You are on page 1of 118

mh AllS sWU

mwm - 1

Jan 2014 Feb 2014

Ss -10

l aUUkM l aUUkM l aUUkM l aUUkM |


l aUUkM l aUUkM l aUUkM l aUUkM ||

|| apr lq ||

qWsqrqo xqi qW lUrh mSM merq lq |


3

Table of Contents:
#

Topics

Page

Introduction

Devi AshtAngam

sURya upaniShad

11

cAkShuSHOpaniShad

14

sUrya namaskAra mantraH

16

tryakShara sUrya mantraH japa krama

18

caturakShara arka mantra japa krama

21

aShTAkShara Aditya mantra japa krama

24

dashAkShara sUrya mantra japa krama

28

10

mArtAnDa bhairava mantra japa krama

32

11

mArtANDa bhairava AvaraNa pUjA krama

36

12

sUrya AshtOttara shatanAma stOtram - mahAbhAratE

43

13

sUrya AshtOttaram

45

14

sUrya sahasranAmam

49

15

sUryAShTakam

59

16

Aditya hRudayam

60

17

navagraha mantra

64

18

sUrya darshanam - bharathiyAr

71

19

Tanga viLakku Tamil Poem

73

20

nArAyaNa upanishad

75

21

aShTAkShari mantra japa krama

77

22

nArAyaNa AvaraNa puJa krama

81

23

viShNU Ashtottara shata nAma stOtram

88

24

hanumAn pancAkSHara mantra japa krama

91

25

hanumAn dvAdashAkSHara mantra japa krama

94

26

hanumAn ekAdashAkShara mantra japa krama

97

27

AnjanEya mAlA mantraH

100

28

AnjanEya AvaraNa pUjA krama

101

29

AnjanEya AshtOttara shata nAmAvali

107

30

AnjanEya sahasranAmam

108

31

Q & A - sadA vidyA anusaMhatiH

116

|| zuS apr lq ||
Introduction
Wishing you all a very happy and prosperous new year 2014.
During the month of January, we will be celebrating Hanumad Jayanthi (1 Jan 2014),
Pongal (makara sankarAnti 14 Jan 2014), and vaikuNTa EkAdashi (11 Jan 2014).
Thus, this issue comes with detailed tantrika vidhAnas for hanuman, sUrya NarAyaNa,
and mahAviShNu.
A complete treatise on sUrya nArAyaNA containing, Upanishads, ashtottaram,
sahasranAmam, mantrAs, AvaraNa pUjA paddhathi, and shlOkAs are included. A
beautiful picture of mArthANDa bhairva (as described in the sAradA tilakA dhyAna
shlokA) is included (thanks to AtmAnandanAthA for sharing this). mArthAnDa bhairava
japa krama and AvaraNa puja is also included. Since sUrya nArAyaNA is popularly
called as a namaskAra priya, the common namaskAra method that can be adopted by
everyone on Sundays is also included in this section. Tamil poems on Surya by
Bharatiar and ShrI Elandai Ramasami have been included for readers delight.
The mahAviShNu section contains the nArAyaNa Upanishad, aShtAkShari mantra japa
krama, AvaraNa kramas, and the viShNu AshTottara shlokam.
The HanumAn section contains the various mantras of Hanuman, tAntrika mAlA
mantras, AvaraNa pUjA krama, ashtottara nAmAvali, and the sahasranAma stOtram.
The 101st janma dina parvA of my pUjya paramaguru shrI pUrNAnandanAthA falls on
2nd Jan 2014. Pranams to His lotus feet.
ShrI. AtmAnandanAthA has penned the Q&A section for this issue. I would like to
sincerely thank him for his continued support and effort in making this magazine better
and valuable to the upAsakA community. This issue also comes with wood burning
paintings of SuryA, mahAviShNU, and HanumAn that were drawn by me about 8 years
ago. We have been running this magazine for 10 months now and will soon be
completing a successful one year. We would like to take this opportunity to get feedback
from the readers on the content, design, frequency of the release etc. so that
improvements can be made in the future.
Lalithai vEdam sarvam.
Surrendering to the holy pAdukAs of Shri Guru,

mMzqo xqi mMzllSlj


6

Su ql Aq
ASaU mUzuxr Ar muiql Suqll wQzi iiuiqM xMs mmgc x
xij xWU iUkl AlaW MUhr mUz Fku pupq l bh iiu qWMsm S
cxiiu Msm j iuM iiu qWra Z xSzu iiu ra S c iiu mUui a DU iiu
uw - ssimUxlSUmUpUM mxSxSkrj rj z (em q) xmrqq
luirwr |
qx
iiu Sux
Sl lirr
uxU
bOMSr
qx
iiu Sux
Sl lirr
uxU
bOMSr
qx
iiu Sux
Sl lirr
uxU
bOMSr

JAN 1

JAN 2

JAN 3

JAN 4

G ki

G ki

G ki

G ki

f Ms

g lri

O mw

P mMi

D phQ

E uuxl

F ueU

G zuSi

mMzllSlj

uqzllSlj

AllSllSlj

lllSlj

i MU

r MU

A MU

L - MU

JAN 5

JAN 6

JAN 7

JAN 8

G ki

G ki

G ki

G ki

Q AWMU

R o

h qlx

H iuUi

s MsxlSU

V lir

L lsmiM

xirllSlj

mhllSlj

xupullSlj

mipllSlj

c - MU

i MU

r MU

A MU

JAN 9

JAN 10

JAN 11

JAN 12

G ki

G ki

G ki

G ki

j iuM

S c

k e

l bh

L uer

A xuqs

A eusqsl

A c

xpallSlj

mMzllSlj

uqzllSlj

AllSllSlj

L - MU

c - MU

i MU

r MU

qx
iiu Sux
Sl lirr
uxU
bOMSr
qx
iiu Sux
Sl lirr
uxU
bOMSr
qx
iiu Sux
Sl lirr
uxU
bOMSr
qx
iiu Sux
Sl lirr
uxU
bOMSr
qx
iiu Sux
Sl lirr
uxU
bOMSr

JAN 13

JAN 14

JAN 15

JAN 16

G ki

G ki

G ki

G ki

m uM

T mh

o mS

p mr

A c

A eusqsl

A xuqs

L uer

lllSlj

xirllSlj

mhllSlj

xupullSlj

A MU

L - MU

c - MU

i MU

JAN 17

JAN 18

JAN 19

JAN 20

G ki

G ki

G ki

G ki

q Emxj

r zoS

U xmz

s m

L lsmiM

V lir

s MsxlSU

H iuUi

mipllSlj

xpallSlj

mMzllSlj

uqzllSlj

r MU

A MU

L - MU

c - MU

JAN 21

JAN 22

JAN 23

JAN 24

G ki

G ki

G ki

G ki

u Ux

z alk

w AMz

x ur

G zuSi

F ueU

E uuxl

D phQ

AllSllSlj

lllSlj

xirllSlj

mhllSlj

i MU

r MU

A MU

L - MU

JAN 25

JAN 26

JAN 27

JAN 28

G ki

G ki

G ki

H zzl

W u

V es

mju

A zu

C lirYs

A paqsl

A MqU

A MqU

xupullSlj

mipllSlj

xpallSlj

mMzllSlj

c - MU

i MU

r MU

A MU

JAN 29

JAN 30

JAN 31

FEB 1

H zzl

H zzl

H zzl

H zzl

M z

Z xSzu

a DU

b xukr

A paqsl

C lirYs

D phQ

E uuxl

uqzllSlj

AllSllSlj

lllSlj

xirllSlj

L - MU

c - MU

i MU

r MU

mu Slpr
Aquxr
qx xUli
mhq
Mwh Aq
Mwh ciSz
Aquxr

America

India

31 Dec 2013

1 Jan 2014

14 Jan 2014

14 Jan 2014

15 Jan 2014

15 Jan 2014

23 Jan 2014

24 Jan 2014

29 Jan 2014

29 Jan 2014

30 Jan 2014

30 Jan 2014

Alr me Slpr
America

zYs cij
Mwh cij

India

4 Jan 2014

4 Jan 2014

19 Jan 2014

20 Jan 2014

uzw mu Slpr
America

uMhP LMSz
qMU xUli
WlqS erli
mhllSlj elq Sl mu

India

11 Jan 2014

11 Jan 2014

14 Jan 2014

14 Jan 2014

31 Dec 2013

1 Jan 2014

2 Jan 2014

2 Jan 2014

xrlUrh xuq mSM merq lq


10

xr EmlwS
pS Mhp hrq Su | pS mzrqpre |
xjUUxiuxxilp: urzq SuWi rSr |
xuxj l ClS uu | xuxj l mw uuS |
xuxj lxir AUlq | xuxj l oWxmiSki |
zli zli zli |
Aj xrjuUx urZrxrq |
o Gw | ar NlS | ASir Sui |
Wx xWqallUrhr oe | ssZ z | urSSxaxr MsMq |
ciukmwj xSkrj ulra |
wOxuURl oel wQ Uqoexxjiq |
xmiUjl WUhruh cipe |
mrpruUSWxi MscmhiU |
xrlUrh r Lu uS x u oh |
ppuxxu |
iixuiuUhr pa Suxr kqW | kr r l mcSri |
xr Aiq eaixixjw | xr Zsuql pil erli |
xr melrqiq lqxi ASir |
iuqu mir Mq Mix | iuqu mir ox |
iuqu mir uwhUx | iuqu mir Sx |
iuqu mirqax | iuqu mir reUx |
iuqu mir xqx | iuqu mirqjux |
iuqu xu NlSx | ASirreri | ASirqeri |
11

ASirSm erli | ASireerieri | ASirSurq Sz erli |


ASiru erli | ASirS erli | ASir u Lw LilqhQs imi |
AxuSir o | ASirliMUhqlocWU |
ASiru url xqlSlml mh |
ASir u iuYcUxlbh |
ASir u uYmhmSmrmxj |
ASir u zoSxmzmUxalk |
ASir u uclSlaqluxallS |
AllSqr lqr ulqr ASir |
lq qr plu qirq mW |
pewhu uWiu lq |
xruli pil xrh msil i |
xr sr mmluli r xr xWqu c |
cl Su xui cl Ei mui |
cki Ski l |
ASirr uW xWx MUhr kqW | i xr mcSri |
xui mixui mUxiixuiUixuikUi |
xui l xui xui xuii xui l Uxi Sbqr |
CirMU o | bhUi AU | xr CirUrq |
ASir Ci hrUh | Lixru xrxrU ql |
r xSWUWemi x u oh pui x u oh pui |
xrpqZ emiu qWurkprimqcri |
Asqlzri | Aprphimi pui |
Aaqraqlimi pui | miixqpwhimi pui |
12

Axixqpwhimi pui |
qkr xrpqZ mPi | ximmgcqWmiMimqcri |
xw xu u l MgcSm l Mxqcimzxri |
r Li qWpa mi mPi x parugeri |
mzlulSi | uSj spi |
Msqiiemiu GiziTsqumli | r WxiSir emi x qWqir iUi x
qW qir iUi |
r Lu uS | Cirmlwi |
pS Mhp hrq Su | pS mzrqpre |
xjUUxiuxxilp: urzq SuWi rSr |
xuxj l ClS uu | xuxj l mw uuS | xuxj lxir
AUlq | xuxj l oWxmiSki |
zli zli zli |

13

cwmlwi
Axrw ur AWoklr Gw | ar NlS | xr Sui |
cUalur ulra |
c c c iexjUpu | q mW mW |
iuUiq cUal zqr zqr |
qqeim ie Szr Szr |
rjWqklxr ij Msmr Msmr |
Msrh M M |
rl qq muelqmeil c miUkM SwMil xuh lqsr lqsr |
lqxieS Surr pxMUr |
lq MsrhMUr Aqir | lq xrr |
lq paui xrr Aiex lq |
ZcUr lq | qWi lq | Uex lq | iqx lq |
Axi q xqr | iqx q eriaqr | qirq Aqi aqr |
Ewh paulNcm | Wx paul zcUmim |
r Cq cwqi u oh lirqkri l ixr AUa pui |
l ixr Ms Alk pui | l ixr Ms Alk pui |
A ohl aWriu uxpui |
um bhl eiuSx WUhqr eriUM imliq |
xWx Uzq zikuiql mUmelqSrirw xr |

14

lq paui ASirr Aiex xrWuWl uWlrWuWl uWl


xuW |
ur xmh EmxlSUlS mrqk Gwr ljql |
AmkuliqhW mk c qqakrxqkru ol||
mhQUMr lq | mwMUhr lq | Aqshr lq | Mqshr lq |
umr lq | qWuwhu lq |

15

xr lqxMU ql

E qqW | qr lq |
AUWU Suq | Uur lq |
Sa qq xr | xrr lq |
WUqhgc lzr | plu lq |
zMw q WUqhq | Zar lq |
UmhMx Sbqx | mwh lq |
Aj WUSuw q | WUhrapr lq |
WUqhSbqx | qUcr lq |
ESaSrqSir | ASirr lq |
ul xWx xW | xu lq |
wli qq Ulurl | AMr lq |
q AW wi Ujq | pxMUr lq |

E qqW AUWU Suq | qUupr lq |


Sa qq xr WUqhgc lzr | xr plpr lq |
zMw q WUqhq UmhMx Sbqx | Za mwpr lq |
Aj WUSuw q WUqhSbqx | WUhrap qUcpr lq |
ESaSrqSir ul xWx xW
| ASir xuipr lq |
wli qq Ulurl q AW wi Ujq | AM pxMUpr lq |

E qqW AUWU Suq Sa qq xr WUqhgc


lzr | q Uu xr plpr lq |
zMw q WUqhq UmhMx Sbqx Aj WUSuw q
WUqhSbqx | Za mw WUhrap qUcpr lq |
ESaSrqSir ul xWx xW wli qq Ulurl q AW
wi Ujq | ASir xui AM pxMUpr lq |
16

E qqW AUWU Suq Sa qq xr


WUqhgc lzr zMw q WUqhq UmhMx Sbqx | q Uu xr pl
Za mzpr lq |
Aj WUSuw q WUqhSbqx ESaSrqSir
ul xWx xW wli qq Ulurl q AW wi Ujq | WUhrap qUcrSir
xui AM pxMUpr lq |
E qqW AUWU
Suq Sa qq xr WUqhgc lzr zMw q WUqhq UmhMx Sbqx
Aj WUSuw q WUqhSbqx ESaSrqSir ul xWx xW wli qq
Ulurl q AW wi Ujq | q Uu xr pl Za mz WUhrap qUcrSir
xui AM pxMUpr lq |

17

rU xr ql em q
Axr xr qlxr |
o Gw | ar NlS | xr Sui |
mwj ulra
MUlrx
A Apr lq |
D ielpr lq |
F qkrqpr lq |
L AlqMpr lq |
A Mlpr lq |
A MUisMUmpr lq |

Alrx
A Srr lq |
D zUx xuW |
F zZr uwO |
L Mucr W |
A lrr uwO |
A Axr TO |

ppuxuU Ci Saolk
krlq
UqoexlqzwahMxlk
pl xqxi eaiqkm peq |
mrpruUl Ski MUoeqhYrqsqhc lq ||

18

mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |
qs ql
x
Alrx
A Srr lq |
D zUx xuW |
F zZr uwO |
L Mucr W |
A lrr uwO |
A Axr TO |
ppuxuU Ci Sauqa |

19

krlq
UqoexlqzwahMxlk
pl xqxi eaiqkm peq |
mrpruUl Ski MUoeqhYrqsqhc lq ||
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

20

ciUU AM ql em q
Axr AM qWqlxr |
Ae Gw | ar NlS | AM Sui |
Ap xSkrj em ulra |
MUlrx
Apr lq |
ielpr lq |
qkrqpr lq |
AlqMpr lq |
Mlpr lq |
MUisMUmpr lq |

Alrx

Srr lq |
zUx xuW |
zZr uwO |
Mucr W |
lrr uwO |
Axr TO |

ppuxuU Ci Saolk
krlq
pxuS Ub qs xTUSqi c Uger UZ
x xlimi Mi xuU Mqs em pxUp mpp |
uMzMz eusSicU ki mzMz
pil p i xilpui ealqiUM uml ||

21

mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |
qs ql
Wx
Alrx

Srr lq |
zUx xuW |
zZr uwO |
Mucr W |
lrr uwO |
Axr TO |

ppuxuU Ci Sauqa |

22

krlq
pxuS Ub qs xTUSqi c Uger UZ
x xlimi Mi xuU Mqs em pxUp mpp |
uMzMz eusSicU ki mzMz
pil p i xilpui ealqiUM uml ||
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

23

AU ASir ql em q
Axr ASir qW qlxr
pau (Supa) Gw | ar NlS | ASir Sui |
oe | z |
xrlUrh xuq mxS xSkrj em ulra |
MUlrx

Alrx

xirie euseeusqh W TO xuW Apr


lq |
oie euseeusqh W TO xuW ielpr
lq |
uwhie euseeusqh W TO xuW qkrqpr
lq |
Sie euseeusqh W TO xuW AlqMpr
lq |
uie euseeusqh W TO xuW Mlpr
lq |
xuie euseeusqh W TO xuW
MUisMUmpr lq |

xirie euseeusqh W TO xuW Srr lq


|
oie euseeusqh W TO xuW zUx xuW
|
uwhie euseeusqh W TO xuW zZr
uwO |
Sie euseeusqh W TO xuW Mucr W |
uie euseeusqh W TO xuW lrr
uwO |
xuie euseeusqh W TO xuW Axr TO
|

mgcqi lrx
A ASirr lq - zUx
C Uur lq - qZ
E plu lq - Sr
G pxMUr lq - a
s xrr lq - mSr

24

AU lrx

lq - zUx
b lq - qZ
h lq - aV
x lq - Sr
r lq - ESU
A lq - lp
S lq - s
ir lq - mSr

ppuxuU Ci Saolk
krlq
Ahhme lwhh MqspiuU MUSkl |
xucWiqhQsxh UuUMsmziMsui ||
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

25

qs ql
bh xr ASir |
Alrx

xirie euseeusqh W TO xuW Srr lq |


oie euseeusqh W TO xuW zUx xuW |
uwhie euseeusqh W TO xuW zZr uwO |
Sie euseeusqh W TO xuW Mucr W |
uie euseeusqh W TO xuW lrr uwO |
xuie euseeusqh W TO xuW Axr TO |

ppuxuU Ci Sauqa |
krlq
Ahhme lwhh MqspiuU MUSkl |
xucWiqhQsxh UuUMsmziMsui ||
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |
26

MlM laU xqO xrlUrh xuq mSM merq lq

27

SzU xr ql em q
Axr SzU xr qlxr |
Supa Gw | ar NlS | xr Sui |
oe | z |
Ap xSkrj em ulra
MUlrx

Alrx

xirie euseeusqh W TO xuW Apr


lq |
oie euseeusqh W TO xuW ielpr
lq |
uwhie euseeusqh W TO xuW qkrqpr
lq |
Sie euseeusqh W TO xuW AlqMpr
lq |
uie euseeusqh W TO xuW Mlpr
lq |
xuie euseeusqh W TO xuW
MUisMUmpr lq |

xirie euseeusqh W TO xuW Srr lq


|
oie euseeusqh W TO xuW zUx xuW
|
uwhie euseeusqh W TO xuW zZr
uwO |
Sie euseeusqh W TO xuW Mucr W |
uie euseeusqh W TO xuW lrr
uwO |
xuie euseeusqh W TO xuW Axr TO
|

ppuxuU Ci Saolk
krlq
zhqpW xxji lrl uSruaW
Slqoeraprl Ski Wxi musmpq |
MrUSWUMhkU MhssxiMhQs
sMim ulzmslMU xr ahok pe ||

28

mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |
qs ql
bh xr ASir
Alrx

xirie euseeusqh W TO xuW Srr lq |


oie euseeusqh W TO xuW zUx xuW |
uwhie euseeusqh W TO xuW zZr uwO |
Sie euseeusqh W TO xuW Mucr W |
uie euseeusqh W TO xuW lrr uwO |
xuie euseeusqh W TO xuW Axr TO |

ppuxuU Ci Sauqa |

29

krlq
zhqpW xxji lrl uSruaW
Slqoeraprl Ski Wxi musmpq |
MrUSWUMhkU MhssxiMhQs
sMim ulzmslMU xr ahok pe ||
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

30

mMz zYirqo xWi qihQ pUu mSM merq lq |


31

qihQ pUu ql em q
Axr qihQ pUu qWqlxr |
o Gw | ar NlS | qihQ pUu Sui |
mMzz xWi qihQ pUu mxS xSj em ulra |
MUlrx
E P xrr qkrqpr lq |
L P pxMU ielpr lq |
A P pl Apr lq
A P Uu AlqMpr lq |
C P SuMU MlMpr lq |
mgcqi lrx
A ASirr lq - zUx
C Uur lq - qZ
E plu lq - Sr
G pxMUr lq - a
s xrr lq - mSr

32

wQ lrx
A P r Srr lq |
D P r zUx xuW |
F P r zZr uwO |
L P r Mucr W |
A P r Axr TO |
A P r lrr uwO|
P r urmM Mri |
krlq
Wqqpemusmiqlec cZOum
c z xmz xhqicUqqs Mmsq |
WxiqpeSkl lrlusxS uSuYpUq
qhQ ussp qhqrqMO WUSmi peq ||
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

33

qs ql
P r
Alrx
A P r Srr lq |
D P r zUx xuW |
F P r zZr uwO |
L P r Mucr W |
A P r Axr TO |
A P r lrr uwO|
ppuxuU Ci Sauqa |

krlq
Wqqpemusmiqlec cZOum
c z xmz xhqicUqqs Mmsq |
WxiqpeSkl lrlusxS uSuYpUq
qhQ ussp qhqrqMO WUSmi peq ||

34

mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

35

qihQ pUu AuUh me q


mP me

mpir lq |
uqsr lq |
xUr lq |
xqUkrr lq |
mUqxZr lq |
U Smir lq |
U xqr lq |
err lq |
U pSr lq |
U upir lq |
U uqsr lq |
U Aqbr lq |
U uir lq |
U xuiqZr lq |

ouwhzuiqM xUr ramPr lq |


ssZMqsxlr lq |

36

qihQ pUu AuWlq Wqqpemusmiqlec cZOum


c z xmz xhqicUqqs Mmsq |
WxiqpeSkl lrlusxS uSuYpUq
qhQ ussp qhqrqMO WUSmi peq ||
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUur lq | - AuWi pu | - AuWl qS mSzr
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUur lq | - xjmi pu | - xjmh qS mSzr
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUur lq | - xxji pu | - xxji qS mSzr
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUur lq | - xk pu | - xk qS mSzr
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUur lq | - xqqZ pu | - xqqZ qS mSzr
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUur lq | - AuMhPi pu | - AuMhQlqS mSzr
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUu mSM merq lq || - ulSl Sl rl qS mSzr

37

rj z wQz EmcU me mgcmcU me u Mi | ulSl kl rl qS


mSzr |
(Do Shodasa upacara puja or panchopacara depending on the time and convenience)

wQ imhq A P r Srr lq | Sr z mSM merq imrq lq |


D P r zUx xuW | zU z mSM merq imrq lq |
F P r zZr uwO | zZ z mSM merq imrq lq |
L P r Mucr W | Muc z mSM merq imrq lq |
A P r Axr TO | Ax z mSM merq imrq lq |
A P r lrr uwO | l z mSM merq imrq lq |
sr imhq P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUu mSM merq imrq lq | (10 uUq)
mjquUhq

38

Uur lq | Uu mSM merq imrq lq |


plu lq | pl mSM merq imrq lq |
pxMUr lq | pxMU mSM merq imrq lq |
xrr lq | xr mSM merq imrq lq |
Ewr lq | Ew mSM merq imrq lq |
mr lq | m mSM merq imrq lq |
mpr lq | mp mSM merq imrq lq |
xlkrr lq | xlkr mSM merq imrq lq |

ASirr lq | ASir mSM merq imrq lq |


Li mjquUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei
xlimi xli xli lq |
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUu mSM merq imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr mjquUhclq ||
All mjquUhcll qihQ pUu mrjq |
iruUhq
A P r Srr lq | Sr z mSM merq imrq lq |
D P r zUx xuW | zU z mSM merq imrq lq |
F P r zZr uwO | zZ z mSM merq imrq lq |
L P r Mucr W | Muc z mSM merq imrq lq |
A P r Axr TO | Ax z mSM merq imrq lq |
A P r lrr uwO| l z mSM merq imrq lq |
Li iruUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei
xlimi xli xli lq |
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUu mSM merq imrq lq | (3 uUq)
39

Apx q SW zUhai uixs |


pYir xqmr ipr iruUhclq ||
All iruUhcll qihQ pUu mrjq |
iiruUhq

zzl lq | clS mSM merq imrq lq |


okr lq | ok mSM merq imrq lq |
oWxmir lq | oWxmi mSM merq imrq lq |
zr lq | z mSM merq imrq lq |
AUMr lq | AUM mSM merq imrq lq |
qlSr lq | qlS mSM merq imrq lq |
UWu lq | UW mSM merq imrq lq |
Miu lq | Mi mSM merq imrq lq |

Li iiruUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei


xlimi xli xli lq |
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUu mSM merq imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr iiruUhclq ||
All iiruUhcll qihQ pUu mrjq |

40

iUruUhq

s ClSr lq | ClS mSM merq imrq lq |


U Aalr lq | Aal mSM merq imrq lq |
O rqr lq | rq mSM merq imrq lq |
lGir lq | lGi mSM merq imrq lq |
u uhr lq | uh mSM merq imrq lq |
r uru lq | ur mSM merq imrq lq |
x xqr lq | xq mSM merq imrq lq |
W Dzlr lq | Dzl mSM merq imrq lq |

Li iUruUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei


xlimi xli xli lq |
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUu mSM merq imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr iUruUhclq ||
All iUruUhcll qihQ pUu mrjq |
mgcquUhq

u uer lq | ue mSM merq imrq lq |


z zr lq | z mSM merq imrq lq |
S ShQr lq | ShQ mSM merq imrq lq |
Z Zr lq | Z mSM merq imrq lq |
41

m mzr lq | mz mSM merq imrq lq |


A Azr lq | Az mSM merq imrq lq |
m mr lq | m mSM merq imrq lq |
z zsr lq | zs mSM merq imrq lq |

Li mgcquUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei


xlimi xli xli lq |
P r bh xr ASir P r - mMz z xWi qihQ
pUu mSM merq imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr mgcquUhclq ||
All mgcquUhcll qihQ pUu mrjq |
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

42

xrU zilq xiq


xrrq paxiu mwM xui Uu |
apxiqle Ms qirki mpMU || 1
mjurm ie Z ur mUrhq |
xq oWxmi z okUM Lu c || 2
ClS uuxulSmiz zc zU zlU |
o uwh S xMlS uuh rq || 3
ui ePUalUlklxiex mi |
kqkue uSMi uS uSuWl || 4
Mi i mU Ms xuqUr |
Ms M qWi m qx Gixij || 5
xuixMUij Msc upux |
mw zi ra urur xlil || 6
sMkr mekr uMq iqlS |
uh xaUz eqi eulUW || 7
pir pimi xupilwui |
qh xuh piS MqS xuiqZ || 8
er uzs uUS zba mhkUh |
kluiUkqMiUSSuSi xi || 9
43

SziqUulS mi qi miqW |
xuaU meU qU umq || 10
SWMi mzliiq uiq uiqZ |
cUcUiq xqiq qh umwlui || 11
Ci qWpUi kiU kqr xuS AUhrMmuh xr AU zilq
xi xmhq

44

xr AUq

Ahr lq
zUhrr lq
MhUxxlku lq
Axqlosr lq
AiUMr lq
ASirr lq
ASpir lq
AZsaquSl lq
Acrir lq
AZsr lq 10
Allir lq
Clr lq
umr lq
Cerr lq
ClSr lq
plu lq
ClSUqlSUmir lq
ulSlrr lq
Dzr lq
xmxr lq 20
xzsr lq
xucx lq
uxmSr lq
uxu lq
uxSur lq
Eeeusr lq
45

Eamr lq
Ekuar lq
uuxui lq
EiMUhesr lq 30
wMzr lq
Fexusr lq
uUr lq
leUr lq
err lq
FrpumrxUjr lq
Gwulr lq
akl lq
GYcUr lq
Gexupucr lq 40
lirxiirr lq
GMU qiMuh mr lq
Eeeusiex lq
Gklj qr lq
mwMUr lq
smiSljr lq
zlir lq
MliSr lq
blr lq
MliMlMpwhr lq 50
Zir lq
sliZsSirr lq
xirllSxuml lq
AmuamSr lq
46

AizUhrr lq
LMMl lq
paui lq
xxjirliMUh lq
ahiql lq
bhpi lq 60
oWi lq
oh lq
LrSr lq
zur lq
WUSr lq
zUr lq
SzSM xmMzMr lq
puzrr lq
AexMUr lq
erl lq 70
eaSllS Wiu lq
elqqireUurkueir lq
Exjl xqRUjxjr lq
AxUUr lq
MqlrMUr lq
Aoeusspr lq
AlioWmMzMr lq
Aclirr lq
Aiqmh lq
Acrir lq 80
AqUzr lq
mUxq eriw lq
47

AWxMUr lq
Uur lq
WUr lq
mUqiql lq
ihr lq
uUhrr lq
aWhqmir lq
pxMUr lq 90
ASqkrliUWir lq
xZrmSr lq
xMseaiqmir lq
xrr lq
Mur lq
lUrhr lq
mUzr lq
iemr lq
WUhrapr lq
xqmiMUr lq 100
L CjSr lq
Almxr lq
qi lq
rx lq
pMOxZrmSrl lq
lZsaqur lq
lirllSr lq
xrr lq 108

48

Surya sahasranAma

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

xrMq
ASSu lqxipr mxS qq pxMU |
SuMU lqxipr mpMU lqxii || 1
xmi UjqR mchQ Mzrmiqeq |
imkU Su i xr mhqqrWq || 2
sWi UjqR xusMmiqWq |
qWmmWU Su i xr mhqqrWq || 3
ahr c qWzU ouwhqWUq |
qWmmWU Su i xr mhqqrWq || 4
oWi ie mgegc urqMzqu c |
mpgcxusMl i xr mhqqrWq || 5
olkMmwmxz WUMhQspwiq |
LMckU Su i xr mhqqrWq || 6
i xr eaiMiU qWiemSmlq |
qWmmWU Su i xr mhqqrWq || 7
i xr eai lj lulqSq |
qWmmWU Su i xr mhqqrWq || 8

59

ASir Srq
ii rmUli xqU clir xjiq |
Uuh cai SwOu rr xqmxjiq || 1
Sui xqaqr Sqprai Uhq |
EmaqrouSqqaxir paulw || 2
Uq Uq qWoW zh a xlilq |
rl xulUxuix xqU uerwrx || 3
ASirSr mhr xuzulzlq |
eruW emirqr mUq zuq || 4
xuqsqsr xummmhzlq |
cizMmzql Aruklqqq || 5
Uzqqli xqli SuxUlqxMiq |
merxu uuxuli pxMU pulU || 6
xuSuiqM w iexu Uzqpul |
Lw SuxUahssMl mi apxip || 7
Lw o c uwh zu xMlS memi |
qWlS klS Ms rq xq m mi || 8
mUi uxu xkr l qi ql |
uru memh GiMi mpMU || 9
60

ASir xui xr Za mw apxiql |


xuhxSz plWUhrUi SuMU || 10
WUS xWxc xmixmiqUcql |
iqUlqjl zpxiu qihQ Azql || 11
WUhrap zzUUximl pxMU Uu |
AalapSi m z zzUlzl || 12
urqljxiqpS GarexqmUa |
bluUm q ulkruj msuq || 13
Aim qhQs qir ms xuiml |
Muu qWie U xupuu || 14
laWiUhqkm upul |
iexqm iexu Sziqqxi i || 15
lq mur aUr mqrSr lq |
eriahl mir Slkmir lq || 16
err erpSr Wrr lq lq |
lq lq xWxz ASirr lq lq || 17
lq Ear uUr xr lq lq |
lq mmokr qihQr lq lq || 18

61

ozlcrizr xrrSirucx |
pxui xupr USr umw lq || 19
iqblr Wqblr zblrqiiql |
Miblblr Sur eriw mir lq || 20
imicqMUpr ur uMqh |
lqxiqplblr cr sMxh || 21
lzrirw u pi iSu xei mp |
mrirw imirw uwirw apxip || 22
Lw xmiw eai piw mUli |
Lw LualW c Ts cualWhq || 23
uS Giuu Gil Tsqu c |
rl Mirl sMw xu Lw Uu mp || 24
Ts i
Llqmix McNw MliUw prw c |
Mirl mw MuxSi Ubu || 25
merxulqMa SuSu eaimiq |
Lii ahi emiu rw uerwri || 26
Axqlh qWoW Uuh iu ukwrx |
LuqYiu iSaxir eaq c rjaiq || 27
62

LiiNiu qWie lzMpuS |


kUrqx xmi Ubu mriiqul || 28
ASir mr emiu i mU Wwqumiul |
Ucqr zcpiu klUSr urul || 29
Uuh mr iq rr xqmaqi |
xu rl qWi uk ixr kipui || 30
Aj UuUuSUr Uq qSiql mU mwrqh |
lzcUmixr uSiu xUahqkrai ucxiuUi || 31

63

luaW ql
ASir ql

krl zsM
mirSu uzS xWxqUcp zpipqSzq |
xmia xSkueWxiq A Su peW qWU Soe ||

ql EU zsM mhu cqoU squrqoe iju c |


oe irzU r ii mssuqUi ||
aWkUer ii ASirr iju c |
Ali mrxi ur qlrU xqi ||
ql - yx A aWkUer ASirr xuW |
ar - pxMUr uW qWiMUr kqW i ASir mcSri |
clS ql

krl zsM
zmpqhmr zzqzlqsxjiquq |
iqmi lUeraqWxi krr Soe zzl aWzq ||

64

ql EU zsM r c WUh c Mlioexqluiq |


WUizoS xrer zlrlxuUxriq |
loe ii qkr clSrlizqU xqi ||
ql - c clSr lq |
ar - UWhzr uW xk Wxir kqW ilS mcSri |
pq ql

krl zsM
mimiarlp aWz xWxlxj MqsxWxiq |
xUxU meimSm pq Srs Sr xqUq ||

ql EU zsM cUh WUhoe Yqh zuUmi |


ukoe ii qkr aWkmir ii |
pqrli mr m ql mgcSzU ||
ql - L yx S M aWkUer pqr xuW |
ar - AUMr uW Uuhr kqW i pq mcSri |
65

ok ql

krl zsM
xqiqe Wxai oW zlSm xmzWxiq |
Srlk pwhpwi ok xqU qlxmeWq ||

ql EU zsM mhu c ij xMlS Ux c wQll |


qkrm qWlji okrli c irq |
okxr aWljr qliSzU ||
ql O aWlji okr xuW |
ar - UWhrr uW clS mr kqW ixqr mcSri |

oWxmi ql

krl zsM
ieqr zzsWxi xUlSer xiimSmq |
qklk Wxiai oW a xqU qlx meWq ||

66

ql EU zsM mhu c mU sq ucum reri |


clS qP ii mi aWkmir lq ||
ii oWxmirm ii eqioeMq |
m sqlUe c uxl me ij |
Ali lU xqZri mgcuzU ql ||
ql - Z L as aWkmir oWxmir (u) o P L P P
xuW |
ar - AUxr uW uazr kqW i eu mcSri |
z ql

krl zsM
xlimiMgcllp pe Srs miqoU kixUWlzsq |
gcxl xUxuimSm z xqU lrl S meWq ||

ql EU zsM mhuqkuoe c xiloexqluiq |


zuoe ii qkr aWUr u ml |
zrhizqU cu osiSzU ||
ql - L e a aWUr zr lq |

67

ar - paur uW ukzr kqW izz mcSri |

zl ql

krl zsM
lsgellp qWUm aWU mzpemhq |
xUxUh prS oW zl xqU qlxmeWq ||

ql EU zsM iU s r cu oe zU Fkua |
aWcuilm zlUr u ii ||
qSl uxl zUli lUqSSq |
zlUr Suxr qluzU xqi ||
ql - aWcuil zlUr Ys L x xuW |
ar - zlUr uW Nr mr kqW iqlS mcSri |

68

UW ql

krl zsM
ziqxqliMqm bU c uQrlp uoWq |
sYrUmSqS c UW aWlS Sr xqUq ||

ql EU zsM mhu Uxlraq iAraq c aeiq |


iiwOkUh c UWu WuruWl ||
s sqxij pq li ulqSiq |
UWuzU os rjpTsmS ||
ql - W W O OkUh UWu U p xuW |
ar - xWMrr uW kquhr kqW i UW mcSri |

Mi ql

krl zsM
ssr prS ell MwhqopixpqMuUq |
MwhqoU zzsWxi Mi pe qlxmeWq ||

ql EU zsM 69

mhu xMs uxiim Umh |


Mium ii mlS z mrxij |
MiUr ql m Su mgcSzU ||
ql - Umh Miu L x xuW |
ar - o mr uW cuhr kqW i Mi mcSri |

70

,
!

71

72

.
-

73

qWsqrqo xWi qWlUrh mSM merq lq |


74

lUrh Emlwi
xW luui xW l pl | xW ur MUuuW | iexulukiqxi | q
uwuW | zli zli zli ||
Aj mw W u lUrhMqri me xeri |
lUrhimh eri | ql xulSrh c |
Z ureriUm mju uxr kUh |
lUrhSo eri | lUrhSS eri |
lUrhSlS eri | lUrhimemir merli |
lUrhSSzSir S uxu xuh c NlSx |
lUrhSu xqimli | lUrh muili | lUrh msrli |
Aj lir lUrh | o lUrh | zu lUrh |
z lUrh | umjur c lUrh |
Ms lUrh | Sz lUrh | Fku lUrh |
Ak lUrh | AlioW lUrh | lUrh LuS~q xu |
ri rpur | lwMs lUgel luMsm lUZri z Su LM lUrh
|
l irxi Mi | r Lu uS | x uwhUu pui x uwhUu pui |
Aqira urWUi | lq Ci mi | lUrhrirmUi |
AqirMU | lq Ci AU | lUrhri mgcUh |
Li lUrhxrU mSq |
r W u lUrhxrU mSqkri | AlmouxxuqrUi |
ulSi memir Urxmw amirq |
iiqiiuqzli iiqiiuqzli Ci | r Lu uS |

75

mirallS om mhuxumq | AMU EMU qMU Ci |


ilMk xqpUSiSqi |
rqYiu qcri ra elqxxUolkli |
lq lUrhri qlmxM |
uMhPpulsM aqwri |
iSS mU mhQUM ulblq | ixqSSulqq |
ohr SuM m ohr qkxSlq |
xupixjqM lUrhq | MUhmqMU mUoq |
LiSju zUrki miUkrl UMi mm lzri |
xrqkrl SuxMi mm lzri |
qkrlSlqSrpqZkrl mgcmiMmiMimqcri |
xu uS mUrh mhr spi |
lUrhxrerqumli lUrh xrerqumli |
r Lu uS | Cirmlwi |
xW luui xW l pl | xW ur MUuuW | iexulukiqxi | q
uwuW | zli zli zli ||

76

lUrh AU qW ql em q
Axr qW AU qW qlxr |
xkrlUrh Gw | Su ar NlS | mUqiq Sui |
A oeq | Ar z |
MUlrx
sMr xuW Apr lq |
qWsMr xuW qkrqpr lq |
uUsMr xuW AlqMpr lq |
sMr xuW Mlpr lq |
xWxsMr xuW MUisMUmpr lq |

ppuxuU Ci Saolk
Srr lq
l zUx xuW |
q zZr uwO |
l Mucr W
U lrr uwO
r Axr TO
h ESlr lq |
r mr lq |
lq - Sh iel |
l lq - Sh qkrq |
q lq - Sh AlqM |
77

Alrx
sMr xuW Srr lq |
qWsMr xuW zUx xuW |
uUsMr xuW zZr uwO |
sMr xuW Mucr W |
xWxsMr xuW Axr TO |

l lq - Sh MlM |
U lq - uq MlM |
r lq - uq AlqM |
h lq - uq qkrq |
r lq - uq iel |

r lq mUr mjuriql lq | - mSr


h lq mUr Auiql lq | - a
r lq mUr ieiql lq | - Sr
U lq mUr uruiql lq | - uSl
l lq mUr AMziql lq | - zUx
q lq mUr AWMUiql lq | - S
l lq mUr qWSiql lq | - S
lq mUr mMiriql lq | - xu

krlq
AMkp MUOluiqMUsxiMhQs SmiUeiMrU MxippzoscUWU xmiqoU c |
llUzppUhzire kUzsm
ulS SxxiucqoWSUaS uul qMlSq ||
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
78

x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |


qs ql
lq lUrhr
Alrx
sMr xuW Srr lq |
qWsMr xuW zUx xuW |
uUsMr xuW zZr uwO |
sMr xuW Mucr W |
xWxsMr xuW Axr TO |
ppuxuU Ci Sauqa |
krlq
AMkp MUOluiqMUsxiMhQs SmiUeiMrU MxippzoscUWU xmiqoU c |
llUzppUhzire kUzsm
ulS SxxiucqoWSUaS uul qMlSq ||

79

mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

80

lUrh AuUh me q
mP me

uqsr lq |
EiMwhr lq |
lr lq |
rr lq |
rar lq |
mr lq |
xirr lq |
Dzr lq |
AlaWr lq |
lq paui uwhu xupiiql uxSur xuiqxrarammPiql lq

qW lUrh AuWlq AMkp MUOluiqMUsxiMhQs SmiUeiMrU MxippzoscUWU xmiqoU c |


llUzppUhzire kUzsm
ulS SxxiucqoWSUaS uul qMlSq ||
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrhr lq |
- AuWi pu | - AuWl qS mSzr
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrhr lq |
81

- xjmi pu | - xjmh qS mSzr


lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrhr lq |
| - xxji pu | - xxji qS mSzr
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrhr lq |
- xk pu | - xk qS mSzr
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrhr lq | - xqqZ
pu | - xqqZ qS mSzr
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrhr lq |
- AuMhPi pu | - AuMhQlqS mSzr
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrh mSM merq
lq | - ulSl Sl rl qS mSzr

rj z wQz EmcU me mgcmcU me u Mi | ulSl kl rl qS


mSzr |
(Do Shodasa upacara puja or panchopacara depending on the time and convenience)

wQ imhq sMr xuW - Srr lq | Sr z mSM merq imrq lq |


qWsMr xuW - zUx xuW | zU z mSM merq imrq lq |
uUsMr xuW - zZr uwO | zZ z mSM merq imrq lq |
sMr xuW - Mucr W | Muc z mSM merq imrq lq |
xWxsMr xuW - Axr TO | Ax z mSM merq imrq lq |

sr imhq 82

lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrh mSM merq


imrq lq | (10 uUq)
mjquUhq
sMr xuW - Srr lq | Sr z mSM merq imrq lq |
qWsMr xuW - zUx xuW | zU z mSM merq imrq lq |
uUsMr xuW - zZr uwO | zZ z mSM merq imrq lq |
sMr xuW - Mucr W | Muc z mSM merq imrq lq |
xWxsMr xuW - Axr TO | Ax z mSM merq imrq lq |

Li mjquUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei


xlimi xli xli lq |
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrh mSM merq
imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr mjquUhclq ||
All mjquUhcll qW lUrh mrjq |
iruUhq
uxSur lq | uxSu mSM merq imrq lq |
xwhr lq | xwh mSM merq imrq lq |
mqlr lq | mql mSM merq imrq lq |
Alr lq | Al mSM merq imrq lq |
83

zlir lq | zli mSM merq imrq lq |


r lq | mSM merq imrq lq |
xUxuir lq | xUxui mSM merq imrq lq |
Uir lq | Ui mSM merq imrq lq |
Li iruUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei
xlimi xli xli lq |
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrh mSM merq
imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr iruUhclq ||
All iruUhcll qW lUrh mrjq |
iiruUhq
cr lq | c mSM merq imrq lq |
zr lq | z mSM merq imrq lq |
aSr lq | aS mSM merq imrq lq |
mr lq | m mSM merq imrq lq |
Mxipr lq | Mxip mSM merq imrq lq |
qxsr lq | qxs mSM merq imrq lq |
Zr lq | Z mSM merq imrq lq |
ulqsr lq | ulqs mSM merq imrq lq |

84

Li iiruUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei


xlimi xli xli lq |
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrh mSM merq
imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr iiruUhclq ||
All iiruUhcll qW lUrh mrjq |
iUruUhq
kuer lq | kue mSM merq imrq lq |
ulirr lq | ulir mSM merq imrq lq |
zlkr lq | zlk mSM merq imrq lq |
mlkr lq | mlk mSM merq imrq lq |
ublr lq | ubl mSM merq imrq lq |
Arr lq | Ar mSM merq imrq lq |
Sar lq | Sa mSM merq imrq lq |
uwuYxlr lq | uwuYxl mSM merq imrq lq |
Li iUruUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei
xlimi xli xli lq |
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrh mSM merq
imrq lq | (3 uUq)

85

Apx q SW zUhai uixs |


pYir xqmr ipr iUruUhclq ||
All iUruUhcll qW lUrh mrjq |
mgcquUhq

s ClSr lq | ClS mSM merq imrq lq |


U Aalr lq | Aal mSM merq imrq lq |
O rqr lq | rq mSM merq imrq lq |
lGir lq | lGi mSM merq imrq lq |
u uhr lq | uh mSM merq imrq lq |
r uru lq | ur mSM merq imrq lq |
x xqr lq | xq mSM merq imrq lq |
W Dzlr lq | Dzl mSM merq imrq lq |

Li mgcquUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei


xlimi xli xli lq |
lq lUrhr | qWsqrqo xqi qW lUrh mSM merq
imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr mgcquUhclq ||
All mgcquUhcll qW lUrh mrjq |

86

mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

87

uwh AU zi lq xiq

uxSu wMz uql eszrlq |


elSl WU Mwh uix aQkueq || 1
uUW mhQUM lxW lUMliMq |
Aur zi uwhqlliqequrrq || 2
lUrh aSkr aulS Mipell |
auklU Su pkU pulUq || 3
uU rmw rz ruWlq |
cmh aSmh zmh lUqq || 4
uMhP SSql pap miuxxq |
uq Ms qi llSMUq || 5
Uq Uq Wrau pq US puuq |
mi kU z qs qsrkq || 6
SqSU Sqmi Mzu MzxSlq |
uUhr uUS uwhqllS uxSueq || 7
WUhrUix Smi mUh mwqq |
xMs lwMs z lah ahziq || 8

88

WUhrilxz xrrixqmpq |
qbzrq cioW Mzs Mqshq || 9
erimqmgc xum mxxjiq |
xu xumxj xuz xuiqZq || 10
l MOxjqcs lS mUq mpq |
raz ralwhi raxramhq || 11
DU xupil ulSpiqr mpq |
Ci lqzi Sur uwhu Zs mmWq || 12
urxgc Mji mu xummmhzlq |
r mPi mijr x pui uwhu lU || 13
xummuziq uwhxrerqmlri |
clSrhxWxh MlrSlzil c || 14
au sxWxh qpa puU |
Aqkri mhr Ts mmli qlu || 15
Ci uwhmUh uwh AU zilq xi xmhq |

89

Agelr xuq mSM merq lq

90

Wlql mgcU ql em q
Axr Wlql qW qlxr
UqclS Gw | Wlql Sui |
UqSi Wlql qWql mxS xSkrj em ulra |
MUlrx
WxT Wlqi Apr lq |
ZT Uqpr ielpr lq |
yx sqhmhS qkrqpr lq |

Alrx
WxT Wlqi Srr lq |
ZT Uqpr zUx xuW |
yx sqhmhS zZr uwO |

yxZT Agelxi AlqMpr lq |

yxZT Agelxi Mucr W |


yx xizMulzMr Mlpr lq |
yx xizMulzMr lrr uwO |
WxT ZT yx yxZT yx smxSpgelr WxT ZT yx yxZT yx smxSpgelr

MUisMUmpr lq |

Axr TO |

ppuxuU Ci Saolk
krlq
osMri iex pul mpM xlSU
xauSxqxiuiUah xxurmSqoeq |
lSlu xqxi Uxahl xlxrli mp
qSqmSqoexqiUi krrq uiiqeq ||

91

mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |
qs ql
WxT ZT yx yxZT yx
Alrx
WxT Wlqi Srr lq |
ZT Uqpr zUx xuW |
yx sqhmhS zZr uwO |
yxZT Agelxi Mucr W |
yx xizMulzMr lrr uwO |
WxT ZT yx yxZT yx smxSpgelr Axr TO |
ppuxuU Ci Sauqa |

92

krlq
osMri iex pul mpM xlSU
xauSxqxiuiUah xxurmSqoeq |
lSlu xqxi Uxahl xlxrli mp
qSqmSqoexqiUi krrq uiiqeq ||
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

93

Wlql SzU ql em q
Axr Wlql qW qlxr
UqclS Gw | Wlql Sui |
UqSi Wlql qWql mxS xSkrj em ulra |
MUlrx

Alrx

W Apr lq |
Wlqi ielpr lq |
SiqMr qkrqpr lq |

W Srr lq |

W AlqMpr lq |

W Mucr W |
TO lrr uwO |
W Wlqi SiqMr W TO Axr TO |

TO Mlpr lq |
W Wlqi SiqMr W TO MUisMUmpr lq |

ppuxuU Ci Saolk
krlq
qW zs xqim kuli Uuh mi
i i Uh S | bUUu xqUl |
sUxh a MsliMrqmq
eusSalsx xrMOxqmpq ||
ASqWuUui Smhq ||

94

Wlqi zUx xuW |


SiqMr zZr uwO |

mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |
qs ql
W Wlqi SiqMr W TO |
Alr ql - Gw, krll SzUqu |
lq Wlqi SiqMr W TO
Alrx
W Srr lq |
Wlqi zUx xuW |
SiqMr zZr uwO |
W Mucr W |
TO lrr uwO |
W Wlqi SiqMr W TO Axr TO |
ppuxuU Ci Sauqa |

95

krlq
qW zs xqim kuli Uuh mi
i i Uh S | bUUu xqUl |
sUxh a MsliMrqmq
eusSalsx xrMOxqmpq ||
ASqWuUui Smhq ||
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

96

Wlql LMSzU ql em q
Axr Wlql LMSzU qWqlxr
DU Gw | Alm NlS | Wlql Sui |
W oe | xuW z |
UqSi Wlql qWql mxS xSkrj em ulra |
MUlrx

Alrx

Agelrr Apr lq |
Sqir ielpr lq |
urmr qkrqpr lq |

Agelrr Srr lq |

Aalapr AlqMpr lq |

Aalapr Mucr W |
UqSir lrr uwO |
oxuluUhr Axr TO |

UqSir Mlpr lq |
oxuluUhr MUisMUmpr lq |

Sqir zUx xuW |


urmr zZr uwO |

ppuxuU Ci Saolk
krlq
osMri iex pul mpM xlSU
xauSxqxiuiUah xxurmSqoeq |
lSlu xqxi Uxahl xlxrli mp
qSqmSqoexqiUi krrq uiiqeq ||

97

mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |
qs ql
L WxT ZT yx yxZT yx |
Alrx
Agelrr Srr lq |
Sqir zUx xuW |
urmr zZr uwO |
Aalapr Mucr W |
UqSir lrr uwO |
oxuluUhr Axr TO |
ppuxuU Ci Sauqa |

98

krlq
osMri iex pul mpM xlSU
xauSxqxiuiUah xxurmSqoeq |
lSlu xqxi Uxahl xlxrli mp
qSqmSqoexqiUi krrq uiiqeq ||
mgcme
s mjuriql alk Msmrq |
W AMxiql mwmh Msmrq |
r uruiql km Msmrq
U Aalriql Sm Msmrq |
u Aqiql Aqi qWlu Msmrq |
x xuiql iqosS xumcUl Msmrq |

99

Agelr qs ql
L WxT ZT yx yxZT yx lq Wlqi mMO
mUq Ai ShQs rzuilkusMieair ueSW eusSal
xrMO xqmp ilWSuiU smUSWlSksbl Szau zU MiiM
xixl urxi Agelapxpi UqsqhllSMU MmxlrmMU
xauxZrMUh usloWhMUh ShmuiimOl AzMul uSUh
AMqUMcNSl ulUMU xqWupgel ox ozaxl
sqhzpSluUh uzsrwk xql rlosSiplqhQs mxl qblS
Wqukuxl ClSekMUh xiUM Ux x uSUh
MqpMhSukmUrh Uq p iimU xqS urqSqsbl qWxqjr
qWie meuUeqlxuq ucl xmSi Ael xra xWr
MqUocUlapU zoSSr ShzqihQ qmui mPMcl
xMsqlaqcr qq xuaW ulzlxueuUOl xuuwulzl xum
luUh xuS loWh xuurbS pr luUh xu zcNSl qq mUxr
pul m x lmxMiqM xueu eiuzr uzr qq MUM xmSr
xmSr lllqkrlxu xmUuUlqq xuMl M M xuzxz
uwh ukuzr ukuzr LW WxT ZT yx
yxZT yx xu zl Wl Wl mU SslmUxlrl pr pr qq xu
Mrei xkr xkr xuS Sel qZl Msr Msr b b b W W W W
W W TO TO TO xuW |
Alr qs ql ueMr ueihQ Mms ms FkuMz qWuU xUqZ iQ
qWUS SiMO ! MO MO MUsl qW SRmWUl ! sU ukr qW
xiolk qWzs muW aalcU! LW paul qWos mUq pUumr LW
qWUS ! SbmcNl ur ! uUh pger pger W TO |
100

Agelr AuUh me q
mP me

uqsr lq |
EiMwhr lq |
lr lq |
rr lq |
rar lq |
mr lq |
xirr lq |
Dzr lq |
AlaWr lq |
lq paui uwhu xupiiql uxSur xuiqxrarammPiql lq

Agelr AuWlq osMri iex pul mpM xlSU


xauSxqxiuiUah xxurmSqoeq |
lSlu xqxi Uxahl xlxrli mp
qSqmSqoexqiUi krrq uiiqeq ||
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelrr lq |
- AuWi pu | - AuWl qS mSzr

101

L WxT ZT yx yxZT yx | Agelrr lq |


- xjmi pu | - xjmh qS mSzr
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelrr lq
| - xxji pu | - xxji qS mSzr
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelrr lq |
- xk pu | - xk qS mSzr
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelrr lq |
- xqqZ pu | - xqqZ qS mSzr
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelrr lq |
- AuMhPi pu | - AuMhQlqS mSzr
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelr mSM
merq lq | - ulSl Sl rl qS mSzr
rj z wQz EmcU me mgcmcU me u Mi | ulSl kl rl qS
mSzr |
(Do Shodasa upacara puja or panchopacara depending on the time and convenience)

wQ imhq Agelrr Srr lq | Sr z mSM merq imrq lq |


Sqir zUx xuW | zU z mSM merq imrq lq |
urmr zZr uwO | zZ z mSM merq imrq lq |
Aalapr Mucr W | Muc z mSM merq imrq lq |
UqSir lrr uwO | l z mSM merq imrq lq |
oxuluUhr Axr TO | Ax z mSM merq imrq lq |

102

sr imhq L WxT ZT yx yxZT yx | Agelr mSM


merq imrq lq | (10 uUq)
mjquUhq
Agelrr Srr lq | Sr z mSM merq imrq lq |
Sqir zUx xuW | zU z mSM merq imrq lq |
urmr zZr uwO | zZ z mSM merq imrq lq |
Aalapr Mucr W | Muc z mSM merq imrq lq |
UqSir lrr uwO | l z mSM merq imrq lq |
oxuluUhr Axr TO | Ax z mSM merq imrq lq |
Li mjquUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei
xlimi xli xli lq |
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelr mSM
merq imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr mjquUhclq ||
All mjquUhcll Agelr mrjq |
iruUhq
Uqpr lq | Uqp mSM merq imrq lq |
qWier lq | qWie mSM merq imrq lq |
103

MmUer lq | MmUe mSM merq imrq lq |


qWosr lq | qWos mSM merq imrq lq |
ShSWUMr lq | ShSWUM mSM merq imrq lq |
qmPMclMUMr lq | qmPMclMUM mSM merq imrq
lq |
ShzpxMUr lq | ShzpxMU mSM merq imrq lq |
xuublluUMr lq | xuublluUM mSM merq imrq lq |
Li iruUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei
xlimi xli xli lq |
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelr mSM
merq imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr iruUhclq ||
All iruUhcll Agelr mrjq |
iiruUhq
xaur lq | xau mSM merq imrq lq |
ASr lq | AS mSM merq imrq lq |
lsr lq | ls mSM merq imrq lq |
eqour lq | eqou mSM merq imrq lq |
lsr lq | ls mSM merq imrq lq |
xwhr lq | xwh mSM merq imrq lq |
uSr lq | uS mSM merq imrq lq |
qlSr lq | qlS mSM merq imrq lq |
104

Li iiruUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei


xlimi xli xli lq |
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelr mSM
merq imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr iiruUhclq ||
All iiruUhcll Agelr mrjq |
iUruUhq

s ClSr lq | ClS mSM merq imrq lq |


U Aalr lq | Aal mSM merq imrq lq |
O rqr lq | rq mSM merq imrq lq |
lGir lq | lGi mSM merq imrq lq |
u uhr lq | uh mSM merq imrq lq |
r uru lq | ur mSM merq imrq lq |
x xqr lq | xq mSM merq imrq lq |
W Dzlr lq | Dzl mSM merq imrq lq |

Li iUruUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei


xlimi xli xli lq |
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelr mSM
merq imrq lq | (3 uUq)
105

Apx q SW zUhai uixs |


pYir xqmr ipr iUruUhclq ||
All iUruUhcll Agelr mrjq |
mgcquUhq

u uer lq | ue mSM merq imrq lq |


z zr lq | z mSM merq imrq lq |
S ShQr lq | ShQ mSM merq imrq lq |
Z Zr lq | Z mSM merq imrq lq |
m mzr lq | mz mSM merq imrq lq |
A Azr lq | Az mSM merq imrq lq |
m mr lq | m mSM merq imrq lq |
z zsr lq | zs mSM merq imrq lq |

Li mgcquUh Sui x xrk xzM xumcU xqmei


xlimi xli xli lq |
L WxT ZT yx yxZT yx | Agelr mSM
merq imrq lq | (3 uUq)
Apx q SW zUhai uixs |
pYir xqmr ipr mgcquUhclq ||
All mgcquUhcll Agelr mrjq |

106

Agelr AUzi lqus

107

Agelr xWxlqxiq

108

109

110

111

112

113

114

115

xS ulxWi
-

Answers by AtmAnandanAtha

1. It is amazing to note the varaa pj of different deities in this magazine, in


our regular navvaraa pj, how and where to perform them? In case of a
prbhiikta, is upadea of the respective mla mantra required?, in case of a
pacadai mantra upadhia, how is this possible? Can we perform these varaa
pj independently, if the respective mla mantras are initiated?
For any pj, the respective mla mantras have to be initiated by r Guruntha. In
case of prabhiikta, since r Guru gives him a sarva-mantra-adhikritva, if the
sdhaka so desires, these varaa pjs may be done at the beginning or end of the
navvaraa pj as directed by r Guru, because in some mandalas we find the
navvaraa pj is the first to be performed , while all other varaa-paca pacikmnya are worshipped after this, in some mandalas we find all varaa-paca
pacik-mnya pj before navvaraa pj and the finally this pj culminates to the
dhpa dpa naivedya.
In case of pacadai upadhia, if r Guru has empowered varaa pj to sdhaka,
same above procedure may be adopted after requesting upadea of that mla mantra,
since the sdhaka per se has no sarva mantra adhikritva.
In case of an independent varaa pj, follow same method of sapary, substituting
nysa krama of that mantra and installing smnya and vierghya, use respective
adaga mantra appropriately. In vierghya abhimantraa, please note absence of
caturnavati mantras, which are for r Lalith only. A full ritual paddhati for specific
devat can be thus visualised by an initiated sdhaka.
2. Thank you for the count of each of 36 prayaa, I am a bit confused on the total
japa counts (1346) arrived from both first and second varga for nma pryaa,
can you please elaborate.
The prvnga of nma pryaa as seen explicitly in all hand books, has ninety one
mla mantra japa counts (51+40) and thrice mla mantra japa before and after the first
varga which is of 576 counts. The second varga is also in identical count format. So,
total counts of mla mantra japa will be {91+3+576+3+91+3+576+3 =1346} Consider
the prvnga for the second varga also, will make this number clear.
3. Which of the upacra have no substitute in all pj?
Basic upacra are five- gandha, pupa, dhpa, dpa and naivedya. They represent the
five elements and to be meditated as identical to the upsana deity. There are no

116

substitutes for them. In a short or elaborate pj they have to be offered in kind only, no
substitute is to be envisaged.
4. Is addition of praava mandatory for all mantras? If No, then how do we use
praava in japa, stotra or arcana?
No, it is not required to add praava in mantras as a matter of tradition. Since, syllables
of a mantra are fixed, eg, navkari means nine-syllable mantra, bl mantra has three
or six or nine syllables. So addition of praava will make the above examples to tensyllable mantra and four-seven-ten syllable mantra respectively. Some mantras have
praava in them, eg- Mahgaapati mantra is twenty eight-syllable, which is inclusive of
starting syllable which is praava, so while doing japa, praava gets repeated.
Mahoda /annapr mantra has praava inbuilt as a syllable; atkara mantra
also has praava as its first syllable in the revelatory verse (uddhra sloka).
In japa, stotra praava or arcana praava is to be chanted once while starting japa,
stotra or arcana and once again in the end.
For the above examples, it will be praava-navkari (required counts) -praava;
praava-bl (required counts)-praava; In Mahgaapati mantra japa, the first praava
will stand alone, then the japa of Mahgaapati for required counts and in the end
praava.
In pryaa of stotrs like sahasranma the procedure will be: praava- r mt up to
lalitmbika - praava. In arcana of the same, the similar procedure is suggested by r
Bhskara rya by retaining the same format for pryaa adding only bhuvana and r
bja before names for arcana aspraava- hrM rM r mtre namaH up to hrM rM
lalitmbikyai namaH - praava.
5. In lalitopkhyn how many days did the war between r Lalitmbik and
Bhandsura last?
The war between r Lalitmbik and Bhandsura lasted for four days as per
lalitopkhyn. In short, The first days war brought heavy loses to the asura , they led a
mid-night attack on r Lalitmbikas army, which was successfully repelled by the nity
devi. The second day was building of fire wall fortress; thirty Bhandsuras sons were
slain by r Blmbika. In that night, was a magical attack through the vighna yantra,
which was crushed by the emergence of r Mahgaapati. On third day commanderin-chief and prime minister of Bhanda were slain. The fourth day was the full-fledged
war between r Lalitmbika and Bhandsura, end of which resulted in the reemergence of kmadeva. Interestingly these main events are listed out in the rahasya
nma sahasr.

117

- 603

Eight thousand years of yOgA dear


Might not take you to Him near
Light you seek within you clear
Right like mirror you merge full gear

118