You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Motocyklici
dzieciom

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 8 (185)

23 KWIETNIA 2015
ISSN: 2080-3664

25 kwietnia rusza VII edycja Motoserca. To Oglnopolska Akcja Krwiodawstwa organizowana przez kluby zrzeszone w Kongresie Polskich Klubw Motocyklowych. Akcja odbdzie si na Placu Wolnoci w Kdzierzynie.

GazetaInformator.pl

Czytaj wicej na:

kdzierzyn-kole inwestycje

bierawa - spoeczestwo

Nadzieje dla portu

Nietrzewy
motorowerzysta

leszek iwulski

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

Kilkadziesit lat temu kozielski port by jednym z najwaniejszych punktw na mapie transportu rzecznego Europy.
Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Kdzierzyn Kole by jednym z najwaniejszych punktw na mapie transportowej


Polski. W kozielskim porcie
znajdowa si bowiem onegdaj
najwikszy port rdldowy w
Europie. Zarwno w cesarskich
Niemczech, jak i w hitlerowskiej Rzeszy by on punktem
przeadunkowym dla setek barek i okrtw, ktre pyway po
Odrze. Jego znaczenie docenili rwnie komunici. Po drugiej wojnie wiatowej rokrocznie przeadowywano tu setki
tysicy ton rozmaitych towarw. Niestety wraz z upadkiem
PRL-u i odrodzeniem wolnej
Polski na transporcie rzecznym
pooono kresk. Rzeki zaniedbano, barki poszy w odstawk. Na gliwickim kanale stay
si one tak rzadkie jak korki o 4
nad ranem. Port w Kolu przechodzi z rk do rk, a kolejni
inwestorzy coraz mniej starali
si o jego dobrostan. Niegdy
ttnica yciem dzielnica zacza przypomina wymare
miasto. Szabrownicy rozkradali coraz to kolejne urzdzenia
portowe. W cigu nastpnych
lat kolejni radni, zaangaowani obywatele, dziennikarze,
kandydaci na fotel prezydenta
miasta zgaszali coraz to nowe
pomysy na zagospodarowanie
tego miejsca. Dzisiaj port to ok.
35 hektarw terenw inwestycyjnych, do ktrych mona
dojecha drog wewntrzn o
szerokoci 10 m. Do dziaki
prowadzi rwnie droga gminna. W granicach dziaki znajduje si rwnie bocznica kolejowa. W ostatnich dniach wydaje
si, e coraz bliej do sukcesu
w rozwizaniu tego trudnego
zagadnienia. W ubiegy pitek
szczeciska firma Baltchem
(spki zalenej firmy Warsaw
Equity Managament) zoya
propozycj wydzierawienia
portu, obiecujc w cigu kil-

Jeli speni si zapewnienia firmy Baltchem


tak bdzie wyglda kozielski port za najblisze 8 lat.
ku lat (mowa o okresie 5 do 8
lat) zainwestowa w niego od
300 do 420 milionw zotych.
Baltchem jest firm znan w
Kdzierzynie Kolu od pewnego czasu. Wsppracuje ona
przede wszystkim z duymi firmami paliwowymi, ale wrd
partnerw tego przedsibiorcy
znajduj si rwnie kdzierzyskie Zakady Azotowe (z
Baltchemem wsppracowaa
wczeniej obecna prezydent
miasta Sabina Nowosielska).
W zaoeniach Baltchemu Kdzierzyn Kole ma sta si
jednym z punktw, w ktrym
bd zlokalizowane terminale
suce do przeadunku mate-

riaw pynnych. Baltchem posiada ju tego typu terminale w


Pnocnej Polsce w Szczecinie
oraz w winoujciu. Przedsibiorstwo chciaoby take naby tego typu miejsce w centralnej Polsce najlepiej w
okolicach Warszawy. Firma
Warsaw Equity Managament
(WEM) zajmuje rnorakimi
przedsiwziciami, wrd ktrych prym wiedzie zaangaowanie w tzw. inwestycje specjalne. Wedug partnera WEM
Mariusza Banaszuka za tym,
by powierzy misj oywienia
portu wanie WEM, przemawia kilka solidnych argumentw. Po pierwsze, jest to firma,

ktra bardziej wierzy w dugofalowe inwestycje, co odrnia


j od podobnych jej firm patrzcych przede wszystkim na
moliwo szybkiego zarobku.
Po drugie, WEM ma spore dowiadczenie w brany lobbystycznej. Po trzecie, filozofia
dziaania WEM w znacznej
mierze oparta jest na wsppracy ze wszystkimi podlegymi firmami zwaszcza w
dziedzinie finansowania inwestycji. Te gigantyczne pienidze maj zosta wyoone na
budow terminali do przeadunkw materiaw pynnych,
sypkich i kontenerw. Port bdzie ponadto zaopatrzony w
infrastruktur suc do obsugi kolei oraz ruchu drogowego. Prac w samych tylko
terminalach przeadunkowych
pynw ma znale 60 osb.
Prezes Baltchemu Jarosaw
Zemo stwierdzi, e docelowo
we wszystkich trzech elementach portu znajdzie bezporednio zatrudnienie od 120 do 150
osb. W porcie jednak pracowa bdzie rwnie spedycja
i administracja, a take firmy,
ktre bd prowadzi interesy
zwizane z handlem. Na chwil obecn trudno wic jest powiedzie, jaka bdzie globalna
liczba zatrudnionych pracownikw. Wedug prezesa Zemy
prace bd przebiega w kilku
etapach. Efektem finalnym ma
by zainwestowanie w terminal pynny majcy pomieci
ok. 100 tys. m3 od 140 do 200
milionw z. oraz w terminale
kontenerowe i sypkie od 60 do
220 milionw z. Miasto obiecao nowym partnerom wsparcie w postaci przebudowy ulicy
Elewatorowej, ktra prowadzi
do basenw portowych. Podpisana zostaa ju umowa na
stworzenie koncepcji uytkowej tej drogi i by moe w miesicach czerwcu lipcu rozpisany zostanie przetarg na jej
wykonanie.

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Pijanego kierowc zatrzyma obywatel.


12 kwietnia dyurny kdzierzyskiej policji otrzyma
informacj o tym, e jeden z
obywateli uj nietrzewego kierowc motoroweru.
Jak ustalili funkcjonariusze, zgaszajcy przejedajc przez Bieraw zauway
mczyzn jadcego na motorowerze, ktry mia problemy z utrzymaniem waciwego toru jazdy. Majc
podejrzenia, e motorowe-

kdzierzyn kole - rozrywka

Otwarcie szkwau

Orodek Szkwa jest gotowy do rozpoczcia sezonu.


Na 8 maja zaplanowano piknik rodzinny.
8 maja otwarcie przystani Szkwa w Kdzierzynie-Kolu.
Tego popoudnia na
mieszkacw czeka bdzie
szereg atrakcji. Ju od 17.00
dla wszystkich kajaki, odzie, motorwki oraz rejsy
wycieczkowcem BLUECITY
QUEEN. Na przystani spdzimy prawdziwie rodzinny
wieczr. Kady bdzie mg
sprbowa swoich si na wodzie i ldzie. Starostwo or-

Mobile HS EJ

Najmniejsza
na rynku

rzysta moe by nietrzewy,


ruszy za nim, zatrzyma go
i wezwa policjantw. Funkcjonariusze, ktrzy przybyli
na miejsce sprawdzili trzewo 32-latka. Okazao si,
e mieszkaniec powiatu kdzierzysko-kozielskiego
mia prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Teraz
motorowerzycie grozi do 2
lat wizienia i sdowy zakaz
prowadzenia pojazdu.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Fot. Urzd eglugi rdldowej w Kdzierzynie-Kolu

Po latach poszukiwa inwestora dla portu w Kolu jest wreszcie nadzieja na uzyskanie
wiarygodnego partnera biznesowego, ktry bdzie tam chcia zostawi swoje pienidze.

ganizuje otwarcie wsplnie


z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz
zewntrznymi firmami, ktre
zagospodaruj przysta.
Najmodszych z pewnoci uciesz onglerzy, szczudlarze oraz monocyklici.
Odwani sprbuj przej po
rozarzonych ogniach, a animatorzy sprawi, e nikt nie
bdzie narzeka na nud.
p

terminale
patnsticr.z7e
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18

2 Wiadomoci

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole rozrywka

komentarz na gorco

Urodziny miasta
Fot. Pawe Strzelczyk

Miasto przygotowuje si do jubileuszu 40. rocznicy utworzenia Kdzierzyna-Kola.


krystyna stanik

Kdzierzyn-Kole, liczcy obecnie okoo 61 tysicy


mieszkacw, pooony jest w
dolinie rzek Odry i Kodnicy.
Jego historia siga redniowiecza. W kronice Jana Dugosza
znajduje si wzmianka o Kolu. Jednak obecne miasto powstao 15 padziernika 1975 roku z poczenia czterech miast:
Kola, Kodnicy, Kdzierzyna i
Sawicic. Niebawem w maju
rozpoczn si uroczyste obchody 40-lecia Kdzierzyna-Kola
i bd trway do padziernika
przyszego roku. Szykuj si
niemae atrakcje. Znajdzie si
co dla kadego. Bd imprezy muzyczne, sportowe, kulturalne, ktre zaplanowano na
kady miesic. Wrd planowanych imprez - jak zapowiada magistrat - znajd si zarwno takie, ktre mieszkacy
ju znaj, jak i takie, ktre w
Kdzierzynie-Kolu nie zdyy si jeszcze zadomowi. - Dwa
weekendy upyn pod znakiem
piknych dziewczt, poruszajcych si z gracj w rytm muzyki. Zaprezentowa swj kunszt

Jedn z atrakcji Urodzin Miasta


bd Mistrzostwa Polski Maoretek.
do Kdzierzyna-Kola przyjad
najlepsze maoretki z Polski i
Europy. Nie zabraknie te oryginalnych zmaga sportowych.
Do rnych wyda siatkwki,
jakie kdzierzynianie mogli
ju obserwowa, doczy rywalizacja na trawie. Podobnie bdzie z zapasami tu zawodnicy
przenios si z mat na piasek

przy galerii Odrzaskie Ogrody - informuje Jarosaw Jurkowski, rzecznik prasowy magistratu.
Planowane imprezy: XVII
Mistrzostwa Polski Maoretek, Tamburmajorek i Cheeleaderek (maj), Wakacje
Dzieciom (Stadion sportowy
przy ul. Chrobrego - 31 ma-

ja), Dzie Dziecka (Hala widowiskowo-sportowa Azoty


- 1 czerwca), Urodziny miasta
(al. Jana Pawa II - 5-6 czerwca), Wojewdzkie Dni Kultury
Kresowej (Park Pojednania, al.
Jana Pawa II - 6-7 czerwca),
XIX Midzynarodowy Turniej
im. Wiktora Zarzeckiego w
Zapasach styl klasyczny (Hala sportowa rdmiecie sala gimnastyczna Publicznego
Gimnazjum nr 1 - 13 czerwca),
V Bieg Koziokw pod patronatem prezydent miasta Kdzierzyn-Kole (ulice Starego Miasta w Kolu - 14 czerwca), Odra
Rzek Integracji Europejskiej Pywado 2015 XVI Midzynarodowy Spyw Pywade (2021 czerwca), Fina Mistrzostw
Polski w Pice Siatkowej (na
trawie) (Stadion sportowy
Kuniczka - 20-21 czerwca),
X Mistrzostwa Europy Maoretek IMA (27-28 czerwca),
Grand Prix Polski w siatkwce
plaowej (czerwiec lub lipiec),
Mistrzostwa Polski w zapasach
plaowych Galeria Odrzaskie
Ogrody (11 lipca), Parkowe
koncerty plenerowe (Park Po-

Jarosaw Jurkowski
Biuro Informacji
i Promocji Miasta
40 lat temu zosta powoany do ycia Kdzierzyn-Kole. W jego skad weszy m.in. a
cztery mniejsze miasta i bardzo
rne tereny, od przemysowych,
mieszkaniowych po rolnicze. Od
czterech dekad trwaj prby zespolenia tego ciekawego konglomeratu w jeden wsplny organizm miejski. Jubileusz 40-lecia
bdzie okazj do podsumowa,
robionych zarwno przez naukowcw, samorzdowcw, jak
i zwykych mieszkacw. Czasu
na refleksj bdzie mnstwo,
gdy obchody zaplanowano na
pi miesicy, od koca maja do

koca padziernika. Dotychczas


Dni Miasta trway dwa dni, a teraz potrwaj znacznie duej. W
ich programie s tak rnorodne wtki, e praktycznie kady
mieszkaniec miasta powinien
znale dla siebie co atrakcyjnego, na co bdzie chcia powici czas. Prcz cyklicznych, ju
sprawdzonych imprez w kalendarzu jubileuszu pojawiy si te
nowe propozycje, ktre powinny
przypa kdzierzynianom do
gustu, jak barwne imprezy maoretkowe. Wielki fina, aczkolwiek nie koczy on obchodw,
jest planowany na 15 padziernika, kiedy przypada dokadna
rocznica utworzenia Kdzierzyna-Kola.

jednania przy al. Jana Pawa


II - 13 lipiec), Kino plenerowe
(siepie), Mistrzostwa wiata
Modeli Pywajcych Orodek
Sportw Modelarskich, (ul.
Gliwicka, 21-29 sierpnia), Gitariada 40 (Park Pojednania
przy al. Jana Pawa II - 4 wrzenia), Jesienny Kajakowy Maraton Odrzaski (5 wrzenia),
IX Dni Twierdzy Kole (19
wrzenia), XXVII Oglnopolski
Przegld Piosenki Turystycznej, Poezji piewanej i Sztuk
Rnych Wrzosowisko 2015

(25-27 wrzenia), Konferencja


TZK (Dom Kultury Kole, Kino Twierdza - 14 padziernika),
Koncert filharmonii (Hala widowiskowo-sportowa Azoty
- 15 padziernika), Uroczysta
sesja rady miasta (Dom Kultury Kole Kino Twierdza - 15
padziernika), XXI Midzynarodowy Festiwal Filmw
Niezalenych im. Ireneusza
Radzia Publicystyka 2015
(24-25 padziernika), Koncert
powicony Mikoajowi z Kola
(czerwiec - padziernik).

kdzierzyn-kole - historia

70. rocznica wyzwolenia obozu w Sawicicach


Fot. Konrad Kurzacz, wikipedia.pl

W czasie wojny na terenie obozu setki ludzi pracowao w nieludzkich


warunkach pord egzekucji, godu, chorb i sadyzmu niemieckich stranikw.
leszek iwulski

Niemcy zaoyli obz w Sawicicach jako fili obozu Auschwitz Birkenau. By to obz
pracy przymusowej, w ktrym
robotnicy (chocia bliej prawdy byoby sformuowanie niewolnicy) pracowali na rzecz
okolicznych zakadw produkujcych benzyn syntetyczn. Hitlerowska rzesza potrzebowaa tego surowca, bo sama
bya waciwie odcita od rde ropy naftowej (pola naftowe w Rumunii). Warto syntetycznej benzyny i ideologia
odzierajca z czowieczestwa
waciwie kadego, kto nie by
etnicznym Niemcem, sprawiy
e robotnikw przymusowych
traktowano jak zwierzta dopuszczajc si systematycznie
mordw, pobi i niewyobraalnej brutalnoci. Obz zaoono jeszcze w 1940r. Ogem
ocenia si, e w tragicznych
latach wojny przewino si

Pomnik stojcy w miejscu obozu pracy


Blechhammer w Sawicicach.
przez kompleks tej fabryki
mierci ponad 45 tysicy ludzi.
Pochodzili oni z caej Europy.
Winiw pracujcych w zaRedaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

kadach IG Farben Industrie i


Oberschlesische Hydierwerke
sprowadzano z Polski, Czech,
Francji, Woch. W obozowych

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

barakach swoje miejsce znaleli rwnie jecy wojenni z


Wielkiej Brytanii. Robotnikami przymusowymi byli rwnie skazani przez zbrodnicz
ideologi na eksterminacj ydzi. Nikt tak naprawd nie wie,
ilu winiw zostao zamordowanych do momentu wyzwolenia obozu, ale ich liczba sza
w tysice. Niezdolnych do pracy wysyano do obozu w Auschwitz, gdzie bardzo szybko
ich zabijano. Obz wyzwolia w
styczniu 1945r. Armia Czerwona. W trakcie walk o tereny tego kombinatu mierci polego
3 Rosjan. Wczeniej Niemcy w
masowych egzekucjach zabijali setki winiw gwnie ydw. Uciekajc mordercy spod
znaku swastyki, dokonywali
jeszcze ostatnich aktw terroru rozstrzela, zncania si
nad skrajnie wycieczonymi
ludmi, obrzucenia granatami
barakw, w ktrych wci jeszcze przebywali winiowie. Po
wojnie jedynie sprawiedliwo
udao si wymierzy jedynie
czci katw. W maju 1948r.
wykonano wyrok mierci na
Erichu Hoffmannie ostatnim komendancie obozu. Dzisiaj, 70 lat po wojnie, rne instytucje staraj si pamita o
setkach ludzi pomordowanych
na terenie obozu i wskazywa
na wag pamici o tragicznej przeszoci. W czwartek
na terenie obozu odbd si
organizowane przez powiat
uroczystoci zwizane z upamitnieniem ofiar niemieckiego terroru. W ramach uroczystoci odpiewany zostanie

komentarz na gorco
Adam Lecibil
Rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego
w Kdzierzynie-Kolu
Rocznica wyzwolenia obozu w Blachowni to wany dzie
w kalendarzu mieszkacw powiatu kdzierzysko kozielskiego. Dzie ten przypomina,
jak bestialskim i nieludzkim
zjawiskiem jest wojna i nienawi rasowa. W tym dniu mamy obowizek pamita o tych
wszystkich, ktrzy zostali zastrzeleni, zagodzeni, zmarli w
wyniku wyniszczajcej pracy
ponad ludzki wysiek. Starostwo po raz pierwszy organizuje takie uroczystoci, chocia w
ubiegych latach bylimy wsporganizatorem przedsiwzicia.
Rocznica jest take dobrym momentem, by pokaza jak wana
jest prawda historyczna. Ostatnie wydarzenia zwizane z wypowiedzi szefa FBI dotyczc
roli Polakw w realizacji holocaustu wskazuj, jak wiele jeszcze trzeba zrobi, by prostowa
nieprawd o polskiej stronie
holocaustu, ktra zbyt czsto
staje si poywk dla wiatowych mediw. Dlatego wanym
kierunkiem, w ktrym chcemy
i, jest edukacja. Z tego powo-

du na uroczystoci zwizane z
wyzwoleniem obozu zaproszono modzie ze szk ponadgimnazjalnych. Na obchody
zaproszono rwnie przedstawicieli wszystkich rodowisk
kombatanckich dziaajcych w
powiecie. Wanym elementem
tych dziaa jest wsppraca z
organizacjami pozarzdowymi.
W tym przypadku jest to stowarzyszenie Blechhammer 44,
ktre stara si kdzierzynianom
przybliy histori najnowsz
regionu. Podczas uroczystoci maj oni, w jak najbardziej
przystpny sposb zaprezentowa funkcjonowanie obozu.
Rocznicy towarzyszy bdzie
oprawa muzyczna. Uroczystoci
zwizane z wyzwoleniem obozu
w Blachowni nie s jedyn rocznic, o ktrej stara si pamita
starostwo. Podobnie w dniach 1
wrzenia, czy 17 wrzenia staramy si odda hod bohaterom,
ktrzy oddali ycie za ojczyzn,
wskaza na ofiary tych strasznych lat okupacji i powiedzie,
kto naprawd by odpowiedzialny za wszystkie te zbrodnie. Chcemy pokaza przede
wszystkim prawd historyczn,
bo dostrzegamy, e staje si ona
jakby mniej widoczna.

hymn pastwowy, pod pomnikiem martyrologii zostan zoone kwiaty. Wygoszone bd


okolicznociowe przemwienia. Starostwo zaprosio na
uroczystoci wszystkie zwizki
kombatantw z terenu powiatu, tak eby wiadkowie historii mogli przypomina swoj
obecnoci o krwawej ofierze,
jak Polska pacia w czasie
okupacji. Na obchodach obecna bdzie rwnie modzie ze
szk ponadgimnazjalnych i z

niektrych gimnazjw. Wedug


pracownikw starostwa jest
niezwykle wane, by zwaszcza mode pokolenie znao
prawdziwy rozmiar tragedii,
jaki dotkn w czasie II wojny
wiatowej nasz nard. Niebagateln rol w kultywowaniu
pamici o okruciestwie niemieckich zbrodniarzy odgrywa
stowarzyszenie Blechhammer
44, ktre w czasie obchodw
zaprezentuje wykad na temat
historii obozu.

GazetaInformator.pl >>

g skada wnioski do koncepcji do 30 kwietnia, na pimie


opatrzonym tematem: Wniosek Koncepcja cieki Subregionu w kancelarii Urzdu
Miasta Kdzierzyn-Kole, ul.
Piramowicza 32, pok. 109, 47200 Kdzierzyn-Kole lub w
siedzibie urzdu gminy waciwym ze wzgldu na pooenie
terenu, ktrego dotyczy wniosek. Wnioski mona rwnie
skada drog elektroniczn,
opatrzone tematem: Wniosek - Koncepcja cieki Subregionu na adres: subregion@
kedzierzynkozle.pl. Wniosek
powinien zawiera nazwisko,
imi, nazw i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie terenu, ktrego dotyczy. Zabrane wnioski bd wstpem do szerszego procesu konsultacji.
k

kdzierzyn-kole - komunikacja

Remont na pmetku
Za kilka tygodni droga w
Pawowiczkach powinna
by gotowa.
Modernizacja 2,5 km odcinka drogi w Pawowiczkach kosztuje 1,3 mln z. Poowa rodkw
na ten cel pochodzi z Narodowego Programu Przebudowy Drg
Lokalnych, 120 tys z. z budetu
gminy Pawowiczki, reszt dooy powiat. Niedugo na remontowanym odcinku pojawi si nowy
asfalt. - Obecnie nawierzchnia
zostaa poddana frezowaniu,
a droga poszerzona do 5,5 me-

tra - informuje Arkadiusz Kry,


dyrektor Powiatowego Zarzdu
Drg. Remont obejmie rwnie
wyrwnanie poboczy, wzmocnienie nawierzchni, oznakowanie jezdni, budow chodnika oraz regulacj studzienek i
kratek ciekowych, a take odbudow zjazdw i przepustw.
Przypomnijmy w zeszym roku
powiat wyremontowa kilometrowy odcinek nawierzchni w
Karchowie.
k

kdzierzyn-kole - samorzd

Skad Powiatowej
Rady Poytku
Zadaniem rady jest budowanie relacji pomidzy
samorzdem a organizacjami pozarzdowymi.
Dotychczasowej Radzie
Dziaalnoci Poytku Publicznego skoczya si, trwajca 2
lata, kadencja. W skad obecnej weszli: starosta Magorzata Tudaj, wicestarosta Jzef
Gisman, Beata Malajka, Tadeusz Witko, Tomasz Kandziora, Pawe Maseko, Jakub

Gadysz, Ewa Haambiec, Jacek Nowak, Gerard Wilczek.


Wybr
przewodniczcego
nastpi na pierwszym spotkaniu. Czonkowie rady dziaaj
spoecznie. Gwnym jej zadaniem jest opiniowanie uchwa
prawa miejscowego oraz budowaniu relacji pomidzy samorzdem a organizacjami
pozarzdowymi.
k

dziergowice - bezpieczeswo

Pijany nastolatek
kierowa autem
Jeden z mieszkacw poinformowa policj w Kdzierzynie-Kolu o tym, e
kierowca poruszajcego
si po Solarni fiata 126p,
moe by nietrzewy.
Policja natychmiast wszcza poszukiwania. Samochd,
zgodny z opisem, zauwaono
w Dziergowicach. Funkcjonariusze dali kierowcy znak, aby
zjecha na pobocze. Ten, zahamowa, a nastpnie prbowa
uciec. Po krtkim pocigu samochd udao si zatrzyma.
Okazao si, e fiatem kieruje
15-letni mieszkaniec powiatu

kdzierzysko-kozielskiego.
Mia promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto
policjanci ustalili, e by poszukiwany w zwizku z ucieczk z
modzieowego orodka wychowawczego. To jednak nie
wszystkie przewinienia nastolatka. Samochd, ktrym kierowa kilka godzin wczeniej
zosta skradziony. 15-latek zosta zatrzymany w policyjnej
izbie dziecka. Za swoje czyny
odpowie przed sdem rodzinnym.
k

region

Utrudnienia na Kozielskiej

w skrcie

Rozpocza si przebudowa ul. Kozielskiej. Mieszkacy


musz liczy si z utrudnieniami na Pogorzelcu.
Fot. Google.pl

Koncepcja tras
rekreacyjnych

kdzierzyn-kole komunikacja

krystyna stanik

Kilka miesicy temu zakoczy si pierwszy etap


prac na osiedlu Pogorzelec
- odcinek Kozielskiej od ulicy Gliwickiej, gdzie zrobiono rondo, do skrzyowania
z cznikiem w kierunku alei
Armii Krajowej. Roboty objy przebudow chodnikw,
zatoczek autobusowych, budow cieek rowerowych,
wymian owietlenia ulicznego. Drugi etap prac, ktry rozpocz si 14 kwietnia,
przekazaniem
wykonawcy terenu budowy ma obj
800 metrw ul. Kozielskiej
oraz budow ronda u zbiegu ul. Tartacznej, Kozielskiej
i Reja. Inwestycja powinna zakoczy si na przeomie wrzenia i padziernika.
Modernizacja bdzie kosztowa 6 mln z. Wykonawc
jest konsorcjum trzech firm:
Przedsibiorstwo Robt Drogowych i Mostowych Sp. z
o.o., Przedsibiorstwo Robt
Inynieryjnych Adrian Mk i
Agat-Lewar Sp. z o.o.
Remont rozpocznie si
- informuje magistrat - w
czci osiedla Pogorzelec od
marketu Carrefour do skrzyowania ulicy Kozielskiej z
ulic Koszykow koo stacji paliw Orlen. Potem budowlacy bd si systematycznie przesuwa w stron
wiaduktu kolejowego, a
do zjazdu na baz MZK. W
miejscu skrzyowania ulicy
Kozielskiej z ulicami Reja i
Tartaczn powstanie za ko-

Drugi etap remontu ulicy Kozielskiej


rozpocznie si przy markecie Careffour.
lejne rondo. Cay teren prac
zostanie ogrodzony, ale - jak
zapewniaj wadze miasta
- mieszkacy bd mieli zapewniony dojazd do swoich
posesji oraz do instytucji i
poszczeglnych
punktw
usugowych.
Prace w ramach pierwszego etapu przebudowy ul.
Kozielskiej kosztoway okoo
7,5 mln z, w tym 2,15 mln z
pochodzio ze rodkw Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych. Cz
kosztw inwestycji drugiego
etapu rwnie zostanie pokryta rodkami z tzw. schetynwek. Jak informuje Micha Ku z urzdu miasta
- wniosek dotyczcy przebu-

dowy i rozbudowy ul. Kozielskiej zosta wysoko oceniony


i znalaz si na pierwszym
miejscu listy rankingowej
wnioskw o dofinansowanie
zada w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Drg Lokalnych. - Trzy miliony zotych to maksymalna
kwota wsparcia, jak mona
byo uzyska - dodaje.
Przypomnijmy, e 8
kwietnia z powodu remontu zosta zamknity dla ruchu przejazd pod wiaduktem
kolejowym u styku ul. Kozielskiej i al. Jana Pawa II.
Do objazdw miasto wyznaczyo obwodnic miasta, ul.
Gliwicka, ul. Krokusw, aleja
Partyzantw i ul. Bema.

kdzierzyn-kole - stra miejska

Nowy komendant
stray miejskiej
Dotychczasowy zastpca komendanta Grzegorz Grzesik
zosta komendantem kozielskiej stray miejskiej.
9 kwietnia funkcj komendanta stray miejskiej obj Grzegorz Grzesik, dotd zastpca komendanta. Stanowisko obj po
dotychczasowym komendancie
Jacku arowskim. Nowy komendant, wybrany przez prezydenta
Kdzierzyna-Kola, w stray miejskiej pracuje od 1991 roku. Majc
za sob ponad 20 letnie dowiadczenie w pracy jako stranik miejski, podj si nowego wyzwania.
Jak mwi Grzegorz Grzesik - nie
bdzie wikszych zmian. - Zmiany bd realizowane na bieco,
w zwizku z wynikymi spostrzeeniami, eby stra miejska bya
skuteczna. Kady dzie przynosi nowe problemy, nowe zadania, ktrym trzeba stawi czoo
- podkrela nowy komendant.
Wrd gwnych zada stray
miejskiej wymienia - utrzymanie czystoci, w tym interwencje
w zwizku z spalaniem mieci w
kotach domowych czy paleniem
bioodpadw na wolnym powietrzu. Podkrela wag rwnie akcji profilaktycznych majcych na
celu zapobieganie przestpczoci oraz zaj profilaktycznych w

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

kdzierzyn-kole - komunikacja

Subregion kdzierzyskokozielski zamierza przygotowa koncepcj budowy tras rowerowych,


biegowych, kajakowych i
konnych.
Dokument Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras
i cieek rowerowych, biegowych, szlakw kajakowych i
jazdy konnej ma zawiera
spjn koncepcj budowy
tras rowerowych, biegowych,
kajakowych i konnych promujcych zdrowy tryb ycia
oraz transport ekologiczny.
Wykonawca koncepcji bdzie
musia uwzgldni istniejce
trasy oraz wskaza tereny do
budowy nowych, ktre maj
obj gwnie odcinki powizane z zakadami pracy, szkoami, centrami, urzdami, a
take odcinki przeznaczone do
uprawiania turystyki, rekreacji
i sportu. Zainteresowani mo-

Wiadomoci 3

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

Nowy komendant Grzegorz Grzesik jest stranikiem


od 24 lat. Teraz ma przed sob nowe zadania.
szkoach. Niedawno kozielscy
stranicy miejscy w ramach takich wanie dziaa zakupili do
wsppracujcych z nimi przedszkoli kamizelki odblaskowe, ktre dzieciaki zakadaj, wychodzc
na spacerek. - Jest to szczeglnie
wane w okresie jesiennym czy
zimowym - podkrela Grzegorz
Grzesik. Teraz kozielscy stranicy miejscy planuj dziaania na
rzecz przeciwdziaania bezdom-

noci we wsppracy z Miejskim


Orodkiem Pomocy Spoecznej oraz stowarzyszeniem Monar. - Zaley nam na uwiadomieniu mieszkacw, eby nie
dawali bezdomnym pienidzy
bezporednio, gdy czsto przeznaczaj je na alkohol, tylko do
fundacji, organizacji - wyjania
komendant.
k

Prosument opolski
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu uruchomi
program dajcy moliwoci
finansowania przedsiwzi
wspierajcych zakup i monta
instalacji wykorzystujcych
rozproszone, odnawialne rda
energii. Wsparciem finansowym w formie dotacji, bd objte przedsiwzicia polegajce
na zakupie i montau mikroinstalacji odnawialnych rde
do produkcji energii cieplnej
lub energii elektrycznej takie
jak: pompy ciepa, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne,
mae elektrownie wiatrowe.
Konkurs
kartograficzny
Za nami regionalny etap konkursu Moje miejsce we wspczesnym wiecie. Na konkurs
nadesano 52 prace. Wygraa
Izabela Mincer z Publicznej
Szkoy Podstawowej w anach. Oprcz niej w konkursie
wziy take udzia inne
uczennice tej placwki - Sara
Kasek, Daniela Szynol, Agata
Groeger.
Niemiecki patron
Publiczny Zesp Przedszkolno-Szkolny przyj na swojego
patrona Johanna Wolfganga
Goethego, niemieckiego pisarza
i poet. Szkoa jest dwujzyczna. Uczniowie ucz si jzyka
polskiego i niemieckiego.
Poar na Kalinowej
14 kwietnia po godz. 19.00 w
domu jednorodzinnym na ulicy
Kalinowej w KdzierzynieKolu wybuch poar. Ogie
pojawi si w kuchni. Jeden z
mieszkacw, ktry prbowa
ugasi poar na wasn rk,
poparzy si.
Wamanie do domu
Na pocztku kwietnia policjanci z Komisariatu Policji w
Kdzierzynie-Kolu zostali
poinformowani o kradziey z
wamaniem do domu jednorodzinnego i garau w Pawowiczkach. Jak ustalono do
zdarzenia doszo na terenie
gminy Pawowiczki. upem
wamywacza paday przede
wszystkim narzdzia oraz materiay budowlane. Pokrzywdzona wycenia straty na blisko 1
800 zotych. Zodzieja udao si
namierzy. Okaza si nim by
21-letni mieszkaniec powiatu
kdzierzysko-kozielskiego. Za
kradzie z wamaniem grozi mu
10 lat wizienia.
Walcz o plac
Dwie gminy powiatu kdzierzysko-kozielskiego zgosiy
do konkursu Podwrko Nivea, w ktrej do wygrania
jest 40 nowoczesnych placw
zabaw. Gosowa mona za
porednictwem strony internetowej Nivea. O place zabaw
walcz gmina Goszyce i Maciowakrze.
Klasa sportowa
W I Liceum Oglnoksztaccym w Kdzierzynie-Kolu
rusza klasa sportowa. Patronat nad klas obja ZAKSA
Kdzierzyn-Kole. Uczniowie
bd mieli okazj trenowa pod
okiem profesjonalistw. Bd
mie take zapewnione miejsce
w skadzie modej ZAKSY.

4 Edukacja

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

kdzierzyn-kole sport

kdzierzyn-kole - EDUKACJA

Klasa sportowa
pod patronatem ZAKSY

Wiarygodne licea
z Kdzierzyna

paulina krupiska

Profesjonalny program treningowy dla uczniw klasy


sportowej przygotowali trenerzy ZAKSY. Nabr ruszy.
Testy sprawnociowe ju 28 kwietnia.
na miejscu, bez koniecznoci szukania odpowiednich
szk w innych miastach czy
wojewdztwach.
Utworzenie klasy o profilu siatkarskim byo moliwe
dziki porozumieniu obu samorzdw gminnego i powiatowego. ZAKSA i MMKS
Kdzierzyn-Kole zadeklaroway pen wspprac w
celu wsplnego ksztacenia
modziey. Podstaw ma by

profesjonalny, adekwatny
do wieku i rozwoju program
treningowy. Dla uczniw z
odleglejszych miejscowoci
zapewniono miejsca w bursie szkolnej.
Modzi siatkarze, oprcz
profesjonalnego programu
treningowego, mog liczy
na rozszerzony program nauczania jzyka angielskiego i
woskiego. Bd mogli rwnie wybra dowolny przed-

miot rozszerzony albo poszerzy swoj wiedz z zakresu


przedmiotw kierunkowych
na przedmiotach uzupeniajcych. - Zapewniamy
nauk w szkole z tradycjami wedug specjalnie opracowanych innowacyjnych
programw. Zapewniamy
zakwaterowanie w bursie,
ktra znajduje si niedaleko
szkoy - mwi Magorzata
Targosz, zastpca dyrektora
I LO. - Nauka w klasie o profilu sportowym gwarantuje
rozwj umiejtnoci sportowych ucznia i daje szans
na wejcie do skadu modej
ZAKSY - dodaje.
Spor cz planu zaj uczniw klasy sportowej bd stanowi lekcje
wychowania fizycznego. Na
treningach bd spdza 10
godzin tygodniowo. Aby dosta si do klasy sportowej
naley pozytywnie zaliczy
testy sprawnociowe, ktre
odbd si ju 28 kwietnia.
Kandydaci do klasy musz
take okaza zawiadczenie
lekarskie potwierdzajce, e
ich stan zdrowia pozwala na
nauk w klasie o charakterze
sportowym.

kdzierzyn-kole - konkursy

Podsumowano pierwsz
edycj konkursu Mistrz
Roku Grupy Azoty ZAK
S.A.
Zwycizc zosta Andrzej
Kapusta, Mistrz na Wydziale Saletrzaku. Ide konkursu,
ktry spka planuje organizowa corocznie, jest wyonienie
najlepszych pracownikw z kadry mistrzw Grupy Azoty ZAK
S.A., zaangaowanych w prac
zawodow, odznaczajcych
si wysok kultur osobist,
stanowicych wzr pracy dla
podlegych im pracownikw
oraz speniajcych dodatkowe
kryteria okrelone w regulaminie. Konkurs jest elementem
programu Akademii Mistrza

Fot. Grupa Azoty ZAK S.A.

Mistrz Roku Grupy Azoty

ziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczestwo


swoim uczniom.
Wiarygodno szk zostaa oceniona w oparciu o
wyniki egzaminw maturalnych i Edukacyjnej Wartoci Dodanej opracowanej
przez Instytut Bada Edukacyjnych za rok szkolny
2013/2014. Certyfikaty we
Wrocawiu odebrali przedstawiciele I Liceum Oglnoksztaccego im. Henryka Sienkiewicza oraz II LO
im. Mikoaja Kopernika.
p

kdzierzyn-kole - KONKURSY

Sukces
Design Thinking

Joanna, Justyna, Dawid, Andrzej i Micha


wrd najlepszych w konkursie na opracowanie
projektu metod Design Thinking.
Grupa uczniw z Zespou
Szk nr 3 doceniona.
Uczniowie klasy hotelarskiej z Zespou Szk nr 3 w Kdzierzynie-Kolu wzili udzia
w konkursie na projekt opracowany metod Design Thinking. Zadanie, ktre otrzymali
od zakadu pracy (w tym przypadku Szara Willa w Opolu)
polegao na opracowaniu projektu na 8 urodziny tego obiektu, przy bardzo ograniczonych
nakadach finansowych oraz z
uwzgldnieniem caego kompleksu Szarej Willi (Hotel, Re-

stauracja, Pub, Krgielnia i FitLife Fitness).


Pomysy uczniw z Kdzierzyna-Kola zostay wysoko
ocenione i zachwyciy na tyle,
e znalazy si wrd 10 najlepszych. Teraz Joanna, Justyna, Dawid, Andrzej i Micha z
Technikum Hotelarstwa wezm udzia w finale. Konkurs
zosta zorganizowany przez
RCRE i OCRG w Opolu w ramach projektu Szkolnictwo
zawodowe bliej rynku pracy.
p

RADLIN - ROZRYWKA
Mistrzem Roku zosta Andrzej Kapusta (na zdj. porodku).
realizowanego w Grupie Azoty
ZAK S.A. od 2014 r.
Wrczajc nagrod, Prezes Adam Leszkiewicz podzi-

kowa w imieniu Zarzdu kadrze mistrzw za caoksztat


pracy w Grupie Azoty ZAK
S.A. podkrelajc, e jak istot-

ne w zarzdzaniu firm jest


stanowisko mistrza.
p

kdzierzyn-kole - konkursy

Damian Jaskka
z ZSP nr 1 w
Kdzierzynie-Kolu zdoby
tytu finalisty Olimpiady
Wiedzy i Umiejtnoci
Budowlanych.

atw, finalistw i uczestnikw finaw centralnych. Uczestnikw


zawodw Olimpiady rnych
stopni przygotowuje od wielu lat
mgr in. Zbigniew Romik.
p

Fot. ZS1 w Kdzierzynie-Kolu

Damian wrd najlepszych


W Warszawie odby si
fina centralny XXVIII
edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Budowlanych.
W zawodach wzio udzia
82 uczniw z 45 szk technikw budowlanych z caego
kraju, wyonionych w wyniku
zawodw w 12 okrgach. cznie w tej edycji olimpiady wzio udzia 3682 uczniw ze 167
szk.
Wrd najlepszych znalaz
si reprezentant Zespou Szk
nr 1 w KdzierzynieKolu Damian Jaskka (z klasy 4aT),
ktry zdoby tytu finalisty. Szkoa posiada ju kilkunastu laure-

Szkoy zostay wyrnione w oglnopolskim


programie.
Licea Oglnoksztacce
z terenu Kdzierzyna-Kola
otrzymay certyfikat Wiarygodna szkoa - Liceum
Oglnoksztacce 2014.
Certyfikat ten potwierdza,
e licea uczestniczc w
oglnopolskim programie
Wiarygodna Szkoa w
kategorii Liceum Oglnoksztacce speniaj warunki okrelone w regulaminie
programu jako Wiarygodne Szkoy bdce w stanie
zabezpieczy waciwy po-

Fot. ZS nr 3 w Kdzierzynie-Kolu

Fot. ZAKSA

Uczniowie zasil szeregi najmodszego skadu kdzierzyskiej ZAKSY.


Wraz z nowym rokiem
szkolnym w I Liceum Oglnoksztaccym w Kdzierzynie-Kolu rusza klasa sportowa, nad ktr patronat
obj klub ZAKSA. - To okazja do tego, aby sprbowa
zatrzyma u nas modych ludzi, ktrzy maj talent. Atutem jest rwnie wsppraca
ze Sportowymi Orodkami
Siatkarskimi oraz patronat
niewtpliwej marki jak jest
ZAKSA zaznacza Magorzata Tudaj, starosta powiatu kdzierzysko-kozielskiego.
- Porozumienie jest
szans na wsplne ksztacenie modej polskiej kadry oraz budowanie zespou
Modej Ligi, docelowo skadu pierwszego zespou ZAKSY w oparciu o naszych
uczniw powiedzia Mirosaw Ptasiski, prezes ZAKSY i doda, e dotychczas
modzie wyjedaa z miasta, aby kontynuowa nauk
w szkoach sportowych. Zaplecze sportowe jakim dysponuje powiat ma zapewni kontynuacj edukacji

<< GazetaInformator.pl

Od Saloniku
Sowa do teatru
W radliskim Miejskim
Orodku Kultury powstao Radliskie Studio Teatralne.
- Salonik Sowa i Muzyki zaoony zosta w 2002r.
w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie z siedzib w
wietlicy w Goynach. Do tej
pory zrealizowa 26 premier,
pokazujc szerok gam stylistyczn, od teatru poezji,
kabaretu, sceny plenerowej,
maych form teatralnych,
monodramu a po penospektaklowe. Przez szereg lat by
formacja teatru kameralnego, jednake ambicje repertuarowe oraz interpretacyjne zachciy nas do zmiany
nazwy na Radliskie Studio
Teatralne - tumaczy Janusz
Majewski, reyser teatralny i
animator grup teatralny z radliskiego MOK-u, dodajc

przy tym, e obecna nazwa


jest bardziej reprezentacyjna
ale i mobilizujca do wikszej
odpowiedzialnoci za poziom
spektakli.
Radliskie Studio Teatralne tworz: Anna Kdzia, Daria Macha,Weronika Macha, Monika Pander,
Anna Gembalczyk, Ziemowit Skaba, Patryk Groborz,
Adrian Winniczuk, Mikoaj
Czogalik. Za kostiumy oraz
scenografi odpowiada Wiesawa Sobczask Skaba, za za
reyseri spektakli - Janusz
Majewski.
Pierwszy spektakl wystawiany przez radlisk grup,
Fizycy Friedricha Duerrenmatta mona byo zobaczy
19 kwietnia na deskach Miejskiego Orodka Kultury.
p

GazetaInformator.pl >>

Ogoszenia 17

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

R E K L A M A

WIZYTWKI, ULOTKI >>>

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

Wjt Gminy
Ndza informuje:
Na tablicy ogosze Urzdu Gminy
w Ndzy, ul. Jana III Sobieskiego 5,
47-440 Ndza (parter przy wejciu gwnym
+ ppitro), na stronie internetowej Urzdu
Gminy www.nedza.pl w zakadce ogoszenia urzdu
i www.bip.nedza.pl w menu przedmiotowym w zakadce wykazy nieruchomoci oraz stronie internetowej
monitorurzedowy.pl:
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do dzierawy: nieruchomo obrbu Ndza zabudowana domkiem letniskowym o powierzchni 0,0385 ha
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: dziaka nr 322/2 obrbu Ndza o powierzchni
0,0105 ha
> zamieszczony jest wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: dziaki obrbu Ndza nr 500/1, 500/3 i 499/8
o cznej powierzchni 0,1686 ha

KOREPETYCJE
Z MATEMATYKI
RACIBRZ
tel. 691 235 786

18 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE

nieruchomoci

Szukasz kredytu gotwkowego


lub chcesz skonsolidowa dotychczasowe kredyty i obniy rat?
Zgo si do Nas! Posiadamy ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes, Biuro Kredytowe Racibrz,
tel. 606-860-772 oraz Pszw, tel.
696-233-611.

O k a z j a ! ! ! !
Sprzedam pikne kompletnie
umeblowane 2 pokojowe mieszkanie na pierwszym pitrze 2 pitrowego bloku. Mieszkanie jest wyremontowane, zrobione wszystkie
instalacje, wasne ogrzewanie gazowe plus bardzo funkcjonalny
kominek. Cena obejmuje w peni
umeblowane mieszkanie wraz ze
sprztem agd. Tel. 609 459 061,
Kdzierzyn-Kole, cena 190000

Potrzebujesz szybkiej gotwki!


Minimum formalnoci szybka realizacja. We ze sob dowd osobisty i wycig z konta i przyjd po
poyczk!Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz, tel. 606-860772 oraz Pszw, tel. 696-233-611.
Nie masz ju zdolnoci kredytowej a potrzebujesz gotwki?
Przyjd! Oferujemy najwikszy
wybr ratalnych poyczek pozabankowych! Strefa Biznes Biuro
Kredytowe Racibrz tel.606-860772oraz Pszw tel. 696-233-611.
Zapraszamy!!!
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%
rwnie dla firm na start. Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw ELeclerc) Tel. 530499444

motoryzacja
Skup samochodw do kasacji.
Kdzierzyn-Kole. Cae i uszkodzone, skupujemy wszystkie pojazdy, posiadamy transport.
518 203 575
Skup samochodw do kasacji.
Kdzierzyn-Kole. Cae i uszkodzone, skupujemy wszystkie pojazdy, posiadamy transport.
518 203 575

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr

Biuro 17m2 - monitoring 24h


Wynajm BIURO o pow.17m2
oraz biuro o pow. 28m2 po remoncie. Do czynszu doliczona
jest ju opata za wod i kanalizacj. Obiekt chroniony przez
Solid Security. Monitoring 24h,
alarm.. Biuro znajduje si przy
ul. Marii Konopnickiej 16 w
Kolu. Zapraszam wszystkich
zainteresowanych.
Tel. 504 003 072 Cena 300z
netto
Kdzierzy-Kole
Posiadam do wynajcia na
osiedlu NDM koo wiatowidu mieszkanie 2 pokojowe z
aneksem kuchennym, odstpne
600z + opaty (czynsz ok 265
+ media wg zuycia) dostpne
od 1 maja
668 675 995
Sprzedam lub wynajm budynek gastronomiczny pooony
we Wroninie, gmina Polska Cerekiew . Budynek skada si z
dwch sal o cznej powierzchni
180 m , pomieszczenia kuchennego , magazynowego i zapecza sanitarnego . Do budynku
przynaleny jest ogrdek piwny
i parking, cao pooona jest
na 13 arowej dziace. Tel. 510
103 383 cena 95000z
Sprzedam pawilon pszczelarski
do przewozu i hodowli pszcz.
Pawilon jest zrobiony z przyczepy, mona go dowolnie przemieszcza. Przygotowany jest
dla 12 rodzin pszczelich. Moliwo zakupu z pszczoami lub
bez. Niezbdne wyposaenie w
cenie pawilonu.
791 650 441 cena 6 000z
Kdzierzyn-Kole
Do wynajcia niewielki lokal
uytkowy w Kdzierzynie-Kolu przy ul. Korfantego 19. Lokal
jest wyremontowany, posiada
toalet, centralne ogrzewanie
i alarm. Cena do uzgodnienia
502 722 538

Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Skup samochodd cae i uszkodzone skupujemy wszystkie pojazdy. Posiadamy transport. Tel.
518 203 575 Stare Kole

Tel. 504 476 839


AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw,


mieszka, biur. Usugi dobrej
jakoci w rozsdnej cenie.
Zapraszam. Kdzierzyn-Kole
502 688 309
Polecam. Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena
przystpna. Wycena i kosztorys.
Gratis, Kdzierzyn-Kole tel 724
731 470
WYMIANA OPON NA SEZON
ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie k, krtkie terminy. Mechanic Team 518 168 940

weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867

ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
reklamowe
Katalogi Gadety
Szyldy Kasetony
ollupy
Banery Standy R

Racibrz ul. Ocicka 51a,


Rudnik ul. Soneczna 38a

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Gabinet Bioenergoterapii.

usugi

Schorzenia krgosupa i narz-

Monta pokry dachowych papa termozgrzewalna ju od 10 z


m2 gonty dachwka ceramiczna-cementowa blacho-dachwka
monta okien dachowych monta rynien konstrukcje dachowe
(wiby) kominy klinkier rne
prace dekarskie tel. 782 822 578

dw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.


Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

Wywz Ziemi, Gruzu.


Wynajem Wywrotek
TANIO I FACHOWO!!!
lsk i okolice.
Telefon 695 573 970
Sprztanie domw, mieszka i
biur. Zapewniamy profesjonalne i rzetelne wykonanie usugi, a
take dostarczamy niezbdnych
rodkw czystoci renomowanych producentw. Posiadamy
wasny sprzt, realizujemy zarwno zlecenia stae jak i jednorazowe oferujc promocyjne ceny
dla staych klientw. Usugi wykonujemy na terenie Wisy oraz
Kdzierzyna - Kola i okolic.
Tel. 669 968 741

Poligrafia i Reklama

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Usugi kopark
wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju
prac ziemnych, oferuj rwnie prace zwizane z wycink
drzew, tel. 516 028 454
Kdzierzyn-Kole
Matematyka dla studentw,
zakres: analiza matematyczna,
algebra, geometria analityczna.
Kdzierzyn-Kole
tel.791 471 077

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

Sprzedam dziak
rekreacyjn R.O.D.
Widok Brzezie
Racibrz nr. 56
Powierzchnia 500 m2

Pikny murowany
domek, wysoki ywopot, kominek, prd,
woda, szambo.
Cena do negocjacji.
tel. 882 128 495

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

Szkolenia
dla biznesu

kdzierzyn-kole - plac wolnoci - 24 kwietnia

Motoserce 2015
W sobot, 25 kwietnia rusza w Kdzierzynie-Kolu VII
edycja Motoserca. Jest to
Oglnopolska Akcja Krwiodawstwa organizowana przez
kluby zrzeszone w Kongresie
Polskich Klubw Motocyklowych. Impreza rozpocznie si
o godz. 12.00 na Placu Wolnoci. W programie: pokazy chemiczne ICSO, malowanie twarzy, Klaun Dyzio,
wystp zespou tanecznego

Spin, Flesz, Studia Piosenki


MOK. W godzinach 14.0018.00 przewidzino wystpy
zespow muzycznych Stream, MROCK, Midrage. W
trakcie imprezy dzieci bd
mogy take skorzysta z miasteczka zabaw. Zobacz pokaz
udzielania pierwszej pomocy.
Co wicej, bd miay okazj
wzicia udziau w przygotowanych dla nich grach i zabawach.Motoserce nie jest

organizacj, ani stowarzyszeniem. Jest ide wynikajc z


potrzeby serca i z chci dziaania. Organizatorami s wycznie kluby zrzeszone przy
KPKM, ewentualnie osoby,
czy te kluby, ktre uzyskay
zgod Kongresu. Znak Motoserca jest zastrzeony na
potrzeby Kongresu Polskich
Klubw
Motocyklowych.
Wstp wolny. Zakoczenie
imprezy o godz. 18.00.

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

k-kole - dk chemik - 26 kwietnia

k-kole - dk kole - 24 kwietnia

Koncert Silesian
Blues Band

Kabaretowe
Improkracje

W niedziel, 26 kwietnia o godz. 18.00 w Domu


Kultury Chemik w Kdzierzynie-Kolu odbdzie
si koncert zespou Silesian
Blues Band. Silesian Blues
Band powsta w 1971 roku
w Siemianowicach lskich
jako zesp Jzefa Skrzeka
(ex-Breakout),
modego
basisty i pianisty. W skadzie tria obok lidera znaleli si Apostolis Anthimos (gitara), 17-letni syn
greckich imigrantw oraz
Jerzy Piotrowski (perkusja). Intensywne prby, regularne koncerty na lsku
i pierwsze nagrania radiowe spowodoway, e zesp
zosta dostrzeony. W latach 1972-73 Silesian Blues Band rozpocz ponad
ptoraroczn wspprac
z Czesawem Niemenem

W pitek, 24 kwietnia o
godz. 20.00 w Domu Kultury
Kole odbd si komediowe spektakle improwizowane, ktre zaprezentuje Teatr
Improwizacji z Wrocawia.
Wstp - 20 z. Spektakle Teatru Improwizacji IMPROKRACJA s tworzone na ywo przy udziale publicznoci.
W repertuarze znajduj si
wieczory autorskich, dugich form improwizowanych
oraz eksperymentalne, krtkie formy. Grupa powstaa
z inicjatywy Artura Jskowiaka oraz Dobrosawy Beli.Wysok jako wystpw
gwarantuj aktorzy i improwizatorzy wrocawskiej sceny
teatralnej, improwizacyjnej i
kabaretowej m.in. Dobrosawa Bela, Joanna Jskowiak,
Anka Wojtkowiak - Williams, Micha Gruz. Grupa

(jako grupa Niemen). SBB


ogoszono najlepszym polskim rockowym zespoem
50-lecia. Bilety na koncert
w Kdzierzynie-Kolu w cenie 50 i 60 zotych.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
23 KWIETNIA - DK KOLE - KDZIERZYN-KOLE
W czwartek, 23 kwietnia o godz. 17.30 w Domu Kultury Kole odbdzie si koncert chru Echo Kresw. Podczas
koncertu chr bdzie promowa swoj now pyt Kraj rodzinny
Matki mej. Wstp wolny.
23 KWIETNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
W czwartek, 23 kwietnia o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si
spotkanie dla modziey z ukaszem Stecem, autorem
opowiada i reportay. Spotkanie powicone bdzie Irlandii.
24 KWIETNIA - DK KOLE - KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 24 kwietnia w Domu Kultury Kole w KdzierzynieKolu odbdzie si niezwyke wydarzenie - Improkracja komediowe spektakle improwizowane, ktre zaprezentuje nam
Teatr Improwizacji z Wrocawia. W repertuarze znajduj si
wieczory autorskich, dugich form improwizowanych oraz ekspeR E K L A M A

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *

zawizaa swoj dziaalno


na pocztku 2011. Jednak
pierwsze przygody ze scen
improwizacyjn cz grupy
zaczynaa ju w 2005 roku.
W midzyczsie improkraci
studiowali aktorstwo, zaoyli kabarety, grupy impro
i kilka innych projektw we
Wrocawiu.

rymentalne, krtkie formy. Wstp - 20 z.


24 KWIETNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 24 kwietnia o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si gala
finaowa XXII edycji konkursu Krajobrakw Sowa.
W programie wrczenie nagrd, promocja pokonkursowej
ksiki, recital wokalny Damiana Aleksandra przy fortepianie
Krzysztof Jaszczak.
24 KWIETNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 24 kwietnia o godz. 21.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie
si Noc poetw. Poprowadz j Pawe Lekszycki i Wojciech
Brzoska. Podczas imprezy swoje wiersze zaprezentuj laureaci
Krajobrazw Sowa oraz modzi kdzierzysko-kozielscy twrcy,
ktrzy w Turnieju Jednego Wiersza walczy bd o Nagrod Poetw oraz Nagrod Publicznoci. Muzycznym akcentem imprezy
bdzie wystp zespou Inni.
16 MAJA - KLUB KAMELEON - KDZIERZYN-KOLE
16 maja o godz. 20.00 w Kameleon Jazz Club w KdzierzynieKolu odbdzie si koncert zespou The Gate.

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Rozrywka

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

kdzierzyn-kole muzeum

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole - praca

Kolejny dar dla kozielskiego Muzeum IX Targi Pracy i Edukacji ju za nami


O cenny eksponat wzbogacio si kozielskie Muzeum
mieszczce si w Baszcie przy ulicy Kraszewskiego.

16 kwietnia w budynku II
Liceum Oglnoksztaccego
w Kdzierzynie-Kolu odbyy si IX Targi Pracy i Edukacji. Uroczycie otworzya je
Magorzata Tudaj - starosta
powiatu kdzierzysko-kozielskiego, bdcego jednym
z organizatorw przedsiwzicia razem z Powiatowym
Urzdem Pracy, Opolsk Wojewdzk Komend OHP w
Opolu - Hufcem Pracy oraz
Punktem Porednictwa Pracy.
W tegorocznej edycji targw
wzio udzia okoo 100 wystawcw. Byli przedsibiorcy,
pracodawcy, przedstawiciele
placwek owiatowych oraz
rnych organizacji czy instytucji wspierajcych rynek
pracy. Byli rwnie przedsta-

wiciele Zakadu Ubezpiecze


Spoecznych i Urzdu Skarbowego. Oprcz pracownikw Urzdu Pracy z Kdzierzyna byli take z Urzdu
Pracy z Raciborza. Na odwiedzajcych czekay oferty pracy i edukacyjne. Jak podaje
organizator - ofert edukacyjn zaprezentowao cznie
28 szk wyszych, rednich
i zawodowych. Pracodawcy,
przedsibiorcy na targi oraz
w czasie ich trwania cznie
zgosili 332 oferty pracy na
1026 stanowisk. Ponadto w
ramach porednictwa EURES 237 ofert pracy na 1336
stanowisk na terenie Austrii,
Czech, Estonii, Finlandii,
Francji, Hiszpanii, Holandii,
Irlandii, Litwy, Niemiec, Nor-

wegii, Sowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Dominoway


gwnie oferty dla fachowcw
po szkoach zawodowych, np.
lusarzy, dekarzy, spawaczy.
Podczas targw mona byo
skorzysta z usug doradcw
zawodowych, zdoby informacje na temat dotacji na zaoenie firmy, porozmawia z
osobami dowiadczonymi w
zakresie pozyskiwania rodkw unijnych. Ponadto mona byo wzi udzia w prelekcjach. Targi cieszyy si spor
popularnoci. Odwiedzajcy
chtnie rozmawiali z wystawcami. Bezrobotni korzystali z
moliwoci bezpatnego zrobienia zdjcia do cv.
k
Fot. PUP Kdzierzyn-Kole

Fot. Bogusaw Rogowski

bogusaw rogowski

Ten kolekcjoner pamitek


zwizanych emocjonalnie z
ziemi kozielsk przekaza na
rce prezesa Towarzystwa dr
Edwarda Nycza rcznie kolorowany miedzioryt przedstawiajcy panoram Festung
Cosel (twierdzy kozielskiej)
z pocztku XVIII wieku autorstwa Friedricha Bernarda Wernera. Autor obrazu lski rysownik y w latach
1690 1776. Nauki pobiera
w kolegium jezuickim w Nysie, a nastpnie przesz siedem
lat wdrowa po Europie. Na
zlecenie augsburskich wydawcw rysowa wszystko,
co wydawao mu si godne
uwiecznienia. Wykona w sumie 341 wedut ( panoram zespow architektonicznych)
219 miast i ponad 320 widokw kociow, klasztorw,
paacw i innych wanych
budowli. W 1718 roku Werner osiedli si w Bardzie l.
niedaleko Kodzka i przez
kilka lat by kancelist biskupa wrocawskiego Franciszka von Neuburga, a nastpnie awansowa na geometr
dworskiego kardynaa Philipa
Sinzdorfa we Wrocawiu. W
1735 roku na podstawie jego
rysunkw wydanych zostao
11 tablic miedziorytniczych z
84 widokami miast i grodw

Ponad tysic osb odwiedzio tegoroczn edycj targw.

Marek Jura przekaza dwa obrazy


przedstwiajc twierdz kozielsk w XVIII w.
lskich pod wsplnym tytuem Scenografia Urabium Silesiae i prawdopodobnie z tego okresu pochodzi darowany
Muzeum miedzioryt.
Podarowany obraz jest
kolejnym darem Marka Jury dla kozielskiego Muzeum.
W roku ubiegym podarowa
on ju Muzeum dwa obrazy o
duej wartoci historycznej i
poznawczej przedstawiajce
twierdz kozielsk w XVIII
wieku. Darczyca jest synem

oficera z byej kozielskiej jednostki wojskowej oraz absolwentem Technikum eglugi


rdldowej w Kolu, ktry
przed wielu laty wyemigrowa do Niemiec. Przed kilku
laty na jednej z wystaw zaprezentowa w Towarzystwie Ziemi Kozielskiej du kolekcj
unikalnych Notgeldw (pienidzy zastpczych) wydawanych przez samorzdy gminne Kodnicy i Kola w latach
1914 1924.

R E K L A M A

Tegoroczne IX Targi Pracy i Edukacji cieszyy si sporym zinteresowaniem.


Wzio w nich udzia okoo 100 wystawcw.

You might also like