You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Neo-Nwka
w RCK

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 8 (185)

Jeden z najbardziej lubianych polskich kabaretw


wystpi w Raciborskim
Centrum Kultury. NeoNwka
zaprezentowaa
swj najnowszy program
Pielgrzymka do miejsc
miesznych.

23 KWIETNIA 2015
ISSN: 2080-3664

Galeria zdj na:

racibrz samorzd

racibrz - wypadki

Ludmia Nowacka zwolniona

Koo uderzyo
w przechodnia
Fot. Pawe Strzelczyk

Funkcj wiceprezydenta do spraw spoecznych Ludmia Nowacka penia od 2006 roku.


pawe strzelczyk

Wypadek na ulicy Armii


Krajowej w Raciborzu.
15 kwietnia kilka minut
przed godz. 13.00 na ulicy Armii
Krajowej w Raciborzu w trakcie
jazdy z samochodu ciarowego
marki MAN urwao si lewe tylne koo. Koo toczc si, uderzyo w przechodnia. Odbio si od
niego i uderzyo w samochd
osobowy stojcy przed skrzyowaniem. Pieszy, w ktrego uderzyo koo, to 19-letni miesz-

kaniec Raciborza. Ciarwk


kierowa natomiast 55-latek z
Jastrzbia Zdroju. Pieszy zosta
przewieziony do szpitala. Dozna oglnych potucze ciaa
oraz wstrznienia mzgu. Poszkodowana zostaa take 32latka, ktra kierowaa fiatem.
Koo uszkodzio zderzak w jej
samochodzie. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzewi.
p

racibrz - gospodarka

Nowy prezes PK

Oficjalnie nie mwi si o przyczynach zwolnienia wiceprezydent.


adna z bezporednio
zaangaowanych stron nie
chce na dzie dzisiejszy
komentowa sprawy. Prezydent Lenk grzecznie, ale
stanowczo odmawia podania powodw rozstania, za
kontakt z by ju pani wiceprezydent jest utrudniony. Rbka tajemnicy nie
chc uchyli te zagadywani przez nas w tej prawie
urzdnicy i samorzdowcy
z bezporedniego otoczenia
prezydenta. Przyczyna jest
prozaiczna - wikszo wie
tyle co wszyscy, czyli niewiele, za ci ktrzy cokolwiek wiedz - nie chc si t

wiedz podzieli. Jak nieoficjalnie wiadomo, Ludmia Nowacka otrzymaa trzymiesiczne wypowiedzenie
bez obowizku wiadczenia
pracy. Nie wiadomo pki co
kto j zastpi u boku prezydenta. Na razie zapowiada
on, e bdzie wsppracowa z tylko jednym zastpc i stan taki moe potrwa
nawet kilka miesicy.
Ludmia Nowacka w
okresie od 12 grudnia 2006
roku do 17 kwietnia 2015
roku w Urzdzie Miasta
w Raciborzu penia funkcj zastpcy prezydenta do
spraw spoecznych. Podle-

gay jej takie zagadnienia


jak edukacja, kultura, sprawy spoeczne. Wczeniej bya dyrektorem Gimnazjum
nr 2 w Raciborzu. Obecnie
pracuje w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej. Kieruje zakadem w Instytucie
Studiw Edukacyjnych. Okres wiceprezydentury dr
Nowackiej zaowocowa dobrymi projektami w dziedzinach kultury, edukacji,
sportu i opieki spoecznej tak w komunikacie o zakoczeniu wsppracy napisaa
o niej rzecznik UM w Raciborzu, Anita TyszkiewiczZimaka.

Od 4 maja 2015 roku funkcj Prezesa Zarzdu Przedsibiorstwa Komunalnego


sprawowa bdzie Marian
Czerner.
Rada Nadzorcza Przedsibiorstwa Komunalnego Sp. z
o.o. w Raciborzu na posiedzeniu, ktre odbyo si 20 kwietnia 2015 roku podja uchwa o
odwoaniu z funkcji Prezesa Zarzdu Elbiety Nowary, powierzajc jej jednoczenie funkcj
Wiceprezesa Zarzdu. Wybrano
take nowego Prezesa Zarzdu.
Funkcj t od 4 maja 2015 roku
bdzie peni Marian Czerner.
Marian Czerner posiada 10letnie dowiadczenie na stanowisku prezesa zarzdu w spkach prawa handlowego. W
latach 2002 2012 kierowa
Przedsibiorstwem Budowlanym Budinwest sp. z o.o.
Na podstawie par. 14 ust. 2
zasad nadzoru wacicielskiego
nad spkami z udziaem Gminy Racibrz Rada Nadzorcza
Przedsibiorstwa Komunalnego

Fot. UM Racibrz

Z dniem 17 kwietnia 2015


roku Mirosaw Lenk - prezydent Raciborza zakoczy
wspprac z dr Ludmi Nowack zastpc prezydenta - lakoniczny komunikat
personalny wydany tu po
weekendzie zaskoczy prawie wszystkich.
Kiedy po zwolnieniu
Krzysztofa Kowalewskiego
ze stanowiska szefa Przedsibiorstwa Komunalnego
kilka tygodni temu prezydent Mirosaw Lenk zapowiada dalsze ruchy kadrowe, mao kto spodziewa si,
e jedn z pierwszych z ktrymi chce si rozsta bdzie
jego wieloletnia zastpczyni. Owszem, prezydent mwi, i nie wyklucza zmian
rwnie na kierowniczych
stanowiskach. Ale e stanowisko straci Ludmia Nowacka? Trudno byo sobie
to wyobrazi. Wszak jeszcze jesieni Nowacka dzielnie towarzyszya Lenkowi w
objedzie dzielnic. Wspieraa Go w kampanii wyborczej,
za tu przed listopadowymi
wyborami na pytanie kogo
powoa na stanowiska zastpcw, szef magistratu bez
wahania odpowiada, i jest
zadowolony ze wsppracy z
dotychczasowymi i nie przewiduje zmian. Mona z tego
jedynie domniemywa, e
tryby sprawnie funkcjonujcej dotd machiny wsppracy zaczy si zaciera
cakiem niedawno, a nieporozumienia nasilay si ju
po wyborach.

raciborz.com.pl

Marian Czerner na stanowisku prezesa zastpi


Elbiet Nowar.
Sp. z o.o. w Raciborzu odstpia
od przeprowadzania postpowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarzdu i Wiceprezesa Zarzdu.
p

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Mobile HS EJ

Najmniejsza
na rynku

Neo EJ Plus

Do intensywnej
eksploatacji
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

racibrz historia

W Raciborzu wspominali Smolesk i Lecha Kaczyskiego


pawe strzelczyk

W parafii NSPJ odbya


si msza i uroczysto upamitniajca 5. rocznic katastrofy prezydenckiego Tupolewa pod Smoleskiem i 1.
rocznic odsonicia tablicy
upamitniajcej jej ofiary.
Gomi obchodw, zorganizowanych przez raciborskie
koo Gazety Polskiej, Prawo
i Sprawiedliwo oraz Solidarno, by pose Czesaw
Sobierajski z Rybnika. Miaa by obecna rwnie Dorota Skrzypek (wdowa po Sawomirze Skrzypku, prezesie
Narodowego Banku Polskiego, jednej z ofiar katastrofy), ale zachorowaa. Cho
do ostatniej chwili planowaa przyjazd, choroba okazaa
si zbyt powana.
Po 5 latach od katastrofy jej okolicznoci wci
dla sporej czci spoeczestwa s niewyjanione. Co
naprawd wydarzyo si 10
kwietnia 2010 roku? Sprawa jest cay czas wyjaniana, a efekty prac wszelkich
komisji, prokuratury, ekspertw, etc., dla jednych s
wiarygodne i do przyjcia,

dla innych za prb ukrycia


prawdy i faszowaniem rzeczywistych przyczyn. Co rusz
pojawiaj si nowe rewelacje, ktre tak naprawd nie
zmieniaj perspektywy postrzegania tragicznego lotu
przez rne opcje polityczne. - Zaraz po katastrofie
spoeczestwo podzielio si
na dwie wsplnoty. Pierwsza
to wsplnota biao czerwona, walki o krzy, stojca na
stray prawdy. Druga wsplnota to wsplnota strachu,
walczca z prawd i krzyem - mwi podczas uroczystoci pod obeliskiem pose
Czesaw Sobierajski. - Bez
wzgldu jak to trudne, musimy dba o prawd. Jeli tak
bdzie, zwyciymy - mwi.
Pierwsza okazja nadarzy si
ju 10 maja podczas wyborw prezydenckich. druga
jesieni, kiedy to odbd si
wybory prezydenckie. - Da
Bg, to zwyciymy. Bo eby chcie walczy o prawd,
trzeba mie wadz - podkreli parlamentarzysta.
- Mielimy prezydenta ponad stan naszych elit
- wspomina Lecha Kaczyskiego, zastanawiajc si

Fot. Pawe Strzelczyk

- Pod Smoleskiem zgin cay nard w piguce, a wojsko w caoci - mwi pose Sobierajski.

W Raciborzu upamitniono 5. rocznic


katastrofy pod Smoleskiem.
jak w kilku sowach okreli wielko tego czowieka:
- On kocha nard, Polsk i
czowieka. To byy dla niego
najwaniejsze rzeczy.
- Pod Smoleskiem zgin cay nard w piguce,
a wojsko w caoci - mwi Sobierajski w odniesieniu do mierci zwierzchnikw wszystkich rodzajw
polskich si zbrojnych. Jak
symbolicznie okreli, ofia-

ry NKWD w Katyniu 70 lat


czekay na swoich dowdcw, ktrzy lecieli odda im
hod, a znaleli mier na
obcej ziemi. Dla upamitnienia ofiar katastrofy delegacje zoyy pod pomnikiem
kwiaty, za zgromadzeni wysuchali Apelu Polegych. Po
uroczystoci kontynuowano
wspomnienia w domu katechetycznym przy kawie i
ciastku.

komentarz z mediw
Katastrofa polskiego samolotu rzdowego w Smolesku
miaa miejsce 10 kwietnia
2010 roku. Samolot rozbi si
o godz. 8:41. Zgino w niej
96 osb, wrd ktrych by
prezydent RP Lech Kaczyski z maonk. Mimo tego,
e od katastrofy mino ju
5 lat to nadal jest ona koci
niezgody. Prawo i Sprawiedliwo cay czas utrzymuje,
e by to zamach wadz rosyjskich. ledztwa Naczelnej Prokuratury Wojskowej
oraz Komisji Badania Wypadkw Lotniczych Lotnictwa Pastwowego nie potwierdzio tej tezy. Mwi si,
e przyczyn katastrofy bya
za organizacja i zabezpieczenie lotu, zaniechanie zaogi
i kontrolerw lotu na wiey
w Smolesku. Wtpliwoci
w tej kwestii ma parlamentarny zesp do spraw wyjanienia katastrofy. W swoim
najnowszym raporcie mwi
o serii wybuchw, do ktrych
miao doj na pokadzie rzdowego tupolewa. Kilka tygo-

dni temu postawiono zarzuty


dwm rosyjskim kontrolerom
lotu, ktrzy zdaniem biegych
z Naczelnej Prokuratury Wojskowej dopucili si racych
bdw. Kontrolerzy mieli
podawa bdne dane zaodze samolotu i utwierdza j,
e ta jest na kursie, a faktycznie na niej nie bya. Zdaniem
biegych lotnisko w Smolesku tego dnia powinno by
zamknite. Rodziny ofiar katastrofy smoleskiej ledztwo
i prby wyjanienia przyczyn
katastrofy uwaaj za porak
polskiego pastwa. Uwaaj,
e ledztwo w tej sprawie powinno zosta umidzynarodowione. Niemieckie suby
twierdz, e by to zamach.
Ostatnio jeden z niemieckich
dziennikarzy ledczych napisa ksik. Informacje, ktre
znajduj si w ksice pochodz z Niemieckiej Federalnej
Suby Wywiadowczej, ktra take zainteresowaa si
katastrof. Roth twierdzi, e
nie by to nieszczliwy wypadek.

~Schizofrenicy
Czy parlamentarzyci i sympatycy PiS widoczni na zdjciu z
transparentem DZIKUJEMY
ZA POLSKI LSK wiedz, e
jak deklarowaa senator Kloc:
idealny kandydat tej partii na
prezydenta Raciborza - Dawid
Wacawczyk popar w drugiej turze na to stanowisko kandydatk mniejszoci niemieckiej? A
czonka partii, ktry jako jedyny
mia odwag publicznie si temu
przeciwstawi pani senator Kloc
wyrzucia z jej szeregw.

nalne dziaanie. Rce opadaj


jak si sucha tzw. prawicy. Sam
mam konserwatywne pogldy i
chciabyn na prawic zagosowa, ale jak czytam co takiego
to odechciewa mi si w ogle
chodzi na wybory i taki wanie
efekt w moim przypadku pani
Katarzyna i jej polubiacze osignli. Gratuluj.

racibrz - wybory

PiS da uczciwych wyborw


Fot. Pawe Strzelczyk

Wiec mia zwrci uwag na skal pomyek i uchybie, do ktrych doszo w wyborach.
pawe strzelczyk

- Andrzej Duda prezydentem! - skandowali na raciborskim rynku zwolennicy Prawa i Sprawiedliwoci, za na


transparentach mona byo
ujrze takie hasa jak Uczciwe wybory i Dzikujemy za
Polski lsk.
Sympatycy PiS zjechali
do Raciborza z wielu lskich
miast, jak Gliwice, Rybnik,
Jastrzbie-Zdrj, Czerwionka-Leszczyny czy Wodzisaw.
Wrd nich kilkoro parlamentarzystw z naszego regionu. Okazj ku temu byy
nadchodzce wybory - zarwno powtrka gosowania do
rady powiatu raciborskiego
w obwodach, gdzie pomylono karty do gosowania, jak i
wybory prezydenckie.
Wiec, jak zapowiadali

Wiec Prawa i Sprawiedliwoci odby si


20 kwietnia na raciborskim rynku.
organizatorzy, mia zwrci
uwag na karygodn i przytaczajc skal pomyek, zaniedba i uchybie, do ktrych
doszo w jesiennych wyborach samorzdowych 2014.
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Mia sta si widomym znakiem naszej niezgody na taki


stan rzeczy. Pokamy wsplnie, e chcemy uczciwych wyborw, a ich demokratyczny
i transparentny przebieg nie

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

jest nam obojtny - w ten


sposb zachcano do udziau. Rozpoczo si od odpiewania Mazurka Dbrowskiego. Nastpnie przypomniano
posta Wojciech Korfantego
i jego wkad w przyczenie
lska do Rzeczpospolitej.
Pose Czesaw Sobierajski
przytoczy sowa listu Lecha
Kaczyskiego skierowane do
lskich samorzdowcw z
okazji Roku Korfantego 20
kwietnia 2009 roku.
- Gdyby to si stao przy
normalnym rzdzie, wysano by tam naszych ludzi, aby
spraw katastrofy rzetelnie
wyjani. Tam nawet buta
nie mgby postawi rosyjski odak. Tymczasem cakowicie oddano spraw wyjanienia przyczyn katastrofy
obcym - mwi Sobierajski w
odniesieniu do wydarze po
10 kwietnia 2010 roku. Zaapelowa do zebranych, aby
doprowadzi do tego, eby
Polsk rzdzili Polacy mylcy po polsku. - Nie moe by
tak, e trzy miliony modych
Polakw wyjeda z kraju za
prac, a pozostali starsi zmuszani s do pracy do mierci
- nawoywa.
Trwajc ok. p godziny
manifestacj zakoczyo odpiewanie pieni eby Polska
bya Polsk, pieni powstacw lskich oraz skandowanie Andrzej Duda prezydentem i Andrzej Duda, to si
uda. - Musi si uda! - podsumowa Sobierajski.

~elektorat
Kogo tu pogio i to bezlitonie!
Apel o uczciwe wybory w Raciborzu sugeruje, e z powodu
absencji wzgldnie innych bliej
nieokrelonych przyczyn, wybory mog si okaza nieuczciwe.
Szkoda , e radna zapomniaa
poda powody swoich obaw.
Pomyka, nieuwaga czy po prostu dyletantyzm mimo wszystko
nie s kategoriami uczciwoci lub
nieuczciwoci i w tej konkretnej
raciborskiej sytuacji apel o uczciwo graniczy z insynuacj.
~wyborca
Zgadzam si z poprzednikiem.
Swormuowanie przywracamy
uczciwe wybory jest w kontekcie tego co stao si w Raciborzu
nienamiejscu i wpisuje si w typow PiSowsk retoryk. U nas
poprostu urzdnik starostwa pomyli si przy wydawaniu kart, a
nie zauwazyli tego ani czonkowie komisji ani zdecydowana
wikszos gosujcych do godziny 10.00 w dwch obwodach.
Gdzie tu jest nieuczciwoc?
Nieuczciwo zakda intencjo-

~pawel
Rozumiem duo rzeczy ale co
ma PiS do polskiego lska i za
co im w tym wypadku dzikowa? Stalinowi niech podzikuj
bo tylko dziki niemu lsk i to
nie tylko Grny ale i Dolny jest w
Polsce. Co si ludziom historia
pomieszaa.
~AP
Andrzej Duda dmie w dudy politycznego cynizmu przy pomocy kamstw i pomwie. Aby
tego nie dostrzec trzeba by
(jak wikszo elektoratu PiS)
ociemniaym, guchym i pozbawionym umiejtnoci logicznego
mylenia. Pan Duda bije rekordy bezczelnoci przecigajc w
tym najnikczemniejszych propagandzistw w historii wiata,
czego najlepszym przykadem
jest wczorajsze oskarenie PO
o odpowiedzialno za ostatni
skandal na Stadionie Narodowym. To tak, jakby powiedzie,
e rolnik odpowiada za wzdcia
u tych, ktrzy jedz grochwk.
No c, brzmi absurdalnie, ale
jestem pewien, e wrd jego
elektoratu znaleliby si zwolennicy takiej teorii, dlatego nie
dziwi nmnie obecno lokalnych
polityk(ier)w na tej imprezie.

130 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)


racibrz szpital

racibrz - stra miejska

region

Mniej mandatw
w 2014 roku

Patne parkowanie
pod szpitalem?

W 2014 roku wystawili


ich 314 na czn kwot
36 tys. z.
Dla porwnania, w 2013 roku byo to 465 mandatw
(48 tys. z). Ogem stranicy miejscy interweniowali w
2014 roku 2434 razy. Przewaajca liczba interwencji 2020 - koczya si pouczeniem lub innym rodkiem
oddziaywania wychowawczego. W 73 przypadkach
koczyo si skierowaniem
sprawy do sdu.
Z 341 wystawionych w
2014 roku mandatw najwicej stanowiy wykroczenia przeciwko bezpieczestwu i porzdkowi w
komunikacji. Tu odnotowano 194 mandaty na czn
kwot 21,5 tys. Najczciej
wystawiano je za niewaciwe parkowanie. Na pobaliwo nie mogli liczy

W gr wchodzi wydzierawienie parkingu firmie prywatnej.

ps

ndza - inwestycje

Budowa
wiatowodu
Inwestycja ruszya w
marcu.
Jeszcze w tym roku wszyscy mieszkacy Ndzy bd
mieli dostp do szerokopasmowego internetu. To dobra wiadomo szczeglnie
dla mieszkacw tych czci
gminy, w ktrych jest problem z moc odbieranego
sygnau. - Mieszkacy ju od
jakiego czasu zgaszaj zainteresowanie dostpem do
szerokopasmowego internetu. To jasne, e nie chc by
pozbawieni zdobyczy cywilizacji. Chcemy da ludziom
tak moliwo - mwi wjt
Anna Iskaa.

Dziki tzw. sieci FTTH,


mieszkacy bd mieli nieograniczony dostp do internetu za
pomoc kabla wiatowodowego, ktry jest obecnie najnowoczeniejszym medium transmisji danych. Sie wybudowana
jest ju na ulicach: Jesionowa,
Jana III Sobieskiego oraz Jana Pawa II. Kolejne ulice s
aktualnie w przygotowaniu.
Sie budowana jest w pierwszej
kolejnoci w miejscach, gdzie
zgaszane jest zainteresowanie
usug. Przyczenie jest dobrowolne, na podstawie zamwienia usugi u operatora.
p

racibrz - sport

II liga zostaje
w Raciborzu
Fot. Magdalena Kubina

pozycji byo Rafako - po zwycistwach 3:0 i 3:1 prowadzio w


serii i do utrzymania brakowao
tylko jednego zwycistwa. Akademicy nie dali sobie wydrze zwycistwa i rwnie na parkiecie goci, zdecydowanego outsiedera
w tym sezonie, potwierdzili sw
przewag, pewnie wygrywajc
3:0, ani przez moment nie obawiajc si o wynik.
ps

pawe strzelczyk

O trudnociach z zaparkowaniem pod raciborskim szpitalem mwi si


od wielu lat. Od czasu do
czasu pojawiaj si sugestie, by parking pod lecznic uczyni patnym - raciborski szpital jest jednym z
nielicznych w okolicy, pod
ktrym mona zaparkowa
za darmo. Rwnie dyrektor Ryszard Rudnik jest
zdania, i wydzierawienie
terenu podmiotowi prywatnemu w jakim stopniu uregulowaoby t kwesti. Wie si to jednak z
duszym okresem dzierawy, gdy kto kto ponisby koszty zwizane z urzdzeniem parkingu chciaby
na tym zarobi, a trzyletnia
dzierawa (bo taka jest w
kompetencji dyrekcji szpitala) raczej tego nie zapewnia. A ku temu nie ma woli
we wadzach powiatu, ktry
nadzoruje lecznic.

Pod szpitalem nie byoby kopotu z parkowaniem,


ale ludzie chc postawi auto jak najbliej.
Najlepiej pod samym wejciem - twierdzi Ryszard Rudnik.
Dyrektor zwraca uwag,
i szpital dysponuje parkingami wewntrznymi. Problem w tym, i mao kto z
nich korzysta, cho s ogl-

nodostpne. - Nikt nie zabrania tam wjecha, niestety ludzie chc parkowa pod
samymi drzwiami - koczy
dyrektor.

racibrz - ekologia

Racibrz siga
po pienidze z KAWKI
Pienidze na ograniczenie
niskiej emisji w miecie.
Niska emisja co roku wydua kolejki do lekarzy, bo
py zawieszony jest przyczyn
wielu gronych chorb ukadu oddechowego. Najbardziej
skutecznym sposobem walki
z tym niebezpiecznym zjawiskiem jest optymalizacja sposobw gospodarowania rdami energii. Potrzebne s
procesy termomodernizacji,
wymiana piecw na nowsze,
bardziej wydajne, inwestycje
w odnawialne rda energii.

S to procesy nierzadko
bardzo kosztowne. Dlatego
niezwykle potrzebne staje si
wsparcie finansowe. Jednym z
instrumentw wsparcia, ktre
sprawdziy si w przeszoci by program KAWKA. W
chwili obecnej mamy do czynienia z jego kontynuacj. Porozumienia dotyczce tej sfery ochrony atmosfery zostay
podpisane w listopadzie ubiegego roku. cznie na realizacj tego programu przeznaczone zostanie 18 milionw
z. Racibrz dostanie ponad

860 tys. z. Dziki uzyskanym


rodkom ma zosta przeprowadzony szereg dziaa zmierzajcych do ograniczenia rde zanieczyszcze powietrza
do 40 metrw nad ziemi. Inwestycje te bior na cel przede
wszystkim likwidacj lokalnych rde ciepa, termomodernizacj oraz przebudow
budynkw wielorodzinnych
przy ul. Wojska Polskiego 1,
Waryskiego 25, Opawskiej
89 oraz Stalmacha 4.
l

racibrz - finanse

To ju pewne. Po ostatnim zwycistwie


ze Strzelcami Opolskimi, AZS Rafako zostaje w II lidze.
Siatkarze AZS Rafako nie
zmarnowali szansy.
Po dwch domowych zwycistwach pojechali do Strzelec
Opolskich postawi kropk nad
i w rywalizacji do trzech zwycistw o utrzymanie. W sobot,
18 kwietnia dwie najsabsze druyny 5. grupy II ligi zmierzyy si
o to, ktra w przyszym sezonie
bdzie nadal graa na tym samym
poziomie, a ktra rywalizacj rozpocznie szczebel niej. W lepszej

Fot. Pawe Strzelczyk

tradycyjnie amatorzy popijania pod chmurk. W tych


przypadkach stra interweniowaa 174 razy. 113 razy
skoczyo si na pouczeniu,
59 delikwentw ukarano
mandatami, ktre cznie
przyniosy 5,9 tys. z.
Co ciekawe, na 54 interwencje dotyczce spalania mieci poza spalarniami tylko 5 razy sprawcy
zostali ukarani finansowo.
Za zamiecanie miejsc publicznych wystawiono 13
mandatw, za niszczenie
rolinnoci i trawnikw - 9,
za wyprowadzanie psw bez
smyczy - 10, palenie w miejscach niedozwolonych - 5,
nieodnieony chodnik - 2,
niesprztnicie odchodw
po psie - 20, za za przeklinanie - 1 mandat.

w skrcie

Dopac nauczycielom
Miasto pokryje 50 %
opat zwizanych z doksztacaniem si nauczycieli.
Urzd Miasta w Raciborzu
przygotowa plan dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
rodki finansowe zaplanowane na ten cel w budecie
miasta stanowi 1 % rodkw przeznaczonych na wy-

nagrodzenia dla nauczycieli. Jest to prawie 240 tys. z.


O dofinansowanie opat za
ksztacenie pobierane przez
szkoy wysze i zakady
ksztacenia mog ubiega
si nauczyciele, ktrzy uzupeniaj, podnosz lub doskonal swoje kwalifikacje
na studiach licencjackich,
magisterskich, podyplomowych.

W porozumieniu z dyrektorami
placwek owiatowych ustalono maksymaln kwot dofinansowa opat za ksztacenie
przez szkoy wysze lub zakady
ksztacenia zawodowego w wysokoci 50% pobieranych opat
jednak nie wicej ni 1 800 z
dokonanej wpaty za semestr,
dla jednego nauczyciela.

Gwiazdy
juwenaliw
Samorzd Studencki PWSZ
w Raciborzu zdradzi, kto
wystpi na tegorocznych
juwenaliach. Gwiazdami imprezy bd zespoy Mesajah,
Farben Lehre i Habakuk.
Impreza odbdzie si ju 20
maja na dziedzicu Zamku
Piastowskiego. Poprowadzi j
Tomasz Lewandowski.
Wystawa psw
7 czerwca na stadionie OSiR
przy ulicy Zamkowej w
Raciborzu odbdzie si XXI
Krajowa Wystawa Psw Rasowych. Wystawa rozpocznie
si o godz. 10.00. Zgoszenia
przyjmowane s do 15 maja.
Zgoszenia przyjmowane s
w Zwizku Kynologicznych w
Polsce Oddzia Racibrz.
Ratowali sarn
20 kwietnia dyurny raciborskiej komendy policji
otrzyma zgoszenie o sarnie
uwizionej w pocie przy ulicy
Gamowskiej. Zwierz woyo gow pomidzy prty
ogrodzenia i nie umiao jej
wyj. O pomoc w uwolnieniu
zwierzcia funkcjonariusze
poprosili stra poarn. Wezwano take lekarza weterynarii, ktry poda rodki znieczulajce. Straacy rozcili
ogrodzenie i uwolnili zwierz.
Wystraszone i ranne zostao
przekazane pod opiek pracownikw Lenego Pogotowia z Mikoowa.
Zagin Waldemar
Szyjkowski
Raciborska policja prowadzi poszukiwania zaginionego
mieszkaca Raciborza Waldemara Szyjkowskiego, ktry
14 kwietnia wyszed z miejsca
zamieszkania i dotd nie da
znaku ycia. Kady, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu
zagionionego proszony jest o
kontakt z policj.

ps

Konkurs Domu Ksiki


Skd pochodzi granitowy gaz znajdujcy
si na Placu Wolnoci w Raciborzu?
Nagrod ksika Upadek
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

Remont alejek
Do koca lipca wykonany ma
zosta remont asfaltowych
alejek w Parku Roth
w Raciborzu. W chwili
obecnej Urzd Miasta szuka
firmy, ktra opracowaaby
dokumentacj i zaja si
wykonaniem tego zadania.

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Pijana wioza dzieci


Policjanci z rybnickiej drogwki zatrzymali 34-letni
mieszkank powiatu, ktra
majc w organizmie prawie 3
promile alkoholu, kierowaa
samochodem, wiozc dwjk
swoich dzieci w wieku 4 i 8
lat. 9-letniego syna zostawia
na ulicy. Chopiec nie chcia
wsi do samochodu i poinformowa przechodniw o
tym, e jego mama jest pijana.
Kobieta ma ju sdowy zakaz
prowadzenia pojazdw. Teraz
grozi jej do 3 lat wizienia.

4 Edukacja

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

racibrz pwsz

racibrz - zdrowie

Fot. PWSZ Racibrz

Po raz pierwszy w historii raciborsk uczelni pokieruje kobieta.

Dr hab. in. arch. Ewa Stachura podczas Midzynarodowych Warsztatw


i Konferencji Urbanistyczno - architektoniczne problemy projektowe
we wspczesnym miecie: case of Sarajevo na International University of Sarajevo.

Wrd kandydatw na
rektora Pastwowej Wyszej
Szkoy Zawodowej w Raciborzu znaleli si dr hab. in.
arch. Ewa Stachura (Instytut
Techniki i Architektury), dr
in. arch. Jerzy Cibis (Instytut Techniki i Architektury),
dr Adam Musio (Instytut Studiw Edukacyjnych i Sztuki)
oraz dr hab. Jarosaw Cholewa
(Instytut Kultury Fizycznej).
Po raz pierwszy elektorzy musieli wybra kandydata spord tak licznego grona. - W poprzednich latach by
tylko jeden kandydat. Dlatego
te podczas tegorocznych wyborw zastosowano wyjtkowy tryb. Odbyo si zebranie
przedwyborcze, podczas ktrego kady kandydat dokona
autoprezentacji oraz przedstaR E K L A M A

wi swoj wizj rozwoju uczelni. Spotkanie odbyo si przy


penej auli i trwao 3 godziny.
Przemwienia kandydatw
byy bardzo treciwe - mwi dr
in. Norbert Buba, przewodniczcy Komisji Wyborczej.
Zebranie przedwyborcze
odbyo si si 15 kwietnia, a
wybory dzie pniej. 34 elektorw podzielio swoje gosy
pomidzy dwch kandydatw.
Zarwno dr hab. in. arch. Ewa
Stachura jak i dr hab. Jarosaw
Cholewa otrzymali po 17 gosw. - Konieczne byo zatem
przeprowadzenie drugiej tury
wyborw - dodaje przewodniczcy. W drugiej turze wygraa
dr hab. in. arch. Ewa Stachura. Nowa rektor otrzymaa 18
gosw. Dr Cholewa otrzyma
16 gosw. 7 maja to samo kolegium, w takim samym trybie
wybierze prorektorw. Kaden-

cja nowej rektor oraz prorektorw rozpocznie si we wrzeniu.


Dr hab. in arch. Ewa
Stachura prac w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej w Raciborzu rozpocza w 2012 roku. Wykada w
Instytucie Techniki i Architektury. Wczeniej wykadaa take na Uniwersytecie
Ekonomicznym oraz Uniwersytecie lskim w Katowicach. Swoj naukow karier rozpocza w 1995 roku w
Wyszej Szkole Zarzdzania
Marketingowego i Jzykw
Obcych w Katowicach.
Nowa rektor jest czonkiem lskiej Izby Architektw oraz Stowarzyszenia
Architektw Polskich. Jest
take wacicielem pracowni architektonicznej. Ma bogate dowiadczenie akademickie. Jej zainteresowania
badawcze obejmuj zrwnowaony rozwj, wspczesn
architektur i urbanistyk,
planowanie przestrzenne,
preferencje
mieszkaniowe, znaczenie architektury
mieszkaniowej, ukad urbanistyczny osiedla, zielon architektur.

Uroczysto pasowania odbya si w zamkowych murach.


14 kwietnia na Zamku Piastowskim obya si uroczysto z okazji pasowania honorowych dawcw krwi Zespou
Szk Mechanicznych. Uroczyste pasowanie krwiodawcw
Mechanika odbyo si ju po
raz trzeci. W tym roku na honorowych krwiodawcw pasowano 23 uczniw. Zgromadzonych goci przywita dyrektor
ZSM Sawomir Janowski. W
uroczystym pasowaniu wzili
udzia m.in. pose Henryk Siedlaczek, starosta Ryszard Winiarski, przewodniczcy Komisji Owiaty Adrian Plura,
wiceprzewodniczcy lskiej
Organizacji Rady Honorowych
Dawcw Krwi Polskiego Czerwonego Krzya Adam Porwo,
przewodniczcy Rejonowej
Rady Honorowych Dawcw
Krwi w Raciborzu Stanisaw
Biel, kierownik Rejonowego
Oddziau Polskiego Czerwonego Krzya w Raciborzu Lud-

Fot. Mariusz Jankowski

Pasowanie honorowych
krwiodawcw ZSM

Dr hab. Ewa Stachura


rektorem PWSZ

paulina krupiska

<< GazetaInformator.pl

Uczniw Zespou Szk Mechanicznych


na honorowych krwiodawcw pasowa Adam Porwo.
mia Wolaska, koordynator
akcji honorowego krwiodawstwa Raciborskiego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Barbara Widryska. Nie
zabrako rwnie pomysodawczyni pasowania honorowych krwiodawcw Sawomiry Szuman. Gocie, zabierajc
gos, gratulowali modziey i
nazywali ich bohaterami. - Nie
kady moe by krwiodawc,
jestecie bohaterami tego dnia.

Przelewacie krew za bliniego


podkrela Adam Porwo, ktry
czerwon strzykawk pasowa
modych krwiodawcw. Na zakoczenie spotkania uczniowie
zaprezentowali program artystyczny. Byy skecze oraz mini
koncert. Opiekunkami Szkolnego Klubu PCK przy ZSM s
Weronika Wilkos-Hiltawska
oraz Helena Krettek.
k

racibrz - konkursy

Uczniowie SP 18
o Raciborzu wiedz najwicej!
W Szkole Podstawowej nr
18 odby si Powiatowy
Konkurs Racibrz - moje
miasto, ktry zosta przygotowany i przeprowadzony przez Danut Ruczaj,
Gabriel Wyrobek i Beat
Godzik.
Do konkursu przystpio
siedem dwuosobowych druyn, zwycizcw eliminacji wewntrzszkolnych z SP nr 1, SP
nr 3, SP nr 4, SP nr 8, KNSP,
SP nr 15 i SP nr 18. Uczniowie
klas trzecich wykazali si bogat wiedz o swoim miecie. Zadania konkursowe, o rnym
stopniu trudnoci, dotyczyy
zarwno historii miasta jak i
czasw obecnych. Uczestnicy
konkursu mieli do wykonania
dziesi zada. W jednym z pyta musieli wykaza si znajomoci sawnych raciborzan.
Ukadali puzzle przedstawiajce maskotk naszego miasta
- Raciborka. Poza tym podpisywali zdjcia przedstawiajce
pomniki i zabytki. Wyszukiwali nazwy dzielnic, wpisywali adresy rnych instytucji.

Pierwsze miejsce, po
dogrywce zajli uczniowie
ze Szkoy Podstawowej nr
18 Tymon Sma i Tymoteusz Rosga. Na drugim miejscu uplasowali si Adrianna Piszcz i Teresa Jasita ze

Szkoy Podstawowej nr 15.


Trzecie miejsce przypado
uczennicom ze SP nr 1 z Karolinie Cielik i Kindze Soroce.
p

Harcerski Klub Podrnika


Ra Wiatrw
zaprasza na

LETNI OBZ JZYKOWY


W LONDYNIE
29.07.2015 r. - 09.08.2015 r.

KOSZT 1450 Z + 30 FUNTW


zgoszenia oraz informacje:
www.hkproza.pl
hm Tadeusz Gwd: 504083502
pwd Pawe Moszczyski: 510341817

-$326.$6$022%521$
'/$.$'(*2

ZAPISY:

Raciborski Osrode
Aikido

6]NRD3RGVWDZRZDQUXO6RZDFNLHJR5DFLEyU]
PRG]LHGRUROL RG FRG]LHQQLH

6(16(,-$&(.WHO

www.aikido-raciborz.pl

=HVSy6]NROQR*LPQD]MDOQ\XO-DQD3DZD,,$1G]D
PRG]LHGRUROL RG ZWF]Z

6(16(,.$52/WHO
5\GXWRZ\*LPQD]MXPQUXO6WU]HOFyZ%\WRPVNLFK

VHPSDL'DZLGWHO

ZAP

RAS

ZAM
Y!

ZZZ$,.,'25$&,%25=SO

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 8/2015

GazetaInformator.pl 23 kwietnia 2015 nr 8 (185)

racibrz gospodarka

Na spotkaniu RIG-u o wnioskach unijnych


krystyna stanik

14 kwietnia w restauracji Browar Rynek odbyo


si comiesiczne niadanie
biznesowe
Raciborskiej
Izby Gospodarczej. Tym
razem tematyka spotkania dotyczya midzy innymi praktycznych aspektw skadania wnioskw
unijnych. Przedstawiciel
firmy Nexum Przemysaw
Ekiert, na co dzie meneder projektw doradczych, konsultant biznesowy, wystpi z prelekcj
na temat dotacji unijnych.
Jako ekspert w dziedzinie
pozyskiwania rodkw z
10-letnim dowiadczeniem
prowadzi doradztwo w zakresie pozyskiwania rodkw unijnych na projekty,
na przykad szkoleniowe,
badawcze, rozwojowe.
Dotychczas pracowa
przy 200 projektach unijnych, w tym 85 procent
wnioskw otrzymao pozytywn ocen merytoryczn.
- Wikszo naszych klientw to firmy mae, rednie
i due, ale wsppracujemy te z uczelniami, szkoami mwi Przemysaw
Ekiert. Podczas prelekcji poruszy trzy aspekty.
Po pierwsze, przygotowanie przedsibiorstwa do
aplikowania, po drugie,
proces aplikowania i po

trzecie, rozliczanie i zamykanie projektu. Na samym


pocztku podkreli, e
na 100 przedsibiorcw,
ktrzy si do nich zwracaj okoo 60 musz z gry podzikowa. - Albo s
za duzi, albo za mali, albo
po terminie - wylicza. Ponadto do stara o dofinansowanie trzeba si dobrze
przygotowa. - Przedsibiorca powinien zrobi list inwestycji, nieraz marze. Taki spis tego, co
chcemy zrobi, trzeba na
bieco uaktualnia. Nastpnie trzeba szuka moliwoci. Przeglda strony
internetowe, ledzi media - mwi. Przedsibiorca moe skorzysta z usug
darmowych punktw konsultacyjnych, doradczych,
bd zwrci si do firm
typu Nexum. - Po kilku latach pracy mamy sta baz klientw, ktrych znamy
i do ktrych staramy si
dopasowa wnioski. Dotacje s ustosunkowane na
konkretne obszary. Nieraz
firmy musz czeka - wyjania. W ramach omawiania procesu aplikowania
podkrela wag karty oceny projektu. - Wane jest,
abymy przejrzeli kart
oceny wniosku dofinansowania od pocztku do
koca i ocenili, czy nasz
wniosek si kwalifikuje.

Fot. Ireneusz Burek

Przemysaw Ekiert uczula, by cile przestrzega terminw zawartych we wnioskach o wsparcie.


Inaczej moemy utraci moliwo pozyskania rodkw.

Podczas kwietniowego spotkania biznesowego


Raciborskiej Izby Gospodarczej przedstawiciel
firmy doradczej Przemysaw Ekiert wyjania,
jak dobrze przygotowa wniosek unijny.

Bardzo czsto jest tak, e


w dokumentacji projektowej niektre aspekty s
bardzo mao wyeksponowane. W karcie oceny projektu s kryteria oceny.
Jeeli nasz wniosek spenia jedynie wymagane minimum, wwczas moemy
mie trudnoci w pozyskaniu rodkw. Wtedy albo
zastanowimy si jak wniosek nacign, albo zrezygnujemy. Wniosek naley
pisa pod kryteria oceny.
Trzeba wiedzie, co bdzie
punktowane, jak bdzie
oceniane, kto bdzie ocenia i wtedy nasz wniosek
ma wiksze szanse na realizacj. Trzeba tak przygotowa wniosek, eby by
dobrze oceniony - mwi.
Jednoczenie przedstawiciel firmy doradczej przestrzega przed zbyt duym
naciganiem wnioskw.
- Prdzej czy pniej bdziemy musieli si z tego
rozliczy. Trzeba przygotowa wniosek tak, eby
by wykonalny - doda.
Pod koniec zwrci uwag, e okoo 30 procent
wnioskw w wojewdztwie
lskim odpada z wzgldw formalnych. - Jeli
pastwo bd samodzielnie przygotowywa wniosek, to prosz go trzy razy
sprawdzi - przestrzega.
Ponadto wyczula na pil-

nowanie terminw, ktre


s bezwzgldne. Zachca
rwnie do korzystania z
rad opiekunw wnioskw.
Podczas kwietniowego niadania biznesowego
odbya si rwnie prezentacja firmy Armex Automatyka Sp. z o.o. Firma
z siedzib w Raciborzu
funkcjonuje na rynku automatyki przemysowej od
2004 roku. Oferuje kompleksow usug, od planowania i projektowania
poczwszy poprzez konstrukcj, monta, serwisowanie oraz serwis pogwarancyjny.
Ponadto
dyrektor Zespou Szk
Mechanicznych dr Sawomir Janowski przedstawi prelekcj o wsppracy
szk z przedsibiorcami.
Omwi zasady wspdziaania i wskaza bariery, z
ktrymi placwki owiatowe oraz firmy musz si
zmaga.
Podkrela, e szkoy
techniczne nie s same dla
siebie, ale po to, eby przygotowa modych ludzi do
pracy. Tote gwnym celem wsppracy owiaty i
biznesu powinno by przygotowanie przyszych pracownikw dla pracodawcy, a take podniesienie
atrakcyjnoci ksztacenia
zawodowego oraz poziomu
praktyk zawodowych

R E K L A M A

r
e
i
b
Wy

zw
o
r
ze

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz handel

powiat raciborski samorzd

Wszystko, co potrzebne w kuchni!

Chc by aktywnym radnym

Raczek obecnie mieci si przy ulicy Londzina.


Sklep istnieje juz od 65 lat.
Sklep Raczek istnieje na raciborskim rynku
handlowym od 65 lat. Swoj histori zwiza z ulic
ksidza Jzefa Londzina,
a nazw wzi od nazwiska
wacicieli. Od lat dostarczamy Pastwu najwyszej
jakoci artykuy gospodarstwa domowego, przybory
i naczynia kuchenne oraz
wiele artykuw upominkowych. Dbamy o najwysz jako sprzedawanych
przez nas produktw, estetyk ekspozycji jak rwnie
profesjonaln obsug. Staramy si sprosta yczeniom
Naszych klientw realizujc
wiele indywidualnych zamwie. Dlatego pomimo oddalenia od gwnego traktu

handlowego miasta mamy


cigle swoich staych, wiernych klientw, ktrzy sobie
o nas przypominaj i odwiedzaj nas przy okazji planowanych zakupw czego do
kuchni.
Dostarczamy
towary
produkowane przy uyciu
najnowszych technologii.
Dziki temu zapewniamy
Pastwu artykuy cechujce
si wysok wartoci uytkow, idealnie zaprojektowane i wykoczone. Wiemy, e nowoczesna kuchnia
wymaga dopracowania nawet najdrobniejszych detali i zapewnienie Pastwu
takich towarw jest naszym
celem. Posiadamy bogaty
asortyment garnkw, czaj-

nikw, patelni i sztucw.


Jeli szukaj Pastwo sztucw do codziennego uytku
znajdziecie je w Raczku,
podobnie bdzie jeli zechc Pastwo wybra sztuce w ekskluzywnej walizce,
ktr wycigniecie na specjalne okazje.
Wiemy, e klient cay
czas szuka nowoci dlatego
Raczek oferuje Pastwu
cae ich spektrum. Nasz
dewiz jest najwysza jako za przystpn cen.
Moecie nas Pastwo znale przy ulicy Ksidza Londzina nr 10, vis a vis Kina
Batyk. Zapraszamy od
poniedziaku do pitku od
9.30 do 17.30, a w soboty
jestemy do Pastwa dyspozycji od 9 do 13. Mona
u nas zapaci kart, wystawiamy faktury vat, od firm
przyjmujemy patno przelewem i zawsze mamy w kasie drobne do wydawania.

Raczek. Sklep z AGD


ul. Londzina 24
Racibrz
tel. 32 415 33 45
Czynne:
pon.-pt. 9.30-17.30
sob. 9.00-13.00
Artyku sponsorowany

Rozmowa z Krystianem Niewrzoem - kandydatem


na radnego powiatu raciborskiego z okrgu nr 1 obwd nr 19.
Redakcja: To Pan wysa
protest wyborczy do Pastwowej Komisji Wyborczej w Warszawie i Sdu
Okrgowego w Gliwicach
po pomykowej zamianie
kart kandydatw do rady
powiatu midzy obwodami nr 19 i 20?
Krystian Niewrzo: Moje
nazwisko byo na licie w lokalu Zespou Szk Budowlanych zamiast w Zespole Szk
Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego przy ul. Kozielskiej. W dniu wyborw 16
listopada 2014 roku znajomi,
mieszkacy Proszowca i Starej Wsi zgaszali, i nie znaleli mnie na adnej licie, kiedy
byli w lokalu po mszach w.,
a w poudnie lokal by na jaki
czas zamknity, wic ju drugi
raz nie poszli gosowa. Std
mj protest wyborczy zarwno
u przewodniczcego Pastwowej Komisji Wyborczej oraz w
Sdzie Okrgowym. Przecie
ta interwencja dotyczya te
wielu innych kandydatw.
Co chciaby Pan jako radny zrobi dla ziemi raciborskiej?
Zdecydowanie zabiega o
doprowadzenie do rozpoczcia budowy obwodnicy komunikacyjnej, aby ciki tabor samochodowy nie musia
przejeda przez Studzienn
ul. Starowiejsk, Kozielsk i
czsto mimo zakazu ul. Cegiel-

Fot. archiwum Krystiana Niewrzoa

Fot. Marzen Ruczaj

Sklep Raczek - ju 65 lat na rynku.

Krystian Niewrzo,
kandydat na radnego
rady powiatu
raciborskiego
nian. Ta sprawa si wlecze
ju od wielu lat. Bd czyni
starania o zainstalowanie sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu obok Zakadu Mleczarskiego ZOTT. Uwaam,
i potrzebna jest powiatowi
raciborskiemu z prawdziwego
zdarzenia gieda warzywna na
pograniczu polsko-czeskim.
To powane zadanie rwnie
dla rady powiatu. Uporzdkowania wymaga take linia
kolejowa na trasie Racibrz
- Gubczyce, przez ktr czasem przejedaj pocigi towarowe. Ostatni wypadek na
przejedzie w Pietrowicach
Wielkich wiadczy o takiej potrzebie. Oczywicie jest to obo-

wizkiem kolei, ale trzeba tego


da. Bliskie s mi problemy
opieki spoecznej, ochrony
zdrowia, patologii i przemocy w rodzinie, wykluczenia
spoecznego. Trzeba tu szuka
bardziej skutecznych rozwiza organizacyjnych. Posiadam w tej dziedzinie wieloletnie dowiadczenia.
Jak Pan postrzega obowizki radnego powiatu?
By radnym to nie tylko
uczestniczy w posiedzeniach
komisji problemowych i comiesicznych sesjach. Trzeba
interesowa si problemami
spoeczestwa, wysuchiwa
opinii rnych grup zawodowych i wiekowych, informacji
oraz czsto cennych komentarzy w mediach, bra udzia w
bezporednich spotkaniach z
ludmi take uczestniczy w
zebraniach rad parafialnych.
Opinii i oczekiwa mieszkacw nie mona lekceway, a przedstawia rzeczowo
i odwanie na forum rady.
W zakresie rozwizywania
niektrych problemw chc
wsppracowa z komisjami
rad gmin powiatu raciborskiego. Myl. i dowiadczenia
radnego miasta sprzed kilku
lat z pewnoci pomog mi w
skutecznym dziaaniu w radzie
powiatu. Chc by aktywnym
radnym a nie radnym bezradnym.
Dzikuj za rozmow.

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
Terminale do kart patniczych.
Warto instalowa.

Po obnice opat interchange w 2014 roku


nastpuj kolejne zmiany.
Ustawowa obnika interchange - gwnego skadnika kosztu, jaki ponosz
handlowcy za przyjmowanie od klienta sklepu patnoci kart - ju zachcia
sklepy do instalowania terminali patniczych. Kolejne cicia stawek istotnie
zwikszaj zainteresowanie placwek akceptujcych patnoci kartami.
Prawdziwe zamieszanie wprowadzio wejcie w ycie od 1 stycznia 2015
uzgodnionego z Komisj Europejska programu Visa Europe wprowadzajcego
dla transakcji transgranicznych nisze stawki interchange: 0,2-0,3 proc.
Pojawia si moliwo oferowania punktom handlowo - usugowym w Polsce
usug rozliczeniowych po niszych stawkach, a to z kolei obnia koszty
dla przedsibiorcw.
Na obecnej sytuacji korzystaj zarwno sprzedawcy czyli sklepy i punkty
usugowe, jak i klienci. Dla konsumentw bowiem oznacza to wiksz sie
punktw akceptujcych patnoci kart, czyli wygoda w patnociach. Ju dzi
wida, e nisze stawki interchange zachciy tych handlowcw, ktrzy do tej
pory bali si kosztw wynikajcych z instalowania terminali patniczych.
Sytuacja dynamicznie si zmienia. W Polsce na 1 mln mieszkacw
przypada 7 tys. terminali patniczych, rednia w Europie to 18 tys. terminali.
Bezgotwkowo opacamy co dziesit transakcj detaliczn, a w Europie
jest to 40 procent - Patno kart jest wygodniejsza zarwno dla klientw jak
i sprzedawcw, zwaszcza przy upowszechnieniu funkcji zblieniowej. Naley te
pamita o innych funkcjonalnociach; pacc kart mona skorzysta z usugi
cash back (wypata gotwki przy patnoci bezgotwkowej) oraz z programw
lojalnociowych i rabatowych zaszytych w kartach patniczych.

Zapytaj o wiosenne
PROMOCJE na

terminale
patnicze

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy

gratis!
Mobile HS EJ
Idealna kasa dla
lekarzy i adwokatw
999 z*)

Bingo
Klasyka
gatunku

1799 z*)

Neo EJ

Do intensywnej
eksploatacji

1290 z*)

K10

Nowo
z klawiatur dotykow
Mini

999 z*)

Sprawdzona
technologia

Maluch E.KO

1099 z*)

Maa i niedroga

Jota E

1450 z*)

Systemowe
rozwizanie

KOS

849 z*)

Najtasza
na rynku
QR CoDe

Firma SOFT-ib - oficjalny przedstawiciel sieci terminali patniczych:

Wygenerowano na www.qr-online.pl

*) Ceny katalogowe netto.

Odczytaj kod QR

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

DLA

racibrz rozrywka

2 maja na ROCKOWO!
2 maja w amfiteatrze
przy Domu Kultury Strzecha przy ul. Londzina 38 w
Raciborzu wystpi zespoy
Bad Ground, Popi, Underground oraz Oberschlesien.
Wstp wolny.
Bad Ground powsta z
inicjatywy Patryka Kensiora
Kensy w 2009 roku. Sytuacja
zespou unormowaa si w
2012 roku, kiedy to Bad Ground znalaz now sal prb i
przede wszystkim wokalist.
Zosta nim Micha Jachwak.
Od tego czasu zesp pracowa nad materiaem, ktry
zaprezentowa w 2013 roku
podczas trasy koncertowej
Out od the Darkness Tour.
W 2014 roku zesp opuszcza basista. Jego miejsce zastpuje Maciej Nowicki. W
2014 zesp wygrywa konkurs Pandastart, dziki czemu zaprezentowa si na scenie Panda Art Festivalu.
Popi to pitka przyjaci z okolic Czerwionki-Leszczyn. Materia, ktry znalaz
si na ich debiutanckiej pycie to poczenie melodyjnego rocka i prostych tekstw.
Kolejne single zapowiadajce pyt zostay zauwaone i
docenione przez stacje muzyczne, co przeoyo si na
liczne emisje teledyskw na
kanaach 4funTV, MTV, VIR E K L A M A

VA, VH1, CANAL+, POLSAT,


POLSAT 2, TV4, OTV, TVN
7, TVP 3.
Underground pochodzi z Rybnika. Powsta pod
koniec lat dziewidziesitych, a swoj debiutanck
pyt wyda wiosn 2003
roku. Znalazo si na niej
16 piosenek. Pyta Kto jest
kim ukazaa si na rynku
za porednictwem Warner

Gwiazdami
tegorocznej
majwki
bd zespoy

Bad Ground
Pop
Underground
Oberschlesien
Music Poland. Nominowano j w kategorii Pyta Rockowa do nagrd Super Jedynki 2004 organizowanych
przez TVP1, Polskie Radio i
pismo Super TV. Od tamtego czasu zesp wyda jeszcze
dwie pyty. Niedawno zesp
zakoczy prace nad najnowszym albumem pt. Mrowisko. Materia, ktry znalaz
si na nim jest znacznie bar-

dziej dynamiczny od wczeniejszych.


Oberschlesien powsta
w 2012 roku. Zesp zaj
drugie miejsce w programie Must Be The Music. 6
grudnia 2013 roku ukazuje
si debiutancka pyta Oberschlesien I promocyjnie
wsparta oglnopolsk tras
koncertow. Oberschlesien
zmienia stereotyp lskoci karykaturalnej i czsto
trywialnej. Muzycy mwi
- pokazujemy wszystkim,
e mona pisa, piewa i
myle po lsku. Jestemy
od wielu pokole zwizani
ze lskiem, regionem penym piknych tradycji przekazywanych z pokolenia na
pokolenie. Nasz muzyk/
twrczoci
przybliamy
przekazane nam wartoci i
olbrzymi szacunek do dziedzictwa kulturowego lskiej
ziemi. Obecnie grup tworzy
szeciu dowiadczonych muzykw, ktrzy pragn pokaza lsk tosamo w nowym wietle. Oberschlesien
siga po industrialne brzmienia z mocnymi tekstami piewanymi po lsku. Efektem
s szczere piosenki o radoci ycia, etosie pracy grnika, rozstaniach i powrotach,
ludzkich sabociach, mioci, kobietach, motocyklach.

Artyku sponsorowany

Gwiazd imprezy bdzie


zesp Oberschlesien.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

Reklama 9

10 Reklama


  

 !!
"#$ 
%"&$
#% $ $&
'$("'&)
*%*"$*'!)

    
 !"###$!!% !"###$!&
 ' (  )*  (  )*

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 11

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

racibrz sylwetki

Crka i wnuczka wspominaj p. Michaa Szepelawego


Fot. Prywatne archiwum Joanny Szepelawy

Z Joann Szepelawy i Jej crk Karolin (Caroline Baran) rozmawia Janusz Nowak.
Dr Janusz Nowak: Czsto miaem zaszczyt
przeprowadza wywiady ze p. Panem Rektorem. Pan Rektor dzieli
si za mn, co poczytuj sobie jako ogromny
zaszczyt, informacjami
o losach Jego najbliszych, czyli Pani i Pani
rodziny, ze szczeglnym
uwzgldnieniem sukcesw muzycznych Karoliny. Czy Panie wiedziay,
e Tato i Dziadek robi w
Polsce, w gronie swoich
znajomych i wsppracownikw, doskona
promocj Karoliny i jej
zespou?
Karolina: Zawsze wiedziaam, e Dziadzia oglda moje filmiki, ktre daj
na You Tube, ale nie spodziewaam si, e oglda
je kadego dnia i nawet
kilka razy. Bardzo si ciesz, e dawa mi taki suport i wiem, e dalej mi daje. Jest przy mnie cay czas.
Ja o tym wiem doskonale.
Ostatnio nawet mwiam
mojej mamie po koncercie, e jak jestem na scenie, to czuj si jakby kto
mi pomaga, by przy mnie.
Na prbach czasami ciko
jest mi zapiewa niektre
rzeczy, np. w piosence Nie
ma wody na pustyni tam
naprawd trzeba wysoko
R E K L A M A

zycznych Jego wnuczki. By


z niej bardzo dumny. ledzi
kady krok Karoliny na You
Tube. Po jego mierci, kiedy
przyjechaam na pogrzeb,
znalazam na biurku kartki
z datami i informacjami o
liczbie dziennych wej na
You Tube na zesp Karoliny i jego now, oryginaln
piosenk Livin a Lie.
Dr Janusz Nowak: To
bardzo wzruszajce Od
bolesnej mierci Pana Rektora miny zaledwie dwa
miesice, czy zechciayby
Panie podzieli si z Czytelnikami Eunomii swoimi
odczuciami dotyczcymi tej
szczeglnej wizi jaka czya Panie, mimo przeszkody w postaci Oceanu, ze
p. Panem Profesorem. Nie
waham si przed stwierdzeniem, e owa wi nie zostaa przerwana.

p. prof. Micha Szepelawy z ma Karolin.


zapiewa, by doj do wysokiego E, a ja mam swoj
barw do nisk, chocia
z moj nauczycielk Jade
Maze cay czas pracujemy
nad rozpitoci gosow.
Na koncercie nie mam z
tym najmniejszego problemu. Tak jakby kto nad tym
czuwa cay czas. Ja wiem,
e to jest mj Dziadziu
[...].

Joanna Szepelawy: Wiem


o tym doskonale, e najwikszym fanem Karolinki
by Dziadek. Oczywicie nie
zdawaam sobie sprawy, e
byo to a na tak skal
Ale mam duo znajomych
zwizanych z muzyk w Raciborzu i wiem od nich, e
Tato mj nie przepuci sytuacji, aby nie wspomnie o
nowych poczynaniach mu-

Joanna Szepelawy: Wyjechaam z Polski siedemnacie lat temu. Czas ten


leci nieubaganie. Miay to
by jedynie wakacje, ktre
niestety przeduyy si do
17 lat. Moja decyzja, aby zosta w Stanach bya dla rodzicw bardzo cika. Tym
bardziej, e jestem jedynaczk. Moi rodzice cae ycie wspierali mnie w moich
decyzjach. Nawet jeeli nie
popierali ich do koca, m-

wili swoje zdanie, ale nigdy


mi go nie narzucali. Zawsze
w kadej sytuacji mogam i
mog liczy na nich. Rozka niestety bya i jest bardzo cika. Oczywicie nie
wyobraam sobie, abymy
przez ten czas nie spotykali si w ogle. Moi rodzice
jak tylko mogli to odwiedzali mnie u mnie w Chicago.
Niestety, koszty podry s
ogromne. Jednak moi rodzice woleli przyjecha do
mnie, anieli uda si na
wakacje do innych krajw.
Przez dugi okres niestety
nie mogam przyjecha do
Polski, bo byam w trakcie
zaatwiania staego pobytu.
Wtedy mogam liczy tylko
na ich przyjazd. Teraz jest
ju to atwiejsze, gdy moemy si odwiedza wzajemnie. No, ale niestety mojego Taty ju nie ma Mog
naprawd stwierdzi, e moi
rodzice oddaliby mi wszystko. Ogromnie mi pomogli w
uoeniu sobie ycia tutaj w
Stanach. I to, na jakiej pozycji teraz jestem tutaj i co
osignam, zawdziczam
naprawd w najwikszym
stopniu Im.
Dr Janusz Nowak: Funkcjonuj Panie w rodowisku Polonii amerykaskiej.
Jak obecnie ksztatuj si
nastroje wrd naszych
rodakw w USA? Czy ten

wzorcowy patriotyzm, ktry zawsze by kojarzony z


amerykaskimi Polonusami, jest zjawiskiem w dalszym cigu aktualnym?
Joanna
Szepelawy:
Oczywicie to wszystko si
zmienia. Wida to nawet
w polskich szkoach sobotnich. Kiedy, nawet te 15 lat
temu, kiedy my przybylimy do Stanw, wicej byo
dzieci, ktre przyjechay z
Polski. Ten jzyk polski by
wtedy czysty i nie kaleczony. Teraz bardzo mao jest
w polskich szkoach dzieci,
ktre przyjechay tutaj, chyba e przy szkoach konsularnych. Wikszo to dzieci ju tutaj urodzone, ktre
bd mwiy po polsku tylko wtedy, gdy przypilnuj
tego rodzice. Te dzieci musz pozna jzyk polski od
podstaw, a trzeba pamita,
e jest to w takim przypadku
drugi jzyk. I tutaj niestety
wielu rodzicw si poddaje.
A szkoda.
Artyku zaczerpnito z
Eunomii nr 3 (79) / marzec
2015
Cay wywiad czytaj na:

raciborz.com.pl

12 Sylwetki

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

czyowice sylwetki

Autystycznie, Aktywnie, Ambitnie


Fot. Katarzyna Prokopczuk

Stowarzyszenie MamAutyzm pomaga walczcym z chorob.


anna bierska

W dzisiejszym wiecie
kada inno budzi zaciekawienie. Z pewnoci jest ni
rwnie autyzm. Jak niezliczona ilo dziedzin pobudza wyobrani i intryguje. O nowym
Stowarzyszeniu, o motywach
jego utworzenia, ktre na co
dzie realizuje wan spoecznie misj, o codziennoci
w kolorze niebieskim, zmaganiach z autyzmem, radociach
i smutkach rozmawialimy z
liderk Stowarzyszenia Katarzyn Prokopczuk.
W obrbie jakiej problematyki koncentruj si
Wasze zainteresowania?
Katarzyna
Prokopczuk: Nazwa Stowarzyszenia
MamAutyzm zawiera w sobie
bardzo wan informacj dla
wszystkich zainteresowanych
tematem. Dla osb nie znajcych problematyki autyzmu
moe brzmie do tajemniczo, podobnie jak geneza sowa autyzm (z greckiego autos-sam) nie oddaje w peni
specyfiki zagadnienia, jakim
jest autyzm wczesnodziecicy.
Sytuacj komplikuje fakt, e
istnieje wiele koncepcji dotyczcych genezy autyzmu. Do
dzi pomimo wielu lat bada
nad autyzmem nadal do koca
nie zdefiniowano tego zjawiska. A jest to problem palcy.
Dotyka coraz wikszy odsetek
dzieci po urodzeniu. W Polsce
to okoo 1 dziecko na 350, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest to ju 1 dziecko na
100. Niestety wok autyzmu
naroso wiele mitw. W niektrych krgach jest to temat
tabu. Sytuacj nieznacznie
polepszyy kampanie spoeczne majce na celu przyblienie tego problemu szerszej
publicznoci.
R E K L A M A

Stowarzyszenie MamAutyzm powstao 25 marca 2014r. z inicjatywy rodzicw i opiekunw dzieci borykajcych si z autyzmem.
S prekursorami w powiecie wodzisawskim. Sami stworzyli wizj dziaalnoci stowarzyszenia i nie zabrako im motywacji
do jej zrealizowania. Nie oczekiwali, e zostanie ona speniona przez szczliwy traf lub przez innych. Dziki przychylnoci kilku
yczliwych osb mog w peni dy do wytyczonych celw. W Czyowicach stworzyli miejsce przyjazne, bezpieczne, w ktrym
mona otrzyma wszechstronn pomoc wychodzc naprzeciw osobom z autyzmem ich rodzinom i przyjacioom.
Czy std powsta pomys
ukonstytuowania si na
terenie powiatu wodzisawskiego
organizacji proponujcej pomoc
wszystkim w tym szczeglnie dzieciom, cierpicym na schorzenia ze
spektrum autyzmu?
Jak najbardziej. Naley
podkreli, e dzieci autystyczne yj nie tylko w rodzinie, ale rwnie w spoeczestwie, w ktrym musz
znale swoje miejsce. Staramy si wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w kwestii
wsparcia dzieci i ich rodzin
ze specyficznymi problemami
i potrzebami. Kady czowiek
nie tylko chory potrzebuje nadziei i wsparcia otoczenia. Nasze Stowarzyszenie
ma wiele do zaoferowania.
Przede wszystkim mona tu
spotka ludzi autentycznie
zaangaowanych, z pasj. S

to psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, animatorzy, przyjaciele Stowarzyszenia, ciekawe


indywidualnoci.
Z jakiego rodzaju przeszkodami stykacie si
najczciej? Czego oczekujecie od spoecznoci
lokalnej?
Oczekujemy, i z czasem
wtopimy si w krajobraz
naszego regionu. Posiadamy wizj i energi, aby nada

niespotykane kolory tej ziemi.


Na razie borykamy si z prozaicznymi problemami natury
materialnej. Jednak wiele ju
udao si osign. Po pewnego rodzaju tuaczce zainstalowalimy si w Wiejskim
Domu Kultury w Czyowicach
usytuowanym przy ul. Straackiej 8. Przystosowalimy
do naszych potrzeb pierwsze
pomieszczenia, lecz brakuje
nam rodkw do wyremontowania pozostaych. Wczeniej

korzystalimy z pomieszcze
parafii w. Herberta w Wodzisawiu l. Lokalizacja bya
dobra, atmosfera przyjazna i
ciepa, ale niezbdnym byo
znalezienie miejsca docelowego. Aktualnie doskwiera nam
brak strony internetowej, ale
nie jest to taka prosta sprawa, a wic sporo pracy jeszcze przed nami. Zapraszamy
do wsppracy chtnych wolontariuszy do pracy na rzecz
Stowarzyszenia.

Jakie najciekawsze inicjatywy Stowarzyszenia zostay


dotychczas zrealizowane?
Mimo stosunkowo krtkiego
okresu istnienia naszego stowarzyszenia udao si ju zrealizowa kilka ciekawych projektw.
Mona miao wymieni zabaw Charytatywne Andrzejki,
rwnie udane spotkanie opatkowe, konferencje naukow
pt.: Feeria potencjaw-wsplny cel, czy zajcia warsztatowe
dla dzieci z Zespoem Aspergera
w wieku 10-16 lat, ktre odbyy
si niedawno bo 21 marca tego
roku w naszej siedzibie w Czyowicach. Uczestnicy warsztatw
pochodzili z caej okolicy: z Radlina, Syryni, Olzy, Jastrzbia,
Czyowic. Zajcia prowadzia
psycholog Pani Monika TkoczKowol. Dla zatroskanych mam
bya to chwila wytchnienia i wymiany dowiadcze, dla dzieci
moliwo skorzystania z profesjonalnej terapii. Inicjatywy te
mogy zosta zrealizowane tylko
dziki yczliwoci i zrozumieniu
ze strony WDK w Czyowicach,
gdzie swobodnie korzystamy
z pomieszcze i wszelkiego
sprztu.
Cay wywiad czytaj na:

raciborz.com.pl
GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 13

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

racibrz ekologia

Zaczarowany Ogrd piknieje


leszek iwulski

Arboretum to rodzaj
ogrodu
dendrologicznego, w ktrym kolekcjonuje
si i prowadzi badania nad
drzewami. W Raciborzu posiadamy Arboretum Bramy
Morawskiej, gdzie na przestrzeni 160 hektarw powierzchni lenej rozpociera
si ponad dwustuletni drzewostan. Czci arboretum
jest Zaczarowany Ogrd,
ktry powsta na terenie byego modnika, na ktrym
pniej wyrosa drgowina.
Niestety ta cz drzewostanu nie bya najlepsza, w do-

datku przecinaa go skocznia


o rozmiarze k-20. Z tego powodu wanie to miejsce zostao wybrane na lokalizacj
ogrodu.
Dyrektor
arboretum
Hubert Kretek powiedzia
nam: - miejsce jest szczeglnie urokliwe. Z wielu
miejsc mona go oglda z
gry. Panuje tu specyficzny
mikroklimat, ktry pozwala na hodowl wielu rolin.
Pocztkowo miejsce to byo
planowane jako ogrd japoski. Byo ku temu kilka przesanek. Po pierwsze drzewostan mamy tutaj np.
winie japoskie, czy klony.

R E K L A M A

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

Fot. Marian Jankowski

Pogoda sprzyja spacerom. Warto zajrze do Arboretum Bramy Morawskiej.

W Arboretum Bramy Morawskiej oprcz


Zaczarowanego Ogrodu warto obejrze
take koo myskie wytwarzajce prd.

Po drugie ogrd jest zbliony ksztatem do kwiatu.


Pikno ksztatu mona podziwia np. dziki zdjciom
satelitarnym. Realizacja tego
zadania, jakim byo stworzenie tego ogrodu przeprowadzona bya wieloetapowo. W
pierwszej fazie wylesione zostao ponad hektar. Pniej
przeprowadzona zostaa niwelacja terenu. Rwnolegle
czciowo dziki drenaom
odwodniono teren. Na samym kocu przeprowadzono waciwe prace. Na tym
etapie trzeba byo pozyska
rodki zewntrzne. Udao
si je otrzyma z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie signo a 80
proc. Gdyby nie te pienidze, prace nad tym ogrodem
trwayby prawdopodobnie
do tej pory. Prace w ogro-

dzie s jednak prowadzone


przez cay czas. Stale wykonywane s koszenia, w czasie
suszy roliny s podlewane.
Prowadzone s rwnie zabiegi chemiczne, ktrych
celem jest wyeliminowanie
niebezpiecznych dla rolin
grzybw, owadw, czy chwastw. W Ogrodzie mona podziwia bardzo bogat gam
gatunkw rolin. W przypadku drzew spotka mona m.in. winie japoskie,
klony japoskie, ywotnik
zachodni, jaowiec chiski,
jaowiec wirgilijski. W ogrodzie ronie ponad 16,5 tysica rolin zielnych takich jak:
czosnek niedwiedzi, fioek,
ziarnopon, kopytnik, dbrwka rozodowa, czy konwalia majowa. Ogrd jest
stale monitorowany, chocia dyrektor Kretek mwi,
e akty wandalizmu waciwie si nie zdarzaj.

14 Zdrowie

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

wodzisaw lski niepenosprawno

Wsparcie edukacji
osb niepenosprawnych
Na dopat mog liczy zarwno licealici jak i studenci.
leszek iwulski

Osoby ze znacznym lub


umiarkowanym stopniem
niepenosprawnoci mog
skorzysta z dofinansowania
kosztw edukacji. Wszystko
dziki programowi Aktywny samorzd, ktry realizowany jest przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w
Wodzisawiu lskim. Na pomoc mog liczy osoby uczce si w szkole policealnej,
kolegium lub w szkole wyszej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe
lub doktoranckie).
Ze wsparcia mog skorzysta osoby ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem
niepenosprawnoci. W 2015
roku kwota dofinansowania
kosztw nauki (semestr/procze objte dofinansowaR E K L A M A

niem) wynosi w przypadku:


dodatku na pokrycie kosztw
ksztacenia do 1.000 z, dodatku na uiszczenie opaty za
przeprowadzenie przewodu
doktorskiego do 4.000 z,
opaty za nauk (czesne)
rwnowarto kosztw czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy
ksztacenia na poziomie wyszym (na jednym kierunku)
- niezalenie od daty poniesienia kosztw przez wnioskodawc.
W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera nauk
jednoczenie w ramach
dwch i wicej form ksztacenia na poziomie wyszym
(kierunkw studiw), kwota dofinansowania opaty
za nauk (czesne na pierwszym kierunku 100%) moe
by zwikszona o rwnowarto poowy kosztw czesnego (50%) na kolejnym/ko-

lejnych kierunkach nauki, z


zastrzeeniem zasad dotyczcych wkadu wasnego.
Najbliszy termin naboru
wnioskw o dofinansowanie w ramach moduu II dla
wnioskw dotyczcych roku
akademickiego 2015/2016
rozpocznie si po zakoczeniu biecego roku szkolnego, a zakoczy si 30 wrzenia 2015 r.
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorzd naley pobra i zoy w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisawiu lskim. Informacje o warunkach i zasadach wsparcie mona uzyska na stronie internetowej
PCPR lub na stronie internetowej Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. Program
jest finansowany ze rodkw
PFRON.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 15

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

racibrz szpital

Jak si ma geriatria w Raciborzu?


Fot. Pawe Strzelczyk

Skandalicznie niski kontrakt z NFZ.


pawe strzelczyk

Szpital mgby przyjmowa wicej pacjentw na geriatrii, ale na przeszkodzie


stoi skandalicznie niski
kontrakt z NFZ. Zreszt, polska geriatria przeywa zapa.
Lekarzy tej specjalnoci jest
w kraju... 321! Zdarza si, e
pacjenci w podeszym wieku
trafiajc do szpitala, umieszczani s na internie, zamiast
na geriatrii. Dzieje si tak dlatego, i oddzia geriatryczny
przyjmuje pacjentw tylko w
trybie planowym i nie moe
przekroczy okrelonej liczby
chorych. Powodem jest wysoko kontraktu NFZ. - Jest
skandalicznie may - twierdzi
dyrekcja lecznicy.
- Chcielibymy przyjmowa wicej pacjentw na geriatrii, niestety kontrakt nas
ogranicza - przyznaje Wodzimierz Kcik, z-ca dyrektora ds. medycznych. Przewaga geriatrii nad intern
R E K L A M A

Szpital mgby przyjmowa wicej pacjentw na geriatri,


ale nie ma na to pienidzy - tumaczy dyrekcja szpitala.
polega na tym, i nastawiona ona jest na wieloprofilow
diagnostyk i leczenie wielu
chorb, ktre najczciej maj ludzie w podeszym wieku,
podczas gdy na internie leczy
si najczciej jedynie schorzenia, z ktrymi trafiaj oni
na oddzia.

Lekarze - geriatrzy maj


cakiem inne podejcie do pacjenta, co wynika m.in. z systemu ich szkolenia. Interdyscyplinarno w traktowaniu
chorych daje zdaniem dr Kcika znakomite efekty. Niestety, mimo zapewnie ze strony ministerstwa, i polityka

zdrowotna wzgldem seniorw jest priorytetem, za sowami nie id konkretne pienidze. - Gdybymy chcieli na
tym oddziale pracowa w ten
sposb, do ktrego posiadamy
warunki, kontrakt musiaby
by przynajmniej dwukrotnie
wyszy - mwi wicedyrektor.
Cho dyrekcja szpitala
od lata zabiega o zwikszenie
kontraktu, pozostaje on na
tym samym poziomie od wielu lat. Problem z geriatrami
jest jeszcze innej natury. System ich szkolenia jest niewydolny i nie zapewnia wymaganej liczby specjalistw w tej
dziedzinie. Skutkuje to m.in.
tym, i Polska ma najniszy w
Europie wskanik geriatrw
wzgldem liczby ludnoci. W
caym kraju jest zaledwie 321
lekarzy - specjalistw w dziedzinie geriatrii! W raciborskim szpitalu chcieliby przyj
na szkolenie modych lekarzy.
Niestety, wszystko rozbija si
o wysoko kontraktu.

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

ZNIKI

specjalista protetyk i stomatolog oglny

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

16 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Wikszo kierowcw zim zaniedbuje swoje pojazdy,


uznajc e nie warto traci czasu na mycie skoro po przejechaniu kilkuset metrw samochd znowu bdzie brudny. Nic
bardziej mylnego, gdy wiosn
trzeba bdzie powici wicej
czasu na kosmetyk. Chodzi nie
tylko o walory estetyczne, ale
gwnie o zmycie soli drogowej
a take ziarenek piasku z karoserii naszego pojazdu.
Jednym z najchtniej wybieranych sposobw na szybkie umycie samochodu jest
myjnia automatyczna. Przed

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

Wiosenna kosmetyka. Odwie auto po zimie

myciem zasadniczym naley


jednak oczyci auto myjk cinieniow. Jeli nie usuniemy
z karoserii zaschnitego bota,
szczotki myjni rozetr je po lakierze, pozostawiajc trudne do
usunicia zarysowania. Wad
myjni automatycznych jest to,
e urzdzenie nie usunie brudu ze wszystkich zakamarkw
karoserii. Wnki drzwi, nadkola oraz okolice lusterek i klamek prawdopodobnie pozostan brudne. Jako usugi zaley
od stanu myjni oraz od jakoci
i iloci rodkw czyszczcych
oraz pielgnacyjnych uywanych do mycia. Coraz wicej
kierowcw wybiera samoob-

NAPRAWY POWYPADKOWE

sugowe myjnie bezdotykowe.


Wyposaone s one zwykle w
niezy sprzt i wysokiej jakoci
preparaty czyszczce.
Jeli jednak zaley nam na
jak najlepszym efekcie, powinnimy skorzysta z profesjonalnej myjni rcznej. Jeeli wykupimy kompleksow usug,
auto powinno wyglda jak nowe. Dobre myjnie stosuj specjalistyczne, warsztatowe rodki czyszczce ich skuteczno
jest bez porwnania lepsza ni
w przypadku preparatw, ktre moemy kupi w sklepach.
Gbka, wiaderko, woda i dobry szampon samochodowy to
waciwa recepta na czysty sa-

MECHANIKA POJAZDOWA

mochd i poyteczne spdzenie


popoudnia, jednak pod warunkiem, e mamy gdzie to zrobi.
Przepisy i wymagania ochrony
rodowiska sprawiaj, e coraz
trudniej znale miejsce, w ktrym wolno samodzielnie wyczyci auto. Mycie na drodze publicznej moe grozi mandatem
od stray miejskiej.
Po zimie sporo uwagi bd wymaga koa a zwaszcza
felgi ze stopw lekkich s bardzo wraliwe na uszkodzenia
i niedbae traktowanie. Jeeli
nie czycimy ich wystarczajco
czsto, to brud (skadajcy si
gwnie z pozostaoci po cieraniu klockw hamulcowych)

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

na trwae wera si w warstw


lakieru chronicego metal. Bardzo zaniedbanej felgi nie uda
si ju doczyci. rodki do mycia felg aluminiowych to zwykle
bardzo agresywne, rce substancje. Korzystajc z nich, naley skrupulatnie przestrzega
instrukcji na etykiecie. Jeli nie
zmyjemy ich w por albo naniesiemy na wraliwe na ich dzia-

anie elementy, straty mog by


naprawd due. Naleycie musimy zaj si take wntrzem
samochodu. Wiosenna kosmetyka suy nie tylko komfortowi
jazdy ale przede wszystkim bezpieczestwu. W zawizku z powyszym w pierwszych dniach
wiosny powinnimy zadba o
nasz pojazd aby ten mg nam
suy jak najlepiej.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

Ogoszenia 17

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

R E K L A M A

WIZYTWKI, ULOTKI >>>

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

Wjt Gminy
Ndza informuje:
Na tablicy ogosze Urzdu Gminy
w Ndzy, ul. Jana III Sobieskiego 5,
47-440 Ndza (parter przy wejciu gwnym
+ ppitro), na stronie internetowej Urzdu
Gminy www.nedza.pl w zakadce ogoszenia urzdu
i www.bip.nedza.pl w menu przedmiotowym w zakadce wykazy nieruchomoci oraz stronie internetowej
monitorurzedowy.pl:
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do dzierawy: nieruchomo obrbu Ndza zabudowana domkiem letniskowym o powierzchni 0,0385 ha
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: dziaka nr 322/2 obrbu Ndza o powierzchni
0,0105 ha
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: dziaki obrbu Ndza nr 500/1, 500/3 i 499/8
o cznej powierzchni 0,1686 ha

KOREPETYCJE
Z MATEMATYKI
RACIBRZ
tel. 691 235 786

18 Ogoszenia

armo
d
a
z
j
a
z
c
z
s
ie
zam
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Szukasz kredytu gotwkowego
lub chcesz skonsolidowa dotychczasowe kredyty i obniy rat?
Zgo si do Nas! Posiadamy ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes, Biuro Kredytowe Racibrz,
tel. 606-860-772 oraz Pszw, tel.
696-233-611.
Potrzebujesz szybkiej gotwki!
Minimum formalnoci szybka realizacja. We ze sob dowd osobisty i wycig z konta i przyjd po
poyczk!Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz, tel. 606-860772 oraz Pszw, tel. 696-233-611.
Nie masz ju zdolnoci kredytowej a potrzebujesz gotwki?
Przyjd! Oferujemy najwikszy
wybr ratalnych poyczek pozabankowych! Strefa Biznes Biuro
Kredytowe Racibrz tel.606-860772oraz Pszw tel. 696-233-611.
Zapraszamy!!!
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%
rwnie dla firm na start. Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw ELeclerc) Tel. 530499444
KOMIS LOMBARD
Niskie oprocentowanie
Poyczki pod zastaw
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8 (wejcie
od podwrza)
Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

zdrowie

nieruchomoci

Poradnia Ortopedyczna

Lokal do wynajcia o powierzchni od 20m2 do 300m2.


Tworkw, ul. Gwna 63 Tel.
501053265

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Praktyka stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz,
ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK

Wynajm lokal o pow. 63m2, ul.


Mariaska Racibrz, obok Cukierni Malcharczyk (rondo nerka)
Tel. 604-52-05-89

Sprzedam mieszkanie wasnociowe w centrum Gubczyc o


powierz 47,16m2. Kontakt:
516-146-103, 501-463-902
Cena 70 tys. z

PRANIE DYWANW,
tapicerki
samochodowej oraz
TAPICERKI MEBLOWEJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWARANTOWANY EFEKT!
Malowanie wntrz oraz elewacji,
tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.

weterynaria

motoryzacja

Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

SCHUDNIJ do lata!
Tel.663-153-968

Kontakt: 606-505-169

KREDYT

100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Warsztat naprawa ROWERW, MOTOROWERW, WZKW


TOWAROWYCH z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT LUSARSKO MECHANICZNY Adam Majnusz
Tel. 32 415-18-80, ul. Mariaska 1, 47-400 Racibrz

Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31
Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

usugi
Firma STACH-DREW Oferuje
Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

KREDYT

Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie 107 m2
Racibrz, ul. Staszica, I pitro
Cena 200 tys. z
Tel. 603 134 066
ODZIE ROBOCZA

Artykuy BHP, P.PO.,


spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Nowa lokalizacja
ul. Eichendorffa 12,

tel./fax 32 440 30 36,


kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

50 tys.

(naprzeciw byego Jaworu)

32 700 70 40
790 501 503

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

RATA 549 z

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

Szkolenia
dla biznesu

ndza - stadion - 1-3 maja

Majwka w Ndzy
1-3 maja na stadionie w Ndzy odbdzie si
doroczny festyn majowy.
Pierwszego dnia zabawa rozpocznie si o godz.
15.30. Bd gry i zabawy
dla dzieci, koncert orkiestry dtej, koncert Bobo
LwS, wystp Big Boom. Na
godz. 20.30 zaplanowano
wystp Kabaretu Modych
Panw. Pniej odbdzie
si zabawa taneczna z Dj
Baterem. Drugi dzie majwki odbdzie si pod
znakiem lskiej muzyki.
O godz. 16.30 rozpocznie
si zabawa z zespoami
B.A.R., Masztalscy oraz

Mirkiej Jdrowskim. O
godz. 20.30 wystpi Einen
Stern, a godzin pniej
Jorrgus. W niedziel zabawa rozpocznie si o
godz. 16.00. Jako pierwszy na scenie zaprezentuje si zesp czok. O
godz. 17.30 wystpi Klaudia Stabik. Tu po niej na
scenie pojawi si zesp
Ofensywa. O godz. 20.00
publiczno bdzie miaa
okazj posucha Kamila
Bednarka. W midzyczasie na scenie odbdzie si
take konkurs wiedzy o
gminie i festynach.

racibrz - rck - 13 mAja

Kabaret
Modych Panw
13 maja o godz. 17.30 w
Raciborskim Centrum Kultury wystpi Kabaret Modych Panw. Artyci zaprezentuj si w programie 10
/ 10, czyli urodziny. Bilety
w cenie 40 i 50 z. Program
10/10, czyli urodziny! to
porcja wykwintnych skeczy, przygotowanych na
bazie najwieszych spostrzee, ze szczypt ironii. - Z pewnoci wszystkie
dania zadowol nawet najbardziej wymagajce podniebienia. W kabaretowej
kuchni wykorzystane zostan tylko naturalne produkty, bez konserwantw.
W menu nie przewidziano
odgrzewanych kotletw!
Pikanterii potrawom doda
wieo mielony art, a nie
taki z dowcipnej torebki...
Widzowie, ze miechu bd ugotowani - zapowiadaj organizatorzy.
R E K L A M A

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

rydutowy - rck feniks - 25 kwietnia

Koncert Fisz
Emade Tworzywa
W sobot, 25 kwietnia
o godz. 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si koncert
Fisz Emade Tworzywo. Bilet w cenie 45 z do nabycia
w kasach RCK. Jak dotd
bracia Waglewscy wypucili na rynek muzyczny
cztery albumy. Ostatni pt.
Mamut ujrza wiato
dzienne 6 listopada 2014.
Jdrzej Sodkowski pisa
o tym krku: Po albumach hiphopowych, rockowych, blues-rockowych,
po hodach skadanych raperskim i metalowym idolom z lat modzieczych

Fisz i Emade nagrali album szalenie eklektyczny, nieutrzymany w adnej konkretnej stylistyce.
I okazao si, e bez gatunkowych gorsetw czuj
si najswobodniej. Emade
z kunsztem chyba niedocigym na naszym podwrku czy w spjn cao
tust, taneczn elektronik, eteryczne ballady
i gospelowe chry. Emade
z kunsztem chyba niedocigym na naszym podwrku
czy w spjn cao tust, taneczn elektronik,
eteryczne ballady i gospelowe chry.

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Reklama

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

KAMIE NATURALNY
Z CAEGO WIATA
sprzeda hurtowa i detaliczna

elewacyjny, ogrodowy, budowlany

RACIBRZ, UL. WALENTEGO ZAJCA, tel. 32 410 45 51


USUGI BRUKARSKIE tel. 698 992 908
(KIERUNEK GLIWICE) www.brukikarpinski.pl

You might also like