SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN LIMA SEMESTER PERTAMA 2010

Minggu
1. 4.1.2010 Hingga 8.1.2010

Bidang - Tajuk
MENGGAMBAR Sejambak Bunga Menghasilkan cetakan gambar SEKUNTUM BUNGA

Hasil Pembelajaran
Aras 1: Mengetahui dan mengenalpasti alat, bahan dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan pemerhatian Aras 2: Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan kering Aras 3: Membuat penyataan tentang hasil kerja Aras 1: Menggunakan motif huruf untuk menghasilkan corak Aras 2: Menyusun motif untuk menghasilkan corak berulang Aras 3: Menhghasilkan corak dengan menggunakan kertas tebal

Objektif
Pada akhir pelajaran murid dapat: a. memahami konsep Cetakan b. menghasilkan lukisan menggunakan teknik cetakan c. mengenalpasti teknik cetakan dalam kegiatan menggambar d. mengenali asas senireka dan olahan serta dapat menggunakannya

Cacatan
Bahan : Warna poster dan kertas lukisan Alatan : Berus lukisan , pisau dan tali Pedagogi : TKP , KBKK

2. 11.1.2010 hingga 15.1.2010

MEMBUAT CORAK REKAAN Pembalut Hadiah Hari Ibu Kegiatan: Menghasilkan corak berulang

Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. Mengetahui kesan tindakbalas dua bahan yang berbeza sifat seperti air dan krayon. b. c. Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik resis. d. b. meningkatkan kreativiti dalam mereka corak c. memahami konsep berulang dalam aktiviti mencorak

Resis Bahan : Krayon, warna air dan kertas lukisan Alatan : Berus lukisan, span dan contoh hasilan. Pedagogi : KMD, KBKK

3. 18.1.2010 hingga 22.1.2010

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Topeng Serkup Kertas Kegiatan: membuat Topeng Serkup Kertas dari bahan terbuang

Aras 1: Mengetahui kegunaan bahan kutipan dan objek alam Aras 2: Menggunakan bahan terbuang untuk dijadikan Topeng Serkup Kertas Aras 3: Menghasilkan bekas dari bahan terbuang secara kreatif melalui pemerhatian

Pada ahkir pelajaran murid dapat: Menghasilkan topeng serkup Menghias topeng serkup secara kreatif a. menghasilkan objek dari bahan terbuang secara kreatif b. mengenali bahan-bahan kutipan yang boleh dijadikan hiasan c. meyedari terdapat pelbagai kegunaan bahan kutipan dari objek alam Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. menggunakan bahan kraftangan untuk menghasilkan - Keris b. memahami cara-cara membuat - Keris

Topeng Bahan : Kertas bungkus arang, warna air Alatan : Gunting Pedagogi : KBKK, Konstruktivisme

4. 25.1.2010 hingga 29.1.2010

KRAF TRADISIONAL Keris Kegiatan: . Membentuk keris secara lakaran. b.

Aras 1: Menggunakan bahan gantian untuk membuat kraf tangan Keris Aras 2: Memahami langkah-langkah psikomoto membuat - Keris Aras 3:

Model Bahan : Kad manila, warna air, oil pastel, gam dan polisterin Alatan : Gunting dan pemotong polisterin Pedagogi : TKP, KBKK,

c. Menghasilkan model keris daripada kad manila MENGGAMBAR 5 1.2.2010 hinga 5.2.2010 Suasana di Kota Raya Kegiatan: a. Memilih warna dan ton. b. Menghasilkan gosokan satu warna dan dua warna yang berlainan.

Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja

c. menghargai hasil dan kerja sendiri dan rakan

Kontekstual, PM.

Aras 1: Murid dapat mengetahui kesan stensilan dalam penghasilan gambar Aras 2: Murid dapat menggunakan stensil sebagaialat dalam membuat gambar berdasarkan pemerhatian Aras 3: Murid dapat menghasilkan gambarberdasarkan tema menggunakan alatdan bahan yang sesuai Aras 1: Menggunakan motif geometri untuk menghasilkan corak Aras 2: Mengetahui langkah-langkah untuk menghasilkan kesan corak dengan menggunakan guntingan dan tampalan Aras 3: Menampal corak pada Kotak Pensel dengan kemas dan tepat Aras 1: Mengetahui dan meneroka kegunaan objek Aras 3: Mengindahkan hasil kerja secara kreatif dan menarik

Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan teknik stensilan b. menghasilkan gambar dengan menggunakan teknik stensilan secara kreatif

Lukisan Bahan : Oil pastel dan kertas lukisan Alatan : Contoh lukisan. Pedagogi : TKP,KBKK

6 8.2.2010 hingga 12.2.201

MEMBUAT CORAK REKAAN Tajuk: Kotak Pensel Kegiatan: Lipatan, guntingan dan tampalan a. Menghias kotak pensel dengan teknik mozek.

Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. mengenali motif geometri yang boleh digunakan untuk PSV b. memahami teknil guntingan dan tampalan bagi menghasilakn corak yang menarik

Mozek Bahan : Kertas warna, gam kertas, reben, bunga dan serbuk pengilat Alatan : Gunting. Pedagogi : TKP, KBKK

7 15.2.2010 hingga 19.2.2010

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Roset a. Mempertingkatkan kemahiran mereka cipta. b. Menghasilkan roset dengan menggunakan bahanbahan yang di pilih.

Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. menyedari kegunaan objek dalam kehidupan harian b. menghasilkan objek yang berfungsi dengan pelbagai teknik c. mengemali pelbagai bahan yang boleh diubahsuai menjadi berguna

Asemblaj Bahan : Bekas bunga telur, pin, kain kasa. Alatan : Gunting Pedagogi : TKP, KBKK

Bahan KRAF TRADISIONAL 8 Tajuk : Tembikar 22.2.2010 hingga 26.2.2010 Kegiatan : membuat tembikar secara lingkaran dan picitan Aras 1: Murid menggunakan plastisin untuk menghasilkan pelbagai bentuk tembikar Aras 2: Menguasai kemahiran psikomotor dan memahami langkah-langkah menyediakan tembikar Aras 3: Mereka corak dan motif yang mudah pada tembikar Pada ahkir pelajaran murid dapat: a.memahami cara-cara membuat tembikar b.menyatakan jenis tembikat dan teknik ragamrias c. menghargai kraftangan tradisional Tanah liat atau plastesin Pedagogi : TKP, KBKK

9 1.3.2010 HINGGA 5.3.010

MINGGU UJIAN SELARAS SATU

2

MENGGAMBAR Tajuk: Alam Lautan Kegiatan: a. A.Memahami konsep resis. b.. Menghasilkan gambar alam lautan

10 8.3.2010 HINGGA 12.3.2010

Aras 1: Murid dapat mengetahui kesan resis. dalam penghasilan gambar Aras 2: Murid dapat menggunakan resis. sebagaialat dalam membuat gambar berdasarkan pemerhatian Aras 3: Murid dapat menghasilkan gambarberdasarkan tema menggunakan alatdan bahan yang sesuai

Pada ahkir pelajaran murid dapat: Memahami konsep resis. b. Mengenal dan mengetahui alat dan bahan yang sesuai untuk membuat batik c. Menghasilkan gambar alam lautan

Resis Bahan : Kertas lukisan warna air, krayon/ lilin Alatan : Berus dan span. Pedagogi : TKP, KBKK, Kontekstual, Konstruktivisme.

11

MEMBUAT CORAK REKAAN Tajuk : Corak berpusat dan berulang Kegiatan: Membuat corak terancang a. Membuat blok cetakan. b. Menghasilkan corak cetakan yang menarik.

22.3.2010 HINGGA 25.3.2010

Aras 1: Menggunakan blok cetakan. untuk menghasilkan corak berulang Aras 2: Mencetak untuk menghasilkan corak terancang Aras 3: Meyediakan dokementasi untuk folio sendiri

Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. menghasilkan corak berpusat dan berulang melalui cetakan. b. mengawal dan melatih psikomotor menerusi cetakan. c. menyedari pelbagai teknik cetakan. boleh menghasilkan corak yang berbeza dan menarik

Cetakan Bahan : Warna air, ubi kentang dan kertas lukisan Alatan : Pisau dan contoh Hasilan Pedagogi : TKP, KBKK.

12 29.3.2010 HINGGA 2.4.2010

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: - Alat Muzik ( Marakas) a. Menghasilkan alat muzik mudah. b. Menghias marakas secara kreatif

Aras 1: Mengetahui dan meneroka kegunaan objek alam Aras 3: Menhindahkan hasil kerja secara kreatif dan menarik

Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. mengetahui bagaimana objek tersebut dihasilkan b. . Menghasilkan alat muzik mudah. b. Menghias marakas secara kreatif

Model Bahan : Botol pelastik susu kambing, reben, kacang hijau. Alatan : Gunting. Pedagogi : KBKK, Konstruktivisme Pedagogi : TKP, KBKK, Konteksual, Konstruktivisme dan PM Mengukir Bahan : Sabun buku dan Pensel Alatan : Pisau ukir dan Contoh ukiran. Pedagogi : TKP, KBKK, PM

13 5.4.2010 HINGGA 9.4.2010

KRAF TRADISIONAL Tajuk: - Ukiran Pewangi Bilik Air a. Mengawal motor halus dalam aktiviti mengukir, b. Menghasilkan pewangi bilik air daripada sabun. Mengukir Bahan : Sabun buku dan Pensel

Aras 1: Mengetahui dan meneroka kegunaan objek alam Aras 3: Menhindahkan hasil kerja secara kreatif dan menarik

Pada ahkir pelajaran murid dapat: . Mengawal motor halus dalam aktiviti mengukir, b. Menghasilkan pewangi bilik air daripada

3

KRAF TRADISIONAL 14 12.4.2010 HINGGA 16.4.2010 Tajuk: Wau Kegiatan: Membuat wau cantik

Aras 1: Menyatakan ciri-ciri wau dari segi bentuk Aras 2 : Menyatakan cara membuat rangka , corak Aras 3: Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja

Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. mengenalpasti cara-cara membuat wau b. menghasilkan corak hiasan bentuk rekaan wau c. menghargi kraf tangan tradisional\ Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. menghasilkan gambar melalui teknik kolaj b. menyedari setiap objek mempunyai corak tertentu c. menghias bahan secara potongan dan tampalan untuk menghasilkan corak

Bahan Kertas warna Lidi benang

15 19.4.2010 HINGGA 23.4.2010

MENGGAMBAR Tajuk: Ikan Kegiatan: membuat gambar ikan dengan teknik kolaj

Aras 1: Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar Aras 2: Menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti memotong, menggunting, menyusun dan menampal Aras 3: Memahami cara menghasilkan gambar secara mengaplikasikan melalui teknik kolaj Aras 1: Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar Aras 2: Menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti memotong, menggunting, menyusun dan menampal Aras 3: Memahami cara menghasilkan gambar secara mengaplikasikan melalui teknik kolaj

Poster Bahan : Warna air dan kertas lukisan Alatan : Berus lukisan, palet dan, pensel. Pedagogi : TKP, KBKK

16 26.4.2010 HINGGA 30.4.2010

MENGGAMBAR Tajuk: Dadah Membawa Maut a. Mengenal teknik membuat poster. b. Memilih bentuk dan saiz huruf yang sesuai. c. Menghasilkan ilustrasi dengan rekaletak yang sesuai berdasarkan masej yang ingin disampaikan. MEMBUAT CORAK REKAAN Tajuk: Jari saya Kegiatan : Corak selang seli

Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. menghasilkan gambar melalui teknik kolaj b. menyedari setiap objek mempunyai corak tertentu c. menghias bahan secara potongan dan tampalan untuk menghasilkan corak

Poster Bahan : Warna air dan kertas lukisan Alatan : Berus lukisan, palet dan, pensel. Pedagogi : TKP, KBKK

17 3.5.2010 HINGGA 7.5.2010

Aras 1: Menggunakan tapak tangan sendiri untuk menghasilkan corak Aras 2: Menghasilkan kesan corak dengan menggunakan tapak tangan mereka Aras 3: Menyediakan dokumentasi mudah dalam folio Aras 1: Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan Aras 2: Membentuk dan membuat topeng Aras 3: Menghasilkan bentuk muka dan pelbagai anggota muka dan bahan secara kreatif

Pada ahkir pelajaran murid dapat: a.mengetahui bahawa anggota badan boleh menghasilkan pelbagai corak b. menghasilkan pelbagai corak dengan anggota badan mengikut kreativiti sendiri c. melahirkan rasa gembira Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. menyatakan bentuk badut dan ragam riasnya b. memahami teknik guntingan dan tampalan dalam menghasilkan objek c. menghargai kraf

18 10.5.2010 HINGGA 14.5.2010

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Badut Kegiatan : Menghasilkan topeng

4

19. 17.5.2010 HINGGA 21.5.2010

KRAF TRADISIONAL Tajuk: Gelang Kegiatan: membuat hiasan diri dari bahan terbung

Aras 1: Mengenalpasti bahan yang boleh digunakan untuk membuat hiasan Aras 2: Menguasai kemahiran psikomotor halus serta disiplin diri Aras 3: Membuat dokomentasi mudah untuk pameran

Pada ahkir pelajaran murid dapat: a. memilih bahan yang sesuai untuk dijadikan hiasan diri b. meningkatkan kreativiti dalam menghasilkan hiasan diri c. melahirkan rasa gembira

20 24.5.2010 HINGGA 28.5.2010

MINGGU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

5

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN LIMA SEMESTER KEDUA 2010 Minggu 21 31.5.2010 HINGGA 4.6.2010 . Bidang – Tajuk MEMGGAMBAR Tajuk: Alam Flora Kegiatan: menggambar secara catan Hasil Pembelajaran Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan menggambar Aras 1: Membuat pemerhatian terhadap bunga dari segi bentuk, saiz dan warnanya Aras 2: Melakar gambar bungapada kertas Memilih bahan yang sesuai Aras 3: Menghasilkann lukisan menggunakan bahan secara kreatif Mempamerkan dan menyatakan hasil kerja Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan Aras 1: Menggunakan bahan gentian untuk menghasilkan kraf tradisional Aras 2: Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas Menguasai kemahiran psikomotor dan tatacara disiplin kerja Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan Aras 1: Meneroka kembali motif dan bentuk mudah dalam penghasilan kraf Membuat pernyataansecara lisan tentang hasil kerja Objektif Pada akhir pelajaran murid dapat: a. mengenali objek yang dilihat secara terperinci b. mengetahui dan menggunakan bahan yang sesuai c. menggunakan pelbagai teknik secara kreatif untuk menghasilkan lukisan Cacatan

22. 21.6.2010 HINGGA 25.6.2010

MEMBUAT CORAK REKAAN TAJUK: - Hiasan Dinding a. Menghasilkan corak melalui guntingan. b. Menghasilkan hiasan dinding yang menarik. Lipatan dan guntingan

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. menghargai bahan terbuang b. mengetahui motif flora dan fauna c. memperlihatkan kreativiti dalam penghasilan kraf d. membuat dan menghasilkan kerja yang baik dengan cermat dan teliti

Bahan : Kertas warna dan Gam. Alatan : Gunting berhias dan pisau. Pedagogi : TKP, KBKK

23 28.6.2010 HINGGA 2.7.2010

MEMBUAT CORAK REKAAN TAJUK: BURUNG Kegiatan: Membuat berbagai-bagai bentuk model burung untuk dijadikan Mobail

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. mengetahui motif dan bentuk yang menarik dalam penghasilan kraf b. menggunakan bentuk – bentuk motif untuk membuat mobail c. meningkatkan kemahiran dalam mengikat mobail secara seimbang

6

24 5.7.2010 HINGGA 9.7.2010

KRAF TRADISIONAL Tajuk: Anyaman Kelarai Kegiatan: Seni anyaman

Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja Aras 1: Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf tradisional melelui penerokaan Memahami motif flora dan fauna Aras 2: Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas Menguasai kemahiran psikomotor Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar Aras 1: Menggambar dengan menggunakan bahan dan teknik penerokaan Aras 2: Memilih dan menggunakan alatdan teknik yang sesuai dalam menghasilkan gambar Aras 3: Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan membuat pernyataan tentang hasil kerja

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. menghargai bahan-bahan terbuang b. mengetahui motif dan bentuk yang menarik dalam menghasilkan kraf c. memperlihatkan kreativiti d. menceritakan tentang hasil kerja

25 12.7.2010 HINGGA 16.7.2010

MENGGAMBAR Tajuk: Pemandangan di tepi kolam

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. membuat lakaran berdasarkan pemerhatian b. menggunakan bahan yang sesuai dalam menghasilkan lukisan c. mengeluarkan kreativiti d. menceritakan mengenai hasil kerja

Kolaj Bahan : Kertas warna, kulit kerang, kulit siput, gam simen dan gam kertas, kertas lukisan (telah dilakar) Alatan : Gunting, pisau boleh laras Pedagogi : TKP, KBKK

26 19.7.2010 HINGGA 23.7.2010

MEMBUAT CORAK REKAAN Tajuk: Pembalut Hadiah Kegiatan: menghasilkan kertas hadiah menggunakan teknik lipatan dan guntingan

Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan Aras 1: Menggunakan motif organik dan geometri untuk menghasilkan corak Mengenali warna asas serta mengolahnya dalam penghasilan corak Aras 2: menyusun motif untuk menhasilkan corak Aras 3: menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik yang sesuai secara kreatif membuat pernyataan tentang hasil kerja

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. mengetahui motif yang sesuai untuk menhasilkan lipatan dan guntinga b. memilih warna yang sesuai untuk motif yang dihasilkan c. mengubah motif untuk menghasilkan corak yang menarik d. mempamerkan hasil kerja

27.

MEMBENTUK DAN

Meneroka beberapa teknik

Pada akhir pelajaran murid

Boneka Bahan : Kad manila, warna

7

MEMBUAT BINAAN 26.7.2010 HINGGA 30.7.2010 Tajuk: - Wayang Kulit a. Mempertingkatkan kemahiran mereka cipta secara kreatif. b. Menghasilkan boneka wayang kulit.

yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan Aras 1: Mengetahui rupa bentuk haiwan Aras 2: Membuat rupa bentuk haiwan

dapat: a. menyatakan / menggambarkan bentuk haiwan yang pernah dilihat b. melakar rupa haiwan . Mempertingkatkan kemahiran mereka cipta secara kreatif. b. Menghasilkan boneka wayang kulit. Pada akhir pelajaran murid dapat: a. menyatakan ciri fizikal haiwan b. mengecam pelbagai jenis haiwan mengikut rupa bentuk tertentu c. menghias rupa bentuk haiwan dengan kreatif d. menampilkan idea berdasarkan bahan dengan simulasi lakonan

dan buluh yang diraut Alatan : Radio, pita lagu, gunting dan gam Pedagogi : TKP, KBKK

28 2.8.2010 HINGGA 6.8.2010

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: - Singa laut a. Memahami konsep origami dan dapat menggunakan teknik lipatan untuk menghasilkan model. b. Mengenal dan mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan model singa laut.

Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan Aras 1: Mengetahui cirri-ciri rupa bentuk haiwan Aras 2: membezakan pelbagai rupa bentuk haiwan Aras 3: Menghasilkan binaan dan menghias menggunakan bahan dan teknik kreatif Melakonkan watak haiwan Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja Aras 1: Mengetahui bahan gentian untuk membuat kraf melalui penerokaan Memahami motif yanf sesuai dalam penghasilan wau Aras 2: Melakar rupa bentuk wau menggunakan kreativiti sendiri Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja Aras 1: Mengetahui perbezaan rupa bentuk wau Aras 2: Menguasai kemahiran motor halus dan ketelitian kerja Aras 3: Meneroka motif, bentuk, dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf Nyanyian lagu

Origami Bahan : Kertas A4 pelbagai warna Alatan : Pensel warna. Pedagogi : TKP, KBKK, PM Kontekstual dan Konstruktisme

29 KRAF TRADISIONAL 9.8.2010 HINGGA 13.8.2010 Tajuk: - Kelarai Tampuk Manggis c. Mengenali dan menamakan jenis-jenis kelarai. d. Menghasilkan kelarai Tampuk Manggis

Pada akhir pelajaran murid dapat: Menyatakan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan wau b. mengetahui motif yang bersesuaian c. mengenal pasti pelbagai jenis rupa bentuk

Anyaman Bahan : Kertas warna, gam Sugar paper/ kertas lukisan Alatan : Gunting, pensel dan Pembaris. Pedagogi : TKP, KBKK, Kontekstual, Konstruktivisme

30 16.8.2010 HINGGA 20.8.2010

KRAF TRADISIONAL Tajuk: Wau Bulan Kegiatan: Menghasilkan kraf tradisional wau bulan

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. Mengenalpasti rupa bentuk wau dan ciri-cirinya b. bekerja dengan teliti dalam penghasilan kraf c. menghasilkan kraf berdasarkan kreativiti d. latar belakang wau

31 23.8.2010 HINGGA 27.8.2010 32 MENGGAMBAR

MINGGU UJIAN SELARAS DUA

Meneroka beberapa teknik

Pada akhir pelajaran murid

Capan Bahan : Warna poster dan

8

30.8.2010 HINGGA 3.9.2010

Tajuk Seekor Ikan a. Mengenal rupa bentuk polisterin yang telah dipotong. b. Memilih warna yang sesuai untuk mengecap ikan. c. Menghasilkan capan yang berbentuk ikan daripada polisterin.

yang berbeza dalam melukis dan menggambar Aras 1: Mengenalpasti kehidupan yang terdapat di dasar laut Aras 2:memilih warna-warna yang sesuai dalam penghasilan gambar Menghasilkan gambar dengan bahan dan teknik kreatif Menceritakan tentang hasil kerja Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan Aras 1: Mengenali rupa bentuk corak Mengenali warna-warna asas yang sesuai serta mengolahnya Aras 2: Menyusun motif untuk menghasilkan corak Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan Aras 1: Menghasilkan kesan corak dengan menggunakan pelbagai bahan Membuat pernyataan tentang hasil kerja Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat dan membentuk binaan Aras 1: Memgetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam Aras 2: Membentuk dan membuat binaan denganmenggunakan bahan dan teknik yang berbeza dalam penghasilan Aras 3: Menghasilkan binaan dan menghias menggunakan pelbagai bahan Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja Aras 1: Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf melalui penerokaan

dapat: a. mengetahui keunikan kehidupan laut b. mengetahui pemilihan warna yang sesuai dan menarik dalam menghasilkan gambar c. menghasilkan gambar menggunakan kemahiran dan bahan yang sesuai mengikut kreativiti sendiri

kertas lukisan. Alatan : Pisau dan polisterin. Pedagogi : TKP, KBKK

33.

MEMBUAT CORAK REKAAN Tajuk: - Kad ucapan Hari Raya a. Memahami kesesuaian corak jidar untuk hiasan.

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. mengetahui ciri corak yang hendak dibuat b. mengetahui pelbagai warna asas terdapat di persekitaran c. membentuk pelbagai motif untuk menghasilkan corak

13.9.2010 HINGGA 17.9.2010

Lukisan Bahan ; Pensel warna, oil pastel,kertas lukisan/kad manila Alatan ; Gunting. Pedagogi : TKP, KBKK, PM

34

MEMBUAT CORAK REKAAN Tajuk: Bebas

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. menghasilkan kesan corak dengan pelbagai corak bebas b. bercerita tentang hasil yang dibuat

20.9.2010 HINGGA 24.9.2010

Kegiatan: Menggunakan Teknik Capan

35

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk:Kerongsang

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. menghargai bahan twerbuang b. mengenalpasti pelbagai teknikuntuk menghasilkan binaan c. menyedari kegunaan pelbagai bahan dan teknik dalam menghasil dan menghias binaan d. mempersembahkan hasil kerja

27.9.2010 HINGGA 1.10.2010

a. Meningkatkan kemahiran mereka cipta . b. Menghasilkan kerongsang . Hiasan diri. Bahan ; Tempurung, labuci/manik, gam.. Alatan ; Gergaji kecil, kertas

Hiasan diri. Bahan ; Tempurung, labuci/manik, gam.. Alatan ; Gergaji kecil, kertas

36 KRAF TRADISIONAL 4.10.2010 HINGGA 8.10.2010 Tajuk: Kelarai Bunga durian a. Mengenali dan menamakan jenis-jenis kelarai. b. Menghasilkan kelarai

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. mengetahui teknik mudah untuk menghasilkan kraf b. melakukan kerja fengan baik dan menarikc

Anyaman Bahan : Kertas warna, gam Sugar paper/ kertas lukisan Alatan : Gunting, pensel dan Pembaris. Pedagogi : TKP, KBKK, Kontekstual, Konstruktivisme

9

Bunga Durian.

Aras 2: Menghasilkan kraf secara mudah dengan menggunakan bahan asas Menguasai kemahiran motor halus dan disiplin Aras 3: Meneroka motifm bentuk corak mudah dalam penghasilan Membuat pernyataan lisan tentang hasil kerja

c. menghasilkan kraf dengan menggunakan bahan d. memperagakan hasil sendiri

37 KRAF TRADISIONAL 11.10.2010 HINGGA 15.10.2010 Tajuk: rantai leher Kegiatan: Menghasilkan hiasan diri dari bahan kutipan

Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja Aras 1: Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf melalui penerokaan Aras 2: Menghasilkan kraf secara mudah dengan menggunakan bahan asas Menguasai kemahiran motor halus dan disiplin Aras 3: Meneroka motifm bentuk corak mudah dalam penghasilan Membuat pernyataan lisan tentang hasil kerja

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. menyedari kegunaan pelbagai bahan terbuang untuk dijadikan hiasan b. mengetahui teknik mudah untuk menghasilkan kraf c. melakukan kerja fengan baik dan menarik d. menghasilkan kraf dengan menggunakan bahan terbuang e. memperagakan hasil sendiri

38 18.10.2010 HINGGA 22.10.2010 MENGGAMBAR 39 1.11.2010 HINGGA 5.11.2010 Tajuk: Buah-buahan Tempatan Kegiatan: menghasilkan lukisan buah-buahan tempatan . Mengenal catan dengan teknik basah atas basah. b. Memilih warna dan campuran warna yang sesuai. c. Menghasilkan catan gambar.

MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan menggambar Aras 1: Menggambarkan dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan Aras 2: Memilih dan menggunakan alat dan teknik yang sesuai dal penghasilan gambar Aras 3: Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat dan teknik secara kreatif Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri

Pada akhir pelajaran murid dapat: a. mengetahui pelbagai alat untuk membuat gambar b. menggunakan bahan yang sesuai untuk menghasilkan bahan c. mengetahui ciri-ciri buahbuahan tempatan dari segi saiz dan bentuk d. mengetahui warna yang terdapat di persekitanran e. memcerikan kepada rakan tentang buah-buahan tempatan

Catan Bahan : Warna air, kertas lukisan. Alatan : Berus warna, pallet. Pedagogi : TKP, KBKK.

40. Mengenal Kraf Tradisional Aras 1 1. Melihat dan memerhati Pada akhir pembelajaran murid dapat :

10

bentuk wau bulan. Tajuk: Ragam Hias Wau Bulan (alat permainan wau bulan. Aras 2 1. Melipat, menekap dan menggunting kertas warna. Aras 3 1. Menyusun dan menampal hasil corak ke atas permukaan rupa wau bulan. 41 15.11.2010 HINGGA 19.11.2010 Bidang: Membentuk dan membuat binaan Tajuk: Boneka kesayanganku Kegiatan: Menghasilkan boneka secara teknik tampalan Aras 1 1. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan 2. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Aras 2 1. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berban tukan computer. Aras 3. 1. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakn pelbagai bahan, teknik , struktur dan hiasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. meningkatkan kemahiran membina watak-watak tertentu dalam membuat boneka secara kreatif 2. Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan 3. Dapat mengaitkan aktiviti seni boneka dengan mata pelajaran lain. 1. Menyatakan bentuk wau bulan dan ragam hiasnya. 2. Memahami teknik lipatan dan guntingan dapat menghasilkan corak yang simetri. 3. Menghargai kraf tradisional.

CUTI AKHIR TAHUN 2010

DISEDIAKAN OLEH: BAHARUDIN BIN ABDUL LATIF KETUA PANITIA PSV 2010

11

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN 5 2010

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful