You are on page 1of 4

Logo

Sekolah

P E L A N T IN D A K A N D A N P E L
P E N D I D I K A N P E M2 0U 1L0I H A N K

NAM A GURU:

SEKO LAH KEBAN G SAAN

ALAMAT :
LAMAN WEB :
TELEFON :
FAX :
E-MAIL :

NO. KELUARAN N O . P IN D A A N T A R IK H
1 0 4 Februari 2010
SEMAKAN DAN KELULUSAN

Dokumen ini disediakan oleh:

GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS


SEKOLAH KEBANGSAAN

DISEMAK OLEH DILULUSKAN OLEH

SEKOLAH KEBANGSAAN SEKOLAH KEBANGSAAN

( )
Guru Penolong Kanan ( )
GURU BESAR
Sekolah Kebangsaan
Sekolah Kebangsaan

Tarikh : 04 Februari 2010


Tarikh : 04 Februari 2010