You are on page 1of 4

Treballam fl_

La floristeria de na Flora
!
Ahir vaig conixer a na Flora.
Flora s la florista del meu barri.
A la floristeria de na Flora hi ha rams de flors de
molts de colors.
Les senyores i els senyors van a comprar-les i les posen
en els florers per adornar les seves cases.
Jo li vaig comprar un ram de flors a la meva mam
perqu era el seu sant.
Per celebrar-ho, la meva mam va fer flams .
Per al meu aniversari tamb far flams i em regalar
una flauta i un flotador.

!
!

Activitats:
Encercla les paraules que tenguin la sl.laba "flo - fli fla - flu - fle

Lectura comprensiva
Qui s la florista del meu barri?
______________________________________________

Qu hi ha a la floristeria?
______________________________________________

Com sn els rams de flors?


______________________________________________

Qu em regalar la meva mam per al meu aniversari?


______________________________________________

!
!

Escriu les paraules de la familia:


___________
Flor _______ ___________

Singular i plural:
La flor i les _______.
El flam i __ ________. La flauta i __ _______.
El flotador i __ _______. La fletxa i __ ________.

!
!
!

Treballam fr_

El frigorfic refreda
A Francesc li agrada la fruita fresca.
La seva mam sempre t un fruiter en el frigorfic.
A Francesc li fa mal el front, i s que sempre beu
laigua molt freda.
Francesc sha refredat. Uf! Qu malaltet est!
El pap du a Francesc al metge en cotxe.
Pel cam, el pap de Francesc frena molt fort. El
semfor es posa en vermell!

Activitats:
Encercla les paraules que tenguin les sl.labes "fra - fre
- fri - fro -fru
Escriu correctament les paraules que has encerclat:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Lectura comprensiva:

Qu li agrada a Francesc?
____________________________________________

!
!

Qu hi ha sempre dins el frigorfic?


______________________________________________

Qu li fa mal a Francesc?
______________________________________________

Escriu una oraci amb cada paraula.


frega
_____________________________________________

frase
______________________________________________

fruita
______________________________________________

Separa en sl.labes les segents paraules:


Frigorfic: ______________.
Refredat : ______________.
Foques: ________________.
Foc: ___________________.
Fregall: ________________.