You are on page 1of 3

‫במה חברתית־כלכלית | מתודעה פעילה לפעילות מודעת‬

‫קורס לעובדות סוציאליות‬
‫קהילתיות ומשפחתיות בראש העין‬
‫אודות המכללה החברתית כלכלית‬
‫המכללה החברתית¯כלכלית היא מוסד לימוד והכשרה ללא כוונת רווח‬
‫הפועלת לקידום שוויון וצדק חברתי בישראל‪ .‬המכללה מקנה ידע איכותי ונגיש‬
‫בנושאי חברה וכלכלה לקבוצות שונות ברחבי הארץ ומגבשת התארגנויות‬
‫לשינוי חברתי‪ ,‬באמצעות קורסים‪ ,‬סדנאות והכשרות בהנחיית אנשי אקדמיה‬
‫מובילים ופעילים חברתיים בולטים‪ .‬פעילות המכללה מבוססת על שילוב‬
‫ייחודי בין לימוד‪ ,‬הכשרה ופעולה‪ .‬אנו מלמדים בגובה העיניים סוגיות‬
‫חברתיות¯כלכליות‪ ,‬ומגבשים‪ ,‬מכשירים ומלווים קבוצות המתארגנות ופועלות‬
‫למען שינוי חברתי בשכונה‪ ,‬ביישוב‪ ,‬בשוק העבודה‪ ,‬באוניברסיטה ובמישור‬
‫הארצי‪.‬‬

‫מבנה הקורס‬
‫‪ 13‬מפגשים בני ‪ 4‬שעות אקדמיות‪ ,‬אחת לשבוע‬
‫סך הכל ‪ 52 -‬שעות אקדמיות המוכרות לגמול השתלמות מטעם המפעם‬
‫והמכללה החברתית כלכלית‪.‬‬
‫כל יחידה כוללת הרצאה ודיון‪ ,‬לעיתים עבודה בקבוצות קטנות‪ ,‬פאנלים והתנסות‬
‫בשדה על ידי פיתוח פרוייקטים של פרקטיקת מדיניות ברמה האזורית והארצית‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪ :‬נוכחות והשתתפות מלאה‪ ,‬במהלך המפגשים יציגו‬
‫המשתתפים את תובנותיהם והשגותיהם ביחס לתכנים המועברים‪ .‬כל‬
‫משתתף‪/‬ת ת‪/‬יידרש ליישם את הנלמד בעבודתו‪/‬ה השוטפת‪.‬‬

‫כתובתינו‪ :‬תל‪-‬אביב ‪ 6109102‬ת‪.‬ד ‪ | 9226‬טלפון‪ | 03-7306444 :‬פקס‪www.sea.org.il | 03-7300375 :‬‬

‫תוכנית המפגשים‬
‫מפגש מס' ‪ | 8.2.15 | 1‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬הכרות עם התכנית‪ ,‬דרישות הקורס‬
‫‪ - 13:45-15:15‬כלכלה‪ :‬בין מדע לבין אידיאולוגיה‬
‫מפגש מס' ‪ | 15.2.15 | 2‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬מבוא‪ :‬מדינת רווחה ומדיניות אי השיוויון החברתי־כלכלי בישראל‬
‫‪ - 13:45-15:15‬מדיניות ההפרטה בישראל ‪ -‬מדיניות ומנגנונים‬
‫מפגש מס' ‪ | 22.2.15 | 3‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬גישות ותיאוריות להסבר בעית העוני והטיפול בה‬
‫‪ - 13:45-15:15‬וועדת אלאלוף ‪ -‬המלצות ויישומים‬
‫מפגש מס' ‪ | 1.3.15 | 4‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬המודל הסקנדינבי של מדינת רווחה‬
‫‪ - 13:45-15:15‬הקרנת סרט "אסירי קבלן" ודיון אחריו‪ .‬הנחיה‪ :‬צוות ההשתלמות‬
‫מפגש מס' ‪ | 8.3.15 | 5‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬שינוי משמר מול שינוי משנה‬
‫‪ - 13:45-15:15‬תפיסת תפקיד העו"ס‪ ,‬העו"ס כאקטיביסט ומעורבותו במאבקים ‬
‫חברתיים‬
‫ ‬
‫מפגש מס' ‪ | 15.3.15 | 6‬יום א‬
‫‪ - 12:00-13:30‬עבודה סוציאלית ופרקטיקת מדיניות‬
‫‪ - 13:45-15:15‬דיון‪ :‬באיזה אופן נוקטות בפרקטיקת מדיניות בשגרת העבודה?‬
‫העלאת רעיונות לפרויקטים בראש העין‪ .‬התחלת הגדרת בעיה‬
‫ ‬
‫חברתית וסוגיות מעסיקות‬
‫מפגש מס' ‪ | 22.3.15 | 7‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬איגוד העובדים הסוציאליים ‪ -‬התארגנות עובדים סוציאליים‬
‫ומאבק העובדים הסוציאליים‬
‫‪ - 13:45-15:15‬חטיבת עמותא באיגוד העובדים הסוציאליים ‪ -‬עובדים סוציאליים‬
‫מופרטים ומאבקם בשיתוף הקואליציה להעסקה ישירה על‬
‫הפסקת העסקה קבלנית‬

‫כתובתינו‪ :‬תל‪-‬אביב ‪ 6109102‬ת‪.‬ד ‪ | 9226‬טלפון‪ | 03-7306444 :‬פקס‪www.sea.org.il | 03-7300375 :‬‬

‫מפגש מס' ‪ | 29.3.15 | 8‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬העובד הסוציאלי והתקשורת ‪ -‬תקשורת ככלי להשפעה על‬
‫מדיניות‬
‫‪ - 13:45-15:15‬היבטים יישומיים בעבודה מול התקשורת‬
‫מפגש מס' ‪ | 12.4.15 | 9‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬שיח זכויות‪ ,‬תהליכי שינוי חברתי וחקיקה בישראל‬
‫‪ - 13:45-15:15‬מרכזי מיצוי זכויות‬
‫מפגש מס' ‪ | 19.4.15 | 10‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬מגמות במדיניות דיור‪ ,‬דיור ציבורי ודיור בר השגה ‪ -‬רקע‬
‫ומושגים‬
‫‪ - 13:45-15:15‬מאבק של פורום דיור ציבורי ושותפות המחלקה לעבודה‬
‫סוציאלית‪ ,‬השירות הקהילתי בירושלים‬
‫מפגש מס' ‪ | 26.4.15 | 11‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬התחדשות עירונית ותפקיד העו"ס בהתחדשות עירונית‬
‫‪ - 13:45-15:15‬פאנל לגבי התחדשות עירונית בראש העין גורמים מהמחלקת‬
‫הנדסה בראש העין‪ ,‬יועצת משפטית‬
‫מפגש מס' ‪ | 3.5.15 | 12‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬שיתופי פעולה עם המגזר השלישי והחברה האזרחית‬
‫‪ - 13:45-15:15‬כיצד יוצרים שיתוף ציבור‪ ,‬כיצד מגייסים פעילים ויוצרים‬
‫קואליציות לקידום מדיניות‬
‫מפגש מס' ‪ | 10.5.15 | 13‬יום א'‬
‫‪ - 12:00-13:30‬מפגש סיכום והצגת תוצרים‬

‫כתובתינו‪ :‬תל‪-‬אביב ‪ 6109102‬ת‪.‬ד ‪ | 9226‬טלפון‪ | 03-7306444 :‬פקס‪www.sea.org.il | 03-7300375 :‬‬