You are on page 1of 32

jaargang

jaargang 4 -3nummer
- nummer
135- -75maart
februari
20082010
www.dekrantvanbodegraven.nl
DE
Krant VAN Bodegraven
V E R S C H I J N T G R AT I S W E K E L I J K S O P V R I J D A G H U I S A A N H U I S I N B O D E G R A V E N E N O M S T R E K E N E N O P I N T E R N E T

03 11 23 31
Realisatie sportzaal en renovatie zwembad De Astrale werkelijkheid van Jan de Graaf Valentijnsdag Wintersongemak in Bodegraven

Fietsrouteplanner
Extra service:
advertenties worden
‘Nacht voor Haïti’ zoekt vrijwilligers
gratis doorgelinkt naar
de eigen website!
goed voor 66.000 euro De Fietsersbond gaat in samenwerking met
de provincie Zuid-Holland de huidige fiets-
routeplanner Zuid-Holland verder ontwikke-
len tot een fietsrouteplanner die aansluit op
andere provinciale fietsrouteplanners.

Met deze fietsrouteplanner kunnen fietsers


Burggraaff straks via internet een route op maat plannen
zie pagina 2 over de wegen en fietspaden in Zuid-Holland en
omliggende provincies. Ze kunnen niet alleen
een begin- en eindpunt van een route opgeven,
maar ook persoonlijke voorkeuren zoals de
kortste route, een recreatieve route, een natuur-
of autoluwe route. Verwacht wordt dat de route-
planner in het najaar van 2010 klaar is. De
Fietsersbond is nu op zoek naar enthousiaste
fietsers uit alle delen van Zuid-Holland, die hun
bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen van
de Fietsrouteplanner. Het is belangrijk dat men
geïnteresseerd is in computeren, omdat het veel
invoerwerk betreft. Informatie en een aanmel-
Jongerenkoor Sint Willibrordus was een van de koren welke belangeloos mee werkte aan de ‘Nacht voor Haïti’ dingsformulier staan op www.fietsersbond.nl/
(foto: Pancras Kuipers). poorzoeker. Na aanmelding ontvangen de
medewerkers een inlognaam en wachtwoord
De ‘Nacht voor Haïti’, die plaats heeft gevon- en jongerenkoor Sint Willibrordus gaven een voor de toegang tot een speciale website. Vanaf
den op vrijdagavond en -nacht van 29 januari, optreden. De afsluiter was Promising voices eind februari worden er informatieavonden
is een groot succes geworden. Ruim 66.000 adventure. Tussendoor maakte presentator Dirk voor de vrijwilligers georganiseerd.
euro is er al bij elkaar gebracht door de Bode- Jan Warnaar steeds de tussenstand bekend. Ook
graafse en Reeuwijkse bevolking. alle scholen uit Bodegraven, Nieuwerbrug en
Reeuwijk kwamen langs om de opbrengst van Biologisch voordeel
Om precies 19.00 uur begon de ‘Nacht voor hun acties bekend te maken en te overhandigen.
Haïti’ met het koor de Kerkuilen in het daar De diverse schoolkinderen gaven het opgehaal- Bio Café Arabica
waar de schuifwand openstond naar de de bedrag trots af. Zo hadden de kinderen van 500 gram
Gereformeerde kerk. Na dit optreden volgen- de Prinses Beatrixschool ruim 1000 euro bij
den de koren elkaar snel op. Onder andere
Kids4fun&co, Zingen maakt blij, Zanglust
elkaar gespaard met diverse klusjes.
Het vervolg van dit artikel is te lezen op pagina 3. 4.99 3.79
Theatertournee Mathilde Santing
Voor de tweede keer doet Mathilde Santing Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda
een theatertournee waarmee ze ook dit keer
naar Bodegraven komt, een uitverkocht huis
COMPUTER PROBLEMEN? vraagt een vervolg. Donderdag 11 februari
COMPUTER of LAPTOP NODIG? staat deze rasartieste op de planken van
het Evertshuis. Met haar twee vaste sound-
Reparatie, onderhoud & PC-APK engineers Erik Hendriks en Sebastiaan Meijer,
van alle merken computers & laptops haar vaste arrangeur Sebastiaan Koolhoven auto-rijschool taxi-bedrijf
Al 8 jaar uw vertrouwde partner en haar flexibele Spirit of Volunteering maakt
schipholservice groepsvervoer
Mathilde Santing zich op voor een nieuw
www.COMPUTERMAATJE.nl avontuur in haar zogenaamde ‘losse’ periode’:
Apollolaan 57 - Waddinxveen Sinatra’s Tonic. Kaarten kosten 18.50 euro van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00
(inclusief consumptie) en zijn te koop aan de 2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66
theaterkassa van het Evertshuis, Reserveren
Tel. 0182 - 63 64 65 en informatie via (0172) 618 484. www.startax.nl

/DPLQDDW%LJ/LIH /LIH/DPLQDDW 2RNXZYRRUGHOLJDGUHVYRRU

([WUDEUHGHSODQNHQFP .ODVVH
.ODVVH *DUDQWLHMDDU
Complete begeleiding *DUDQWLHMDDU 9HOOLQJVNDQWDDQOHQJWH]LMGHV
9HOOLQJVNDQWDDQOHQJWH]LMGHV +XLVNDPHUNZDOLWLHLW
aan- of verkoop van uw woning 0DWWHXLWVWUDOLQJ
voor één vast, zeer laag tarief! =ZDUHKXLVNDPHUNZDOLWLHLW
.OHXUHQ
www.dehuizenbemiddelaar.nl .OHXUHQ NDVWHHOHLNHQ
NDVWHHOHLNHQ $NWLHSULMV DPHULNDDQVHLNHQ $NWLHSULMV %XUJJUDDII%RXZPDUNW%9
DPHULNDDQVHLNHQ YDQ½ ]LOYHUJULMVHLNHQ YDQ½
.HUNVWUDDW
Oosthaven 54
2801 PE Gouda
695,- YRRU½ YRRU½
$%%RGHJUDYHQ
7HO
INCLUS
IEF BTW 2SHQLQJVWLMGHQ
0DWPGRXXU•YUXXU•]DXXU
Tel: 0182 - 516998 PRQWDJHGLHQVWNRUWHOHYHUWLMGEH]RUJGLHQVWJURWHVKRZURRPHHWDJHRSPHHWVHUYLFH
DE
Krant Bodegraven
VAN
Nummer 5
5 februari 2010 2 ADVERTENTIE

Laminaat Big Life Life Laminaat


Extra brede planken 28,2 cm Klasse 31
Klasse 32 Garantie 12 jaar
Garantie 15 jaar Vellingskant aan lengtezijdes
Vellingskant aan lengtezijdes Huiskamer kwalitieit
Matte uitstraling
Zware huiskamer kwalitieit
Kleuren:
Kleuren: kasteel eiken/
kasteel eiken/ amerikaans eiken/
amerikaans eiken Aktieprijs! zilver grijs eiken Aktieprijs!
van €24,95 van €15,95
voor € 19,95 voor € 12,95

Burggraaff Bouwmarkt BV U Kerkstraat 67


2411 AB Bodegraven U Tel. 0172 - 61 11 02

Ook uw voordelig adres voor:

Openingstijden:
Ma. t/m do. 08.00 - 18.00 uur U vr. 08.00 - 21.00 uur U za. 08.00 - 17.00 uur
montagedienst - korte levertijd - bezorgdienst - grote showroom 1e etage - opmeetservice
GEMEENTE / ACTUEEL 3 Nummer 5
5 februari 2010
DE
Krant VAN Bodegraven
Stelling van de Week
Colofon
Realisatie sportzaal Ik vind Valentijnsdag een mooi moment om mijn Uitgever:

en renovatie zwembad
dierbare(n) extra aandacht te geven. Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
Toelichting T (0182) 322 456
Volgende week 14 februari is het Valentijnsdag. Die F (0182) 322 466
groeit inmiddels uit tot een dag om wat extra’s voor (Eind)redactie, opmaak en fotografie:
een geliefde te doen. Onzin of wellicht toch een goed Gouda Media Groep B.V.
moment voor een attentie? Druk:
Wegener NieuwsDruk Gelderland
Geef uw mening op: Verspreiding:
www.dekrantvanbodegraven.nl Interlanden Den Haag
Redactie-adres:
De stelling van vorige week luidde: Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun T (0182) 322 456
kinderen en moeten dus ook opdraaien voor door hen E redactie@dekrantvanbodegraven.nl
veroorzaakte schade. Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
Eens 87,5 % T (0182) 322 456
Oneens 11,3 % E info@goudamediagroep.nl
Geen mening 1,3 % Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactionele

CDA monitort
Wethouder Vroomen (links) en de heer Groenen van het gelijknamige bouwbedrijf. tekst of een persbericht kunt u mailen naar
redactie@dekrantvanbodegraven.nl

mantelzorg
Gemeente Bodegraven en betrokken partijen met het zwemseizoen. Vanaf 21 mei kunnen de Verspreiding/oplage:
hebben woensdag 27 januari de contracten inwoners van Bodegraven weer genieten van de De Krant van Bodegraven verschijnt wekelijks op
ondertekend voor de realisatie van de gerenoveerde buitenzwembaden. De bouw van vrijdag huis-aan-huis in Bodegraven, Reeuwijk,
sportzaal en de renovatie van de buiten- de sportzaal start dit najaar en duurt een klein In november 2009 heeft de CDA-fractie een Nieuwerbrug en Driebruggen en op versprei-
zwembaden. Na een lang en zorgvuldig aan- jaar. In de zomer van 2011 is de oplevering en manifest over mantelzorg aangeboden aan dingpunten in Bodegraven (boekhandel Karssen
bestedingstraject wordt nu snel gestart met kunnen de scholen de sportzaal weer gebruiken. het college, waarin zij onder andere opriep om en bibliotheek Julianastraat) in een oplage van
het ontwerp en de bouw van de sportzaal, de Bouwbedrijf Groenen uit Bodegraven ontwerpt actief naar mantelzorgers te communiceren en 10.000 exemplaren.
sportvloer, de scheidingswand en de renovatie en bouwt de sportzaal. De scheidingswand om regelmatig terugkerende, laagdrempelige Webkrant:
van de buitenzwembaden. wordt gerealiseerd door De Graaf & Van Stijn bijeenkomsten te organiseren. Hier zouden Zie: www.dekrantvanbodegraven.nl
en de houten sportvloer wordt aangelegd door mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, Bezorging:
Het bedrijf Van den Oudenrijn uit Bodegraven Interline. Wethouder Vroomen: “Ik vind het informatie kunnen krijgen, ervaringen kunnen Bezorgklachten: info@goudamediagroep.nl of
is maandag 1 februari gestart met het afbikken een goede impuls voor onze economie dat twee uitwisselen en kunnen ontspannen. bel (0182) 322 456 (op werkdagen).
van de tegeltjes uit de buitenzwembaden, zodat Bodegraafse bedrijven deze werkzaamheden
er nieuwe tegeltjes geplaatst kunne worden. voor ons dorp gaan verrichten. Ik vind het een Met het verspreiden van ‘Loesje-kaarten’ heeft Hoogstein GOUDPRIJS
20 jaar! Verkoop het nu
Daarnaast wordt zorggedragen voor voldoende mijlpaal voor Bodegraven dat we met meerdere het college een goede stap gezet in het actief in
berging van het water dat over de randen van het bedrijven, in goede onderlinge samenwerking, contact komen met mantelzorgers. Daarnaast
zwembad gutst bij het gebruik. Het streven is om deze klus gaan klaren.” heeft de wethouder in de commissie Leven en
de opening van de baden te laten samenvallen Welzijn op 27 januari, als reactie op vragen van Ik wil uw goud!
de CDA fractie, toegezegd om met het SWOB
Record goudprijs €25,- per gram
Wethouder Vroomen leest voor te overleggen over het opzetten van een perio-
diek terugkerende (onstpannings-)middag voor
24 karaats goud

mantelzorgers. Het CDA vindt dit al een mooie


U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
In Bibliotheek de Groene Venen in Bodegraven plezier. De bibliotheek organiseert verschil- toezegging, maar houdt op dit vlak de vinger
heeft wethouder Hans Vroomen op vrijdag lende activiteiten waaronder dit voorleesontbijt aan de pols om totdat deze middagen daadwer- sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,

29 januari voorgelezen aan leerlingen van en een peutertheater en natuurlijk stonden de kelijk worden gerealiseerd. tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
groep 1 en 2 van de Da Costa School. Aan- prentenboeken centraal. broodmanden, diamant, briljant en horloges:

Handtekeningen
leiding voor de activiteit zijn de tiendaagse
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
Nationale Voorleesdagen.

Tijdens het voorleesontbijt werd voor dubbelspoor


samen met de kinderen voorgelezen
en gezongen uit de ‘Wiebel Billen Op het station Bodegraven is zaterdag 30 januari een
Boogie’ van Guido van Genechten. handtekeningenactie gehouden door Groen Links
De tiendaagse Nationale Voorlees- voor een dubbelspoor. De actie voor een dubbelspoor Potma Edelmetaal
dagen zijn speciaal voor baby’s, is begonnen in Utrecht en eindigde in Leiden. In alle Papestraat 28 - Den Haag
peuters en kleuters om het voor- plaatsen langs dit spoor zijn handtekeningen opgehaald Tel.: 070-3636666
lezen aan kinderen die zelf nog door lijsttrekkers en fractievoorzitters van de plaatse- Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
niet kunnen lezen, te bevorderen. lijke afdelingen. De GroenLinks fracties zijn een groot
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Voorlezen aan kinderen is leuk en voorstander van een dubbelspoor op het traject Utrecht
belangrijk. Het prikkelt de fantasie Leiden. De treinreizigers kregen in Bodegraven tijdens
van de kinderen, ontwikkelt hun het handtekeningen verzamelen erwtensoep om zo meer
taalgevoel en bezorgt hen veel Wethouder Hans Vroomen. aandacht voor dit snertlijntje te vragen. Wethouder Goudbeek, met vervoer in zijn portefeuille, heeft het uit- en
instappend gezelschap te woord staan. Op de foto: wethouder Goudbeek zet zijn handtekening voor een dubbelspoor

Vervolg hoofdartikel voorpagina onder toeziend oog van Broos de Groot uit Bodegraven (foto: Pancras Kuipers).

De camera’s van Hart van Nederland waren een live skype gesprek met Evelien de Gier
naar het centrum gekomen om een opname te in Haïti. Zij kon haar verhaal aan het publiek
maken. In het programma werd het voor deze vertellen en het publiek zong haar massaal het
gelegenheid geschreven lied ‘Bodegraven ‘Bodegraven bouwt-lied’ toe. Na het laatste
bouwt’ van Dirk Jan Warnaar ten gehore ge- koor ging de nacht door in het Evertshuis. In
bracht door de kinderen van ‘Zingen maakt de theaterzaal waren optredens van Stage Act
blij’. Gert Jan Meijers werd over de actie en en DJ Goldie Locks en de laatste uurtjes speel-
over de situatie in Haïti geïnterviewd. Na SBS den zich af in de foyer met optredens van het
6 arriveerde de televisieploeg van EO Metter- houtensemble van Semper Avanti, Dick van
daad die voor het programma ‘Nederland helpt’ Vliet & Dirk Jan Warnaar. De opbrengst gaat
kwamen filmen. Ook hier werd Meijers geïn- zeker nog verder oplopen want op 5 februari
terviewd en gaf hij daarna voor een uitverkocht gaat Bodegraven rocken voor Haïti in De Zon
huis, als voorzitter van Stichting Local Care, aan de Eiber. Bekende namen als Little Stef,
het startschot voor De Nacht. De melkbussen Sounds Familiar en Intenz gaan zorgen voor
die her en der verspreid stonden konden de vele een spetterende avond waarvan de gehele op-
giften goed aan en de teller bleef op deze manier brengst ten goede komt aan de actie van Local
doorlopen. Het hoogtepunt van de avond was Care voor de prefab huizen.
DE
Krant Bodegraven
VAN
Nummer 5
5 februari 2010 4 ADVERTENTIE

tNBTTJFGIPVUFOWMPFSFO
tMBNFMQBSLFU
tEVPQMBOLFO
Openingstijden
Di t/m Vrij 10:00 - 17:30u
en Zat 10:00 - 17:00u,
‘s avonds op afspraak

Coenecoop 717
Meer info over houten vloeren? 3741 PW Waddinxveen
Wij vertellen u er graag alles over. Bel 030-6620250 Tel: 0182 - 640471

w w w. m a a s h o u t . n l

Vrijdag en zaterdag
Roerbakschotel van de week.
500 gram
€ 8 95 kilo
€ 16 95

Maandag t/m zaterdag per stuk


Visbootjes (kant en klare overschotel)
Uw favoriete vis in een saus naar keuze € 4 95

&MNZMWLERHIP%1HI+VEEJ
>EXIVHEKJIFVYEVM
I\XVEEERFMIHMRKIR

;EVQKIFEOOIROMFFIPMRK
2GHQ KVEQå
+HUHQNDSVDORQ
6 7 2 0 ( 5 , - ( 1 KVEXMWWEYW

+IWXSSQHIQEOVIIP
åTIVWXYO
WXYOWå

&MNEEROSSTZERLEVMRKIRZSSVå
(IIKVEXMW
%PXMNHZIVWZERLIXQIW
=RQGHUDIVSUDDNJRHGNRRSHQGHVNXQGLJ
3 T ^ EX I V H E K  3 T ^ EX I V H E K
3URIHVVLRQHOH7XUNVHNDSSHU

+HUHQNDSVDORQ2GHQ :MWLERHIP%1HI+VEEJ
/DQJH*URHQHQGDDO*RXGD WXERHTPEEXW6EEHLYMWTPIMR
BOUWEN EN WONEN 5 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

BOUWEN & WONEN


Weidebloemen op slooppanden
Open dag Oude Tol aan het Margrietplein
goed bezocht Afgelopen week maakte Woonpartners
Midden-Holland een start met het ophangen
werden opgevraagd, foto’s werden geselec-
teerd en planningen werden afgestemd. Op
van foto’s op de dichtgetimmerde ramen en diverse ramen staan foto’s van weidebloemen
deuren van de flats aan het Margrietplein in en -vogels.
Gouda.

Voor de omwonenden van


het Weidebloemkwartier
is het niet prettig om een
langere tijd, telkens als ze
het buurtje langs de Rotter-
damse weg passeren, naar
dichtgetimmerde ramen en
deuren te kijken. Jasmijn
Leloux van Woonpartners
Midden-Holland had het
idee om de ramen tijde-
De raadsleden en andere genodigden kregen een uitgebreide rondleiding langs de nieuwbouw van Oude Tol. lijk te verfraaien met leuke
foto’s. De mogelijkheden Voor de omwonenden is het plezieriger om naar foto’s dan naar dichtgetimmerde
Het was waterkoud op zaterdag 23 januari, gebouw konden de bezoekers een goede indruk werden bekeken, offertes ramen te kijken.
maar de opkomst tijdens de open dag van krijgen van de kwaliteit en de ruimte van de

Groen licht voor bouw van


Oude Tol in Reeuwijk was hartverwarmend. Er woningen. Ook het uitzicht op de Breevaart
was veel belangstelling voor de nieuwbouw viel in de smaak, evenals het verhoogde terras

appartementen in Waddinxveen
met luxe appartementen en de geschakelde aan de achterzijde. De contouren van deze ge-
bungalows. meenschappelijke daktuin waren al zichtbaar.
Bij de geschakelde villa’s was het eveneens
Voor de bezoekers was er informatie druk. Inmiddels is zeventig procent van het Voor Woonpartners Midden-Holland is de deze uitspraak. Deze lag in de lijn van de ver-
beschikbaar in de vorm van informatiepanelen, project verkocht. De modelwoningen zijn nog weg vrij om de werkzaamheden op de locatie wachting. Het is goed nieuws voor de huurders
brochures en rondleidingen. Jong en oud waren te bezichtigen. Daarvoor kan men een afspraak Rijnlandstraat in Waddinxveen te hervatten. van Waddinxveen. Wij kunnen nu snel verder
vertegenwoordigd, precies volgens de opzet maken met een van de makelaars: (0182) De rechtbank van Den Haag heeft het verzoek met de bouw van deze appartementen.” Voor-
van de toekomstige wijk. De kou werd getrot- 301 166 of (0182) 394 200. Meer infor- om de bouw stil te leggen, afgewezen. Woon- afgaand aan de werkzaamheden zal Woonpart-
seerd met dampende Oudhollandse snert, war- matie over het project is te vinden op partners wil hier een complex met dertien ners een gesprek aangaan met de omwonenden
me chocola en glühwein. Dankzij de compleet www.woneninoudetol.nl. appartementen voor senioren bouwen. om hen te informeren over de verdere planning
ingerichte modelwoning in het appartementen- en de start van de werkzaamheden.
De rechtbank van den Haag heeft vrijdag-

Ooievaars strijken even neer morgen een uitspraak gedaan in de Voorlopige


Voorziening en de beroepsprocedure voor de
bouwwerkzaamheden aan de Rijnlandstraat in
Waddinxveen. De rechtbank heeft niet alleen
het verzoek om de bouw stil te leggen, afge-
wezen. Ook heeft de rechterbank direct een uit-
spraak gedaan in de beroepsprocedure en alle
bezwaren ongegrond verklaard. Deze uitspraak
houdt in dat de weg weer vrij is om de werk-
zaamheden te hervatten op de locatie. De schrif-
telijke uitspraak wordt over twee tot drie weken
verwacht. René Mascini, directeur-bestuurder
van Woonpartners: “Wij zijn bijzonder blij met

Joop en Agnes Vane wisten afgelopen weekend niet wat ze zagen toen opeens twee ooievaars op de bevroren vijver
voor hun huis aan de Cronjestraat in Gouda neerstreken. Ze zijn nog onder de indruk van het formaat van de vogels.
Nooit eerder hadden ze ooievaars van zo dichtbij gezien en ook niet van deze omvang. De vogels bleven overigens
maar enkele seconden staan (net genoeg voor een mooie foto) en vertrokken toen weer. Volgens een woordvoerder
van het Streekcentrum-Ooievaarsdorp in Groot-Ammers gaat het waarschijnlijk om exemplaren die in de buurt over-
winteren. De meeste ooievaars trekken voor de winter naar het warmere zuiden. Maar enkele ooievaars die worden Aan de Rijnlandstraat in Waddinxveen komt een complex
bijgevoerd, blijven de hele winter in Nederland. met dertien appartementen voor senioren.
6
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren ADVERTENTIE

Wonen aan de Lepelaerstraat Exclusief wonen tussen gracht en groen


Aan de Lepelaerstraat tussen het Van Bergen IJzendoorn Park en de
binnenstad van Gouda is de bouw van 11 woningen in volle gang.
In het plan zijn nog 3 vrijstaande villa’s beschikbaar met de volgende
kenmerken:

• Kavels v.a. 316 m². Goede ligging t.o.v. de zon;


• Woonkamer v.a. 65 m². Open woon/leefkeuken;
• 3 ruime slaapkamers, hobbykamer en badkamer;
• Vrij indeelbare 2e verdieping met zonnig balkon;
• Gebruiksoppervlakte va. 210 m² incl. inpandige berging;
• Dubbele parkeerplaats op eigen terrein;
• De woningen zijn zeer duurzaam (energielabel A), wat resulteert in:
- Lage energiekosten - Minder onderhoud

Vanaf € 730.000,- von

Kom naar de kopersdagen:


Dinsdag 9 februari tussen 18.30 en 20.30 uur
Zaterdag 13 februari tussen 14.00 en 17.00 uur
Bij ViavestA Makelaars en Adviseurs (Klein Amerika 15 te Gouda)

Tel. 0182-511 283 • www.viavesta.nl | Tel. 0182-590 900 • www.dekoningnieuwbouw.nl Kijk voor meer info op: www.goudsmagnifiek.nl

Lehmann & Troost bv CAREERMAKER ZOEKT


Import & Export of Fruit & Vegetables HULPMONTEURS GOUDA!
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Kwaliteitscontroleur/ Je assisteert bij het aanleggen van elektrotechnische of koeltechnische


installaties of bij het samenbouwen en opstellen/aanbrengen van

Heftruckchauffeur schakelkasten, patchkasten en bedieningspanelen. Je werkt samen met


en onder begeleiding van een ervaren monteur die je de fijne kneepjes
Lehmann & Troost b.v. is een familiebedrijf wat al 52 jaar actief is in de import en export van groente en fruit. Het bedrijf van het vak leert. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het onder-
is gevestigd in Waddinxveen en is voorzien van klimaloodsen en koelcellen. Van hieruit wordt handel gedreven met de hele
wereld. Het te verhandelen product komt vanuit alle windstreken en wordt vermarkt over heel Europa. Hierdoor is het de staande:
hele dag een komen en gaan van vrachtwagens welke gelost, geïnspecteerd en geladen moeten worden.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een kwaliteitscontroleur / heftruckchauffeur. Ervaring is geen must. Het • Neemt algemeen geldende en bedrijfseigen
is van groot belang dat u goed kunt rekenen en van aanpakken weet en pas tevreden bent wanneer het werk goed verloopt voor schriften, richtlijnen en procedures in acht met betrekking tot
en af is. Dit is geen baan voor een 9 tot 5 mentaliteit.
kwaliteit, arbo en milieuzorg.
Wij bieden u een uitstekend salaris en eventueel andere secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u uw reactie tot 19 februari 2010 richten aan:
• Voert materialen en gereedschappen aan.
• Maakt materialen en gereedschappen gebruiksklaar.
Lehmann & Troost b.v.
t.a.v.: Maurice van der Lans • Onderhoudt gereedschappen.
“Industrieterrein Doelwijk”
Transportweg 33
1958
2742 RH Waddinxveen 2010 Ben jij in het bezit van een afgeronde vmbo opleiding electro of
Telefoon: 0180-631011 (‘s-middags) 52 YEARS
Fax: 0180-633268
koudetechniek? Ben je op zoek naar een nieuwe baan met toekomst-
Email: maurice@lehmann-troost.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. perspectief en woon je in een van deze woonplaatsen:
Gouda, Den Haag, Zoetermeer?

Neem dan zo snel mogelijk contact op:


Cursusruimte te huur! Careermaker Techniek

Zuidplein 90
Locatie: Crabethstraat 38-D, 2801 AN te Gouda
3083 CW Rotterdam
Tijd: tijdens kantooruren 08.30 tot 17.00 uur 010-7519090
Deelnemers: maximaal 10 deelnemers Daniel Sulaiman
Informatie: Gouda Media Groep Daniel.sulaiman@careermaker.nl
Tel.: 0182 - 322 456 www.careermaker.nl
Zie ook www.goudamediagroep.nl
ADVERTENTIE 7 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

=DWHUGDJ
IHEUXDULHQIHEUXDUL

23(1+8,6
YDQXXUWRWXXU

.RQLQJLQ:LOKHOPLQDZHJ*RXGD
'H]HVIHHUYROOHJRHGRQGHUKRXGHQHUMDUHQZRQLQJLVFHQWUDDO
JHOHJHQRSORRSDIVWDQGYDQGLYHUVHZLQNHOVHHQEDVLVVFKRROHQ
HHQVSRUWYHOG3UDFKWLJHZRRQNDPHUPHWDXWKHQWLHNHHOHPHQWHQ
7ZHHNHXULJYHU]RUJGHVODDSNDPHUVVWLMOYROOHEDGNDPHUJHZHOGLJH
]ROGHU VODDS NDPHU8NXQWGH]HZRQLQJGRRUGHFRPSOHWHDIZHU
NLQJVQHOEHWUHNNHQ Aanbieding
8ZLOWNRRSVRPNRVWHQNRSHUOHQHQ"
'HEHQRGLJGH¿QDQFLHULQJNXQWXDDQYUDJHQELMHHQEUXWR JH]D
NARCISSEN
PHQOLMN PDDQGLQNRPHQYDQFLUFD¼ volle potten met veel bollen

.RRSSULMV¼NN
2 potten

2RVWKDYHQ*RXGD
7HO
JRXGD#GHKXL]HQEHPLGGHODDUQO
0. 99
-geldig 10 t/m 13 febr. 2010
-zolang de voorraad strekt.

Klantenavond 12 februari
Op vrijdag 12-02 geven wij in

Nu geen Moordrecht de hele avond


doorlopend demonstraties.
Deze avond staat in het teken

afsluitprovisie van Valentijn. Op en met div.


harten gaan we aan de slag.
Echt een leuk avondje uit!!
Aanvang demonstraties om
18.00 uur. Van harte welkom.

bij SNS Regio Bank


Winkels
hypotheken Gouda
met NHG*! Nieuwe Marktpassage 1
2801 HW Gouda
* vraag naar de voorwaarden Tel. 0182 - 511120

Moordrecht
Kerklaan 32
2841 XJ Moordrecht
Tel. 0182 - 375538

Aanmelden voor de nieuwsbrief:


Van Der Voet Assurantiën www.slingerlandbloemen.nl
Hoogstraat 132
2851 BK Haastrecht
T 0182 - 50 27 55
E info@vdvoet-assurantien.nl
I www.vdvoet-assurantien.nl
8
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren ADVERTENTIE

Wonen aan de Lepelaerstraat Modern wonen tussen gracht en groen


Aan de Lepelaerstraat tussen het Van Bergen IJzendoorn Park en de
binnenstad van Gouda is de bouw van 10 eengezinswoningen en 1 villa
in volle gang. De eengezinswoningen hebben de volgende kenmerken:

• De woningen zijn ruim: woonoppervlakten vanaf 125 m² ;


• De woningen bieden standaard ruimte aan 3 slaapkamers,
• Door de vrij indeelbare 2de verdieping zelfs uit te breiden
naar 5 (slaap)kamers;
• De ruime woonkamer kan nog eens uitgebouwd worden met 2 meter;
• De woningen hebben een ruime tuin op het zuidoosten;
• In de Lepelaerstraat is ruim voldoende parkeergelegenheid;
• De woningen zijn zeer duurzaam (energielabel A), wat resulteert in:
- Lage energiekosten - Minder onderhoud

Vanaf € 299.000,- von*


* incl. € 9.000,- voordeel op de von-prijs

Kom naar de kopersdagen:


Dinsdag 9 februari tussen 18.30 en 20.30 uur
Zaterdag 13 februari tussen 14.00 en 17.00 uur
Bij ViavestA Makelaars en Adviseurs (Klein Amerika 15 te Gouda)

Tel. 0182-511 283 • www.viavesta.nl | Tel. 0182-590 900 • www.dekoningnieuwbouw.nl Kijk voor meer info op: www.goudsmagnifiek.nl

Voor al uw elektra
werkzaamheden. OPEN
HU13ISfebruari
&
30 januari
VS
WBOV S
 V V
UPU

Vrij genieten
Huren in Newport Nesselande
s Aanleg, onderhoudENADVISErINGVAN
ELEKTROTECHNISCHEINSTALLATIES

s Sterkstroom- en zwakstroominstallaties

s Keuringen elektra woningen, gereedschappen, etc.

Voor zowel bedrijven als particulieren.

^^^PQZZLSZ[PQUUS
.*".*PLAZA BARCELONATOWER
Edisonstraat 6, Gouda 43 appartementen 59 appartementen
Tel. 0182 52 65 46 van 80 m2 tot 150 m2 van 75 m2 tot 140 m2

Huurprijs vanafE825,- Huurprijs vanafE825,-

…NBJTPOFUUFTFOESJFLBNFSBQQBSUFNFOUFO …ESJFFOWJFSLBNFSBQQBSUFNFOUFO
…MVYFLFVLFONFUJOCPVXBQQBSBUVVS …MVYFLFVLFONFUJOCPVXBQQBSBUVVS
H.J. Natte jr. …CVJUFOSVJNUFHSFO[FOEBBOCJOOFOUVJO …VJU[JDIUPWFSEFQMBT
…JODMVTJFGQSJWnQBSLFFSQMBBUTJOEFHBSBHF …JODMVTJFGQSJWnQBSLFFSQMBBUTJOEFHBSBHF
Schildersbedrijf en verfhandel …IPPHDPNGPSU BGXFSLJOHTFOWFJMJHIFJETOJWFBV …IPPHDPNGPSU BGXFSLJOHTFOWFJMJHIFJETOJWFBV

T 010 - 266 00 00 T 010 - 222 00 60

kleiwegstraat 22 Tel.
Fax
(0182) 51 62 52
(0182) 55 06 08 XXXIVSFOJOOFXQPSUOM
2801 GM Gouda mobiel (0651) 38 09 26
BOUWEN EN WONEN 9 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

BOUWEN & WONEN


De winterbloeier Camelia
Sloop woningen in De Camelia heeft altijd veel bewonderaars als Snoei

Westergouwe gestart de plant in bloei staat. Dat komt vooral door


de periode waarin de plant bloeit; de winter.
De Camelia is bladhoudend en vormt zijn
De Camelia kan
gesnoeid worden
na de bloei in een
Tot voor kort werd voornamelijk achter de hiervoor sloopvergunningen afgegeven. knoppen in het najaar. Rond de maand februari vorstvrije periode.
schermen gewerkt aan de ontwikkeling van Het gaat om een zestal woningen en diverse komt de Camelia in bloei, de bloemen zijn vaak
de nieuwe wijk Westergouwe in Gouda. schuren. Westergouwe wordt een duurzame talrijk en dat is mooi omdat de bloem maar een In pot of volle
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaam- en waterrijke woonwijk aan de westkant van paar dagen op zijn mooist is. Grofweg zijn ze grond
heden steeds meer zichtbaar. Afgelopen Gouda. Hier worden in de periode van 2011 verkrijgbaar in drie kleuren, roze, wit en rood. De Camelia kan
zomer is het bestemmingsplan voor Wester- tot ongeveer 2023 ongeveer 3800 woningen Er zijn ook varianten waarbij de rode bloem, in een pot, maar
gouwe definitief goedgekeurd, waarmee de gerealiseerd. Ook komt er ruimte voor scholen, witte vlekken heeft. dan goed inpakken
grondvoorbereiding officieel van start kan een sporthal en winkels. Tussen de gemeente tegen de vorst, in
gaan. Onlangs is het slopen van de gebouwen Gouda en Moordrecht zal een recreatief gebied, Standplaats de grond is helaas bijna altijd beter.
binnen de projectgrenzen gestart en binnen- de ‘groenblauwe zone’ aangelegd worden. Omdat de Camelia een winterbloeier is, is het
kort wordt een archeologisch onderzoek in In juni 2009 werd het bestemmingsplan voor belangrijk dat deze plant een goede standplaats Bemesten
het gebied afgerond. Westergouwe goedgekeurd door de provincie heeft. De beste plaats is half-schaduw. Als ze De Camelia verliest veel kracht tijdens de
Zuid-Holland, de inspectie van VROM en het teveel zon krijgt in de winterperiode drogen bloei dus daarna goed verwennen met mest-
Voordat de ophoging van fase één van de Hoogheemraadschap Schieland en Krimpener- het blad en de knop uit, dit is een veel voor- stoffen die ook voor Rhododendrons geschikt
toekomstige woonwijk daadwerkelijk kan waard. Op dit moment wordt gewerkt aan de komend probleem. De Camelia houdt name- zijn. Als de vorst binnenkort voorbij is, zijn de
plaatsvinden, zullen enkele woningen moeten invulling van het stedenbouwkundig plan voor lijk geen winterslaap en als alles dus bevroren Camelia’s weer volop verkrijgbaar.
worden gesloopt. De gemeente Gouda heeft Westergouwe. is dan droogt de plant extra hard uit.

Met Het Bespaarhuis in de wolken Grondsoort


De Camelia houdt van zure grond net zoals de
Rhododendron. Gebruik daarom met aanplan-
ten Rhododendrongrond of een speciale zure
grond zoals tuinturf.

Gouda verliest beroepszaak


In de voormaligs school voor verpleegkunde gemeente voor de rechtbank in Den Haag bij
aan de Livingstonelaan 52 in de Goudse wijk uitspraak van 10 januari 2010. De gemeente
Bloemendaal wil de gemeente Gouda een Gouda is echter vastbesloten haar plannen voor
Sociaal Pension vestigen. Zowel het Wijkteam de vestiging door te zetten en heeft inmiddels
Bloemendaal als verschillende omwonenden in november 2009 het bestemmingsplan aan-
Nieuwehaven 55 Egelantierlaan 2 Waterpeper 20 zijn fel tegen dit plan. Zij voorzien overlast gepast. Zowel het wijkteam als de bewoners
van degene die daar worden opgevangen zijn op hun beurt vast voornemens door te
waardoor ook de waarde van hun huizen zou strijden. Tot 24 februari 2010 hebben zij de tijd
kunnen dalen. tegen het aangepaste bestemmingsplan beroep
aan te tekenen.
De zaak speelt al sinds 2004 toen beroep
werd aangetekend tegen het verlenen van een Actiecomité
bouwvergunning door de gemeente. Zowel Het actiecomité, bestaande uit een represen-
de rechtbank als de Raad van State gaven de tatieve vertegenwoordiging van verontruste
gemeente ongelijk omdat de vestiging in strijd omwonenden, heeft een persbericht verspreid
is met het bestemmingsplan. Vervolgens ver- waarin het oproept om financiële steun om
leende de gemeente een vrijstelling van het de kosten van juridische bijstand te betalen.
bestemmingsplan waartegen opnieuw beroep Belangstellenden kunnen zich melden via
Van Henegouwenstraat 1 Burgemeester Martenssingel 49 Symfonielaan 7
werd aangetekend. En opnieuw verloor de Gouda.onveilig@gmail.com.

Woninginbrekers actief
De zes winnende voordeuren.

Afgelopen weken waren de voordeuren van toch nog kans om de ballonvaart voor twee per-
Gouda ‘behangen’ met deurhangers van Het sonen te winnen. In de deurhanger zat name- De laatste week van januari was het weer dat het beveiligen zijn nut heeft bewezen. Nu ik
Bespaarhuis. Men maakte daarmee kans op lijk een ansichtkaart, waarmee werd verwezen raak met inbraken. In Boskoop zijn in één het van dichtbij heb meegemaakt, is mijn over-
een luchtballonvaart voor twee personen. naar www.bespaarhuis.nl. Om alsnog een kans weekend zes inbraken, dan wel inbraakpogin- tuiging van het nut van bouwkundig beveiligen
te maken, klikt men op ‘Gouda in de wolken’ gen, geweest. Een van de pogingen was bij de alleen maar toegenomen.” Volgens het Politie-
Het Bespaarteam reed wekelijks door de wij- waar het antwoord te vinden is op de volgende eigenaar van beveiligingsbedrijf P-Works. Hij keurmerk Veilig Wonen is de maand januari
ken van Gouda en maakte foto’s van voordeu- vraag: “Hoeveel is uw doorverwijzing van een heeft zelf ervaren dat het beveiligen van een statistisch gezien de maand met de meeste
ren waaraan deze deurhanger hingen. Hierbo- hypotheekklant naar het Bespaarhuis waard?” woning zin heeft. inbraken. Indien men meer informatie wil, kan
ven staan nogmaals alle winnende voordeuren. Stuur de actiekaart naar Het Bespaarhuis. Uit men de website www.pworks.nl raadplegen
De bewoners van deze adressen zullen vanuit alle ingezonden kaarten trekt Het Bespaarhuis De heer Van Weelden van P-Works (Koningin of www.politiekeurmerkveiligwonen.com.
een luchtballon Gouda bewonderen. Voor wie nog een winnaar. Begin maart krijgen alle win- Wilhelminaplein 55 in Waddinxveen): “Ja, het Hier kan men ook terecht voor tips en andere
zijn of haar voordeur er niet bij staat, maakt naars thuis bericht. was heel apart om zelf eens mee te maken hoe wetenswaardigheden.
het voelt. Als je dit jaar tien jaar bestaat en er
VAN DEN BROEK MAKELAARDIJ

Woning kopen of verkopen


wordt dan een inbraakpoging bij je gedaan dan
word je toch weer wakker geschud. Letterlijk,
want we lagen gewoon te slapen. In ons werk
Bijzonder in
tegen een zeer scherp
tarief?
zien wij uiteraard wat een inbraak met mensen
doet. Het gevoel dat iemand je mooie spulletjes
het bijzondere!
IEDEMA & zn. heeft uitgezocht en nu voor een habbekrats ver-
koopt, is niet prettig. Gelukkig zijn er ook veel
Bel 0182 522555 of kijk op mensen die, net als ik, de woning beveiligen. Als D
www.vandenbroekmakelaardij.nl Tel.: 0182-599220 je je woning beveiligt en er ‘gebeurt’ nooit iets
Fax: 0182-599223 weet je ook niet of het een potentiële inbreker
Jan van Beaumontstraat heeft tegengehouden. De inbreker kan ook het
Goejan Verwelledijjk 48a Alpha Makelaardij BV
53-55 – 2805 RP Gouda - T 0182 522555 huis bekijken en het dan voor gezien houden. Ik
2807 CC Gouda Hoge Gouwe 17, Gouda • tel: (0182) 51 14 24
E info@vandenbroekmakelaardij.nl www.alphamakelaardij.nl
weet nu dat ze het echt geprobeerd hebben en
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 10 ADVERTENTIE

;))//2%00)67
(VYMZIR 7TVYMXIR +EPMEQIPSIRIR 3ZIVNEVMKIOEEW :SPSTTVEGLXMKI ,]EGMRXIR
^SRHIVTMX TIVOK LIPIHSSWWX TIVOK LSVXIRWME´W TSXNIW
HS^IR

€ € € € € €VRIJDAG EN ZATERDAG AANBIEDING


4 VERS SCHOONGEMAAKTE HARINGEN
EN EEN GESTOOMDE MAKREEL € 7,99

ZO UIT IJSLAND HEILBOTFILET


€ 1,89 (100 GRAM)
NATUREL OF IN EEN ZACHTE MARINADE

UIT EIGEN KEUKEN VERS GEMAAKT ZALMSLAATJE


€ 3,50 PER STUK
IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG
TOPKWALITEIT VERSE SUSHI

GP Tweewielers Zeevishandel Kees Vrolijk


Winkelcentrum Goverwelle
tel. 0182-511030
dat staat voor service en kwaliteit !!
www.goverwelleshop.nl /DQJH7LHQGHZHJ.**RXGD7HO
FAMILIE 11 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Lezen van Middeleeuwse teksten


De Astrale werkelijk- Het Streekarchief Midden-Holland start op onderdeel van de cursus is het actief maken van

heid van Jan de Graaf 25 februari met een cursus ‘Lezen van Middel-
nederlandse teksten’.
huiswerk. Docent is Jan Willem Klein, hand-
schriftkundige en beheerder bibliotheek en
cartografische collecties van het Streekarchief
Het idee is om in acht lessen door middel Midden-Holland. De lessen zijn van 19.30 tot
van fotokopieën kennis te maken met (boek) 21.00 uur in het Streekarchief Midden-Holland
handschriften uit de periode dertiende tot zes- aan de Groeneweg 30 in Gouda. Kosten zijn
tiende eeuw uit de Nederlanden. Verschillen- 120 euro. Mail voor meer informatie en aanmel-
de genres komen aan bod, zoals literaire ding naar j.w.klein@groenehartarchieven.nl,
teksten, devotionele (godsdienstige) teksten of bel (0182) 589 814.
en wetenschappelijke teksten. Belangrijk

Coördinator Speel-o-theek
Piggelmee in het zonnetje gezet
Annelies Kooij ontving maandag 1 februari speel-o-theken. Ze zit vol ideeën en als het
de vrijwilligerspenning van de stad Gouda mogelijk is voert ze deze uit. Zo is dankzij haar
uit handen van wethouder Marion Suijker. Zij vasthoudendheid en enthousiasme in juni 2009
kreeg de penning vanwege haar buitengewo- het Speelcafé geopend. Hier kunnen kinderen
Jan de Graaf wil lezers inspireren bewuster te leven: “Juist in deze tijd is het belangrijk vanuit je intuïtie te hande- ne inzet voor Speel-o-theek Piggelmee. die nog geen basisonderwijs volgen samen
len” (foto Pancras Kuipers). met hun (groot)ouders spelen met kwalitatief,
Mevrouw Kooij begon dertien jaar geleden als ontwikkelingsstimulerend en schoon speel-
‘Gefocust blijven op wat werkelijk belangrijk praktijk als coach en adviseur en geeft hij les vrijwilliger bij Speel-o-theek Piggelmee en materiaal.
voor je is.’ Dat staat centraal in het nieuwste aan het Essence College, de school voor intuï- nu is ze ongeveer tien jaar de
boek, ‘De astrale werkelijkheid’, van Jan de tieve ontwikkeling die in het Evertshuis ge- coördinator. Zij regelt de roos-
Graaf uit Bodegraven. Op zondag 7 februari, vestigd is. Op zijn zeventigste jaar is hij nog ters en verzorgt het inwerken
presenteert hij om 16.00 uur het eerste exem- lang niet uitgeleerd en zit hij nog vol ideeën van nieuwe vrijwilligers. Ook
plaar in de foyer van het Evertshuis in zijn voor nieuwe uitgaven. Zo werkt hij momenteel coördineert zij de verschil-
dorp. aan zijn vijfde boek waarbij chakra’s centraal lende werkgroepen. Ze heeft
zullen staan. Tot slot benadrukt De Graaf: “Met het beheer over de computer
“In de opleiding tot Reader die ik volgde zit dit boek kom je een heel eind, maar je moet als en heeft documenten ontwik-
een blok astrale energie. Toen mijn vrouw, Cora lezer zelf de stap wagen om daadwerkelijk het keld waardoor het bijhouden
van Vliet, een serie lessen over dit onderwerp pad op te gaan op weg naar jezelf.” Het boek is van de financiën en de leden-
gaf op het Essence College, ben ik er opnieuw vanaf 8 februari voor 18,90 euro verkrijgbaar. administratie eenvoudiger
ingedoken. Ik dacht er een uitgebreid artikel ISBN 97-90-71495-07-6. Zie voor meer infor- is. Ook maakt zij folders en
over te gaan schrijven, maar dat werd dus een matie www.inspiratiesite.nl nieuwsbrieven voor de leden
heel boek. Er is zoveel over te ontdekken en te Door Bonnie van Doorn en onderhoudt zij de contacten
vertellen”, vertelt De Graaf enthousiast. “Met met Factor-G en andere Goudse Annelies Kooij (links) en Marion Suijker.
dit boek wil ik mensen inspireren bewust te
worden van wie ze echt zijn, zodat ze meer Win gesigneerd Acties voor Haïti
vanuit hun intuïtie handelen. Astrale energie
kent iedereen: Suggestieve klanken, beelden en boek ‘De Astrale
gevoelens roepen een bepaalde sfeer op, waar-
door het bewustzijn gemakkelijk verdwijnt in werkelijkheid’
gedachten of dagdromen”, vult hij aan.

De grote draai
Aan de hand van verschillende concentratie-
oefeningen, meditatietechnieken en bewust-
zijnsoefeningen wil De Graaf zijn lezers op
weg helpen met het focussen op hun eigen
binnenwereld. Wanneer je met intuïtieve ont-
wikkeling begint gaat je leven veranderen. “Dit
noemen we ook wel ‘de grote draai’. De draai
naar binnen om erachter te komen wie je eigen-
lijk bent en wat je op deze wereld doet. Alle
kennis ligt in iedereen besloten en met deze
handvatten probeer ik mensen te laten groeien
en tot verandering te laten komen op zowel Jan de Graaf stelt in samenwerking met boek-
emotioneel als spiritueel gebied.” Zijn kennis handel Karssen vijf gesigneerde boeken be-
en ervaring die hij opdeed als docent/trainer schikbaar voor de lezers van deze krant. Mail Vele basisscholen organiseerden de afgelopen week acties waarvan de opbrengst naar de slachtoffers van de aard-
bij verschillende opleidingen voor coaching ons uw adresgegevens en de eerste vijf inzen- beving in Haïti gaat. De leerlingen van De Triangel lieten zich vrijdag sponsoren voor een gezamenlijke dans op
van persoonlijke ontwikkeling gebruikt hij dingen winnen een gesigneerd exemplaar. het schoolplein.
voor zijn boeken. Daarnaast heeft hij een eigen
Dat de Goudse leerlingen begaan zijn met het gen lege flessen in maar er werd ook gepun-

Amnesty collecteert voor vrijheid


lot van de slachtoffers van de aardbeving in nikt voor de slachtoffers. De leerlingen van de
Haiti bleek wel uit het grote aantal berichten Ark organiseerden bovendien een sponsorloop
dat we ontvingen van de basisscholen. en wasten taxi’s. Basisschool de Triangel trot-
Amnesty International organiseert een lande- ze zich in voor het recht op eten, schoon water, seerde de regen en danste met de hele school
lijke collecte in de week van 7 tot en met onderwijs, een schone leefomgeving en medi- Zo waren er allerlei markten, zamelden leerlin- op de muziek van Michael Jackson.
13 februari. sche zorg.

Op 30 januari was de feestelijke kick-off van


TATOEAGES VERWIJDEREN
de collecte met Olympisch medaillewinnares Met de yag-laser worden zeer goede resultaten bereikt
waterpolo Daniëlle de Bruin en de Goudse bij het weg laseren van tatoeages & pigmentvlekken
collectanten. Met de slogan ‘Geef om vrijheid’
wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet
in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld
nodig is om aan de naleving van de mensen- Voor informatie, een afspraak maken,
Lange groenendaal 41, Gouda
rechten te werken. Amnesty International voert tel: 0182 – 580 566
actie voor de vrijlating van gewetensgevange- Tatoeages weglaseren gaat op afspraak, ook evt. ‘s avonds
nen, afschaffing van de doodstraf, beëindiging
Bodypiercings: Definitief ontharen: Permanente Make-up:
van martelingen en ‘verdwijningen’. Ook zet De collecte vindt plaats van 7 tot en met 13 februari. Professioneel, hygiënisch. Ontharen van oksels, bikinilijn Natuurlijk aanbrengen van
piercings & implantaatjes. Onderbenen, borst, rug, enz eye-liner en wenkbrauwen
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 12 ADVERTENTIE

Rijles ook vóór je 18e jaar


Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro’s
(voor een gemiddelde leerling +/- €550,-)

- 10 uur les in de simulator staat ongeveer
gelijk aan 20 uur in de auto
- Veiliger

- Mogelijkheid om binnen een maand examen


te doen. (vraag naar de voorwaarden)
en
e
en)
n)

Autorijschool en Simulatoropleiding Van Reijen U Tel. 0182 - 517730 of 06 - 48565648 Behalve uitgever is de Gouda Media Groep
ook reclame- en ontwerpbureau.

Folders, brochures, huisstijlen, flyers, visitekaartjes,


jaarverslagen, nieuwsbrieven, websites?
44
Bel voor meer informatie met 0182-322456.
Ellen Konijnenberg Telefoon: 0182-322 453 Zie ook www.goudamediagroep.nl
Lieke van der Heide Telefoon: 0182-322 452

KLEIN CARAVANS
1. 1 jaar Bovag garantie op alle 2. huisselectie caravans met
occasions boven € 3500,- 2 jaar Bovag garantie
3. gratis kortingspas voor onze
campingshop = 10%

te
De allerlaats Service Center
09
modellen 20 Bovag/Focwa erkend
geprijsd
zeer scherp
Campingshop

Openingstijden:
maandag gesloten
rijsde
Scherp gep
ravans nd Winkel
occasion ca
Zondag 7 februari geope
di t/m vr 08.30 - 12.30 en

e t m in 1 jr garantie 13.00 - 17.00 uur


m za. 10.00 - 16.00 uur

van 11.00 - 16.00 uur


Showroom
di t/m vr 08.30 - 12.30 en
13.00 - 17.00 uur
za. 10.00 - 16.00 uur

Uw Persoonlijke Dealer in de Randstad Routebeschrijving


Komende vanaf de A20,
vanuit richting Rotterdam of
Officieel Bovag keurings bedrijf. Bovag caravankeuring = Veilig op weg naar uw bestemming Utrecht, neemt u de afslag
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Laat voor 1 maart 2010 een Bovag Volg witte borden industrie-
Hoogeveenenweg 15, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel terrein “Hooge Veenen”,
caravankeuring uitvoeren en krijg Tel. 0180-316195 - Fax. 0180-322392 U vindt ons op nummer 15.
10% korting op uw totale eindnota www.kleincaravans.nl - e-mail: info@kleincaravans.nl Direct aan de A20.
BEDRIJVEN 13 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Natuurwinkel Gouda Financieel alert


Financieel Planner van het jaar gericht op mensen met een relatief hoog

bestaat één jaar Ik heb het nooit zo op die verkiezingen die je


brengen tot de huppelepup van het jaar. Je zou
je werk maar heel goed doen en daarvoor niet
inkomen en vermogen. Rick Wassenaar heeft
juist bewezen, dat financiële planning ook
geschikt is voor ‘gewone’ mensen. Door zijn
in het zonnetje worden gezet. aanpak wordt degelijk financieel advies be-
reikbaar voor heel mensen. En dat niet alleen:
Rick Wassenaar Rick heeft een manier gevonden om het juist
Nu denk ik daar toch een beetje anders over. betaalbaar te maken. Sterker nog, u bent veel
Want dat krijg je, als successen dichtbij voordeliger uit dan ooit. Geen verborgen kos-
komen. Vorige week heeft Rick Wassenaar de ten meer, maar heldere advisering tegen een
titel van ‘Financieel Planner van het jaar’ ver- redelijk tarief.
worven. En omdat Rick Wassenaar en ik graag
samenwerken straalt het ook af op ons kantoor. Terug naar de consument
Zie www.vandasselaar.com. Om de titel finan- Het grootste succes van Rick zit ‘em misschien
cieel planner van het jaar te verwerven moet je wel in de manier waarop hij echte onafhanke-
een ingewikkeld financieel advies samenstel- lijk financiële advisering bereikbaar maakt
len voor een fictieve klant. De titel “Financieel voor velen. Daarom
Planner van het jaar” staat hoog aangeschre- ben ik zo trots op
ven. Het is daarom bewonderenswaardig, dat deze titel voor Rick
een collega van ons deze verworven heeft. Ik als ‘Financieel Plan-
ben er ook wel zo trots op, dat ik er graag een ner van het jaar’.
column aan wijdt.
Tim van Dasselaar
Voor wie is financiële planning bestemd? www.vandasselaar.com
Het team van de Natuurwinkel is trots op de enorme groei die de winkel doormaakt. Vaak is deze vorm van financiële advisering

Damarin bestaat
Met trots kondigt het team van Natuurwinkel met veel verse producten, zoals versgebakken
Gouda haar eerste jubileum aan. Volgende brood, een ruime groente- en fruitafdeling en
van Dasselaar & partners
vijftien jaar
week op 11 februari is het precies een jaar biologische wijnen en kazen”, laat de Natuur-
geleden dat wethouder Siebe Keulen en winkel weten.
bestuurder Harry van Strien de Natuurwinkel
openden aan de Lange Groenendaal 99 in Groeispurt Dit jaar viert de Goudse sloepenbouwer
Gouda. Om dit te vieren zijn er diverse feeste- De landelijke groei van de Natuurwinkels Damarin haar vijftienjarig bestaan. Om dit klik hier
lijke acties op touw gezet. in het afgelopen jaar was zeven procent. De
Natuurwinkel Gouda heeft als nieuwkomer een
te vieren komen ze in het voorjaar van 2010
met een Tender uitvoering van de Grand coast
voor kennismaking
Van 5 februari tot en met zaterdag 13 februari grotere groeispurt gemaakt en heeft wekelijks 840. Hier is een speciaal onderwaterschip met ons bedrijf
kunnen klanten meegenieten van het eerste drie keer zoveel klanten als in de voorgaande voor ontwikkeld wat moet zorgen voor een
jubileum. Zo zijn er extra scherpgeprijsde winkel Gaia Natuurvoeding. Waarom kiezen zeer geringe weerstand en een hoog snelheid-
Keerkring 61 - 2801 DG Gouda
‘euro-acties’ (zolang de voorraad strekt) en consumenten voor biologisch? “Uit onderzoek potentieel bij een laag brandstofverbruik.
www.vandasselaar.com - Tel: 0182-692888
dagelijks biologische hapjes te proeven in de in opdracht van het kennisnetwerk Bioconnect
winkel. Zaterdag 13 februari bereidt bovendien blijkt dat consumenten vooral voor biologische Damarin is weliswaar een kleinschalig familie- lage bruggen door kunnen.” Ook zijn ze tien
de kok Peter van Berkel de hele dag allerlei producten kiezen, omdat biologische voeding bedrijf toch zijn er inmiddels al 250 sloepen jaar actief op het gebied van hybride en elek-
lekkere biologische gerechtjes voor het win- zonder gif wordt geproduceerd, gezonder is gebouwd onder de eigen merknaam Grand trisch varen. De werf is onlangs met 700m2
kelend publiek. “Veel inwoners en bezoekers en de dieren een beter leven hebben gehad.” Coast. “We ontwerpen en bouwen alle modellen vergroot om behalve de nieuwbouw ook andere
van Gouda weten inmiddels de weg naar de Voor meer informatie kan men terecht bij de in eigen beheer. Behalve door heel Nederland activiteiten uit te breiden zoals stalling, onder-
biologische supermarkt in de stad te vinden. Natuurwinkel aan de Lange Groenendaal 99 in hebben we ook klanten in Frankrijk, Duitsland, houd, reparaties, hybride ombouw van bestaan-
De Natuurwinkel is steeds meer een begrip in Gouda. Telefoon (0182) 513 260, fax (0182) Finland en de Verenigde Staten”, licht Damarin de boten en het leggen van Flexiteek dekken,
Gouda. Voor de dagelijkse boodschappen of 551 474 of mail info@natuurwinkelgouda.nl toe. Dat ze op deze Goudse werf ook behoor- het kunststof alternatief voor teak. Bel voor
voor een blikje biologische cola tussendoor, Vanaf 5 februari gaat bovendien de webwinkel lijk innovatief zijn blijkt onder andere uit het meer informatie Damarin, Grand Coast yachts,
loopt de klant graag naar binnen in de ruim in de lucht en kan men ook vanuit huis de bood- DBS-systeem. “Dit unieke waterballastsysteem Goejanverwelledijk 36 in Gouda (0182) 515 386
opgezette, frisse winkel. Het brede assortiment schappen doen bij Natuurwinkel Gouda. zorgt ervoor dat onze sloepen ook onder zeer of kijk op www.damarin.nl.
van de winkel bestaat uit ruim 5000 artikelen

‘Foto’s met speels element’


Op de foto’s die fotografe Vinita Salomé een à twee uur. “Ik neem altijd ruim de tijd.
maakt, ziet men geen netjes zittende mensen. Vooral als er jonge kinderen bij zijn. Ouders
Haar foto’s kenmerken zich door het speelse hoeven zich niet gehaast te voelen”, legt
element erin. Ze portretteert vooral families Salomé uit. Op een beschermd deel van haar
en ook steeds vaker zakelijke klanten. Volgens website kunnen klanten vervolgens hun
eigen zeggen tracht ze met haar foto’s het foto’s zien en kiezen. Salomé levert de foto’s
buitengewone in gewone momenten van op papier, canvas of digitaal. Tot en met
alledag vast te leggen. Salomé onderscheidt 31 maart krijgen nieuwe klanten een speciale
zich door haar service én het gebruik van kennismakingskorting van tien procent
natuurlijk licht. op de sessiekosten. Voor meer informatie:
www.vinitasalome.com.
“Voordat ik een klant fotografeer, ga ik eerst op
kennismakingsgesprek.
We bespreken de ver-
wachtingen van mensen
en het doel van de foto. Damarin is onlangs met 700m2 uitgebreid.
Ook bepalen we samen de
locatie voor de fotosessie.
Mijn specialisatie is foto-
• Sloepen
grafie met natuurlicht. • Tenders
Daarom zoek ik altijd
het mooiste licht op. • Cruisers
Veel van mijn sessies zijn • Daysailers
daarom buiten, op een
mooie locatie. Bovendien Goejanverwelledijk 36
zijn er in Gouda en 2807 CC Gouda
omgeving zulke fantasti- T./F.: 0182 - 51 53 86
sche plekjes.” Een foto- info@damarin.nl
sessie duurt ongeveer Vinita Salomé portretteert vooral families.
www.damarin.nl
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 14 ADVERTENTIE

SLIMME ONDERNEMERS
VINDEN DEZE STRAAT
SNEL...

Kijk voor meer informatie op


www.vermeijvof.nl of bel ons voor
een vrijblijvende kennismaking.

Van Dethstraat 16a, 2807 RS Gouda


Telefoon (0182) 52 01 55 - Fax (0182) 51 14 48
info@vermeijvof.nl - www.vermeijvof.nl
WERK & SCHOLING 15 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Cursus Spaans Passie voor


Carrie Renders stopt In wijkcentrum de ‘Buurtstee’ in Gouda wordt kunst
bij Kunstpuntgouda in februari gestart met een cursus Spaan. Deze
cursus is geschikt voor beginners en gevorder-
den.
Het is toch wel heel bijzonder om wanneer
je zelf musicus bent je kinderen de eerste
stappen op een instrument te zien maken. In
Tijdens deze cursus leert men op een leuke mijn geval hobo en viool. Die keuze alleen al.
manier Spaans te spreken. De cursus vindt Wie kiest er tegenwoordig hobo? Mijn doch-
plaats op donderdagochtend van 9.30 tot ter dus! En waarom? Tijdens de cursus ‘ori-
11.00 uur en bestaat uit vijftien lessen voor entatie’ bij Kunstpuntgouda kwam iemand
82,50 euro. De cursus start op donderdag met een hobo in de les en ze vond de klank
11 februari. Voor aanmelding en meer informa- zo mooi. Nu zijn ze dan vier maanden bezig.
tie kunnen geïntresseerden terecht bij Annette Het is geweldig om te zien hoe na een aar-
Meijer telefoon (0182) 523 455 of per mail dige worsteling het nu steeds beter gaat luk-
a.meijer@factor-g.nl. Ook kan men contact ken echt iets te spelen. Naast hun les spelen
opnemen met de docente Carla Baaij, telefoon- ze allebei in een orkest. Zowel voor begin-
nummer (0182) 573 290. nende strijkers als blazers heeft Kunstpunt-
gouda een beginnersorkest. Na ongeveer drie

Naailessen in de weken les komen ze al in het orkest. Zeker


wat betreft het blazersensemble hield ik mijn

‘Buurtstee’ hart vast. Mijn dochter kreeg noten die ze nog


niet geleerd had en worstelde om überhaupt
geluid uit het instrument te krijgen. Toch is
Carrie Renders neemt na dertien jaar afscheid als directeur van Kunstpuntgouda. Wie het leuk vindt om eigen modieuze het spelen in het orkest een succes. Ze kent
kledingstukken zelf te maken, kan terecht in nu alle noten die ze moet spelen en ze leert
Nadat Carrie Renders in 1997 begon als direc- hier op kantoor als voor de docenten. We zijn wijkcentrum de Buurtstee in Gouda. om onder leiding van een dirigent te spelen.
teur bij De Werkschuit, neemt ze na dertien erin geslaagd om een mooie mix van mensen En natuurlijk ervaart het plezier in het samen
jaar afscheid. Als artistiek leider en algemeen te maken en een goed aanbod van activiteiten.” Het wijkcentrum biedt naailessen aan voor muziek maken.
directeur van de Stichting Kunstpuntgouda Carrie Renders zal tot aan het einde van dit beginners en gevorderden. Afhankelijk van de Vervolgens komt er dan een optreden. Grote
blikt ze terug op deze periode. cursusseizoen actief zijn voor Kunstpuntgouda. interesse en de ervaring van de cursist komen schrik bij mijn dochters. Na vier maanden
onderwerpen aan bod zoals stoffenkennis, les al voor een zaal van 300 mensen spelen?
In 2008 fuseerden De Werkschuit en de Kunstpunt patroonleggen en knippen, materiaalverwer- Vrijdag 5 februari treden de beide beginners-
Muziekschool Gouda, waardoor Kunstpunt- “De Werkschuit had, toen ik hier begon als king, werken met de naaimachine, handmatig ensembles op in de Vaste Burchtkerk samen
gouda ontstond. De nieuwe organisatie zou directeur, een wat elitair imago. Omdat ik naaien en de goede afwerking van het kleding- met het Elementair Orkest van Kunstpuntgou-
naar een nieuw gebouw bij het Raoul Wallen- vond dat een culturele instelling juist een stuk. De lessen duren twee uur en vinden plaats da. En ik zal daar dan als trotse vader in de
bergplantsoen gaan, maar de verhuizing werd breed maatschappelijk draagvlak moet heb- in kleine groepjes. Voor de cursisten zijn naai- zaal zitten. Het con-
uitgesteld tot 2014. Carrie Renders dacht: ben, zijn we gaan samenwerken met het on- machines aanwezig. Voor meer informatie cert is in de Vaste
“Tegen die tijd ben ik met pensioen, waar- derwijs en de gemeente. Inmiddels laten alle over deze cursus kan men contact opnemen Burchtkerk, Lek-
door ik de herhuisvesting niet meer meemaak. Goudse middelbare scholen de introductie op met Annette Meijer op (0182) 523 455 of kenburg 148, en be-
Waarom zou ik dan niet nu stoppen? Ik wil het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming a.meijer@factor-g.nl. gint om 19.30 uur.
tijd maken voor de dingen waar ik anders niet (CKV) door ons verzorgen. Door de fusie met Heeft u een reactie
aan toekom. Ook wil ik een training tot inter-
visiebegeleider volgen; ik vind het belangrijk
de muziekschool kunnen we scholen nu ook
combinaties van muziek en beeldende kunst Nieuwe brugklas naar aanleiding van
deze column of sug-
dat mensen ervaringen uitwisselen, kennis- aanbieden. Ook hebben we de activiteiten uit- gesties, mailt u deze
delen. Dat doen we onder andere in C9, een gebreid die we samen met de Brede School Tijdens de open dag presenteert het Coorn- dan naar hugo@kunstpuntgouda.nl.
groep van negen Goudse culturele instellin- doen. Verder hebben we een aantal activiteiten hert Gymnasium een nieuw type brugklas.
gen waarin onder andere de Goudse Kunst- van de gemeente overgenomen, zoals de orga-
uitleen, museumgoudA en de schouwburg nisatie van de Kunstronde voor groep zes en Niet alle kinderen leren het beste op dezelfde dat probleem. Zij leren al onderzoekend wat
vertegenwoordigd zijn. C9 draagt bij aan een zeven van de basisschool. Een andere activiteit manier, blijkt uit onderzoek. Sommige kinde- aan de basis ligt. Een groep docenten gaat de
goed Gouds kunstklimaat.” Dat kunstklimaat die we in opdracht van de gemeente doen is cul- ren hebben behoefte aan meer uitdaging, en komende maanden aan de slag om zich op deze
spreekt Renders aan. Ze vond het dan ook tuurbemiddeling. Als er bijvoorbeeld een groep zijn gemotiveerder als docenten de leerstof manier van lesgeven voor te bereiden. Daar
fantastisch om directeur van de Werkschuit en is die meer wil optreden, of een oefenruimte anders aanbieden. In de nieuwe brugklas be- worden ook leerlingen bij betrokken. Meer
later Kunstpuntgouda te zijn: “Je bent verant- zoekt, dan helpen wij daarbij. Kortom: we zijn gint de docent met een pittig vraagstuk. Aan de informatie wordt gegeven op de open dag op
woordelijk voor alles, bij wijze van spreken van een breed en compleet kunstpunt!” Informatie leerlingen de uitdaging aan de slag te gaan met zaterdag 6 februari van 9.30 tot 13.00 uur.
de theelepels tot en met de artiesten. Ik vond over de activiteiten van Kunstpuntgouda staat
het mooi om te zien hoe mensen zich ontwik-
kelden. Dat geldt zowel voor de medewerkers
op www.kunstpuntgouda.nl.
Door Miranda van Elswijk Jaarkosten onderwijshuisvesting
Goudse scholen gestegen
Coenecoop College helpt India De gemeente Gouda gaf de afgelopen jaren vier miljoen euro. Tot slot bereiden we de bouw
De leerlingen van de onderbouw havo/vwo voorzien. Alle leerlingen van het Coenecoop gemiddeld 58 procent minder geld uit aan het voor van de Ark/Samuelschool, kosten 5,5 mil-
van het Coenecoop College in Waddinxveen College deden mee aan een zaalhockeytoer- onderwijs dan dat ze hiervoor ontving. joen euro en van de Goudse scholengemeen-
hebben geld ingezameld voor een project nooi. Per doelpunt werden ze gesponsord. Bij schap Leo Vroman veertien miljoen euro. Door
voor straatkinderen in Chennai (India). elkaar leverde dat 4481 euro op. De cheque De gemeente legt uit waarom: “Gouda heeft de nieuwbouw van deze scholen stijgen de jaar-
Samen hebben zij een bedrag opgehaald van met dit bedrag is overhandigd aan Albert Rook, de afgelopen jaren minder geld uitgegeven lijkse lasten van rente en afschrijving. Hiermee
4481 euro. conrector van het Coenecoop College, en zijn aan onderwijshuisvesting, omdat er een aantal wordt ongeveer tachtig procent van het ontvan-
zoon Coen. Zij bezoeken jaarlijks dit project. nieuwbouwplannen begroot waren, die ver- gen geld uitgegeven aan onderwijshuisvesting.
Het geld is bedoeld voor een school in De cheque werd overhandigd door Ian Quak uit traagden in de uitvoering. Inmiddels is de bouw Aangezien geld voor onderwijshuisvesting niet
Chennai, waar jongens het vak van timmerman de eerste klas havo. Hij had van alle leerlingen van praktijkschool Het Segment gestart waar- is gelabeld, kan de gemeenteraad ervoor kiezen
kunnen leren. Met de gereedschapskist die ze het meeste geld bij elkaar gebracht. Daarvoor van de kosten 5,5 miljoen euro bedragen. Daar- om dit geld aan andere zaken te besteden.
na het afsluiten van hun opleiding meekrijgen, heeft hij van de school een prijs ontvangen. naast start aan het eind van dit jaar de bouw van Daarnaast zijn de jaarkosten in 2010 inmiddels
kunnen zij zich in hun levensonderhoud gaan basisschool Calvijn. Kosten hiervan zijn bijna gestegen naar zeven miljoen.”

&UHDWLHIERHNKRXGHQ"
%HODVWLQJEHWDOHQLVHHQJXQVWQLHWWHYHHOEHWDOHQLVGHNXQVW

'H:DDO
1,(8:LQ%RGHJUDYHQ
7HO

$FFRXQWDQWV LQIR#GHZDDODFFRXQWDQWVQO
ZZZGHZDDODFFRXQWDQWVQO

$FFRXQWDQF\DGPLQLVWUDWLHVHQEHODVWLQJHQ
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 16 ADVERTENTIE

Even voorstellen...
Wij zijn een enthousiast team van professionals die zorgen voor een
snelle zorgvuldige reparatie van uw voertuig. Gespecialiseerd in het
repararen van alle soorten autoschade en bieden u vele voordelen,
namelijk:
• U krijgt direct een leenauto (ook met dubbele bediening beschikbaar)
• Totale afhandeling schade met verzekeringsmaatschappij
• Haal- en brengservice
• 4 jaar garantie op schadeherstel Coenecoop 360
• Tevens repareren wij ook bedrijfswagens, boten, motoren etc. 2741 PN Waddinxveen
• Facturatie direct aan verzekeringsmaatschappij Tel: 0182 - 611 976
• Expertise aanvraag www.autoschadeservicewaddinxveen.nl

www.hyundai.nl
HEEFT EEN VERRASSING VOOR JE
Gratis parkeersensoren en TomTom Start Europe
navigatie op de actiemodellen van Hyundai.**
Ga nu naar de Hyundai-dealer, want op = op.

De Hyundai i10. De Hyundai i20. De Hyundai i30.


* * *
Vanaf6.595,- Vanaf10.995,- Vanaf14.495,-

Zoveel
meer.
Hyundai.

Gecombineerd brandstofverbruik volgens EEC-norm 80/1268: l/100 km: 4,2 - 7,6 / km/l: 23,8 - 13,2; CO2-emissie g/km: 109 - 182.

*DIT BEDRAG IS INCLUSIEF `Ê£°äää]‡Ê-""**, °Ê " Ê*,< Ê< Ê


1- Ê /7Ê Ê *]Ê 8
°Ê"-/ Ê,,Ê ]Ê/" -Ê Ê6 ,7 , - , °Ê ,1‡]Ê< /"1/ Ê Ê*,-7< Ê6"", "1 °ÊII /Ê"*Ê - 
/ , Ê
/ " ]Ê<" Ê Ê6"",, Ê-/, /°Ê Ê" Ê Ê7 Ê6 Ê
 /Ê-/ , " °Ê6,Ê17Ê ,Ê ,Ê Ê6"",7, °Ê

VAN DER LINDEN GROEP WADDINXVEEN B.V. COENECOOP 141, WADDINXVEEN, TEL. 0182-632100, WWW.HYUNDAI.NL/LINDEN-WADDINXVEEN

Hyundai Dealer Occasions Seat Dealer Occasions


Hyundai Atos 1.1 v.a. 2007 € 6.950,- Seat Ibiza (DIVERSEN MODELLEN) v.a. 2004 € 7.750,-
Hyundai Getz (ook automaat!) v.a. 2004 € 6.950,- Seat Ibiza 1.6 Sport, inc. navigatie 01-2009 € 17.950,-
Hyundai i10 (diverse uitvoeringen) v.a. 2009 € 8.945,- Seat Leon 1.6 Sport leder 06-2002 € 7.950,-
Hyundai i20 (diverse uitvoeringen) v.a. 2009 € 11.495,- Seat Leon 1.6 Stella 02-2003 € 9.950,-
Hyundai Accent 1.3 Cool 09-2005 € 7.750,- Seat Leon 1.6 Reference 01-2006 € 12.750,-
Hyundai Accent 1.4 Dynamic 2008 € 10.950,- Seat Leon 1.6 Stylance 02-2007 € 15.950,-
Hyundai Excel 1.3 GS 02-1997 € 2.750,-
Overige Occasions
Hyundai Elantra 1.6 GLS 5drs 09-2002 € 4.950,-
Hyundai Matrix 1.6 v.a. 2003 € 7.950,- Citroen C2 1.6-16v VTS 11-2004 € 8.750,-
Hyundai Coupe 2.0 v.a. 2000 € 7.950,- Daewoo Kalos 1.4 Spirit 09-2003 € 5.950,-
Hyundai H300 2.5 CRDi (ex btw) v.a. 2008 € 14.250,- Daewoo Matiz 0.8 Style 05-2004 € 4.950,-
Hyundai i30 1.6 CRDi CW v.a. 2008 € 16.900,- Fiat Panda 1.2 Emotion (Automaat) 05-2004 € 6.950,-
Hyundai Sonata 2.0 v.a. 1999 € 5.000,- Fiat Seicento 1.1 09-2004 € 4.750,-
Hyundai Sonata 3.3 V6 Style 03-2006 € 16.950,- Ford Focus C-Max 1.6 Trend 01-2006 € 12.950,-
Hyundai Tucson 2.0 Style 08-2005 € 12.950,- Nissan Almera Tino 2.2 DCI 05-2003 € 9.950,-
Hyundai Tucson 2.0 CRDI Style 08-2006 € 17.950,- Nissan Micra 1.4 05-2003 € 5.950,-
Hyundai Santa Fé 2.0 25 Edition 02-2004 € 9.950,- Peugeot 106 1.1 01-2000 € 3.950,-
Hyundai Santa Fé 2.7 V6 A/T Navi 4wd 07-2008 € 32.950,- Peugeot 206 SW 1.6 XS AUT. 01-2007 € 13.250,-
Hyundai XG 2.5 V6 12-2000 € 6.950,- Renault Twingo 1.2 Expression 07-2004 € 5.450,-
Suzuki Liana 1.6 GLS 01-2006 € 10.950,-
Seat Dealer Occasions Smart 0.8 Cabrio (Automaat) 09-2002 € 5.950,- Mercedes B170
Seat Altea XL 1.4 TSi Style 03-2009 € 21.950,- VW Fox 1.2 Trend 08-2005 € 6.750,-
VW Passat 2.0 Turijn Sport 03-2005 € 14.950,-
06-2005 O.A voorzien van: Airconditioning, Licht
Seat Altea Freetrack 4x4 08-2007 € 26.950,-
Seat Alhambra 1.9 TDi 06-2002 € 7.950,- metalen velgen, ABS, Elektrische ramen+Spiegels,
Seat Arosa 1.4 03-2000 € 3.950,- Bluetooth carkit, Audio+stuurbediening enz....
Seat Cordoba 1.4-16v Spirit 10-2005 € 9.950,-

WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR HYUNDAI ATOS EN GETZ MODELLEN (2000-2006). € 16.950,-
KOM LANGS IN ONZE SHOWROOM VOOR EEN TOPAANBIEDING! WWW.VANDERLINDEN-GROEP.NL * zetfouten in advertentie voorbehouden
AUTO / TRANSPORT 17 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Keurmerk voor Taxi Gouda


OV-chipkaart voor een Met de juiste voorbereiding en inzet van de op (0182) 548 291 of kijk op de webpagina

euro in Zuid-Holland chauffeurs heeft Taxi Gouda het TX-keurmerk


met vlag en wimpel behaald.
www.taxigouda.nl.

Sinds 1 februari kan iedereen de Het keurmerk is het officieel landelijke Tel. 0182 - 548291
OV-chipkaart gebruiken in alle kwaliteitskeurmerk voor het taxivervoer. Veel
trams, bussen, metro’s en Randstad- opdrachtgevers zoals zorgverzekeraars ver-
Rail (ook RandstadRail 3 en 4) in plichten taxibedrijven het keurmerk te voeren.
heel Zuid-Holland. Om de inwoners Taxi Gouda kan door samenwerkingsverbanden
kennis te laten maken met de OV- met grotere taxibedrijven zoals Hoogenboom
chipkaart, starten provincie Zuid- Taxi uit Bodegraven vrijwel alle verzekerden
Holland en het Stadsgewest Haag- vervoeren. Ook de Trias verzekerden, die van
landen een gezamenlijke actie: oudsher al veel door het bedrijf vervoerd zijn.
een persoonlijke OV-chipkaart met “We beschikken over comfortabele taxi’s en
automatisch opladen voor een euro. rolstoelvoertuigen die door de gediplomeerde
en gemotiveerde chauffeurs bereden worden.
Inwoners van een groot deel van Zuid- Er wordt absoluut niet gerookt in de wagens.
Holland (inclusief de Haaglanden- Maar er is ook aandacht voor het woon-werk
gemeenten) kunnen van 1 februa- verkeer. Wanneer een medewerker van een
ri tot 1 april via 1eurochipkaart.nl De nieuwe OV-chipkaart. bedrijf (tijdelijk) minder mobiel is, bieden wij
een persoonlijke OV-chipkaart met prima mogelijkheden om toch vervoerd te wor-
automatisch opladen aanvragen voor een euro. voor de aanvraag van de persoonlijke OV- den. Op rekening is mogelijk en tegen aantrek-
Deze persoonlijke OV-chipkaart wordt op naam chipkaart. Het promotieteam maakt de komen- kelijke tarieven ook”, licht het taxibedrijf toe. www.tx-keur.nl

(met pasfoto) afgegeven en wordt steeds auto- de tijd een toer door de regio. Op de website Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden
matisch opgeladen met een door de reiziger 1eurochipkaart.nl staat waar en wanneer het
aangegeven bedrag. Zo staat er altijd voldoende promotieteam langs komt. Het Stadsgewest
saldo op de kaart. Met deze kaart kan overal in Haaglanden en de provincie Zuid-Holland Nieuwe Kia Sportage
Nederland waar de OV-chipkaart operationeel voeren de OV-chipkaart stap voor stap in. Dit
is, worden gereisd. doen zij samen met de vervoerders Arriva, Kia timmert lekker aan de weg. Het volgende geworden, wat vooral de interieurruimte ten
Connexxion, HTM en Veolia. Mei 2009 is nieuwe model dat de Koreanen voor ons goede komt. Het motorenaanbod is officieel
Startsein daarmee gestart en sinds 1 februari is de OV- hebben klaarstaan is de helemaal nieuwe niet bekend. We gaan er vanuit dat die precies
Op 4 februari om 11.00 uur hebben gedepu- chipkaart te gebruiken in het openbaar ver- tweede generatie Sportage. Een maand voor overeenkomt met dat van de iX35. Dat betekent
teerde Asje van Dijk van de provincie Zuid- voer in heel Zuid-Holland. Voor het openbaar de Autosalon van Genève trekt Kia het doek dat er een 1,6-liter direct ingespoten benzine-
Holland en regiobestuurder Peter Smit van het vervoer binnen de stadsregio Rotterdam is de van de nieuweling. motor is met een vermogen van 140 pk en een
Stadsgewest Haaglanden het officiële startsein OV-chipkaart vanaf 11 februari het enige ver- 2,0-liter met 166 pk. De diesels zijn de nieuwe
van deze actie op het Plein in Den Haag ge- voerbewijs en betaalmiddel. Bel voor meer in- De inkt van de brochures voor de Hyundai 1,7-liter met 115 pk en een 2,0-liter in varian-
geven. Er stond een demobus OV-chipkaart formatie Stadsgewest Haaglanden, Dorine Dijs iX35 is nog maar nauwelijks droog of het ten van 136 en 184 pk.
waar men kon zien hoe de OV-chipkaart (070) 750 15 25 of (06) 290 880 06 of Provin- podium wordt geopend voor zijn
gebruikt moet worden. Een promotieteam cie Zuid-Holland, Astrid Vlaminkx, telefoon zustermodel: de Kia Sportage. Op
maakte digitale pasfoto’s. Deze zijn nodig (070) 441 65 24. de Autosalon van Genève zullen
we hem voor het eerst gaan zien.

ASK maakt beste deal met Natuurlijk is ook deze Kia weer
van de hand van ex-VW en Audi-

autocentrum van Vliet ontwerper Peter Schreyer en is hij


geboren in de Europese ontwerp-
studio; en dat terwijl hij ook in
Noord-Amerika wordt verkocht.
Volgens de eerste berichten is
de auto een klein maatje groter

Wethouder Goudbeek ontvangt


eerste lading uit schone vrachtauto
Wethouder Goudbeek van Bodegraven ont- antwoordelijkheid en kiezen daarom bewust
ving 25 januari de eerste lading uit een vracht- voor de schoonste technieken die voorhanden
auto die rijdt op aardgas (CNG). Met deze zijn.” “De luchtkwaliteit in dichtbevolkte ge-
handeling neemt VDS Logistics, dit jaar geno- bieden is in heel Europa steeds vaker reden
mineerd voor ondernemer van het jaar, deze om vervuilend vrachtverkeer te weren of te be-
bijzonder milieuvriendelijke IVECO-vracht- perken”, stelt wethouder Goudbeek. Naast de
auto in gebruik. milieuaspecten, heeft aardgas ook een logistiek
voordeel. Het wordt in Nederland rechtstreeks
Eerder al investeerde VDS Logistics in een vanuit de bron via pijpleidingen vervoerd naar
ecocombi en de schoonste dieseltechniek. “Met het tankstation. Peter van der Sterre, directeur
deze auto rijdend op aardgas zetten we ons als van VDS Logistics: “Als het mogelijk is in
Hennie Pels (bedrijfsleider van autocentrum van Vliet Bodegraven) schudt de hand met Arie Langerak (directeur bedrijf nog sterker in voor een schoner milieu. Bodegraven een aardgastankstation te bouwen,
van ASK automatenservice). De vrachtauto zal worden ingezet voor regiona- dan zou dit een goede aanvulling zijn. Dan
le distributie werkzaamheden voor Dachser”, kunnen we nog meer auto’s op aardgas inzet-
ASK (Automatenexploitatie voor Service en dealer de auto’s mag leveren. Bij het merk laat VDS weten. “Vooral in grote steden is de ten”. Onlangs is VDS Logistics BV in Bode-
Kwaliteit) uit Waarder bestaat dit jaar vijftien Opel en bij autocentrum van Vliet heb ik deze luchtkwaliteit een punt van aandacht. Wij zijn graven genomineerd voor Ondernemer van het
jaar. Een mooie gelegenheid om het wagen- belangrijke punten gevonden.” bewust van onze eigen maatschappelijke ver- jaar 2010 zie www.ondernemers-trofee.nl.
park weer eens op te frissen.
Nooit meer ruiten krabben
in een voorverwarmde auto Milieubewust
Directeur Arie Langerak is erin geslaagd een transport op aardgas

beste deal te maken met autocentrum van Houdt uw auto vorstvrij!


Vliet. Voor de tweede maal is gekozen voor
Opel Bedrijfswagens en autocentrum van Vliet 3HUVRQHQRIEHVWHODXWR
VDS Logistics BV, is op weg naar duurzaam transport!
waardoor het personeel van ASK weer in Opels
rijdt. Met de aanschaf van drie nieuwe Opel
VWDQGNDFKHO VDS Logistics is genomineerd voor de onderneming van het jaar!
inbouw - reparatie Iedereen daarvoor ontzettend veel dank!
Vivaro’s en een Opel Combo heeft ASK weer
een gloednieuw wagenpark. Arie Langerak AutoRas b.v. Meer weten over duurzame transportoplossingen?
licht zijn keuze toe: “Ik vind betrouwbaarheid, Gouda 0182 - 539220 Of over onze diensten of vacatures? Kijk op www.vdslogistics.nl
uitstraling en support van de dealer belangrijke www.autoras.nl VDS Logistics BV werkt vanuit Bodegraven, Waddinxveen en Hoorn
zaken bij de keuze van welk merk en welke
Ook voor particulier
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 18 ADVERTENTIE

7BOWSJKEBHKBOVBSJUN[BUFSEBHGFCSVBSJJT

68,"44"#0/
(&-%8""3%
#FXBBSVXLBTTBCPOOFOVJU8JOLFMDFOUSVN#MPFNFOEBBMHPFE
;JKOEF[FCJKFMLBBSPQHFUFMEȽ PGNFFS EBONBBLUVLBOTPQFFO
XBBSEFDIFRVFWBONBBSMJFGTUȽ Ƚ PGȽ 

4UPQEFCPOOFOJOEFFOWFMPQXFMLFWFSLSJKHCBBS[JFOPQEJWFSTFQVOUFOJO
IFUXJOLFMDFOUSVN7VMVXHFHFWFOTJOFOEPFEFFOWFMPQJOÏÏOWBOEF

I F R V F
SPEFCSJFWFOCVTTFOEJFPQHFTUFMETUBBOJOIFUXJOLFMDFOUSVN
S E F D
8 B B
XFLFOMBOHXPSEFOFSJFEFSFXFFLXJOOBBSTHFUSPLLFOFOHFQVCMJDFFSEAA PQXXXXJOLFMDFOUSVNCMPFNFOEBBMOM-VLUIFUOJFUPNJOXFFLWPPSȽ 
Ƚ
8 B B S E F D7*+I'&F/ R V 3
5 8*/5*( & 6
F
0 LBTTBCPOOFOUFTQBSFO (FFOOPPE VLVOULBTTBCPOOFOHFCSVJLFOVJUEF
JO
HFIFMFBDUJFQFSJPEF
FMOBBSLFV[F
CJKFFOXJOL


*OXJTTFMCBBS SBMMF

Ƚ B S E F D
8 BAA
8JOLFMDFOUSV
NF
N#MPFNFO
STPQXJOL FMD
EBBM,JKLWPP
FO USV NCMPFNFOE
EBBBM OM
MOM
BMO
BM

I F R V FUBOUFO PO EF SOF
BBSUFHFODPO
/JFUJOXJTTFMC
7*+'&/

EFDFNCFS
(FMEJHUPU

58*/5*( &63 0
Ƚ
 JO
/JFUJOXJTTFMCB
JH
(FMEJHUPUE
BSUFHFODPOUBOUFO
FDFNCFS
A
*OXJTTFMCBBSCJKFFOXJOLFMOBBSLFV[FJO
8JOLFMDFOUSVN#MPFNFOEBBM,JKLWPPSBMMF
POEFSOFNFSTPQXJOLFMDFOUSVNCMPFNFOEBBMOM
7*+'&/
58*/5*( &6 30
*OXJTTFMCBBSCJKFFOXJOLFMOBBSL
FV[FJO
8JOLFMDFOUSVN#MPFNFOEB
/JFUJOXJTTFMCBBSUFHFODPOUBOU
FO BM,JKLWPPSBMMF
(FMEJHUPUEFDFNCFS POEFSOFNFSTPQXJOLFMDFOUSVN
CMPFNFOEBBMOM

%FBDUJFMPPQUWBOWSJKEBHKBOVBSJUN[BUFSEBHGFCSVBSJ
4DISJKGVXHFHFWFOTTWQEVJEFMJKLJOCMPLMFUUFSTPQEFFOWFMPQ
8JOOBBSTLSJKHFOBVUPNBUJTDICFSJDIUFOXPSEFO
WFSNFMEPQXXXXJOLFMDFOUSVNCMPFNFOEBBMOM
0WFSEFVJUTMBHLBOOJFUHFDPSSFTQPOEFFSEXPSEFO

XXXXJOLFMDFOUSVNCMPFNFOEBBMOM
FAMILIE / UITGAAN 19 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

JazzXperience eert Zo baas, zo hond


Het is een mooie voorjaarsdag en het is vrij geconcentreerde urine meer kunnen maken.

Berry Rutjes druk in de wachtkamer. Opeens komt onze


assistente in opleiding zenuwachtig de spreek-
kamer in. Ik denk dat ik op mijn kop krijg
Gelukkig is er een goed medicijn tegen. Als
mevrouw weer naar de wachtkamer vertrekt,
zet zij direct de boel weer op stelten. Zij moet
omdat ik weer te veel klets met de klanten, nog drie kwartier op ‘het busje’ wachten en dat
maar nu is er iets anders aan de hand. Er zit een lijkt me niet handig met zoveel mensen. Ik zet
mevrouw met een heel grote mond en zij slaat de mevrouw buiten op een stoel in het voor-
wartaal uit en vraagt “waarom de mevrouw jaarszonnetje, met hond en een kopje koffie
tegenover haar (een heel aardige mevrouw met en... het is weer gezellig in de wachtkamer.
een lief hondje) haar zo aan zit te staren met Februari is het overigens weer de landelijke
haar stomme kop!” Gelukkig is de mevrouw actie: de maand van het gebit. Klanten van
met de grote mond snel aan de beurt en na drie onze praktijk mogen de hele maand februari
tellen snap ik wat er aan de hand is: ze is hele- van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en
maal straalbezopen! Niet best, want het is nog 10.00 uur langskomen met hun huisdier voor
maar 10.00 uur. Het lukt me om contact met een gratis gebitscon-
mevrouw te krijgen en als ik haar vraag wat trole door onze assis-
de klacht is van haar hond, hou je vast, blijkt tente.
dat de hond zoveel drinkt en plast de laatste
tijd! Gelukkig gaat het in dit geval om te veel Marcelien Baerveldt
water drinken. Van ellende plast de hond de
hele spreekkamer onder, maar het is ook een Dierenartsenpraktijk
geluk bij een ongeluk, want ik kan nog net Baerveldt & Schuur &
wat schone urine opvangen voor onderzoek. van Pelt
Peter Groeneboom komt met een speciaal programma. Na onderzoek blijkt dat de urine belachelijk Vuurdoornlaan 2, Gouda
slecht geconcentreerd is en na aanvullend www.dierenartsgouda.nl
Met een speciaal programma van Peter steeds treden de groten van de hedendaagse (bloed)onderzoek blijkt de hond te lijden aan
Groeneboom eert JazzXperience de op jazz op in de sfeervolle en unieke Spiegel- een zeldzame ziekte waarbij de nieren geen
21 december vorig jaar overleden Berry Rut- tent. Volgens Hans Klemens, voorzitter van de

‘Heeft u nog voetbalplaatjes?’


jes sr. Berry Rutjes was de eigenaresse van de Jazzxperience, wilde ze alleen de beste musici
Spiegeltent aan de Turfmarkt. Voor de jazz in in haar Spiegeltent. “Daarmee kwamen onze
Gouda heeft zij, in de meer dan 25 jaar dat ze uitgangspunten goed met elkaar overeen. Het
haar Spiegeltent runde, een belangrijke rol komende concert wordt dan ook opgedragen
gespeeld. aan haar.” Aanstaande zondag, 7 februari,
treedt de Goudse jazzpianist Peter Groeneboom
De Spiegeltent in Gouda is inmiddels een op met een speciaal programma. Peter Groene-
begrip. Het is een antieke muziek- en danssa- boom (1965) studeerde in 1990 af aan de jazz-
lon, gebouwd in 1912 door de gebroeders Teu- opleiding van het Koninklijke Conservatorium
gels uit Walem (B). In 1976 is de tent tijdens in Den Haag. “Hij voelt zich thuis in vrijwel
een zware storm in Scheveningen omgewaaid alle muziekstijlen waarbij improvisatie een rol
en vervolgens op een oplegger opgeslagen. speelt en ontwikkelde een geheel eigen en oor-
Berry Rutjes Sr. wist er in 1981 de hand op te spronkelijk klankidioom. In de vorm van een
leggen en restaureerde deze met veel liefde, concertworkshop legt Peter Groeneboom voor
bloed, zweet en tranen en met gevoel voor au- de pauze uit hoe jazzmusici met elkaar impro-
thenticiteit. Sinds 1982 is de tent in het bezit viseren. En legt hij hiervan allerlei aspecten
van familie Berry Rutjes en is het permanent uit. Na de pauze gaat het over in het concert.
opgebouwd in een voormalig grachtenpakhuis Zangeres Anne Julie Frissholm, Harry Emmery ‘Heeft u nog voetbalplaatjes?’ Met deze vraag verdringen sinds vorige week maandag kinderen zich rondom de
in Gouda. Bij Berry Rutjes traden de groten op contrabas en Hans van Oosterhout op drums uitgangen van de Albert Heijn filialen in de hoop de gratis voetbalplaatjes te bemachtigen. Na de ervaringen van
van de Jazz op tijdens de roemruchte jaren van komen Peter versterken op het podium. Aan- vorig jaar namen de filialen dit jaar hun maatregelen. Heuse dranghekken zorgen ervoor dat klanten probleemloos
het Goudse jazzfestival. vangstijd is om 15.00 uur, toegang is tien de winkel kunnen verlaten. De actie loopt tot en met 7 maart. In het filiaal in winkelcentrum Bloemendaal zijn op
euro en kinderen tot en met zestien jaar zijn 17 februari en op 3 maart ruilmiddagen. Zie voor meer informatie www.ah.nl.
Speciaal programma gratis. Reserveren op www.jazzxperience.nl.

De boekenplank van Ineke Verkaaik


Voor de Jazzxperience heeft ze dat de afge- De Spiegeltent bevindt zich aan de Turfmarkt
lopen vijf jaar ook mogelijk gemaakt. Nog 49-51 in Gouda.

Lezing vleermuizen in de stad Omdat de winter in Gouda niet meevalt, ga ik


u een voorstel doen! De bekende Wallander-
reeks heeft een drie voor twee actie met alle
naar Ystad voor twee personen. Daar kunt
u dan zelf beoordelen dat de winters nog veel
erger kunnen zijn...! Veel succes!
De KNNV, Vereniging voor Veldbiologie in Rotterdam, maar ook in Leiden en Zoetermeer. negen delen uit de huidige reeks. Dit is een
Gouda en omgeving, organiseert op woens- Vorig jaar heeft hij meegewerkt aan een onder- aanloop naar het verschijnen van het aller-
dag 10 februari een lezing over natuur in de zoek naar verspreiding van de meervleermuis, laatste en tiende deel van Henning Mankell:
stad. De lezing vindt plaats in het natuur- onder andere bij de kolonies in Reeuwijk en De gekwelde man. Een gepensioneerde hoog-
HENNING MANKELL
centrum aan het Heempad in Gouda en begint
om 20.00 uur.
Waddinxveen. Het natuurcentrum is gelegen
achter de Prinses Sophieflat aan de Ridder
geplaatste zeeofficier verdwijnt tijdens zijn
ochtendwandeling. Het is ook daar in Zweden
De gekwelde man
van Catsweg ter hoogte van de bloemenkiosk. een barre winter en hij heeft net zijn vijfen-
De lezing wordt gegeven door Niels de Zwarte. Belangstellenden zijn welkom en de toegang zeventigste verjaardag gevierd. Voor Kurt verschijnt 15-02-2010
Hij is hoofd van het bureau stadsnatuur van de
gemeente Rotterdam. In die hoedanigheid doet
is gratis. Voor inlichtingen kan men bellen met
(0182) 618 037.
Wallander wordt dit een hoogstpersoonlijke
kwestie, de vermiste bejaarde is namelijk de
€ 24,90
hij onderzoek naar dieren in de stad, vooral schoonvader van zijn dochter Linda. Met uw
kassabon uit de ‘3=2’ actie surft u naar de E R

Schippersverhalen in museumhaven
website van de uitgever en daar wordt de prijs-
vraag uitgelegd. Weet u wat u kunt winnen? I K
De nieuwste Wallander-dvd-box of een reis
George Snijder geeft op woensdag 10 februa- binnenvaart in dit deel van Noord-Brabant
ri een lezing in het Schipperswachtlokaal in en uitgebreide verhalen over individuele
Gouda naar aanleiding van zijn boek. schippers. Ook wordt het raadsel van de
‘s Gravenmoerse aak onthuld. Het boek bevat
George Snijder is oud-hoofdredacteur van meer dan 400 afbeeldingen in kleur, waarvan
‘De Bokkepoot’ en auteur van ‘Schippers het merendeel bestaat uit nooit eerder gepu-
van een gedempte haven. Scheepvaart van bliceerde foto’s. De lezing wordt gehouden in
‘s Gravenmoer 1800 tot 1950’. In dit het Schipperswachtlokaal en begint om 20.00
boek beschrijft hij de geschiedenis van uur en is gratis. Aanmelden kan per e-mail op
‘s Gravenmoer; van de haven, de scheeps- vrienden@museumhavengouda.nl. Geintrees-
bouw en scheepsvaart en van een groot aantal seerden kijken voor meer informatie op de
schippersfamilies over de periode 1800 tot website www.museumhavengouda.nl
1950. Het boek bevat veel informatie over de
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 20 ADVERTENTIE

Hartverwarmende
actie in winkelcentrum
Bloemendaal!
DoFOeSPm ee!DI 
8JOF NBOUJT
FU
7BMFOUJKOQBLL

0QGFCSVBSJBTJTIFUXFFS7BMFOUJKOTEBH%FXJOLFMJFSTWBOXJOLFMDFOUSVN
#MPFNFOEBBMXJMMFOVMBUFOXFUFOEBUVBMTLMBOUWPPSIFOIFFMCFMBOHSJKLCFOUFO
IFCCFOFFOIBSUWFSXBSNFOEDBEFBVWPPSV

7PFSEFDPEFWBOVXCJHTIPQQFSFOVXHFHFWFOTJOPQEFXFCTJUF
XXXXJOLFMDFOUSVNCMPFNFOEBBMOMFOXFMMJDIUXJOUVÏÏOWBOEF
SPNBOUJTDIF7BMFOUJKOQBLLFUUFO7BOUNGFCSVBSJLVOUVVXDPEFJOWPFSFO
%FQSJKTXJOOBBSTLSJKHFOPQGFCSVBSJCFSJDIU)FFGUVFFOXJOOFOEFDJKGFSDPNCJOBUJF 
%BOLVOUVPQWFSUPPOWBOVXCJHTIPQQFSPQPGGFCSVBSJBTCJK*$*1BSJT9-
JOXJOLFMDFOUSVN#MPFNFOEBBMVX7BMFOUJKOQBLLFUBGIBMFO

%VTHBTOFMOBBSXXXXJOLFMDFOUSVNCMPFNFOEBBMOM
FOWPFSVXVOJFLFCJHTIPQQFSDPEFJO

XXXXJOLFMDFOUSVNCMPFNFOEBBMOM
UITGAAN 21 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Ernst en Bobbie in Gouda


Gouds plateel als Het populaire duo Ernst en Bobbie reist in Op deze site is ook te lezen hoe de kinderen

thema Keramiek Dagen het voorjaar kris kras door Nederland om in


maar liefst twaalf steden op te treden met
hun multimediashow ‘Herrie op de Noord-
vervolgens in aanmerking kunnen komen voor
de prijzen.

pool’.

Dit optreden is inclusief een gastoptreden van


Exel, Dax en Xena uit XMIX, de best bekeken
kinder tv-serie op de woensdagmiddag bij
Z@ppelin. De eerste stad die het gezel-
schap aandoet, is Gouda. En wel op zaterdag
20 februari. In sporthal De Mammoet brengen
ze dan twee voorstellingen (10.30 en 14.00 uur).
In een show van meer dan anderhalf uur, komen
Ernst en Bobbie in hilarische situaties terecht.
Iedereen kan op zijn hardst meezingen met de
bekende liedjes van Ernst en Bobbie en zich slap
lachen om de komische situaties waar de twee
soepkippen in terecht komen. Kaarten voor de
voorstellingen zijn verkrijgbaar bij Primera
Ooit was de plateelindustrie een belangrijke bedrijfstak in Gouda. Herman Kok, Korte Groenendaal 26 in Gouda
en Primera Schoonhoven, Lopikerstraat 11 in
Voor de jubileumeditie van de Goudse Kera- miek Dagen 2010 heeft de organisatie inmid- Schoonhoven. Verder is rondom de optredens
miek Dagen, op 13 en 14 mei 2010, is gekozen dels contact gezocht met de aardewerkfabriek van Ernst en Bobbie is een (kleurplaat)wed-
voor ‘Gouds Plateel’ als centraal thema. Gouds Royal Goedewaagen. Deze heeft toegezegd strijd uitgeschreven. Kinderen kunnen hiermee
plateel heeft immers alles te maken met de medewerking te willen geven aan de Goudse gratis toegangskaarten of de leukste Ernst
eeuwenoude historie van Gouda als centrum Keramiek Dagen. en Bobbie-spulletjes winnen. De kleurplaat In een show van meer dan anderhalf uur, komen Ernst
van de pottenbakkerij. is te downloaden op www.uitlopergouda.nl. en Bobbie in hilarische situaties terecht.
Eigentijdse dimensie

Toppianisten bij Cox Pianoservice


Gouds plateel is een verzamelnaam voor fraai “Gouds plateel is anno 2010 uiteraard iets van
beschilderd, zowel glanzend als mat geglazuurd vroeger tijden, maar in het kader van het jubi-
aardewerk, dat door de jaren heen door verschil- leum willen we als Stichting Gouda Keramiek-
lende fabrieken, al dan niet in Gouda, werd ge- stad aan dat historische begrip een eigentijdse In de showroom van Cox Pianoservice in twee toppianisten: Klevis Gjergji en Takafumi
produceerd. Gouds plateel vindt zijn oorsprong dimensie toevoegen. En wel met een jubile- Gouda spelen studenten van het Rotterdams Mori.” Zij spelen werken van Chopin, Beet-
in de jugendstil- en art nouveau keramiek van umwedstrijd, waarin deelnemende keramisten Conservatorium donderdag 11 februari com- hoven, Bach, Busoni en Stravinsky. “In deze,
rond 1900. Tot en met de jaren dertig van de worden uitgenodigd Gouds plateel op geheel posities uit de geschiedenis van de klassieke voor Gouda unieke, concertreeks traden in
vorige eeuw was de plateelindustrie in Gouda eigen(tijdse) wijze te vertalen en te verbeel- muziek. vorige jaren al studenten op als ‘het Apaydin
een van de belangrijkste bedrijfstakken met den in een speciaal werkstuk”, laat de stichting trio’ en Luca Cubisino. Namen die inmiddels
veel werkgelegenheid. De bekendste namen weten. Voor de drie beste inzendingen zijn in- Cox Pianoservice licht toe: “Zij doen dit als internationaal zijn doorgebroken.” Het daar-
op het gebied van Gouds Plateel waren Ivora, teressante geldprijzen beschikbaar gesteld. De voorbereiding op hun examen in een concert- opvolgende concert is op donderdag 22 april.
Regina en Zenith van het pijpmakersgeslacht inzendingen zullen tijdens een aparte expositie reeks die een groot succes is gebleken. De Cox Pianoservice bevindt zich aan de Meridi-
Van der Want, de Plateelbakkerij Zuid-Holland in het Goudse stadhuis getoond worden. Los composities zijn uniek: verrassende werken aan 25 in Gouda. Entree is tien euro en aanvang
(1909-1964) en Goedewaagen (tussen 1964 en hiervan wordt ook een tentoonstelling voorbe- waarmee ze hun talenten maximaal kunnen is om 20.00 uur. Er is volop gratis parkeer-
1982 verhuisd van Gouda naar Nieuw-Buinen). reid van collecties van particuliere verzame- tonen. De locatie, onze showroom, zorgt voor gelegenheid. Reserveringen gaan per mail
Bij de voorbereidingen voor de Goudse Kera- laars van Gouds plateel. een prachtige, sfeervolle entourage. Ideaal voor info@coxpiano.nl of telefonisch (0182)
vertolkingen van klassieke werken. Dit eerste 524 528. Zie oor het volledige programma en
concert in ons jubileumjaar wordt een bijzon- de cv van de musici: www.coxpiano.nl.
der evenement, want we presenteren deze keer

Kipproducten proeven bij Big Snack


Big Snack Achterwillens start vanaf zaterdag bij. En daarbij hebben we ook nieuw krokante
13 februari met krokante kippenvleugeltjes kippenburgers en filet nuggets. Allebei gemaakt
‘kentucky friet chicken’. Men kan dit zaterdag van pure kipfilet. De kipproducten worden in
gratis komen proeven . een speciale frituur bereid zodat er een knappe-
rig korstje ontstaat en de kip lekker mals blijft.
De cafetaria is vier jaar gevestigd aan de Verder hebben wij onze broodjes lijn uitgebreid
Tristanstraat in Gouda. Het assortiment is de die wij leveren aan bedrijven en kantoren. Onze
afgelopen jaren flink uitgebreid met diverse openingstijden zijn vanaf 15 februari ook aan-
soorten gerechten. De eigenaar: “Denk maar gepast. Wij zijn dan op doordeweekse dagen
aan onze shoarma, spareribs, Surinaamse rotti, al geopend vanaf 12.00 uur. Volgende week
bami, nasi en natuurlijk onze kapsalon. Vanaf verschijnt onze folder met alle producten.”
zaterdag komt daar de ‘kentucky friet chicken’

Wieringa in Gouds Literair café


Tommy Wieringa is zondagmiddag 14 februa-
ri te gast in het Gouds Literair Café. Tussen
16.00 en 18.00 uur geeft hij een lezing in het
Theatercafé van de Goudse schouwburg.

Tommy Wieringa bracht een gedeelte van zijn


bremcatering en culinaire diensten jeugd door op de Antillen en schreef verschil-
lende romans voordat hij in 2005 doorbrak met
Brem Catering ‘Joe Speedboot’. Zijn reisverhalen zijn gebun-
deld in ‘Ik was nooit in Isfahaan’ (2006) en in
Beijerenstraat 1 Culinaire hapjes 2009 verscheen ‘Caesarion’. Zijn boeken zijn
Reeuwijk 2811 XD
06 21508790 onder andere genomineerd voor de AKO- en
Buffetten uit alle windstreken koud en warm de Libris literatuurprijs, NS-publieksprijs en
0182522609
www.bremcatering.nl de Gouden Uil. Toegangskaarten à negen euro
Lunch of een diner op iedere locatie zijn te koop bij boekhandel Verkaaik aan de
Lange Tiendeweg 35, telefoon (0182) 512 750
Brem catering verzorgt de catering zoals U dat wenst en bij de Goudse schouwburg, Boelekade 67,
telefoon (0182) 513 750 in Gouda. Tommy Wieringa (foto Viviane Sassen),
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 22 ADVERTENTIE

9DOHQWLQH·V0HQX Verras elkaar met een


valentijnscadeautje van Mey
Zondag 14 februari 2010
Voor hem een pyjama of shortama
• Welkomstdrankje Voor haar een hipster met bijpassende bh
• 4-gangen surprise menu
(Bestaande uit diverse Thaise gerechten met
voor- en nagerecht)

• Inclusief een fles wijn uit de Angel Tears Collection


en koffie met likeur toe

€ 34.50 p.p (reserveren gewenst)

Bij thuis bezorgen een fles wijn en een roos inbegrepen

U kunt online bestellen op www.thuisbezorg.nl en tevens online betalen.


Onze Bezorg-Thai bezorgt 6 dagen per week in Gouda en op vrijdag t/m zondag in
Waddinxveen, Haastrecht, Moordrecht, Stolwijk en Gouderak vanaf 18.00 uur!

Lange Tiendeweg 57 Gouda


Tel.: 0182 - 551 333
info@bangkok-city.nl
www.bangkok-city.nl Markt 7
2801 JG Gouda
tel. 0182-529900
info@caminadabeenmode.nl
www.caminadabeenmode.nl
(ook gevestigd in Den Haag C.S.)

g
onda
op z en
óók ari tuss ur Reserveer uw:
14 FEBRUARI 2010 Nu u
14 febr 0.00 u
en 1 tbijt

Valentijnsbrunch 8.00 ntijnson !


Vale ezorgen
b
Valentijns-
Valentijnsbrunch voor de hele familie vanaf 10.30 uur
Volledig verzorgde brunch € 18,00 euro p.p. voor volwassenen.
Ontbijt
Voor de kinderen kleurwedstrijd en andere knutsel- voor zaterdag 13 februari
vaardigheden € 14,50 per kind.
en zondag 14 februari 2010
Gezellig brunchen kan bij ons ook op zondag 21 en 28
t
Valentijns~Ontbij
februari 2010. Reserveren noodzakelijk.

Valentijnsmenu Verras je Valentijn eens met


een ontbijt op Valentijnsdag.
Een feestelijke mand vol
met verrassingen.
4 gangen keuze menu met welkomsdrankje € 26,50 Voor de samenstelling van
het ontbijt zie onze website:
Ingelegde Noorse zalm met cremé fraîche en zwarte peper www.vd-berg.nl
of
Roulleaux van parmaham, notensalade en groene pesto
ttt
Valentijns
Cappuccino van gevogelte en eekhoorntjesbrood
ttt Harttaart
Zachtgegaard runderstaartstuk met knolselderij
en gepofte knoflook Heerlijke
of Valentijnsharttaart
Gegrilde schelvis met venkel en saus van schaaldieren
Voor 8 personen
ttt
95
€13.
Duo dessert, zachtlopend chocolade cake,
mousse van rozenwater V.a. € 27.50
L. Groenendaal 32 Gouda
tel. 0182 - 529 975
Passage 31 Waddinxveen
tel. 0182 - 612 044
Sluisdijk 15t2809 NA Goudat5tJOGP!HSBOEDBGFJKTTFMXFJEFOMtXXXHSBOEDBGFJKTTFMXFJEFOM
www.vd-berg.nl • info@vd-berg.nl
VALENTIJN 23 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Valentijn
Creatief
Valentijns akties voor Valentijn
Eén van de eerste acties die in een nieuw jaar voor zijn vrouw.
op stapel staat is Valentijn (14 februari). Dit Vanaf de zestien- Het best verkochte artikel met Valentijn blijft de roos.
jaar valt Valentijn op zondag. Daarom wordt de eeuw waren Dat Valentijn een fenomeen in opkomst is, blijkt wel
in de Goudse binnenstad al op zaterdag het versturen uit de stijgende belangstelling voor deze dag.
13 februari de binnenstad in alle vroegte met van geschre-
rode, hartvormige ballonnen versierd en krij- ven kaarten Bij Slingerland Bloemen in Moordrecht is er een
gen bezoekers een ballon uitgereikt om zo de gemeengoed. klantenavond voor Valentijnsdag waarbij deelnemers
aandacht te vestigen op de komende Valen- Ze werden met een demonstratie krijgen vol leuke en ‘warme’ ideeën
tijnsdag. de hand gemaakt voor de dag van de liefde. Harten staan centraal op deze
van gekleurd pa- avond en deze zijn beschikbaar in steen, hout en zelfs van
Verschillende winkels in Gouda, Waddinxveen pier, waterverf en glas. “Voor de echte Valentijn zijn er speciale Rosebags
en Bodegraven zijn in Valentijnkleuren gehuld. gekleurde inkt. Aan (rozentassen) waar een lange roos in past die hierdoor een
Diverse restaurants spelen leuk in op deze dag, het einde van de acht- zeer luxe uitstraling krijgt.” De demonstraties beginnen vrijdag
waarop men extra aandacht kan geven aan een tiende eeuw deed de machi- 12 februari om 18.00 uur en er is voldoende gratis
geliefde, door speciale Valentijn-menu’s te naal geproduceerde kaart zijn parkeer gelegenheid aan-
serveren. En natuurlijk kan ieder een echte Va- intrede. wezig. Slingerland
lentijnkaart versturen. De populariteit van de Bloemen bevindt
Valentijnskaart gaat overigens tot ver terug in zich aan de
de Middeleeuwen. Destijds zongen verliefden Kerklaan 32
hun tekst nog. De eerste geschreven Valen- in Moord-
tijnskaart wordt toegewezen aan de in op dat recht.
moment (1415) in de gevangenis verblijvende
Charles, Hertog van Orleans. Hij verdreef zijn
tijd met het schrijven van romantische verzen Ook de
etalage
van Spaas
ma aange st.

Valentijnsconcert
pa

Interieur in
Bodegraven
is klaar voor

in Haastrecht Valentijnsdag.
n the
ee
aan

Op zondagmiddag 14 februari is de mooie hervormde kerk


eel
De

van Haastrecht het decor voor een benefietconcert voor


igi
Et

or

la
a

cliënten van het UAF, de stichting die sinds 1948 vluchteling- ge ij d


s va n alt
studenten ondersteunt. n De zi j ben Dessy en Diana samen op-
Illu da
sie a Gou
getreden als duo op piano. Sinds
a n de L a g in
Dit concert staat in het teken staat van liefde en wordt gegeven in de ge Tiendewe
kort treden ze op met een quatre mains
sfeervolle Hervormde kerk Haastrecht, Kerkplein 9. De Bulgaarse programma. De pianistes treden op met quatre-mains uitvoeringen. Na
pianiste Dessy Radeva studeerde aan het conservatorium van Sofia. Ze de pauze zingt mezzo-sopraan en harpist Rachel Ann Morgan liederen
vervolgde haar studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. over vrouwen en de liefde. Het concert begint om 15.00 uur. Reserveren
Diana Djindjikhachvili studeerde op de Z.Paliashvili Muziekschool in kan via www.soroptimist.nl klik op ‘onze clubs’, klik op ‘Club Gouda
Tbilisi. Na haar komst in Nederland ontwikkelde zij zich verder aan e.o.’ of via Ingrid Heering (0182) 530 568, reinout.heering@planet.nl). en.
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag In de loop der jaren heb-
me
o
en
De

ed
kh

ru j
B

n aw eli
og re
n

ink m
e p tu

Koken
l in volo te s

Koken met liefde op Valentijnsdag


Waddi
gel nxveen biedt artje
iefde ka
met Valentijn een

met liefde ’n
uit
‘Koken met liefde’ is het thema dat in febru-
ari centraal staat in Wereldwinkel Gouda.
Iedereen die op zoek is naar een origineel
stijlvol servies/kookgerei. Het zwarte servies
wordt al generaties lang in het Colombiaanse
dorpje La Chamba van klei gemaakt. Ook
Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen
op deze manier toegang tot de Europese markt
en daarmee de kans een beter bestaan op te
en symbolisch Valentijnscadeau kan bij de worden er handgemaakte zilveren sieraden uit bouwen. De 12.500 vrijwilligers in 375 We-
Wereldwinkel terecht. Nepal verkocht. De Valentijncadeaus van de reldwinkels maken hiermee duidelijk dat het
Wereldwinkel onderscheiden zich in het door in de wereld ook anders kan. Dat armoede wel
Op het gebied van romantisch tafelen heeft de de verhalen achter de producten. Elk product bestreden kan worden. Koop je een cadeau in
Wereldwinkel bijzondere fairtrade cadeaus in uit het assortiment is met zorg en volgens een van deze winkels, dan draag je daaraan bij.
huis, zoals ‘black pottery’, een romantisch en fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Een mooie Valantijsgedachte!

Valentijnsmenu
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari (met live pianospel)
diner-for-2 (99 euro voor 2 personen). Ieder paar wordt ontvangen met:
Glas rosé champagne & Amuse
Tartaartje van Maas-Rijn-IJssel rund geserveerd met kreeft en fijne dressing
Coquilles St. Jacques met knolselderij en een witte wijnsaus
Wereldwinkel Gouda Gebraden Franse eendenborst met paddestoelen en een jus van rode wijn en sjalotjes
Lange Groenendaal 38
Liefdevol dessert van vanille, limoen en citroen
2801 LT Gouda
en tot slot een roos voor uw geliefde ... love is in the air!
Restaurant - wYnbar L’Etoile, Blekerssingel 1,
2806 AA Gouda, 0182-512253, www.letoile.nl
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 24 ADVERTENTIE

Vitaminstore is dé moderne healthspecialist.


Bij ons vindt u de gezondste voedings-
supplementen, de beste merken sportvoeding
en de zuiverste cosmetica.
Vitaminstore verkoopt o.a. de
A-merken, Solgar, Orthica, MDY, EAS,
Dr. Hauschka en Weleda.
Kom eens langs voor een vrijblijvend en
y happy!
d
Every bo
deskundig advies!

7JUBNJOTUPSF(PVEBt-BOHF5JFOEFXFHt,)(PVEB
UFHPVEB!WJUBNJOFTUPSFOM
XXXWJUBNJOTUPSFOM

Wilt u van uw computerhoofdpijn af? Tandtechnisch Centrum


Wie helpt mij met mijn problemen: Wij zijn gespecialiseerd in oplossingen voor
kleine bedrijven
Midden-Holland
- Aanschaf - Spam
ICT
- Installatie - Beveiliging wbare
- Opstarten - Hardware • beheer op afstand Betrou
w e r k p lek Bedrijventerrein Gouwepark
- Printen - Netwerk • bij u op kantoor op uw e r m aand
- E-mail - Website
• en bij u thuis vanaf €
75 p Zuidbaan 534, 4841 MD, Gouda / Moordrecht.
- Software - etc.
(Naast de Coenecoopbrug tegenover het Weegje).
Tel. 0182 - 322 450

Uw gebit in goede handen


info@jalasystems.nl
www.jalasystems.nl

Afvallen volgens de
TFM - METHODE
20 Rittenkaart
Warmte- en Ozoncabine
Kennismakings actie € 200,-
of 3 maanden € 67,50 · Aanmeten en vervaardigen gebitsprothesen,
Ipv € 300
en van implantaat gedragen clickprothesen.
HARTA Massage & Body Shape · Reparaties aan gebitsprothesen.
Burg. Brandtstraat 2, 2841 XC Moordrecht. · Advies en nazorg.
www.harta.nu - afspraak@harta.nu · Vergoeding mogelijk van alle zorgverzekeraars.
Telefoon: 06 - 39 44 99 51 (52) · Gratis parkeergelegenheid.
T 0182 516 482 · F 0182 516 492 · E info@tcmlab.nl · I www.tcmlab.nl
GEZONDHEID 25 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Rijbewijskeuring Als ík jou was


Koninklijk lintje voor voor ouderen dan...
Blankemeijer Sinds diverse jaren organiseert Factor-G op
elke tweede donderdag van de maand een
Ken je dat? Je maakt iets mee, zit ergens mee,
hebt gewoon een vraag en dan begint de ander
“Het is mij een eer en genoegen u te kunnen keuringsdag voor ouderen in wijkcentrum De met “als ik jou was dan...” Of misschien zeg
mededelen dat het Hare Majesteit heeft Buurtstee in Gouda. De volgende is op 11 fe- je het zelf weleens (helemaal goedbedoeld of
behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde bruari. Iedereen die bijna zeventig jaar is en betweterig, dat laten we even in het midden).
van Oranje-Nassau.” Met die bevlogen woor- ook alle mensen die vanaf die leeftijd periodiek Maar hoe kan dat nou?
den kondigde Waddinxveens burgemeester gekeurd moeten worden, kunnen daar terecht
Bert Cremers tot grote verrassing van Gerrit Jan voor een rijbewijskeuring. Evenals alle mensen We weten het altijd zo goed voor een ander.
Blankemeijer zijn Koninklijke Onderscheiding onder de zeventig jaar die om medische rede- Het is zo makkelijk gezegd, te veronder-
aan. Vervolgens speldde Cremers de scheidend nen voor het rijbewijs gekeurd moeten worden. stellen en te weten hoe jij het zou doen als
voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorg- De keuring kost dertig euro. Aanmelden kan via je de situatie van de ander mee zou maken.
partners Midden-Holland de bijbehorende ver- (06) 406 831 73. De Buurtstee bevindt zich Dat kan helemaal niet, ook al is de situatie
sierselen op. Gerrit Jan Blankemeijer werd tijdens zijn afscheids- aan de Gildenburg 1 in Gouda. Mail voor precies eender dan nog beschouw je hem en
symposium tot zijn verrassing geridderd in de Orde van meer informatie Annette Meijer van Factor-G, zie je hem vanuit jouw oogpunt. Denk maar
De uitreiking van het lintje vond aansluitend Oranje-Nassau (Fotoburo Martin Droog). a.meijer@factor-g.nl of bel (0182) 523 455. aan een ongeluk. Er zijn meerdere getuigen
aan het drukbezochte symposium plaats Of neem contact op met de keuringsarts Ton en net zoveel verschillende verklaringen van
dat op 28 januari ter gelegenheid van het dere fusies die uiteindelijk tot deze stichting Windgassen, ton.windgassen@casema.nl, die getuigen die één en hetzelfde ongeluk
afscheid van Blankemeijer in de Goudse leidden. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol (06) 246 966 31. hebben gezien. Allemaal overtuigd dat zij het
Schouwburg werd gehouden. Met recht vervuld bij de ontwikkeling van de zorg in de goed hebben waargenomen. En dat hebben ze
de kroon op het werk van deze bestuurder regio Midden-Holland. Ook was hij één van ook...vanuit hun oogpunt, vanuit hun positie.
pur sang. Na een carrière van bijna twin-
tig jaar verliet Gerrit Jan Blankemeijer op
de initiatiefnemers tot oprichting van de Stich-
ting Transmuraal Netwerk Midden-Holland. Fibromyalgie Hoe kunnen we weten wat in of met de ander
1 januari 2010 Stichting Zorgpartners Midden- Blankemeijer wordt geroemd om zijn tomeloze speelt? Simpel, door te vragen en te obser-
Holland vanwege zijn pensioen. In die periode inzet en invulling van zijn functie als inspire- In de Jozeflocatie van het Groene Hart Zieken- veren. Door met elkaar in gesprek te gaan en
startte hij als directeur van Verpleeghuis De rend, sociaalvoelend en betrokken bestuurder huis is er woensdag 10 februari een inloop dan niet omdat je het beter weet of beter denkt
Riethoek en was hij nauw betrokken bij meer- zowel binnen als buiten Zorgpartners. voor fibromyalgie patiënten. Van 10.00 tot te weten maar om elkaars wereldbeeld te ver-
12.00 uur zijn dan twee vrijwilligers van de breden, om de ander een kijkje te gunnen op

Leerlingen zetten Annette Kho van F.E.S., de Nationale Vereniging voor Fibrom-
yalgie patiënten, aanwezig voor informatie,
hoe jij één en ander in jouw situatie aan zou
pakken.

Present Movement in het zonnetje een gesprek en het meedenken bij vragen
die er zijn. Men kan ervaringen delen en Vaak wordt mij in mijn werk gevraagd hoe
tips onderling uitwisselen als steun bij het ik nou met vraagstukken van anderen om
omgaan met deze klachten en over mogelijk- ga. Of wordt bij de eerste ontmoeting ge-
heden en beweegmogelijkheden die er zijn. zegd: “Ik ben hier om van jou te horen hoe
De toegang is gratis. Bel voor meer informatie ik dit oplos, dat jij het antwoord weet”. Mijn
S. de Gelder op (0182) 634 561, mail antwoord is dan steevast: “Nee, ik weet niet
s.dgelder@fesinfo.nl of kijk op www.fesinfo.nl. hoe jij dit op moet lossen. Wat ik wel weet
is hoe je met verschillende brillen op naar je

Informatieavond vraagstuk kunt kijken. Om samen met jou je


eigen antwoorden helder

borstvoeding te krijgen.”
Heeft u vragen of wilt
u reageren? Dat kan,
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) organiseert info@psychozorggouda.nl
op woensdag 10 februari een informatieavond
over borstvoeding. De avond is bedoeld voor Vriendelijk groetend,
vrouwen die willen bevallen in het GHZ. Een Danielle Verzijl
Leerlingen verrassen Annette Khomet de viering van het vijfjarig bestaan van Present Movement (Annette Kho zit lactatiekundige zal vertellen wat de voor- en
links van haar hond) nadelen zijn van het geven van borstvoeding, uur tot 22.00 uur. De kosten zijn vijf euro (gratis
hoe men een baby het beste kan aanleggen, waar introducé). Partners zijn van harte welkom; er
Het is alweer ruim vijf jaar geleden dat shops en zelfs yogaweekenden op Texel. Voor men hulp kan krijgen en ze geeft praktische tips. is plaats voor maximaal 25 belangstellenden.
Annette Kho haar eerste lessen poweryoga haar leerlingen was haar eerste lustrum een Ook zal een film te zien zijn over het geven van Aanmelden voor deze avond kan op (0182)
en pilates aan de Turfmarkt in Gouda mooi moment om hun lerares in het zonnetje borstvoeding. Uiteraard is er gelegenheid tot 505 000 of via aanmelden@ghz.nl. Meer infor-
gaf. Inmiddels heeft haar school Present te zetten. Na afloop van een workshop yoga het stellen van vragen. De avond vindt plaats in matie is te vinden op:
Movement ongeveer honderd leerlingen die op zondag 31 januari, verraste een groep leer- de Balkonkamer op de Jozeflocatie, van 20.00 www.ghz.nl/informatiebijeenkomsten.
wekelijks poweryoga en pilateslessen volgen lingen Kho met 25 nieuwe bamboeblokken,
bij Kho en collega-docenten. die tijdens de lessen gebruikt kunnen worden.
Onder het genot van een kopje thee en appel- Februari Aanbieding!
Hiernaast organiseert Kho regelmatig work- taart kreeg zij ook een ketting. Starten met het Sana Slank proteïnedieet?
Tijdens de hele maand februari het starterspakket Sana Slank
Samenwerking in Vitamin-Store voor de prijs van € 149,95 (i.p.v. € 185,95)
en tevens gratis intakegesprek.
Marian de Jong van de winkel Vitamin-store zal worden opgehangen. Men kan zich ook Bel met 0182-513415 om een afspraak te maken.
aan de Lange Tiendeweg in Gouda en Jantsje telefonisch opgeven bij de Vitamin-store via
Dekker, orthomoleculair therapeut, hebben
het initiatief genomen om samen te gaan
(0182) 549 805 of (06) 149 719 73. Het voor-
deel van deze samenwerking ligt in de nauwe Sana Slank.nl HÉT PROTEÏNEDIEET
werken om de cliënten nog beter van dienst relatie tussen het consult en de therapie die
te kunnen zijn. wordt voorgeschreven. >âiÀ˜iÃÌÀ>>ÌÊÇÊUÊÓnä£ÊÊÊœÕ`>ÊUÊ/i°\Êä£nӇx£Î{£xÊUÊÜÜÜ°Lœ`ÞL>>˜Vi}œÕ`>°˜

Jantsje Dekker heeft zich gespecialiseerd in


darmklachten omdat zij deze regelmatig tegen- Professionele ondersteuning nodig bij het
komt in haar Praktijk ‘Paracelsus’ aan de West-
haven 54 te Gouda. De klachten die optreden STOPPEN MET ROKEN?
betreffen onder meer een spastische darm, Lasertherapie, wetenschappelijk ontwikkeld!
aambeien en obstipatie. Maar ook depressieve Lasercentra N.O, vestiging Rotterdam
gevoelens, want deze kunnen voortkomen Alexanderpolder (10 min. van Gouda)
uit een slechte darmfunctie net als verkeerde Kosten € 150, echter € 100 vergoeding
voedingsgewoonten. Wie vragen heeft in ver- door TRIAS. Ook andere zorgverzekeraars
band met vitaliteitsgebrek of chronisch moe vergoeden, bv Zilveren Kruis 75 %
zijn kan kosteloos bij Jantsje Dekker terecht Informeer bij ons.
op een nog nader af te spreken tijdstip in de
winkel van Vitamin-store, waar een intekenlijst Bel: 0900 - 4378 678 / 0900 - gestopt
zie ook www.laserpraktijk-lemelerveld.nl
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 26 ADVERTENTIE

De voorkeursleveranciers fysiotherapie van Trias/VGZ/Univé en IZA (samen UVIT)


dragen bij aan een gezond en fit 2010.
De verzekeringsmaatschappijen van UVIT (waaronder Trias) hebben voorkeurspraktijken geselecteerd. Zij
voldoen aan een aantal extra (kwaliteits-)criteria. Naast de aanpak van de gezondheidsklachten, heeft ook
het bevorderen van een gezonde leefstijl bijzondere aandacht. Deze praktijken bieden behalve fysiotherapie
ook een fittest en speciale groepsprogramma’s voor patiënten met rugklachten, diabetes, obesitas of COPD
(chronische luchtwegaandoening). Hierbij wordt de zelfstandigheid en zelfmanagement van de patiënt
gestimuleerd. De voorkeursleveranciers bieden hun cliënten mogelijkheden om bij hen op eigen kosten door
te trainen. Alle praktijken zijn aangesloten bij de landelijke keten ‘Het Gezonde Net’ en zijn ISO-HKZ
gecertificeerd. Voor de regio Gouda en omstreken zijn dit onder andere Fysiotherapie Oranjestaete,
FysioVisiq en Praktijk Joosten.

Uvit: ‘We werken graag met de besten in het veld’

Fysiotherapie Oranjestaete FysioVisiq Praktijk Joosten


Julianahof 210 Lekkenburg 8a Limaweg 55 G
2802 GN Gouda 2804 XC Gouda 2743 CC Waddinxveen
T: 0182-751811 T: 0182-533833 T: 0182-618022
E: info@fysiotherapie-oranjestaete.nl E: info@fysiovisiq.nl E: info@praktijkjoosten.info
I: www.fysiotherapie-oranjestaete.nl I: www.fysiovisiq.nl I: www.praktijkjoosten.info

4OTZIENSBIJ
'OUWELUX:ONWERING
FILM EN THEATER 27 Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Filmhuis Gouda
Huub van der Lubbe BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773

doet Gouda aan


Vrijdag 5 februari
19.00 uur: The cove / 21.45 uur: Moon Donderdag 4 t/m woensdag 10 februari 2010
Zaterdag 6 februari
Ladies Night: ‘Nine’
19.00 uur: De storm / 21.45 uur: Capitalism: a love story met: Nicole Kidman, Penelope Cruz en Sophia
Huub van der Lubbe doet Gouda Zondag 7 februari Loren. Wo. 17-02-2010 aanvang 19.30 uur -
opnieuw aan met het inmiddels 16.00 uur: The cove / 20.30 uur: Capitalism: a love story prijs: 11 euro geen kortingen
beroemde programma ‘Solo met Maandag 8 februari ****
Jan’, maar niet alles zal hetzelfde 20.30 uur: The cove Er kan nu al gereserveerd worden voor de film:
Valentine’s Day op zo. 14-02-2010
zijn als toen. Dinsdag 9 februari
aanvang 15.30 - 18.45 - 21.30
14.00 uur: De storm / 20.30 uur: Capitalism: a love story
Hij is nog steeds zonder zijn muzi- Woensdag 10 februari dagelijks 18.45, vr. ook 15.15, 4e week
kale kameraden van De Dijk en 20.30 uur: De storm IT’S COMPLICATED met Meryl Streep
zonder de dichters formatie Con- Donderdag 11 februari
dagelijks 19.00, vr. en zo. ook 15.30
cordia, dus solo. Maar zijn grote 20.30 uur: Latcho drom
Nederlandse Première
vriend, pianist Jan Robijns, is Vrijdag 12 februari
opnieuw van de partij. Al meer 19.00 uur: Precious / 21.45 uur: Latcho drom THE SPY NEXT DOOR met Jackie Chan

dan dertig jaar zijn Huub van der dagelijks 21.30, 5e week
Lubbe en Jan Robijns de beste
vrienden. Vanaf hun eerste kennis- Agenda Goudse SHERLOCK HOLMES

dagelijks 18.45, vr. ook 15.15, 8e week


making zijn ze samen liedjes gaan Huub van der Lubbe en Jan Robijns.
schrijven en muziek gaan maken. Schouwburg DE HEL VAN ‘63
Dat heeft veel moois opgeleverd. Dit gezamen- geschreven nummers. ‘Solo met Jan’ is maan- dagelijks 21.30, 11e week
lijke artistieke verleden is de basis voor wat dag 8 februari te zien in de grote zaal van de Vrijdag 5 februari
een bijzondere muzikale theateravond belooft Goudse Schouwburg. Er zijn nog kaarten voor Grote zaal, 19.30 uur: RO Theater met ‘Snorro, de gemaskerde
KOMT EEN VROUW BIJ DE DOKTER
te worden met zowel ‘oude’ als zeer recent deze voorstelling. held’ (familievoorstelling). Uitverkocht. do. t/m zo. 21.00, 8e week
Kleine zaal, 20.30 uur: Increpación Danza met ‘Breviario’
AVATAR

De uitwassen van kapitalisme (dans). Er zijn nog kaarten.


ma. t/m wo. 21.00, 14e en laatste week

TERUG NAAR DE KUST


Zaterdag 6 februari
De documentaire ‘Capitalism: a love story’ zijn vertrouwde kritische - of beter cynische Grote zaal, 20.00 uur: Purper met ‘Purper in concert’ (cabaret).
die de komende dagen te zien is in Filmhuis - stijl gaat Moore in zijn film op zoek naar Uitverkocht. KINDERMATINEE
Gouda laat onverbloemd de uitwassen zien degenen die volgens hem de grootste financiële Kleine zaal, De Varkensfabriek met ‘De Infiltrant’ (toneel). Alle films zijn Nederlands gesproken.
van het kapitalisme. ellende hebben veroorzaakt. Hij overvalt met Er zijn nog kaarten.
za. en wo. 14.00, zo. 13.00 en 15.15
zijn camera de banken en de verzekeraars op
Nederlandse Première
Michael Moore, die deze documentaire maak- Wall Street. Als hij de grote graaiers zelf niet Maandag 8 februari
Disney’s DE PRINSES EN DE KIKKER
te, pakte al eerder grote wereldproblemen op. te spreken krijgt laat hij de slachtoffers zien: Grote zaal, 20.00 uur: Huub van der Lubbe met ‘Solo met Jan’
Hij maakte bijvoorbeeld een documentaire mensen die de dupe zijn geworden van waar- (muziek). Er zijn nog kaarten. za. en wo. 14.00, zo. 13.00 en 15.15, 8e week
over wapenbezit (‘Bowling for Columbine’) deloze polissen en beleggingen en die nu op de ALVIN EN DE CHIPMUNKS 2
over de strijd tegen terrorisme (‘Fahrenheit blaren zitten. Door hun eigen hebzucht, maar Dinsdag 9 februari
wo. 10-02-2010, 14.15
9/11’) en over de misstanden van het Ameri- volgens Moore vooral door de hebzucht van Grote zaal, 20.00 uur: Mussen & Zwanen met ‘Bedgeheimen’
Nederlandse Voorpremière
kaanse zorgstelsel (‘Sicko’). In zijn nieuwste anderen die hebben geprofiteerd van de finan- (toneel). Uitverkocht.
werk bespreekt hij de financiële crisis. In ciële onkunde van hun slachtoffers. HET REGENT GEHAKTBALLEN

Woensdag 10 februari za. 14.15, zo. 13.15, 8e week


Grote zaal, 20.00 uur: Belle Perez met ‘Latino Mundial’
ANUBIS EN DE WRAAK VAN ARGHUS
(muziek). Uitverkocht.
Kleine zaal, 20.30 uur: Kristian Bezuidenhout, pianorecital.
Op vrijdag voordeelmatinee 6 euro
Er zijn nog kaarten.

Vrijdag 5 februari
Donderdag 11 februari It’s Complicated: 15.15 uur
Grote zaal, 20.00 uur: Jochem Myjer met ‘De rust zelve’ De hel van ‘63: 15.15 uur
(cabaret). Uitverkocht. The spy next door: 15.30 uur
Kleine zaal, 20.30 uur: The Amazing Stroopwafels met
www.arcadebios.nl
‘Van eigen deeg’ (muziek). Uitverkocht.
(cabaret). Uitverkocht.
Vrijdag 12 februari Kleine zaal, 20.30 uur: The Amazing Stroopwafels met ‘Van
Grote zaal, 20.00 uur: Jochem Myjer met ‘De rust zelve’ eigen deeg’ (muziek). Uitverkocht.

Michael Moore overvalt met zijn camera banken en verzekeraars op Wall Street. Uitladder Waddinxveen, Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd in
bibliotheek, aanvang 16.00 uur.

Openbare Bibliotheek Gouda Vrijdag 5 februari Vrijdag 12 februari


Waddinxveen, Nacht voor Haïti in St. Victorkerk, aanvang Gouda, optreden Memphis Maniacs in So What. Minimum
Programma februari/maart 2010 20.00 uur, einde zaterdag 08.00 uur. leeftijd:16 jaar. Aanvang 22.00 uur.
Reeuwijk, release ep van Individuo in Loose end. Aanvang
9 februari 18 maart Zaterdag 6 februari 21.00 uur tot 1.00 uur afgelopen.
Op reis naar de nonnen van Ladakh. Lezing Franca Treur: Dorsvloer vol confetti i.h.k.v. Gouda, Jaarmarkt. Van 10.00 tot 15.00 uur Ronsseweg 410.
in Bibliotheek Bloemendaal. Boekenweek 2010. Lezing in Centrale Moordrecht, Dubbelconcert Vox Jubilans uit Waddinxveen en Exposities
11 februari Bibliotheek. Voices uit Kampen in Dorpskerk, aanvang 20.00 uur. Entree: Gouda, expositie van de Goudse kunstenaressen Anneke
Musea door H. Lijding. Lezing 55+ in vijf euro. Belgraver en Sandra de Graaf bij galerie Lange Dwars, te zien
Bibliotheek Bloemendaal. Voor meer informatie zie website: Waddinxveen, Bridgemarathon Bridgeclub Waddinxveen in tot 27 februari. Lange Dwarsstraat 19. Geopend op zaterdag van
1 maart www.bibliotheekgouda.nl Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1, aanvang 9.45 uur. 11.00 tot 17.00 uur.
Google diensten. Workshops in Bibliotheek
Bloemendaal. Zondag 7 februari,
2 maart Gouda, Koopzondag in de binnenstad, in Bloemendaal,inclusief
Powerpoint voor beginners. Cursus in Goudse Poort, aanvang 12.00 uur.
Bibliotheek Goverwelle. Gouda, Jazz, Kunst en Proeverij in, voor en achter de Spiegel- w w w. g o u d s e s c h o u w b u rg. n l
3 maart tent, voor meer info: www.spiegeltent.info. Pianorecital van meesterpianist
Powerpoint voor beginners. Cursus in
Centrale Bibliotheek.
Gouda, Groenhovenplusloop, vanaf 13.30 uur, info: Clemens
Wennekes: 06-29043415
Kristian Bezuidenhout
9 maart Gouda, Braderie op de Markt.
Nonnen van Ladakh, klankschalen concert
Woensdag
in Bibliotheek Bloemendaal. Donderdag 11 februari
10 februari
11 maart Bodegraven, Mathilde Santing met ‘Sinatra’s Tonic’ in het
Milieu dichtbij door Wim Vasbinder. Evertshuis, Spoorstraat 15, aanvang 20.30 uur. Kaarten kosten
Lezing 55+ in Bibliotheek Bloemendaal. 18,50 euro, reserveren: (0172) 618 484. Aanvang:
20.30 uur
Nummer 5, 5 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 28 ADVERTENTIE

Het is nu tijd om uw goud te verkopen


Hoogste goudprijs ooit!

Ik wil uw goud!
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.

Record goudprijs €25,- per gram 24 karaats goud

U kunt uw goud aangetekend opsturen!


Bij ontvangst maken wij het bedrag direct over d.m.v. internetbankieren!

Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur

Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)


ADVERTENTIE 29 Nummer 5
5 februari 2010
DE
Krant VAN Bodegraven

Een nieuw plafond in 1 dag!


Zonder hak- en breekwerk terwijl de meubels blijven staan! Verlichting naar wens!

Plafondvakbedrijf Breedijk Waddinxveen


SHOWROOMS Bloemendaalseweg 2, Waddinxveen - Churchillaan 19, Lopik.
Bel (0182) 39 11 35 voor een offerte - www.plamecobreedijk.nl

Kookdemonstraties
bij Wout van Galen
Elke zaterdag in februari is ‘t smullen Bekijk onder het genot van versgemaakte
bij Wout van Galen Keukens in Gouda. gerechten onze collectie keukens.
Bewonder onze eigen collectie én de nieuwe In onze showroom tonen wij u een
Van 11:00 tot 16:00 uur geeft SieMatic S2, waarvan er momenteel slechts
uitgebreide collectie keukens van ons
eigen merk. Voor elk budget en iedere
topkok Michel van Rijn doorlopende enkele in Nederland te zien zijn. wens hebben wij een oplossing.
Bovendien tonen wij u graag onze
kookdemonstraties. Vraag Michel alles wat u weten wilt over collectie SieMatic keukens, met als
primeur de spectaculaire SieMatic S2.
lekker en gezond koken en eten. En vraag De keukens van morgen vindt u
vandaag al bij Wout van Galen.
onze adviseurs alles over onze keukens,
onze perfecte service en de unieke
aanbieding, die we speciaal Speciale
voor deze gelegenheid aanbieding:
voor u in petto
hebben... Kooksessie
bij elke keuken!
Michel van Rijn was jaren
chefkok bij TIOS en kreeg
Elke keuken-opdracht in februari 2010
landelijke bekendheid wordt beloond met een persoonlijke kooksessie,
door zijn TV-optreden
met Herman den Blijker. verzorgd door chefkok Michel van Rijn.
Inmiddels is Michel een
veelgevraagd gastkok,
verzorgt hij kooksessies
en is beschikbaar als
‘kok aan huis’.
Informatie over Michel
kunt u vinden op
www.mich-en-place.nl.

3"".t7+(06%"tt88880657"/("-&//-
DE
Krant Bodegraven
VAN
Nummer 5
5 februari 2010 30 ADVERTENTIE
FAMILIE 31 Nummer 5
5 februari 2010
DE
Krant VAN Bodegraven
Kort nieuws
Wintersongemak in Kunstbus excursie
Muziek op Schoot
De Wissel start op maandagochtend 8 februari
met de cursus Muziek op Schoot. Er is nog plaats

Bodegraven De Kunstbus van het Evertshuis organiseert een


excursie naar het Rijksmuseum Twente en het
Mosterd en Azijnmuseum in Doesburg. Het Rijks-
in de babygroep (leeftijd 6 tot 12 maanden) en
de dreumesles (leeftijd 16 tot 25 maanden). De
cursus Muziek op Schoot bestaat uit tien lessen.
museum Twente kent een gevarieerde collectie Informatie en aanmelden via (0172) 211 505 of
beeldende kunst, kunstnijverheid en een grote m-avanzutphen@planet.nl. De Wissel is geves-
collectie schilderijen van bekende kunstschilders tigd aan de Stationsweg 17a in Bodegraven.
over een periode vanaf de Middeleeuwen tot
heden. In de middag reist de Kunstbus naar het D.J. & D.J. in concert
stadje Doesburg, waar een bezoek gebracht wordt De restauratiecommissie van de Brugkerk in
aan het Mosterd en Azijnmuseum. Ook kan men Nieuwerbrug organiseert op 5 en 6 februari
de oude apparatuur bezichtigen die daar nog een piano- en orgelconcert in de Brugkerk aan
steeds staat. De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf de Bruggemeestersstraat in Nieuwerbrug. Dirk
station Bodegraven en wordt rond 18.00 uur terug Jan Warnaar en Erick Versloot zullen beide
verwacht. De kosten voor deze reis bedragen met instrumenten bespelen. Kaarten zijn verkrijgbaar
museum jaarkaart: 17,50 euro en zonder museum bij kadoshop Joke Kaptein in Nieuwerbrug,
jaarkaart 22,50 euro. Kaarten zijn te verkrijgen boekhandel ’t Lichtpunt Kerkstraat 15 in
bij Het Evertshuis, Spoorstraat 15 in Bodegraven. Bodegraven en bij familie Van Rooijen (0348)
Meer informatie: (0172) 618 484. 688 840. Aaanvang van het concert om 19.30 uur.

Passage ledenavond
De christelijk-maatschappelijke vrouwen- ,TLYP[\Z  
KLWLYZVVUSPQRLHZZPZ[LU[]VVYZLUPVYLU
beweging Passage in Bodegraven, houdt op
woensdag 10 februari haar huishoudelijke ,TLYP[\ZPZUPL\^HJ[PLMPU5LKLYSHUK+L
OLKLUKHHNZLZLUPVY^PSLLUWYL[[PNLUJVT
avond. Aan de orde komen het jaarverslag en het MVY[HILSSL]LULUaVSHUNTVNLSPQRaLSMZ[HUKPNLU
financieel verslag. Ook zal de heer Blokland uit aLSMYLKaHHTaPQU>PQaVYNLULY]VVYLUYLNLSLU
De straten in Bodegraven waren weer glad door de sneeuwval en door het feit dat de gemeente geen strooizout meer Barendrecht een muzikale avond verzorgen. Hij KP[;L]LUZVUKLYZ[L\ULU^PQTHU[LSaVYNLYZ
heeft (foto: Pancras Kuipers). brengt muziekinstrumenten uit verschillende
+P[KVLU^LKVVYWLYZVVUSPQRLHZZPZ[LU[LUPU[L
landen mee waarover hij zal vertellen. Leden en aL[[LUKPLZ\WWVY[]LYSLULUVWKPL]SHRRLU^HHY
Het was zaterdagochtend 30 januari opnieuw aan het schoon- en sneeuwvrij maken van de niet-leden zijn welkom om 19.45 uur in ’t Anker, KLZLUPVYILOVLM[LHHUOLLM[+LZLUPVYPZVUaL
een sprookje toen iedereen de gordijnen wegen in het dorp. Een ander probleem is dat Pastorieplein 2 in Bodegraven. RSHU[
opende, want Bodegraven was bedekt onder het strooizout op is in Bodegraven. De gemeen-
>PQaVLRLU]VVYLLUJVUJYL[LVWKYHJO[]HU
een dikke laag sneeuw. Kinderen vinden het te heeft wel nieuw zout aangevraagd maar niet Tenniscursus voor kinderen NLTPKKLSK\\YVTKLHUKLYL^LLRVW
geweldig, maar de ondernemers in het kaas- gekregen en is afhankelijk van leveranties van Tennisvereniging Botesa organiseert vanaf KVUKLYTPKKHNPU)VKLNYH]LULLU
dorp zien de handel toch wel terug lopen. het Nationale Zoutloket. Dit loket coördineert 31 maart weer een nieuwe cursus Tenniskids,
,4,90;<:(::0:;,5;4=
de vraag en het aanbod van zout in Nederland, hiermee biedt Botesa jeugdspelers vanaf
Vooral de ouderen komen bijna niet buiten zodat dit optimaal wordt ingezet. Het doel is de vier tot en met zeven jaar leuke en leerzame <OLLM[Y\PTLSL]LUZLY]HYPUNLUIPLK[O\SWIPQ
WYHR[PZJOLaHRLUILNLSLPKPUNLUVUKLYZ[L\UPUN
en laten de winkels dan ook links liggen. schaarse voorraden zout waar nodig zo te (ver) activiteiten, waardoor ze eerder het tennisspel JVTMVY[LUNLaLSZJOHW>PQZ[LSSLUOVNLLPZLU
“De mensen zijn het gewoon zat, elke dag dat delen, dat mobiliteit in het hele land mogelijk kunnen spelen. In drie stappen bereiden de HHUIL[YV\^IHHYOLPKLUPU[LNYP[LP[<OLLM[IPQ
geglibber”, zo vertelt een van de ondernemers. blijft. Rijkswaterstaat coördineert het loket. Af- trainers jonge kinderen voor op het echte ]VVYRL\YLY]HYPUNPUKLaVYNZLJ[VY,YNLSK[NLLU
Niet alleen de winkeliers merken dat het glad gelopen week heeft de gemeente opnieuw zout tennisspel. Kijk voor meer informatie op SLLM[PQKZNYLUZ+L^LYR[PQKLU^VYKLUHMNLZ[LTK
VWKL]YHHN]HUKLRSHU[
is, maar ook de strooidienst heeft de handen vol aangevraagd, maar helaas geen zout gekregen. www.tenniskids.nl. De cursus duurt tien weken.
Er wordt getraind op woensdag tussen 13.00 en <P[NLIYLPKLPUMVYTH[PLV]LYVUaLKPLUZ[]LYSLUPUN

Lampionnenoptocht Nieuwerbrug 15.00 uur op het tennispark aan de Broekveldse- KLM\UJ[PLKLM\UJ[PLLPZLULUKLZVSSPJP[H[PL


laan. Kosten bedragen vijftig euro voor tien WYVJLK\YLR\U[\]PUKLUVWVUaL^LIZP[L
^^^LTLYP[\ZUS<R\U[VVRILSSLUTL[
lessen van een uur. Voor meer informatie: ,TLYP[\Z;LSLMVVU¶
Niels van Geer telefoon (06) 284 74 863 of 9LNPVJV€YKPUH[VY4]K:WLR
info@sportned.com.

Emeritus, specialist in begeleiding


Emeritus is specialist in Begelei-
ding conform de AWBZ en biedt
deze hoogwaardige dienstver-
lening landelijk aan. Ouderen
krijgen een eigen persoonlijke
assistent die in de buurt woont
en voor hen klaar staat.

“Emeritus richt zich niet alleen


op senioren die een CIZ-zorg-
indicatie hebben gekregen voor
begeleiding of verblijf, maar op
alle ouderen die hiervoor belang-
stelling hebben. Een indicatie
Zaterdagavond 30 januari stonden om 18.30 uur kinderen met hun lampion, versierde bolderwagens, harmonie de is niet noodzakelijk”, legt Rita
Vriendschap met majorettes en verkeersregelaars klaar voor de lampionnenoptocht. Door de sneeuwvlokken ging de Dorst, directeur van Emeritus uit.
optocht door Nieuwerbrug. Kinderen in de bolderkar leken wel op sneeuwpopjes. Er was twee keer een oponthoud “Begeleiding zoals bedoeld in de AWBZ wordt op een Emeritus Assistent. Emeritus werkt met
doordat mensen van de harmonie uitgegleden waren en zich licht bezeerd hadden. Wit van de sneeuw kwam iedereen geboden aan mensen met een indicatie. De Persoonlijke Emeritus Assistenten. “We koppe-
weer aan bij het Wierickehuis en na het Wilhelmus gingen de deelnemers huiswaarts om zich op te warmen. De hulp is te verdelen in vier hoofdtaken; toezicht, len senioren aan vaste krachten”, vertelt Rita
lampionnenoptocht werd gehouden ter ere van de 72ste verjaardag van Koningin Beatrix. signaleren, activeren en overnemen van regel- Dorst verder, “zodat klanten niet steeds andere
taken als mensen dat zelf niet meer kunnen. gezichten zien, maar een vast persoon aan huis

Pianoduo bij Bos Pianoservice De uitvoering is divers, zoals het regelen van
administratieve taken. Ook het monitoren of
krijgen. Het personeel dat Emeritus in dienst
heeft is daarom bewust vaak ouder dan gemid-
iemand wel voldoende eet valt hieronder. Daar- deld. “Senioren hebben vaak meer vertrouwen
Eke Simons en Lineke Lever verzorgen een worden gespeeld. De avond begint om 20.00 naast kunnen mensen een indicatie krijgen voor in iemand die al wat ouder is, ten opzichte van
pianorecital op zaterdagavond 6 februari in uur met koffie/thee, gevolgd door het concert verblijf. Dat betekent dat ze naar een zorgin- iemand die net van school komt. De eisen die
de showroom van Bos Pianoservice aan de van 20.30 tot 21.30 uur. Na afloop staan stelling mogen, maar als ze dat niet willen een aan een Emeritus Assistent worden gesteld zijn
Italiëweg 7 te Bodegraven. Italiaanse hapjes en diverse drankjes klaar. beroep kunnen doen op Emeritus. Met goede bijzonder hoog. Kijk op www.emeritus.nl voor
All-in-kaarten voor tien euro (kinderen tot zorg kunnen mensen dan vaak toch langer thuis meer informatie of vraag telefonisch een bro-
Deze jonge pianotalenten brengen dan werken en met twaalf jaar vijf euro) kunnen worden blijven wonen en veel ouderen willen dat. Een chure aan via (0320) 288 255 of via de regio-
ten gehore van Schubert, Rachmaninoff en gereserveerd via (0172) 617 142 of via indicatie is beslist niet noodzakelijk. Omdat coördinator Zuid-Holland mevrouw Van der
Shostakovich. Hierbij zal afwisselend op twee info@bospianoservice.nl. Voor meer informa- Emeritus een particuliere organisatie is, kan Spek, telefoon (06) 444 440 47.
vleugels en op één vleugel (quatre mains) tie kijk op www.bospianoservice.nl. ook zonder indicatie een beroep worden gedaan
DE
Krant Bodegraven
VAN
Nummer 5
5 februari 2010 32

De GROOTSTE kamerawinkel van Europa, de beste prijzen en de beste service!

nu bij Kam
9.0 20%15
klanten geven Kamera
onafhankelijke ver-
goedkoper
fo
e
de gron voijfttiesntjaar
al meer da
tospeciaal-
jr.
Express een rapportcijfer 9 roo tste
era Express dé g , de beste
altijd 2 JAA
R GARANT (vijf sterren) voor deskundig gelijkingssite bewijst: tot zaak van Euro p a
op camera’s IE 20% goedkoper dan de b es te service!
en lenzen advies en service
kieskeurig.nl andere webshops/ prijzen en
winkels
tweakers. net

Digitale compactcamera Panasonic Lumix DMC-FS62 Canon PowerShot A1100 iS Sony DSLR-A230 Instapreflex
€599 *Prijs na aftrek cashback

OP=OP!
Metalen body
Waterbestendig Camera + Camera + case
tot 10 meter softcase € 118 SD 4.0GB € 149.90
Schokbestendig Vanaf

€299*
90
€99. €119.
90 90 €199
€108.
tot 1 meter! t/m 31/3/2010 op de Vanaf
€159 A230, A330, A380

€199
t8 Megapixels tISO 1600 tUSB en Pictbridge t10,1 Megapixels t2,5 Inch display tF/2.8 t12,1 Megapixels t4x Optical zoom tImage t10,2 Megapixel t2,7 inch display t9-punts
tLi-ion accu tSchok- en waterbestendig t2,5 LEICA DC VARIO-ELMAR lens met 4x Optische Stabilizer t2.5inch display t30bps VGA- AF met EyeStart-activering tISO 3200 tSteady-
Inch display t3x Optische zoom t1BOPSBNB zoom en 33mm groothoek tOptical Stabilizer movies ti-Contrast tFace Select and Track Shot Inside t)%.*VJUHBOHtSD / SDHC / MMS
stand t*ODMBDDVFOTPGUXBSF tISO 1600 t*ODMBDDV LBCFMTFOTPGUXBSF t*ODMBDDV ""CBUUFSJKFOFOTPGUXBSF tIncl. accu, lader, kabels en software
Artikelnummer: 12170675 Artikelnummer: 12169540 Artikelnummer: 1217135 Artikelnummer: 12168818
Olympus E-520 + 14-42mm JVC GZ-HM200 Camcorder Canon Pixma iP2600 Hahnel Triad 30, lite tripod
Met ingebouwde €649 Laser Touch be- Dual Memory + 50vel Photo Paper
beeldstabilisatie diening, bedienen Continuous
zonder aanraken Recording tSpeciaal ontworpen voor
de nieuwe generatie DSLR’s
tEen licht, sterk maar
bijzonder stabiel statief
tMagnesium, 4 secties,
SUPERCOMBI, driepoot constructie
Liveview Full HD! printer + papier! tMax. hoogte: 142,5cm
tMin. hoogte: 23,4cm
Lichtgewicht en
compact, ideaal

99
€329 €299 €39.
voor trekkers
€88.95 tMax. load: 4kg
€479 Incl. kwaliteits
ballhoofd met
quick release

98
€59.
t10 Megapixel Live Sensor t2.5 inch display tKonica Minolta lens t20x optische zoom t4800 x 1200 dpi tVan 10 x 15 cm tot A4 for- en draagtas
tcontrast-AF-systeem t Live View tIngebouw- tFull HD 1920x1080, 24 Mbps tKaartslot voor maat tFINE-cartridges voor levendige kleuren
de Beeldstabilisator tStofreductiesysteem SDHC/SD (dubbel) t *ODIEJTQMBZtIncl. en scherpe zwarte tekst tPapieruitvoerlade
t100 - 1600 ISO tKunststof behuizing accu, afstandsbediening, kabels en software met sensor tAuto-Image Fix tExcl. USB kabel €99.98
Artikelnummer: 1215853 Artikelnummer: 1217910 Artikelnummer: 1213297 Artikelnummer: 12170835
boeken & software | films, diafilms & toebehoren | monitoren | tekentabletten | colormanagement | papier & inkt | geheugen & opslag

Zetfouten en prijswijzigingen Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur. Za 09.30 - 16.00 uur.
voorbehouden. Alle prijzen in
deze advertenties zijn incl. B.T.W.
P
GRATIS
PARKEREN
Kamera Express - Rietbaan 5 - 2908 LP Capelle aan den IJssel
Telefoon 010 284 74 50 - Kijk op onze website voor de actuele prijzen!
www.kamera-express.nl - info@kamera-express.nl

Ga naar: www.kamera-express.nl - De GROOTSTE kamerawinkel van Nederland!

Related Interests