SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

2010
MINGGU
1 4.1.2010 Hingga 8.1.2010

BIDANG/TAJUK
Menggambar Tajuk: Gambar Negatif dan Positif (kaedah lukisan)

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 1. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding.

OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat lakaran gambar. 2. Mewarna bahagian objek dengan hitam untuk menimbulkan kesan negatif. 3. Mewarna bahagian latar dengan warna hitam untuk menimbulkan kesan negatif. 4. Menyatakan perasaan diri terhadap kegiata yang dijalankan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui konsep lipatan secara simetri. 2. Menghasilkan corak dan rekaan secara simetri. 3. Mengunting hasil lipatan yang telah dibuat

CATATAN

2 11.1.2010 hingga 15.1.2010 Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk: Corak (kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 1 1. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D) Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan.

1

3 Membentuk dan Membuat Membina Tajuk : Mobail Kasih Sayang (kaedah mobail) Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif. 4 25.1.2010 hingga 29.1.2010 Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Kelarai (kaedah anyaman) Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisio Aras 3 1. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melukis dan memotong lakaran bentuk hati. 2. Mengantung bentukbentuk hati pada penyangkut baju untuk dijadikan mobail. 3. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

18.1.2010 hingga 22.1.2010

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan anyaman tikar dengan kelarai mengikut kreativiti muridmurid. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

Menggambar 5 1.2.2010 Tajuk: Corak cetakan (kaedah cetakan)

Aras 1 1. Menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan kadar banding.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.Melakar dan memotong permukaan ubi kentang mengikut bentuk yang dikehendaki.

2

hinga 5.2.2010

Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menampakkan perspektif dan kadar banding.

2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

6 8.2.2010 hingga 12.2.201

Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk: Bunga Tulip (cetakan atau capan)

Aras 1 1. Menggunakan bahan, teknik dan corak yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D dan objek 3D) Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melakar dan menebuk gambar bunga tulip. 2. Membuat garisan grid di atas kertas lukisan. 3. Menerap motif ke atas kertas lukisan dengan menggunakan plat yang telah dibuat. 4. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

7 15.2.2010 hingga 19.2.2010

Membentuk dan Membuat Membina Tajuk: Bekas Serbaguna (kaedah lipatan dan guntingan)

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat bekas serbaguna menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan bekas serbaguna dengan menggunakan teknik pembungkusan. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

3

kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif. 8 Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Kelarai (kaedah anyaman) 22.2.2010 hingga 26.2.2010 Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisio Aras 3 1. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif. 9 1.3.2010 HINGGA 5.3.010 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan anyaman tikar dengan kelarai mengikut kreativiti muridmurid. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

MINGGU UJIAN SELARAS SATU

4

3 10 8.3.2010 HINGGA 12.3.2010 Bidang : Menggambar Tajuk: Pemandangan di tepi laut Kegiatan: Melukis dan mewarnakan gambar teknik lukisan Aras 1 1. Mengenali pandangan jauh dan dekat 2. Mengetahui benda-benda yang terdapat di tepi laut. Aras 2 1. Murid melukis gambar dengan pensil 2. Murid mewarna gambar dengan warna air Aras3 1. Murid mempamerkan hasil lukisan 2. Mengadakan perbincangan

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang di pelajari. 2. Meningkatkan pengetahuan serta mengaplikasi elemen asas seni lukis dalam penghasilan

11

Menggambar Tajuk: Bentuk Geometri (kaedah ton warna)

22.3.2010 HINGGA 25.3.2010

Aras 1 1. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran Mengikut ton atau arah cahaya. 2. Menghasilkan lakaran dan kesan anatikal gelap dan cerah.

5

12

Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk : Sapu Tangan (kaedah ikatan dan celupan)

Aras 1 1. Memadankan beberapa jenis rekaan corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghsilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja alam menghasilkan corak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat. 2. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.

29.3.2010 HINGGA 2.4.2010

13 5.4.2010 HINGGA 9.4.2010

Membentuk dan Membuat Membina Tajuk: Burung (kaedah origami)

Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat. 2. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.

14 12.4.2010 HINGGA 16.4.2010

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Hiasan Dinding (Kaedah tampalan, Guntingan bahan-bahan terbuang)

Aras 1 1. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Aras 2 1. Membentuk dan membuat binaan menggunakan bahan terbuang dengan teknik tampalan serta

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempelbagaikan serta memanipulasikan bahan terbuang dalam menghasilkan hiasan dinding. 2. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. 3. Menghasilkan hiasan

6

guntingan. Aras 3 1. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 15 19.4.2010 HINGGA 23.4.2010 Menggambar Tajuk : Makhluk Asing (Kaedah catan) Aras 1 1. Memerhati tayangan mengenai cerita makhluk asing. Aras 2 1. Meniru dan melakar gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 3 1. Mewarna lakaran makhluk asing dengan teknik catan. 16 26.4.2010 HINGGA 30.4.2010 Membuat Rekaan Corak Tajuk: Rama-rama (Kaedah lipatan dan guntingan) Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak dan rekaan. 17 Bidang: Membuat corak dan rekaan Tajuk: Batik Malaysia 3.5.2010 HINGGA 7.5.2010 Kegiatan: Menghasilkan motif berdasarkan floran dan fauna dengan menggggunakan teknik resis Aras 1 1. Mengaplikasikan elemen Asas Seni reka yang sesuai dalam menggambar. 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah ) yang indah untuk berinteraksi. Aras 2 1. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. 2. Menggunakan computer sebagai alat Bantu

dinding secara kreatif. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggambarkan secara lisan tentang makhluk asing yang telah ditayangkan oleh guru. 2. Membuat lakaran secara spontan berdasarkan pemerhatian. 3. Mewarna lakaran makhluk asing.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui konsep lipatan secara simetri. 2. Menghasilkan corak dan rekaan secara simetri. 3. Mengunting hasil lipatan yang telah dibuat.

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan alat, bahan dan teknik untuk menghasilkan sesuatu corak batik 2. Mengenal dan menghubungkaitkan aktiviti Seni Visual dengan matapelajaran lain yang menhasilkan idea yang kreatif

7

dalam kegiatan menggambar. Aras 3 1. Menggambar dengan menggunakn gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas 2. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio 18 Membentuk dan Membina Tajuk: Beg Kertas (kaedah pembungkusan) 10.5.2010 HINGGA 14.5.2010 Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Aras 3 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif. 19 Membentuk dan Membuat Membina Tajuk: Beg Kertas (kaedah pembungkusan) 17.5.2010 HINGGA 21.5.2010 Aras 1 1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan yang kompleks. Aras 2 1. Mengetahui bahasa seni visual yang berkaitan hasil kerja 3D. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan beg kertas melalui teknik pembungkusan. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan beg kertas melalui teknik pembungkusan. 2. Menghargai hasil kerja sendiri dan rakan.

8

Aras 3 1. Membuat beg kertas menggunakan pelbagai alat, bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif. 2. Membuat penyataan perasaan tentang hasil kerja dengan rakan secara kreatif. 20 24.5.2010 HINGGA 28.5.2010

MINGGU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21 31.5.2010 HINGGA 4.6.2010

Bidang : Membentuk dan membuat binaan Tajuk: Beg kertas saya Kegiatan: Membuat corak pelbagai teknik bagi menghasilkan beg kertas

Aras 1: 1. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2: 1. Membuat lakaran reka bentuk corak. Aras 3. 1. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik struktur dan hiasan

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi dalam kehidupan seharian 2. Menghasilkan satu lakaran reka bentuk dan corak bagi menghasilkan beg kertas yang menarik 3. Membentuk dan membuat beg kertas yang menarik dengan menggunakan pelbagai teknik, struktur dan hiasan yang sesuai

9

Bidang: Mengenal kraf tradisional 22 Tajuk: Mobail Ikan Kegiatan: Menghasilkan mobail ikan dengan menggunakn teknik anyaman

Aras 1 1. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional 3. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakn bahan sebenar Aras 2 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. Menggunakan computer sebagai alat Bantu dalam proses penghasilan Aras 3 1. Menghasilkan kraf tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengenali dan mengetahui sifat dan bahan yang digunakan 2. Mengenal dan menghargai kraf tradisional tempatan 3. Memperolehi idea dari perbincangan kearah konsep mobail ikan dengan teknik anyaman

21.6.2010 HINGGA 25.6.2010

23 28.6.2010 HINGGA 2.7.2010

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Kuda Kepang (kaedah lakaran dan guntuingan)

Aras 1 1. Mengetahui istilah dalam kraf tradisional. Aras 2 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional. 2. Membuat lakaran bentuk kuda. Aras 3 1. Mengunting lakaran yang telah dihasilkan. 2. Menghasilkan kraf tradisional dengan menguasai kemahiran penggunaan alat dan teknik.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran dalam membina sesuatu alat permainan. 2. Menari dengan kuda kepang. 3. Menghasilkan kuda kepang sebagai alat permainan. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri dan rakan.

10

Menggambar 24 5.7.2010 HINGGA 9.7.2010 Tajuk: Keindahan Alam (kaedah resis)

Aras 1 1. Menggambar dan menggunakan pelbagai bahan teknik melalui penerokaan. Aras 2 1. Memilih dan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai dengan penghasilan gambar. Aras 3 1. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan. 2. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami konsep resis. 2. Meningkatkan kemahiran mengolah warna. 3. Menerapkan nilai mencintai alam. 4. Menyatakan perasaan diri terhadap kegiatan yang dijalankan.

25 12.7.2010 HINGGA 16.7.2010

Membuat Corak dan Rekaan Tajuk: Kuda Kepang (kaedah cetakan bermotifkan kulit haiwan)

Aras 2 1.Mengolah motif berdasarkan ojek alam dan objek buatan manusia bagi menghasilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menghasilkan corak dengan menggunakan warna yang sesuai.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Melatih diri untuk bekerja dengan lebih tekun, teratur dan cermat. 2. Menghias kuda kepang dengan corak yang dihasilkan. 3. Menimbulkan rasa seronolk dalam menjalan kegiatan.

26 19.7.2010 HINGGA 23.7.2010

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Hiasan Dinding (Kaedah tampalan, Guntingan bahan-bahan terbuang)

Aras 1 1. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Aras 2 1. Membentuk dan membuat binaan

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempelbagaikan serta memanipulasikan bahan terbuang dalam menghasilkan hiasan dinding. 2. Meningkatkan koordinasi

11

menggunakan bahan terbuang dengan teknik tampalan serta guntingan. Aras 3 1. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 27 Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Labu Sayong (Mengenal kraf tradisional menggunakan kaedah picitan) Aras 1 1. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan tembikar. Aras 2 1. Menghasilkan kraf tradisional menggunakan plastesin dengan mengikut proses sebenar. Aras 3 1. Menghasilkan kraf tradisional dengan menguasai kemahiran penggunaan bahan dan teknik. 2. Membuat penyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 28 Menggambar Tajuk: Kampung Saya (Menggambar menggunakan kaedah kolaj) 2.8.2010 HINGGA 6.8.2010 Aras 1 1. Memilih, meniru, memadan dan menyusun gambar untuk menghasilkan satu komposisi. Aras 2 1. Mencari sumber rujukan sebagai pencetus idea untuk menggambar. Aras 3 1. Menghargai sumbangan pelukis tempatan.

mata dan tangan. 3. Menghasilkan hiasan dinding secara kreatif. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan tentang tembikar. 2. Membentuk tembikar melalui proses lingkaran dan picitan. 3. Menghasilkan labu sayong secara kreatif. 4. Berbangga dengan hasil kerja sendiri.

26.7.2010 HINGGA 30.7.2010

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran memotong dan menyususn. 2. Menyedari bahawa kolaj dapa menimbulkan permukaan yang timbul. 3. Menghasilkan kolaj kampung saya daripada pelbagai bahan kekacang.

12

29

Membuat Corak Dan Rekaan Tajuk: Hiasan dinding (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah filiografi)

Aras 1 1. Memadankan beberapa jenis rekaan corak dan kesesuaiannya dalam rekaan. Aras 2 1. Mengolah motif berdasarkan objek alam dan objek buatan manusia bagi menghsilkan corak dan rekaan. Aras 3 1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan, tatacara dan disiplin kerja alam menghasilkan corak dan rekaan.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat corak dengan menyilang benang pada nombor yang sama pada arah yang bertentangan. 2. Meningkatkan kemahiran mengira. 3. Menghasilkan filiografi secara kreatif.

9.8.2010 HINGGA 13.8.2010

30

Bidang : Menggambar Tajuk : Rama-rama

Aras 1 1. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam menggambar. 2. Mengetahui dan menggunakan bahasa seni visual (istilah) yang mudah untuk berinterasksi.

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mempertingkatkan kemahiran teknik dan mempelbagaikan bahan dalam membuat gambar. 2. Mempertingkatkan daya kreatif dalam membuat gubahan. 3. Menyedari terdapat pelbagai jenis bahan yang boleh mewujudkan pelbagai jenis bahan yang boleh mewujudkan pelbagai jalinan untuk gambar.

16.8.2010 HINGGA 20.8.2010 Kegiatan: Menghasilkan gambar ramarama dengan menggunakan teknik mozek Aras 2 1. Menggambarkan berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik 2. Menggunakan computer sebagai alat Bantu dalam kegiatan menggambar Aras 3 1. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas. 2. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 3. Menghargai sumbangan pelukis tempatan 4. Mengumpul dan merakam maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio

4. Mempelbagaikan idea susunan yang kreatif

13

31 23.8.2010 HINGGA 27.8.2010 Aras 1 1. Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiannya. 32 Mengenal Kraf Tradisional 30.8.2010 HINGGA 3.9.2010 Tajuk: Keris (Mengenal kraf tradisional dengan kaedah melukis, menggunting dan mencantum.) Aras 2 1. Membuat model keris dengan menggunakan elephant kad. (melukis, menggunting dan mencantuma) Aras 3 1. Mewarnakan keris dengan menggunakan warna pilihan sendiri (krayon dan warna poster) Aras 1 1. Melihat dan memerhati gambar pelbagai jenis keris dan bahagiannya. Aras 2 1. Membuat model keris dengan menggunakan elephant kad. (melukis, menggunting dan mencantuma) Aras 3 1. Mewarnakan keris dengan menggunakan warna pilihan sendiri (krayon dan warna poster)

MINGGU UJIAN SELARAS DUA

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahagianbahagian yang terdapat pada keris. 2. Memahami cara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan gantian. 3. Menghargai keris sebagai bahan warisan Melayu.

33

Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Keris (Mengenal kraf tradisional dengan kaedah melukis, menggunting dan mencantum.)

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahagianbahagian yang terdapat pada keris. 2. Memahami cara menghasilkan keris dengan menggunakan bahan gantian. 3. Menghargai keris sebagai bahan warisan Melayu.

13.9.2010 HINGGA 17.9.2010

14

Pada akhir pelajaran murid dapat: 34 Bidang: Membuat corak dan rekaan Tajuk: Flora dan Fauna Malaysia Kegiatan: Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik lipatan dan guntingan Aras 1 1. Menggunakan bahan gentian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan 2. Memahami motif flora dan fauna Aras 2 1. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas 2. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja Aras 3 1. Meneroka motif , bentuk, dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional 2. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio 35 Bidang: Membentuk dan membuat binaan Tajuk: Haiwan Fantasi Kegiatan Menghasilkan arca dari bahan terbuang Aras 1 1. Menghasilkan arca menggunakn pelbagai alat, bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanan kepada prinsip imbangan 2. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran. Aras 2 1. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan computer. Aras 3 1. Membentuk dan membuat binaan yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik, struktur dan hiasan Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Meningkatkan kordinasi mata dan tangan murid dalam menghasil ciptaan robot yang menarik 2. Menggalakkan aspirasi individu yang kreatif 3. Mengetahui tentang perlunya imbangan dan kekukuhan dalam membuat binaan berstruktur. 4. Mengalami keseronokan dan kepuasan dari hasil ciptaan sendiri 1. meningkatkan pengetahuan tentang konsep lipatan dan guntingan dalam menghasilkan corak yang menarik. 2. Memberi idea bagaimana corak dapat disusun agar kelihatan

20.9.2010 HINGGA 24.9.2010

27.9.2010 HINGGA 1.10.2010

36 4.10.2010 HINGGA 8.10.2010

Bidang : Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Bakul Bunga Telur Kegiatan: Menghasilkan bakul bunga telur dengan menggunakan teknik anyaman

Aras 1 1. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka. 2. Mengetahui istilah-istilah dalam Kraf Tradisional 3. MEnghasilkan Kraf Tradisional dengan menggunakan bahasa sebenar. Aras2 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan kraf tradisional 2. Menggunakan computer sebagai alat Bantu

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengetahui teknik asas anyaman 2. Mengetahui sifat bahan yang digunakan. 3. Mengenal dan menghargai kraf tradisional 4. Menghasilkan satu reka bentuk anyaman bakul bunga telur yang cantik

15

dalam proses penghasilan Aras 3 1. Menghasilkan kraf tradisional yang lebih kompleks dari segi bentuk dan motif 2. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan 3. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio. 37 11.10.201 0 HINGGA 15.10.201 0 Menggambar Tajuk: Hidupan Laut ( Menggambarkan dengan kaedah mozek) Aras 1 1. Memilih dan melakar hidupan laut. Aras 2 1. Membuat aktiviti mozek dengan bimbingan guru tentang teknik susunan. Aras 3 1. Membuat mounting secara mozek pada gambar yang telah disiapkan. 38 18.10.201 0 HINGGA 22.10.201 0 39 1.11.2010 HINGGA 5.11.2010 Membuat Rekaan dan Corak Tajuk: Kertas Pembalut Hadiah (Membuat rekaan corak dengan kaedah lipatan dan gosok warna air) Aras 1 1. Mengetahu konsep gabungan lipatan dan gosokan menghasilkan tona warna yang menarik. Aras 2 1. Menggunakan gabungan warna yang sesuai untuk menghasilkan tona warna. Aras 3 2. Menghasilkan corak bunga yang menarik. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghargi alam sekitar. 2. Menyusun dan memanipulasi bahan kreatif.

MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan tona warna yang menarik hasil gabungan beberapa warna. 2. Meningkatkan kemahiran menggunakan campuran warna untuk menghasilkan tona warna yang menarik.

16

40 8.11.2010 HINGGA 12.11.201 0

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Kereta Mainan (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan cantuman)

Aras 1 1. Memilih bahan yang sesuai seperti kotak. Aras 2 1. Menyusun dan membina model kereta. Aras 3 1. Menghias dan menampal kertas warna pada kereta.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat , bahan, teknik serta proses membuat model kereta. 2. Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai alat.

41 15.11.201 0 HINGGA 19.11.201 0

Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk: Kereta Mainan (Membentuk dan membuat binaan dengan kaedah susunan dan cantuman)

Aras 1 1. Memilih bahan yang sesuai seperti kotak. Aras 2 1. Menyusun dan membina model kereta. Aras 3 1. Menghias dan menampal kertas warna pada kereta.

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat , bahan, teknik serta proses membuat model kereta. 2. Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai alat.

CUTI AKHIR TAHUN 2010

17

SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 2010

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful