You are on page 1of 3

OPINIE SEMESTRALNE BAKWELL

Bie Sara
Sara, jeste osob ambitn, sympatyczn i z lekcji na lekcj coraz bardziej aktywn i
zaangaowan. Na zajcia uczszczasz regularnie i nigdy nie zdarza Ci si spni. Twoja
ch do poznania nowych rzeczy, pozwala Ci opanowa materia w stopniu bardzo dobrym w
krtkim okresie czasu, co zdecydowanie wyrnia Ci z pord grupy. W trakcie powtrek
doskonale udzielasz poprawnych odpowiedzi zwracajc uwag na jej kady element. Twoja
systematyczno widoczna jest rwnie w odrabianiu pracy domowej oraz doskonaej
znajomoci zakresu materiau z poprzednich lekcji. Do twojego zachowania nie mam adnych
zastrzee, pracujesz w skupieniu i nie interesuj Ci inne bahe dyskusje. Zrobia wielki
postp w swoich wypowiedziach ustnych ktre mona zaklasyfikowa na wysokim poziomie
pod wzgldem wymowy i ich poprawnoci.

Dul Debora
Debora, jeste jedn z najbardziej aktywnych osb w grupie. Cechuje Ci zarwno poczucie
humoru jak i wielki zapa do nauki. Systematycznie uczszczasz na zajcia udowadniajc e
nauka jzyka to rzecz dla Ciebie wana. Posiadasz bardzo duy zakres wiedzy z rnych
dziedzin ktre potrafisz poczy w spjny i klarowny sposb podczas swoich wypowiedzi
ustnych. Twoje zachowanie nie wymaga adnych uwag. Nie zdarzyo si nigdy aby miaa
jakie problemy z odrabianiem prac domowych oraz z zapamitaniem materiau z
poprzednich lekcji. Chtnie dzielisz si swoj wiedz podczas powtrek a na testach osigasz
wysokie wyniki. Twoja wypowied ustna jest na bardzo wysokim poziome. Zawsze wiesz co
powinna powiedzie a co wane robisz to prawie bezbdnie. Zdecydowanie cechuje Ci
miao, i swoboda w formuowaniu swoich wypowiedzi.

Dziubak ucja
ucjo, jeste osob sympatyczn i twrcz. Przez okres pierwszego procza wykazywaa
du aktywno na zajciach zarwno w trakcie powtrek oraz podczas realizacji nowego
materiau. Na zajcia uczszczaa regularnie i nigdy si nie spniaa. W trakcie zaj nie
odnotowaem adnych uwag dotyczcych Twojego zachowania oprcz twrczego rysowania
po ksice. Regularnie odrabiaa prace domow pokazujc mi oraz innym kursantom e
nauka nie jest Ci obojtna. Uczynia duy postp w formuowaniu poprawnych jzykowo
wypowiedzi ustnych zostawiajc bdy daleko w tyle. Twoja twrczo w formuowaniu
wypowiedzi jak i zaangaowanie na lekcji to zdecydowanie te cechy ktre wyrniay Ci w
grupie.

Fatyga Filip
Filip jeste osob bardzo energiczn i aktywn. Czynnie bierzesz udzia w kadych zajciach
wyrywajc si za kadym razem do odpowiedzi. Wykazujesz si bardzo du znajomoci
zagadnie gramatycznych dziki czemu zarwno testy jak i wypowiedzi ustne nie sprawiaj
Ci wikszych problemw. Nigdy si nie spniasz jednak na zajciach czsto zabierasz gos

pomimo uwag lektora. Na powtrkach materiau radzisz sobie wietnie i to Ty udzielasz


czsto trudnych odpowiedzi jeeli kto ma z nimi problem w grupie. Nigdy nie zdarzyo Ci
si zapomnie o pracy domowej co tylko potwierdza e jzyk angielski to przedmiot ktry
lubisz. Twoja wypowied ustna rozwijaa si w szybkim tempie. Nabrae wikszej odwagi
podczas udzielania wypowiedzi i zwracasz uwag na nawet najmniejszy bd aby go
skorygowa i unikn w przyszoci. Twoja energia i ciekawe pomysy podczas udzielania
wypowiedzi wyrniaj Ci spord grupy.

Matyka Dominika
Dominika, jeste osob sympatyczn, bardzo zdoln i zawsze przygotowan do zaj. O
twoim talencie do nauki jzyka moe wiadczy fakt, i pomimo wielu nieobecnoci zawsze
wietnie radzisz sobie z udzielaniem odpowiedzi oraz przyswajaniem nowych struktur i
sownictwa. Na zajcia przybywasz na czas i ju od pierwszych minut jeste chtna na
zdobywanie nowej wiedzy. W trakcie powtrek pokazujesz innym e nauka jzyka gwnie
powinna przejawia si umiejtnoci poprawnego wypowiadania si. Zawsze odrabiasz prace
domowe a gdy zapomnisz potrafisz zgosi to wczeniej uzasadniajc dlaczego nie moga
tego zrobi. Twoja umiejtno mwienia znacznie si poprawia. Z prostych struktur
przesza na bardziej skomplikowane podwyszajc swj poziom i pokazujc innym e jeste
w czowce najlepszych uczniw w grupie. Cechuje Ci miao i ch podejmowania
ryzyka w swoich wypowiedziach.

Pekar Maria
Marysia, jeste osob bardzo spokojn i w stu procentach skupiona na lekcji. Twoja
aktywno objawia si w poprawnoci jzykowej do ktrej przywizujesz du uwag. Z
lekcji na lekcj powtarzasz materia z ksiki, dziki czemu nie tylko potrafisz odpowiedzie
na wiele pyta w trakcie powtarzania materiau ale rwnie w doskonay sposb umiesz
podzieli si swoj wiedz z innymi, pomagajc im podczas drobnych problemw. Prace
domowe odrabiasz systematycznie a Twoje zachowanie nie wymaga adnych uwag.
Niesamowicie szybko rozwina si twoja umiejtno mwienia. Poprawne jzykowo
wypowiedzi oraz doskonay akcent sprawiaj e przyjemnie jest zadawa Ci pytania
wielokrotnie na zajciach. Wyrniasz si z pord grupy swoim opanowaniem i spokojem a
przede wszystkim wysokim poziomem swojej wiedzy ktr zdobya na kursie.

Socha Maciej
Maciek, jeste osob sympatyczn i bardzo zdoln, posiadajc bardzo dobr pami. Na
kadej lekcji wykazujesz si zarwno du aktywnoci i znajomoci materiau z
poprzednich lekcji. Systematycznie uczszczasz na zajcia a Twoje nastawienie i zapa
udowadniaj e Ty sam chcesz dowiedzie si wicej i czerpiesz z tego prawdziw
satysfakcj. W trakcie powtrek, materia nie sprawia Ci adnych problemw. Potrafisz
wielokrotnie udzieli waciwej odpowiedzi z ktrymi inni maj problem. Twoje zachowanie
na zajciach nie wymaga adnych uwag. Systematycznie odrabiasz prace domow czsto
nawet znajc odpowiedzi na zajciach. Zdecydowanie Twoj najlepsz umiejtnoci

jzykow jest umiejtno mwienia, ktr rozwijasz bardzo szybko, bezbdnie oraz
poprawnie pod wzgldem akcentu i wymowy. Cecha ktra Ci wyrnia z pord grupy to
wielki zapa, niesamowite skupienie oraz doskonaa znajomo struktur gramatycznych.

Wjcik Karina
Karina, jeste osob bardzo spokojn posiadajc wielki zapa do nauki. Pomimo tego e
sama nie czsto si zgaszasz, zawsze potrafisz udzieli tej waciwej odpowiedzi, nawet w
chwili zaskoczenia. Systematycznie uczszczasz na lekcje pogbiajc swj zasb wiedzy
ktry poprawnie wykorzystujesz w trakcie powtarzanego materiau. Twoje zachowanie na
zajciach nie wymaga adnych uwag. Jeste spokojna i skupiona. Potrafisz wykorzysta cay
czas na pozyskanie nowych informacji, nigdy za na zabaw. Twoja systematyczno
widoczna jest rwnie podczas sprawdzania pracy domowej ktra nigdy nie sprawia Ci
wikszych problemw. Zrobia duy krok do przodu w swoich wypowiedziach ustnych.
Zastpia proste konstrukcje i podstawowe sownictwo, formami bardziej zoonymi
podwyszajc poprzeczk innym. Cechy ktre Ci wyrniaj to doskonaa pami ktra
odzwierciedla Twoj gbok wiedz z rnych dziedzin oraz struktur jzyka.

Zuba Agnieszka
Agnieszka, jeste osob bardzo ambitn, ktra systematyczn prac ceni bardziej
ni zajmowanie si czym innym na lekcji. Opucia kilka zaj ale materia
opanowae w stopniu bardzo dobrym. Twoje zachowanie na zajciach oceniam
na bardzo dobre. Jak ju wspomniaem zawsze jeste skupiona, nie rozmawiasz z
innymi i nie wykazujesz negatywnego podejcia do przedmiotu. Poprzez
regularne odrabianie pracy domowej i czste powtarzanie materiau w domu, na
powtrkach moga udziela poprawnych odpowiedzi z rnych dziedzin
tematycznych. Rozwina bardzo szybko Swoje wypowiedzi ustne. Szybkie
reagowanie na zadane pytania oraz poprawna skadnia i brak wikszych bdw
gramatycznych pokazuje e nauka jzyka nie jest dla Ciebie rzecz ktr musisz
robi tylko z czego sama czerpiesz satysfakcj. Twj zapa do nauki, skupienie
oraz dobra i prawie bezbdna wypowied ustna to rzeczy ktre wyrniaj Ci z
pord grupy.