You are on page 1of 23

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

MAKLUMAT
UMUM

Maklumat Peribadi
Senarai Tugas & Jawatan 2015
Password Tracker

TAKWIM &
PERANCANGAN

Takwim 2015
Jadual Waktu
JADUAL KELAS GANTI/RELIEF
Jadual Kelas Tambahan
Dialog akademik

KEBERHASILAN
BIDANG TUGAS

Kurikulum
Ko-kurikulum
Hal Ehwal Murid
TUGAS-TUGAS KHAS
Sumbangan Profesional/Bukan
Profesional

SURAT MENYURAT
L APORAN & DOKUMENTASI
SIJIL & PENGHARGAAN
lain-lain dokumen sokongan

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

MAKLUMAT PERIBADI

Nama :
JPK(P) :

No. KP:

No Cukai:

No Gaji:

Jawatan:

Tarikh Lahir:
Tempat Lahir:
Taraf Perkahwinan: Berkahwin/Bujang
Nama Suami/Isteri: No.KP:.
Pekerjaan Suami/Isteri:
Alamat Majikan Suami/Isteri.
. No Tel:...............................
Tarikh-Tarikh Penting:
Tamat Ikhtisas:.IPT:..
Tarikh Sah Jawatan:.. GRED:.
Tarikh Lantikan Pertama: ...
Tarikh Sah Pertama:
Tarikh Kenaikan Pangkat I:. Gred:.
Tarikh Kenaikan Pangkat II:
Gred:.
Tarikh Kenaikan Pangkat III:..
Gred:.
Tarikh Masuk Skim Pencen:.
Tarikh Isytihar Harta:..
Sejarah Perkhidmatan
BIL

NAMA SEKOLAH

TAHUN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIDANG
KURIKULUM

JAWATAN

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

TUGAS-TUGAS KHAS

Kegiatan/Sumbangan Luar
Tugas rasmi

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

SISTEM:...........................

SISTEM:...........................

SISTEM:...........................

Password:......................
Username:......................

Password:......................
Username:......................

Password:......................
Username:......................

SISTEM:...........................

SISTEM:...........................

SISTEM:...........................

Password:......................
Username:......................

Password:......................
Username:......................

Password:......................
Username:......................

SISTEM:...........................

SISTEM:...........................

SISTEM:...........................

Password:......................
Username:......................

Password:......................
Username:......................

Password:......................
Username:......................

SISTEM:...........................

SISTEM:...........................

SISTEM:...........................

Password:......................
Username:......................

Password:......................
Username:......................

Password:......................
Username:......................

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL

TINGKATAN

BIL. PELAJAR

BIL. WAKTU

MASA

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TARIKH KUAT KUASA:.


HARI
AHAD
ISNIN

10

11

10

11

10

11

SELASA
RABU
KHAMIS

TARIKH KUAT KUASA:.


HARI
AHAD

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

TARIKH KUAT KUASA:.


HARI
AHAD
ISNIN

SELASA
RABU
KHAMIS

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TARIKH KUAT KUASA:.


HARI
AHAD
ISNIN

10

11

10

11

10

11

SELASA
RABU
KHAMIS

TARIKH KUAT KUASA:.


HARI
AHAD

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

TARIKH KUAT KUASA:.


HARI
AHAD
ISNIN

SELASA
RABU
KHAMIS

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL

TARIKH

M ASA

TIN GKATAN
/M P

GURU Y G DIGAN TI

AKTIVITI

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

M ASA
BIL

TARIKH

DARI

HIN GGA

KELAS /
KUM PULAN

KEHADIRAN M URID
L

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL

TARIKH

M ASA
M ULA

AKTIVITI / PROGRAM
TAM AT

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

BIL

TARIKH

M ASA
M ULA

AKTIVITI / PROGRAM
TAM AT

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

TARIKH/HARI

TEMPAT

PERSONEL TERLIBAT

OBJEKTIF/TAJUK
PERBINCANGAN

INTIPATI
PERBINCANGAN

TINDAKAN SUSULAN

CATATAN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

KES B ER CU TI
BIL

KES B U KAN CU TI
3

CATATAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

KES B ER CU TI

KES B U KAN CU TI

BIL
1

CATATAN

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PANDUAN
1 = CUTI SAKIT (MC)
2 = CUTI REHAT KHAS
3 = CUTI TANPA REKOD
4 = CUTI BELAJAR
5 = MESYUARAT/BENGKEL/SEMINAR
6 = TUGAS LUAR (ARAHAN RASMI)
7 = MENGAWAS PEPERIKSAAN
8 = PENTAKSIRAN
9 = LAIN-LAIN (NYATAKAN)
The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIDANG TUGAS 2015
KURIKULUM
KELAS:.
PERKARA

TOV( KT)

BIL. PELAJAR:..
ETR (S)

AR (KS)

KIRAAN

SKOR

UJIAN/PEPERIKSAAN

PBS

LAIN-LAIN
PEMERHATIAN

CATATAN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIDANG TUGAS 2015
KO- KURIKULUM
PERSATUAN:

JAWATAN:.

UNIT BERUNIFORM:.

JAWATAN:.

SUKAN & PERMAINAN:

JAWATAN:.

PERKARA

TOV( KT)

ETR (S)

AR (KS)

KIRAAN

SKOR

KEHADIRAN

SUMBANGAN

LAIN-LAIN

CATATAN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIDANG TUGAS 2015
HAL EHWAL MURID
TUGAS/JAWATAN

TOV( KT)

ETR (S)

AR (KS)

KIRAAN

SKOR

JAWATAN KHAS:

KEHADIRAN
MESYUARAT

KEHADIRAN
AKTIVITI/PROGRAM
SEKOLAH

PROJEK KHAS:

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIDANG TUGAS 2015
TUGAS-TUGAS KHAS
TUGAS/JAWATAN

TOV( KT)

ETR (S)

AR (KS)

KIRAAN

SKOR

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

SUMBANGAN PROFESIONAL/BUKAN
PROFESIONAL
BIL

JENIS SUMBANGAN

PERINGKAT

PENCAPAIAN

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

CATATAN/NOTA
TARIKH:
PERKARA:

MASA:

TEMPAT:

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99

BUKU PENGURUSAN PERIBADI 2015

The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they
want to do.
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/k/kobebryant574704.html#2qFGx0f3623QZ16W.99