You are on page 1of 19

1

Inhoud
- Korte info 3
- De fiets 4
- De leiding 5
- De kampplaats 9
- De omgeving 14
- Het eten 15
- Wat mee nemen 17
- Het reglement 19
- Inschrijvingsstrookje + medische fiche (extra bladeren)

2
Korte info

Beste leden,

Jullie krijgen ook dit jaar weer de enorme eer om mee te mogen op ons geweldige KLJ kamp. Het zal
doorgaan van 1 tot 11 juli te Massenhoven. We gaan allemaal met de fiets, samen uit, samen thuis.
We trekken hier een volledige dag voor uit met voldoende rustmomenten zodat iedereen kan volgen.
Onze koffers brengen we de 30e juni om 19uur ’s avonds naar het KLJ lokaal, waar ze in een container
worden geladen om ze naar onze kampplaats te vervoeren. De leden zelf worden 1 juli om half 8
stipt aan ons lokaal verwacht met hun fiets en lunchpakket. Wij verwachten terug te zijn op 11 juli
rond 17.00, indien dit verandert noteer dan de GSM nummer van één van jullie ouders op de
inschrijvingsstrook in het daarvoor voorziene vakje zodat de leiding de ouders kan verwittigen met
een bericht.

3
De fiets

1 t.e.m. 8: -hoewel we de rechte weg langs het kanaal volgen is een stuur enorm handig!

9 t.e.m. 14: -2 wielen en liefst met opgepompte banden komt zeer goed van pas tijdens een
fietstocht.

15 -Een drankhouder is handig maar zeker niet noodzakelijk.

16 t.e.m. 21: -Indien je verkiest te trappen met pedalen i.p.v. te trappen met je voeten op de
grond zijn pedalen een must!

22 t.e.m. 28 -Een schakelapparaat is gemakkelijk, een rem is verplicht.

29 t.e.m. 32 -Een zadel is gemakkelijk tenzij je op je frame wil zitten. Wij verplichten ook niemand
om een frame op zijn/haar fiets te monteren.

- Licht, reflectoren, een bel… en alles wat er op een fiets moet zitten MOET ook op jullie fiets
aanwezig zijn op 1 juli!

- Neem ook zeker een lunchpakket en voldoende drank mee voor de tocht.

- Een regenjasje is heel erg handig.

- Neem geen waardevolle spullen mee tijdens de fietstocht, deze kan je alleen maar kwijt
geraken.

- Wij staan erop dat iedereen een degelijke, gewone fiets bij heeft. Mountainbikes (tenzij alles
hierboven aanwezig is en er een degelijk spatbord en/of bagagedrager op gemonteerd is),
BMX, éénwielers, tandems, ligfietsen, waterfietsen… zijn allemaal NIET WELKOM.

4
De leiding

Hoofdleider Wim

Hoofdleidster Tine (a.k.a. Tinne)

5
Leider Jef

Leider Maarten

6
Leidster Lynn

Leider Pieter

7
Leider Bob en Dennis kunnen om verschillende redenen helaas niet aanwezig zijn op ons kamp. We
bidden in vrede dat het hun goed gaat en hopelijk tot volgend jaar!!

MAAR!!

Tijdens de drukke momenten kunnen we bijgestaan worden door hulpleider Michaël en/of hulpleider
Joris. Ze zullen enkele activiteiten leiden en zich voor de rest niet bemoeien met de dagelijkse gang
van zaken op ons kamp.

Hulpleider Michaël

Hulpleider Joris

8
De kampplaats

We gaan dit jaar naar Hof ter Beuken in (Massenhoven) Zandhoven. We weten al dat we met de fiets
gaan. Hier volgt wat informatie over de kampplaats zelf:

9
10
11
12
13
De omgeving

Geschiedkundige gegevens over Zandhoven

Sinds de fusie van gemeenten in 1976, bestaat Zandhoven uit 5 deelgemeenten : Viersel,
Massenhoven, Pulderbos, Pulle en Zandhoven zelf. Het dorp ligt op 13 meter boven de
zeespiegel, op de scheiding van 2 valleien : enerzijds deze van de Pulderbossebeek en
anderzijds deze van de Tappelbeek. Beide beken behoren tot het stroomgebied van de Kleine
Nete en liggen in het oude "Land van Ryen of het Rietland".

MASSENHOVEN

In Massenhoven wonen ruim 1161 inwoners. De Heerlijkheid Massenhoven was tot 1644
eigendom van Filips IV, die haar toen doorverkocht aan Adriaan Brouwers.

Massenhoven heeft in talrijke oorlogen een trieste hoofdrol gespeeld. Tijdens de tachtigjarige
Oorlog werd het in 1585 totaal verwoest en uitgemoord, op zes inwoners na. Tijdens de
Boerenkrijg verzamelden de verzetstrijders in Massenhoven en ook onder WO II had het dorp
veel te lijden onder het oorlogsgeweld.

rechtvaardigde de afscheiding, die omstreeks 1200 plaats vond.

Pulderbos was van oudsher een leengoed of heerlijkheid, eigendom van verschillende heren.
Het was en is nog steeds een landbouwgemeente. Men vindt er dan ook nog de typische
langgevelige Kempense hoeve terug.

Massenhoven

• Hof van Massenhoven, kasteel uit de 17 de eeuw. Het kasteeldomein omvat naast
het kasteel, een park met vijver, prachtige dreven, akkers en weilanden.
• Watersportcentrum VVW - R. Orlenstraat. Gesteund door BLOSO bouwde de VVW
hier speciaal aangelegde infrastructuur voor het promoten van de watersport.

ZANDHOVEN

Tenslotte is er Zandhoven zelf met 4480 inwoners, zodat de fusiegemeente in totaal ruim
12.144 inwoners telt.

Zandhoven zou in de vierde of vijfde eeuw door de Franken gesticht zijn. Vandaar wellicht de
typische driehoekige dorpspleinen. Sinds de vijftiende eeuw wordt er in Zandhoven
rechtgesproken. Eerst was er hier een Beroepshof gevestigd, na de achttiende eeuw werd dit
door een Vredegerecht vervangen. Zandhoven is tenslotte ook een kantonale hoofdplaats en
een dekenij.

14
Het eten

Aangezien dat alle maagjes wel zullen knorren na een zware dag spelen zagen wij ons genoodzaakt
om een kookploeg met culinair hoogstaand niveau in te huren. Deze mensen gaan mee op kamp en
zorgen dat onze buikjes niets te kort komen.

Joke Dreesen, 20 jaar, opleiding hotelschool Hasselt


(uitspraak: wat schaft de pot)

Koen en Sofie Houben, samen 62 jaar, woonachtend te Bocholt en


trotse ouders van Merle
(vide op het vuur, langer dan drie uur)

15
Piet Snoeks en Hanne van de pomp, 25 en 23 jaar, ex leider en zijn
aanhangsel
(bekend om hun kervelsoep)

16
Wat mee nemen?

Slaapzak of donsdeken, Handdoeken, washandjes,


kussen, onderlaken, tandenborstel, shampoo...
pyjama. kortom al het toiletgerief
(geen scheerschuim).

Pitslamp Zwemgerief, zonnecrème,


zonnebril, pet of hoedje.

2 getekende Kledij voor alle


keukenhanddoeken. weerstypen.

Foute kledij. KLJ outfit, vergeet zeker je


sjaaltje niet!  schrijf
overal je naam in.

Wat zakgeld voor ’s avonds. Eventueel cd’s met naam


erop.

Kledij die enorm smerig Extra schoenen (ook hele


mag worden. oude schoenen), neem ook
slippers mee maar niet op
de fiets

Wat laten we zeker thuis:

Energiedranken (red-bull,…)

Alcoholische dranken

Dure juwelen

Insmeermiddelen (scheerschuim, varkensstift en van die ongein)

Radio, discman, mp3-speler

Indien wij deze toch vinden, zullen ze worden afgenomen en zul je ze pas in Kaulille weer terug zien.

17
De gsm:

Wordt enkel gebruikt na de avondactiviteit. Elk ander tijdstip van de dag zal de leiding je gsm
bijhouden (dit is verplicht).

Indien je door de dag toch ABSOLUUT moet bellen, kom je dit gewoon vragen aan de leiding.

Indien je geen gsm meeneemt op het kamp (dit vinden wij zelfs nog beter) en je wil bellen: ook weer
gewoon vragen aan de leiding en mag je gerust met onze gsm's bellen.

Ouders kunnen de hoofdleiding ALTIJD bereiken. De rest van de leiding heeft door de dag ook geen
gsm bij, tenzij dit noodzakelijk is voor de gang van zaken op dat moment.

Hieronder deze nummers (ook bereikbaar voor verdere informatie over ons kamp):

Wim Houben: 0472 / 32 97 17


Tine Jansen: 0474 / 93 40 94

Indien dat wij merken dat onze regels aan de laars worden gelapt door enkele leden moeten wij de
GSM in beslag nemen voor het volledige kamp, laat dit een waarschuwing zijn. Ze krijgen hun toestel
11 juli terug.

18
Het reglement

LEDEN DIE ER VOOR KIEZEN OM -14 TE BLIJVEN, WORDEN OOK BEHANDELD ALS -14ER. ALLEEN
VOOR PERSONEN DIE ZIJN BLIJVEN ZITTEN, IS DIT VAN TOEPASSING;

DRANKGEBRUIK

• -14’ers drinken niet!


• De +14’ers mogen 2 pintjes drinken, +16 wordt gezegd wanneer ze genoeg hebben gehad.
• Wanneer leden betrapt worden op het drinken van sterke drank zijn ze verplicht om naar
huis te bellen. Eigen sancties zullen ook volgen.
• Pepdranken zijn verboden.
• Er wordt alleen in de avond frisdrank gedronken, voor de rest staat er altijd water en
bruiswater klaar.
ROKEN

• -16’ers roken niet


• Enkel de +16’ers die roken, mogen op kamp roken (als ze dit op voorhand melden)
• Op kamp komt er een afzonderingsplek voor rokers, zodat de rest niet ziet dat er gerookt
wordt
• Er mag enkel gerookt worden tijdens de pauzes.
• Wanneer iemand betrapt wordt op roken, moet hij/zij de ouders verwittigen
• Op activiteiten wordt er niet gerookt. Er voor en er na kan dit wel voor de +16.
SLAPEN

• De leiding beslist wanneer welke leeftijdsgroep naar bed moet.


JONGENS/MEISJES

• Er wordt niet bij elkaar geslapen, er wordt hierop ook duidelijke controle gedaan
• Sancties zullen volgen wanneer iemand betrapt wordt.
• De jongens betreden de meisjeskamers niet zonder toestemming, en andersom. ’s Middags
vind de eventuele platte rust plaats op de eigen slaapkamer.

WEGGAAN

• Enkel tijdens de middagpauze, (afgebakende periode), worden eventuele inkopen gedaan.


Steeds begeleiding van iemand van de leiding
MEDICATIE

• De leden krijgen de mogelijkheid om medicatie bij de leiding binnen te brengen zodat wij ze
tijding verwittigen als ze het moeten innemen.

GSM

• GSM’s die meegenomen worden op kamp dienen door de dag ingeleverd te worden bij de
leiding. Enkel ’s avonds na de avondactiviteit en voor de -14 gaat slapen, kunnen de leden
hun gsm even gebruiken.

Als het blijkt dat er regels zijn die niet doeltreffend zijn kunnen deze gedurende het kamp steeds
aangepast worden door de leiding.

19