You are on page 1of 28

Macaristandaki Yksek

Eitimi iin Kamps Boyutlar

ERIDEKILER
MACARISTANDA YKSEK RETIM
KAMPS MACARISTAN PROGRAMI
ORTA MACARISTAN BLGESI HAKKINDA KISA BILGI

4
5
6

Etvs Lornd Bilim niversitesi


Budapete Teknik ve Ekonomi Bilimleri niversitesi
Corvinus niversitesi
Semmelweis niversitesi
Kamu Grevleri niversitesi
buda niversitesi
Szent Istvn niversitesi
Macar Gzel Sanatlar niversitesi
Macar Dans Sanatlar Yksek Okulu
Moholy-Nagy Sanat niversitesi
Tiyatro ve Film Sanatlar niversitesi
Liszt Ferenc Konservatuar
Budapete ktisat Yksek Okulu
Budapete letiim ve letme Yksek Okulu
IBS Uluslararas letme Yksek okulu
Wekerle Sndor letme Yksek Okulu
Pzmny Pter Katolik niversitesi
Kroli Gspr Reformist niversitesi
nancn Kaps Budist Yksek Okulu
Andrssy niversitesi
Gbor Dnes Yksek Okulu
Orta Avrupa niversitesi

6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14

KUZEY MACARISTAN HAKKINDA KISA BILGI

15

Miskolc niversitesi
Eszterhzy Kroly Yksek Okulu
Kroly Rbert Yksek Okulu

KUZEY OVA BLGESI HAKKINDA KISA BILGI

15
15
16

17

Debrecen niversitesi
Nyregyhza niversitesi
Szolnok niversitesi

GNEY OVA BLGESI HAKKINDA KISA BILGI

17
17
18

19

Szegedi Bilimler niversitesi


Etvs Jzsef Yksek Okulu
Kecskemt Yksek Okulu
Tomori Pl Yksek Okulu

ORTA MACARISTAN BLGESI HAKKINDA KISA BILGI

19
19
20
20

21

Pannon niversitesi
Dunajvros Yksek Okulu
Kodolnyi Jnos Yksek Okulu

21
21
22

Szchenyi Istvn niversitesi


Bat Macaristan niversitesi

GNEY TRANSDANUBYA BLGESI


HAKKINDA KISA BILGI

23
23

24

Pcs Bilimler niversitesi


Kaposvr niversitesi

24
25

BATI TRANSDANUBYA BLGESI HAKKINDA KISA BILGI 23

Macaristanda yksek retim


Macaristanda yksek retimin tarihi 14. yzyla kadar gitmektedir. lkemizde ilk niversite 1367 tarihinde Pcs ehrinde kurulmutur ve bu niversitenin kurulmas Prag, Krakko ve Viyana
niversitelerinin kurulmasyla aa yukar ayn dneme denk
dmektedir. Yksek retimde son yirmi ylda gerekleen deiiklikler ve kapasite artrm sayesinde bu kurumlarda retim
grenlerin ve bavuru yapanlarn saysnda nemli miktarda art
salanmtr.
Eitimin yaps:
Avrupadaki yksek retim sistemine uygun olmak kouluyla
Macaristanda 2006 ylndan itibaren bu alanda evreli bir eitim sistemi gndemdedir. Bunlar (BA/BSc, MA/MSc, PhD/DLA)
evreleridir. niversite rencileri ya da drt yl sren bir temel
eitim erevesinde (ki bu eitim yabanc dillerde bachelor veya
baccalaureus olarak tanmlanmaktadr) lisans eitimi alrlar ve
ardndan da bir ya da iki yl sren bir yksek lisans ya da master
eitim (yabanc dilde: master veya magister) alarak mezun
olurlar. Toplam olarak be ya da alt yl sren ve yksek lisans da
ieren birleik eitim sadece baz bilim dallarnda vardr. Burada
eitim lisans eitimi zerinde ykselmez, ama sonuta rencilerin ald diploma MA/MSc dzeyine denk dmektedir. niversiteler tarafndan eitim sonunda verilen lisans ya da yksek lisans
diplomalar i hayatnda yeri olan ve alma alannda kabul edilen
diplomalardr. Yksek lisansa (ya da ona denk den yabanc bir
dereceye) sahip olan renciler nc evreye mracaat etme
hakkna sahip olurlar. Bu da yllk bir eitim sreci kapsamnda
elde edilebilecek olan Phd ya da Doctor of Liberal Arts (DLA) derecesidir.
Yksek retimde baz eitim dallarnda (mesela tp ya da hukuk
eitimi) eitim srecinin genel yaps bugn de btnseldir, yani
lisans ve yksek lisans olarak ayrlmaz (10-12 smestre).
Macar niversiteleri tarafndan verilen diplomalar dnyann her
tarafndan ok iyi bir ne sahip diplomalardr.

KAMPS MACARISTAN PROGRAMI


Kamps Macaristan programnn amac niversite rencilerinin
uluslararas platformda da hareketliliini salayabilmektir. Bu nedenle de Macaristann yksek retim hayatnn glendirilmesini ve desteklenmesini salar ve bu srete yurtdndan yabanc
rencilerin Macaristan niversitelerine gelip eitim grmeleri ve
de Macar rencilerin yurtdnda yksek retime katlmalar iin
aba sarf eder. Bu nedenle de program Macaristana eitim yapmaya gelen veya Macaristandan yurtdna eitim yapmaya giden rencilere bilgi ve enformasyon aktarmn hayata geirmeyi
amalar. Kamps Macaristan program Macar yksek retim kurumlarnn tantm iin 2012 ylnda almaya balayan Ulusal Mkemmel Deerler Programnn bir parasdr. Kamps Macaristan
Program Brosu Balassi Enstitsnn bir paras olarak faaliyet
gstermektedir.
Kamps Macaristan Program ve de Macar Yksek retim Kurumlar tarafndan hayata geirilen StudyFinder Database adndaki veri bankas Macaristanda yksek retim kurumlar kapsamnda ngilizce veya baka bir yabanc dilde eitim veren 400
civarnda blm hakknda bilgi sunmaktadr. imdi size, amalarnza ve hedeflerinize denk den blmleri saptayabileceiniz
umuduyla bu blmler hakknda bilgi veriyoruz.
http://www.campushungary.org/study-finder

Orta Macaristan blgesi hakknda ksa bilgi


Bu blge Macaristann kalbidir. Yani lkedeki dnsel hayatn,
kltrn, i dnyasnn ve turizmin merkezi olarak da tanmlanabilir. Budapete dnyaca nl kaplca ve lcalara sahiptir. ok zel
deerlere sahip ifal sular zerinde on tesis ina edilmitir. Bu
kaplcalarn nemli bir ksm da bugn artk tarihi eserdir. Bu blge
dier yandan tm sanayi dallarnn da merkezi konumundadr.
Bu blge eitim hayatnn da merkezidir. Genel ve yksek retim
dnya apnda bir ne sahiptir. Aratrma alanlarnda da dnyada
hakl olarak bir ne sahip aratrma kurumlar da bu blgede faaliyet halindedir.

Etvs Lornd Bilim niversitesi


Macaristann tam merkezinde bulunan birinci numaral niversitesidir. ELTE mkemmel bir aratrma ortam ve eitim iinde yksek bir kalite salar. Tm lke asndan da bakldnda en eitli
diploma imknnn, renci Exchange programlar ve yabanc lkeler yksek retim kurumlaryla ibirlii programlarnn saysnn da en fazla olduu niversitedir.
ELTE devlet tarafndan da ok itibar gren bir yksek retim
kurumudur. Kurulduu tarih olan 1635 ylndan bu yana aralksz
eitim vermektedir. Be Nobel dll Macar bilim adamnn bir zamanlar rencisi olduu niversitedir. Ayrca bilim, sanat ve kamu
hayatnn pek ok ahsiyeti bu niversiteden yetimitir. Bu niversite Macaristan eitim hayatnda ve kltr yaantsnda belirleyici
bir neme sahiptir. Bu nedenle de eitim kurumu zel neme
Sahip Yksek retim Kurumu unvanna da layk grlmtr.
Bu eitim kurumu hakknda daha fazla bilgiye u adresten
ulaabilirsiniz: www.elte.hu/en/degree_programs
likiler: www.elte.hu/en, www.facebook.com/elteinternational

Budapete Teknik ve Ekonomi


Bilimleri niversitesi (BME)
BME 1782 ylnda eitim hayatna balayan bir kurumdur. Macaristann en byk ve Orta Avrupann da en bykleri arasndaki bir
mhendislik bilimleri niversitesidir. Bu niversitenin snflarndan
ok sayda nl bilim adam yetimitir ve bu durum gnlerimizde
de devam etmektedir. BME ngilizce olarak BSc, MSc s PhD dallarnda yabanc rencilere eitim imkan sunmaktadr.
Lisans eitimi (BSc)
naat mhendislii
Makine mhendislii
Kimya mhendislii
Elektrik mhendislii
Mhendislik ve bilgisayar
mhendislii
Yksek lisans (MSc)
naat mhendislii
Makine mhendislii

naat
Kimya mhendislii
Elektrik mhendislii
Bilgisayar mhendsilii
Ulam mhendislii
Logistik bilimler mhendislii
Ulam aralar mhendislii
Uygulamal matematik
Matematik
Fizik

Genel bilgilendirme iin:


http://www.kth.bme.hu/en/oie/regularstudents/academicprograms

Corvinus niversitesi

Baarl ve mkemmel renciler.- Gelecein piyasasnn elemanlar .


ngilizce eitim veren dallar
Lisans eitimi (BA)
dnyas ve iletme eitimi
Uluslararas i sreleri
Uygulamal ekonomi
Sosyoloji
Uluslar aras ilikiler
letiim ve Medya bilimleri
Yksek lisans eitimi
veren dallar (MA/MSc)
MBA
Marketing
Uluslararas i sreleri
ve retim
Kamu ekonomisi
ve kamu siyaseti
Uluslararas ilikiler
Ba bahe mhendislii

evre dzenleme
mhendislii
Gda mhendislii
Ortak yksek lisans
veren dallar (MA)
Ekonomi, devlet ve
toplum bilimleri (MA)
Ziraat, gda bilimleri ve
evre sal uzmanlk
deerlendirmeleri
Kyaslamal yresel
kalknma bilimleri
PhD eitimi
Sosyoloji
Uluslararas ilikiler

Bilgi almak iin: www.uni-corvinus/eng

Semmelweis
niversitesi
retim yeleri ve renciler arasnda karlkl saygya dayal ibirlii en temel deerlerimiz arasndadr. Eitim ve retim srelerinin
yan sra ok yksek dzeyli bilimsel aratrmalar da devlerimiz arasndadr. Tm bu faaliyetlerimiz esnasnda bize teslim edilen deerlere
de en yksek zeni ve korumay da gstermek zorunda oluumuzun
bilincindeyiz.
ngilizce ve Almanca eitim
Genel tp
Di Hekimlii
Eczaclk

ngilizce bilgi alabilmek iin


Hemirelik ve hastabakclk
Diyetisyen uzmanl
Fizyoterapi ve fizik tedavi
uzmanl
ocuk doum uzmanlk
Halk sal uzman
Optometrist

Yabanc dillerdeki eitimler


www.semmelweis.hu

Kamu Grevleri niversitesi


Memleketime hizmet iin
Kamu Grevleri niversitesi yksek renimde ok zel ve ok
kaliteli bir eitim vermektedir. Kamusal alanlardaki grev ve faaliyetleri zerine eitim alan renciler bu bilgilerle yurtdnda da,
diplomasi, yerel idareleri kamu gvenlii ve milli gvenlik gibi konularda st dzey grev yapabilirler.

ngilizce eitim:
Budapete Diplomasi Akademisi program gvenlik ve savunma
politikas alanlarnda ve de Avrupa Seminerleri alannda zellikle
tavsiye edilir.
Bilgi iin: www.uni-nke.hu

buda niversitesi
Bilimin, yenilenmenin ve ekonominin hizmetinde
Diploma alnan blmler
Lisans eitimi blmleri (BSc)
Bilgisayar teknolojisi
evre mhendislii
Elektrik Mhendislii
Mechatronik Mhendislii
Yksek lisans blmleri (MSc)
Uygulamal matematik
Bilgisayar teknolojisi
mhendislii
Mechatronik Mhendislii

Doktora eitimi (PhD)


Uygulamal biliim ve
uygulamal matematik
Biliim Gvenlii ve
Gvenlik Bilimleri
Maddesel bilimler ve
teknolojiler

buda niversitesi verdii eitimin yan sra ok nemli aratrma


projelerine de sahiptir. niversite Aratrma ve nnovasyon Merkezi en modern teknik donanm ve cihazlara da sahiptir.
Bilgi almak iin: http://www.uni-obuda.hu/en

Szent Istvn niversitesi


Bilimin ve srdrlebilirliin hizmetinde
BSc ve MSc alnabilen dallar
Ekonomi ve toplum bilimleri
Ziraat ve evre bilimleri
Makine mhendislii
Veterinerlik blm
Lisans eitimi blmleri (BA)
Ziraat mhendislii
Yaban hayvanlar gvenlii
ye yaban hayvanlar
iktisad blm
letme ve ekonomi
Makine mhendislii
Yksek lisans blmleri (MA)
Makine mhendislii
Ziraat mhendislii
Tarm alannda biyoteknoloji
Yaban hayvanlar gvenlii
ye yaban hayvanlar
iktisad blm
Tarm bitkileri mhendislii
Yemlik bitkiler ve yem
bitkileri sal mhendisliKrsal alanlar kalknma ziraat
mhendislii

Bilgi almak iin: www.sziu.hu

dare ve organizasyon
ktisadi idare
Veterinerlik
Phd blmleri
Hayvanclk retimi bilimleri
Biyoloji bilimleri
Bitkisel bilimler
Teknik bilimler
evre bilimleri
dare ve organizasyon
Blgesel nitelikli bilimler
Veterinerlik bilimleri

Macar Gzel Sanatlar


niversitesi

Bugn artk 143 yldr faaliyette olan niversite geleneksel olarak


gzel sanatlarn deiik dallarnda nl bir gemie sahip zel bir
eitim vermektedir. Yaratc, modern ve yksek dzey grafik yetenekler temelinde sanatn her alannda ve sanat tarihi temelinde bir
eitim gvencesi vermektedir.
ngilizce eitim veren dallar
Deneyimsel faaliyetler
Resim sanatlar
Heykel sanatlar
Grafik sanatlar
Planlama grafik

nternet medyas sanatlar


Restorasyon sanatlar
Grsel planlama sanatlar
Gzel sanatlar teorileri

Bu eitim bir yllk zel bir eitimdir. htiya duyulduunda tm


sanat dallarnda grup eitim ve seminerleri organizasyonu da
mmkndr.
Bilgi almak iin: www.mke.hu

Macar Dans Sanatlar Yksek Okulu


Macar Dans Sanatlar Yksek Okulunun birincil amac hem evrensel ve hem de ulusal deerlere vakf ve zellikle de dans sanatlar
hakknda bilgi sahibi dans sanatlarn, dans sanat retmenlerini, koreograflar ve bu alandaki teorik eitimcileri yetitirmektir.
Dans sanats (BA), ihtisas dallar Klasik balet ve modern dans

Yabanc dilde eitim:


Bilgi almak iin: www.mtf.hu

Moholy-Nagy Sanat niversitesi


MOMEnin eitim felsefesi yksek renim kurumunun 130 yllk
gemiinin zerinde ykselmektedir. Ancak kurum ayn zamanda srekli yenilenmeyi ve de dnyaya her zaman ak olmay da
kendisine ilke edinmitir. MOME hem aratrmann ve hem de
eitim ve yaratcln her zaman kopmaz bir btn oluturduu
dnsel bir atlyedir. niversitede verilen eitim planlamay, ina
etmeyi, medya sanatlarn, ve tm bu alandaki teorileri de kapsar.
Yksek lisans
alnabilen dallar (MA)
Animasyon
naat sanatlar
Tasarm ve sanat menajerlii
Seramik ve planlama
Tasarm teorileri

Bilgi almak iin: www.mome.hu

Moda ve tekstil planlama


Planlama grafik
Medya tasarm
Metal sanatlar
Fotoraflk
Biimsel tasarmlar

10

Tiyatro ve Film Sanatlar niversitesi


Kurum 2015 ylnda kuruluunun 150. yln kutlayacaktr. Macaristann en eski ve en kkl niversiteleri arasnda bulunmaktadr.
niversitenin amac sahne sanatlar alannda hem bireysel ve hem
de kurumsal anlamda (tiyatro, sinema, televizyon) beklentilere yant verebilen ve ok geni bir bilgi ve eitim birikimine sahip sanatlar ve sanat alanlarnda uzmanlar yetitirebilmektir.
Yabanc dilde eitrim:
DocMomads belgesel film- ynetmen,
Erasmus Mundus ortak eitim.

Daha fazla bilgi almak iin: http://www.filmacademy.hu/en/

Liszt Ferenc Konservatuar


ok zel ve ok kkl geleneklere sahip olan Liszt Ferenc Konservatuar gerek anlamda mzisyen olmak isteyen rencileri beklemektedir.
ngilizce eitim veren dallar
Klasik alglarla verilen eitim
Tulu alglarla yaplan mzik:
piyano, akordeon, embalom
ve organa
Yayl alglar:
keman, viola, ello, gordon
Tahta ve bakr nefesli alglar.
Flt, oboa, fagot, bor,
trompet, trombon,tuba
Dier klasik alglar:
harp, dulcimer ve davul.
ark
Klasik arklar (BA),
oratoryum ve ark (MA)
opera (MA)
Dier blmler
Beste (BA, MA); uzmanlk

alanlar klasik, elektronik,


uygulamal beste.
Orkestra eflii ve dier
mzik idare
Eer rencilik bir grup
oluursa ngilizce eitim
verilebilecek alanlardr.
st eitimler:
Piyano sanats solist
Yukarda saylan tm
blmler iin ksmi eitimler
de mevcuttur. Ayrca Caz halk
mzii ve eski dnem mzikleri zerine uzmanlamak
da mmkndr.

Bilgi iin: http://lfze.hu/en/home

Budapete ktisat Yksek okulu


Yksek okulun amac, iktisat bilimleri ve ekonomi toplum bilimleri
arasndaki ilikiler alannda (ve hem de bu bilim dallaryla balantl
olan dier bilim alanlarnda) hem Macaristanda ve hem de yurtdnda cazip ve nemli bir kurum haline gelmektir. Eitim kurumu
lisans eitimi, uzmanlk eitimi, yksek lisans eitimi, uzmanlk
eitimi ve yetikinleri iin kurslar dzenlemektedir.

Yabanc dilde verilen eitimler


Lisans eitimleri: (BA)
Ticaret ve pazarlama (ngilizce
ve Almanca olarak)
Finans ve maliye (ngilizce)
Uluslararas iktisat (ift diploma veren blm, Almanca ve
ngilizce dilden eitim)
Turizm ve hizmet sektr
(ngilizce ve Almanca olarak)

11
Yksek lisans veren blmler (MA) (ngilizce olarak)
Uluslararas iktisat ngiltere
Ruskin University ile birlikte
verilen eitim
Uluslararas likiler
Turizm ve hizmet sektr
(ngilizce ve Almanca olarak)
PhD eitrimleri (ngilizce)
Uluslararas iltisat Doktora
PhD eitimi ngiltere Ruskin
University ile birlikte verilen
eitim

Bilgi iin: http://en.bgf.hu/

Budapete letiim ve
letme Yksek Okulu
Yaratc dnceyi gelitirmekteyiz.
Yabanc dilden verilen eitim
Lisans eitimi veren
blmler (BA)
Kameraman (sanat eitimi)
Animasyon
letme ve idarecilik
Ticaret ve pazarlama
letiim ve medya bilimleri
El sanatlar
Film temel bilgileri ve medya
bilgileri
Planlama grafik
Uluslararas ekonomi

Medya tasarm
Fotoraf bilimleri
Televizyon gazetecilii
Turizm ve hizmetler
Yksek lisans eitimi
veren blmler (MA)
Film kameramanl
letiim ve medya bilimleri
darecilik ve organizasyon
Turizm ve idarecilik

likiler: Zoltn Dobk, +36 20 583 22 79, zdobak@bkf.hu

IBS Uluslararas letme


Yksek okulu
IBS devlet tarafndan akredite edilen Avrupann tam merkezinde
faaliyet gsteren zel bir kurumdur. Okul Budapete ve Viyanada bulunan kampuslarnda drt drtlk bir eitim vermektedir. BSc ve MSc trndeki eitimlerin hepsinde eitim dili ngilizcedir. Bu okuldan mezun olan renciler OBSnin stratejik
partneri olan The University of Buckinghamn diplomasna sahip olurlar. Bu diploma tm dnyada tannd gibi i dnyasnda
da ok nemli kariyer imknlar sunmaktadr.
IBS Budapetedeki kampus alannda aadaki alanlarda yllk
BSc eitim programlarna sahip bulunmaktadr.
letme
Sanat iletmecilii
Mali iletme
letme ve psikoloji

hayat ve diplomasi
hayat ve turizm

12

IBS Budapetedeki kampus alannda aadaki alanlarda bir yllk


MSc eitim programlarna sahip bulunmaktadr.
Uluslararas ekonomi hayat
Mali iletme

Pazarlama iletme
nsan kaynaklar idaresi

Bir yllk youn ngilizce kurslar da sz konusudur. Bu kurslar


rencileri yksek renimlerini ngilizce olarak srdrmeye hazrlamaktadr.
Bir yllk Pre-med porgram da rencilerimizi tp alannda yksek renim srdrmeye hazrlamak iin idealdir.
Bilgi iin: http://web.ibs-b.hu/

Wekerle Sndor letme Yksek Okulu


Eitim ok karmak ve youn bir sretir. Ama, gelecein ynetici kadrolarnn gerektii gibi bir eitim alarak yetimeleridir. Bu
renciler bilime srekli iht,iya duyan uzmanlk bilgileri yeterli ve
duyarl insanlar olarak grevlerine gelmelidirler.
Yabanc dilde eitim:
Ticaret ve pazarlama (BA)

Bilgi iin: http://wbsc-h.eu/

Pzmny Pter Katolik niversitesi


niversitemizin temel ilkesi entelektel ilgi ve analitik dnce
tarz zerinde ykselen bir bilimsel erevedir. nsanla sayg
gstererek ve de Hristiyan ve Avrupa deerlerine dayal eitimin
ilkelerinden ayrlmadan ibirlii yaparak ve de bakalarnn sahip
olduu deerlere de sayg gstererek bu srece devam etmektir.
Ayrca bilim dallarna ak olmak, uluslararas deerlerin gz nnden yitirmemek ve otonomiye de nem vermek de prensiplerimiz
arasndadr. En nemli ilkelerimizden biri de niversitemizin zgrlnn korunmasdr. Bireyin ve topluluun haklarn zedelemeden birlikte yaamak adaletten sapmadan kamusal karlar da gz
nnde bulundurmak da niversitemizin olmazsa olmaz deeridir.
Yabanc dillerdeki eitim:
Anglistik (MA) ngilizce
Franszca dili, edebiyat ve
kltr (MA) Franszca eitim
ve iki diploma veriyor

talyan dili, edebiyat


ve kltr (MA) talyanca
Fotoraf teknii ve objektif
bak (MSc) ngilizce olarak,
l diploma

Bilgi iin: www.ppke.hu

Kroli Gspr Reformist niversitesi

KROLI GSPR UNIVERSITY


OF THE REFORMED CHURCH IN HUNGARY

Geleceini kendi eline al!


Kroli Gspr Reformist niversitesi reformist eitimin geleneklerinin ayn zamanda uzmanlk alanndaki aklkla harmanlanmas
neticesinde olumutur. niversitede sren eitimin temel prensiplerine bakldnda Hristiyan dnce akmnn, insanlk deerlerine nem vermenin ve de kk gruplarn desteklenmesinin
ne ktn syleyebiliriz.

Yabanc dilde eitim:


Anglistik (MA) ngilizce
Macaristanda Kodaly kltr
ve yurtdna ynelik uzmanlk
blm (ngilizce olarak)
EMLex: Europaischer Master
fr Lexikographie MA
(Almanca olarak)

13
Teoloji (PhD)
(Almanca ve ngilizce)
Avrupa ve Uluslararas
i dnyas Hukuku LLM
(ngilizce)

Bilgi iin: www.kre.hu

nancn Kaps Budist Yksek Okulu


Amacmz Budhann retilerinin kaplarn ona ilgi duyanlarn nnde amaktr.
Yabanc dilde eitim:
Tayland Krall Mahachulalongkornrajavidyalaya niversitesi tarafndan verilen Budist Aratrmalar adndaki eitim (MA/PhD) nancn Kaps Budist Yksek Okuluyla birlikte organize edilmektedir.

Bilgi iin: www.tkbf.eu, www.ebtc.hu

Andrssy niversitesi
niversitenin uluslar aras n innovativ bir yap uygulamasdr.
Budapete bilim hayatnn en nemli merkezlerinden biridir. Slogan da: Sizi Avrupaya hazrlyoruz.
Lisansst eitimler (Almanca olarak)
Tuna Blgeleri aratrmalar
Avrupa ve uluslararas dareler
Uluslararas ekonomi
ve iktisadi hayat
Uluslararas likiler
Orta Avrupa tarihi

LLM Program (Bu program


istenirse i hayatnn yan
sra da yaplabilir)
Orta Avrupa Aratrmalar.
Kltr diplomasisi
ve uzmanlama

Bilimleraras PhD kurslar (Almanca): Konusu Avrupa Birlii iinde


Orta Avrupann gelecei.
Bilgi iin: www.andrassyuni.eu, www.studienstart.eu

Gbor Dnes Yksek Okulu


Amacmz piyasann ihtiyalarna gerekli yant verebilecek dzeyde ve yksek kalitede bir eitim sunabilmektir. Yksek Okulumuzun amac taleplere yant veren, gvenilir ve de pratik yan gl
bir temel yaratmaktr. Bu temel i hayatnda kullanlmaya yneliktir. Kurumumuzda eitimini tamamlayan renciler yeni teknolojileri rahatlkla kullanabilir, -bunda yabanc dile hakim olmak
nemli bir faktrdr- uluslararas biliime ve ibirliine aktrlar.
ngilizce eitimler
Bilgisayar mhendislii (BSc)
Ekonomi bilgi ilem (BSc)

Bilgi iin: www.gdf.hu

letyme ve idaresi (BA)

14

Orta Avrupa niversitesi (KEE)


Budapetede bulunan Orta Avrupa niversitesi ngilizce olarak lisansst ve doktora eitimi imkanlar salamaktadr. Bu niversite
hem Birleik Amerikada ve hem de Macaristanda akredite edilmi
durumdadr. niversiteye yaklak yz lkeden retim yesi ve
renci gelmektedir. niversiteyi bitiren renciler dnya apnda gl bir a oluturmaktadr.
Burslar:
2013-2014 yllarnda OA lisans st eitim alan rencilerinin %
82si, doktora eitimi alan rencileirn ise % 94 ciddi oranlarda
destek almlardr.
Bu konuda daja fazla bilgi almak iin: : www.ceu.hu/financialaid
Eitim yaplan alanlar:
Ticaret
Kognitiv Bilim
ktisat
Doa Bilimleri ve Politikas
Cinsiyet Bilimleri
Tarih
Uluslararas likiler ve Avrupa
Bilimleri
Yasal
Matematik ve onun
Uygulanmas

Bilgi almak iin: www.ceu.hu

Orta a Bilimleri
Nasyonalizm Bilimleri
Proram
Filozofi
Politika Bilimleri
Kamu Politikas
Sosyoloji ve
Sosyal Antropoloji

Kuzey Macaristan hakknda ksa bilgi


Bu blge kuzeyden Slovakya ve doudan Ukrayna ile snrlar olan
bir blgedir. Bu blgenin ekolojik olarak tad nem u bilgiden
de karlabilir: blgenin yz lmnn % 13 doal ve ifal sular
ve kaynaklar da ieren doal koruma alanlarndan olumaktadr.
Bu blge ayn zamanda da nl Tokaj araplarnn retildii bir
arap blgesidir. Bu araplk UNESCO dnya miras listesine alnmtr. Ayrca Aggtelek maaras, Slovak Maaralar, kaleler ve tarihi harabeler (Disgyr, Srospatak ve Eger), Ve de dier nemli,
tarihi kalntlar bu blgeye zel bir nem kazandrmaktadr.

Miskolc niversitesi
Kurumumuz dnyada ilk olarak kurulan ve 1735 tarihinden itibaren var olan Teknik niversitedir. Yzyllardr var olan geleneklerimiz teknik, doal bilimler ve toplumsal bilimler alanlarnda uygulanan modern yaklamlarn harmanlanmasyla olumaktadr.
Yabanc dillerdeki eitimlerimiz
Ekonomi ve iletme
letme ve Organizasyon
bilimleri
Orta Avrupa Aratrmalar
ktisat ve organizasyon
Genel ve Adalet medya
aratrmalar
Doal Kaynaklar Mhendislii
Dkm mhendislii
Doal Kaynaklar Mhendislii
Yer alt kaynaklar
mhendislii (MSc)

Petrol Mhendislii (MSc)


Petrol Mhendislii (MSc)
Hidrolik Mhendislii (MSc)
Avrupa Jeoteknoloji ve evre
aratrmalar kursu (EGEC)
Avrupa Yntemsel bilimler
aratrmalar (EMEC)
Yer alt kaynaklar bilimi (PhD)
Enformasyon bilimleri ve
teknolojileri
Makine mhendislii

Daha fazla bilgi almak iin: http://www.uni-miskolc.hu

Eszterhzy Kroly Yksek Okulu


EKYO doru karar.
Eszterhzy Kroly Yksek Okulu eitim prensiplerini ve yntemlerini belirlerken bunun XXI yzyln toplumsal ve ekonomik taleplerine yant vermesi iin gayret sarf eder. Son derece dzeyli ve modern eitim imknlar salayan kurum ok deiik alanlarda eitim
frsatlar da sunmaktadr. Yabanc renciler iin eitim program
dnda baz faaliyetler seme imkn da bulunmaktadr.
ngilizce eitim veren alanlar:
Anglistik (BA)
Bilgisayar bilimleri (BA)
Amerikanistik (BA)

Uluslararas aratrmalar (BA)


MBA lisan st (MA)

Daha fazla bilgi almak iin: http://uni-eger.hu/

15

16

Kroly Rbert Yksek Okulu


Gelecek iin bilimle
Sahip olduumuz drt merkez binamzda rencilerimiz en yeni
bilgileri teorileri ve pratik disiplinleri renebilecekleri ve kendilerini i dnyasna hazrlayacak olan bir eitim alma imknna
sahiptirler.
Yabanc diller eitim alnabilen dallar
letme dare (BA)
Turizm ve hizmetler (BA)
zmclk ve araplk (BA)
evre ve ziraat
mhendislii (BSc)

Yatrmlar ve kalknma (BA)


Ynetim bilimleri ve idare (MA)
Turizm iletmecilii (MA)

Daha fazla bilgi almak iin: www.karolyrobert.hu

Kuzey Ova blgesi hakknda ksa bilgiler


Bu blge Avrupa Birliinin Dou kaps konumundadr. Bu blge
Slovakya, Ukrayna ve Romanya tarafndan evrelenmektedir.
Blgenin aratrma ve yksek renim merkezleri Debrecen, Nyregyhza ve Szolnok ehirlerinde bulunmaktadr.
Dnya mirasnn bir paras olan Hortobgy da bu blgede bulunmaktadr. Tisza nehri ve Tisza gl su ve eko turizm tutkunlar
iin aktif bir gezi blgesi oluturur. Ayrca bu blge yer alt sular ve
ifal sular asndan da ok zengin bir blgedir.

Debrecen niversitesi
Debrecen niversitesi bir diplomadan ok daha fazlasn verir
Yabanc dillerde verilen eitimler
Lisans eitimleri (BA/BSc)
letme ve pazarlama
ktisat ve yresel kalknma
ziraat mhendislii
ktisadi bilgi ilem
Bilgisayar mhendislii
Mechatronik mhendislii
Kimya mhendislii
Biyo mhendislik
Elektik mhendislii
Makine mhendislii
naat mhendislii
Fizyoterapist blm
Sanat ve mzik
Lisans eitimleri (BA/BSc)
ve yksek lisans eitimi
veren blmler (MA/MSc)
Anglistik
Bilgisayar programcl
Ziraat mhendislii
Halk sal denetim uzman
Sahne sanatlar

Dier eitim dallar


Avrupa hukuku ve uluslar aras
hukuk (LLM)
Di hekimlii (DMD)
Eczaclk (PharmD)
Molekler biyoloji (MSc)
Amerikanistik (MA)
Zirai iktisat
mhendislii (MSc)
MBA yksek lisans (MBA)
Uluslararas ekonomi
ve idare (BA)
letme ve irketler
idaresi (MSc)
evre koruma
mhendislii (MSc)
Gda gvenlii ve kalitesi
mhendislii (MSc)
Hayvanclk ve iletme
mhendislii (MSc)

Daha fazla bili almak iin: www.edu.unideb.hu

Nyregyhza niversitesi
Bilim, uzmanlk ve blgesel zellikler
Yabanc dilde eitim
Ulatrma mhendislii (BSc) Havallk ulatrma ve gemicilik
uzmanlk eitimi (ngilizce)

Daha fazla bilgi almak iin: http://www.nyf.hu/nyf-en/

17

18

Szolnok niversitesi
Bilim kalknma ve baar iin bir ans veriyoruz.
ngilizce eitim veren dallar (BA)
Turizm ve hizmetler
Uluslararas ekonomi ve kayd idare

Daha fazla bilgi almak iin: www.szolf.hu

Gney Ova blgesi hakknda ksa bilgi


Gney Ova blgesi Macaristann en byk blgesidir. Doal zellikleri erevesinden bakldnda gl ve nehir turizmi, gezi turlar,
bisiklet ve atlk, avclk ve balklk ve de eko turizm sevdallar
iin ok nemli bir blgedir. Bu blgeleri ziyaret eden turistler hem
tarihi olarak grlmesi gereken mekanlar ziyaret eder ve hem de
nemli doal gzelliklerin ve doa gezilerinin tadn karrlar.
Bcs-Kiskun vilayeti doal zenginlikler asndan ok nemli bir
blgedir. Kiskunsag Ulusal Park ve a Duna-Drva Ulusal Park bu
blgede bulunmaktadr. Yine bu blgede bulunan hem ulusal ve
hem de uluslar aras bir ne sahip olan pusztaszer Ulusal An Park da bu blgenin en nemli merkezlerinden biridir.

Szegedi Bilimler niversitesi


Szeged Bilimler niversitesi Macaristann en baarl ve nl ve
de uluslar aras anlamda en ok bilinen niversitelerinden biridir.
niversitenin tarihi 1581 ylna kadar uzanr. Bu niversitede aralarnda Nobel dll Albert Szent-Gyrgyinin de bulunduu pek
ok nl bilim adam retim yelii yapmtr.
SB gemii ok gl olan bir niversitedir. niversite rencilerine pek ok alanda sadece st dzey deil, ama ayn zamanda ok
modern bir eitim vermektedir.
niversite hem ulusal ve hem de uluslararas dzeyde ok tannan
aratrma merkezlerine de sahiptir. 2010 ylnda Szeged niversitesi Aratrma niversitesi unvanna layk grlm, bu un yan sra
2013 ylnda da st Dzey Eitim Merkezi unvann kazanmtr.
Yabanc dillerde eitim
(BA/BSc, MA/MSc, PhD, doktorluk eitimi):
Hukuk ve uluslararas
Aratrmalar
Tp eitimi
Sanat dallar ve sosyal bilimler
Di hekimlii
Ekonomi ve letme
Eczaclk

Eitim bilimleri
Ziraat
Mhendislik
Mzik
Fen bilimleri ve bilgisayar
bilimleri

Butn bu eitim dallar zerine ayrntl bilgi iin:


www.u-szeged.hu/eduprogrammes

Etvs Jzsef Yksek Okulu


Yabanc dillerde verilen eitimler ve balantlar
naat mhendislii (BSc)
evre mhendislii (BSc)
letme ve iktisat bilimleri (BA)

Bebek ve ocuk eitimi (BA)


retmen okullar eitimi (BA)

Daha fazla bilgi iin: www.ejf.hu, www.international.ejf.hu

19

20

Kecskemt Yksek Okulu


Gelecek bizimle balar.
Kk ve mtevazi binalarda eitim grmek isteyen renciler
iin Kecskemt Yksek Okulu ideal bir ortam anlamna gelir.
Yabanc dilden verilen eitimler
Avrupa Birlii tarihi
Avrupann dilleri
ABnin Eitim politikas
Okuma stratejileri ve
okumann gelitirilmesi

Avrupa masallar
ocuklukta verilecek
yabanc dil eitimi
Eitimde entegrasyon

Daha fazla bilgi iin: http://kefoportal.kefo.hu/study-in-kecskemet

Tomori Pl Yksek Okulu


ngilizce eitim veren blmler (BA)
ktisat ve iletme
Uluslararas iktisat

Uluslararas aratrmalar

Daha fazla bilgi almak iin: www.tpfk.hu

Orta Macaristan Blgesi Hakknda Ksa Bilgi


Bu blge pek ok byk Macar yerleim biriminin bulunduu
blgedir. Bir ehirden dier ehre ulamak kolayca mmkndr.
Byk ehirlerde yaamak istemeyen, ancak ksa srede byk
kentlere ulamak isteyenler iin de ideal bir blgedir.
Bu blgenin doal koullar da olduka deikendir. Dzlkler
dalar ve nehirler blgede bulunabilir. Ayrca bu blge tarihi koullar nedeniyle de ilgin zellikler tar. Dnyaca nl Herendi
porselenleri bu blgede retilmektedir. Komrom kalesi ve Smeg kalesi de buradadr. Tarihsel festivaller de dzenlenmektedir.
Yzyllara uzanan tarihe sahip olan nl kalntlar ve arkeolojik bulgular da blgeye ayr bir zellik katmaktadr.

Pannon niversitesi
Panon niversitesi istikrarl ve srekli olarak gelien bir kurumdur.
Yenilenmeye, aratrmaya ve elbette eitime dayal yaps gldr. Bu niversiteden elde edilen bir diploma i hayatnda uyun
vadede kariyer yapabilecek bir dayanak tekil etmektedir.
Yabanc dilden yaplan eitimler
Lisans eitimi
Ziraat
Turizm ve hizmet sektr
ngilizce
Bilgisayar programcl
Kimya mhendislii
Lisans st eitim
Bitki sal
Ziraat
Ekonomik analizleri
Turizm ve iletme
ngilizce
Uygulamal dilbilgisi
ngilizce retmenlik
Uluslar aras aratrmalar
evre mhendislii
evre bilimler
Kimya mhendislii

PhD Doktora eitimi


Bitkisel evre bilimleri
Hayvanclk bilimleri
Kimya mhendislii ve yer
alt maddeleri
Kimya bilimleri ve evre
bilimleri
Bitki yetitirme ve bahe
bilimleri
Biliim bilimleri ve
teknolojileri
ktisat ve organizasyon
bilimleri
Molekler bilimler ve
nanoteknolojileri

Daha fazla bilgi iin: www.uni-pannon.hu

Dunajvros Yksek Okulu


Gelecek senin ve karar da senin!
Yabanc dildeki eitimler
Lisans eitimleri
Yeralt maddeleri mhendislii
ktisat
Makine mhendislii
letiim ve medya bilimleri
Bilgisayar mhendislii
Teknik idare bilimi

Lisan st eitimleri
retmen ve mhendis
retmen
Makine mhendislii

Daha fazla bilgi iin: http://www.duf.hu/english

21

22

Kodolnyi Jnos Yksek Okulu


Hep en iyiler arasnda.
KJYO u alanlarda eitimler balatmaktadr:
Turizm ve hizmetler (BA)
ktisat ve idare (BA)
Uluslararas ilikiler (BA)
Sahne sanatlar(BA)
(Caz, pop rock ve ethno)
Medya ve iletiim (BA)
Sosyal munka (BA)
LL ve kltrel idare bilimi (BA)
Tarih (BA)
Lisnasst
Turizm ve hizmetler (MSc)
Yatrmlarn
gelitirilmesi (MSc)
Uluslararas ilikiler (MA)

Doktora eitimi
Turizm yatrmlar
ve idaresi
Ksa programlar
Ulusal hazrlk yl
Uluslar aras hazrlk kursu
Uluslararas yar yl
Yaz kurslar
Uzmanlar ve renciler iin
uzmanlk gezileri ve
yaz stajlar

Daha fazla bilgi iin; www.kodolanyi.hu

Bat Transdanubya blgesi hakknda ksa bilgi


Bu blge drt lke tarafndan evrelenmitir. Slovakya, Avusturya, Hrvatistan ve Slovenya- Bu blge hem yeralt kaynaklar ve
hem de ifal sular bakmndan son derece zengin bir blgedir. Bisiklet ve yaya turlarnn zevkle yapld doal gzelliklere sahiptir.
Ormanlar da turist patikalaryla doludur.
Bu blgede kltrel faaliyetler asndan da kayda deer drt festival yaplmaktadr. Bunlar Sopron Festival Haftalar, Gyr ehri Barok Program, Srvr Uluslararas Folklor Festivali ve Savaria Tarih
Karnavaldr (Szombathely ehrinde yaplmaktadr.)

Szchenyi Istvn niversitesi


Gelecek Gyr ehrinde ina edilmektedir.
Yabanc dillerdeki eitimler (MSc)
Pazarlama
Tat mhendislii

Altyap ve inaat
mhendislii

Saha fazla bilgi iin: http://ipc.sze.hu

Bat Macaristan niversitesi


Gelecei ina ediyoruz.
Yabanc dillerdeki eitimler
Yksek renim kurslar
ktisat ve idare bilimleri
(Almanca olarak)
Ziraat mhendislii (ngilizce)
Hayvanclk
mhendislii (ngilizce)
Bitki retme
mhendislii (ngilizce)
Gda mhendislii (ngilizce)
Tarm ve gda maddeleri
mhendislii (ngilizce)

Diploma veren blmler


ktisat ve idari bilimler (BA)
(Almanca)
Uluslararas ktisat (BA)
(5. ve 6. yaryl ngilizce olarak)
ocuk yuvas retmenlii
(BA) (Almanca olarak)
Anglistika (BA)
(ngilizce olarak)
Kerestecilik mhendislii
(MSc) (ngilizce)
ktisat ve Organizasyon
bilimleri (PhD) (Almanca olarak)

Bu konuda daha fazla bilgi iin: www.nyme.hu, www.uniwest.hu

23

24

Gney Transdanubya blgesi


hakknda ksa bilgi
Avrupann en byk ve birbirine balantl arter blgesi olan
DunaDrva Ulusal Park buradadr. Bu tepelik blge botanik ve
jeolojik zellikleri nedeniyle dalarda gezinti yapmak isteyenlerin
ok sevdii yrelerden biridir. Bu blge ifal sular ile de nldr:
Bunlar arasnda emn nlleri de unlardr: Harkny, Nagyatd,
Dombvr. Ayrca arap imalat da bu blgede yzlerce yllk geleneklere sahiptir.
Blgenin merkezi Pcs ehridir. Sanat festivalleriyle ve sanatlaryla nl bu ehir 2010 ylnda Avrupa Kltr Bakenti olmutur.
Pcs ehrinin en eski tarihsel kalntlar eski Hristiyanlardan kalan
mezarlardr. Bu mezarlar da 2000 ylndan bu yana dnya mirasnn
parasdrlar.

Pcs Bilimler niversitesi


Macaristann en eski niversitesidir (1367)
Pcs Bilimler niversitesi Macaristann ilk niversitesidir. 1367 ylnda kurulmutur. Bugn de 22 000 rencisiyle lkenin en byk
niversitelerindendir. PB Uluslararas hareketlilik asndan da
ok nemli bir kurumdur. Yabanc renciler iin ngilizce ve Almanca eitim veren 50 blmde 70 lkeden 2200 yabanc renci
eitim grmektedir.
Diploma veren ngilizce blmler
Lisansst eitim veren ve kesintisi be yllk blmler:
Genel tp, Di hekimlii ve eczaclk.
Lisans eitimi veren
blmler (VA/BSc)
Biyoloji
ktisat
Kimya
naat mhendislii
Bilgi ilem mhendislii
Bilgisayar bilimleri
Jeoloji
Anglistika ve amerikantistik
Corafya
Matematik
Bakm ve hasta bakm
Beden eitimi ve antrenrlk
Fizik
Fizyoterapist
Psikoloji
Spor menajerlii
Lisanst eitim (IMA /MSc)
Uygulamal menajerlik
naat

Seramik tasarm
Yap ve inaat mhendislii
Bilgi ilem mhendislii
Anglistika
Avrupa hukuku e uluslar
aras i hukuku
nsan kaynaklar danman
Uluslararas likiler
Tp biyoteknolojisi
Mzik
Doktora Phd eitimi
naat
Biyoloji
ktisat
Kimya
Jeoloji
Uygulamal ngilizce ve bir
yabanck dil olarak ngilizce
retmenlii
Salk bilimleri
Fizik

Almanca eitimlerle ilgili olarak ve de hazrlk eitimleri


zerine daha geni bilgi iin web sayfamz inceleyebilirsiniz:
www.international.pte.hu
Facebook: Study in Pcs, Hungary

Kaposvr niversitesi

25

niversiteniz modern, beklentilere yant verebilecek, yksek kalitede aratrma faaliyeti srdren ve de yabanc rencilere de eitim veren bir kurumdur. Bu niversitede en birincil deer tolerans,
uzmanlk ve toplulua saygdr.
Yabanc dilde eitimlerimiz
Uluslararas aratrmalar (BSc)
Blgesel aratrmalar
ve evre aratrmalar (Sc)
Hayvan yemlii ve gda
gvenlii mhendislii (MSc)

Daha fayla bilgi iin: www.ke.hu

Hayvanclk bilimleri (PhD)


Yneticilik ve organizasyon
bilimleri (PhD)

Orta Macaristan Blgesi


Etvs Lornd Bilim niversitesi
Budapete Teknik ve Ekonomi
Bilimleri niversitesi
Budapeedeki Corvinus niversitesi
Semmelweis niversitesi
Kamu Grevleri niversitesi
buda niversitesi
Szent Istvn niversitesi
Macar Gzel Sanatlar niversitesi
Macar Dans Sanatlar Yksek Okulu
Moholy-Nagy Sanat niversitesi
Tiyatro ve Film Sanatlar niversitesi
Liszt Ferenc Konservatuar
Budapete ktisat Yksek Okulu
Budapete letiim ve letme Yksek Okulu
IBS Uluslararas letme Yksek Okulu
Wekerle Sndor letme Yksek Okulu
Pzmny Pter Katolik niversitesi
Kroli Gspr Reformist niversitesi
nancn Kaps Budist Yksek Okulu
Andrssy Gyula Budapestedeki
Alman Dilli niversitesi
Gbor Dnes Yksekokulu
Orta Avrupa niversitesi
Kuzey Macaristan Blgesi
Miskolc niversitesi
Eszterhzy Kroly Yksek Okulu
Kroly Rbert Yksek Okulu
Kuzey Ova Blgesi
Debrecen viversitesi
Nyregyhza Yksek Okulu
Szolnok Yksek Okulu
Gney Ova Blgesi
Szeged Bilim niversitesi
Etvs Jzsef Yksek Okulu
Kecskemt Yksek Okulu
Tomori Pl Yksek Okulu
Orta Transdanubya Blgesi
Pannon niversitesi
Dunajvros Yksek Okulu
Kodolnyi Jnos Yksek Okulu
Bat Transdanubya Blgesi
Szchenyi Istvn niversitesi
Bat Macaristan niversitesi
Gney Transdanubya Blgesi
Pcs niversitesi
Kaposvr niversitesi

*Burada belirtilen veriler bilgilendirme niteliktedir.


Ayrntl Bilgi iin: http://www.campushungary.org/study-finder

Sanat

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

Zira

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

En aranan Macaristandaki
st seviyeli eitim
birimleri ve eitimleri*

Ekonimi
Bilimi

26

ngilizce

Almanca

ngilizce ve Almanca

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

Teknik
Bilimleri

sosyal
Bilimleri

Fen
Bilimleri

Tp ve
Salk
Bilimleri

Hukuk
Bilimi

Enformatik

Edebiyat
Bilimleri

27

Macaristanda
kefedin
ve renin

M AC

www.campushungary.org
Balassi Enstits

A RI

N
STA