You are on page 1of 8

www.commuterexpress.

ph
WEDNESDAY, February 3, 2010 Vol. 3 No. 170 • 8 pages

CALL FOR
CLEAN 6 14
ELECTIONS
Militant 0 5 5
students mass
in front of the 45 43 25 35 21 49
Comelec office P114.6m+
in Intramuros
to add their
REYESES’ ‘TIES’
voice to the
WITH AMPATUANS
growing calls
for a clean
ASSAILED PAGE 3
and peaceful
elections in
May 2010. ARDINA TRIES
P HO
HOT
MARVIN
TO B
BYYTO GRAB 1ST
B U STOS GOLF CROWN PAGE 7
MACTAN RESORT AND SPA,
CEBU OFFERS VALUE
ADDED LUXURY PAGE 6
2 Wednesday, February 3, 2010

Bakit iboboto ko si Mike Defensor? Ideal society for our children


HINDI ko ipagkakaila na isa na kaibigan – isa siyang tunay TODAY, February 3, 2010, I start my column “Magkaisa Para
akong dating kaibigan ng First na tao. sa Bayan” (MPB) on this paper. In this regard, I would like to
Family pero ngayon ay masugid Noong nakaraang taon, sa thank Mr. Victor A. Caluag, Ms. Tonette Henson and Mr. Manny
nang kritiko ni Pangulong birthday party ng isa naming B. Marinay and Jonathan P. Vicente, the President and CEO,
Gloria Macapagal Arroyo at ng
kanyang administrasyon at
SHOOTER kabarkada, sinabi ko kay Mike
na kung nasa oposisyon lang
EVP for Sales and Marketing and Editor-in-Chief and Manag-
ing Editor, respectively, of Commuter Express, for giving me the
inaamin kong nag-umpisa ang raffytulfo@pldtdsl.net sana siya ng tumakbo sa pagka- opportunity to write on this publication.
aking pagiging anti-adminis- Ni Raffy Tulfo Senador noong 2004 elections It’s a great honor and privilege to be given the chance to
tration simula ng gipitin at siguradong isa siya sa mga top write a column on the favorite newspaper of LRT and MRT
lapastangin kaming magka- Isa rito ay si MIKE DEFEN- notcher sa boto. Kinumbinsi ko commuters.
kapatid ng isang kamag-anak SOR. Noong congressman pa rin siya noon na tumakbo sa Let me start by introducing
ni Pangulong Arroyo. si Mike ng 3rd District ng Quezon pagka-mayor itong darating na myself.
At nagpapasalamat naman City sa panahon ng eleksyon, huwag lang siyang I’m Atty. Jay C. De Castro, the
ako at ganoon nga ang nangyari administrasyong Erap, at isa sa pumayag na itaas ni GMA ang third of four children of Benito S.
dahil kapag halimbawa ay mga miyembro ng tinaguriang kanyang kamay sa entablado De Castro of Candon, Ilocos Sur
kaalyado pa rin ako ngayon “Spice Boys,” kakilala ko na siya at siya ay mananalo dahil sa and Julieta P. Capistrano of Lopez,
ng pamilyang Arroyo, bilang at kasama sa mga itinuturing kanyang angking galing at talino Quezon. I’m a product of the pub-
isang kaibigan kinailangan kong kong matalik na kaibigan. pagdating sa public service. lic school system. I attended pri-
dipensahan si GMA sa mga Nang magka-problema kami Nag-usap kami ni Mike sa mary education at the F. Balagtas
batikos laban sa kanya tulad sa nasabing kamag-anak ng telepono noong Lunes. Sinabi Elementary School (1969) in Sta. Cruz, Manila and secondary
ng ginagawa ngayon ng ibang Pangulo, halos lahat ng mga niya sa akin ang kanyang mga education at the Manila High School (1973). I finished my Bach-
pro-GMA journalists. alipores ni GMA ay biglang plano kapag siya ay papalaring elor of Arts degree in Communication Arts at the University of
Mahirap idipensa ang isang umiwas sa akin na para bagang maluklok. Ilan lamang sa mga Santo Tomas (1978) and my Bachelor of Laws at the Far Eastern
taong labis na kinamumuhian may sakit akong ketong. Ngunit ito ay ang pagbibigay ng monthly University (1985). I took my oath as an attorney in 1986.
ng nakararami. Lalo na kung hindi si Mike. Patuloy pa rin allowance sa mga senior citi- I am an idealist. I dream of creating a safe, peaceful, just, healthy
ang nakararaming iyon ay mga niya akong kinakausap bilang zen ng Quezon City at yellow and prosperous society for our children and youth. I am an ad-
taong nagtitiwala sa akin at isang kaibigan at ni minsan card pati sa mga mahihirap na vocate of justice, good government and people’s welfare.
kontra kay GMA. hindi niya ako inawat o bonafide resident ng nasabing My idealism and advocacy led me to write a book entitled
Pero hindi naman lahat ng pinakialaman sa aking trabaho siyudad para sa libreng gamutan “Aklas ng Malakas (Mamamayan Laban sa Karahasan at
opisyal sa gobyerno na kasama bagamat sa mga panahong iyon sa mga primyadong ospital tulad Kasamaang Panlipunan), a book on ethics, values and charac-
sa administrasyong Arroyo ay ay mataas ang pwesto niya sa halimbawa ng St. Lukes Hos- ter development, for the creation of a responsible and concerned
kontra ako. Ilan sa kanila ay gobyerno. pital. citizenry, needed in the establishment of the said society.
itinuturing kong kaibigan at Ngayon, tatakbo ang aking Maglalaan din daw siya ng I’m a former director of the Philippine Coal Corporation, a
hindi pa rin nagbago ang aking matalik na kaibigan bilang pondo para sa scholarship ng subsidiary of the PNOC (Philippine National Oil Corporation)
pananaw at respeto sa kanila alkalde ng Quezon City kung 50,000 na mga mahihirap ngunit [2001] and the Metropolitan Waterworks & Sewerage System
sa kabila ng nangyari sa aming saan isa akong residente. Iboboto well deserving na mga [MWSS] (2002 to 2009). My appointment with GOCCs exposed
magkakapatid. ko siya dahil isa siyang tunay estudyante ng Quezon City. me to anomalous government transactions, which I questioned
and opposed, to the dismay and consternation of the directors
and officers of the said corporations.
Kalaboso para kay Villar My advocacy for good government and determination to fight
graft and corruption, earned me an award from the Volunteers
“I know that mudslinging is na C-5 road extension project. Against Crime and Corruption (VACC) as Anti-Corruption
part of politics. I believe that the Minsan na ring nabanggit ni
Advocate in Government Service in 2005.
people can separate the truth Senate President Juan Ponce
from falsehoods.” Kasabay ang I am active in the government and private sector ’s campaign
Enrile na “at one point Villar
matamis na ngiti ng sambitin earned P26 billion from the against proliferation of illegal drugs in the country. I wrote
ni Nacionalista party presiden- public listing of his real estate several articles against narco-politics in the Philippines and
tial candidate Manny Villar companies.” served as speaker against the infamous Tiangge ng Shabu sa
ang mga katagang ito ng Hindi tayo dapat magtaka Pasig, where I denounced the police and local officials who
umangat ng 2 puntos ang kung bakit bale-wala sa kanya coddle drug pushers and manufacturers.
kanyang antas sa latest survey ang pagsusunog ng salapi sa teka muna, walang masama sa Due to my campaign against corruption and illegal drugs,
na ginawa ng Social Weather mga advertisements na pamimigay ng salapi kung my family and I were subjected to harassments and intimida-
Station (SWS) kamakailan lang. nagpapa-pogi at naglilinis ng hindi ito nagpo-promote ng tions. In May 2001, my house in Sta. Mesa, Manila was fired
Bagaman sumipa ng 2 puntos kanyang makulay na imahen. kandidato – Chairman Melo upon and my car burned by corrupt politicians.
at umani ng 35 percent sa Biruin n’yo puro heavyweights tinatawagan po ang inyong I write a column in People’s Tonight, entitled “Magkaisa
naturang survey, nanatiling sa entertainment industry ang pansin dito! Kahit na sinong Para sa Bayan,” and host a radio program, also entitled
nasa pangalawag pwesto pa rin nag-eendorso sa kanya, una na autistic na kandidadato di “Magkaisa Para sa Bayan” (DZRJ, 810 Khz, Sunday 10:00 to
si Villar, na magpa-hanggang rito si “da king of Comedy” na kayang tapatan ang dami ng 11:00 AM and DWBL 1242 Khz MWF, 5:00 to 6:00 PM), where I
sa kasalukuyan ay di pa rin si Pidol na retirado na, at salaping sinusunog n’ya. Ang promote the ideals and teachings of Aklat ng Malakas.
nagpapakita sa Senado na pinangalawahan pa ni “da tanong ng mga nagdarahop at In July 2009, we registered an NGO named Magkaisa Para sa
nag-iimbestiga sa di umano’y prince of etching” na si Bitoy isang kahig-isang tuka, kung Bayan, Inc. (MPBI), a non-stock and non-profit organization, the
maanomalyang C-5 road exten- na pawang unreachable ang tutoong gusto niyang purpose of which is to unite our people to create a safe, peaceful,
sion project na kanyang talent fees. Mani pa lang ‘yan tumulong at baguhin ang just, healthy and prosperous society, through the propagation
kinasangkutan. kung tutuusin, pagka’t buhay namin... bakit din a lang and promotion of the visions, hopes, aspirations, goals, ideals
Kung matatandaan, pinakyaw na rin n’ya ang seg- ipamudmod sa lahat ang and teachings of Aklat ng Malakas. MPBI has a website called,
inakusahan ni Senator Jamby ment ng isang kilalang noon- salaping inuubos n’ya? magkaisaparasabayan.com, where the e-copy of the book may
Madrigal na kumita ng bilyun- time show na kilala rin sa Ayon kay Enrile, be read. The site also presents an AVP, entitled “Ang Kalagayan
bilyon si Villar sa kontrobersyal pamumudmod ng salapi. Aba, rekomendado ng Senate com- ng Ating Bayan”, which depicts the true state of our nation.
mittee of the whole ang pag-cen- In fine, our column here in CE is additional medium through
sure kay Villar sa dahilang siya
ang may panukala at nagtakda which we can propagate the ideals, goals, aspirations and teach-
ng pondo sa C-5 road extension ings of Aklat ng Malakas.
at Las Piñas-Parañaque road In aspiring to create a safe, peaceful, just, healthy and prosper-
link na bumabagtas sa kanyang ous society for our children and youth, we will write about the
VICTOR A. CALUAG, real estate property. Ayon pa rin cancer that afflicts our country, graft and corruption, which, we
President and CEO Published Monday kay Enrile, matibay ang kasong submit is the root cause of the poverty and misery of our people.
MANNY B. MARINAY TONETTE HENSON to Friday by nasasaad sa Committee report Towards this end, we will assail the corrupt in our govern-
Editor in Chief EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream laban kay Money este Manny ment, no matter what their positions may be. Those who per-
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. Villar, kung ito ay madadala sa form their duties with honesty and fidelity, however, will be
Managing Editor Accounting Manager Suite 2111 Cityland
korte at kung ito’y recognized, praised and exalted.
Herrera Tower, Valero Through the mercy of God, and if we as a people, will unite
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ Street, Salcedo Village,
mahahawakan ng batikang
News Editor Credit & Collection Manager
Makati City
prosecutor, tiyak sa kalaboso and agree to reform ourselves, in accordance with the teach-
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES Telephone Nos. ang bagsak n’ya. ings of Aklat ng Malakas, I strongly believe that the ideal soci-
Overall Creative Director Distribution Manager 8873435 • 8873433 Pag nagkataon biglang ety, we dream to create for our children and youth, could be
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email: bawi si Erap n’yan. Di ba si attained and established.
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com Villar ang nagselyo sa impeach- (For reaction, please text 0929-271-1956. For information on
ment case niya? Aklat ng Malakas, please visit magkaisaparasabayan.com).
Wednesday, February 3, 2010 3
Ping: I need
to protect
myself
SENATOR Panfilo
Lacson fled from the
country to escape
harassment of the
Arroyo administra-
tion in light of the
double murder case
filed against him for
the Dacer-Corbito
double murder case.
In a statement is-
sued Tuesday, Lacson
said the harassment
Reyeses’ ‘ties’ with
against him by the De-
partment of Justice
Ampatuans assailed
upon the order of DEPARTMENT of Energy Secretary (DOE)
Malacañang will never Angelo T. Reyes is allegedly one of the “un-
stop and that was ex- touchables” that maintains a private army.
actly the reason why A well-placed military official said they
he left the country. have received reports that the Reyeses have
“For now, my con- private security escorts armed with high-pow-
cern is my own per-
sonal safety and se-
ered guns composed mostly of former mili-
curity. I am not guilty tary men.
but I cannot risk put- It was during Reyes’ time as Chief of Staff
ting my life and se- of the Armed Forces of the Philippines when
curity at the mercy of the Ampatuans started building their own
that evil conspiracy,” private army in Maguindanao.
Lacson said. Reyes’ ties with the feared Ampatuans go
Lacson did not as far as appointing Undersecretary
disclose his location, Zamzamin Ampatuan at the Department of
but Immigration Energy (DOE).
Commissioner
Marcelino Libanan
There were reports also that Reyes even
revealed that the ‘hired’ the private army of the Ampatuans to
Senator flew to Hong serve as "security" of his son Jet Reyes who
Kong last January 5. ran for congressman in the second district of
Andres Garcia Taguig twice but lost.
Palace urges voters to study bets, platforms
MALACAÑANG yesterday
called on the people to study the
candidates well and their plat-
understand what is taking place,”
he said.
The spokesman expressed con-
MARENG WINNIE: C-5
forms of government.
In a media briefing this after-
noon, Deputy Presidential
cern at the mudslinging and how
it has been escalating. He said it
did not help the electorate make
PROJECT ‘WASTEFUL’
RESPECTED University of (SLEX) to the Coastal Road.” whose values increase signifi-
Spokesperson Gary Olivar said an intelligent choice on who the Philippines economist and She said the P6.96-billion cantly with the construction
Filipinos ought to look past the should lead the country. television host Winnie Monsod C-5 extension, which together of the project.
charges and counter-chargers Olivar cautioned those run- said the C-5 road project was with the Las Piñas-Parañaque In report by abs-
that accompany the campaign ning for office to drop this cam- “unnecessary and wasteful.” Link Project (LPPLP), also cbnnews.com, the website
period. paign strategy and instead lay In her column at the Inquirer, links SLEX to Coastal Road , quoted Monsod as saying that
He also appealed to the po- down their program for the Monsod categorically said the was bankrolled by the gov- in acquiring right of way, “the
litical opposition to spare Presi- people to scrutinize. C-5 road project benefitted Villar. ernment. government paid P168.1 mil-
dent Arroyo from the venom. He said the people are getting She said the government "It was totally unnecessary lion or an average P7,168 per
“We ask our compatriots to use tired of this kind of political cam- wasted P6.96-billion in pub- to build a second one. There square meter for Villar-related
logic and intellect so that they can paign. Alex Balcoba lic funds in the road exten- was a waste of scarce re- properties compared to only
sion, which she stressed was sources," said Monsod. P22 million or P1,880 per sqm
a “duplication of the earlier According to Monsod, the for non-Villar properties.”
Feisty Miriam still top favorite Manila-Cavite Toll Express- C-5 extension passes through Villar has repeatedly de-
way (MCTEP) project, linking at least 50-52 hectares of nied he earned megabucks from
of Filipino voters, says survey the South Luzon Expressway Villar's property holdings, the project.
ADMINISTRATION senatorial bet and reelectionist Senator
Miriam Defensor-Santiago topped the list of senatorial candi- Biggest RP travel group hails Asean open skies
dates in a survey conducted by StratPolls Incoporated. THE biggest group of travel equitable. some Asean companies like
The lady senator got 64 percent rating from the latest national agencies and operators in the However, vigilance must Singapore Airlines remains
survey conducted from January 16 to 22 among 2,400 respon- Philippines welcomes the be exercised at all times so that interested in using the open
dents of voting age in 30 key cities of the country. adoption of Asean open skies the agreement is implemented skies agreement in flying to
The survey results was presented during a lunch conference because there is no unilateral strictly only within the region destinations beyond or out-
at the Annabel’s Restaurant in T. Morato, Quezon City.
surrender of the country’s air and is not circumvented and side the region.
In the 2004 elections, Santiago ran for senator, joining President
rights. abused, Joseph stressed. Joseph said the Asean
Gloria Macapagal-Arroyo’s K4 coalition and won.
Robert Lim Joseph, chair- “We must be very careful open skies should only al-
Sen. Pia Cayetano and Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., both
man emeritus of the National with the interpretation of the low Singapore Airlines, for
at 50 percent, share the second spot. Others are: Franklin Drilon,
Association of Independent agreement,” said the man example, to fly from its home
Senators Jose “Jinggoy” Estrada and Ramon Revilla Jr., all with
49 percent; Juan Ponce Enrile (43 percent); Muntinlupa Rep. Ruffy
Travel Agencies (NAITAS), considered the foremost ad- country to the Philippines
Biazon and former Socio-Economic Planning Secretary Ralph Recto
said the Asean open skies vocate of fair skies in the in- and to Thailand or Malay-
both with 41 percent. agreement provides for recip- dustry. sia and back to its original
rocal rights and is fair and He said that this is because port.
4 Wednesday, February 3, 2010 5
tumawag lamang sa show sila sa Guam Karylle. Hindi na totoo pala after ni Marya ay hindi na kanyang contribu-
Jancen Cosmetic at mainland USA naman kasi naging all ang sinasabi ni siya naging visible tion sa industriya. That’s ENTENGtainment
Beauty Surgery (tel. nitong unang linggo maganda ang Dingdong na gimik sa showbiz. Palitan kaya ng Dos By Enteng
521-1444), ang ng Pebrero. Regular kanilang lang. Iyon ang Ang kumpirmado ng bagong name
opisyal na tagapag- na nagso-show ang paghihiwalay lalo dahilan kung bakit namang lilipat na ang theater? Fitness First opens doors to
alaga sa loob at grupo sa Hard Rock pa’t sanhi ito ng nahihiya siyang talaga sa Singko ay Puwes, ‘yan ang
labas ng Cafe, Makati, Mon. third party. Of makausap si Zsa ang comedy king na aabangan natin. give free workout experience
kagandahang ng & Thur.; Mugen Bar, course, by now ay Zsa para humingi ng si Dolphy. Isang ***
Mocha Girls. Ortigas, Tues.; & alam n’yo na kung tawad. sitcom ang Tuloy na pala ang Ex-Spice Girl Mel B.
Si Mocha Uson Bluewave, sino ang third party, *** nakatakdang gawin game show ni
ngayon ang Macapagal Ave., si Marian Rivera. This ng komedyante. Bayani Agbayani sa kicks off International
tinataguriang “sex
guru” ng kanyang
Wed. Para sa mga
karagdagang
Noong sila pa
kasi ni Karylle,
week na
magde-
Sa pagkakaalam
namin, almost five
Siyete. Ito ang
itatapat ng GMA sa
Fitness Week
henerasyon. Ang impormasyon tinanong na raw si decide years na rin It’s Showtime ng TAKING the lead has indeed become
kanyang blogsite na tumawag sa mobile Dingdong ni Zsa ang yatang walang Dos. for International integral in the
www.mochauson.com phone ng kanilang Zsa kung ano ang man- regular show si Kinumpirma ni Fitness Week 2010 Filipino lifestyle.
ay sinusubaybayan manager na si Lord totoo sa tsismis sa ager ni tito Dolphy sa as the global To further create
hindi lamang ng Byron Cristobal: kanila ni Marianita. Maricel Dos. Ang Aware rin ambassador for the awareness on the Globe donates five desktop computers to Global Filipino Teachers training program host
mga ususirong tao 09102972337, o Nag-deny raw ang kanyang TV Bayani sa lakas campaign is former importance of school Dr. Cecilio Putong National High School (DCPNHS) for the Bohol Cluster. From left,
na nagtatanong bisitahin ang aktor at sinabing Spice Girl Mel B., Fitness with the aim DCPNHS ICT Coordinator Carmelo Echavez, Globe Community Relations’ Kenneth Manzano,
tungkol sa sex, etc. website- pang-promo lang ng rating ng who has become an of creating a Tagbilaran City Schools Division Superintendent Dr. Norma Varquez, DCPNHS Principal
kundi pati na rin ng www.mochagirls.com.ph; daw iyon, kumbaga, international fitness healthier nation, the Concepcion Bagotchay.
kalabang It’s
mga taga- showbiz. & Mocha NEW isa itong malaking advocate with a top world’s number one
Contract star si Facebook page- gimik. Showtime. selling work-out fitness chain, campaign, Fitness week will give Fitness for a cause participants to nine
Mocha ng GMA-7 at www.facebook.com/ But it turned out “Nakakanerbyos DVD tucked under Fitness First, is set First pioneers people the opportu- – Charity Spin (9) special RPM and
her belt. to roll out a week- bringing the cam- nity to discover On top of building cycling group
kasi alam naman “I am so excited long campaign in paign to the Philip- renewed inspiration awareness on the exercise classes.
natin ang rating to be on board and support of Interna- pines. and make a perma- importance of The nine special
see the campaign tional Fitness Week “We are proud to nent lifestyle fitness through RPM and cycling
noon, eh! spread across the scheduled on celebrate Interna- change,” explained International Fitness classes are offered
Bayani na malapit world,” said Mel. “ I February 1 - 7, 2010. tional Fitness Week Ellis. Week, Fitness First in the following
nang ipalabas ang want to encourage International this year. It’s *** has partnered with Fitness First clubs:
kanyang game everyone to find Fitness Week is the amazing to see From February 1 Gawad Kalinga to MOA, SM
show. Sa original what works for them first ever awareness more and more to 7, all clubs of help the organiza- Southmall,
cast composed of and make being campaign backed Filipinos embracing Fitness First around tion raise funds for Robinsons Summit
Manny Pacquiao active part of their by Fitness First to a healthy, balanced the world are its humanitarian Center, Trinoma,
and Mommy lifestyle. It’s easier improve the health lifestyle,” said Mark opening their doors efforts. With Fitness Ortigas, North Edsa,
Dionisia ay bukod than you think to of the nation by Ellis, Fitness First and offering every- First’s Charity Spin Pampanga,
tanging si Bayani get totally fit and we offering members Country General body the opportunity on February 7, 2010 Megamall and Cebu.
lang ang na-retain. will show you how!” and non-members Manager. “Exercise to experience every participation Donations and

BAYANI AGBAYANI
“Tuloy na ‘yung As evidenced by the chance to try shouldn’t be seen working out for fee of Php 150 will registration for
daily show at nagda- the sudden growth something new for as a chore but as FREE and try go directly to Gawad classes are facili-
dry run na kami. of running communi- free and generate something fun that something new in a Kalinga. The tated at the recep-
May title na at ties and dance local networks with fits into your life and bid to make the donation of 150 tions of all Fitness
kompleto na ‘yung classes, increase in the involvement of we’re hoping the world a fitter place. pesos entitles First Clubs.
cast. Tuloy na ‘yung demand of healthy local schools,
game show. Sa food and beverages colleges and offices
JOSHUA, BARBIE AT JHAKE
original cast ay ako and sudden spurt of nationwide. With ‘Diary of a Wimpy Kid’ with Barack Obama
lang ang naiwan at
Maricel magbabalik telebisyon; drama anthology sa TV5 nasa plano sinamahan ako ng
healthy restaurants
around the metro,
over 400 gyms
across 15 countries
and Stephanie Meyer in The Best-Seller List
mga bago,” tsika ni

L
health and fitness participating in the “RELUCTANT readers are just kids world turning non-readers to avid
UMABAS na This week na lead star siya sa mochablog. Soriano na si Malou bayani sa presscon who have so many entertainment options bookworms overnight. Having climbed
ang halos isang feature film, *** Choa Fagar kung ng First time, isang
– the Internet, television, video games – onto the bestseller list, the book was not
walang magde-decide “Sumpa” bukod sa Humihingi daw ng tatanggapin nila ang romantic drama
they don’t see the values of reading,” says spared from criticisms as well. But
saplot na alindog ni mga soap opera na pabor si Dingdong offer ng TV 5. starring Barbie
Mocha Uson sa ang manager ni nasalihan niya. Sa Dantes sa kanyang May negotiation SHOWBIZ Forteza, Joshua Jeff Kinney, author of the best-selling Kinney explains, “Greg isn’t a character
novel cartoon series “Diary of a Wimpy to be emulated. But I think the kids get
PIZZAZZ Dionesio and Jhake
MARICEL SORIANO

kanyang kalendaryo Maricel Soriano kanyang malawak ex-girlfriend na si na kasing


na kuha pa lahat sa na medical back- Karylle. nagaganap ngayon Vargas. School Kid” now a motion picture being filmed that. They’re more sophisticated than we
mga baybayin ng na si Malou ground masasabing Gusto kasing sa pagitang ng By Alex Brosas teacher ang papel ni by 20th Century Fox that will open in Phil. think. They laugh at Bart Simpson, but
Guam ng renowned kwalipikado si mag-sorry ni kampo ng Diamond Bayani rito. theaters come April 3. they know they’re not supposed to be like
international photog-
Choa Fagar kung Mocha sa mga Dingdong sa madir Star at ang TV 5.
special na Dolphy at Aware rin Bayani The book slowly made its way to being Bart Simpson.”
80 ang huling shown sa lakas ng rating
rapher na si Steve tatanggapin usaping sekswal. ni Karylle na si Zsa Ang tsika naman sa niya sa Kapamilya in the best-seller list that started at No. “Greg is like Holden Caulfield (charac-
Hardy. Si Mocha Zsa Padilla kaya amin, isa na itong ng kalabang It’s 391 last April 2007 and steadily crept its ter from J.D. Salinger ’s “Catcher in the
Ang Mocha Girls network. Home
ang frontliner ng nila ang offer ay may bagong naman done deal at Along Da Airport
Showtime. way up. The book benefited much from Rye”), what he doesn’t like in others he’s
“Nakakanerbyos
sing-and-dance Playboy Magazine. ng TV 5 recording na nagpapatulong siya pirmahan na lang ng naman ang last the word-of-mouth recommendations that guilty of himself. Kids recognize that.
kasi alam naman
quartet na Mocha Siguradong magre- pinamagatang sa dalaga. Ang kontrata ang kulang. sitcom niya. Last natin ang rating by the end of August 2007, Wimpy kid And when you identify with something,
Girls. react na naman ang (Catholic Bishop “Falling For You” na kaso, ni-reject siya Say sa min, isang year, huli siyang noon, eh. Pero jumped to No. 81. you can rise above it. I’ve also used
Sa 12 poses niya mga manang sa Conference of the composed and ng dalaga. Hindi drama anthology nakita nang mag- siyempre, ang By the time Kinney released his second words I wouldn’t want to hear from my
ay wisik-wisik ng mga napaka-daring Philipppines), pero produced ng type tulungan ng ang gagawin ni guest siya sa May sinasabi nga namin Wimpy book entitled “Rodrick Rules,” it own kids. But some of which are just
buhangin at tubig- na poses ni Mocha mukhang pinag- pamosong Black singer ang kanyang Maricel sa nasabing Bukas Pa. kapag nagme- hurled onto be No. 7 in the best seller list typical words that elementary or middle
dagat lamang ang na sa ngayon ay aralan pa ng mga American na si ex-boyfriend. network. Ang nakakatuwa meeting kami, ‘wag of which he shared the year’s (2008) top school kids use like ‘morons,’ ‘booger’
nakatakip sa kumakalat na sa kaparian ang Marcus Davis. Ang Ang feeling kasi Huling napanood rito, paano kung nating isipin na 25 best selling authors including Barack and ‘farted’ – though not on the school
maseselan na parte kung saan-saang sasabihin nila iba pang myembro ni Dingdong, si Maricel sa lumipat si tito tinatapatan natin. Obama and Stephanie Meyer (“Twilight” spelling lists. I used such words to make
ng kanyang sulok ng ‘Pinas. tungkol rito. ng Mocha Girls ay kailangan niyang Florinda na natapos Dolphy sa Singko? Ang isipin natin, series). Greg’s voice sound authentic. Greg isn’t
katawan. Wala raw Nakarating na raw Sa mga sina Bez Lacanlale, magpaliwanag kay noong pang 2008 Ano ang gagawin sa nagbibigay tayo ng The books have been translated into 28 perfect and kids know that and I think
MOCHA

sinabi ang nude ang nasabing interesadong Hershey Delas Alas, Zsa Zsa kung bakit pero last year lang Dolphy theater na tuwa at kasiyahan languages such that the language barrier that’s why they like him,” Kinney finally
pictorial noon ni kalendaryo sa kumuha ng and Mary Grace sila naghiwalay ni ipinalabas. After ipinangalan ng Dos sa tao,” sabi ng had been broken for most parts of the notes.
Techie Agbayani sa tanggapan ng CBCP kalendaryo ay Oracion. Magso- mamatay ang madir bilang pagkilala sa komedyante.
4 Wednesday, February 3, 2010 5
tumawag lamang sa show sila sa Guam Karylle. Hindi na totoo pala after ni Marya ay hindi na kanyang contribu-
Jancen Cosmetic at mainland USA naman kasi naging all ang sinasabi ni siya naging visible tion sa industriya. That’s ENTENGtainment
Beauty Surgery (tel. nitong unang linggo maganda ang Dingdong na gimik sa showbiz. Palitan kaya ng Dos By Enteng
521-1444), ang ng Pebrero. Regular kanilang lang. Iyon ang Ang kumpirmado ng bagong name
opisyal na tagapag- na nagso-show ang paghihiwalay lalo dahilan kung bakit namang lilipat na ang theater? Fitness First opens doors to
alaga sa loob at grupo sa Hard Rock pa’t sanhi ito ng nahihiya siyang talaga sa Singko ay Puwes, ‘yan ang
labas ng Cafe, Makati, Mon. third party. Of makausap si Zsa ang comedy king na aabangan natin. give free workout experience
kagandahang ng & Thur.; Mugen Bar, course, by now ay Zsa para humingi ng si Dolphy. Isang ***
Mocha Girls. Ortigas, Tues.; & alam n’yo na kung tawad. sitcom ang Tuloy na pala ang Ex-Spice Girl Mel B.
Si Mocha Uson Bluewave, sino ang third party, *** nakatakdang gawin game show ni
ngayon ang Macapagal Ave., si Marian Rivera. This ng komedyante. Bayani Agbayani sa kicks off International
tinataguriang “sex
guru” ng kanyang
Wed. Para sa mga
karagdagang
Noong sila pa
kasi ni Karylle,
week na
magde-
Sa pagkakaalam
namin, almost five
Siyete. Ito ang
itatapat ng GMA sa
Fitness Week
henerasyon. Ang impormasyon tinanong na raw si decide years na rin It’s Showtime ng TAKING the lead has indeed become
kanyang blogsite na tumawag sa mobile Dingdong ni Zsa ang yatang walang Dos. for International integral in the
www.mochauson.com phone ng kanilang Zsa kung ano ang man- regular show si Kinumpirma ni Fitness Week 2010 Filipino lifestyle.
ay sinusubaybayan manager na si Lord totoo sa tsismis sa ager ni tito Dolphy sa as the global To further create
hindi lamang ng Byron Cristobal: kanila ni Marianita. Maricel Dos. Ang Aware rin ambassador for the awareness on the Globe donates five desktop computers to Global Filipino Teachers training program host
mga ususirong tao 09102972337, o Nag-deny raw ang kanyang TV Bayani sa lakas campaign is former importance of school Dr. Cecilio Putong National High School (DCPNHS) for the Bohol Cluster. From left,
na nagtatanong bisitahin ang aktor at sinabing Spice Girl Mel B., Fitness with the aim DCPNHS ICT Coordinator Carmelo Echavez, Globe Community Relations’ Kenneth Manzano,
tungkol sa sex, etc. website- pang-promo lang ng rating ng who has become an of creating a Tagbilaran City Schools Division Superintendent Dr. Norma Varquez, DCPNHS Principal
kundi pati na rin ng www.mochagirls.com.ph; daw iyon, kumbaga, international fitness healthier nation, the Concepcion Bagotchay.
kalabang It’s
mga taga- showbiz. & Mocha NEW isa itong malaking advocate with a top world’s number one
Contract star si Facebook page- gimik. Showtime. selling work-out fitness chain, campaign, Fitness week will give Fitness for a cause participants to nine
Mocha ng GMA-7 at www.facebook.com/ But it turned out “Nakakanerbyos DVD tucked under Fitness First, is set First pioneers people the opportu- – Charity Spin (9) special RPM and
her belt. to roll out a week- bringing the cam- nity to discover On top of building cycling group
kasi alam naman “I am so excited long campaign in paign to the Philip- renewed inspiration awareness on the exercise classes.
natin ang rating to be on board and support of Interna- pines. and make a perma- importance of The nine special
see the campaign tional Fitness Week “We are proud to nent lifestyle fitness through RPM and cycling
noon, eh! spread across the scheduled on celebrate Interna- change,” explained International Fitness classes are offered
Bayani na malapit world,” said Mel. “ I February 1 - 7, 2010. tional Fitness Week Ellis. Week, Fitness First in the following
nang ipalabas ang want to encourage International this year. It’s *** has partnered with Fitness First clubs:
kanyang game everyone to find Fitness Week is the amazing to see From February 1 Gawad Kalinga to MOA, SM
show. Sa original what works for them first ever awareness more and more to 7, all clubs of help the organiza- Southmall,
cast composed of and make being campaign backed Filipinos embracing Fitness First around tion raise funds for Robinsons Summit
Manny Pacquiao active part of their by Fitness First to a healthy, balanced the world are its humanitarian Center, Trinoma,
and Mommy lifestyle. It’s easier improve the health lifestyle,” said Mark opening their doors efforts. With Fitness Ortigas, North Edsa,
Dionisia ay bukod than you think to of the nation by Ellis, Fitness First and offering every- First’s Charity Spin Pampanga,
tanging si Bayani get totally fit and we offering members Country General body the opportunity on February 7, 2010 Megamall and Cebu.
lang ang na-retain. will show you how!” and non-members Manager. “Exercise to experience every participation Donations and

BAYANI AGBAYANI
“Tuloy na ‘yung As evidenced by the chance to try shouldn’t be seen working out for fee of Php 150 will registration for
daily show at nagda- the sudden growth something new for as a chore but as FREE and try go directly to Gawad classes are facili-
dry run na kami. of running communi- free and generate something fun that something new in a Kalinga. The tated at the recep-
May title na at ties and dance local networks with fits into your life and bid to make the donation of 150 tions of all Fitness
kompleto na ‘yung classes, increase in the involvement of we’re hoping the world a fitter place. pesos entitles First Clubs.
cast. Tuloy na ‘yung demand of healthy local schools,
game show. Sa food and beverages colleges and offices
JOSHUA, BARBIE AT JHAKE
original cast ay ako and sudden spurt of nationwide. With ‘Diary of a Wimpy Kid’ with Barack Obama
lang ang naiwan at
Maricel magbabalik telebisyon; drama anthology sa TV5 nasa plano sinamahan ako ng
healthy restaurants
around the metro,
over 400 gyms
across 15 countries
and Stephanie Meyer in The Best-Seller List
mga bago,” tsika ni

L
health and fitness participating in the “RELUCTANT readers are just kids world turning non-readers to avid
UMABAS na This week na lead star siya sa mochablog. Soriano na si Malou bayani sa presscon who have so many entertainment options bookworms overnight. Having climbed
ang halos isang feature film, *** Choa Fagar kung ng First time, isang
– the Internet, television, video games – onto the bestseller list, the book was not
walang magde-decide “Sumpa” bukod sa Humihingi daw ng tatanggapin nila ang romantic drama
they don’t see the values of reading,” says spared from criticisms as well. But
saplot na alindog ni mga soap opera na pabor si Dingdong offer ng TV 5. starring Barbie
Mocha Uson sa ang manager ni nasalihan niya. Sa Dantes sa kanyang May negotiation SHOWBIZ Forteza, Joshua Jeff Kinney, author of the best-selling Kinney explains, “Greg isn’t a character
novel cartoon series “Diary of a Wimpy to be emulated. But I think the kids get
PIZZAZZ Dionesio and Jhake
MARICEL SORIANO

kanyang kalendaryo Maricel Soriano kanyang malawak ex-girlfriend na si na kasing


na kuha pa lahat sa na medical back- Karylle. nagaganap ngayon Vargas. School Kid” now a motion picture being filmed that. They’re more sophisticated than we
mga baybayin ng na si Malou ground masasabing Gusto kasing sa pagitang ng By Alex Brosas teacher ang papel ni by 20th Century Fox that will open in Phil. think. They laugh at Bart Simpson, but
Guam ng renowned kwalipikado si mag-sorry ni kampo ng Diamond Bayani rito. theaters come April 3. they know they’re not supposed to be like
international photog-
Choa Fagar kung Mocha sa mga Dingdong sa madir Star at ang TV 5.
special na Dolphy at Aware rin Bayani The book slowly made its way to being Bart Simpson.”
80 ang huling shown sa lakas ng rating
rapher na si Steve tatanggapin usaping sekswal. ni Karylle na si Zsa Ang tsika naman sa niya sa Kapamilya in the best-seller list that started at No. “Greg is like Holden Caulfield (charac-
Hardy. Si Mocha Zsa Padilla kaya amin, isa na itong ng kalabang It’s 391 last April 2007 and steadily crept its ter from J.D. Salinger ’s “Catcher in the
Ang Mocha Girls network. Home
ang frontliner ng nila ang offer ay may bagong naman done deal at Along Da Airport
Showtime. way up. The book benefited much from Rye”), what he doesn’t like in others he’s
“Nakakanerbyos
sing-and-dance Playboy Magazine. ng TV 5 recording na nagpapatulong siya pirmahan na lang ng naman ang last the word-of-mouth recommendations that guilty of himself. Kids recognize that.
kasi alam naman
quartet na Mocha Siguradong magre- pinamagatang sa dalaga. Ang kontrata ang kulang. sitcom niya. Last natin ang rating by the end of August 2007, Wimpy kid And when you identify with something,
Girls. react na naman ang (Catholic Bishop “Falling For You” na kaso, ni-reject siya Say sa min, isang year, huli siyang noon, eh. Pero jumped to No. 81. you can rise above it. I’ve also used
Sa 12 poses niya mga manang sa Conference of the composed and ng dalaga. Hindi drama anthology nakita nang mag- siyempre, ang By the time Kinney released his second words I wouldn’t want to hear from my
ay wisik-wisik ng mga napaka-daring Philipppines), pero produced ng type tulungan ng ang gagawin ni guest siya sa May sinasabi nga namin Wimpy book entitled “Rodrick Rules,” it own kids. But some of which are just
buhangin at tubig- na poses ni Mocha mukhang pinag- pamosong Black singer ang kanyang Maricel sa nasabing Bukas Pa. kapag nagme- hurled onto be No. 7 in the best seller list typical words that elementary or middle
dagat lamang ang na sa ngayon ay aralan pa ng mga American na si ex-boyfriend. network. Ang nakakatuwa meeting kami, ‘wag of which he shared the year’s (2008) top school kids use like ‘morons,’ ‘booger’
nakatakip sa kumakalat na sa kaparian ang Marcus Davis. Ang Ang feeling kasi Huling napanood rito, paano kung nating isipin na 25 best selling authors including Barack and ‘farted’ – though not on the school
maseselan na parte kung saan-saang sasabihin nila iba pang myembro ni Dingdong, si Maricel sa lumipat si tito tinatapatan natin. Obama and Stephanie Meyer (“Twilight” spelling lists. I used such words to make
ng kanyang sulok ng ‘Pinas. tungkol rito. ng Mocha Girls ay kailangan niyang Florinda na natapos Dolphy sa Singko? Ang isipin natin, series). Greg’s voice sound authentic. Greg isn’t
katawan. Wala raw Nakarating na raw Sa mga sina Bez Lacanlale, magpaliwanag kay noong pang 2008 Ano ang gagawin sa nagbibigay tayo ng The books have been translated into 28 perfect and kids know that and I think
MOCHA

sinabi ang nude ang nasabing interesadong Hershey Delas Alas, Zsa Zsa kung bakit pero last year lang Dolphy theater na tuwa at kasiyahan languages such that the language barrier that’s why they like him,” Kinney finally
pictorial noon ni kalendaryo sa kumuha ng and Mary Grace sila naghiwalay ni ipinalabas. After ipinangalan ng Dos sa tao,” sabi ng had been broken for most parts of the notes.
Techie Agbayani sa tanggapan ng CBCP kalendaryo ay Oracion. Magso- mamatay ang madir bilang pagkilala sa komedyante.
6 Wednesday, February 3, 2010

Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego


Complete the grid so every row, column
and 3 x 3 box contains every digit 3. Pigil
from 1 to 9 inclusively. 4. Panghalip paari
5. Ilegal na
kargamento
6. International
Direct Dialing
7. Tanong
ng lugar
8. Buuhin ang
samahan
9. Alipustahin
10. Muhon
16. Dadag-is
20. Pinagpuyatan
23. Matayog
24. Kinapkap
25. Lugar
sa Italy
26. Remata
PAHALANG 25. Matulin 27. Natatanging
Previous puzzle solution dilag
26. Gaya
1. Kulay ng tandang 28. Mistula 29. Kulay ng tela
6. Ibalik 31. Karga 30. Uga
11. Itinda 32. Mataas
12. Kudkod ang halaga
13. Ibong mandaragit 33. Banggitin
14. Sila 34. Balam
15. Ibawi 35. Klase ng metal
17. Amag 36. Uga
18. Pang-ukol
19. Din
21. Lamok pag inulit PABABA
22. Sambit ng
ayaw maniwala 1. Lilihis
23. Lungsod 2. Halamang
sa NCR gamot SAGOT SA NAKARAAN

SOGO HELPS
Shangri-La‘s Mactan resort and spa, Sa pakikipagtulungan nina
President-Coordinator Dorina
Cebu offers value-added luxury Tantoco ng Blk 1 Kasangan
GUEST can delight in exclusive benefits reserved for the elite when they at Kagawad Diana Espinosa
avail of Shangri-La‘s Mactan Resort and Spa, Cebu‘s Ocean Club and Suite ng Brgy. 649 Zone 68 kina
Promotions from now until April 30, 2010. At the highest floors of the resort are Hotel Sogo-Avenida Manager
the Ocean Club rooms, exclusive to guests who prefer a greater level of July Gadiano at Hotel Sogo-
privacy, premium facilities and personalized service. Apart from a command- Recto Manager Conrad
ing view of the ocean and outlying islands of the Mactan channel, each room Javier, matagumpay na
is a harmonious blend of Filipino artistry and modern-day comforts. Ocean nabahaginan ng 500 T-shirts,
Club guests enjoy private check-in and check-out at the Ocean Club Lounge, 1,000 pirasong linens at 200
pre-arrival and club concierge services, private breakfast, all-day snacks bags ng groceries ang may
and beverages as well as evening cocktails at the lounge. Guests can also 800 pamilya na naapektuhan
enjoy the added benefits of complimentary use of broadband and Wi-Fi Internet ng sunog noong nakaraang
at the lounge, complimentary access to the Health Club, complimentary local January 16, 2010 sa Baseco
calls and scheduled recreational activities. Room rates start at Php13,000++ Compound, Tondo, Manila.
per night for single or double occupancy. To allow guests to better enjoy the Makikita sa larawan mula sa
Mactan experience and luxuriate in a memorably “suite” vacation, views and kaliwa si Mr. July Gadiano,
Ms. Dorina Tantoco, Mr.
a host of exclusive benefits, Shangri-La‘s Mactan Resort and Spa, Cebu
Conrad Javier at Kagawad
offers the Suite Promotion starting at Pho16,000++ per night. Suite guests
Diana Espinosa.
enjoy room accommodation with buffet, a complimentary 30-minute foot mas-
sage at the Health Club. 20 percent savings on food and beverage (except in-
room dining, banquet and minibar charges) and complimentary round-trip Be a (wo)man, Akbayan urges presidential bets
airport car transfers, access to the Health Club, complimentary local calls and
scheduled recreational activities. Guests can also enjoy private breakfast,
“WHO among the presidential candidates bill is disheartening. He described it as
all-day snacks and beverages as well as evening cocktails at the Ocean Club is ‘(wo)man enough’ to stand up for repro- “un(wo)man-like” and a “big setback for a
Lounge. ductive rights?” nation aspiring for the advancement of plat-
Room rates for the Ocean Club and Suite Promotions are subject to 10 This is the question posed today by form-based politics this coming election.”
percent service charge and applicable government taxes. A surcharge of Akbayan party-list Representative Walden “While I strongly oppose male chauvin-
Php3,000++ will be applied during Chinese New year (February 11 to 19, Bello to all the contenders for the 2010 presi- ism especially as this important bill is being
2010) and Easter (March 31 to April 5, 2010). For inquiries and reservations dential elections in the midst of a growing tenaciously resisted by those that benefit from
about the Ocean Club and Suites, please call Shangri-La‘s Mactan Resort debate concerning House Bill 5043 otherwise patriarchy, fantastic fallacies and archaic
and Spa, Cebu at (63 32) 231-0288 or email reservations.mac@shangri- known as the Reproductive Rights bill. beliefs, I think it is justified, even politically
la.com. Alternatively, visit Celebrations at the second floor of Greenbelt in Bello said the opposition’s political som- correct to say that those who turned tail, op-
Makati City or call (63 2) 7296626 during mall hours. ersault as well as the softening of some presi- pose or have vague stands on the RH bill are
dential aspirants’ stand on the controversial being unmanly or unwomanly,” Bello said.
Wednesday, February 3, 2010 7
US pool group names ‘Bata’ Player of the Decade Bistek, di lang pang-showbiz,
VETERAN cue artist Efren
“Bata” Reyes is considered the
City, Pampanga, the top player
of Puyat Sports who was also
“He (Efren) is an inspira-
tion for the Filipinos.” said
pang sports pa
greatest billiards player of all inducted into the Billiard Con- long-time benefactor sports- NGAYON ko lang nalaman, kahit na galing siya sa showbiz,
time and he was the Philip- gress of America Hall (BCA) man/businessman Aristeo ito palang si QC Vice Mayor Herbert Bautista ay hindi lang pang-
pines’ pride when it comes Hall of Fame in 2003 has “Putch” Puyat, acknowl- showbiz, pang sports pa.
to pool skill and talent. amassed nearly US$ 1.7 mil- edged Godfather of Philippine Sa QC pala, sangkaterbang bas-
With this, the United States lion in prize money, accord- Billiards. ketball clinic at basketball tourna-
Billiard Media Association ing to the February 1 report of Reyes won more than 20 ment at iba pang sports projects ang
(USBMA) announced that the famous website Azbilliards. major men’s professional pinangunahan niya habang
55-year-old Filipino pool mae- Not included is his latest pool titles during the decade, nagsisilbi siya bilang vice-mayor.
stro was named “Player of the feat in Indiana with a total starting with his US$ 30,000 May nakapagsabi sa aming
Decade,” beating fellow earning of US$ 47,500. Camel Pro 8-Ball Champion- kaibigan na tatahi-tahimik lang
former world champions Reyes is fresh from win- ship win in 2000. itong si Herbert pero malaki din
Johnny “The Scorpion” Ar- ning his fifth straight Master Of his 22 major victories, pala ang involvement niya sa
cher of the United States, Mika of the Table Crown last Mon- the versatile Reyes won four sports.
“The Iceman” Immonen of Fin- day during the 12th Annual one-pocket crowns, four 8- Bagets days pa ni Herbert sa showbiz ay kilala namin siya.
land and Ralf “Kaiser” Derby City Classic at the ball titles and 15 9-ball titles. Palibhasa’y komedyante at sadyang masayahin na tao, hindi
Souquet of Germany in voting. Horseshoe Casino and Hotel He also won the Derby City namin inakalang isang araw ay papasukin niya ang politika.
Nung kapanahunan ni Herbert sa showbiz, may ilang show-
Reyes, a native of Angeles in Indiana, United States. All-Around title five times.
biz events sa buhay niya ang dinaluhan namin noon sa bahay
Ardina tries to grab 1st golf crown nila sa New York Street, QC.
Akala namin that time, siya na ang nakatakdang sumunod sa
THE United States-based Dottie Ardina surer and chairperson of the NGAP Ladies yapak ni Mang Dolphy dahil likas sa kanya ang pagpapatawa.
tries to make the most of her remaining two- Committee, NGAP directors Frankie Locsin Yun na nga, naging laking gulat namin nung bigla na lang
week stay in the Philippines as she goes for and Pablo Soon, Butch Jamerlan, IGCCI club siyang mag-decide na mag-politika and later on naging vice mayor
her first-ever crown in the Southern Ladies manager and Maggie Rivera, president of na nga siya.
golf tournament crown unfolding February Iloilo Golf Ladies Chapter, will hit the cer- Hindi lang siya naging shadow ni Mayor Feliciano Belmonte
4 at the Iloilo Golf and Country Club in Sta. emonial drive Wednesday for the traditional dahil on his own capacity, alam naming nag-trabaho rin siya
Barbara, Iloilo. Lam-Am tournament. para magampanan niya ang kanyang role bilang vice mayor.
Ardina, on an extended stay here after team- Ardina, the former Junior World champion, Kaya alam namin na very well-loved si Bistek sa QC.
ing up with fellow ICTSI team mainstays Chihiro has actually racked up two victories on the Isang kaibigan niya na taga-San Beda rin ang nagkuwento sa
amin na maraming sports projects itong si Herbert na siya mismo
Ikeda and Mia in winning the team gold in the FWCT (Future World Collegiate Tour)in the
ang nag-organize. Hindi nga lang niya ibinandera pa at matahimik
Laos SEA Games last December, has fallen short US late last year but has struggled on local
na idinaos lahat.
of her bid in the Philippine Ladies Open and soil, including her final round foldup in the “Naniniwala kasi siya na through sports, higit na maraming
The Country Club Invitational and is raring to TCC where she led in the first three rounds kabataan ang mabibiyayaan at tuluyan na ding mailalayo sa
nail down her first victory in the season. in the race for the low amateur honors only bisyo. At naging matagumpay si Herbert sa pagnanais niyang
Meanwhile, Alice Andrada, NGAP trea- to falter in the end. maraming kabataan ang maging maganda ang landas, kuwento
sa amin nung kaibigan niya.
Our Daily Bread LINE ADS At ngayon ngang naglalayon siya na makapagsilbi bilang mayor
ng QC, naniniwala kaming mapapalawig pa niya ang
Philip Pullman is a gifted writer of fantasy books. Our new cell number for free text is 0927-5202742 mapagsisilbihang tao.
His Dark Materials trilogy includes The Golden Com- Marami pa raw projects si Herbert sa sports at bukod diyan,
pass, The Subtle Knife, and The Amber Spyglass and LOANS BUY & SELL lalo na sa showbiz na pinaggalingan niya. Sa ngayon, City of
Salary/Business Loan For Sale!!! Brand New Stars na kung tawagin ang QC at sabi nga ni Herbert, lalo pa
is very popular among young readers. But below the 572-9369/0920-4027387
surface of these sympathetic characters and compel-
DASHBOARD COVER for: niyang pag-iibayuhin ang pagiging mabituin ng QC.
URGENT NEEDS Lancer Singkit, Hotdog, Tingnan nyo nga naman ang kapalaran. Noo’y pa comedy-
ling subplots is a sinister purpose. The story culmi- 0939-5174218 Itlog, Pizza, Innova, Vios,
comedy lang sa pelikula, ngayo’y nakatakda na ring maging isang
nates in a great war against God. Avanza, Big Body, atbp.
6% P.A. BNEW/USED CARS
0923.6038090 / 0930.3697419
malaking tao sa larangan ng politika.
In these books, Pullman views the fall of Satan as CAR LOAN / CAR LATERAL Marami na ang nakaka-miss kay Herbert sa kanyang pag-arte.
(02)9077121 • 09151980332 Affordable Houses in QC
a righteous cause for personal independence from God’s Kahit paano noon ay naka-establish rin siya ng sarili niyang
0921-6774142 CHARLIE Francis 0918-4700130
“tyrannical” control. He implies that Satan’s attempt www.francismec.sulit.com.ph
hukbo ng mga tagahanga.
to usurp the throne of God was the right thing to do! JOB OFFER Pero ngayog mas lalo na siyang napasabak sa mundo ng politika,
For sale. Kassel Condo mahihirapan na sigurong pabalikin pa siya sa kanyang pag-arte
In the book of Revelation, we read of the endtimes: Work from Home!!! Rem. 601 / 31sqm
sa TV at pelikula.
“War broke out in heaven . . . . [And Satan] was cast part/full time: 10-30k/month unfurnished. Pasay Taft,
www.peaklifestyle.com/ Vito Cruz. Sylvia Rodriguez But just the same showbiz’s loss is politics’ gain.
to the earth” (Rev. 12:7-9). That future war is being eagles. Text 0908-1952711 896-4656 / 8964875 Yan si Herbert Bautista, hindi lang pang-showbiz, pang sports
09175252876
preceded by an earthly conflict on the battlefield of JOB OPENING pa!
0921-2842308 Affordable townhouse
our minds.
in QC 2.48M, H&L in
We must recognize Satan for what he is—a liar
URGENT HIRING!
w/o OFC exp., any cors Antipolo 1.45M, Francis PBL promises explosive
(John 8:44). His strategy is to take God’s words out training w/ allowance 0918-4700130
of context and twist them into falsehood (Gen. 3:1-
OFC STAFF / CLERK
w/ high starting salary 2-storey Townhouse, Village games starting February 16
7). Our best defense against him is to hold firmly to text/call 0928-2525904 East, Cainta Rizal, LA-
68sqm, FA-96sqm, 3BR, THE Philippine Basketball League (PBL) enters its new season
the truth of God’s Word (Eph. 6:10-18). FOR RENT 3T&B, 1Garage, P2.1M, on February 16 with eight competitive teams and a promise that the
0918-5928966
Our loving heavenly Father is “not willing that country’s oldest amateur league is here to stay.
For Rent!!! Mitsubishi
any should perish” (2 Peter 3:9). But neither will He L300 FB. 0932-6170132
Lot 4 sale 421 sq.m.l0t1 Commissioner Chino Trinidad said this during Tuesday’s PSA
force our obedience. He leaves the choice to us. — 0923-5067704
b69p4 M. Roxas cor.A Forum at Shakey’s UN Avenue as he aired confidence that the com-
bonifacio Fort Bonifacio ing tournament, known as the PG Flex-UK Derm Open Conference,
Dennis Fisher Videoke/Videogame profit, Taguig Tel. No.09185864911
sharing pref. near Marikina. will be as good and exciting as the previous tournaments.
For Further Study The PBL faced a very difficult challenge last year with old teams
0915-3325415 Danny Lot for Sale! 315 sqm
Want to learn more about spiritual warfare? Read near SM Mall Cubao P18M. taking a leave of absence due to various reasons.
What In The World Is Satan Doing? SERVICES 0916-8281285 - Tessie But Trinidad said it only opened the doors to other commercial
on the Web at DO YOU NEED TUTORS
HEALTH and school-based teams that have long wanted in.
FOR YOUR KIDS? ”The BL has always weathered any crisis that came its way. As
www.discovery.series.org/q1001 Call 6401766 * 6428829
PRODUCTS
When Satan strikes, strike back with the Word of ACCELERATE TUTORIAL NO. 1 DIET PRODUCTS. long as you see people who want to fuel the league, then the tradi-
God. & ACTIVITY CENTER Safe & proven tion continues,” said Trinidad, who’s in his 10th year as commis-
Kapasigan, Pasig City 0927-3727537 sioner.
10 Tuesday, December 15, 2009