Noțiunea de protecție a copilului
1.2. Scurt istoric al tutelei minorului
1.3. Drepturile copilului
1.4. Instituții și organisme cu rol în protecția copilului
2. Tutela minorului
2.1. caractere juridice
2.2. principii
2.3. deschiderea tutelei minorului
2.4. consiliul de familie
2.5. continutul ocroirii minorului prin tutela
2.6. raspunderea tutorelui minorului
2.7. Încetarea tutelei minorului
3. Curatela minorului
3.1. felurile curatelei
3.2. procedura și cazuri in care se instituie curatela minorului
3.3. Instanta competenta cu instituirea curatelei
3.4. Persoanele care pot fi curator
3.5. Răspunderea curatorului
3.5. Incetarea curatelei
4. Aspecte de drept comparat.