You are on page 1of 1

BIDANG: TUGAS-TUGAS KHAS - GURU KELAS

Bil
1.

Ringkasan Aktiviti/Projek
(Senaraikan Aktiviti/Projek)
Pengurusan dan Organisasi Kelas
1.1 Jadual waktu
1.2 Jadual tugas kelas
1.3 Keceriaan dan Motto
1.4 Perabot dan iventori
1.5 Peralatan kebersihan
1.6 Jawatankuasa kelas
Jadual Kedatangan Pelajar
Kemasukan murid baru
Murid bertukar

Petunjuk Prestasi
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
Kualiti
Dipamerkan dengan lengkap dan kemaskini
Masa
Sepanjang tahun

Kualiti
Lengkap, kemaskini, ikut format dan selamat.
Masa
Dihantar ke pejabat mengikut peraturan sekolah.

Laporan Pelajaran
Sijil Berhenti
Surat Akuan
Kad 001
Kad Kesihatan

Kuantiti
Setiap pelajar
Kualiti
Lengkap dan kemaskini
Masa
Mematuhi takwim sekolah

Masalah pembelajaran, kesihatan diri


dan disiplin.
4.1 Galakan/motivasi
4.2 Pertandingan/hadiah
4.3 Laporan kepada guru kaunseling
4.4 Laporan kepada guru kesihatan
4.5 Laporan kepada guru disiplin
Buku teks, biasiswa dan bantuan.
- Fail bagi setiap bidang

Kualiti
Tepat dan mengikut keperluan.

Kutipan yuran dan derma


Yuran berkaitan sekolah
Yuran PIBG
Yuran peperiksaan

Masa
Sepanjang tahun
Kualiti
Pastikan hanya pelajar yang layak menerima.
Laksanakan tugas mengikut takwim sekolah
Menjamin keselamatan buku teks.
Masa
Januari hingga November
Kuantiti
Semua pelajar
Kualiti
100% murid menjelaskan yuran
Menyerahkan wang ke pejabat pada hari
penerimaan/pungutan yuran.
Mengeluarkan resit
Masa
Semester pertama