You are on page 1of 5

Elementy terenu na polu bitwy:

LOKACJE
SPIS TRECI:
LOKACJE

TY

by

PEPE

&

2015

QC

LOKACJE

LOKACJE

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

AMBONA MYLIWSKA

- BESTIOBJCA GILDIA KUPCW

Dopki druyna kontroluje ambon myliwsk, wybrany przez gracza


model bohatera, ktry przebywa na terenie lokacji otrzymuje w fazie
strzelania modyfikator +1 do testu trafienia, ponadto zasig broni
dystansowej zostaje zwikszony o +6.
Gdyby do tego opuszczonego pomieszczenia wszed inynier
lub dowiadczony strzelec, szybko zorientowaby si, e
wntrze zostao dobrze przygotowane na stanowisko
ogniowe. Kto wie, czy zostao wykorzystane, a moe jednak
No bo skd wziy si te liczne karby na drewnianej ramie
okna

LOKALIZACJA: pomieszczenie z oknem wewntrz budynku, na


pierwszym lub wyszym pitrze.

Dopki kompania kontroluje budynek Gildii Kupcw, dowolny nalecy do


druyny model, ktry w trakcie rozgrywania potyczki zdoby znaczniki
kosztownoci, moe w fazie ruchu w czasie wykonywania pozostaych ruchw
zoy precjoza wewntrz Gildii Kupcw. Za kady znacznik kosztownoci
zoony w Gildii Kupcw kompania otrzymuje jeden up!. Naley zauway,
e kompania nie traci tak zdobytych upw! nawet w przypadku przegrania
potyczki.
To zastanawiajce jak trwae s struktury Gildii Kupcw oraz jak
wielka jest ch zysku, ktr reprezentuj nalecy do niej
przedsibiorcy. Nawet teraz, gdy nie opad jeszcze py wzniecony
przez Hordy Chaosu niemal w kadej wikszej osadzie znale
mona handlarzy, ktrzy zapac zotem za wszelkie kosztownoci i
artefakty zdobyte na polu bitwy

- BESTIOBJCA -

LOKALIZACJA: pomieszczenie wewntrz budynku.

- BESTIOBJCA LOKACJE

LOKACJE

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA GOSPODA

- BESTIOBJCA KANAY

Modele bohaterw nalece do druyny, ktra kontroluje Gospod mog


przerzuci nieudany test STRACHU i GROZY. Wynik drugiego rzutu jest
ostateczny. Ponadto, modele automatycznie zdaj testy SAM W WALCE.
W czasie godu i rozpaczy, dobrze zaopatrzona gospoda jest
wicej warta ni ksicy skarbiec. Peny brzuch i butelka
gorzaki potrafi podnie morale znacznie lepiej ni srebrne
patery i zote puchary

- BESTIOBJCA -

LOKALIZACJA: pomieszczenie wewntrz budynku.

Dopki kompania kontroluje wejcie do Kanaw, jeden wybrany przez


gracza model bohatera, znajdujcy si w odlegoci do 6 od centrum
lokacji, moe w czasie wykonywania pozostaych ruchw znikn w kanaach,
by na pocztku nastpnej fazy ruchu gracza pojawi si na parterze
wybranego przez gracza budynku, jeeli ruch taki prowadzi do kontaktu
z wrogiem, to jest to rwnoznaczne z szar (szara ta podlega bdzie
wszystkich zasadom szary). Bohater moe nawet, jeli gracz sobie tego
yczy, przerwa walk, w ktrej bra udzia, ale w takim wypadku nie
bdzie mg szarowa. Ponadto, model bohatera ukryty poza stoem nie
moe wspiera bezporednio druyny. Uwzgldniajc ten stan rzeczy w
momencie okrelania czy druyna musi wykona test rozbicia, model w
kanaach nie jest liczony do cakowitej liczby postaci w kompanii.
Labirynt kanaw to od wiekw krlestwo Szczuroapw i
Skavenw, a kompania ktra cho czciowo odkryje
tajemnice wiata ciekw zyska du przewag nad
wrogiem

LOKALIZACJA: bez ogranicze, na poziomie stou.

- BESTIOBJCA -

LOKACJE

LOKACJE

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA KAPLICZKA

- BESTIOBJCA KOKSOWNIK

Dopki druyna kontroluje Kapliczk, wszystkie modele bohaterw, ktre


znajduj si w odlegoci do 6" od lokacji. podlegaj zasadzie specjalnej
ODPORNO NA MAGI (2).

- BESTIOBJCA -

Nieprochowa bro dystansowa uywana przez modele bohaterw


nalecych do druyny,ESTIOBJCA
ktra kontroluje koksowniki zyskuje cechy ora
PONCY ATAK.

Niewielka kapliczka zbudowana przez mieszkacw miasta


w godzinie nadchodzcej mierci powicona zostaa wielu
bogom, bstwom i demonom Nieliczni, ktrzy ocaleli z
pogromu ozdobili otarz dzikczynnymi wotami i drobnymi
ofiarami

W pozostawionych przez obrocw stalowych koksownikach


wci tli si ogie

-B

LOKALIZACJA: bez ogranicze.


LOKALIZACJA: bez ogranicze.

LOKACJE

LOKACJE

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA LAZARET

- BESTIOBJCA NIECKA DHAR

Modele bohaterw nalecych do kompanii, ktra kontroluje Lazaret


podlegaj zasadzie specjalnej TRUDNY DO ZABICIA. Naley zauway,
e lokacja nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej
NIEUMARY, ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH oraz DEMON.

- BESTIOBJCA -

Zapach krwi, ludzkich wntrznoci, aura mierci, cierpienia,


blu i rozpaczy zdaje si wypenia lazaret, a po gliniane
fundamenty, na ktrych zosta wzniesiony w czasie Inwazji
Chaosu. I cho Siostry Shallyi opuciy lecznic dawno temu,
to wci mona znale tu wiele przydatnych
medykamentw

-B

LOKALIZACJA
: pomieszczenie wewntrz budynku.
ESTIOBJCA

Dopki druyna kontroluje Nieck Dhar, na pocztku kadej fazy magii


kompanii naley wykona rzut K6. Rezultat 1 oznacza, e wszystkie
zaklcia pozostajce aktualnie w grze zostaj automatycznie rozproszone.
Przepadaj take wszystkie Kostki Mocy i Rozproszenia przechowywane w
magicznych przedmiotach. Faza magii zostaje natychmiast zakoczona.
Wynik 2 oznacza, e Wymagany Poziom Mocy wszystkich zakl zostaje
zwikszony o +K3 punkty,
z kolei 3 oznacza, e zasig wszystkich zakl
ESTIOBJCA
zostaje zmniejszony o poow. Natomiast 4 oznacza, e wymagany Poziom
Mocy wszystkich zakl zostaje zmniejszony o -K3 punkty, a w przypadku
5 zasig wszystkich zakl zostaje podwojony, z kolei rezultat 6 oznacza,
e pula Koci Mocy zostaje podwojona.
O ile w opisie rezultatu nie podano inaczej, efekt dziaania Niecki Dhar
utrzymuje si do pocztku fazy magii kompanii, ktra kontroluje lokacj.

-B

Kalajca rzeczywisto osobliwo wciga znajdujce si w jej


pobliu Wiatry Magii, rozgrywa je i miady, a nastpnie
wypluwa w postawi plugawej energii Dhar, ktra wypacza i
odksztaca nieprzewidywalne prawa magii

- BESTIOBJCA LOKALIZACJA: bez ogranicze.

LOKACJE

LOKACJE

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA OBELISK

- BESTIOBJCA PRGIERZ

Druyna, ktra kontroluje Magiczny obelisk uzyskuje dodatkow Kostk


Mocy w swojej fazie magii
oraz dodatkow Kostk Rozproszenia w fazie
ESTIOBJCA
magii przeciwnika.

-B

Wzniesiony przed wiekami obelisk wci skupia w sobie


magiczn moc, ktra wspomc moe zebranych wok gazu
druynnikw

LOKALIZACJA: bez ogranicze.

- BESTIOBJCA -

LOKACJE

- BESTIOBJCA -

- BESTIOBJCA WITYNIA
Modele bohaterw nalecych do druyny, ktra kontroluje Kaplic mog
przerzuci kady nieudany test oparty na wspczynniku CP. Wynik
drugiego rzutu jest ostateczny.

- BESTIOBJCA -

Cho witynia, ktr przed dziesicioleciami mieszczanie


powicili swoim bogom i patronom miasta mocno ucierpiaa
w czasie walk z Hordami Chaosu, to we wntrzu wci czu
ducha obrocw miasta, ktrzy powicili swe ycie w obroni
swych bliskich

LOKALIZACJA: pomieszczenie wewntrz budynku.

- BESTIOBJCA -

-B

Bohaterowie nalecy do druyny, ktra kontroluje Prgierz wzbudzaj


ESTIOBJCA
STRACH.
Wzniesiony przed wiekami obelisk wci skupia w sobie
magiczn moc, ktra wspomc moe zebranych wok gazu
druynnikw

LOKALIZACJA: bez ogranicze.

- BESTIOBJCA -