You are on page 1of 5

Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ HÌNH DẠNG CÙI RĂNG VÀ

CÁC LOẠI ĐƯỜNG HOÀN TẤT

Mục tiêu:
- Kể và vẽ được hình dáng các loại đường hoàn tất của một phục hình
răng cố định.
- Trình bày được những ưu khuyết điêm của các loại đường hoàn tất về
khía cạnh kỹ thuật viên phục hình răng .
- Trình bày được hình dạng thích hợp của cùi răng cho một phục hình
răng cố định.

NỘI DUNG:
- Thông thường, bác sĩ phải mài chuẩn bị răng thật để gắn một phục
hình răng cố định.Phần thân răng đã được mài gọi là cùi răng . Phần
rìa giới hạn phía cổ răng gọi là đường hoàn tất. Hình dạng cùi răng
phải thích hợp cho từng loại phục hình; ví dụ : một xoang để trám
amalgam sẽ được mài khác hơn một xoang để gắn inlay đúc. Ngoài ra,
hình dạng cùi răng, loại đường hoàn tất được chuẩn bị tùy thuộc vào
nguyên vật liệu để đúc phục hình.
- Về mặt kỹ thuật, kỹ thuật viên cần phải có khái niệm về hình dạng của
cùi răng được mài, các loại đường hoàn tất của phục hình được giữ để
thực hiện một cách khoa học.
- Về lâm sàng, bác sĩ quyết định việc mài cùi và chọn loại phục hình
theo nhiều yếu tố:
a. Vùng sâu răng hay những miếng trám có từ trước
b. Hình dạng , vị trí của răng
c. Loại và tính chất của khớp cắn
d. Thẩm mỹ
e. Mục đích của phục hình: ví dụ như làm mão riêng lẻ, mão làm
phần giữ cho cầu răng, làm răng trụ cơ bản hay trụ trung gian,
làm thành phần của nẹp….
f. Tùy theo chỉ định chuyên môn hay sở thích về nguyên vật liệu
g. Tình trạng răng không bình thường hay đặc biệt như : răng bị
vỡ, răng đã làm nội nha, răng thiểu sản men…
- Về mặt chuyên môn , đường hoàn tất rất quan trọng. Xi măng sẽ bị
phân hủy trong môi trường miệng qua thời gian, vật đúc tốt cần phải
có đường hoàn tất chính xác. Đường hoàn tất thường nằm ngay vùng
nướu răng, nếu thực hiện không chính xác sẽ tạo ra vùng gồ ghề và sẽ
là nơi tích tụ thức ăn, mảng bám răng và vi khuẩn. Hậu quả răng sẽ bị
nha chu viêm.
- Một kỹ thuật viên chuyên về phục hình cố định cần phải có khả năng
thực hiện được một đường hoàn tất chính xác. Một phục hình cố định
đạt về hình dạng, về thẩm mỹ, về khớp cắnnhưng không đạt về sự
chính xác của đường hòan tất sẽ không sử dụng được lâu dài.
I.HÌNH DẠNG CÙI RĂNG :
Trong phục hình răng cố định, hình dạng cùi răng thích hợp thường hội tụ
hay hướng về mặt nhai hay cạnh cắn các răng, mà phục hình được tháo ra và
lắp vào miệng bệnh nhân một cách dễ dàng. Hình dạng “thoát “ có nghĩa là
hình dạng cùi răng được hội tụ về mặt nhai, mấu “rút ra” được không bị
bất kỳ cản trở nào. Một răng được mài “thoát” hay mẫu “rút” được là điều
thiết yếu trong phục hình cố định
Việc mài các vách song song trong phục hình cố định rất khó thực hiện được
Thế nên, các vách cần có sự song song tương đối,hoặc hơi hội tụ về mặt nhai
tốt hơn.Tuy nhiên độ hội tụ lý tưởng từ 20-50 nghiêng cho một mặt hoặc từ
5-10 0 nghiêng cho toàn bộ hình dạng chung. Các vách hội tụ về phía chân
răng được xem là cùi răng bị lẹm .
Việc mài thoát cho các răng riêng lẻ là điều tất yếu, tuy nhiên các răng trụ
của cầu răng cũng cần phải có một chiều hướng chung và hình dạng thích
hợp mẫu sáp mới thực hiện được.
Tóm lại các loại đường hoàn tất và hình dạng thích hợp là hai yếu tố quan
trọng cho việc thực hiện một phục hình răng cố định. Bác sĩ cũng cần lấy dấu
chính xác đường hoàn tất, kỹ thuật viên phải nhận biết được loại đường hoàn
tất và thực hiện chính xác vật đúc.
-
II.CÁC LOẠI ĐƯỜNG HOÀN TẤT:
Có bốn loại đường hoàn tất chính và vài bíên thể nhỏ
1. Bờ xuôi (slice, knife-edge, chisel-edge or feathered margin): Đây là loại
đường hoàn tất rất mỏng, không tốt và không rõ rệt giữa vật đúc và mô răng,
khó đúc và dễ bíên dạng khi thử. Khi lấy dấu và đổ mẫu khó xác
định được ranh giới. Tuy nhiên có một ưu điểm là mô răng sẽ được mài
rất ít và dễ thực hiện hơn các loại đường hoàn tất khác. Loại đường hoàn
tất này thường áp dụng cho mặt xa, mặt gần của các mão toàn phần kim
loại vùng răng trong hay các răng có độ cong nhiều.

2. Bờ vai (shoulder) : là loại đường hoàn tất được mài như một bậc thang
Thẳng góc (90 độ) với vách đứng của cùi răng. Đây là loại đường hoàn tất
xấu nhất đối với vật đúc vì sự giản nở và co rút của bột đúc không bù trừ
Được sự chính xác để tạo ra vật đúc hoàn hảo.
Khuyết điểm: đòi hỏi phải mài nhiều mô răng
Ưu điểm: là loại được chọn cho phục hình sứ, sứ kim loại, Jacket sứ hay
nhựa vì có cạnh đủ dày chịu lực cho phục hình.
3. Bờ vai vát cạnh ( beveled shoulder): Đây là loại đường hoàn tất bờ vai
nhưng có mài thêm một cạnh nghiêng mặt ngoài (khoảng 45 độ) để dễ
điều chỉnh độ khít sát của bờ kim loại phục hình. Đường hoàn tất này
thường áp dụng cho mặt ngoài cùi răng cửa, bờ phía nướu của các
xoang inlay, onlay
4. Bờ cong (chamfer): là loại đường hoàn tất dạng cong, phân biệt được rõ
ràng giữa mô răng và vật đúc, độ cong nhìêu, ít hay trung bình tùy theo
từng trường hợp được áp dụng. Có thể nói đây là loại trung gian giữa loại
bờ vai và bờ xuôi. Loại đường hòan tất này được dùng cho nhiều kiểu
mão răng .