Isi Kandungan

Pengenalan………………………………………………………………. 1 Faktor baka ………………………………………………………………2 Faktor persekitaran……………………………………………………….5 Rumusan………..…………………….…………………….....................10 Penutup ………………………………………………………………….11 Bibliografi ………….................................................................................13

1

LAPORAN KAJIAN PERKEMBANGAN MANUSIA FAKTOR YANG LEBIH BERPENGARUH TERHADAP PETUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MANUSIA SAMAADA BAKA ATAU PERSEKITARAN

Pengenalan Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti isu yang sering mendapat perhatian dan menjadi perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat sedunia. Isu faktor yang manakah lebih mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, sama ada baka atau persekitaran. Kejadian manusia bermula daripada satu sel hasil persenyawaan benih ibu dan benih bapa yang membentuk janin. Kandungan yang dikandung oleh ibu selama lebih kurang sembilan bulan sebelum dilahirkan dinamakan janin dan dinamakan bayi selepas dilahirkan. Bayi akan berubah secara beransur-ansur menjadi kanak-kanak yang membesar. Proses pembesaran ini dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan boleh didefinisikan sebagai pembesaran atau peningkatan saiz samaada dari keseluruhan tubuh atau mana-mana bahagian tubuh. Manakala perkembangan menurut Atan Long, adalah perubahan yang kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dilihat jelas perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Ini bermakna pertumbuhan adalah bersifat kuantitatif dimana sifat fizikal dari segi saiz dan kematangan akan berkembang sehingga ke satu tahap perubahan itu akan terhenti. Manakala perkembangan merupakan perubahan dengan masa iaitu perubahan dengan umur dan perubahan daaripada jenis evolusi dan kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Perkembangan juga boleh ditakrifkan dengan perubahan yang kualitatif yang melibatkan kognitif, biologi dan sosioemosi. Proses Perubahan ini akan sentiasa berkembang untuk mendewasakan dan mematangkan manusia bermulanya dari janin sehingga akhir hayat manusia. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan perkembangan sesuatu yang hidup atau bahagiannya yang tertentu dari peringkat awal sehingga mencapai kematangannya termasuk peningkatan saiz. Pertumbuhan badan ini melibatkan perubahan daripada pelbagai bahagian tubuh, bentuk tubuh dan keseluruhan organ serta sistem dalaman tubuh yang meliputi aspek
2

perkembangan mental, fizikal, sosial, dan emosi. Pertumbuhan dan perkembangan ini melibatkan proses yang teratur dan sistematik serta corak pertumbuhan bersistem ini mempunyai perkaitan dengan fungsi dan kepentingan sesuatu sistem semasa peringkat tertentu. Bermulanya dari detik persenyawaan, pertumbuhan dan perkembangan ini melibatkan peringkat sel, membentuk lembaga dan seterusnya otak sehinggalah manusia matang dan meninggal. Menurut kamus wikipedia bahasa melayu, Otak adalah mengingati pengalaman lepas, merupakan punca fikiran, mood, dan emosi. Otak merupakan organ bagi pusat kawalan utama bagi badan. Ia menerima maklumat melalui deria dari dalam dan luar tubuh. Kemudian ia menganalisa maklumat ini dan menghantar perutusan kepada badan yang mengawal fungsi dan tindakannya. Otak merupakan salah satu organ yang berkembang sejak dari dalam rahim. Perkembangan ini berlaku kepada semua individu dan perkembangan manusia ini adalah selaras dengan kematangan otak. Kadar pertumbuhan otak tercepat adalah pada peringkat sebelum lahir iaitu ketika didalam rahim ibu. Selepas dilahirkan kadar pertumbuhan otak paling cepat adalah pada tahun pertama kelahiran. Ia akan berkembang sehingga 90% otak orang dewasa apabila menjelang umur 2 tahun. Perkembangan otak ini memainkan peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang sempurna. Semua proses pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa Faktor. Antara faktor perkembangan manusia adalah baka dan persekitaran. Baka ialah pembawaan yang diwarisi manakala persekitaran adalah faktor luaran seperti pemakanan,kesihatan, sosial, pengambilan rokok untuk ibu menagandung, dadah, radiasi dan sebagainya.

1. Faktor Baka Faktor endogen adalah faktor yang datangnya dari dalam diri manusia itu sendiri iaitu faktor baka. Teori yang diuatarakan oleh Arnold Gesell (1889-1961) menyatakan keunikkan dan perkembangan kanak-kanak akan ditentukan oleh faktor baka. Menurut Gesell lagi, individu mampu berkembang mengikut tahap umur dari satu peringkat ke satu peringkat mengikut kadar perkembangan sendiri tanpa ada paksaan untuk mencapai perkembangan tersebut. D.S Wright dan Ann Taylor menyokong teori tersebut dengan mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan yang berlaku dalam warisan hayat iaitu baka dan organisasi kepada

3

struktur organisma dalam keadaan yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur. Terdapat banyak kajian yang telah dijalankan oleh ahli psikologi untuk menunjukkan baka mempengaruhi perkembangan individu seperti Galton (1865), Goddard(1890), Newman (1937) dan shieldo (1962). Kajian tersebut menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza yang dikaitkan dengan kecerdasan ibubapa. Pakar genetic tingkah laku telaah menggunakan tiga startegi untuk mengkaji sumbangan baka kepada perkembangan iaitu, perbandingan dalam jenis, pemeliharaan yang dipilih dan kajiana keluarga. Kajian tersebut menunjukkan bahawa banyak tingkah laku adalah diwarisi. Telah dinyatakan di atas, seseorang manusia terjadi hasil daripada proses persenyawaan kedua ibu dan bapanya. Penggabungan gen-gen daripada ibu dan bapa untuk diwariskan kepada anak berlaku semasa proses persenyawaan. Di dalam proses persenyawaan, satu ovum akan bergabung dengan satu sperma. Apabila sperma dan ovum bercantum, ia akan membentuk sel yang dinamakan zigot. Di dalam setiap sel terdapat nukleus yang terdiri daripada 23 pasang kromosom. Didalam ilmu kimia, sebuah rantai kromosom yang panjang disebut DNA. DNA ini disusun kedalam ratusan unit yang di sebut gen yang dapat menentukan maklumat baka untuk melahirkan keturunan. Setiap sifat seperti bentuk fizikal, warna kulit, warna rambut, jenis darah, warna mata, jantina dan penyakit akan ditentukan oleh maklumat yang terdapat di dalam kromosom. Oleh kerana sel di dalam tubuh anak membawa maklumat baka daripada ibu dan bapa atau keturunan sebelumnya , maka anak bakal mempunyai sifat-sifat tersebut. 1.1 Kognitif Seperti yang telah dinyatakan, ahli psikologi mengaitkan kecerdasan dan kebolehan intelek berkait dengan kebolehan ibubapa seseorang. Ini bermaksud kepintaran akal dan bakat seseorang ditentukan oleh baka. Maka ibubapa yang pintar akan dapat melahirkan anak yang pintar. Seperti di singapura, kerajaan singapura telah menyarankan bahawa jika seseorang pelajar universiti yang ingin berkahwin maka pasangannya juga perlu setaraf dengannya dari segi pendidikan supaya anak yang akan dilahirkan mewarisi kepandaian seperti ibubapanya. Situasi ini disarankan adalah supaya generasi baru yang dilahirkan akan mempunyai pemikiran intelektual yang berkualiti. 1.2 Sosioemosi dan Fizikal
4

Perkembangan sosioemosi seseorang individu juga adalah berdasarkan baka daripada ibubapa. Jika ibu atau bapa mempunyai sifat pemarah, maka sifat tersebut akan diwarisi oleh anaknya. Anak yang dilahirkan tersebut akan mempunyai ciri-ciri pemarah dan agresif. Selain perkembangan emosi, baka juga memainkan peranan penting dalam menentukan sifat fizikal individu. Anak akan mewarisi bentuk fizikal seperti ibubapanya, contohnya seorang perempuan yang kurus dan rendah berkahwin dengan lelaki yang tinggi dan gemuk. Maka kemungkinan anak-anaknya akan mewarisi bentuk badan seperti badan yang kurus dan tinggi atau bentuk badan yang gemuk dan rendah. Begitu juga dengan warna mata, keturunan seseorang yang mempunyai mata berwarna hijau, anaknya dan cucu-cucunya juga mempunyai warna mata yang sama. 1.3 Taraf kesihatan Ahli sains mempercayai bahawa taraf kesihatan seseorang juga ditentukan oleh baka. Taraf kesihatan yang baik akan membantu melancarkan proses pertumbuhan dan perkembangan dan begitu juga sebaliknya. Ibubapa yang mengidap penyakit keturunan akan menurunkan penyakit tersebut kepada anaknya. Contoh penyakit yang diwarisi adalah hemofilia, darah tinggi, kencing manis dan talasemia.

Rajah 1 Melalui hasil pencarian di laman web http://www.hemofilia.or.id/keturunan.php. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang disebabkan oleh kromosom X, di mana berlaku mutasi pada gen. Rajah 1 adalah contoh bagaimana penyakit hemofilia diturunkan kepada anak. Bapa yang mengidap penyakit ini akan memindahkan kromosom X kepada anak perempuan. Maka
5

anak perempuan akan menjadi pembawa kepada penyakit ketutunan ini. Anak lelaki seperti didalam rajah adalah bebas daripada penyakit ini kerana bapa tidak menyumbang kromosom X kepadanya. Melainkan, ibu adalah pembawa penyakit tersebut, besar kemungkinan penyakit tersebut akan diwariskan kepada anak lelakinya. Penyakit hemofilia ini melibatkan masalah kepada pembekuan darah walaupun luka yang kecil sahaja. Jika darah tidak boleh dibekukan implikasinya kepada pesakit adalah kematian kerana sel-sel dalam badan tidak berupaya membekukan darah sekaligus boleh menyebabkan kehilangan darah. Namun begitu penyakit ini telah dapat diatasi dan dikawal. Talesemia pula adalah sejenis penyakit keturunan dimana individu tidak boleh menghasilkan hemoglobin yang normal iaitu bahan yang menghasilkan warna merah dan berfungsi untuk membawa darah ke seluruh tubuh. Penyakit ini akan menyebabkan kelesuan, sesak nafas dan pucat. Penyakit-penyakit keturunan ini akan mengganggu proses perkembangan dan pertumbuhan bayi dan kanak-kanak yang sedang membesar. Seseorang indiviudu tidak dapat memperkembangkan dirinya secara optimum mengikut peringkat umur mereka jika menghidapi pelbagai penyakit. Ini adalah kerana tubuh badan perlu fokus untuk melawan penyakit yang dihadapi dan seterusnya melambatkan proses pertumbuhan dan perkembangan. Berkemungkinan pertumbuhandan perkembangan terus akan terbantut bergantung kepada penyakit yang dihadapi dan sejauh mana badan berupaya untuk melawan penyakit tersebut.

2. Faktor Persekitaran Seterusnya ialah faktor persekitaran. Sesetengah pendapat mengatakan bahawa faktor persekitaran yang menjadi faktor utama pertumbuhan dan perkembangan manusia ini Berdasarkan teori Robert havinghurst, perkembangan kanak-kanak adalah berdasarkan kepada sosio budaya, antropologi dan faktor persekitaran. Persekitaran bermaksud keadaan di luar diri seseorang individu tersebut yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Keadaan faktor persekitaran ini mempunyai kesan yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu ketika bayi berada di dalam kandungan mahupun setelah dilahirkan. Terdapat pelbagai faktor dalam persekitaran yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembanga manusia. Namun begitu, faktor utama persekitaran yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan adalah pemakanan dan kesihatan. Pemakanan dan kesihatan ini saling berkait rapat ketika bayi di dalam kandungan ibu untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya.
6

Menurut buku Perkembangan Kanak-kanak yang ditulis oleh Rozumah Baharuddin, janin yang terbentuk di dalam rahim ibu pada peingkat kedua iaitu ketika usia janin dalam peringkat minggu ke 4 hingga minggu ke 8 adalah peingkat yang paling kiritikal untuk pembentukan lembaga. Pada peringkat ini saraf tunjang, jantung, semua organ deria seperti mata, telinga, kaki tangan dan lelangit akan terbentuk. Manalaka pada peringkat janin dalam usia 9 hingga 36 minggu otak mula berkembang. 2.1 Pemakanan Ini bermakna bermula dari peringkat awal janin terbentuk ibu yang mengandung perlu mendapatkan pengetahuan dan mengamalkan pemakanan yang berzat, seimbang dan perlu menghindarkan diri daripada mengambil benda-benda yang boleh mengganggu pertumbuhan organ dan perkembangan otak bayi yang dikandung dan untuk dirinya. Janin memerlukan zat makanan yang tertentu dan mencukupi baginya untuk pertumbuhan organ yang lengkap dan perkembangan otak yang menyeluruh. bagi ibu pula, pemakanan yang berkhasiat dan seimbang boleh memberinya tenaga dan menghindarkan penyakit ketika mengandung. Keseimbangan pemakanan yang diambil perlu mengikut piramid makanan seperti yang disyorkan oleh doktor. Dewasa ini, banyak kajian telah menunjukkan bahawa perkembangan otak dan emosi boleh diperkembangakn ketika janin berusia enam bulan sehingga 9 bulan. Terdapat pelbagai iklan yang dipaparkan di televisyan mengenai susu yang boleh membantu perkembangan otak janin. Untuk itu, Ibu boleh mengambil pemakanan seimbang ataupun susu yang mengandungi zat untuk perkembangan otak janin. Ibu juga boleh berkomunikasi dengan janin seperti berkomunikasi dan mengusap-usap perut ibu suapaya dapat membantu memperkembangkan otak dan emosi bayi yang dikandungnya Rangsangan ibu memainkan peranan penting dalam membentuk kesihatan mental dan keperibadian anak seawal usia kandungan 6 bulan. Ini dapat memberikan janin kasih sayang sekaligus membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Penyataan tersebut disokong oleh Ustaz Hamzah Jaafar, pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM). Menurut beliau,“Kalau ibu hendak anak otak yang pintar haruslah menjaga makanan dari sudut yang halal. Dalam masa yang sama pemakanan berfungsi untuk melahirkan anak yang baik.’ Selepas dilahirkan, bayi masih lagi memerlukan khasiat makanan yang cukup untuk bayi tersebut membesar dan berkembang. Pemberian susu ibu adalah penting kerana susu ibu mengandungi semua zat makan yang diperlukan dan antibodi di dalam susu ibu mencukupi
7

bagi bayi untuk menghalangnya daripada terkena jangkitan kuman atau penyakit. Terdapat banyak kebaikan penyusuan ibu antaranya ialah bayi tersebut mempunyai berat badan yang mencukupi, kurang mengalami alergi ( Arshad,2001), dapat mencegah dan mengurangkan risiko dhinea, dapat mengelakkan bayi dari jangkitan pernafasan ( seperti pneumonia dan bronkitis), dapat mengelakkan bayi dari jangkitan bakteria saluran urinari dan otitis media iaitu jangkitan pada bahagian tengah telinga( Silverfedal dan rakan,2002), dapat mengurangkan risiko kanser pada kanak-kanak dan kanser payudara pada ibu (Bernier,1994), risiko SIDS rendah ( Frederickson,1993), perkembangan kognitif dan saraf yang baik (Brody,1994) serta dapat menggalakkan penglihatan yang jelas ( Makrides dan Rana,1995). Jika bayi dijangkiti kuman dan berpenyakit, keadaan ini boleh menyebabkan pertumbuhan dan perkebangan bayi terganggu. Khasiat makanan yang diserap tersebut akan membekalkan tenaga untuk kanak-kanak membesar, memperbaiki dan membina sel yang baru. Pemakanan yang seimbang dan berkualiti dapat memenuhi keperluan zat yang diperlukan oleh badan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan. Sekiranya makanan yang diambil tidak berzat maka ini akan membantutkan perkembangan dan pertumbuhan badan. Contoh penyakit akibat daripada kekurangan zat adalah seperti penyakit kwashiorkor iaitu penyakit yang menyerang kanakkanak akibat kekurangan protein. Penyakit skurvy iaitu penyakit yang terjadi akibat kekurangan vitamin c. Untuk itu pemakanan perlu dipandang serius oleh semua pihak terutamanya ibubapa kerana dengan adanya makanan yang simbang dan berzat, akan dapat menghasilkan badan yang sihat seterusnya menghasilkan otak yang cerdas. Dengan adanya badan yang sihat dan otak yang cerdas, kognitif kanak-kanak akan dapat berkembang mengikut pola perkembangan kanak-kanak jika dilihat dari teori Jean Piaget. Jika pemakanan yang diambil tidak berzat, ini akan mempengaruhi perkembangan fizikal dan emosi kanakkanak mahupun golongan dewasa. Manusia akan menjadi kemurungan dan tertekan, maka akan timbul isu kekurangan berat badan serta pemikiran yang tidak sihat.

2.2 Kesihatan Selain daripada pemakanan, salah satu faktor penting dalam membentuk perkembangan dan pertumbuhan adalah faktor kesihatan. Penjagaan kesihatan ketika peringkat pembentukkan lembaga amat penting. Pada masa ini jika ibu tidak menjaga kandungannya, janin mudah diserang penyakit yang boleh membantutkan proses pertumbuhannya. Contohnya, ibu yang
8

mendapat penyakit german measles semasa peringkat pembentukan lembaga besar kemungkinan akan melahirkan anak yang buta, pekak atau mengidap sakit jantung. Di peringkat minngu ke 9 hingga minggu ke 36, iaitu peringkat perkembangan otak, ibu perlu juga untuk menjaga kesihatan agar otak janin dapat berkembang secara optimum. Kajian telah dibuat mengenai ibu yang mengandung di peringkat ini dan telah dipukul oleh suami atau terhentak kandungannya, anak yang dilahirkan tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari segi mental dan fizikal yang perlahan atau terbantut. Masa perkembangan bayi di dalam kandungan adalah masa yang paling mustahak untuk diberi perhatian dan penjagaan yang rapi. Pada masa ini faktor persekitaran yang merbahaya akan menggaggu proses perkembangan dan pertumbuhan bayi selepas dilahirkan. Kesihatan kanak-kanak yang baik akan mempercepatkan pertumbuhan dan perkembangan. Jika kanak-kanak mengidap pelbagai penyakit, ini akan membantutkan proses pertumbuhan dan perkembangan dari pelbagai aspek. Kesihatan disini bermaksud bebas daripada penyakit, persekitaran tempat tinggal yang tidak tercemar, sumber air yang bersih dan bebas dari asap kilang dan kenderaan serta semua perkara yang boleh mendatangkan penyakit kepada bayi dan kanak-kanak yang boleh mengganggu tumbesarannya. Tidur dan rehat yang mencukupi akan dapat membantu tubuh membesar dengan sempurna, otak juga akan menjadi cergas apabila manusia mendapat tidur yang mencukupi. Bukan sahaja bayi malah orang dewasa juga perlu mementingkan kualiti tidur yang baik. Tidur yang sebaik-baiknya bagi bayi adalah 8 hingga 10 jam manakala bagi orang dewasa adalah 6 jam. 2.3 Faktor dadah, alcohol dan rokok Pada peringkat kritikal iaitu peringkat pembentukkan lembaga, jika ibu mengambil dadah, menghisap rokok dan mengambil alkohol, janin yang sedang membentuk lembaga akan terganggu pertumbuhannya dengan bahan yang diambil oleh ibu dan besar kemungkinan bayi yang dilhirkan nanti akan cacat atau mengidapi pelbagai penyakit. Contohnya, ibu yang mengambil alkohol, implikasinya kepada bayi apabila dilahirkan akan mengalami fetal alcohol syndrome, ibu yang terkena radiasi atau menjalani x-ray serta ibu yang menghisap rokok mungkin juga akan memberi kesan dan mengakibatkan kecacatan pada janin. Seperti yang diketahui umum kandungan rokok adalah sangat merbahaya kepada orang dewasa apatah lagi janin dan bayi.

9

2.4 Kecederaan semasa proses kelahiran Kecederaan semasa proses kelahiran juga merupakan faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi perkembangan manusia. Kebiasaannya bayi dilahirkan dalam keadaan biasatetapi terdapat ibu yang sukar melahirkan anak dan terpaksa mendapatkan pertolongan orang lain. Di dalam keadaan ini sekiranya orang yang menolong tersebut bukan orang yang terlatih maka kemungkinan besar ia akan mencederakan anak yang dilahirkan itu. Kecederaan ini boleh timbul daripada pelbagai keadaan. Salah satu kemingkinan adalah bayi lemas dan tidak mendapat oksigen yang mencukupi. Kekurangan oksigen boleh menyebabkan bahagianbahagian otak itu mati. Jika bayi ini cepat diselamatkan, mungkin ia akan mengalami kecacatan otak, tetapi jika terlambat bayi akan lemas dan menyebabkan kematian. Selain itu, ibu yang tidak dapat menahan kesakitan untuk bersalin akan diberi ubat penahan sakit. Malangnya jika ubat tersebut diberi ketika bayi masih didalam kandungan, ubat tersebut akan meresap kepada bayi melalui tali pusatnya. Akibatnya juga akan mendatangkan kecacatan kepada bayi. 2.5 Persekitaran sosial Dari segi sosial pula, kanak-kanak perlu dibesarkan dengan persekitaran yang kondusif. Persekitaran yang bebas daripada segala macam masalah sosial. Pergaulan jiran dan rakanrakan memainkan peranan dalam membentuk corak perkembangan manusia dari segi mental dan emosi. Gangguan emosi juga boleh meyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti sering dimarahi atau dibanding bezakan dengan adik beradik yang lain. Sosial yang buruk dan wujudnya pelbagai gejala tidak sihat dan jenayah seperti gengsterism dan rompakan akan mendedahkan kanak-kanak kepada gejala buruk dan seterusnya menyebabkan kanak-kanak mudah terjebak dengan tingkah laku jenayah. Ini akan menyebabkan perkembangan mental positif kanak-kanak terjejas kerana kanak-kanak akan mempelajari dan memperkembangkan pemikirannnya berdasarkan model yang diperhatikan. Pengaruh kelas social juga memainkan peranan penting dalam membantu perkembangan kanak-kanak. Anak yang lahir dari keluarga yang kelas atasan ataupun sederhana mempunyai dorongan yang baik dalam membentuk perkembangannya. Keluarga sebegini dapat menyediakan suasana pebelajaran yang kondusif sekaligus membantu perkembangan yang optimum. Sebaliknya, jika kanak-kanak dibesarkan dalam keluarga yang serba kekurangan, dimana ibubapanya tidak berkemampuan untuk menyediakan suasana pembelajaran yang baik seperti pemakan yang tidak seimbang dan berkhasiat. Maka pertumbuhan dan
10

perkembangan kanak-kanak akan terjejas. Seperti contoh, kanak-kanak terlalu kurus dan tidak bertenaga akan berasa penat untuk bermain dan belajar kerana kekurangan khasiat dari pemakanan mereka. Institusi kekeluargaan juga memainkan peranan penting juga untuk mengembangkan personaliti kanak-kanak. Keluarga yang harmoni adalah faktor yang boleh merangsang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak seterusnya menjadi insan yang berketrampilan dan berperibadi. Jika ibu mahukan anak yang baik, ibu itu sendiri mesti mempunyai tingkah laku yang baik untuk dicontohi. Peranan ibu bapa dalam usaha untuk mempertingkatkan potensi anak mereka boleh diwujudkan melalui konsep keibubapaan berkesan atau effective parenting. Konsep ini bertujuan untuk mencorakkan perwatakan atau personaliti si anak itu supaya ciri -ciri tingkah laku yang ditunjukkanya adalah baik dan sesuai dengan kehendak ibu bapa, keluarga , masyarakat dan negara. Ibu bapa merupakan sebaik -baik contoh kepada anak -anak. Mereka perlu sentiasa menarik perhatian anak mereka kepada perwatakan dan tingkah laku yang baik agar si anak dapat menjiwakannya. Dasar kependudukan baru negara menekankan kewujudkan satu generasi yang sihat , dinamik , produktif serta mempunyai nilai-nilai hidup dan moral yang tinggi. Rumusan Setelah kajian dan perbandingan mengenai baka dan persekitaran ini diperhati dan diteliti. Saya dapati, pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah hasil daripada interaksi antara baka dan persekitaran. Setiap manusia pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri tetapi pertumbuhan dan perkembangan ini adalah berbeza bagi setiap individu bergantung kepada faktor-faktor tertentu. Faktor baka mungkin akan mewariskan beberapa sifat keturunannya, tetapi untuk membantu memperkembangakan manusia tersebut secara optimum adalah faktor persekitaran. Baka tidak boleh dikawal kerana ianya telah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. tetapi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan manusia faktor persekitaran boleh dikawal untuk menggalakkan proses tersebut. Faktor - faktor ini adalah saling berkait rapat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tanpa adanya baka maka tidak akan adanya keturunan dan variasi dan tanpa bantuan persekitaran, individu tidak dapat berkembang sepenuhnya. Begitu juga dengan kepintaran akal dan bakat seseorang ditentukan oleh baka tetapi memerlukan keadaan persekitaran bagi menonjolkan bakat tersebut. Contoh yang boleh diambil disini adalah, jika pasangan tersebut mempunyai ciri-ciri kecerdikan, kepandaian tersebut mungkin akan
11

diwarisi oleh anak. Namun, jika terdapat gangguan faktor persekitaran seperti umur, pemakanan dan ubat-ubatan anak yang bakal lahir mungkin akan mendidap penyakit seperti sindrom down dan sebagainya. Walau sebijak manapun ibubapanya tetapi jika tidak diberi penjagaan ketika proses perkembangan dan pertumbuhan janin dan bayi, maka manusia tersebut akan terganggu prosesnya. Begitu juga dengan anak yang didera oleh bapanya, dia juga akan mendera anaknya apabila dewasa kelak. Keadaan ini berlaku akibat daripada faktor persekitaran yang membentuk anaknya untuk bersikap seorang pendera. Ini bukanlah daripada faktor baka tetapi hasil daripada faktor persekitaran iaitu institusi kekelaurgaannya. Tetapi jika anak tersebut diberi kesedaran dan pengetahuan yang boleh membentuk pemikiran yang positif, tidak akan berlaku pengulangan deraan untuk generasinya akan datang. Tidak mustahil juga jika individu yang lahir dari keluarga yang miskin tidak mampu untuk berkembang dengan baik, malah ada juga perkembangan mental mereka jauh lebih baik daipada kanak-kanak yang lahir dari kelas atasan, jika semua faktor persekitaran dapat dipenuhi dan faktor yang mengganggu proses pertimbuhan dan perkembangan dapat di elak. Pendapat ini dapat diterangkan dengan lebih jelas lagi dalam satu hadis, Rasulullah s.a.w bersabda, yang bermaksud : "seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan ibu bapanyalah yang mencorakkan sama ada ia menjadi seorang Yahudi , Nasrani , atau Majusi". Dengan adanya proses yang teratur dan sistematik ini, corak pertumbuhan dapat diramal dan jika terdapat gangguan pertumbuhan pada janin atau bayi dan kanak-kanak ianya dapat dikesan lebih awal. Pemantauan bagi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang sedang membesar dapat dikenalpasti agar bebas daripada sebarang permasalahan. Penting juga kepada semua terutama ibubapa untuk mempunyai pengetahuan mengenai teori perkembangan manusia supaya dapat memberikan penjagaan rapi dari segi pemakanan dan kesihatan yang teliti. Pengesanan lebih awal tersebut akan dapat membantu merawat punca penyakit jika didapati terdapat gangguan semasa proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih maka ibubapa perlu mendapatkan khidmat nasihat dan rawatan susulan supaya gangguan rersebut akan dapat diatasi dan proses pertumbuhan dan perkembangan selari dengan kematangan otak sekaligus kanak-kanak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan dapat melahirkan generasi yang mantap dari segi pemikiran, emosi dan jasmani dan sosial.

12

Penutup Perkembangan dalam satu bidang akan mempengaruhi perkembangan dalam bidang yang lain. Umpamanya, perkembangan aspek komunikasi yanng optimum akan mempertingkatkan kemahiran sosial si anak. Ini kemudiannya akan mempengaruhi kemahiran inteleknya, meningkatkan daya kreatif dan menonjolkan bakat semulajadi yang diwarisi dari ibu bapa atau nenek moyangnya. Jika seorang kanak-kanak mempunyai kecerdasan visual yang diwarisi daripada ibubapanya dan diberi peluang untuk berkomunikasi dan bebas mengembangkan potensinya, ini membolehkan perkembangan kemahiran motor kasar kepada motor halus semakin baik, kanak-kanak yang mewarisi bakat semulajadi daripada ibubapanya dalam bidang melukis akan dapat mengahsilkan lukisan yang cantik Negara memerlukan tenaga kerja yang mahir dan berfikiran positif. Ibu bapa mestilah mempunyai pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak, strategi pendidikan dan strategi pengubahsuaian tingkah laku supaya dapat mempengaruhi dan mencorakkan perkembangan anak mereka sepertimana yang di cita-citakan. Untuk mempertingkatkan potensi anak-anak , ibu bapa perlu mempunyai sikap dan amalan positif serta pengetahuan yang boleh membantu mempengaruhi perkembangan anak mereka dengan lebih mendalam lagi terutamanya dari segi kekuatan dan bakat semula jadi yang dimilikinya. Dengan ini, ciri -ciri positif yang dimiliki oleh anak mereka dapat di pupuk dan dirangsang untuk mencapai kecemerlangan.

Rujukan
1. Shahrol Lail Sujak, 2005. Hayat Manusia : Perwatakan Seorang Manusia . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Jamilah Jamalidin, 2002. Perkembangan Manusia dari Janin ke Dewasa: Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
13

3. Atan Long, 1978, Psikologi Pendidikan: Pertumbuhan dan Perkembangan Kanakkanak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Rahil Mahyuddin & Habibah Elias,2002. Psikologi Pendidikan untuk Perguruan : Pengaruh Perwarisan dan Persekitaran. Selangor: Karisma Publications. 5. Lester D. Crow & Alice Crow diterjemah oleh Habibah bt. Elias, Psikologi Pendidikan untuk perguruan: pertumbuhan dan perkembangan, Kuala Lumpur, dewan bahasa dan pustaka.
6. http://www.scribd.com/doc/13829674/PENGENALAN-PKK 7. http://www.scribd.com/doc/14163533/TEORI-PERKEMBANGAN-KANAK 8. http://www.scribd.com/doc/17888356/kajian-perkembangan-kanakkanak 9. http://home.hamidarshat.com/TENTANG%20KANAK-KANAK.htm 10. http://books.google.com.my/books?id=nAVqCBb-

dFsC&pg=PA59&dq=faktor+baka+dalam+perkembangan+manusia&lr=#v=onepage &q=faktor%20baka%20dalam%20perkembangan%20manusia&f=false
11. http://www.hemofilia.or.id/keturunan.php

14

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful