You are on page 1of 10

Penggal

//
Kelas/Masa/MP

Mingg 5
u
2T 1020-1050
1

Hari

Khamis

2.
2.1

//
Kelas/Masa/MP
/ :

LINUS

Tarikh

29.1.2015

Impak/Refleksi

2.1.4

1.
2.
3.
4.

2T

1120-1150

Impak/Refleksi

1000
1.5
1.5.1 1000
1000
1.
2. 1000
3.
1. 10
2.

1.
2.

//
Kelas/Masa/MP

2T

0900-1000

Bahasa Malaysia

Impak/Refleksi

Tajuk :
Unit:

Keluarga Bahagia
Unit 2:Gambar keluarga

Standard
pembelajaran

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk


daripada pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.
0
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
1. Membaca ayat majmuk daripada teks dengan
sebutan yang betul.

Objektif
Pengajaran:
Langkah

1. Guru membimbing murid membaca teks dengan


sebutan yang betul.
2. Murid mengenal pasti dan membacaayat majmuk
yang terdapat dalam teks.
3. Murid membaca teks dengan sebutan yang betul.
4. Murid menjawab soalan berdasarkan teks.

Linus:

1. Guru membimbing murid membaca


perkataan dalam teks.
2. Murid membaca perkataan dalam teks
dengan sebutan yang betul.

Soalan Kbat

1. Mengapakah angpau diberikan oleh datuk.

Nilai:
EMK
BMM
i-Think:

Hormat menghormati
TMK
Scanner Visualizer, slaid powerpoint
Peta jambatan

//
Kelas/Masa/MP

4S 1150-1220

Impak/Refleksi

Hey,Lolly

1.1
1.1.1 -
1.

1.
2.
3.

//
Kelas/Masa/MP

5S 1220-1250


1.1
1.1.1 -

1.

1.
2.
3.

Impak/Refleksi


Penggal

Mingg 5
u

Hari

Jumaat

Tarikh

6.2.2015

//
Kelas/Masa/MP

2T

1020-1050

/ :

1000
1.5
1.5.1 1000
1000

1.
2. 1000
3.

LINUS

1. 10
2.

Impak/Refleksi

1.
2.

//
Kelas/Masa/MP

2T

1050-1150

Bahasa Malaysia

Impak/Refleksi

Tajuk :
Unit:

Keluarga Bahagia
Unit 2:Riang Ria di Taman Tema Air

Standard
pembelajaran

4.2.1 Menulis ayat majmuk dengan betul dan


kemas
0

Objektif
Pengajaran:
Langkah

Linus:

Soalan Kbat
Nilai:
EMK
BMM
i-Think:

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


1. Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas
1. Murid meneliti gambar dan mengujarkan ayat
dengan sebutan yang jelas.
2. Guru membimbing murid membina dan menulis
perkataan serta frasa berdasarkan gambar.
3. Murid melengkapkan latihan buku aktiviti M/S 14
1. Guru membimbing murid membaca
perkataan dalam teks.
2. Murid membaca perkataan dalam teks.
1. Apakah kebaikan madu.
tanggungjawab
TMK
Scanner Visualizer, slaid powerpoint
Peta bulatan

Penggal

//

2T

Mingg 6
u
0900-0930

Hari

Isnin

Tarikh

9.2.2015

Kelas/Masa/MP

Impak/Refleksi

(
3.
3.1

//
Kelas/Masa/MP

3.1.1

1.
2.
3.
3.

2T

0930-1000

/ :

1000
1.5
1.5.1 1000
1000

1.
2. 1000
3.

LINUS

1. 10
2.

Impak/Refleksi

1.
2.

//
Kelas/Masa/MP

2T

1120-1220

Bahasa Malaysia

Impak/Refleksi

Tema :
Unit:

2 Hidup Harmoni
Unit 4: Marilah Rasa

Standard
Pembelajaran:

4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud


perkataan dalam senikata lagu melalui
nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.
0
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
1. Menyatakan maksud perkataan dalam senikata
lagu melalui nyanyian dan gerak laku
1. Guru membimbing murid menyebut perkataan
yang berwarna dalam seni kata lagu sambil
menumjukkan gambar.
2. Guru membimbing murid bernyanyi mengikut
melodi lagu Lompat Si Katak Lompat sambil
melakukan aksi secara didik hibur.
3. Murid bernyanyi dengan sebutan seni kata yang
jelas sambil membuat gerak laku.

Objektif
Pengajaran:
Langkah

Linus:

Soalan Kbat
Nilai:
EMK
BMM
i-Think:

Penggal
//
Kelas/Masa/MP

1. Guru membimbing murid membaca


perkataan berjenis diftong.
2. Murid membaca perkataan berjenis diftong.
.
1. Mengapakah kita harus bekerja sama?
Hemah tinggi
TMK
Scanner Visualizer, slaid powerpoint
Peta bulatan

1
2T

Mingg 6
u
0930-1000

Hari

Selasa

Tarikh

10.2.2015

Impak/Refleksi

(
3.
3.1

//
Kelas/Masa/MP

3.1.1

1.
2.
3.

2T

0830-0900

/ :

1000
1.5
1.5.1 1000
1000

1.
2. 1000
3.

LINUS

1. 10
2.

Impak/Refleksi

1.
2.

//
Kelas/Masa/MP

2T

0730-0830

Bahasa Malaysia

Impak/Refleksi

Tema :
Unit:

2 Hidup Harmoni
Unit 4: Marilah Rasa

Standard
Pembelajaran:

4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud


perkataan dalam senikata lagu melalui
nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.
0
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
1. Menyatakan maksud perkataan dalam senikata
lagu melalui nyanyian dan gerak laku
1. Guru membimbing murid menyebut perkataan
yang berwarna dalam seni kata lagu sambil
menumjukkan gambar.
2. Guru membimbing murid bernyanyi mengikut
melodi lagu Lompat Si Katak Lompat sambil
melakukan aksi secara didik hibur.
3. Murid bernyanyi dengan sebutan seni kata yang
jelas sambil membuat gerak laku.

Objektif
Pengajaran:
Langkah

Linus:

Soalan Kbat
Nilai:
EMK
BMM
i-Think:

1. Guru membimbing murid membaca


perkataan berjenis diftong.
2. Murid membaca perkataan berjenis diftong.
.
1. Mengapakah kita harus bekerja sama?
Hemah tinggi
TMK
Scanner Visualizer, slaid powerpoint
Peta bulatan