You are on page 1of 72

studia podyplomowe

2015/2016

www.wsb.pl
KIERUNKI STUDIW Z OBSZARW:
ADMINISTRACJA I BEZPIECZESTWO
EKOLOGIA I ENERGIA
FINANSE
HR
IT
JZYKI OBCE
KOMPETENCJE MENEDERSKIE
LOGISTYKA
MARKETING I SPRZEDA
NIERUCHOMOCI
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWO
ZARZDZANIE

Ju 250 000 osb zaufao Wyszym Szkoom Bankowym

Zaplanuj karier z WSB................................................................................................................1

W praktyce najlepsze studia podyplomowe .............................................................................2

o uczelni

Dobra organizacja studiw..........................................................................................................3


Studia MBA ....................................................................................................................................4

kierunki

z obszarw:
Administracja i bezpieczestwo,
Ekologia i energia, Finanse,
HR, IT, Jzyki obce,
Kompetencje menederskie,
Logistyka, Marketing i sprzeda,
Nieruchomoci, Psychologia,
Rachunkowo, Zarzdzanie

kierunki

rekrutacja

pedagogiczne

Akademia lean leadera ..............................................................................................................47


Akademia menedera ................................................................................................................45
Akademia menedera agro ......................................................................................................39
Akademia menedera sprzeday .............................................................................................40
Akademia trenera biznesu ........................................................................................................23
Analiza finansowa ...................................................................................................................... 11
Aplikacje mobilne w zarzdzaniu .............................................................................................31
Bankowo .................................................................................................................................. 12
Bezpieczestwo, higiena i ochrona rodowiska pracy ............................................................6
Coaching.......................................................................................................................................24
Design produktw ...................................................................................................................... 41
Doradztwo zawodowe i coaching kariery................................................................................25
HR meneder ...............................................................................................................................26
Kadry i pace w praktyce ........................................................................................................... 13
Logistyka w biznesie ..................................................................................................................36
Meneder jednostek samorzdu terytorialnego......................................................................7
Negocjacje i mediacje w biznesie .............................................................................................28
Nowoczesny marketing .............................................................................................................42
Ochrona danych osobowych w biznesie i administracji ..........................................................8
Ochrona rodowiska w przedsibiorstwie................................................................................9
Podstawy rachunkowoci w praktyce .....................................................................................18
Praktyczne aspekty zamwie publicznych ...........................................................................46
Psychologia w biznesie ..............................................................................................................29
Publiczny transport zbiorowy ...................................................................................................37
Rachunkowo dla zaawansowanych w praktyce .................................................................19
Rachunkowo zarzdcza i controlling....................................................................................20
Ryzyko w finansach i rachunkowoci ......................................................................................21
Start-up zarzdzanie nowoczesnym biznesem ..................................................................14
Studium bezpieczestwa biznesu............................................................................................15
Tumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie
z jzykiem angielskim, niemieckim lub rosyjskim (do wyboru) ........................................34
Wspczesna sprawozdawczo finansowa...........................................................................16
Wycena nieruchomoci ..............................................................................................................43
Zaawansowane zarzdzanie programami i projektami........................................................48
Zakupy w biznesie ...................................................................................................................... 17
Zarzdzanie jakoci..................................................................................................................49
Zarzdzanie acuchami dostaw w przedsibiorstwie .........................................................50
Zarzdzanie produkcj...............................................................................................................51
Zarzdzanie projektami.............................................................................................................52
Zarzdzanie projektami inwestycyjnymi ................................................................................53
Zarzdzanie projektami IT.........................................................................................................54
Zarzdzanie sieci detaliczn ...................................................................................................55
Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP ................................................................32
ZZL dla menederw ..................................................................................................................27
Akademia lidera w owiacie ......................................................................................................57
Akademia skutecznego nauczyciela ........................................................................................58
E-nauczyciel nowoczesne technologie w edukacji .............................................................59
Logopedia ....................................................................................................................................60
Neurodydaktyka .........................................................................................................................61
Oligofrenopedagogika................................................................................................................62
Organizacja i zarzdzanie owiat ..........................................................................................63
Profilaktyka uzalenie i promocja zdrowia ..........................................................................64
Przedsibiorczo dla nauczycieli ............................................................................................65
Studia pedagogiczne dla nauczycieli .......................................................................................66
Terapia zajciowa dla nauczycieli.............................................................................................67
Zarzdzanie projektami dla nauczycieli ..................................................................................68

Ceny i zniki ..............................................................................................................................69

www.wsb.pl

Zaplanuj karier z WSB


SATYSFAKCJA Z PRACY
PO STUDIACH W WSB

53%

ATMOSFERA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH


Zdecydowana wikszo suchaczy (78%) uwaa, e
w WSB atmosfera jest bardziej przyjazna ni na innych uczelniach.

wysoka
satysfakcja

25%

53%

bardziej
przyjazna

zdecydowanie
bardziej przyjazna

ABSOLWENCI
STUDIW
PODYPLOMOWYCH

20%

12%

29%

bardzo
wysoka
satysfakcja

rednia
satysfakcja

tak samo
przyjazna

NAJLEPIEJ OCENIONE OBSZARY


STUDIW PODYPLOMOWYCH
(skala ocen: 1-5)

STUDIA PODYPLOMOWE NAJLEPIEJ


DOPASOWANE DO RYNKU PRACY
Jak suchacze studiw podyplomowych oceniaj
dopasowanie studiw do wymogw rynku pracy
i pracodawcw na tle innych uczelni?

4,53
4,43
4,32

28%

45%

lepiej
dopasowane
ni konkurencja

zdecydowanie lepiej
dopasowane
ni konkurencja

Zajcia
i wykadowcy

Obsuga
administracyjna
studiw

Organizacja
studiw

25%
Dopasowanie studiw
podyplomowych w WSB
do wymogw rynku pracy i pracodawcw.

tak jak
konkurencja

JEDNE STUDIA, WIELE KORZYCI


Programy studiw
opracowywane s we
wsppracy z praktykami
biznesu i odpowiadaj na realne
zapotrzebowanie na rynku pracy.
Wykadowcy WSB maj bogate
dowiadczenie praktyczne.

Partnerami biznesowymi wielu


kierunkw s firmy doradcze
i szkoleniowe oraz organizacje
branowe i due firmy z regionu.
Zajcia prowadzone s w formie
warsztatw, case studies i gier
biznesowych. Zwycizcy gier
otrzymuj nieodpatnie
certyfikaty.

Studia podyplomowe w WSB s


wybierane przez najlepszych
specjalistw z rnych bran.
Wsplna praca w trakcie
studiw jest doskona okazj
do wymiany dowiadcze
pomidzy suchaczami.
Dodatkowo istnieje moliwo
udziau w szkoleniach
akredytowanych
z certyfikatem.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE BADA ATRYBUTW MARKI WSB, TEB AKADEMIA, 2014

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

o uczelni

W praktyce najlepsze studia podyplomowe


Wysza Szkoa Bankowa wci
wyznacza sobie nowe cele. Jednym z nich
jest podnoszenie standardw jakoci
ksztacenia podyplomowego. Mdrze
wybrana kadra, unikatowe kierunki,
starannie dobrane programy to atuty,
ktre pozwalaj nam gromadzi coraz
wicej suchaczy tej formy studiw.
Dziki Pastwu nasze studia to nie
tylko zdobywanie wiedzy i kompetencji,
ale rwnie wymiana dowiadcze
oraz inspiracja do rozwoju.
Magdalena Krysiak
Dyrektor ds. Organizacji Wydziau
Finansw i Zarzdzania w Bydgoszczy,
Wyszej Szkoy Bankowej w Toruniu

WSB to wysoka jako ksztacenia, warsztatowe formy prowadzenia zaj, wykadowcy-specjalici poszczeglnych
bran oraz przyjazna organizacja studiw. Dziki temu suchacze atwo przyswajaj now wiedz i z powodzeniem
potrafi wykorzysta j w yciu zawodowym. Studia podyplomowe to miejsce spotka praktykw u nas wykadaj
i studiuj osoby, ktre swoje dowiadczenie zdobyway w najlepszych firmach regionu.

Platforma wymiany
dowiadcze
Bardzo wanym aspektem studiw
podyplomowych jest wymiana wiedzy
i praktyki pomidzy suchaczami,
ktrzy na co dzie pracuj w rnych
branach i zawodach.
Dziki wymianie dowiadcze
i uczestnictwu w interaktywnych
formach zaj grach biznesowych,
case studies i warsztatach ukoczenie
studiw umoliwia absolwentom
awans, zmian pracy lub rozpoczcie
dziaalnoci gospodarczej. Sie
zdobytych kontaktw procentuje
w pniejszym rozwoju zawodowym.

Wykadowcy praktycy
Wykadowcy na studiach
podyplomowych to dowiadczeni
praktycy o ugruntowanej pozycji
w swoim rodowisku zawodowym.
S wrd nich przedsibiorcy,
waciciele firm i eksperci w takich
dziedzinach, jak finanse, zarzdzanie,
marketing, pedagogika czy coaching.
Omawiaj oni zjawiska i procesy
na przykadach zaczerpnitych
z wasnej pracy zawodowej, dziki
czemu suchacze poznaj nowoczesne
rozwizania stosowane w prawdziwym
yciu gospodarczym.

zajcia prowadz praktycy


z wieloletnim dowiadczeniem

programy s przygotowywane we wsppracy


z najwikszymi firmami z danej brany
bdziesz mg skorzysta
z atrakcyjnych promocji cenowych

zajcia odbywaj si w centrum miasta

ZANIM
PODEJMIESZ
STUDIA
PODYPLOMOWE,
SPRAWD, CZY:

Prestiowy certykat
amerykaskiej uczelni
W ramach wybranych kierunkw
studiw podyplomowych cz
przedmiotw prowadzona jest wedug
amerykaskiej metodologii learning
on courses, nastawionej na interakcj
i osiganie natychmiastowych efektw
wrd suchaczy. Zajcia prowadzone
s w jzyku polskim, a ich zaliczenie
daje moliwo uzyskania prestiowego
certyfikatu Franklin University,
potwierdzajcego zdobycie wiedzy
opartej na zagranicznym dowiadczeniu
(Professional Development Courses).

po skoczeniu studiw moesz podej do


egzaminw pastwowych, ktre pozwol Ci
zdoby nowy zawd
masz moliwo zdobycia certyfikatw
amerykaskiej uczelni, ktre podnios Twoj
warto na rynku pracy
otrzymasz materiay dydaktyczne
w wersji elektronicznej
uczelnia ma wysok pozycj w rankingach,
co wiadczy o jakoci studiw

www.wsb.pl

Dobra organizacja studiw


Zmieniajce si potrzeby edukacyjne,
zarwno odbiorcw indywidualnych,
jak i pracodawcw, zachcaj nas
do nieustannej analizy rynku pracy, a tym
samym wyznaczania nowych trendw
na rynku edukacyjnym. Doskonale wiemy,
jakie oczekiwania wzgldem studiw
podyplomowych w WSB maj nasi potencjalni
suchacze. To z myl o nich nieustannie
wzbogacamy programy studiw o kolejne
certyfikaty, wizyty studyjne, stae, praktyki,
spotkania z ciekawymi ludmi oraz
innowacyjne rozwizania.
Jolanta Michaek
Kierownik Centrum Studiw Podyplomowych

Materiay dydaktyczne

Extranet

Suchacze maj stay dostp


do materiaw dydaktycznych
przygotowanych przez wykadowcw.
S to opracowania autorskie, akty
prawne, konspekty, wiczenia,
materiay multimedialne oraz zadania
do samodzielnego rozwizywania.
Materiay te, zawierajce przykady
z praktyki gospodarczej, s czsto
pomocne w pniejszej pracy
zawodowej. Dziki narzdziom
on-line materiay dostpne s
za darmo 24 godziny na dob.

Extranet to wewntrzny system


internetowy, dziki ktremu suchacze
z kadego miejsca przez 24 godziny na
dob mog sprawdzi wane informacje
z uczelni. To interaktywny kana
komunikacji, ktry moesz dowolnie
ksztatowa sam decydujesz, jakie
informacje chcesz otrzymywa. Extranet
zapewnia dostp do materiaw
dydaktycznych i zasobw bibliotecznych,
kontakt z wykadowcami czy pobranie
wzorw dokumentw i formularzy.
Dziki temu moesz zaatwi
wikszo spraw jednym klikniciem
i oszczdzasz swj czas.

Opiekun studiw
podyplomowych
Kady kierunek studiw ma swojego
opiekuna merytorycznego, ktry pomaga
grupie przej przez proces ksztacenia
w sposb optymalnie zorganizowany.
To opiekun przekae Wam plan zaj,
informacje dotyczce ewentualnych
zmian sali czy propozycje dodatkowych
szkole. Opiekunowie su pomoc
w kadej studenckiej sprawie.

EXTRANET

Absolwenci otrzymuj wiadectwo


ukoczenia studiw podyplomowych,
uznawane przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyszego.

Zapisy i doradztwo
edukacyjne dla rm
Na studia podyplomowe w WSB mona
zapisa si w sposb tradycyjny,
odwiedzajc Biuro Rekrutacji. Jeli
natomiast nie masz czasu przyj do
WSB, moesz skorzysta z opcji
zapisw on-line. Wystarczy, e
wypenisz odpowiedni kwestionariusz na
stronie internetowej uczelni, a niezbdne
dokumenty dostarczysz w dogodnym
dla siebie terminie.

Warunki i wiadectwo
ukoczenia studiw

Osoby, ktre chciayby wybra


studia precyzyjnie pod ktem swojej
kariery, potrzeb i oczekiwa rynku
Warunkiem ukoczenia studiw jest
pracy, zachcamy do spotkania
uzyskanie wymaganych zalicze oraz
zdanie egzaminu kocowego, rozwizanie z doradc edukacyjnym. Rozmowa
z doradc to rwnie wietny sposb
zadania typu case study.
na dobranie oferty indywidualnej
Na wybranych kierunkach wymagane
dla firm.
jest przygotowanie pracy kocowej.

plany zaj,
materiay
z wykadw

wgld w oceny
i wyniki sesji
uzupenione przez
wykadowcw
w e-indeksie

materiay
dodatkowe

dostp do
biblioteki

informacje
o stanie
patnoci

wsppraca
z pracodawcami

wzory
dokumentw
i formularzy

informacje
o dyurach
wykadowcw

24 h
3

o uczelni

Studia Master of Business Administration w WSB


Kiedy dwa lata temu zaczam studia MBA w Wyszej
Szkole Bankowej w Bydgoszczy, nie przypuszczaam nawet,
e otwieram nowy, jake wany rozdzia w moim yciu. Dzi
z nieukrywan satysfakcj czerpi z pokadw zdobytej
przez te kilkanacie miesicy, jake przydatnej w codziennej
pracy, praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia strategii
firmy, wykorzystania potencjau zespou, ktrym kieruj, czy
te menederskiego podejcia do problemw biznesowych.
Najwiksz jednak korzyci, ktr day mi studia MBA w WSB
w Bydgoszczy, jest grono wspaniaych przyjaci, zarwno
wrd kompetentnej, zawsze yczliwej kadry uczelni, jak i wrd
koleanek oraz kolegw studentw. Tylko TE studia, na TEJ
uczelni, w TYM zespole! Z ca odpowiedzialnoci polecam!
Anna Kalinowska
Czonek Zarzdu Henkell & Co. Vinpol Polska sp. z o.o.,
absolwentka studiw MBA

Organizacja studiw

Metody nauczania

Studia MBA trwaj 2 lata. Zjazdy


odbywaj si nie czciej ni dwa
razy w miesicu (w sobot i niedziel)
i trwaj po 8 godzin dydaktycznych
dziennie. cznie na program skadaj
si 352 godziny kontaktowe. Elementem
wzbogacajcym proces dydaktyczny
s wizyty studyjne w wybranych
przedsibiorstwach.

W programie wykorzystuje si przede


wszystkim interaktywne metody
nauczania:

Jzyk wykadowy
Wszystkie zajcia prowadzone
s w jzyku polskim wedug
programu przygotowanego przez
WSB i zatwierdzonego przez Rad
Programow i Franklin University.
Wykady nauczycieli amerykaskiego
partnera oraz innych zagranicznych
uczelni s fakultatywne i tumaczone
na jzyk polski.

analizy przypadkw
dyskusje i prac w grupach
realizacj projektw

podyplomowych MBA w Wyszej Szkole


Bankowej w Toruniu, wraz z wykazem
zaliczonych moduw i uzyskanymi
ocenami, oraz dyplom MBA sygnowany
przez WSB i amerykaskiego partnera
programu Franklin University.

Partnerstwo biznesowe

W ramach studiw MBA uczelnia cile


wsppracuje z biznesem w zakresie
Kluczowym elementem programu MBA
budowania i rozwoju programu.
jest aktywne uczestnictwo w zajciach.
Przedstawiciele firm s czonkami
Suchacze s stymulowani do aktywnej
Rady Programowej, prowadz zajcia
pracy oraz dzielenia si wiedz i dowiad- dydaktyczne oraz organizuj wizyty
czeniem. Zajcia s prowadzone przez
studyjne i spotkania z VIP-ami.
praktykw biznesu, dziki czemu sucha- Partnerami biznesowymi programu s:
cze rozwijaj umiejtnoci, ktre mona
od razu wykorzysta w codziennej pracy.
symulacje oraz prezentacje.

Prestiowy dyplom MBA


Absolwenci programu otrzymuj
wiadectwo ukoczenia studiw

Szkolenia w WSB
Realizujemy szkolenia oraz kursy
otwarte kierowane do przedsibiorcw
oraz osb indywidualnych.
Pomagamy w pozyskaniu rodkw
unijnych na rozwj pracownikw.
Projektujemy szkolenia zamknite
gwarantujce pene dostosowanie
programu, terminu oraz miejsca
realizacji do potrzeb zamawiajcego.

Organizujemy m.in. szkolenia


z umiejtnoci mikkich (np.
negocjacji, zarzdzania, komunikacji
interpersonalnej) oraz szkolenia
specjalistyczne, tzw. twarde, m.in.
z dziedziny zarzdzania, procedur
przetargowych, prawa finansowego
czy przedsibiorczoci w Unii
Europejskiej, a take szkolenia
informatyczne. Prowadzenie szkole
powierzamy wysoko wykwalifikowanym
profesjonalistom praktykom
z bogatym dowiadczeniem.

Idea szkole zamknitych


Szkolenie poprzedzone jest badaniem
potrzeb szkoleniowych, ktre moe
zosta przeprowadzone w oparciu
o wywiad indywidualny oraz badania
kwestionariuszowe w zakresie zachowa
uczestnikw, ich wiedzy, potrzeb oraz
celw i potrzeb organizacji.
Wysza Szkoa Bankowa w Toruniu
ul. Dekerta 26-28, 87-100 Toru
e-mail: szkolenia@wsb.torun.pl
tel.: 56 66 09 270-271

www.wsb.pl

Po ukoczeniu studiw magisterskich rozpoczam prac w wojsku, gdzie zajmowaam si planowaniem szkolenia
onierzy wyjedajcych na zagraniczne misje, m.in. do Syrii, Libanu, Iraku, Afganistanu, Boni i Hercegowiny.
Obecnie pracuj w Oddziale Normowania Suby Mundurowej w Dziale Logistyki. Mj zawd wymaga ode mnie
dobrej organizacji. Ta cecha pozwolia mi rwnie na kontynuacj nauki na studiach podyplomowych i czenie ich
z prac oraz codziennymi obowizkami. Nie spodziewaam si, e poznam tyle nowych i ciekawych zagadnie.
To prawdziwa warto tych studiw.
Kinga RutkowskaReszka
suchaczka WSB

Administracja i bezpieczestwo
Ekologia i energia

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partner programu:

Administracja i bezpieczestwo

Bezpieczestwo, higiena
i ochrona rodowiska pracy
Istotnym elementem studiw na tym kierunku jest moliwo uzyskania certyfikatu
wewntrznego audytora systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy,
wydanego przez renomowan, midzynarodow jednostk certyfikujc.

Polska

Specjalista ds. BHP to zawd, ktry obecnie przeywa renesans. Wiele firm zwraca
coraz wiksz uwag na polityk bezpieczestwa oraz poszukuje pracownikw
wyksztaconych w tym zakresie, oferujc im bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Posiadanie kwalifikacji specjalisty ds. BHP upowania rwnie do wiadczenia usug
na zewntrz, czyli u innych pracodawcw.

Marcin Wapiski
opiekun kierunku, wykadowca WSB

PROGRAM
PODSTAWY PRAWNE
(24 godz.)
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA
SUBY BHP
(32 godz.)

Elementy prawa pracy (14 godz.)


Prawna ochrona pracy (10 godz.)
Organizacja i metody pracy suby BHP (10 godz.)
Ustalanie przyczyn i okolicznoci wypadkw przy pracy. Choroby zawodowe (12 godz.)
Organizacja i metodyka szkole z zakresu BHP (10 godz.)
Czynniki szkodliwe i niebezpieczne rodowiska pracy, charakterystyka i identyfikacja (16 godz.)
Ocena ryzyka zawodowego (12 godz.)

ZARZDZANIE
BEZPIECZESTWEM I HIGIEN
PRACY
(104 godz.)

Techniczne bezpieczestwo pracy (14 godz.)


Podstawy ergonomii i fizjologii pracy (10 godz.)
System zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy oraz rodowiskiem (30 godz.)
Psychologia pracy (8 godz.)
Ochrona przeciwpoarowa (6 godz.)
Organizacja systemu ratownictwa oraz pierwsza pomoc przedlekarska (8 godz.)

PRZYGOTOWANIE PRACY
PROJEKTOWEJ Z WYBRANYCH
ZAGADNIE PROGRAMOWYCH
(10 godz.)

Ocena ryzyka zawodowego (5 godz.)


Organizacja i metodyka szkole z zakresu BHP (5 godz.)
Test z wybranych zagadnie programowych

FORMA ZALICZENIA

Rozwizanie zadania typu case study


Egzamin testowy z systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy certyfikat wewntrznego audytora systemu
zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy, nadawany przez jednostk certyfikujc (za dodatkow opat)

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Obecnie zadania suby bezpieczestwa i higieny pracy mog wykonywa jedynie osoby profesjonalnie
przygotowane do penienia tej roli. Absolwenci studiw podyplomowych tej specjalnoci uzyskuj wymagania
kwalifikacyjne dla pracownikw suby BHP zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw w sprawie suby
bezpieczestwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 roku nr 109, poz. 704 z pn. zm.) od 1 lipca 2013 r. w subie
bezpieczestwa i higieny pracy, poczwszy od starszego inspektora, do gwnego specjalisty wcznie.
Dziki zajciom z zakresu organizacji i metodyki prowadzenia szkole suchacze uzyskuj wymagane przygotowanie
dydaktyczne pozwalajce na prowadzenie szkole pracownikw w dziedzinie BHP.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Administracja i bezpieczestwo

Partner programu:

Meneder jednostek
samorzdu terytorialnego
Suchacze zdobd specjalistyczn wiedz prawnicz i menedersk, a take niezbdny
zasb wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej JST, praktyczne umiejtnoci zarzdzania
administracj samorzdow w poczeniu z konkretnymi umiejtnociami zawodowymi
oraz wiedz w zakresie spoecznych i gospodarczych aspektw rozwoju lokalnego.

Obecnie stanowiska kierownicze w administracji nie rni si od stanowisk


menederskich w przedsibiorstwie. Ju nie wystarczy dziedzinowa wiedza
merytoryczna, potrzebne s te umiejtnoci zarzdcze. By skutecznie kierowa
zespoem pracownikw, trzeba wiedzie, jak efektywnie komunikowa si
z pracownikami i jak radzi sobie w sytuacjach kryzysowych.

Marta Estkowska
opiekun kierunku, wykadowca WSB

PROGRAM
Konstytucyjny system organw pastwowych (4 godz.)
Podstawy prawa administracyjnego (8 godz.)
Postpowanie administracyjne (8 godz.)
PRAWO
(54 godz.)

Finanse publiczne wybrane elementy (10 godz.)


Prawo zamwie publicznych (8 godz.)
Prawo gospodarcze i obsuga inwestora (8 godz.)
Prawo europejskie i fundusze europejskie (8 godz.)
Podstawy teorii organizacji i zarzdzania (6 godz.)
Zarzdzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (16 godz.)
Profesjonalne zarzdzanie projektami (8 godz.)
Zarzdzanie zmianami (4 godz.)

ZARZDZANIE
(66 godz.)

Zarzdzanie konfliktem w organizacji (8 godz.)


Etyka ycia publicznego (6 godz.)
Obsuga klienta w urzdzie (4 godz.)
Public relations w urzdzie (6 godz.)
E-administracja (8 godz.)
Komunikacja interpersonalna (16 godz.)

KOMPETENCJE SPOECZNE
(50 godz.)

Budowanie zespou i przywdztwa (16 godz.)


Sztuka motywacji (8 godz.)
Praca wasna projekt (10 godz.)

PRACA WASNA PROJEKT


(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Samodzielne wykonanie zadania


Test z wybranych zagadnie programowych
Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

180 GODZIN

10 ZJAZDW

Jedyne studia podyplomowe przeznaczone dla kadry kierowniczej w administracji publicznej. Za dodatkow opat
suchacze bd mogli uzyska Certyfikat ECDL EPP e-Urzdnik, opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejtnoci
komputerowych urzdnikw administracji publicznej.
Ukoczone studia wyposa suchaczy w narzdzia niezbdne kadrze kierowniczej w nowoczesnej administracji i pomog im
w skutecznym i efektywnym zarzdzaniu zadaniami publicznymi. Dowiadczeni wykadowcy przeka uczestnikom nie tylko
wiedz teoretyczn, ale take praktyczne metody kompetentnego zarzdzania.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Administracja i bezpieczestwo

Ochrona danych osobowych


w biznesie i administracji
W wietle najnowszych zmian Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapowiadanego przez Komisj Europejsk
nowego prawa unijnego w tym zakresie specjalici z brany bezpieczestwa danych nabieraj szczeglnego znaczenia.
Studia przybliaj problematyk ochrony danych na gruncie rnych gazi prawa oraz przygotowuj do penienia roli
administratora bezpieczestwa informacji.

W dobie internetu oraz masowego korzystania z urzdze mobilnych coraz


wiksz uwag powica si zagadnieniom zwizanym z prawem do prywatnoci
i bezpieczestwem danych osobowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczestwa danych w firmie jest zadaniem zoonym, z ktrym mog poradzi
sobie jedynie wysoko wykwalifikowani specjalici.

Kinga Homann
opiekun kierunku, Administrator Bezpieczestwa Informacji,
Zastpca Dyrektora Administracyjnego w WSB Toru

PROGRAM
PODSTAWY PRAWNE OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
(24 godz.)
ZASADY PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
W DZIAALNOCI INSTYTUCJI
PUBLICZNYCH I SEKTORA
PRYWATNEGO
(30 godz.)
BEZPIECZESTWO DANYCH
OSOBOWYCH W SYSTEMACH IT
(12 godz.)
UDOSTPNIANIE DANYCH
OSOBOWYCH
(10 godz.)

Krajowe regulacje prawne dotyczce ochrony danych osobowych. Prawo europejskie i midzynarodowe dotyczce ochrony
danych osobowych. Ochrona danych osobowych w orzecznictwie sdw polskich oraz Europejskiego Trybunau Praw Czowieka
Zasady przetwarzania danych osobowych. Przesanki dopuszczalnoci przetwarzania danych zwykych i danych wraliwych.
Klauzule zgody. Prawa i obowizki administratora danych osobowych. Odpowiedzialno karna administratora danych
osobowych. Prawa osoby, ktrej dane dotycz. Przetwarzanie danych osobowych w zwizku z zatrudnieniem w sektorze
bankowym i ubezpiecze, przez podmioty wiadczce usugi w zakresie opieki zdrowotnej i przez administracj publiczn.
Ochrona danych osobowych w owiacie i szkolnictwie wyszym
Bezpieczestwo danych przetwarzanych w sieciach komputerowych. Zabezpieczenia systemw komputerowych od strony
technicznej i organizacyjnej
Podstawy prawne udostpniania danych osobowych. Udostpnianie danych osobowych na potrzeby postpowa.
Udostpnianie danych osobowych w wietle tajemnic prawnie chronionych

PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY


TWORZENIA I WDRAANIA
DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA
I OCHRONY DANYCH
(24 godz.)

Polityka bezpieczestwa jak sprawi, aby nie bya martwym dokumentem. Instrukcja zarzdzania systemem
informatycznym praktyka a ustawowe wymogi. Status i kompetencje administratora bezpieczestwa informacji w wietle
nowych regulacji. Praktyczne aspekty dokumentowania dziaa realizowanych przez administratora bezpieczestwa informacji.
Audyt bezpieczestwa danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


A ZARZDZANIE INFORMACJAMI
(28 godz.)

Dostp do informacji publicznej i jego granice. Ochrona informacji niejawnych. Ochrona danych osobowych a wolno
wypowiedzi prasowej. Ochrona danych osobowych i prywatnoci w internecie. Dane osobowe w dziaalnoci telekomunikacyjnej.
Bezpieczestwo informacji biznesowych. Praktyczne aspekty ustanawiania i wdraania tajemnicy przedsibiorstwa

POWIERZANIE I PRZEKAZYWANIE
DANYCH OSOBOWYCH
(14 godz.)

Instytucja powierzenia przetwarzania danych osobowych. Hosting i cloud computing. Transfer danych osobowych do pastwa
trzeciego

REJESTRACJA ZBIORW DANYCH


OSOBOWYCH
(8 godz.)

Zasady rejestracji zbiorw danych osobowych. Zwolnienia z obowizku rejestracji zbiorw danych. Procedura zgaszania zmian
w zbiorze. Praktyczne aspekty sporzdzania wniosku o rejestracj zbioru danych osobowych

NADZR I KONTROLA
PRZESTRZEGANIA PRZEPISW
Z ZAKRESU OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
(10 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Uprawnienia kontrolne GIODO. Procedura kontroli. Obowizki podmiotu kontrolowanego. Postpowanie pokontrolne.
Kompetencje egzekucyjne Generalnego Inspektora Danych Osobowych

Projekt
Test z wybranych zagadnie programowych, rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

170 GODZIN

10 ZJAZDW

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Kadziemy duy nacisk na rozwijanie praktycznych umiejtnoci, dlatego zajcia


prowadzone s przez dowiadczonych specjalistw ds. ochrony rodowiska praktykw,
pracujcych w rnych organizacjach oraz pracownikw ochrony rodowiska.

Ekologia i energia

Partner programu:

Ochrona rodowiska
w przedsibiorstwie

Polska

Jednym z priorytetw Unii Europejskiej jest i z pewnoci bdzie ochrona


rodowiska. Na wymagajcym rynku i w rozwinitych spoeczestwach istnieje
due zapotrzebowanie rodowiska biznesowego na specjalistw ds. ochrony
rodowiska. Dlatego przedsibiorstwa w swojej strukturze organizacyjnej coraz
czciej maj komrk zajmujc si ochron rodowiska.

Joanna Tereszkiewicz
opiekun kierunku, wykadowca WSB, specjalista ds. ochrony rodowiska

PROGRAM
Podstawowe uregulowania prawne (2 godz.)
PODSTAWY PRAWNE
(14 godz.)

Organy ochrony rodowiska (2 godz.)


Ochrona rodowiska a proces inwestycyjny (10 godz.)
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami (24 godz.)
Krajowa baza emisji gazw cieplarnianych i innych substancji (4 godz.)

KORZYSTANIE ZE RODOWISKA
(60 godz.)

Gospodarka wodno-ciekowa (20 godz.)


Ochrona przed haasem oraz ochrona gleby (8 godz.)
Opaty za korzystanie ze rodowiska (4 godz.)
Oglne zasady gospodarowania odpadami i postpowania z nimi (8 godz.)
Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami (6 godz.)
Ewidencja odpadw i sprawozdawczo (10 godz.)

GOSPODARKA ODPADAMI
I OPAKOWANIAMI
(44 godz.)

Baterie i akumulatory obowizki wynikajce z ustawy (4 godz.)


Obowizki prowadzcych stacje demontau pojazdw (2 godz.)
Odpady opakowaniowe (4 godz.)
Praktyczne aspekty wdraania uregulowa prawnych dot. utrzymania czystoci i porzdku w gminach (6 godz.)
Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny (4 godz.)

SYSTEM ZARZDZANIA
RODOWISKIEM
(30 godz.)

Zarzdzanie rodowiskiem w organizacji (30 godz.)


Usuwanie drzew lub krzeww (4 godz.)

PRZEDMIOTY UZUPENIAJCE
(12 godz.)

Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja (4 godz.)


Wymagania i obowizki w zakresie gospodarki substancjami niebezpiecznymi. Postpowanie z azbestem (4 godz.)

PRACA INDYWIDUALNA
(10 godz.)

Przygotowanie pracy projektowej (10 godz.)


Test z wybranych zagadnie programowych oraz zadanie typu case study

FORMA ZALICZENIA

Egzamin testowy z systemw zarzdzania certyfikat wewntrznego audytora systemu zarzdzania nadany przez jednostk
certyfikujc (za dodatkow opat)

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Istnieje moliwo uzyskania certyfikatu audytora wewntrznego systemu zarzdzania rodowiskowego ISO 14001 wydanego
przez TV SD Polska.
Zajcia prowadzone bd przez dowiadczonych specjalistw ds. ochrony rodowiska praktykw pracujcych w rnych
organizacjach oraz pracownikw organw ochrony rodowiska.
Kadziemy duy nacisk na rozwijanie praktycznych umiejtnoci.
Studia te polecamy absolwentom kierunku bezpieczestwo i higiena pracy, gdy coraz czciej pracodawcy cz te obowizki
w ramach jednego stanowiska.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Wybraam WSB, poniewa jako absolwentka tej szkoy byam zadowolona z organizacji zaj. Elektroniczny
dostp do planu zaj oraz ocen znacznie uatwia uczelniane ycie. Dodatkowo kadra wykadowcw
oraz dziekanat tworz wyjtkow atmosfer, pozwalajc suchaczowi poczu si czci szkoy.
Studia podyplomowe otworzyy mi drog do zdobycia kolejnego zawodu.
Elwira Strzyewska
absolwentka WSB

Finanse
Rachunkowo

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Partner kierunku:
Finanse

Analiza nansowa
Sprawozdania, raporty finansowe, wskaniki ekonomiczne oraz informacje
niefinansowe to wszystko jest wykorzystywane w pracy analityka finansowego.
Kady, kto myli o rozwijaniu kariery w tym kierunku, musi mie szerok wiedz
z zakresu finansw, a take stosowny warsztat, ktry umoliwi mu analiz danych
potrzebnych do prawidowego podejmowania decyzji.

Ilo informacji, jaka dociera do nas kadego dnia, jest ogromna. Umiejtno ich
waciwej selekcji i oceny stanowi podstaw podejmowania trafnych decyzji i zwiksza
szans na osignicie sukcesu.

dr Piotr Prewysz-Kwinto
opiekun kierunku, wykadowca WSB

PROGRAM
Sprawozdawczo finansowa z elementami rachunkowoci finansowej (18 godz.)
Analiza finansowa przedsibiorstwa (18 godz.)
ANALIZA SPRAWOZDA
FINANSOWYCH (66 godz.)

Analiza finansowa ubezpieczyciela (8 godz.)


Analiza zdolnoci kredytowej przedsibiorstwa (12 godz.)
Arkusz kalkulacyjny w analizie finansowej (10 godz.)
W ramach tego moduu suchacze zdobd szczegow wiedz i umiejtnoci dotyczce zasad sporzdzania sprawozda
wedug krajowych norm rachunkowoci oraz zasad oceny kondycji finansowej przedsibiorstwa
Strategie finansowe dziaalnoci przedsibiorstw (8 godz.)
Analiza opacalnoci przedsiwzi inwestycyjnych (6 godz.)

FINANSE
PRZEDSIBIORSTW
I CONTROLLING (48 godz.)

Podstawy matematyki finansowej (10 godz.)


Podstawy wyceny przedsibiorstwa (8 godz.)
Controlling (16 godz.)
Zajcia w ramach moduu pozwol suchaczom na zdobycie wiedzy i umiejtnoci dotyczcych zasad finansowej oceny
opacalnoci przedsiwzi inwestycyjnych oraz wyceny przedsibiorstwa, a take wykorzystania metod i narzdzi controllingu
w zarzdzaniu przedsibiorstwem.
Rynek finansowy i instrumenty finansowe (12 godz.)
Giedy papierw wartociowych z elementami analizy technicznej (12 godz.)

RYNEK FINANSOWY
I JEGO ANALIZA
(40 godz.)

Mierniki makroekonomiczne (10 godz.)


Podstawy wyceny instrumentw finansowych (6 godz.)
Modu daje wiedz i umiejtnoci dotyczce zasad funkcjonowania rynku finansowego i instrumentw finansowych.
Suchacze poznaj narzdzia do podejmowania decyzji inwestycyjnych w dugim i krtkim okresie.

REPETYTORIUM
(6 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA
PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

W ramach zaj powtrzone zostan zagadnienia zawarte w poszczeglnych moduach celem przygotowania suchaczy
do egzaminu kocowego.
Przygotowanie pracy projektowej z wybranego zagadnienia omawianego w ramach zaj
Test z wybranych zagadnie programowych
Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

11

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partnerzy kierunku:

Finanse

Bankowo
Studia zostay objte programem wsppracy szk wyszych z instytucjami
infrastrukturalnymi sektora bankowego NOWOCZESNE ZARZDZANIE BIZNESEM.

Bank Spdzielczy w Toruniu

Dziaalno banku to nie tylko bieca obsuga klienta, lecz take tworzenie produktw,
zarzdzanie ryzykiem kredytowym, zapewnienie pynnoci finansowej i wiele innych
obszarw, ktre wymagaj wykwalifikowanych kadr. Studia w WSB otwieraj drzwi
do kariery w bankowoci i zapewniaj udzia w dynamicznych przeobraeniach, ktre
dokonuj si w sektorze bankowym w Polsce i na wiecie.

Grzegorz Flanz
opiekun kierunku, wykadowca WSB,
Wiceprezes Zarzdu Banku Spdzielczego w Toruniu

PROGRAM
PRAWNE UWARUNKOWANIA
DZIAALNOCI BANKW
(8 godz.)

Przyczyny uregulowania dziaalnoci bankw (2 godz.)


Podstawowe akty prawne regulujce dziaalno bankw (3 godz.)
Przyczyny i skutki uregulowania (1 godz.) Dziaalno bankowa a dziaalno parabankowa (2 godz.)

ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU


BANKOWEGO I JEGO ROLA W GOSPODARCE
RYNKOWEJ
(16 godz.)

System bankowy a system finansowy (4 godz.)


System bankowy w Polsce organizacja i zasady funkcjonowania (4 godz.)
Banki a inne segmenty systemu finansowego (3 godz.)
Dziaalno bankw w gospodarce (3 godz.) Podmioty wspomagajce dziaalno bankw (2 godz.)

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
W DZIAALNOCI BANKU
(12 godz.)
BANKOWE SYSTEMY INFORMACYJNE,
INFORMATYKA BANKOWA
(16 godz.)
ZARZDZANIE RYZYKAMI
W BANKU
(16 godz.)
METODY KSZTATOWANIA KAPITAOWYCH
PODSTAW ROZWOJU BANKU
(8 godz.)

Patnoci elektroniczne (4 godz.)


Bezpieczestwo bankowych transakcji elektronicznych (4 godz.)
Urzdzenia elektroniczne wspomagajce obsug klienta (4 godz.)
Informatyczne systemy ksigowe w bankach (4 godz.) System coreowy a systemy dodatkowe (4 godz.)
Rola obszaru IT we wspczesnych bankach (4 godz.)
Przykady wykorzystania aplikacji informatycznych w zarzdzaniu wybranymi sferami dziaalnoci banku (4 godz.)
Rodzaje ryzyk wystpujcych w banku (8 godz.)
Szacowanie i monitorowanie poszczeglnych ryzyk dlaczego s konieczne (4 godz.)
Metody pomiaru ryzyk bankowych (4 godz.)
Wspczynnik wypacalnoci jako miara stabilnoci dziaania banku (2 godz.)
Kapitay wasne i obce (2 godz.)
Zysk jako rdo budowania kapitaw banku (2 godz.)
Pozostae rda budowania kapitaw wasnych w bankach komercyjnych i spdzielczych (2 godz.)

KREDYT I POLITYKA KREDYTOWA


(16 godz.)

Rodzaje kredytw (4 godz.) Zasady oceny zdolnoci kredytowej klientw (4 godz.)


Zabezpieczenie kredytu (4 godz.) Polityka kredytowa (4 godz.)

MARKETING BANKOWY
(8 godz.)

Marketing mix w bankowoci (2 godz.) Strategie marketingowe bankw (3 godz.)


Analiza wybranych przykadw kampanii reklamowych bankw (3 godz.)

NORMY ETYCZNE W BIZNESIE BANKOWYM


(4 godz.)
ROLA DORADCY W PROCESIE SPRZEDAY
USUG FINANSOWYCH
(16 godz.)
BANKOWA OFERTA KLIENTA
INDYWIDUALNEGO
(8 godz.)
PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTW
INSTYTUCJONALNYCH
(16 godz.)
BANKOWO ELEKTRONICZNA,
PERSPEKTYWA ROZWOJU WYBRANYCH
KANAW DOSTPU
DO USUG BANKOWYCH (16 godz.)

Znaczenie etyki w biznesie (1 godz.)


Dobre praktyki bankowe (2 godz.) Etyka w reklamie bankowej (1 godz.)
Doradztwo bankowe (2 godz.) Potrzeby klientw a oferta banku (4 godz.)
Miejsce doradcy w strukturze organizacyjnej banku (4 godz.)
Obecna i przysza rola placwki bankowej i zatrudnionych w niej doradcw (6 godz.)
Oferta produktw oszczdnociowych (3 godz.)
Produkty kredytowe dla klientw indywidualnych (3 godz.)
Produkty bankowe i okoobankowe (2 godz.)
Rachunki rozliczeniowe dla podmiotw (4 godz.) Finansowanie dziaalnoci (3 godz.)
Produkty finansowania handlu (3 godz.) Produkty bankowe w obrocie zagranicznym (2 godz.)
Alternatywne rda finansowania dziaalnoci rozwojowej przedsibiorstw (4 godz.)
Patnoci internetowe (4 godz.)
Patnoci za faktury (3 godz.)
Szybkie patnoci (4 godz.)
Bankowo mobilna (5 godz.)

PROJEKT (10 godz.)

Praca indywidualna przygotowanie pracy projektowej na temat roli doradcy w procesie sprzeday usug finansowych

FORMA ZALICZENIA

Test z wybranych zagadnie programowych


Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI
12

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

170 GODZIN

10 ZJAZDW

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Finanse

Partnerzy programu:

Kadry i pace w praktyce


Specjalici w dziedzinie kadr i pac odgrywaj coraz wiksz rol w ksztatowaniu
kadej organizacji. Dostosowanie wymogw kadrowo-pacowych, a take poszukiwanie
rozwiza przystajcych do specyfiki przedsibiorstw to tylko niektre zadania,
z ktrymi musz si zmierzy. Wiedza z tego obszaru bdzie im zatem niezbdna.
W ramach studiw suchacze dodatkowo uzyskaj zawiadczenie potwierdzajce nabycie
umiejtnoci z zakresu obsugi systemw kadrowo-pacowych Patnik i R2Patnik.

Prawie wszystko, co dotyczy WSB, mog zaatwi za pomoc internetu. Bardzo


pomocny jest Extranet dziki niemu mona kontaktowa si z kadym wykadowc.
W tej chwili na co dzie prowadz sprawy kadrowe. W ramach swoich obowizkw
zawodowych ewidencjonuj rwnie czas pracy pracownikw, zlecam badania
kontrolne oraz kieruj na szkolenia BHP. Na zajciach poszerzam swoj wiedz
nie tylko z tej dziedziny.

Justyna Kinasiewicz
absolwentka WSB

PROGRAM
PRAWO PRACY
(72 godz.)

Przykadowe zagadnienia poruszane w ramach moduu:


Nawizanie stosunku pracy, rozwizanie umowy o prac, wyganicie stosunku pracy Obowizki stron stosunku pracy
Czas pracy (z uwzgldnieniem pracownikw niepenosprawnych) Urlopy pracownicze
Wynagrodzenia i inne wiadczenia wynikajce ze stosunku pracy Systemy motywowania pracownikw
Umowy sporzdzane przez strony stosunku pracy w trakcie jego trwania
Pozostae kwestie kadrowe (dokumentacja pracownicza, akta osobowe pracownikw)
Bezpieczestwo i higiena pracy obowizki pracownika kadr Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu

CYWILNO PRAWNE
ASPEKTY PRAWA PRACY
(16 godz.)

Cywilistyczne aspekty prawa pracy Podstawowe zasady prawa cywilnego, w tym prawa pracy
Osoby fizyczne i prawne. Ich powstanie i organizacja. Uomne osoby prawne Czynnoci prawne, wady owiadczenia woli
Terminy Zatrudnienie na podstawie umw cywilnoprawnych

PRZESTPSTWA PRZECIWKO PRAWOM


OSB WYKONUJCYCH PRAC
ZAROBKOW (2 godz.)
UBEZPIECZENIA SPOECZNE
I WIADCZENIA Z NICH WYNIKAJCE
OBOWIZKI PRACODAWCY
WZGLDEM ZUS (20 godz.)
PODATEK DOCHODOWY OD
OSB FIZYCZNYCH OBOWIZKI
PRACODAWCY WOBEC URZDU
SKARBOWEGO (6 godz.)
PACE ZASADY OBOWIZUJCE
PRZY USTALANIU WYNAGRODZENIA
PRACOWNIKA ORAZ INNYCH
WIADCZE (NP. PODRE SUBOWE)
(18 godz.)

Odpowiedzialno karna za naruszenie praw pracowniczych


Omwienie przepisw art. 218-221 Kodeksu karnego
Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne Inne nalenoci pobierane przez ZUS
wiadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
Ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenia zdrowotne osb wykonujcych prac na podstawie umw cywilnoprawnych
Kontrola pracodawcy przez ZUS obowizki i prawa pracodawcy
Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych
Podstawy opodatkowania wynagrodzenia za prac oraz innych wiadcze pracowniczych
Zasady obowizujce przy ustalaniu wynagrodzenia za prac
Ustalanie wysokoci wynagrodzenia urlopowego oraz wysokoci ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ustalanie wysokoci innych wiadcze pieninych wynikajcych ze stosunku pracy
Rozliczanie podry subowych Ustalanie wysokoci wynagrodzenia oraz zasiku chorobowego
Potrcenia z wynagrodzenia za prac

NARZDZIA INFORMATYCZNOKADROWE WSPOMAGAJCE PRAC


KADROWO-PACOW
(16 godz.)

Obliczanie wynagrodzenia od brutto do netto + wynagrodzenie za cz miesica


Zasady naliczania normalnego wynagrodzenia oraz dodatkw za prac w godzinach nadliczbowych
Podstawa wymiaru urlopu i ekwiwalentu za urlop Podstawa wymiaru zasiku Akord zasady ustalania i wyliczania
Potrcenia z wynagrodze i zasikw
Zoone zadania z wynagrodze (wynagrodzenia i zasiki chorobowe, rne skadniki wynagrodze, potrcenia fakultatywne
i obligatoryjne, itd.)

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH


OSOBOWYCH (6 godz.)

Regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych


Zasady przetwarzania danych osobowych pracownikw i kandydatw do pracy

MODZI, DOJRZALI I STARSI


PRACOWNICY W ORGANIZACJI, JAK
SKUTECZNIE ZARZDZA WIEKIEM
PRACOWNIKW W MIEJSCU PRACY
I CZERPA Z TEGO KORZYCI
BIZNESOWE? (4 godz.)

Zarzdzanie rnorodnoci pokoleniow i powody jej stosowania


Postrzeganie modych i starszych pracownikw w organizacji fakty i mity
Identyfikacja gwnych problemw zwizanych z rnic wieku pomidzy pracownikami i narzdzia suce ich rozwizaniu
Przykady dobrych praktyk w zakresie zarzdzania wiekiem (korzyci biznesowe)

PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT


(10 godz.)

Przygotowanie pracy projektowej

FORMA ZALICZENIA

Test z wybranych zagadnie programowych


Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

13

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partnerzy programu:

Finanse

Start-up zarzdzanie
nowoczesnym biznesem
Chcemy umoliwi suchaczom szybszy rozwj dziki wykorzystaniu moliwoci
jakie daje lokalny ekosystem biznesowy Business Link TIT Toru, w zwizku z tym
dziesi pierwszych osb, ktre podpisz umow na studia podyplomowe na tym
kierunku, otrzyma voucher na 3-miesiczny pakiet akceleracji (wspierania rozwoju
firmy) w BL TIT Toru warto rynkowa pakietu 1500 z.

Jestem absolwentem WSB oraz wieloletnim dyrektorem AIP i nauczyem si, e kady
pomys, nawet najbardziej szalony, mona przeku w dobrze prosperujcy biznes.
Wystarczy znale w sobie yk przedsibiorczoci i j rozwija. Dowodem na to jest
ponad 360 start-upw, ktre powstay w ekosystemie AIP i BL. Dzi, jako meneder
Business Link Toru prowadz jeden z najwikszych i najbardziej efektywnych
akceleratorw dla start-upw i biznesu w Polsce.

Pawe ywiecki
Meneder Business Link, absolwent i wykadowca WSB w Toruniu

PROGRAM
INNOWACJE/
INNOVATION
(32 godz.)

PRODUKT/
PRODUCT
(32 godz.)

Wizja i wartoci / vision & values (8 godz.)


wizja w start-upie budowa wartoci start-upu warto produktowa wizja i wartoci marki w projektowaniu strategii
Mylenie projektowe /design thinking (8 godz.)
design thinking metod tworzenia innowacyjnych produktw i usug zaoenia design thinking
metody stosowania design thinking w start-upie praca nad produktem w metodologii design thinking
Trendy / trend viewing (6 godz.)
trendy na rynku synergia budowy rozwiza kreowanie trendw
Model biznesowy / business model (10 godz.)
metodologia business model canvas budowa modelu biznesowego w oparciu o business model canvas case study wybranych modeli biznesowych
Metodologia Lean start-up / lean start-up (10 godz.)
metodologia lean start-up w budowie start-upu rozwj firmy i produktu w oparciu o lean start-up praca nad produktem
Badanie produktu / product research (6 godz.)
badania rynku i ich rola
Rozwj produktu / product development (8 godz.)
proces rozwoju produktu jak budowa warto produktu w start-upie praca nad produktem jako czynnik rozwoju firmy
Techniki marketingowe / growth hacking (8 godz.)
technika intensywnego rozwoju firmy budowa wzrostu start-upa

KOMUNIKACJA/
COMMUNICATION
(64 godz.)

Budowa marki / business branding (10 godz.)


identyfikacja wizualna wizerunek start-upa budowa wiadomoci marki strategie budowania marki/produktu
Sprzeda i marketing / sales & marketing (12 godz.)
proces sprzeday w start-upie komunikacja z rynkiem budowa strategii sprzeday
Google Adwords, sieci reklamowe remarketing w promocji budowa zasigu promocyjnego w sieci
Public relations (10 godz.)
budowa relacji z mediami jak efektywnie komunikowa si z mediami strategie PR
Social media marketing (12 godz.)
trendy i narzdzia media spoeczne w promocji produktu budowa zasigu komunikatu zarzdzanie kryzysowe w mediach spoecznociowych
budowa relacji z klientem w mediach spoecznociowych reklama w mediach spoecznociowych jak zbudowa efektywn strategi
Zesp / team roles (4 godz.)
budowa efektywnego zespou w start-upie badanie i podzia kompetencji zespou
Zarzdzanie zespoem / team management (6 godz.)
procesy zarzdzania zespoem zarzdzanie przez cele rola prawidowej komunikacji w start-upie motywacja jako czynnik zwikszajcy efektywno pracy
Budowanie zespou / team building (6 godz.)
efektywny proces rekrutacji role w zespole kreowanie liderw
Narzdzia pracy zespou / team work tools (4 godz.)
wykorzystanie i wdraanie efektywnych narzdzi pracy zwikszenie produktywnoci prac zespou

FOUNDATIONS
(32 godz.)

Prawo w start-upie / start-up legal (8 godz.)


formy prawne proces tworzenie start-upa prawo autorskie prawo w ICT
Finanse w start-upie / start-up finance (6 godz.)
finanse w start-upie (formy rozliczenia) zarzdzanie finansami
Wasno intelektualna / intellectual property (8 godz.)
prawne zabezpieczenie wartoci intelektualnej proces patentowy
Pozyskiwanie kapitau / fundraising (10 godz.)
fundusze zalkowe seed capital programy UE finansowanie jak pozyska inwestora case study inwestor w start-upie budowa relacji z inwestorem

9 MIESICY NAUKI

14

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

160 GODZIN

10 ZJAZDW

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Finanse

Studium bezpieczestwa biznesu


Konkurencja na rynkach gospodarczych oraz powszechno dostpu do systemw informatycznych stwarzaj
szereg zagroe dla bezpieczestwa przedsibiorstw, instytucji, urzdw. Wymusza to nie tylko potrzeb
profesjonalnych dziaa w zakresie ochrony przed prbami fizycznej penetracji wraliwych danych biznesowych czy
technologicznych, ale rwnie przeciwdziaania cyberprzestpczoci.

Na mj wybr WSB w najwikszej mierze miao wpyw kilka rzeczy renoma uczelni,
dobre opinie, ktrymi si cieszy, oraz szeroki wybr kierunkw, pokrewnych z prac,
ktr wykonuj. Uwaam, e WSB to uczelnia elastyczna i otwarta na potrzeby
studentw. Na co dzie pracuj na stanowisku menederskim, z tym wi swoj
przyszo, a wybrany kierunek pomoe mi by jeszcze lepszym w mojej pracy i rozwija
si zawodowo. Zdobyt wiedz wykorzystuj na co dzie podczas pracy z ludmi.

Kamil Betliski
absolwent WSB

PROGRAM
MODU I:
WPROWADZENIE DO STUDIUM
BEZPIECZESTWA
(8 godz.)

Prawne aspekty bezpieczestwa organizacji

Ochrona osb i mienia w przedsibiorstwie


MODU II:
SYSTEM OCHRONY
(40 godz.)

System ochrony fizycznej i elektronicznej


Systemy i kontrola dostpu
Budowa systemu ochrony

MODU III:
BEZPIECZESTWO I OCHRONA
INFORMACJI PRZEDSIBIORSTWA
(40 godz.)

MODU IV:
ZARZDZANIE SYSTEMEM
BEZPIECZESTWA
(82 godz.)

FORMA
ZALICZENIA

Ochrona danych osobowych


Ochrona informacji niejawnych
Bezpieczestwo IT
Przeciwdziaanie cyberprzestpczoci
System bezpieczestwa, strategia i polityka, analiza zagroe, zarzdzanie ryzykiem
Reagowanie na incydenty bezpieczestwa przedsibiorstwa
Zasady postpowa interwencyjnych, wyjaniajcych. Procedury i wsparcie detektywistyczne
Elementy zarzdzania kryzysowego
Procedury postpowania w sytuacjach kryzysowych
Wsppraca z instytucjami lokalnymi i pastwowymi
Wywiad gospodarczy
Audyt bezpieczestwa
Test z wybranych zagadnie programowych
Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Celem studiw jest przygotowanie suchaczy do sprawnego zarzdzania bezpieczestwem przedsibiorstwa,


instytucji i urzdu, zapoznanie ze wspczesnymi zagroeniami dla bezpieczestwa biznesu, ich identyfikacj,
a take tworzeniem polityki bezpieczestwa.
Studia przeznaczone s dla osb zajmujcych si lub chccych w przyszoci zajmowa si profesjonalnie
zarzdzaniem ochron przedsibiorstwa, instytucji czy urzdu. Umoliwiaj suchaczom zdobycie lub pogbienie
wiedzy i praktycznych umiejtnoci wymaganych od specjalistw ds. zarzdzania bezpieczestwem.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

15

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partner kierunku:

Finanse

Wspczesna sprawozdawczo
nansowa
Postpujce zmiany wiatowego modelu gospodarki warunkuj zmiany w zakresie pomiaru,
prezentacji i komunikacji finansowego obrazu rzeczywistoci gospodarczej. Zmiana modelu
sprawozdawczoci finansowej wspczesnych przedsibiorstw ma u podstaw realizacj
rosncych potrzeb informacyjnych twrcw i uytkownikw sprawozda finansowych.

Zdecydowaem si na kolejne studia podyplomowe, poniewa chciaem uzupeni


i skonfrontowa wiedz, ktr zdobyem w czasie wieloletniej pracy na kierowniczych
stanowiskach. Zwrciem uwag na ciekawy program studiw w WSB i dowiadczon
kadr dydaktyczn. Ciesz si, bowiem studia w stu procentach speniaj moje
oczekiwania. To dobry czas i dobra inwestycja.

ukasz Grabowski
suchacz WSB

PROGRAM
Informacja finansowa w dobie globalizacji (istota, forma, uytkownicy, warto decyzyjna) (2 godz.)
Procesy globalne z perspektywy sprawozdawczoci finansowej (2 godz.)
Porwnywalno sprawozda finansowych (2 godz.)
Ewolucja kategorii, metod i form sprawozdawczoci finansowej (2 godz.)
Sprawozdanie finansowe wedug standardw krajowych (2 godz.)
Sprawozdanie finansowe wedug standardw midzynarodowych (2 godz.)
WSPCZESNA
SPRAWOZDAWCZO
FINANSOWA
(152 godz.)

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (10 godz.)


Sprawozdanie finansowe skonsolidowane (10 godz.)
Sprawozdanie finansowe spki nie notowanej na giedzie papierw wartociowych (10 godz.)
Sprawozdanie finansowe spki notowanej na giedzie papierw wartociowych (10 godz.)
Specyfika sprawozdania finansowego banku, zakadu ubezpiecze, funduszu inwestycyjnego (10 godz.)
Sprawozdanie finansowe w wietle raportowania korporacyjnego (5 godz.)
Raport biznesowy - pomiar i prezentacja dokona organizacji w wietle nowych tendencji sprawozdawczoci
finansowej (5 godz.)
Wykorzystanie sprawozdawczoci finansowej w procesach decyzyjnych przedsibiorstwa (40 godz.)
Determinanty i analiza wartoci organizacji w sprawozdaniu finansowym (40 godz.)

PRACA INDYWIDUALNA
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Przygotowanie projektu (10 godz.)


Test z wybranych zagadnie objtych programem ksztacenia

9 MIESICY NAUKI

162 GODZINY

10 ZJAZDW

Suchacze zdobd wiedz i umiejtnoci z zakresu:


raportowania biznesowego
projektowania, budowy, interpretacji i wykorzystania raportu biznesowego w procesach decyzyjnych
sporzdzania obligatoryjnych i dedykowanych sprawozda finansowych w ujciu jednostkowym, skonsolidowanym
oraz w zakresie wybranych typw dziaalnoci
analizy stanu i perspektyw rozwoju sytuacji przedsibiorstwa na podstawie wspczesnych sprawozda finansowych.

16

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Partnerzy programu:
Finanse

Zakupy w biznesie z wykorzystaniem


lean six sigma w zarzdzaniu
W dzisiejszych czasach kada firma, niezalenie od wielkoci, brany i pozycji, jak
ma na rynku, musi radzi sobie z wyzwaniami i problemami, ktre stawia przed ni
szeroko rozumiany rynek (klienci, dostawcy, konkurencja i firma sama sobie).

Sukces wspczesnej organizacji zaley od umiejtnoci spenienia oczekiwa klienta.


Dlatego te optymalizacja procesw, ktrej celem s poprawa jakoci i eliminacja
marnotrawstwa prowadzca do uzyskania najwyszej satysfakcji klienta, jest
kluczowym czynnikiem decydujcym o sukcesie lub bankructwie organizacji.

Micha Niedzielski, absolwent MBA, PMP, ekspert six sigma


Maciej Grzda, ekspert six sigma
opiekunowie kierunku, partnerzy i trenerzy Pasja G.D.T.

PROGRAM
WPROWADZENIE
DO METODYKI SIX SIGMA
(16 godz.)

Inauguracja i przedstawienie programu operations manager zarzdzanie operacyjne z wykorzystaniem lean six sigma
Wprowadzenie do zarzdzania jakoci oraz metodyki six sigma
Przedstawienie koncepcji zarzdzania jakoci i organizacj w oparciu o six sigma
Wdroenie six sigma w Twojej organizacji oraz przedstawienie cyklu DMAIC

URUCHOMIENIE PROJEKTU SIX SIGMA


FAZA DEFINE
(16 godz.)

Narzdzia six sigma suce do definiowania projektu


Zebranie gosu klienta
Wybr projektw, identyfikacja ich interesariuszy oraz powoanie zespou

REALIZACJA I KONTROLA PROJEKTU SIX


SIGMA FAZA MEASURE I ANALYZE
(16 godz.)

Wykorzystanie zarzdzania procesowego do ustalania przyczyn powstawania problemw


Przygotowanie i realizacja planu zebrania danych identyfikacja potrzebnych danych, zdefiniowanie miar
i sposobw wyliczania wynikw
Podstawy statystyki w zarzdzaniu

ZARZDZANIE FINANSAMI
(16 godz.)

Podstawowe wskaniki finansowe i rentownoci projektw


Rachunkowo zarzdcza

ZARZDZANIE RELACJAMI
Z KLUCZOWYMI KLIENTAMI UZYSKIWANIE WSPARCIA I RODKW
DO REALIZACJI PROJEKTW
(16 godz.)

Wykorzystanie lean six sigma do rozwoju biznesu sprzeda i zarzdzanie kluczowym klientami
Analiza typowego procesu zakupowego/sprzedaowego na rynku korporacyjnym
Specjalistyczne narzdzia sprzedaowe dedykowane dla rynku korporacyjnego
Budowa wartociowych relacji z kluczowymi klientami wewntrznymi i zewntrznymi

REALIZACJA I KONTROLA PROJEKTU SIX


SIGMA FAZA IMPROVE I CONTROL
(16 godz.)

Identyfikacja i wybr potencjalnych rozwiza problemu


Planowanie wdroenia pilotaowego usprawnionego procesu
Planowanie i mierzenie postpu prac projektu - earned value management
Opracowanie i ustanowienie nowych procedur dla zoptymalizowanych procesw
Zamknicie projektu oraz identyfikacja i analiza wnioskw poprojektowych (lessons learnt)

ZARZDZANIE ZESPOEM
PROJEKTOWYM (16 godz.)
ZARZDZANIE KOMUNIKACJ
W PROJEKCIE SIX SIGMA
(16 godz.)

LEAN MANUFACTURING
(16 godz.)

ORGANIZACJA PRACY
ZARZDZANIE CZASEM (8 godz.)
SEMINARIUM (8 godz.)

Przywdztwo i efektywne zarzdzanie zespoem projektowym


Zarzdzanie zmian i trudne sytuacje we wsppracy zespou
Od komunikacji do komunikowania si wprowadzenie do zagadnie dotyczcych komunikacji w projekcie (3 godz.)
Techniki skutecznej komunikacji wewntrz zespou projektowego oraz z zewntrznymi interesariuszami projektu (4 godz.)
Bariery komunikacyjne oraz komunikacja niewerbalna (5 godz.)
wiczenia praktyczne (4 godz.)
Podstawowe zaoenia i narzdzia lean i filozofii kaizen (4 godz.)
Cykl Deminga jako schemat filozofii kaizen, w tym proces cigej poprawy (CIP continuous improvement process)
oraz team problem solving (TPS) (4 godz.)
Metody identyfikacji i redukcji marnotrawstwa (3 godz.)
Przykady dobry praktyk we wdraaniu standardw w przedsibiorstwie (5 godz.)
Wprowadzenie do wielozadaniowoci oraz stawianie i definiowanie celw (4 godz.)
Wielozadaniowo: planowanie delegowania i realizacji zada (4 godz.)
Zaliczeniowe prezentacje opracowanych projektw lean six sigma na bazie metodyki six sigma (8 godz.)

9 MIESICY NAUKI

160 GODZIN

10 ZJAZDW

Studia umoliwiaj zdobycie dodatkowych certyfikatw:


ukoczenia kursu Lean Six Sigma na poziomie Green Belt oraz certyfikat ukoczenia kursu z zarzdzania projektami wedug
standardu PMI na poziomie CAPM.
Dla chtnych moliwo zdobycia certyfikacji Lean Six Sigma.
Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

17

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partner kierunku:

Rachunkowo

Podstawy rachunkowoci
w praktyce
Mylenie kategoriami rachunkowoci uatwia zrozumienie bilansujcych si procesw
gospodarczych. Zrozumie rachunkowo to zrozumie sposb mylenia przy
podejmowaniu decyzji finansowych.

Wybraem studia w obszarze ekonomii i finansw, poniewa jest to kierunek


z przyszoci. Mam moliwo zdobycia drugiego zawodu i pewno, e wiedza,
jak zdobd w trakcie studiw, przyda si w pracy. Dziki fachowej kadrze i wietnie
przygotowanej bazie dydaktycznej mog miao powiedzie, e trafiem w dziesitk.

Pawe Sankowski
absolwent WSB

PROGRAM

WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOCI
(10 godz.)

ZASADY RACHUNKOWOCI
(10 godz.)
ISTOTA I ORGANIZACJA SYSTEMU
RACHUNKOWOCI PRZEDSIBIORSTWA
(10 godz.)
WYCENA W RACHUNKOWOCI
(10 godz.)

Istota
Model
Regulacje prawne
Cele
Zadania
Funkcje
Uytkownicy
Odpowiedzialno
Kontrola wewntrzna
Zasady klasyfikacji, pomiaru, ewidencji, wyceny
Formy ewidencji
Polityka rachunkowoci
Zakadowy plan kont
Wstpna
Bilansowa

EWIDENCJA ZDARZE GOSPODARCZYCH


(30 godz.)

Modele
Zasady

EWIDENCJA ZDARZE GOSPODARCZYCH


W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM
(10 godz.)

Warsztaty komputerowe

SPRAWOZDAWCZO FINANSOWA
PRZEDSIBIORSTWA
(20 godz.)

Jednostkowa
Skonsolidowana
Audyt

SPRAWOZDAWCZO PODATKOWA
(10 godz.)

US

SPRAWOZDAWCZO STATYSTYCZNA
(5 godz.)

GUS

SPRAWOZDAWCZO UBEZPIECZENIOWA
(5 godz.)

ZUS

WYBRANE NARZDZIA FINANSW


I RACHUNKOWOCI ZARZDCZEJ
W PRAKTYCE RACHUNKOWOCI
(50 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Wybrane narzdzia finansw i rachunkowoci zarzdczej w praktyce rachunkowoci

Test z wybranych zagadnie objtych programem ksztacenia

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Suchacze zdobd wiedz i umiejtnoci z zakresu:


podstaw rachunkowoci, sprawozdawczoci, analizy finansowej i moliwoci wykorzystania jej w procesach decyzyjnych
projektowania, wykorzystywania i optymalizowania systemu rachunkowoci przedsibiorstwa
przygotowania do rozwoju kwalifikacji zawodowych w zakresie rachunkowoci przedsibiorstw.
18

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Partner kierunku:

Rachunkowo

Rachunkowo
dla zaawansowanych w praktyce
Obserwowana integracja metod ilociowych i jakociowych w rachunkowoci determinuje wzrost
wartoci informacyjnej finansowego jzyka biznesu. Ronie zapotrzebowanie rynku na eksperck
wiedz i umiejtnoci z zakresu organizowania, prowadzenia rachunkowoci oraz podejmowania
zoonych decyzji gospodarczych na bazie profesjonalnego rachunku ekonomicznego.

W WSB ukoczyam dwa kierunki studiw podyplomowych. Dziki idealnie dobranemu


programowi studiw wszystko, czego nauczyam si na zajciach, mogam od razu
wdraa w swojej codziennej pracy. Pomoc wykadowcw, ktrzy poza zajciami
funkcjonuj w tym samym rodowisku zawodowym co ja, bya bezcenna.

Joanna Troch
absolwentka WSB

PROGRAM
RACHUNKOWO
W PROCESIE DECYZYJNYM
(5 godz.)

Moliwoci i ograniczenia tworzenia informacji finansowej przedsibiorstwa na podstawie regulacji ustawy i


standardw rachunkowoci

KRAJOWE A MIDZYNARODOWE
REGULACJE RACHUNKOWOCI
(5 godz.)

Nowe trendy i tendencje zmian

SZCZEGLNE OBSZARY
I NARZDZIA RACHUNKOWOCI
FINANSOWEJ
(40 godz.)

Ujcie bilansowe, podatkowe, sprawozdawcze Leasing


Warto firmy Know-how
Inwestycje Kontrakty dugoterminowe
Aktualizacja wyceny aktyww
Testy na utrat wartoci aktyww
Podatek odroczony Polityka rezerw
Dotacje czenie przedsibiorstw

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU


SPRAWOZDAWCZOCI FINANSOWEJ
(10 godz.)

SZCZEGLNE OBSZARY
I NARZDZIA RACHUNKOWOCI
ZARZDCZEJ
(40 godz.)

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIBIORSTWA


(40 godz.)

Nowy model sprawozdania finansowego i sprawozdania z dziaalnoci jednostki


Ujcie operacyjne i strategiczne
Strategiczne zarzdzanie kosztami i rentownoci
Analiza portfelowa
Analiza ryzyka dziaalnoci
Pomiar wartoci klientw
Mierniki kreowania wartoci
Pomiar kapitau intelektualnego
Warsztaty komputerowe budowa modelu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsibiorstwa

PROGNOZOWANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO (20 godz.)

Warsztaty komputerowe budowa modelu finansowego przedsibiorstwa

PROGNOZOWANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO (20 godz.)

Prognozowania sprawozdania finansowego

ELEMENTY WYCENY
I ZARZDZANIA WARTOCI
PRZEDSIBIORSTWA
(30 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Determinanty i zasady wyceny wartoci majtkowej, dochodowej, porwnawczej przedsibiorstwa

Test z wybranych zagadnie objtych programem ksztacenia

9 MIESICY NAUKI

190 GODZIN

10 ZJAZDW

Suchacze zdobd wiedz i umiejtnoci z zakresu:


inynierii procesw finansowych z perspektywy rachunkowoci
wspczesnych form i regulacji rachunkowoci przedsibiorstw, a take umiejtnoci w zakresie budowy modeli finansowych,
ich aktualizacji i interpretacji wynikw z perspektywy rnych grup interesariuszy przedsibiorstwa
budowy narzdzi wspomagania menederskich procesw decyzyjnych strategicznego zarzdzania przedsibiorstwem.
Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

19

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partner kierunku:

Rachunkowo

Rachunkowo zarzdcza
i controlling
Narzdzia rachunkowoci zarzdczej i controllingu wypeniaj luk informacyjn, na jak
napotykaj zarzdzajcy podczas biecego procesu podejmowania decyzji, planowania
i kontroli w przedsibiorstwie. Projektowanie tych narzdzi jest szczegln kompetencj
w dobie zmieniajcych si form przepywu kapitau i metod zarzdzania wartoci firm.

Zdecydowaem si na podjcie studiw podyplomowych w WSB, poniewa


zainteresowaa mnie obszerna oferta edukacyjna uczelni. Ponadto wrd moich
znajomych WSB cieszy si dobr opini. Dyplom tej uczelni to nie tylko wiedza
teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczna. Kolejnym atutem jest fakt,
i zajcia prowadzone s przez znakomitych specjalistw, co stanowi dla mnie
najwiksz warto.

ukasz Kocielski
absolwent WSB

PROGRAM
PODSTAWY DECYZJI MENEDERSKICH
(UJCIE KRTKO I DUGOTERMINOWE)
(10 godz.)

Zasady decyzji operacyjnych, inwestycyjnych, finansowych


Rachunek wartoci pienidza w czasie
Konstrukcja narzdzi controllingu w przedsibiorstwie

TRADYCYJNE I WSPCZESNE
SYSTEMY RACHUNKU KOSZTW
I ZARZDZANIA KOSZTAMI
(15 godz.)

Koszty i wyniki z perspektywy operacyjnej i strategicznej w zarzdzaniu przedsibiorstwem

ZARZDZANIE RENTOWNOCI
I WARTOCI RYNKOW KLIENTA
(10 godz.)

Narzdzia pomiaru, wyceny, analizy i raportowania o wartoci klientw i portfeli klientw

RACHUNKOWO ORODKW
ODPOWIEDZIALNOCI
(10 godz.)
CONTROLLING EFEKTYWNOCI
FINANSOWANIA PRZEDSIBIORSTWA
(30 godz.)

Metody oceny efektywnoci dokona menedera w wietle acucha wartoci przedsibiorstwa

Strategie pozyskiwania, alokacji, inwestycji i podziau kapitau przedsibiorstwa

CONTROLLING PROJEKTW
INWESTYCYJNYCH
(30 godz.)

Moliwoci i ograniczenia klasycznych i zaawansowanych metod oceny efektywnoci inwestycji

CONTROLLING SYTUACJI FINANSOWEJ


PRZEDSIBIORSTWA
(30 godz.)

Klasyczne i nowe tendencje w metodach pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsibiorstwa

DETERMINANTY I MODELE WARTOCI


PRZEDSIBIORSTWA
(30 godz.)

Wycena, analiza, zarzdzanie i sprawozdawczo wartoci przedsibiorstwa z perspektywy rnych grup


interesariuszy i potrzeb informacyjnych

WSPCZESNE RAPORTOWANIE
ZARZDCZE
(5 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Identyfikacja, pomiar, interpretacja i prezentacja kluczowych czynnikw sukcesu przedsibiorstwa w warunkach


gospodarki rynkowej
Test z wybranych zagadnie objtych programem ksztacenia

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Suchacze zdobd wiedz i umiejtnoci w zakresie:


inynierii rachunkowoci zarzdczej i controllingu
podejmowania decyzji menederskich w warunkach ryzyka gospodarczego
budowy zoonych narzdzi pomiaru wyceny, analizy, raportowania wielowymiarowych efektw ilociowo-jakociowych
na temat dziaalnoci przedsibiorstwa
prowadzenia zoonych rachunkw oceny efektywnoci pracy menederw, budowy systemw motywacyjnych, planw
i programw optymalizacji oraz restrukturyzacji dziaalnoci przedsibiorstwa lub wybranych obszarw dziaania
z uwzgldnieniem oceny wpywu realizacji tych planw na warto rynkow przedsibiorstwa.
20

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Rachunkowo

Partner kierunku:

Ryzyko w nansach
i rachunkowoci
Ryzyko jest staym elementem decyzji finansowych. Ksztatuje i warunkuje ich
efektywno. Identyfikacja, pomiar, analiza i zarzdzanie kategori i profilem ryzyka
staje si konieczn kompetencj menedersk wspczesnego rynku.

Studia podyplomowe w WSB to doskonaa moliwo na podniesienie swoich


kompetencji zawodowych. Dziki profesjonalnej kadrze mona zdoby wiedz
teoretyczn, a przede wszystkim praktyczn. Warsztatowa forma zaj i studia
przypadku s bardzo interesujce i pozwalaj na zdobycie cennych dowiadcze.

Anna Matyniak
absolwentka WSB

PROGRAM
RYZYKO W FINANSACH (5 godz.)
RYZYKO W RACHUNKU WARTOCI
PIENIDZA W CZASIE (5 godz.)
IDENTYFIKACJA, WYCENA I ANALIZA
RYZYKA INWESTYCJI RZECZOWYCH
I FINANSOWYCH (5 godz.)
METODY OGRANICZANIA RYZYKA (5 godz.)

Istota, rodzaje, proces zarzdzania ryzykiem


Ryzyko w rachunku wartoci pienidza w czasie

Identyfikacja, wycena i analiza ryzyka inwestycji rzeczowych i finansowych


Metody ograniczania ryzyka

PODSTAWY BUDOWY PORTFELA


INWESTYCJI RZECZOWYCH O RNYM
PROFILU RYZYKA (20 godz.)

Po stawy budowy portfela inwestycji rzeczowych o rnym profilu ryzyka

PODSTAWY BUDOWY PORTFELA


INWESTYCJI FINANSOWYCH O RNYM
PROFILU RYZYKA (30 godz.)

Podstawy budowy portfela inwestycji finansowych o rnym profilu ryzyka

RAPORTOWANIE RYZYKA W FINANSACH


(5 godz.)

Raportowanie ryzyka w finansach

RYZYKO W RACHUNKOWOCI (5 godz.)


IDENTYFIKACJA, WYCENA, ANALIZA I
OPTYMALIZACJA RYZYKA
W RACHUNKOWOCI FINANSOWEJ (20 godz.)
POMIAR RYZYKA UTRATY ZDOLNOCI
KONTYNUACJI DZIAANIA
PRZEDSIBIORSTWA (25 godz.)

Istota, rodzaje, proces zarzdzania ryzykiem


Polityka rezerw i odpisw aktualizujcych, instrumenty pochodne

Pomiar ryzyka utraty zdolnoci kontynuacji dziaania przedsibiorstwa

IDENTYFIKACJA, WYCENA, ANALIZA


I OPTYMALIZACJA RYZYKA
W RACHUNKOWOCI ZARZDCZEJ (20 godz.)

Rachunek dwigni, analiza wraliwoci

RAPORTOWANIE RYZYKA
W RACHUNKOWOCI (5 godz.)

Raportowanie ryzyka w rachunkowoci

ELEMENTY ZARZDZANIA RYZYKIEM


W BANKU Z WYKORZYSTANIEM NARZDZI
FINANSW I RACHUNKOWOCI (10 godz.)

Regulacje, rodzaje, wycena, analiza, optymalizacja, raportowanie ryzyka

ELEMENTY ZARZDZANIA RYZYKIEM


W ZAKADZIE UBEZPIECZE
Z WYKORZYSTANIEM NARZDZI FINANSW
I RACHUNKOWOCI (10 godz.)

Regulacje, rodzaje, wycena, analiza, optymalizacja, raportowanie ryzyka

FORMA ZALICZENIA

Test z wybranych zagadnie objtych programem ksztacenia

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Suchacze zdobd wiedz i umiejtnoci z zakresu:


identyfikacji, pomiaru, analizy i zarzdzania ryzykiem z perspektywy finansw i rachunkowoci
prowadzenia zoonych rachunkw wartoci pienidza w czasie
zarzdzania ryzykiem wybranych obszarw dziaalnoci, z uwzgldnieniem specyfiki dziaalnoci banku i zakadu ubezpiecze.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

21

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Jestem osob otwart, pozytywnie nastawion do ycia. Nieustannie szukam nowych moliwoci rozwoju.
Moj pasj jest prowadzenie szkole i w zwizku z tym chc kontynuowa edukacj w tym zakresie.
Studia podyplomowe w WSB to dla mnie doskonay sposb na ksztatowanie nowych umiejtnoci
i realizacj planw zawodowych.
Dorota Grabowska
suchaczka WSB

HR
Psychologia

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Partnerzy programu:
HR

Akademia trenera biznesu


Studia na tym kierunku maj na celu zwikszenie proaktywnej postawy trenerskiej,
ktra inspiruje ludzi do pozytywnych zmian. Suchacze naucz si prowadzi
grupy przez etapy procesu grupowego, a take projektowa programy szkoleniowe
na podstawie analizy potrzeb.

Akademia trenera biznesu to kierunek wyjtkowy zajcia prowadzone s przez


praktykw z wieloletnim dowiadczeniem. Studia umoliwiaj poznanie praktycznych
narzdzi, ktrymi posuguje si profesjonalny trener. Dodatkowo suchacze poszerzaj
swoje kompetencje w zakresie przygotowywania materiaw szkoleniowych
i poszkoleniowych, utrzymywania poprawnych relacji, a take otoczenia opiek
trenersk uczestnikw szkolenia.
Jakub Lewandowski
opiekun kierunku, wykadowca WSB, trener, coach ICC,
waciciel firmy szkoleniowej Pasja Grupa Dobrych Trenerw

PROGRAM
Wystpienie publiczne jako podstawowa kompetencja pracy trenera (16 godz.)
W ramach powyszego moduu suchacze opanuj technik wystpie przed grup, komunikacji w trakcie prowadzenia
szkolenia oraz poznaj kodeks etyczny trenera.
Psychologiczne aspekty procesu uczenia si oraz pracy trenera (16 godz.)
Realizujc powyszy obszar tematyczny, uczestnik studiw pozna psychologiczne zasady przyswajania informacji przez
uczestnikw szkole oraz rozwinie wasne kompetencje spoeczne.
Wielopoziomowe projektowanie procesu szkoleniowego. Rozpoczcie szkolenia (16 godz.)
W trakcie realizacji moduu suchacze nabd wiedz, ktra umoliwi im skuteczne rozpoznawanie potrzeb uczestnikw
szkolenia, tworzenie konstrukcji treningu oraz rozpoczynania warsztatu.
Metody pracy z grup szkoleniow (16 godz.)
Realizujc powyszy obszar tematyczny, suchacze nabd umiejtnoci odpowiedniego doboru wicze, poznaj
narzdzia suce aktywizacji grupy oraz wykorzystania procesu grupowego do efektywnej realizacji zaj.
AKADEMIA TRENERA BIZNESU
(144 godz.)

Zaawansowane techniki uczenia si dorosych, zamykanie procesu szkoleniowego (16 godz.)


W ramach powyszego moduu suchacze poznaj podstawowe zagadnienia z zakresu coachingu, naucz si
wykorzystywania informacji zgromadzonych w trakcie szkolenia i zasad udzielania informacji zwrotnej oraz poznaj rol
pyta w zwikszaniu efektywnoci procesu uczenia si.
Sytuacje trudne w pracy trenera. Techniki wywierania wpywu stosowane przez trenerw (16 godz.)
Suchacze poznaj modele radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wpywania na stan emocjonalny uczestnika
szkolenia.
Przygotowywanie materiaw szkoleniowych i prezentacji multimedialnych oraz logistyka szkolenia (16 godz.)
W ramach powyszego obszaru suchacze poznaj narzdzia niezbdne w pracy trenera.
Diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz efektywno szkolenia (16 godz.)
Nabyta wiedza i umiejtnoci w ramach powyszego obszaru pozwol na dokonanie waciwej oceny potrzeb
szkoleniowych, przygotowanie odpowiednich narzdzi do ewaluacji szkolenia oraz dokonanie waciwego doboru grup.
Warsztaty mistrzw przygotowanie i prowadzenie fragmentw szkole przez uczestnikw zaj (16 godz.)
W trakcie zaj suchacze wykorzystaj nabyt wiedz w praktyce.

PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT


(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA
(16 godz.)

Samodzielne wykonanie zadania-projektu w celu sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejtnoci.


Egzamin teoretyczny test sprawdzajcy
Egzamin praktyczny przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu szkolenia
Praca indywidualna przygotowanie prac zaliczeniowych z wybranych zagadnie programowych

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

23

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partner programu:

HR

Coaching
Studia na tym kierunku wyposaaj w narzdzia i umiejtnoci do wykorzystania
zarwno w pracy coachingowej z podlegymi pracownikami, jak i w pracy coacha
zewntrznego, prowadzcego coaching dla pracownikw z innych organizacji oraz
dla osb indywidualnych.

Dynamika rozwoju rynku i due tempo zmian, ktre nam towarzyszy, prowokuj
kadego z nas do wasnego rozwoju. Studia coachingu to z jednej strony roczna
przygoda edukacyjna dajca moliwo rozwoju takich umiejtnoci, ktre efektywnie
przekadaj si na rozwj firm i wzrost ich konkurencyjnoci na rynku, a z drugiej to
okazja do osignicia wasnych (osobistych lub zawodowych) celw poprzez udzia we
wasnym procesie coachingowym.
dr Joanna Rajang
opiekun kierunku, wykadowca WSB, certyfikowany business coach ICC, wacicielka
firmy szkoleniowej Personel System

PROGRAM
COACHING KROK PO KROKU,
CZYLI JAK REALIZOWA
PROCES COACHINGU
(28 godz.)

KONTRAKT I ETYKA
(8 godz.)
COACHING W BIZNESIE
(12 godz.)

NARZDZIA PRACY COACHA


I TRENING ICH UYCIA
(62 godz.)

RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH


TRUDNYCH W COACHINGU
(12 godz.)
TRENING PROWADZENIA
ROZMW COACHINGOWYCH
(38 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

O rnorodnoci metod rozwojowych i umiejtnoci doboru tych waciwych oraz o rnicach midzy coachingiem
a niecoachingiem (4 godz.)
Zasady coachingu (6 godz.)
Co moe by obszarem pracy coachingowej, a co nie (2 godz.)
Coaching jako proces i coaching jako interwencja coachingowa specyfika i korzyci z kadego z rozwiza (2 godz.)
Jak okrela z klientem cel w coachingu struktura DOC (6 godz.)
Struktura rozmowy coachingowej i trening jej uycia (8 godz.)
Zasady etyczne w pracy coacha w praktyce (8 godz.)
Specyfika coachingu realizowanego w biznesie (4 godz.)
Obserwacja w coachingu jak uzyskiwa wyniki obiektywne (4 godz.)
Narzdzia coachingowe wykorzystywane w biznesie (4 godz.)
Narzdzia komunikacyjne w coachingu (8 godz.)
Pytania coachingowe (12 godz.)
Metody pracy z ograniczajcymi przekonaniami (12 godz.)
Narzdzia pracy z wartociami klienta, system wartoci, hierarchia, konflikt wartoci (6 godz.)
Narzdzia diagnostyczne w coachingu (12 godz.)
Narzdzia interwencji w coachingu (12 godz.)
Trudny klient, czyli jaki? Diagnostyka (4 godz.)
Narzdzia pracy w sytuacjach trudnych w pracy z klientem (8 godz.)
Sesje indywidualne trening coachingu z trzech perspektyw (16 godz.)
Trening w grupach, parach, na forum (22 godz.)
Opracowanie jednego narzdzia coachingowego (10 godz.)
Zapis przeprowadzonych sesji coachingowych. Egzamin sesja coachingowa przy egzaminatorach

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Dodatkowe warunki przyjcia na studia:


Z uwagi na specyfik kierunku studia kierowane s do osb, ktre maj predyspozycje interpersonalne do pracy z innymi ludmi.
Warunkiem przyjcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz zgoda kandydata na realizowanie studiw
zgodnie z zasadami coachingu.

24

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Partner programu:
HR

Doradztwo zawodowe
i coaching kariery
Celem studiw jest przygotowanie uczestnikw do penienia roli profesjonalnego
doradcy zawodowego, coacha kariery czy specjalisty kierujcego rozwojem pracownikw
oraz nabycie umiejtnoci interpersonalnych wymaganych przy kierowaniu karier.
Studia maj warsztatowy charakter, a zajcia prowadzone s przez praktykw.

Doradztwo zawodowe i coaching kariery to kierunek przyszoci. Prowadzony przez


dowiadczonych dydaktykw, trenerw i praktykw biznesu stanowi praktyczne
przygotowanie do pracy w zawodzie. Ukoczenie studiw to moliwo podjcia
pracy w urzdach, orodkach kariery, poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
jednostkach sub mundurowych czy bezporednio w biznesie w dziaach HR.

Ewa Korecka
opiekun kierunku, wykadowca WSB,
General Manager w firmie FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia

PROGRAM

DORADZTWO ZAWODOWE
(50 godz.)

Rola, cechy, postawa, etyka doradcy zawodowego (2 godz.)


Metody, narzdzia i techniki pracy doradcy zawodowego (12 godz.)
Zadania doradcy zawodowego w zalenoci od potrzeb klientw (8 godz.)
Zawodoznawstwo: moliwoci ksztacenia zawodowego, charakterystyka zawodw (8 godz.)
Aktywizacja zawodowa osb bezrobotnych i zwalnianych (8 godz.)
ABC przedsibiorczoci (2 godz.)
Aktywizacja zawodowa osb z niepenosprawnoci (4 godz.)
Podstawy prawne poradnictwa zawodowego (4 godz.)
Ochrona danych osobowych (2 godz.)
Uczestnicy nabd wiedz w zakresie funkcjonowania nowoczesnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych
odnonie do kwalifikacji zawodowych, zmian w zawodzie doradcy zawodowego, prowadzenia indywidualnej rozmowy doradczej,
wykorzystywania testw predyspozycji i kompetencji zawodowych.

UMIEJTNOCI OSOBISTE
I ZAWODOWE DORADCY, METODY
PRACY Z GRUP
(50 godz.)

RYNEK PRACY I ZARZDZANIE


ZASOBAMI LUDZKIMI
(30 godz.)

Umiejtnoci interpersonalne osobiste i zawodowe doradcy zawodowego (4 godz.)


Umiejtnoci komunikacyjne (8 godz.) Metody pracy z grup (8 godz.)
Techniki pracy trenera (4 godz.) Motywowanie klienta trudnego (z wykorzystaniem technik NLP) (10 godz.)
Wystpienia publiczne, marketing personalny (8 godz.)
Inteligencja emocjonalna, motywacja, stres i wypalenie zawodowe (4 godz.)
Biznesowe i marketingowe podejcie w procesie doradztwa (2 godz.) Kanay percepcji (2 godz.)
Uczestnicy udoskonal i rozwin umiejtnoci posugiwania si narzdziami komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz
identyfikowania technik NLP. Bd potrafili zaktywizowa i zmotywowa grup do dziaania dziki zastosowaniu poznanych
metod. Nabd wiedz przydatn przy wystpieniach publicznych.
Analiza rynku pracy (2 godz.)
Instytucje rynku pracy, elastyczne formy zatrudnienia (2 godz.)
Planowanie zasobw ludzkich, rekrutacja, selekcja i zatrudnianie pracownikw (4 godz.)
Ocena i rozwj kompetencji zawodowych (8 godz.)
Motywowanie i wynagradzanie (2 godz.)
Zwolnienia i outplacement; indywidualny plan dziaania (2 godz.)
Strategia i techniki poszukiwania pracy (4 godz.)
Dokumenty aplikacyjne i autoprezentacja (6 godz.)
Uczestnicy uporzdkuj wiedz na temat rynku pracy, poprawi diagnozowanie oraz projektowanie nowoczesnych metod
zarzdzania rozwojem zasobw ludzkich od planowania do oceny efektywnoci, pracy z rnymi klientami (wybr i zmiana
zawodu, utrata pracy), poznaj metody poszukiwania pracy (rynek jawny i ukryty).

AUDYT I COACHING KARIERY


(30 godz.)

Autoanaliza narzdzia, diagram autoanalizy, analiza SWOT (4 godz.)


Zarzdzanie karier, plan kariery zawodowej (2 godz.)
Wprowadzenie do coachingu (2 godz.)
Techniki i metody pracy coacha kariery (10 godz.)
Proces coachingowy (2 godz.)
Sesja coachingowa (10 godz.)
Uczestnicy naucz si diagnozowa potencja zawodowy klienta i definiowa cele rozwojowe. Podczas zaj uczestnicy
przewicz techniki pracy z barierami oraz ograniczajcymi przekonaniami klientw. Efektem bdzie samodzielne opracowanie
indywidualnego planu rozwoju kariery zawodowej.

PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT


(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Przygotowanie projektu (10 godz.)


Przygotowanie pracy zaliczeniowej. Praca bdzie miaa charakter projektu lub/i analizy przypadku.
Projekty mog by opracowane w zespoach dwuosobowych

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

25

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partnerzy programu:

HR

HR meneder
Od HR menedera wymaga si ju nie tylko wiedzy z zakresu zarzdzania
zasobami ludzkimi, ale take partnerstwa w biznesie. Ponadto powinien spaja
komunikacj wewntrzn zarzdu z pracownikami. Jednym sowem by filarem
nowoczesnego, dobrze prosperujcego biznesu, opierajcego si na wartociach
intelektualnych pracownikw.

Jako suchaczka podyplomowych studiw HR meneder mog stwierdzi, i tematyka,


forma oraz rodzaje proponowanych wicze s adekwatne do moich oczekiwa. Zajcia
prowadzone przez praktykw pogbiaj wiedz, zmuszaj do wysiku intelektualnego,
i samodzielnej pracy, pobudzaj do dyskusji i powoduj, e studiuj z prawdziw
przyjemnoci, poznajc realia pracy menedera HR.

Iwona lusarek
suchaczka WSB

PROGRAM
WYZWANIA PRZYSZOCI
W ZARZDZANIU ZASOBAMI
LUDZKIMI
(24 godz.)

FUNKCJA ZARZDZANIA LUDMI


W ORGANIZACJI
(40 godz. )

SYSTEM ZARZDZANIA LUDMI


W ORGANIZACJI
(56 godz.)

MIARY EFEKTYWNOCI
W ZARZDZANIU ZASOBAMI
LUDZKIMI
(24 godz.)

PROFESJONALNY DZIA HR
(16 godz.)

PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT


(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Dzia personalny partnerem biznesowym w organizacji wsparcie dla biznesu w realizacji celw (8 godz.)
Zarzdzanie wiekiem w firmie przygotowanie firmy do niu demograficznego, otwarcie na pokolenie Y (8 godz.)
Zarzdzanie zmian w organizacji i rola HR w przechodzeniu przez proces zmiany (8 godz.)
Suchacze nabd wiedz dotyczc podstawowych poj z zakresu zarzdzania zasobami ludzkimi oraz t na temat zada
i funkcji realizowanych przez dzia personalny, a take z zrozumiej etapy rozwoju dziau HR od poziomu operacyjnego
do strategicznego.
Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji, wywiad kompetencyjny (16 godz.)
Proces rozstawania si z pracownikami, outplacement (16 godz.)
Administracja personalna (8 godz.)
Suchacze zyskaj umiejtno projektowania narzdzi niezbdnych do wdraania procesw zarzdzania personelem oraz do
optymalizacji procesw zarzdzania personelem.
Systemy szkole i rozwoju pracownikw (analiza potrzeb, ocena efektywnoci) (8 godz.)
Systemy ocen okresowych / ocena potencjau zawodowego / zarzdzanie talentami, kompetencje (24 godz.)
Systemy motywacyjne, systemy wynagrodze i wartociowanie pracy (16 godz.)
Planowanie zatrudnienia (8 godz.)
W ramach moduu suchacze uzyskaj wiedz dotyczc systemu zarzdzania ludmi w organizacji, w szczeglnoci systemw
szkole, ocen okresowych czy systemw motywacyjnych.
Proces budetowania w obszarze HR (8 godz.)
Controlling personalny, audyt personalny, wskaniki efektywnoci (8 godz.)
Optymalizacja procesw HR (8 godz.)
Zajcia w ramach powyszego moduu pozwol suchaczom naby umiejtno analizy i oceny zjawisk wpywajcych na proces
zarzdzania zasobami ludzkimi w organizacji.
Budowanie efektywnego zespou w dziale personalnym (8 godz.)
Budowanie wizerunku dziau HR praca z zarzdem i menederami (4 godz.)
Narzdzia komunikacji wewntrznej i zewntrznej wykorzystanie nowych mediw w pracy menedera HR (4 godz.)
Realizujc powyszy modu, student nabdzie wiedz z zakresu zarzdzania zasobami ludzkimi i zasad budowania nowoczesnego,
efektywnego dziau personalnego w organizacji oraz zostanie przygotowany do projektowania narzdzi niezbdnych do wdraania
procesw zarzdzania personelem.
Przygotowanie pracy projektowej z wybranych zagadnie programowych
Test z wybranych zagadnie programowych
Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

W ramach studiw suchacze uzyskaj moliwo uczestniczenia w wizytach studyjnych w takich firmach,
jak m.in. Frauenthal Automotive Toru sp. z o.o. oraz Sharp.

26

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

10 ZJAZDW

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Partnerzy programu:
HR

ZZL dla menederw


Efektywne zarzdzanie ludmi ma swoje reguy, a do gwnych czynnikw
wpywajcych na sukces pracy menedera nale: jasno sprecyzowane wsplne
cele, do ktrych jest przekonany kady czonek zespou, dobra komunikacja idei,
wysoki poziom wzajemnego zaufania oraz wpywowy lider potraficy pozytywnie
oddziaywa na swoich wsppracownikw, czego rezultatem bdzie wzrost
konkurencyjnoci firmy na rynku.

Kierunek ZZL dla menederw przygotowalimy dla tych wszystkich, ktrzy chc si
dowiedzie, jak doprowadzi do spotkania si potrzeb firmy z potrzebami pracownikw
i przeku to w oboplne zaangaowanie, lojalno i efektywno, czyli zysk.

Adrianna Filiks
opiekun kierunku, wykadowca WSB, trener, konsultant, coach

PROGRAM
Znaczenie autorytetu dla funkcji lidera zespou jak go budowa i podtrzymywa (2 godz.)
JAK BUDOWA POZYCJ
LIDERA W ZESPOLE?
(8 godz.)

Pielgnowanie wizji sukcesu u siebie i wsppracownikw (2 godz.)


Jak dawa wsparcie i budzi zaufanie u czonkw zespou (2 godz.)
Odmienne strategie dziaania: kierownik wyoniony z zespou; nowy kierownik stary zesp (2 godz.)
Zajcia dadz suchaczom moliwo uzyskania wiedzy na temat tego, jak budowa pozycj lidera w zespole.
Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji, wywiad kompetencyjny (16 godz.)
Efektywne procesy adaptacji i wdraania nowego pracownika (8 godz.)

SYSTEM ZARZDZANIA LUDMI


W ORGANIZACJI
(88 godz.)

Systemy szkole i rozwoju pracownikw (analiza potrzeb, ocena efektywnoci) (8 godz.)


Systemy ocen okresowych, ocena potencjau zawodowego, zarzdzanie talentami, kompetencje (24 godz.)
Systemy motywacyjne, systemy wynagrodze i wartociowanie pracy (16 godz.)
Proces rozstawania si z pracownikami, outplacement (16 godz.)
Suchacze zdobd wiedz z zakresu problematyki zarzdzania ludmi w organizacji.
Zarzdzanie przez cele (8 godz.)

JAK BUDOWA EFEKTYWNE


ZESPOY?
(24 godz.)

Coaching i mentoring jako narzdzia rozwoju (8 godz.)


Zarzdzanie zespoem zrnicowanym wiekowo (8 godz.)
Suchacze uzyskaj kompetencje w obszarze budowania i ksztatowania efektywnego zespou.
Rodzaje umw o prac i sposoby ich zawierania (2 godz.)
Zakaz konkurencji (w trakcie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy) (2 godz.)

JAK STOSOWA PRAWO PRACY


W PRAKTYCE?
(16 godz.)

Odpowiedzialno materialna i porzdkowa pracownikw (3 godz.)


Czas pracy i urlopy pracownicze (3 godz.)
Ustanie stosunku pracy (3 godz.)
Rwne traktowanie, zakaz dyskryminacji i mobbing w stosunkach pracy oraz zwizane z nimi zagroenia dla pracodawcy (3 godz.)
Zajcia przybli suchaczom tematyk uregulowa prawnych odnoszcych si do prawa pracy.
Pokonanie oporu pracownika w zmianie (8 godz.)

JAK ROZMAWIA
Z PRACOWNIKAMI?
(24 godz.)

Organizacja spotka techniki przygotowywania i przeprowadzania prezentacji (8 godz.)


Narzdzia komunikacji wewntrznej i zewntrznej wykorzystanie nowych mediw w pracy menedera (8 godz.)
Modu ten umoliwia suchaczom nabycie praktycznych kompetencji uatwiajcych kontakty i relacje z pracownikami.

PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT


(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Samodzielne wykonanie zadania-projektu w celu sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejtnoci


Test z wybranych zagadnie programowych
Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

27

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partner kierunku:

Psychologia

Negocjacje i mediacje w biznesie


Negocjowanie osobiste i poredniczenie w negocjacjach to cz aktywnoci
kadego z nas. Negocjujemy wszdzie: w yciu prywatnym i zawodowym, ze
wsppracownikami, szefami i podwadnymi, z klientami, dostawcami, bankami,
prawnikami, zwizkami zawodowymi, nie zapominajc o wadzach i obszarze
dyplomacji midzynarodowej. Tradycyjne negocjacje postrzegano jako form walki,
obecnie poszukiwane s metody zapewniajce zwycistwo obydwu stronom.

Wykonujc swoj prac, jestemy zaleni od wielu ludzi i organizacji, nad ktrymi
nie sprawujemy bezporedniej kontroli. Skoro nie moemy narzuci swojej decyzji,
zacznijmy negocjowa tak, by rezultat przynis obustronne korzyci. Bez wtpienia jest
to moliwe poprzez stosowanie konstruktywnych strategii, ktre maj doprowadzi do
pozytywnego mylenia o sytuacji konfliktowej.

Irena Paczkowska
opiekun kierunku, mediator sdowy, trener biznesu, przedsibiorca

PROGRAM
WPROWADZENIE W TEMATYK
NEGOCJACJI I MEDIACJI W BIZNESIE
(16 godz.)

Geneza i rodzaje konfliktw Konstruktywna i destrukcyjna rola konfliktu rda powstawania konfliktw i ich analiza
Zarzdzanie konfliktem
Metody rozwizywania sytuacji konfliktowych podobiestwa i rnice. Geneza i rozwj ADR w Polsce i na wiecie.
Rodzaje negocjacji Rodzaje mediacji

PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI
INTERPERSONALNEJ JAKO PODSTAWA
BUDOWANIA RELACJI W NEGOCJACJACH
I MEDIACJACH (16 godz.)

Formy komunikowania wedug dwch podstawowych kryteriw: sposobu przekazywania wiadomoci i charakteru relacji
czcej nadawc i odbiorc
Zasady skutecznej komunikacji. Umiejtne i skuteczne przekonywanie
Przeszkody w komunikacji na poziomie jednostki i organizacji
Asertywno jako obrona przed manipulacj Blokady komunikacji: nadmierny stres i emocje

NEGOCJACJE JEJ NIEZMIENNE CECHY


(16 godz.)
STRATEGIE, REGUY I TECHNIKI
NEGOCJACYJNE
(16 godz.)
PRZEBIEG I ETAPY MEDIACJI
(16 godz.)
PROBLEMATYKA PRAWNA
W NEGOCJACJACH I MEDIACJACH
BIZNESOWYCH
(8 godz.)
PODSTAWY NEGOCJACJI I MEDIACJI
MIDZYNARODOWYCH (8 godz.)
ETYKA ORAZ ZASADY OBOWIZUJCE
W NEGOCJACJACH I MEDIACJACH
(16 godz.)

Strony negocjacji Cel partnerw negocjacji Stanowiska a interesy Fazy trjkt negocjacyjny
Strategie negocjacyjne Techniki negocjacyjne Efekt kocowy
Pojcia negocjacyjne BATNA, WATNA, alternatywa, kryteria, impas, budet, win win
Role w procesie negocjacji: ekspercko-doradcza; merytoryczno-formalna; taktyczno-manipulacyjna
Macierz strategii negocjacyjnych umiejtno rozpoznawania ich u siebie i u innych. Przygotowanie strategii negocjacyjnej
Reguy negocjacyjne Umiejtno wykorzystania technik Rodzaje negocjacji
Negocjacje jako gra psychologiczna Teoria gier w negocjacjach
Kiedy przystpi do mediacji Planowanie procesu
Przebieg mediacji symulacja mediacji przez zawodowych mediatorw z udziaem przedsibiorcw
Poszczeglne etapy w mediacji Rola i zadania mediatora Budowanie zaufania i wsppracy
Klauzule negocjacyjne podlegajce i niepodlegajce negocjacjom
Rola prawnika w negocjacjach i mediacjach
Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procesu negocjacji i mediacji
Dokumentacja (porozumienie, ugoda, protok, raport, notatka, umowa)
Rnice kulturowe Bariery Jzyk Dokumenty Uczestnicy
Negocjacje i mediacje a rozwj midzynarodowych korporacji
Kamstwo i manipulacje Szara strefa negocjacji i mediacji
Cechy profesjonalnego negocjatora i mediatora Denie do kooperatywnego stylu rozwizywania sytuacji problemowych
Gwne kryteria oceny wyniku negocjacji czy mediacji Stosowanie dobrych praktyk w omawianych procesach

TRENING UMIEJTNOCI
NEGOCJACYJNYCH
(24 godz.)

Rola procedury w negocjacjach Przygotowanie planu negocjacji


Przygotowanie do negocjacji. Podzia rl w procesie negocjacji
Przebieg procesu negocjacji studium przypadku Trening umiejtnoci praktycznych w zakresie negocjacji

TRENING UMIEJTNOCI
MEDIACYJNYCH
(24 godz.)

Czynnoci mediacyjne Analiza i diagnoza sprawy skierowanej do mediacji (sdowe i pozasdowe)


Monolog mediatora Planowanie wstpnych spotka ze stronami postpowania i zawieranie kontraktu mediacyjnego
Analiza i diagnoza sprawy skierowanej do mediacji
Trening umiejtnoci praktycznych w zakresie mediacji gospodarczych

PRACA INDYWIDUALNA (10 godz.)


FORMA ZALICZENIA

Przygotowanie pracy projektowej z wybranych zagadnie programowych


Test z wybranych zagadnie programowych Aktywny udzia w treningach
Praca indywidualna projektowa Program rozwizywania konfliktw w przedsibiorstwie: Projektowanie i opracowanie
programu, skuteczne radzenie sobie z nieporozumieniami, wdraanie programu metody

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

W ramach studiw suchacze odbd podstawowy kurs z mediacji uprawniajcy do wpisu na list mediatorw sdowych.

28

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Psychologia

Partner programu:

Psychologia w biznesie
Gwn korzyci udziau w tych studiach jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu
psychologii najnowszej i najbardziej uytecznej do pracy w biznesie, jak rwnie
poznanie mechanizmw funkcjonowania czowieka w organizacji i sposobw
uwzgldniania tych mechanizmw na rzecz pracownika, jego skutecznoci i sprawnoci
dziaania oraz efektywnoci zespow i caej organizacji.

Wybraam WSB celowo, aby uczy si nie tylko od dobrych teoretykw, ale przede
wszystkim od dowiadczonych praktykw. To ogromna warto tej uczelni. Zdobyta
wiedza, umiejtnoci i dowiadczenie to dobry fundament dla mnie jako przyszego
coacha. Studia umoliwiy mi wprowadzenie pozytywnych zmian w yciu zawodowym,
ale i osobistym. Kieruj prac zespou sprzedawcw, a dziki zdobytej tu wiedzy mog
ich wspiera i stymulowa do pracy w peni wykorzystujcej ich potencja.

Agnieszka Manelska
absolwentka WSB

PROGRAM
STYLE KIEROWANIA
I PRZYWDZTWO W PRAKTYCE
(8 godz.)
TECHNIKI TWRCZEGO
MYLENIA W BIZNESIE
(8 godz.)
PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY
ZAANGAOWANIA I MOTYWACJI
(16 godz.)

Style przewodzenia (1 godz.) Rola przywdcy w XXI wieku (1 godz.)


Zadania menedera oraz skuteczne sposoby ich realizowania (3 godz.)
Zarzdzanie sytuacyjne Blancharda i wykorzystywanie go w biznesie (3 godz.)
Kreatywno jako podstawowe narzdzie rozwoju biznesu mzg i jego moliwoci (1 godz.)
Autoanaliza styl lidera kreatywnego (1 godz.) Strategia bkitnego oceanu (1 godz.)
Co ogranicza kreatywne mylenie (1 godz.) Trening technik kreatywnego mylenia (4 godz.)
Co motywuje do lepszej pracy czynniki motywujce do pracy (2 godz.)
Zasady motywowania pracownikw przez przeoonych czynniki osabiajce motywacj (4 godz.)
Narzdzia rozpoznawania motyww dziaania podlegego personelu (2 godz.)
Rozmowa motywujca scenariusz, zasady, trening (4 godz.) Podstawowe techniki motywowania pracownikw (4 godz.)

PSYCHOLOGIA ZMIANY, CZYLI JAK


ZARZDZA SOB I ZESPOEM
W OBLICZU CIGYCH ZMIAN (16 godz.)

Psychologiczny model reakcji na zmian (2 godz.)


Jak diagnozowa etap zmiany, na ktrym znajduje si pracownik (6 godz.)
Metodyka pracy z zespoem w zmianie (8 godz.)

COACHING JAKO NARZDZIE ROZWOJU


(16 godz.)

Definicja coachingu czym jest, a czym nie (4 godz.)


Zaoenia procesu coachingu indywidualnego, czyli jak maksymalizowa efektywno procesu (4 godz.)
Specyfika coachingu jako procesu rozwoju czowieka (2 godz.)
Struktura rozmowy coachingowej (2 godz.) Trening prowadzenia rozmowy coachingowej (4 godz.)

PSYCHOLOGIA PODEJMOWANIA
DECYZJI W BIZNESIE
(16 godz.)

Przebieg procesu podejmowania decyzji (4 godz.)


Deformacje przekona pod wpywem czynnikw emocjonalnych a funkcjonowanie w biznesie (6 godz.)
Jak inni wpywaj na nasze decyzje w biznesie (2 godz.) Reguy wybierania i oceniania co decyduje o tym, jak oceniamy (4 godz.)

PSYCHOLOGIA ROZWIZYWANIA
KONFLIKTW (16 godz.)

Geneza konfliktw grupowych diagnoza, poziomy i dynamika konfliktu (4 godz.) Style rozwizywania konfliktw (4 godz.)
Jakie znane sposoby nie rozwizuj konfliktw (2 godz.) Jak rozwizywa konflikty spoeczne, jak interweniowa (6 godz.)

NEGOCJACJE W BIZNESIE
(16 godz.)

Style negocjacyjne (2 godz.) Etapy negocjacji jak nimi zarzdza? (2 godz.) Metodyka efektywnych negocjacji (6 godz.)
Trening prowadzenia rozmw negocjacyjnych. Jak reagowa na manipulacj w negocjacjach? (6 godz.)

ASERTYWNO W BIZNESIE
(16 godz.)

Dlaczego biznes oczekuje asertywnoci (1 godz.)


O obszarach asertywnoci szerszych ni sztuka mwienia nie i subtelnej granicy pomidzy asertywnoci
a nieasertywnoci (4 godz.)
Techniki zachowa asertywnych w kontaktach z klientami, przeoonymi, podwadnymi (6 godz.)
Autodiagnoza asertywnoci (1 godz.) Jak rozwija swoje umiejtnoci asertywne (4 godz.)

PSYCHOLOGICZNE ZASADY
REKRUTACJI PRACOWNIKW
(8 godz.)

Etapy procesu rekrutacji pracownikw (1 godz.) Profil kandydata (1 godz.)


Narzdzia pracy rekrutera jak czyta CV i listy motywacyjne (2 godz.)
Prowadzenie profesjonalnych rozmw rekrutacyjnych (4 godz.)

METODY EFEKTYWNEGO
WYKORZYSTYWANIA CZASU PRACY
(8 godz.)
PSYCHOLOGIA
BUDOWANIA WIZERUNKU I
PROWADZENIA PREZENTACJI
(16 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Czym jest czas w naszym umyle percepcja czasu i jego moliwoci, obszary zarzdzania swoim czasem (1 godz.)
Zasady planowania, reguy w planowaniu (4 godz.)
Efektywna praca z kalendarzem, korespondencj i telefonami (2 godz.) Zodzieje czasu jak sobie z nimi radzi (1 godz.)
Jak kierowa wasnym wizerunkiem spoecznym (3 godz.)
Komunikacja niewerbalna w subie prezentera zwroty zakazane i uyteczne (2 godz.)
Struktura prezentacji (1 godz.) Narzdzia pracy prowadzcego prezentacj (2 godz.)
Trening wystpie publicznych (8 godz.)
Przygotowanie pracy projektowej z wybranych zagadnie programowych
Praca pisemna + test kocowy: projekt wdroenia w biznesie konkretnego rozwizania dla firmy, zespou, organizacji,
uzasadnionego wiedz i mechanizmami psychologicznymi

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

29

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Pracuj jako Modszy Kierownik Projektu w firmie SDL. Zajmuj si projektami lokalizacyjnymi. Z wyksztacenia
jestem filologiem angielskim, a to s to moje pierwsze studia podyplomowe w karierze. Czerpi z nich du
satysfakcj, bo moje oczekiwania zwizane z poszerzeniem wiedzy w zakresie zarzdzania projektami
zostay spenione. Z przekonaniem mog zarekomendowa uczelni jako waciw na kontynuacj
ksztacenia podyplomowego.
Dorota migielska
suchaczka WSB

IT

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

IT

Aplikacje mobilne w zarzdzaniu


Urzdzenia mobilne to ju nie tylko gadet, ale rwnie niezwykle przydatne narzdzie wykorzystywane w biznesie.
Umiejtno tworzenia przyjaznych aplikacji uytkowych to kompetencja, ktra w ostatnich latach staje si
niezwykle deficytowa na rynku pracy.

Wybraam WSB, poniewa uczelnia ma bardzo bogat ofert edukacyjn oraz


praktyczny program nauczania. WSB stawia na praktyk, co moim zdaniem jest
bardzo istotne, zwaszcza jeli chodzi o studia podyplomowe. Bardzo podobaj mi
si rwnie innowacyjno (Extranet, platforma Moodle oraz Wi-Fi w budynkach)
oraz dobra organizacja.

Agata Miloch
absolwentka WSB

PROGRAM
WPROWADZENIE
DO ZAGADNIENIA SYSTEMW
MOBILNYCH
(24 godz.)

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE
DO PROJEKTOWANIA APLIKACJI
MOBILNYCH
(60 godz.)

Omwienie najczciej wykorzystywanych systemw mobilnych


Moliwoci zastosowania rozwiza mobilnych w biznesie
Pokazanie i omwienie rnych typw aplikacji, analiza ich mocnych i sabych stron
Przegld wybranych aplikacji systemowych, omwienie moliwoci ich zastosowania w zarzdzaniu
Charakterystyka analizy rynku aplikacji mobilnych i ukazanie pokrycia rynku
W ramach moduu suchacz otrzymuje pakiet podstawowych informacji nt. rozwiza dostpnych na rynku. Po jego
zakoczeniu ma pen wiedz o specyfice aplikacji wykorzystywanych aktualnie w zarzdzaniu. Zna dostpne moliwoci
oraz oczekiwania klientw.
Wprowadzenie do projektowania
Zasady budowania planu prac projektowych
Sporzdzanie planw i strategii biznesowej opracowywanej pniej aplikacji mobilnej
Etapy przygotowywania aplikacji
Prace koncepcyjne zmierzajce do wypracowania projektu uytkowej aplikacji mobilnej
Przegld dostpnych modeli biznesowych w aplikacjach mobilnych
Omwienie rozwiza technicznych aplikacji
W ramach moduu suchacz zostaje przygotowany do I fazy zwizanej z projektowaniem aplikacji mobilnych. Pozna praktyczne
rozwizania pozwalajce skutecznie przygotowa si do podjcia prac koncepcyjnych, technicznych i wdroeniowych. Jest
przygotowany do samodzielnego organizowania zasobw niezbdnych do rozpoczcia prac nad aplikacj.

PROJEKTOWANIE CZCI
UYTKOWEJ APLIKACJI (INTERFEJS
I CZ FUNKCJONALNA
APLIKACJI)
(60 godz.)

Przegld aktualnie dostpnych i najpopularniejszych na rynku aplikacji mobilnych


Testowanie wybranych aplikacji mobilnych
Popularne rozwizania wykorzystane przy projektowaniu interfejsw
Rodzaje interfejsw, zasady ich opracowania
Trendy graficzne w odniesieniu do aplikacji mobilnych (wiczenia z wykorzystaniem programw graficznych, jak np. Photoshop)
Co decyduje o przyjaznoci, atrakcyjnoci interfejsu aplikacji?
Oczekiwania uytkownikw wzgldem interfejsu, jak im sprosta?
Funkcjonalno aplikacji uytkowych
W ramach moduu suchacz otrzyma moliwo praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Pod kierunkiem wykadowcy,
rozpocznie zespoow prac nad autorskim projektem graficznym aplikacji. Przygotowane rozwizania podlega bd biecym
analizom, testom.

PROGRAMOWANIE
I URUCHOMIENIE APLIKACJI
(16 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Wprowadzenia do zagadnienia rodowiska programistycznego


Elementy programowania
Celem moduu jest poznanie moliwoci programowych pozwalajcych na wykonanie projektu wykonawczego aplikacji.
Samodzielne wykonanie projektu
Test z wybranych zagadnie objtych programem studiw
Przygotowanie projektu aplikacji mobilnej (praca przygotowywana w grupach)

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Wymogiem niezbdnym przyjcia na studia jest tytu licencjata luba magistra zarzdzania, marketingu, informatyki, elektroniki
lub kierunkw pokrewnych oraz posiadanie podstawowych umiejtnoci obsugi programw graficznych, np. Adobe Photoshop.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

31

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

IT

Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP


Wdroenie systemu SAP pozwolio wielu korporacjom dziaajcym na polskim rynku w znaczcy sposb wzmocni
pozycj rynkow. Dziki temu pracownicy posiadajcy praktyczne umiejtnoci pracy w programie SAP s poszukiwani na wspczesnym rynku pracy.

W dzisiejszym wiecie nie ma dziedziny, ktra nie wymaga specjalistw.


Moje zainteresowania i pasje powizane s z informatyk, dlatego te wybraem ten
kierunek. Znajomo rozwiza systemu SAP ERP to atut na rynku pracy, a take
kolejny atut w moim yciu zawodowym. Obecnie jestem pracownikiem jednej
z uznanych firm budowlanych w wojewdztwie kujawsko-pomorskim.

Krzysztof Zieliski
suchacz WSB

PROGRAM
Zarzdzanie materiaami w przedsibiorstwie (8 godz.)
Zarzdzanie danymi zakupowymi (4 godz.)
SAP MM
(32 godz.)

Definiowanie i walidacja dostawcw (4 godz.)


Przyjcia towarw (8 godz.)
Proces zakupu materiaw (8 godz.)
Struktura materiaowa, marszruta, gniazda robocze (12 godz.)

SAP PP
(32 godz.)

Planowanie i realizacja procesu produkcyjnego (12 godz.)


Raportowanie produkcji (8 godz.)

SAP SD
(16 godz.)

Plany sprzedaowe. Realizacja zamwie klientw z uwzgldnieniem strategii cenowych (8 godz.)

SAP QM
(16 godz.)

Charakterystyki i plany kontroli (8 godz.)

SAP WM
(16 godz.)

Zarzdzanie magazynem (8 godz.)

SAP FICO
(32 godz.)

Finanse w przedsibiorstwie (16 godz.)

SAP TESTY INTEGRACYJNE


(16 godz.)
ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNE
I PROGRAMISTYCZNE DOTYCZCE SAP
(16 godz.)

Wysyka towarw (8 godz.)

Proces kontroli jakoci w zakupach, produkcji i sprzeday (8 godz.)

czenie IM z WM (8 godz.)

Kontroling w przedsibiorstwie (16 godz.)


Zdefiniowanie penego procesu od zamwienia sprzeday po wysyk produktu gotowego (16 godz.)
SAP ABAP (8 godz.)
SAP BASIS (8 godz.)
Test z wybranych zagadnie programowych

FORMA ZALICZENIA

Rozwizanie zadania typu case study


Praca podyplomowa symulacja projektu wdroeniowego systemu SAP w rodowisku biznesowym

9 MIESICY NAUKI

176 GODZIN

10 ZJAZDW

Kady ze suchaczy otrzyma swoje indywidualne konto w systemie SAP z moliwoci logowania 24 godziny na dob, aby
mg wiczy jego obsug rwnie w domu. Logowanie bdzie moliwe poprzez zainstalowanie programu SAPlogon lub przez
przegldark internetow.

32

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Wybraam WSB, gdy syszaam o niej dobre opinie. Po pierwszych studiach podyplomowych z tumacze
miaam ju wyrobion wasn, wic kiedy podejmowaam decyzj o drugim kierunku, dugo si nie zastanawiaam.
Najwikszym atutem WSB s wykadowcy: w przypadku pierwszych studiw na kadr skadali si czynni
zawodowo tumacze o bardzo duym dowiadczeniu. Na kierunku marketingowym s to rwnie praktycy, m.in.
szefowie dziaw marketingu.
Kamila Miler-Grobelna
absolwentka WSB

Jzyki obce

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partner programu:

Jzyki obce

Tumaczenia ekonomiczno-prawne
w biznesie z jzykiem angielskim,
niemieckim, rosyjskim do wyboru
Oprcz niezbdnego minimum teorii na program studiw skadaj si wysoce specjalistyczne zajcia praktyczne z tumaczenia tekstw prawnych i ekonomicznych oraz tumaczenia
ustnego konsekutywnego i symultanicznego wraz z symulacj tumaczenia kabinowego.

Studia podyplomowe tumaczenia ekonomiczno-prawne to bardzo specjalistyczna


oferta dla tumaczy i kandydatw do tego zawodu, pragncych zdoby solidne podstawy
wiedzy i umiejtnoci w zakresie tumaczenia prawnego i ekonomicznego. Oprcz
niezbdnego minimum teorii na program studiw skadaj si wysoce specjalistyczne
zajcia praktyczne, midzy innymi symulacja tumaczenia kabinowego.

Edward Maliszewski
opiekun kierunku, wykadowca WSB, tumacz przysigy

PROGRAM
JZYK ANGIELSKI

JZYK NIEMIECKI

JZYK ROSYJSKI

MODUY WSPLNE
PODSTAWY PRAWA
(20 godz.)
Prawo midzynarodowe i Unii Europejskiej (6 godz.) Polskie prawo cywilne i handlowe (4 godz.)
Polskie prawo karne i system sdownictwa (4 godz.) Status prawny i etyka zawodowa tumacza (2 godz.)
System prawa common law (4 godz.)

Systemy prawa krajw niemieckojzycznych (4 godz.)

System prawa Federacji Rosyjskiej (4 godz.)

METODOLOGIA TUMACZENIA PRAGMATYCZNEGO


(12 godz.)
Teorie i strategie tumaczenia tekstw pragmatycznych (6 godz.)
Techniki i narzdzia pracy tumacza (6 godz.)
JZYK POLSKI I KULTURA JZYKA
(12 godz.)
MODUY SPECJALNOCIOWE

MODUY SPECJALNOCIOWE

MODUY SPECJALNOCIOWE

TUMACZENIE PISEMNE EKONOMICZNE


(45 godz.)

TUMACZENIE PISEMNE EKONOMICZNE


(45 godz.)

TUMACZENIE PISEMNE EKONOMICZNE


(45 godz.)

TUMACZENIE PISEMNE
PRAWNE I PRAWNICZE
(45 godz.)

TUMACZENIE PISEMNE
PRAWNE I PRAWNICZE
(45 godz.)

TUMACZENIE PISEMNE
PRAWNE I PRAWNICZE
(45 godz.)

TUMACZENIE USTNE
(45 godz.)

TUMACZENIE USTNE
(45 godz.)

TUMACZENIE USTNE
(45 godz.)

FORMUA ZALICZENIA:

FORMUA ZALICZENIA:

FORMUA ZALICZENIA:

Studium przypadku
Test kocowy

Studium przypadku
Test kocowy

Studium przypadku
Test kocowy

Razem: 179 GODZIN

Razem: 179 GODZIN

Razem: 179 GODZIN

Suma godzin wsplnych: 44


Najlepsi absolwenci uzyskaj moliwo odbycia stau w formie e-learningowej u dyplomowanych tumaczy potwierdzonego
zawiadczeniem o jego ukoczeniu.

34

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

To ju moje drugie studia podyplomowe w WSB. Na pewno jednak nie ostatnie. Uczelnia ta jest doskonaym
miejscem do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a to, co wyrnia j na tle innych, to bardzo praktyczny
charakter zaj. Logistyka w biznesie jest kierunkiem tak skonstruowanym, by laicy zdobyli odpowiedni wiedz,
a specjalici poszerzyli swoje dowiadczenie. Wspomniany kierunek, a przede wszystkim WSB, polecam kademu,
kto chce si rozwija.
Paulina Adamska
absolwentka WSB

Logistyka

kierunki

Partnerzy programu:

Logistyka

Logistyka w biznesie
Rynek wymaga atwej dostpnoci produktw i usug w bardzo krtkim czasie. Biznes
nieustannie musi rozwizywa dylematy i konflikty celw, takie jak np. (a) niskie koszty
zapasw, kady produkt dostarczony od zaraz, (b) szybki, ale tani transport, (c) masowy,
ale zindywidualizowany produkt. Zajcia na logistyce w biznesie dostarcz suchaczom
aktualnej wiedzy, skutecznych metod oraz praktycznych narzdzi do zastosowania
w przedsibiorstwach, aby rozwiza wspczesne wyzwania logistyczne.

W prowadzonych wykadach i wiczeniach poza przekazaniem wiedzy


teoretycznej opieram si rwnie na praktycznych przykadach z wasnych
dowiadcze zawodowych. Te dowiadczenia to midzy innymi: prowadzenie
dziaalnoci gospodarczej w brany transport-spedycja, wsppraca-partnerstwo
z kontrahentem zagranicznym i reprezentacja kontrahenta w Polsce.

Iwona Wasielewska-Marszakowska
opiekun kierunku, wykadowca WSB

PROGRAM
Systemy wsparcia logistycznego (12 godz.)
WSPARCIE LOGISTYCZNE
W BIZNESIE
(36 godz.)

Identyfikacja i dokumentowanie procesw logistycznych (8 godz.)


Controlling procesw logistycznych warsztaty praktyczne (12 godz.)
Systemy informatyczne w procesach logistycznych (4 godz.)
Prognozowanie popytu (8 godz.)
Systemy informatyczne w zaopatrzeniu (praktyczne laboratorium komputerowe) (6 godz.)
Optymalizacja w logistyce (8 godz.)

OBSUGA LOGISTYCZNA
ZAOPATRZENIA I DYSTRYBUCJI
(62 godz.)

Wybr, ocena i kwalifikacja dostawcw (6 godz.)


Zarzdzanie relacjami w logistyce (4 godz.)
Negocjacje handlowe (16 godz.)
Obsuga logistyczna dystrybucji (8 godz.)
Obsuga zamwie klientw praktyczne laboratorium komputerowe (6 godz.)

OBSUGA LOGISTYCZNA
PRODUKCJI
(18 godz.)

Nowoczesne strategie logistyczne w obsudze produkcji (6 godz.)


Narzdzia racjonalizacji logistyki sfery produkcji (6 godz.)
Zarzdzanie zasobami produkcji (S&OP, MPS, CRP, MRP II) (6 godz.)
Procesowe zarzdzanie magazynem (6 godz.)

ZARZDZANIE MAGAZYNEM
(16 godz.)

Nowoczesne technologie w magazynie (6 godz.)


Systemy informatyczne klasy WMS praktyczne laboratorium komputerowe (4 godz.)
Rynek usug logistycznych (6 godz.)
Spedycja i prawo celne (16 godz.)

USUGI LOGISTYCZNE
(44 godz.)

Elektroniczne giedy transportowe praktyczne laboratorium komputerowe (8 godz.)


Midzynarodowe prawo handlowe (6 godz.)
Bezpieczestwo i ubezpieczenia w logistyce (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Egzamin kocowy: test + case study

9 MIESICY NAUKI

176 GODZIN

10 ZJAZDW

Dodatkowo suchacze uzyskaj moliwo zdobycia certyfikatu potwierdzajcego kompetencje w zakresie obsugi systemw
informatycznych, wydawanego przez ELSE i WSB Toru.

36

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl

Logistyka

Publiczny transport zbiorowy


Standard ycia ludnoci zaley w zasadniczy sposb od jakoci obsugi ich potrzeb przewozowych zwizanych
z przejazdami do pracy i szk czy dotyczcych szeroko rozumianego ycia kulturalnego. Do zada wasnych samorzdw
lokalnych naley zapewnienie systemu komunikacji miejskiej, od czego zaley poziom ycia spoeczno-gospodarczego
mieszkacw miast i regionw. Dlatego potrzebni s specjalici planowania, organizowania, kontrolowania i realizacji usug
transportu zbiorowego wspfinansowanego ze rodkw publicznych, czyli specjalici zarzdzania procesami organizacji.
Oczekiwania suchaczy studiw podyplomowych skoniy nas do przygotowania
programu, ktry jest zbiorem warsztatw dla praktykw. Nasi suchacze to ludzie
biznesu, ktrzy chc pozna konkretne rozwizania. Zebralimy moduy, w ktrych
suchacze zapoznaj si z metodami i narzdziami informatycznymi kluczowymi
w procesach logistycznych w biznesie. Do wsppracy zaprosilimy osoby zawodowo
zajmujce si logistyk.
dr Anna Trzuskawska-Grzesiska
opiekun kierunku, Dziekan Wydziau Finansw i Zarzdzania w Bydgoszczy,
wykadowca WSB

PROGRAM
Systemy wsparcia logistycznego (12 godz.)
SPOECZNE FUNKCJE LOGISTYKI
(26 godz.)

Zarzdzanie relacjami w logistyce (4 godz.)


Geograficzne aspekty publicznego transportu zbiorowego (10 godz.)
Prawo transportowe (6 godz.)

FORMALNE PODSTAWY
FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
(44 godz.)

Prawo handlowe (6 godz.)


Bezpieczestwo i ubezpieczenia w logistyce (8 godz.)
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (8 godz.)
Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego (10 godz.)
Prawa pasaera publicznego transportu zbiorowego (6 godz.)

INFRASTRUKTURA I RODKI
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
(16 godz.)

rodki zbiorowego transportu publicznego (8 godz.)


Infrastruktura transportu zbiorowego (8 godz.)
Nowoczesne techniki zarzdzania procesami logistycznymi (6 godz.)

EKONOMICZNO-FINANSOWE
ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
(44 godz.)

Ocena rentownoci i efektywnoci systemw transportu zbiorowego (8 godz.)


Prognozowanie popytu (8 godz.)
rda i sposoby finansowania zbiorowych przewozw o charakterze suby publicznej (12 godz.)
Badania rynku usug transportu zbiorowego (10 godz.)
Publiczny transport zbiorowy w planach zagospodarowania przestrzennego (8 godz.)

PLAN TRANSPORTOWY
(40 godz.)

Budowa planu transportowego (20 godz.)


Umowa o wiadczenie usug w zakresie publicznego transportu zbiorowego (12 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Test + case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Suchacze nabd umiejtnoci praktyczne w zakresie tworzenia planu transportowego, zarzdzania publicznym transportem
zbiorowym, organizacji rynku przewozw czy realizacji praw pasaerw. Zdobd rwnie kompetencje spoeczne niezbdne
do rozwizywania problemw pomidzy organizatorem, wykonawc oraz usugobiorc usug przewozowych o charakterze
suby publicznej.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

37

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Pracuj jako kierownik projektu w brany budowlanej. Podejmujc studia podyplomowe, traktowaem je jako
inwestycj w samego siebie. To by dobry wybr. Nie tylko wzbogaciam swoj wiedz, ale take miaam okazj
wymieni si dowiadczeniami z profesjonaln kadr i zaczerpn od niej fachowych porad. Poza tym poznaem
wiele ciekawych osb. I to jest kluczowa warto mojej inwestycji.
Dominik Sosiski
suchacz WSB

Marketing i sprzeda
Nieruchomoci

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Marketing i sprzeda

Partner programu:

Akademia menedera agro


Prowadzenie gospodarstwa rolnego to zajcie dla profesjonalnego przedsibiorcy.
Akademia menedera agro oferuje pakiet wiedzy menederskiej potrzebnej do
signicia szczytw opacalnoci poprzez zastosowanie narzdzi wspczesnego
agromarketingu, midzynarodowego tradingu, rachunkowoci zarzdczej
czy logistyki. Praktyczny kurs dla rolnikw przyszoci. Oparty o praktyczne
dowiadczenia rolnikw i firm agro z Polski, Niemiec, Danii i USA.

Od dwudziestu lat wsppracuj z producentami ywnoci. Wsplnie wykorzystalimy


szanse, jakie da nam unijny rynek. Jako doradca personalny wiem, e sukces sprzyja
lepiej przygotowanym. W agrobiznesie przygotowanie to spojrzenie w przyszo,
wychwytywanie trendw i zarzdzanie ryzykiem. Brana agro, jak kada inna,
potrzebuje wybitnych menederw.

Tomasz Polakowski
opiekun kierunku, dowiadczony meneder agro, trener,
waciciel Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego ISLA Tomasz Polakowski

PROGRAM
Podstawy prawne dziaalnoci rolnej
Ustawodawstwo krajowe i zagraniczne
Fundusze strukturalne
Europejskie instrumenty wsparcia

WPROWADZENIE DO AKADEMII
MENADERA AGRO
(112 godz.)

Umiejtnoci menederskie
Kompetencje w zakresie negocjacji i zakupw
Metody analizy rynku dostawcw
Optymalizacja kosztw zakupw dla rolnictwa
Sporzdzanie umw handlowych (kontraktw) i zarzdzania ryzykiem kontraktw zakupowych i kontraktacji z producentami
przetwrstwa produktw rolniczych
Kalkulacje cen optymalnych na produkty rolne, rachunek kosztw w rolnictwie
Logistyka w rolnictwie
Giedy towarowe i instrumenty zarzdzania ryzykiem handlowym
Podstawy zarzdzania projektami
Zarzdzanie, przywdztwo i budowanie mistrzowskich zespow
Wyzwania nowoczesnego rolnictwa
Agromarketing dzi i jutro
Unijne wizje rolnictwa w Europie
Oczekiwania konsumenta dzi i jutro
Europejskie media rolnicze i ich wykorzystanie komercyjne
Systemy informatyczne w zarzdzaniu

PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE
(48 godz.)

PRACA INDYWIDUALNA
PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Realizowane w podziale na grupy (suchacz okrela specjalno na etapie rekrutacji):


Gospodarstwo rolne
Agrohandel i dystrybucja
Agroprzetwrstwo
Agroturystyka
Praca wykonywana samodzielnie przez suchaczy pod kierunkiem opiekuna
Test z wybranych zagadnie programowych
Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

39

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Marketing i sprzeda

Akademia menedera sprzeday

Studia z moliwoci zdobycia


dodatkowego certyfikatu:

Od wielu lat podejcie do sprzeday wyprodukowanych dbr bd oferowanych


usug podlega cigej transformacji. Od pocztku XXI wieku mona zaobserwowa
bardzo energiczne i systematycznie wprowadzane zmiany w sposobie docierania
do klientw i wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.

Partner programu:

Akademia menedera sprzeday to studia, ktre maj na celu wzmocnienie


umiejtnoci menederw sprzeday, oraz idealne studia dla tych, ktrzy dopiero
zaczynaj swoj przygod ze sprzeda. Nasi suchacze nabywaj wiedz z zakresu
marketingu, obsugi klientw oraz wyznaczania celw sprzedaowych. Ponadto ucz si
wykorzystywania nowoczesnych narzdzi marketingowych i sprzedaowych.

ukasz Kuciski
opiekun kierunku, wykadowca WSB, waciciel firmy Biznes Plus

PROGRAM
RYNKOWE UWARUNKOWANIA
SPRZEDAY
(18 godz.)

ORGANIZACJA SPRZEDAY
(18 godz.)

ZARZDZANIE ZESPOEM
SPRZEDAWCW
(27 godz.)

KOMUNIKACJA W SPRZEDAY
(61 godz.)

Warunki zaliczenia

Funkcjonowanie rynku (4 godz.) Analiza rynku (2 godz.) Badanie potrzeb klienta (4 godz.) Sprzeda 3,0 (3 godz.)
Nowoczesne kanay dotarcia do klienta dystrybucja informacji o produkcie w internecie (5 godz.)
Dziki zapoznaniu si z trendami zmian w gospodarce oraz poznaniu tendencji w dzisiejszym podejciu do marketingu i sprzeday
uczestnicy zaczn zwraca wiksz uwag na szanse rozwoju biznesw, ktre prowadz, i naucz si wykorzystywa pojawiajce
si na rynku moliwoci.
Zarzdzanie strategiczne sprzeda (6 godz.) Strategie sprzeday tworzenie i realizacja (4 godz.)
Tworzenie planu sprzeday, kontrola, analiza, stymulacja wynikw (4 godz.) Zarzdzanie kanaami dystrybucji (4 godz.)
Biorc udzia w zajciach z organizacji sprzeday, uczestnicy bd potrafili w efektywny sposb przygotowa dzia handlowy do
efektywnego funkcjonowania, zaplanowa skuteczne dziaania zespou sprzedaowego oraz dokonywa wyboru najlepszych
kanaw dystrybucji produktw i usug.
Zarzdzanie zespoami handlowymi (3 godz.)
Narzdzia szkoleniowe szkolenia produktowe i sprzedaowe: platformy e-learningowe/out-door/audio-wideo (3 godz.)
Budowanie zespou przywdztwo i meneder sprzeday warsztaty psychologiczne (3 godz.)
Osobowo a coaching grupowy i indywidualny (10 godz.) Coaching i mentoring modu z certyfikatem Franklin University (8 godz.)
Zarzdzanie sprawnym zespoem sprzedawcw i handlowcw jest bardzo wymagajcym zadaniem. Podczas tych zaj uczestnicy
zapoznaj si z dostpnymi narzdziami wspierajcymi zarzdzanie zespoem oraz poznaj psychologiczne podstawy komunikacji
z pracownikami i rnorodne metody zarzdcze.
Techniki sprzeday (6 godz.) Efektywna komunikacja z klientem (6 godz.)
Sprzeda przez pytania (6 godz.) Typy osobowoci klientw i strategie kupowania (6 godz.)
Lingwistyka perswazyjna (6 godz.) Negocjacje/manipulacje (4 godz.)
Kluczowe umiejtnoci negocjacyjne modu z certyfikatem Franklin University (8 godz.)
Sprzeda telefoniczna/rozmowy telefoniczne z klientami (6 godz.) Metaprogramy (13 godz.)
W ramach tych zaj uczestnicy zapoznaj si z najbardziej efektywnymi sposobami komunikowania si wewntrz organizacji
oraz poza ni. Komunikacja jest podstaw wszelkich kontaktw z klientami firmy, dlatego pooylimy duy nacisk na nauk
skutecznych metod komunikowania si z klientami firmy.
Wprowadzanie produktw na rynek (3 godz.) PR i lobbing (2 godz.)
Tworzenie marki (2 godz.) Utrzymywanie wartoci marki na konkurencyjnym rynku (2 godz.)

ZARZDZANIE MARK
(9 godz.)

NARZDZIA SPRZEDAOWE
(27 godz.)

Budowanie wizerunku, tworzenie i utrzymywanie wiadomoci marki wrd klientw, nowoczesne metody dystrybucji informacji
o firmie i produktach s dziaaniami koniecznymi, aby wzbudza zaufanie klientw i zwiksza ich lojalno. Udzia w tych zajciach
pozwoli zrozumie, jak tworzy wok swojej firmy pozytywny odbir, oraz dostarczy uczestnikom wiedzy na temat nowoczesnych
narzdzi budowania silnego brandu.
Tworzenie prezentacji produktw i usug (3 godz.) Innowacje w dziale sprzeday i trening kreatywnoci (3 godz.)
Zarzdzanie innowacjami w dziale sprzeday (3 godz.) Promocje sezonowe i pozasezonowe (3 godz.)
Sprzeda wizana lub kaskadowa cross selling, up-selling, front-end, back-end (3 godz.)
Systemy lojalnociowe, karty staego klienta (3 godz.)
Warsztaty aktywizacja sprzeday przez zwikszanie wartoci zakupowej klienta (3 godz.)
Podnoszenie efektywnoci narzdzi sprzedaowych efektywny manual sprzedawcy (6 godz.)
Techniki sprzeday, systemy lojalnociowe i narzdzia wspierajce handlowcw to wiedza, ktra pozwala kademu zespoowi
sprzedaowemu podnosi wyniki i realizowa plany targetowe nawet na niestabilnym rynku. Uczestnicy bd mogli zastosowa
poznane metody bezporednio po zajciach i zobaczy, jakie dobre efekty przynosz.

PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT


(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Przygotowanie pracy z wybranych zagadnie programowych


Test z wybranych zagadnie programowych Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI
40

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

170 GODZIN

10 ZJAZDW

www.wsb.pl

Marketing i sprzeda

Design produktw
Design produktu obejmuje ksztacenie w zakresie designu na potrzeby rynku oraz ukazuje szeroki zakres
potrzeb spoecznych wynikajcych z zachodzcych przeobrae w wiecie (zmiany demograficzne, starzenie si
spoeczestw, problematyka rwnej dostpnoci, ekologiczna itp.).

Poszukiwaam kierunku, ktry pozwoliby uporzdkowa i poszerzy wiedz zdobyt


podczas pracy zawodowej w dziale marketingu firmy motoryzacyjnej (segment
ciarowy). Kierunki z dziedziny marketingu pozwalaj spojrze na podejmowane
dziaania marketingowe z innej perspektywy, uzupeniaj praktyczne dowiadczenia
o informacje, z ktrymi z racji specyfiki brany wczeniej moglimy nie mie
okazji si zetkn.

Anna Turowska-Kobia
absolwentka WSB

PROGRAM
Ochrona wasnoci intelektualnej (4 godz.)
Grafika prezentacyjna i informacja wizualna (8 godz.)
Design jako element zarzdzanie zmian w przedsibiorstwie (12 godz.)
Design wobec otoczenie konkurencyjnego (12 godz.)
Zachowania klienta (8 godz.)
Produkt a social media (12 godz.)
Projektowanie usug (8 godz.)
Komunikacja spoeczna i marketingowa (10 godz.)
Projektowanie reklamy (8 godz.)
DESIGN PRODUKTW
(170 godz.)

Liternictwo z elementami typografii (3 godz.)


Historia designu (8 godz.)
Struktury wizualne z elementami psychofizjologii widzenia (8 godz.)
Aktualne trendy w designie i sztuce (12 godz.)
Projektowanie przestrzeni i ergonomia (12 godz.)
Etyka projektowania (3 godz.)
Podstawy kompozycji w projektowaniu (10 godz.)
Zarzdzanie mark w kryzysie (10 godz.)
Marketing miejsc (10 godz.)
Design thinking (12 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Projekt

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Kierunek ten ma na celu pokaza suchaczom praktyczne zastosowanie designu jako narzdzia komercjalizacji produktw,
wprowadzanie innowacji w kadym aspekcie pracy dziaw marketingu, promocji i reklamy, a take poczenie elementw
wzornictwa, kreacji produktu z ekonomi przedsibiorstwa. Ukoczenie tej specjalnoci pozwoli absolwentom na prac
w zespoach projektowych, agencjach reklamowych, redakcjach i wydawnictwach, a take na samodzielne uprawianie zawodu.
Absolwent jest przygotowany do:
rozumienia i rozwizywania zagadnie funkcjonalnych, uytkowych i ekonomicznych produktw
zajmowania si masowymi wyrobami rynkowymi
wsppracy z przedsibiorstwami produkcyjnymi oraz firmami designerskimi
podejmowania problemw wakich spoecznie z obszarw projektowania pozostajcych poza rynkiem
identyfikacji wizualnej marki, wydarze promocyjnych oraz przekazw multimedialnych.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

41

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Studia z moliwoci zdobycia


dodatkowego certyfikatu:

Marketing i sprzeda

Nowoczesny marketing
Od wielu lat podejcie do sprzeday wyprodukowanych dbr bd oferowanych
usug podlega cigej transformacji. Od pocztku XX wieku mona zaobserwowa
bardzo energiczne i systematycznie wprowadzane zmiany w sposobie docierania
do klientw i wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.

Partner programu:

Najcenniejsza w dzisiejszych czasach jest wiedza, ktra ma zastosowanie


w praktyce. Tak wanie otrzymuje si tutaj od wykadowcw, ktrzy opowiadaj
o swoich wasnych dowiadczeniach. Ponadto suchacze studiw podyplomowych
spotykaj si, eby poszerzy swoje umiejtnoci i wiedz a to otwiera moliwoci
na zdobycie nowych kontaktw, wiedzy i poszerzanie horyzontw.

Joanna Semczuk
wykadowca WSB, Czonek Zarzdu, Dyrektor ds. Handlu i Logistyki
w Henkell & Co. Vinpol Polska sp. z o.o., absolwentka studiw MBA

PROGRAM

Warunki zaliczenia
Marketing operacyjny i strategiczny (4 godz.)
Analiza konkurencji i wojujcy marketing (4 godz.)
Marketing usug a marketing produktw (4 godz.)

ANALIZA STRATEGICZNA
I STRATEGIA MARKETINGOWA
(40 godz.)

Zarzdzanie mark i jej atrybutami (8 godz.)


Analiza pozycji strategicznej oraz strategie marketingowe (8 godz.)
Metody budowania strategii biznesowej (8 godz.)
Innowacje marketingowe przegld nowoczesnych trendw marketingowych (4 godz.)
Suchacze nabywaj wiedz z zakresu analizy strategicznej i strategii marketingowej
Badania marketingowe metody i techniki (8 godz.)

POZNANIE ZACHOWA
NABYWCW
(24 godz.)

Zachowania nabywcw (4 godz.)


Zarzdzanie relacjami z klientem CRM modu z certyfikatem Franklin University (4 godz.)
Zarzdzanie wartoci klienta (8 godz.)
Suchacze zapoznaj si z problematyk poznania zachowa nabywcw
Strategia produktu oraz zarzdzanie portfelem produktw (8 godz.)
Strategie cenowe i modele biznesowe (8 godz.)
Organizacja i zarzdzanie dystrybucj (8 godz.)

POLITYKA, NARZDZIA
I INSTRUMENTY MARKETINGOWE
(56 godz.)

Techniki sprzeday i obsugi klienta (8 godz.)


PR i zarzdzanie sytuacjami kryzysowymi (8 godz.)
Narzdzia i instrumenty promocji (8 godz.)
Marketing mobilny i internetowy (8 godz.)
Suchacze zdobywaj kompetencje z obszaru polityki, narzdzi i instrumentw marketingowych
Pomiar efektywnoci dziaa marketingowych, w tym controlling i audyt marketingowy (6 godz.)
Prognozowanie zjawisk rynkowych oraz wyznaczanie celw marketingowych i sprzedaowych (8 godz.)

PLANOWANIE I KONTROLA
DZIAA MARKETINGOWYCH
(40 godz.)

Planowanie marketingowe (8 godz.)


Zawieranie umw na usugi marketingowe prawne aspekty (4 godz.)
Wsppraca z agencjami marketingowymi, reklamowymi i badawczymi (6 godz.)
Planowanie kampanii reklamowej (8 godz.)
Modu ten wprowadza suchaczy w zagadnienia obejmujce obszar planowania i kontroli dziaa marketingowych

PRACA INDYWIDUALNA
PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Samodzielne wykonanie zadania-projektu w celu sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejtnoci.


Test + plan marketingowy prezentowany na zajciach

9 MIESICY NAUKI

42

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

170 GODZIN

10 ZJAZDW

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Nieruchomoci

Wycena nieruchomoci
Programy studiw podyplomowych w Wyszej Szkole Bankowej s zgodne z przepisami wykonawczymi
do ustawy i uwzgldniaj minimalne wymogi programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Zawieraj take wszystkie zagadnienia wymagane na egzaminie pastwowym na rzeczoznawc majtkowego.

Studia podyplomowe to rewelacyjne rozwizanie dla ludzi, ktrzy pragn pogbi


wiedz w konkretnej dziedzinie. Zajcia prowadzone s w miej atmosferze przez
wykadowcw nalecych do grona praktykw, dziki czemu omawiany materia
poparty jest cennymi uwagami dotyczcymi ich ycia zawodowego. To wszystko
sprawia, e chce si tu by.

Sylwia Kaniewska
absolwentka WSB

PROGRAM
PODSTAWY WIEDZY
Z ZAKRESU PRAWA
(84 godz.)

Cz oglna prawa cywilnego (8 godz.) Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.) Podstawy prawa zobowiza (8 godz.)
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.)
Podstawy prawa i postpowania administracyjnego (4 godz.) rda informacji o nieruchomociach (10 godz.)
Gospodarka przestrzenna (6 godz.) Gospodarka nieruchomociami (12 godz.)
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spdzielcze (10 godz.) Gospodarka rolna, lena i wodna (4 godz.)
Ochrona danych osobowych (2 godz.) Zamwienia publiczne (4 godz.)
Suchacze nabd kompetencje w obrbie uregulowa prawnych zwizanych m.in. z prawem rzeczowym, administracyjnym,
nieruchomociami, gospodark oraz zamwieniami publicznymi.

PODSTAWY WIEDZY
EKONOMICZNEJ
(44 godz.)

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ


(30 godz.)

Podstawy ekonomii (6 godz.) Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomoci (8 godz.)


Ocena ekonomicznej efektywnoci inwestycji (4 godz.) Elementy finansw i bankowoci (6 godz.)
Podstawy matematyki finansowej (6 godz.) Podstawy statystyki i ekonometrii (10 godz.) Elementy rachunkowoci (4 godz.)
Suchacze na powyszych zajciach zdobd wiedz na temat podstawowych zagadnie z dziedziny ekonomicznej.
Podstawy budownictwa (10 godz.) Przegld technologii w budownictwie (6 godz.)
Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.) Eksploatacja nieruchomoci (6 godz.)
Podstawy kosztorysowania (4 godz.)
Modu ten umoliwi suchaczom uzyskanie kompetencji z obszaru podstaw wiedzy technicznej.

RZECZOZNAWCA MAJTKOWY
(8 godz.)

WYCENA NIERUCHOMOCI
(96 godz.)

Status prawny rzeczoznawcy majtkowego (4 godz.) Organizacje zawodowe rzeczoznawcw majtkowych (2 godz.)
Standardy zawodowe i etyka zawodowa (2 godz.)
Na wymienionych zajciach suchacze zapoznaj si z wiadomociami obejmujcymi status prawny, standardy zawodowe oraz
organizacje zawodowych rzeczoznawcw majtkowych.
Wprowadzenie do wyceny nieruchomoci (4 godz.) Warto nieruchomoci jako podstawa wyceny (6 godz.)
Podejcia, metody i techniki wyceny nieruchomoci w Polsce (26 godz.)
Wycena praw rzeczowych i zobowiza umownych (8 godz.) Wycena nieruchomoci zurbanizowanych (10 godz.)
Wycena gruntw rolnych, upraw sadowniczych, rolin ozdobnych i gruntw pod wodami (8 godz.)
Wycena nieruchomoci lenych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.)
Wycena nieruchomoci dla celw szczeglnych i wycena nieruchomoci specjalnych (18 godz.)
Wycena maszyn i urzdze trwale zwizanych z nieruchomoci (4 godz.)
Wycena masowa (2 godz.) Dokumentacja procesu wyceny (4 godz.)
Zajcia przewidziane w powyszym module umoliwi suchaczom zdobycie szerokich kompetencji z obszaru wyceny nieruchomoci.

UMIEJTNOCI
INTERDYSCYPLINARNE
(16 godz.)

Porednictwo w obrocie nieruchomociami wybrane zagadnienia (4 godz.)


Zarzdzanie nieruchomociami wybrane zagadnienia (4 godz.)
Doradztwo na rynku nieruchomoci (4 godz.) Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji (4 godz.)
Zajcia w ramach powyszego moduu dadz suchaczom moliwo zdobycia wielu rnorodnych umiejtnoci i wiadomoci
interdyscyplinarnych potrzebnych podczas pracy w brany nieruchomoci.

SEMINARIUM DYPLOMOWE
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Test z wybranych zagadnie programowych


Praca kocowa

9 MIESICY NAUKI

288 GODZIN

15 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

43

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Studia podyplomowe to kontynuacja mojej dotychczasowej nauki. Tutaj zyskuj nowe umiejtnoci, przede
wszystkim praktyczne. Spotkaem osoby, ktre podobnie jak ja zajmuj si sprzeda i chc rozwija swoje
kompetencje. Moja kariera nie jest zbyt duga, ale wiem ju, jak ludmi nie zarzdza. Ucz si wsppracy i tego,
jak czerpa z zespou to, co w nim najlepsze, rwnie pod ktem zawodowym. A studia bardzo podniosy moj
pewno siebie.
Pawe Lach
suchacz WSB

Kompetencje menederskie
Zarzdzanie

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Kompetencje menederskie

Partnerzy programu:

Akademia menedera
To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla dowiadczonych menederw
oraz adeptw sztuki skutecznego zarzdzania ludmi. Wyrnia je m.in.: koncentracja na
kluczowych dla menedera umiejtnociach mikkich, rozwj inteligencji emocjonalnej
i spoecznej, przekazanie suchaczom kompleksowego raportu kompetencyjnego (Master
Person Analysis) oraz indywidualny personal branding (warsztat pozycjonowania
swoich kompetencji na rynku pracy).

Skuteczny meneder to osoba, ktra motywuje do rozwoju, prowokuje do poszerzania


granic wiedzy i umiejtnoci oraz efektywnie zarzdza sob i innymi w czasie, z odwag
wytyczajc ambitne cele. Jednoczenie zasobny meneder wie doskonale, e sukces
publiczny nie zaistnieje, zanim nie nastpi rozwj osobisty lidera.

Tomasz Gordon
opiekun kierunku, wykadowca WSB, trener biznesu, coach,
wspwaciciel firmy Aspiria

PROGRAM
Postawa proaktywna lidera i zespou (4 godz.)
Inteligencja emocjonalna w zarzdzaniu (4 godz.)
Zarzdzanie przez cele (8 godz.)
Doktryna jakoci w pracy menedera (16 godz.)
Diagnoza kompetencji menederskich w oparciu o wielopoziomowy test Master Person Analysis (8 godz.)
Zarzdzanie sob i zespoem w czasie (8 godz.)
Typy psychologiczne kto jest kim w zespole (8 godz.)
AKADEMIA MENEDERA
(160 godz.)

Przekazywanie wzmacniajcej i korygujcej informacji zwrotnej (8 godz.)


Rekrutacja oparta na kluczowych kompetencjach (16 godz.)
Warsztatowe metody rozwoju kompetencji zespou meneder w roli mentora i trenera (16 godz.)
Byskawiczne motywowanie pracownikw (16 godz.)
Zarzdzanie stresem i emocjami (8 godz.)
Przeciwdziaanie wypaleniu zawodowemu menedera oraz czonkw zespou (8 godz.)
Coachingowy model zarzdzania meneder jako coach (16 godz.)
Zarzdzanie kapitaem reputacji w oparciu o mark osobist menedera (16 godz.)

PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT


(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Przygotowanie pracy projektowej z wybranych zagadnie programowych


Test z wybranych zagadnie programowych
Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Dodatkowo w cenie studiw suchacze otrzymaj:


Indywidualn diagnoz kompetencji menederskich Master Person Analysis w formie raportu oraz informacji zwrotnej
warto rynkowa 1 206,63 PLN za raport i feedback dla jednej osoby.
Certyfikat Practitioner Business Coach warto rynkowa 2 567 PLN za uczestnictwo jednej osoby w certyfikujcym szkoleniu.
O Master Person Analysis:
MPA jest systemem opartym na kwestionariuszu osobowoci zawodowej, stworzonym przez firm Master Management
International z siedzib w Danii. Test ten ju od 30 lat jest z powodzeniem wykorzystywany na rynkach Europy. Master
Person Analysis naley do kategorii testw psychologicznych zaprojektowanych pod ktem potrzeb dziaw personalnych.
W Polsce z Master Person Analysis korzystaj m.in.: Empik, FM Logistics, Valeant (ICN Polfa Rzeszw), KRKA, Pandora, Pramerica,
Ramirent, Sonion.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

45

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partner programu:

Kompetencje menederskie

Praktyczne aspekty
zamwie publicznych
Zajcia prowadzone s w formie warsztatw, nie pomijamy jednak kompleksowej
analizy norm prawa finansowego, cywilnego, gospodarczego i budowlanego.
Proponujemy take przegld sektorowy w najwaniejszych dla zamwie publicznych
obszarach gospodarki.

Zamwienia publiczne s strategiczn instytucj gospodarki rynkowej. Znajomo


zasad organizacji tego procesu podniesie atrakcyjno oferty suchacza na rynku
pracy. To bardzo cenna i poszukiwana przez pracodawcw wiedza.

Roman Switek-Kuehn
opiekun kierunku, wykadowca WSB

PROGRAM
FINANSE PUBLICZNE
(12 godz.)

ZAMWIENIA PUBLICZNE
(90 godz.)

System finansw publicznych


Zasady udzielania zamwie o wartoci szacunkowej poniej 30 000 euro Warsztaty
Blok teoretyczny (62 godz.)
Podstawowe definicje Tryby udzielania zamwie publicznych
Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamwie publicznych Zasady udzielania zamwie publicznych
Organy w zamwieniach publicznych Metodologia szacowania wartoci zamwienia
Sposoby uniknicia konfliktu interesw Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
Zasady publikacji ogosze w zamwieniach publicznych, wyznaczanie terminw na przygotowanie ofert i dokonywanie
zmian w ofertach Komisja przetargowa, biegli. Obowizki kierownika jednostki
Etapy postpowania o udzielenie zamwienia publicznego Sporzdzanie opisu przedmiotu zamwienia
Opis sposobu oceny speniania warunkw udziau w postpowaniu, w tym naruszenia zasady konkurencyjnoci ograniczenie podwykonawstwa, zapisy sprzeczne z ide tworzenia konsorcjum
Udzielanie wyjanie do specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, pytania i odpowiedzi, wprowadzanie zmian
do specyfikacji, przeduanie terminu skadania ofert Ocena ofert, poprawianie omyek, badanie raco niskiej ceny
Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, uniewanienie postpowania
Wybr wykonawcy, zawarcie umowy w zamwieniach publicznych, zamwienia dodatkowe i zamwienia uzupeniajce
rodki ochrony prawnej od strony zamawiajcego i wykonawcy
Korekty finansowe w projektach UE nakadane w zwizku z bdnym udzieleniem zamwienia publicznego
Biaa ksiga zamwie publicznych sprawozdanie z konsultacji systemu funkcjonowania zamwie publicznych
oraz zamwienia in house Sprawozdanie roczne z udzielonych zamwie
Warsztaty (28 godz.)

PRAWO CYWILNE
(24 godz. )
AUDYT W ZAMWIENIACH
PUBLICZNYCH (4 godz.)
PARTNERSTWO
PUBLICZNO-PRYWATNE (4 godz.)
PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE
(14 godz.)
PRAWO BUDOWLANE
(8 godz.)

Podstawowe zasady i pojcia prawa cywilnego Typy umw: sprzeday, dostawy, zlecenia, o dzieo, o roboty budowlane
Zastosowanie przepisw prawa cywilnego w zamwieniach publicznych w zw. z art. 14 Pzp
Terminy w zamwieniach publicznych Zaliczka a zadatek Kary umowne Penomocnictwo w zamwieniach publicznych
Podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie audytu
Kluczowe obszary audytu Proces audytowania
Ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym
Ujcie praktyczne tematyki partnerstwa publiczno-prawnego
Ustawa o swobodzie dziaalnoci gospodarczej Typy wykonawcw
Krajowy Rejestr Sdowy i rejestr przedsibiorcw Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Podstawowe definicje prawa budowlanego Uczestnicy procesu budowlanego
Kosztorys inwestorski. Pozwolenia. Wynagrodzenie: kosztorysowe i ryczatowe

ODPOWIEDZIALNO ZA NARUSZENIE
DYSCYPLINY FINANSW PUBLICZNYCH
I PRZESTPSTWA WYNIKAJCE Z
REALIZACJI ZAMWIE PUBLICZNYCH
(6 godz.)

Osoby ponoszce odpowiedzialno za naruszenie dyscypliny finansw publicznych


Naruszenia dyscypliny finansowej zwizane z zamwieniami publicznymi
Zasady odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych i etapy postpowania
Organy waciwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansw publicznych
Strony postpowania o naruszenie dyscypliny finansw publicznych
Kary za naruszenie dyscypliny finansw publicznych

ZAMWIENIA PUBLICZNE W OBSZARZE


INWESTYCJI DROGOWYCH
(4 godz.)

Ujcie praktyczne specyfiki zamwie publicznych w obszarze inwestycji drogowych

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ A POLSKI


SYSTEM ZAMWIE PUBLICZNYCH (4
godz.)
FORMA ZALICZENIA

Akty prawa unijnego w obszarze zamwie publicznych


Orzecznictwo Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci w Luksemburgu
Analiza komparatystyczna prawa polskiego i unijnego w obszarze zamwie publicznych
Test z wybranych zagadnie programowych Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI
46

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

170 GODZIN

10 ZJAZDW

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Zarzdzanie

Partnerzy programu:

Akademia lean leadera


efektywne zarzdzanie przedsibiorstwem
Akademia lean leadera to specjalistyczne studia, ktrych celem jest nauczenie
menederw praktycznych zasad lean managementu, czyli efektywnego
zarzdzania. Opiekunem kierunku jest mgr Micha Niedzielski.

Zmie sposb mylenia, a organizacje (procesy) bd zarzdza sob same


to swoiste motto filozofii lean manufacturing, wypowiedziane przez Philipa Kirbyego,
zachca nas do doskonalenia otoczenia, w ktrym przebywamy i pracujemy. Zatem
jeeli kadego dnia zaobserwuj zmian wok siebie i bd umia to wykorzysta,
aby usprawni swj warsztat pracy, to praca stanie si przyjemnoci.

Micha Niedzielski
opiekun kierunku, wykadowca WSB

PROGRAM
Wprowadzenie do lean management (16 godz.)
W ramach powyszego moduu suchacze zapoznaj si z filozofi lean management, poznaj korzyci wynikajce
z wdroenia rozwiza lean, identyfikacji strat oraz bd uczestniczy w grze symulacyjnej.
Prognozowanie gospodarcze impulsem do wdraania lean (16 godz.)
Suchacze zdobd wiedz w zakresie miernikw jakoci prognoz, modeli analitycznych oraz analogowych. Naucz si
rwnie praktycznego wykorzystania narzdzi informatycznych.
Lean w logistyce produkcji mapowanie strumienia wartoci (16 godz.)
Suchacze uzyskaj kompetencje dotyczce opracowywania, analizy map strumienia wartoci oraz charakterystyki
obiektw w mapowaniu strumienia wartoci.
Lean w sterowaniu produkcj inynieria wspbiena (16 godz.)
Podczas powyszych zaj suchacze zdobd wiedz z zakresu sterowania produkcj, poznaj aspekty optymalizacji
przebiegu produkcji oraz w ramach zaj warsztatowych wykorzystaj j w praktyce.

AKADEMIA LEAN LEADERA


(160 godz.)

Kalkulacja kosztw (16 godz.)


W ramach powyszego moduu suchacze zdobd wiedz z zakresu rachunku kosztw, wielowariantowych rozlicze
kosztw porednich oraz zarzdzania kosztami z wydzieleniem produkcji nietypowej.
Narzdzia lean w sterowaniu produkcj (16 godz.)
Modu ten obejmuje zajcia, w czasie ktrych suchacze uzyskaj kompetencje w zakresie usprawnie w obszarze
utrzymania ruchu, redukcji czasw przezbrajania maszyn oraz wykorzystaj nabyt wiedz w praktyce.
Six sigma jako uzupenienie lean menedera cz 1 (16 godz.)
W ramach powyszego moduu suchacze uzyskaj kompetencje w zakresie analizy biznesowej, przedstawiania modelu
DMAIC czy koncepcji zarzdzania w oparciu o six sigma.
Six sigma jako uzupenienie lean menedera cz 2 (16 godz.)
Wiedza nabyta w ramach powyszego moduu pozwoli na skuteczn identyfikacj potencjalnych rozwiza problemw,
wdroenie pilotaowych usprawnie procesu oraz opracowanie i ustanowienie nowych procedur.
Zarzdzanie projektami (16 godz.)
Modu skupiajcy si na zapoznaniu suchaczy z szeroko rozumian tematyk zarzdzania projektami, m.in. technikami
planowania realizacji, kierowania projektem, rol zarzdzania, narzdziami wykorzystywanymi do uruchamiania projektu.
Lean w zarzdzaniu przedsibiorstwem symulacja strategiczno-decyzyjna (16 godz.)
Modu ten pozwala suchaczom zapozna si z rol lean w zarzdzaniu przedsibiorstwem.

PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT


(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Przygotowanie pracy z wybranego zagadnienia programowego


Test z wybranych zagadnie programowych
Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Absolwenci otrzymaj certyfikaty ukoczenia kursu Lean management na poziomie lean practitioner
oraz Zarzdzania projektami wedug standardu PMI na poziomie CAMP.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

47

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Zarzdzanie

Zaawansowane zarzdzanie
programami i projektami

Partnerzy strategiczni:

Zmieniajce si warunki prowadzenia dziaalnoci gospodarczej wymuszaj


na organizacjach optymalizacj prac w celu uzyskania jak najlepszych efektw
w jak najkrtszym czasie. Jednym z takich narzdzi jest zarzdzanie projektami.

Kierunek, ktry ma na celu caociowe ujcie zarzdzania programami i projektami,


skierowany jest do specjalistw, ktrzy chc pogbia swe kwalifikacje. Program
wyrnia si zaawansowanym ujciem problematyki oraz licznymi warsztatami.
Studia te umoliwiaj zdobycie wiedzy od jednych z najlepszych praktykw
w brany, co pomoe Pastwu rozwin swoje kompetencje i zdoby ciekaw prac.

Sylwia Dziwura
Project portfolio manager w firmie Atos, konsultant programowy

PROGRAM
PODSTAWY ZARZDZANIA
PRZEDSIWZICIAMI
(16 godz.)

PROJEKTY IT
(24 godz.)

ZARZDZANIE USUGAMI
INFORMATYCZNYMI
(24 godz.)

ZARZDZANIE PROJEKTAMI
I PROGRAMAMI
(80 godz.)

Podstawy wiedzy o przedsiwziciach, projektach i programach (2 godz.)


Zarzdzanie interesariuszami, czyli kluczowy aspekt planowania w duych przedsiwziciach (8 godz.)
Zarzdzanie kontraktami oraz dostawcami w przedsiwziciach (6 godz.)
Modu powyszy przewiduje zapoznanie suchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu podstaw zarzdzania
przedsiwziciami.
Podstawy projektw informatycznych (8 godz.)
Metody zwinne w przedsiwziciach informatycznych (16 godz.)
Dziki powyszym zajciom suchacze bd mieli moliwo nabycia szerokiego wachlarza kompetencji zwizanych z projektami
i przedsiwziciami informatycznymi.
Dostarczanie usug IT oraz zarzdzanie nimi wprowadzenie do ITIL (16 godz.)
Program typu outsourcing, czyli tranzycja i transformacja (8 godz.)
Zajcia zaplanowane w niniejszym module pozwol na zdobycie przez suchaczy wiedzy obejmujcej obszar zarzdzania usugami
informatycznymi.
Wprowadzenie do zarzdzania programami i duymi projektami (16 godz.)
Inicjowanie i wyanianie si programu (8 godz.)
Planowanie programu a planowanie projektu (16 godz.)
Budetowanie oraz aspekty finansowe w duym projekcie i programie (8 godz.)
Komunikacja i efektywne biuro zarzdzania programem (PMO) (8 godz.)
Mechanizmy kontroli programu w porwnaniu z projektami (8 godz.)
Dostarczanie korzyci w programie (4 godz.)
Efektywne zarzdzanie ryzykiem w duym projekcie i programie (8 godz.)
Zamykanie programu (4 godz.)
Suchacze bd mieli okazj zapozna si z szeroko rozumian problematyk zarzdzania projektami oraz programami.

UMIEJTNOCI
INTERPERSONALNE
(16 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Zarzdzanie wirtualnym zespoem w midzykulturowym rodowisku (8 godz.)


Przewodzenie i sztuka wywierania wpywu (8 godz.)
Suchacze rozwin i uksztatuj swoje kompetencje w obszarze umiejtnoci interpersonalnych obejmujcych m.in. zarzdzanie
zespoem wirtualnym oraz sztuk wywierania wpywu.
Przygotowanie pracy projektowej z wybranych zagadnie programowych
Test z wybranych zagadnie programowych po I semestrze
Test kocowy z wybranych zagadnie programowych

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

Studia przygotowuj do egzaminu certyfikacyjnego PMP - Project Management Professional


rozpoznawalnego i uznanego na wiecie programu certyfikacyjnego z dziedziny zarzdzania projektami.

48

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

10 ZJAZDW

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Zarzdzanie

Partner programu:

Zarzdzanie jakoci
Na dzisiejszym, wymagajcym rynku jako produktw i usug stanowi o sukcesie
przedsibiorstwa. Istnieje wic due zapotrzebowanie rodowiska biznesowego na
specjalistw zarzdzajcych jakoci. Dziki ich umiejtnociom i kompetencjom firmy
mog si rozwija i zdobywa nowe rynki.

Polska

Wedug kryteriw ekonomicznych jako to jeden z najwaniejszych wyrnikw


produktw i przedsibiorstw. W realizacji studiw kierujemy si myl Feliksa
Feldheima Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego. Studia w WSB
przy wsppracy z TV SD Polska, midzynarodow jednostk certyfikujc, ucz
wykorzystania efektywnych metod zarzdzania jakoci w celu zaspokajania potrzeb
klientw oraz uzyskania korzyci finansowych w firmie.

Mieczysaw Obiedziski
opiekun kierunku, wykadowca WSB, audytor wiodcy TV

PROGRAM
PODSTAWY ZARZDZANIA
PRZEDSIBIORSTWEM (8 godz.)
ZARZDZANIE PROJEKTAMI
(16 godz.)

SYSTEM ZARZDZANIA
(24 godz.)
BUDOWANIE PODEJCIA
PROCESOWEGO
W ORGANIZACJI (16 godz.)
NARZDZIA DOSKONALENIA
JAKOCI
(16 godz.)
BRANOWE SYSTEMY
ZARZDZANIA
(16 godz.)
NOWOCZESNE KONCEPCJE
ZARZDZANIA (16 godz.)
MENEDER JAKOCI
(16 godz.)
KOSZTY JAKOCI
(8 godz.)

AUDYTOWANIE SYSTEMW
ZARZDZANIA
(16 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT
(10 godz.)
SEMINARIUM (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Jako a klient nowoczesne podejcie (3 godz.) Misja, strategia, cele organizacji (2 godz.) Zasady TQM (3 godz.)
Poznanie podstawowych definicji i zasad zarzdzania jakoci i identyfikacji ich organizacji.
Planowanie projektu (4 godz.) Realizacja (8 godz.) Analiza (4 godz.)
Nabycie umiejtnoci zarzdzania projektem w celu skutecznej realizacji dziaa, zarzdzania zespoem projektowym oraz oceny
efektw wdroenia projektu.
ISO 9001:2008 (6 godz.) Zintegrowane systemy zarzdzania (2 godz.)
ISO 14001:2004 (4 godz.) PN/OHSAS 18001, SCC (4 godz.) ISO 27001:2005 (4 godz.) ISO 50001:2011 (4 godz.)
Poznanie norm ISO w zakresie wdraania i doskonalenia systemw zarzdzania oraz interpretacja ich wymaga. Poznanie rnic
pomidzy poszczeglnymi normami oraz metody integracji systemw zarzdzania.
Wdraanie podejcia procesowego w firmie (8 godz.) Identyfikacja strumieni wartoci (VSM) (8 godz.)
Nabycie umiejtnoci identyfikacji procesw, ich definiowania, dokumentowania i weryfikacji skutecznoci.
rda danych i ich gromadzenie (4 godz.) 7 narzdzi doskonalenia jakoci (6 godz.) 5 why, burza mzgw, FMEA, 8D (6 godz.)
Poznanie narzdzi i metod doskonalenia systemw zarzdzania w celu zbierania, analizowania i definiowania dziaa
zapobiegawczych i podejmowania decyzji na podstawie faktw, nabycie umiejtnoci w tym zakresie.
ISO/TS 16949, IRIS, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, ISO 22716, SA 8000, PEFC, FSC, 13845:2012, AS/EN 9100, FAMI-QS, GMP+ (16 godz.)
Poznanie standardw oraz norm branowych i ich specyficznych wymaga w kontekcie danej organizacji.
Filozofia kaizen (4 godz.) Lean manufacturing (6 godz.) Six sigma (6 godz.)
Nabycie umiejtnoci wdraania w organizacji nowoczesnych metod i filozofii, pozwalajcych zwiksza produktywno
i efektywno procesw oraz standaryzowa procesy i czynnoci.
Komunikacja interpersonalna (4 godz.) Zarzdzanie zespoem (4 godz.)
Motywowanie wsppracownikw (4 godz.) Planowanie zmian (4 godz.)
Nabycie kompetencji mikkich w zakresie zarzdzania personelem oraz wprowadzania zmian w organizacji.
Analiza finansowo-ekonomiczna (4 godz.) Zarzdzanie kosztami (4 godz.)
Poznanie narzdzi i metod oceny kosztw jakoci i poczenia dziaa operacyjnych z aspektami finansowymi oraz nabycie
umiejtnoci w tym zakresie.
Zasady audytowania systemw zarzdzania (1 godz.) Planowanie i przygotowanie audytw (1 godz.)
Prowadzenie dziaa audytowych (1 godz.) Dokumentowanie i dziaania poaudytowe (1 godz.)
Warsztaty z audytowania (12 godz.)
Nabycie umiejtnoci audytowania systemw zarzdzania, planowanie dziaa, dokumentowanie wynikw oraz wdraanie
dziaa doskonalcych.
Przygotowanie projektu z wybranych zagadnie tematycznych (10 godz.)
Prezentacja i omwienie projektw, dyskusja
Test z wybranych zagadnie programowych Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

W ramach studiw (za dodatkow opat) realizowane s warsztaty pozwalajce na uzyskanie certyfikatw midzynarodowej
jednostki certyfikujcej TV SD Polska:
Meneder jakoci TV
Audytor wewntrzny ZSZ ISO 9001, ISO 14001, PN/OHSAS 1800.
Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

49

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Zarzdzanie

Zarzdzanie acuchami dostaw


w przedsibiorstwie
Rzadko ktry produkt dostarczany na rynek jest wynikiem pracy jednego podmiotu gospodarczego. Zazwyczaj
w jego wytwarzaniu i dostarczaniu bierze udzia wiele podmiotw: dostawcy surowcw, przetwrcy, hurtownicy,
detalici, jak rwnie przewonicy i spedytorzy. Takie podmioty, ktre uczestnicz w realizacji jednego dobra, tworz
acuch dostaw. Zarwno pojedyncze podmioty, jak i cay acuch, wymagaj obsugi logistycznej.
O tym, e wybraam studia na WSB, zadecydoway dobra renoma uczelni oraz
dostpno kierunku, ktry jest precyzyjnie dopasowany do moich potrzeb i w istotny
sposb przyczyni si do podwyszenia kompetencji, a take zwikszy moje moliwoci
na rynku pracy. Niewtpliwym atutem jest bardzo dua wiedza prowadzcych podparta
dowiadczeniem praktycznym, a znaczna cz zaj ma form wicze, analiz studiw
przypadkw i warsztatw.

Teresa Sobiechowska
absolwentka WSB

PROGRAM
GOSPODARCZE FUNKCJE
LOGISTYKI
(24 godz.)

Systemy wsparcia logistycznego (12 godz.)


Konkurencja w gospodarce globalnej (6 godz.)
Rynek usug logistycznych (6 godz.)
Formy partnerstwa w acuchu dostaw (10 godz.)

ACUCH DOSTAW JAKO


WSPCZESNA FORMA
GOSPODAROWANIA
(54 godz.)

Geograficzne aspekty konfiguracji acuchw dostaw (10 godz.)


Strategie lean w acuchu dostaw (10 godz.)
Identyfikacja i inyniering acuchw logistycznych (8 godz.)
Synergia w acuchu dostaw (8 godz.)
Logistyczne aspekty lokalizacji przedsibiorstw (8 godz.)
Prognozowanie popytu (8 godz.)
Optymalizacja w logistyce (8 godz.)

ZARZDZANIE PROCESAMI
W ACUCHU DOSTAW
(46 godz.)

Analiza finansowa acucha dostaw (8 godz.)


Controlling procesw logistycznych warsztaty praktyczne (12 godz.)
Nowoczesne techniki zarzdzania procesami logistycznymi (6 godz.)
Zarzdzanie relacjami w logistyce (4 godz.)

ZASADY ORGANIZACYJNOPRAWNE FUNKCJONOWANIA


ACUCHW DOSTAW
(30 godz.)
INFORMATYCZNE NARZDZIA
ZARZDZANIA
ACUCHEM DOSTAW
(16 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Midzynarodowe prawo handlowe (6 godz.)


Spedycja i prawo celne (16 godz.)
Bezpieczestwo i ubezpieczenia w logistyce (8 godz.)
Elektroniczne giedy transportowe praktyczne laboratorium komputerowe (8 godz.)
Systemy informatyczne w zarzdzaniu acuchami dostaw (8 godz.)
Test + case study

9 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Moliwo uzyskania certyfikatu potwierdzajcego nabycie umiejtnoci posugiwania si elektroniczn gied transportow
TransEDU. Zajcia prowadzone przez wybitnych naukowcw i dowiadczonych praktykw. Interdyscyplinarny program studiw
z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych.

50

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Zarzdzanie

Zarzdzanie produkcj
Jeszcze do niedawna produkcja kojarzya si z miejscem, w ktrym grupa ludzi produkuje rne wyroby. Nie miay
znaczenia miejsce, warunki pracy, maszyny czy systemy wspierajce. Dzisiejsza globalizacja, wymagania klientw
i konkurencja wymagaj nie tylko produktu samego w sobie, ale rwnie szerokiego aspektu produkcji. Nasze
studia pomog zrozumie potrzeb stosowania narzdzi uatwiajcych zarzdzanie produkcj, jak i zarzdzania
zespoem produkcyjnym.

Po pracy najwicej czasu zajmuje mi rodzina. Mam trjk dzieci. To wszystko da si


pogodzi mie czas dla rodziny, pracowa i realizowa si zawodowo, a dodatkowo
szuka moliwoci rozwoju, na przykad na studiach. Jestemy w tym wieku,
w ktrym jest jeszcze czas na ten pd, na peen odpoczynek jeszcze przyjdzie
odpowiedni moment.

Marek Klawen
suchacz WSB

PROGRAM
SYSTEM PRODUKCYJNY,
JEGO RODZAJE I OTOCZENIE
PRODUKCYJNE PRODUKCJA
SERYJNA I JEDNOSTKOWA
(16 godz.)
PLANOWANIE PRODUKCJI
I ZASOBW NIEZBDNYCH DO JEJ
WYTWORZENIA NORMOWANIE
CZASU PRACY
(16 godz.)

W ramach moduu suchacze usystematyzuj swoj wiedz nt. istniejcych systemw produkcyjnych. Poznaj podstawowe
zagadnienia z zakresu planowania produkcji. Wskazane zostan narzdzia niezbdne do prawidowego planowania zasobw.
Praktyczne zajcia wska wane aspekty w raportowaniu oraz planowaniu czasu pracy.

ISTOTA JAKOCI W PROCESIE


PRODUKCYJNYM ROZWIZANIA
O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM
(24 godz.)
RAPORTOWANIE PRODUKCYJNE
CONTROLLING PRODUKCYJNY
(16 godz.)
ZARZDZANIE ZESPOEM
PRODUKCYJNYM
OPTYMALIZACJA STRUKTURY
ORGANIZACYJNEJ
(16 godz.)

W ramach moduu suchacze poznaj podstawowe zagadnienia z zakresu planowania produkcji. Wskazane zostan narzdzia
niezbdne do prawidowego planowania zasobw.
Praktyczne zajcia wska wane aspekty w raportowaniu oraz planowaniu czasu pracy.
Dziki praktycznym zajciom z zakresu zarzdzania zespoem suchacze naucz si motywowa i rozwija brygadzistw oraz
zesp pracownikw produkcyjnych. Dowiedz si rwnie, jak budowa relacje i prawidow struktur organizacyjn, aby
skutecznie realizowa cele produkcyjne.

ZARZDZANIE PROJEKTAMI
W OBSZARZE PRODUKCJI
(8 godz.)

W ramach przedmiotu zostan wskazane aspekty zawierajce udzia produkcji w zarzdzaniu projektami. Zwrcimy uwag na rol
i zadania, jakie powinny by brane pod uwag we wszystkich prowadzonych projektach.

ZARZDZANIE EKSPLOATACJ
MASZYN UTRZYMANIE
RUCHU, TPM
(16 godz.)

W ramach moduu zarzdzania maszynami suchacze dowiedz si, jak prawidowo przygotowywa i planowa przegldy maszyn
oraz jakie narzdzia su wspomaganiu zada utrzymania ruchu.

NOWOCZESNE TECHNIKI
ZARZDZANIA PRODUKCJ
(32 godz.)

W ramach tego moduu suchacze uzyskaj kompleksow wiedz z zakresu nowoczesnych narzdzi, a praktyczne zajcia uatwi
wdroenie i zastosowanie ich w yciu.

ROZWIZANIA INFORMATYCZNE
WSPOMAGAJCE ZARZDZANIE
PRODUKCJ
(24 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Dzisiejsze czasy wymagaj wsparcia informatycznego, dlatego wskaemy najlepsze naszym zdaniem rozwizania informatyczne
do prawidowego zastosowania i wdraania w organizacjach.
Test z wybranych zagadnie objtych programem ksztacenia.

9 MIESICY NAUKI

168 GODZIN

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

51

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Partnerzy kierunku:

Zarzdzanie

Zarzdzanie projektami
Zarzdzanie projektami przestaje by domen duych korporacji. Coraz wicej
maych i rednich przedsibiorstw rwnie zaczyna optymalizowa swoje
prace i odkrywa, e projektowe podejcie do realizacji niektrych zada jest
najlepszym wyborem. Wiedza dotyczca zarzdzania projektami jest take
niezbdnym elementem wiedzy nowoczesnego menedera.

Gwatowny rozwj internetu oraz technologii z nim zwizanych spowodowa zmian


podejcia do tworzenia programw komputerowych. Powsta nowy, wirtualny obszar
ycia, w ktrym prowadzimy dziaalno biznesow i naukow, tworzymy spoecznoci,
oddajemy si rozrywce. Aplikacje internetowe i mobilne to nie tylko przyszo, ale
rwnie teraniejszo.

Wojciech Oga
opiekun kierunku, wykadowca WSB, waciciel firmy informatycznej

PROGRAM
WIEDZA OGLNA Z ZAKRESU
ZARZDZANIA PROJEKTAMI
(8 godz.)

OBSZARY ZARZDZANIA
PROJEKTAMI
(76 godz.)

Wprowadzenie do zarzdzania projektami (8 godz.)


Suchacz pozna podstawowe narzdzia zarzdzania projektami.
Zarzdzanie zespoem projektowym (12 godz.)
Zarzdzanie komunikacj w projekcie (12 godz.)
Zarzdzanie budetem projektu (12 godz.)
Zarzdzanie czasem w projekcie (8 godz.)
Zarzdzanie integracj projektu (4 godz.)
Zarzdzanie ryzykiem w projektach (8 godz.)
Zarzdzanie jakoci w projektach (8 godz.)
Zarzdzanie zakresem projektu (4 godz.)
Zarzdzanie zamwieniami w projektach (8 godz.)
W ramach powyszego moduu suchacz zgbi wiedz dotyczc obszarw zarzdzania projektami, jak rwnie narzdzi
z zakresu komunikacji i zarzdzania zespoem, ktre wspieraj prac kierownika projektw.

ASPEKTY PRAKTYCZNE
ZARZDZANIA PROJEKTAMI
(54 godz.)

NARZDZIA KIEROWNIKA
PROJEKTW
(22 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Planowanie i kontrola projektw (40 godz.)


Aspekty prawne w zarzdzaniu projektami (8 godz.)
Repetytorium gra symulacyjna Ale babka (6 godz.)
Suchacz zyska umiejtno planowania, wdraania oraz kontroli przedsiwzi projektowych w zgodzie ze strategi firmy.
Praktyczny charakter zaj pozwoli rwnie na nabycie wprawy w prezentowaniu swojej pracy na forum.
Oprogramowania wspierajce zarzdzanie projektami (16 godz.)
Mind mapping (6 godz.)
Podczas zaj suchacz rozwizuje problemy stawiane przed zespoem projektowym, konstruuje plany reakcji i proponuje dalsze
kroki dziaania.
Przygotowanie i zaprezentowanie pracy indywidualnej w formie projektu
Test z wybranych zagadnie poznanych w I semestrze
Test kocowy z wybranych zagadnie programowych

9 MIESICY NAUKI

Program studiw przygotowuje do egzaminu na Project Managera na poziomie D.


Za dodatkow opat suchacze mog wzi udzia w akredytowanym szkoleniu oraz maj
moliwo uzyskania midzynarodowego certyfikatu PRINCE 2 Foundation.
Studia przygotowuj take do egzaminu na poziomie D zgodnie z metodyk International
Project Management Association oraz daj moliwo podejcia do egzaminu na
preferencyjnych warunkach finansowych.

52

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Studia z certyfikatem:

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Zarzdzanie

Partner programu:

Zarzdzanie projektami
inwestycyjnymi
Studia skierowane s do uczestnikw projektw inwestycyjnych, w tym
do: kierownikw projektw, kierownikw budw, inspektorw, a take osb
przygotowujcych, prowadzcych i rozliczajcych projekty inwestycyjne.

Pracuj na stanowisku Modszego Kierownika w midzynarodowej korporacji SDL.


Zdecydowaam si na studia podyplomowe w WSB, poniewa uczelnia, jako jedyna
w regionie, daje mi moliwo rozwinicia si w brany zarzdzania projektami,
co wykorzystuj w mojej codziennej pracy. Studia nie tylko dostarczaj mi wiedz
na bardzo wysokim poziomie, ale take przygotowuj mnie do midzynarodowych
egzaminw Prince czy PMP, cenionych na caym wiecie.

Karolina Ciak
suchaczka WSB

PROGRAM
Zarzdzanie wspczesnymi organizacjami (16 godz.)
Finansowanie projektw inwestycyjnych (16 godz.)
Metodyki zarzdzania projektami (16 godz.)
Operacyjne zarzdzanie projektami w sektorze budowlanym (16 godz.)
Praktyczne zastosowania elementw funkcji inyniera kontraktu (16 godz.)
ZARZDZANIE PROJEKTAMI
INWESTYCYJNYMI
(160 godz.)

Ocena efektywnoci projektw inwestycyjnych w sektorze budowlanym (16 godz.)


Budetowanie i kontrola realizacji projektw inwestycyjnych (16 godz.)
Zarzdzanie czasem i organizacja efektywnych spotka koordynacyjnych (8 godz.)
Szacowanie i kosztorysowanie (8 godz.)
Obszary negocjacyjne i aspekty kontraktowe w projektach inwestycyjnych (8 godz.)
Kierowanie zespoem projektowym (8 godz.)
Koordynacja portfela projektw (16 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Przygotowanie indywidualnego opracowania (opinia, raport, analiza) w formie pisemnej, z zastosowaniem wiedzy i umiejtnoci
uzyskanych w trakcie studiw.

9 MIESICY NAUKI

160 GODZIN

10 ZJAZDW

Korzyci podjcia studiw na tym kierunku:


Propozycja programowa pokrywa si z kompetencjami niezbdnymi przy zarzdzaniu projektami lub portfelem projektw
finansowanych ze rodkw unijnych.
Zajcia prowadzone s w formie prezentacji odwoujcej si do konkretnych przykadw projektw inwestycyjnych.
Interaktywne wiczenia, w trakcie ktrych suchacze poznaj praktyczne metody i narzdzia zarzdzania projektami
inwestycyjnymi.
Sesja pyta i odpowiedzi podsumowujca kady blok szkoleniowy.
Wymiana dowiadcze.
Uczestnicy otrzymuj komplet materiaw szkoleniowych. Dedykowane moduy koncentruj si na aspektach praktycznych.
Studia przypadkw to praca przy omawianiu w formule audytu budowlanych projektw inwestycyjnych zrealizowanych
w sektorze przemysowym, ktra to formua bdzie stanowia dla suchaczy walor praktyczny.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

53

Administracja i bezpieczestwo
kierunki

Zarzdzanie

Zarzdzanie projektami IT

Partner programu:

Unikalno studiw zarzdzanie projektami IT polega nie tylko na zgodnoci


programu ze standardem PMI, ale rwnie na kompleksowym ujciu problematyki
od globalnego standardu po metodyki zwinne, od aspektw infrastrukturalnych
po przedsiwzicia programistyczne, a wszystko to wiczone na bieco w trakcie
trwajcego przez cae studia warsztatu projektowego, symulujcego rzeczywiste,
biznesowe warunki otoczenia.

WSB wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy i dostosowuje swj program


nauczania, na bieco uzupeniajc go o zmieniajce si standardy. Skrypt
udostpniany jest suchaczom ju przed rozpoczciem studiw, co umoliwia
nam branie aktywnego udziau w zajciach.

Anna Surmiak
absolwentka WSB

PROGRAM
Podstawy projektw informatycznych (12 godz.)
ZAGADNIENIA OGLNE
W ZARZDZANIU PROJEKTAMI IT
(44 godz.)

Zarzdzanie projektami IT w organizacji (16 godz.)


Przegld standardw i metodyk stosowanych w zarzdzaniu projektami IT (8 godz.)
Przygotowanie do rozpoczcia projektu (8 godz.)
Planowanie w projekcie informatycznym (16 godz.)

ORGANIZACJA I ZARZDZANIE
PROJEKTEM OD FAZY
PLANOWANIA DO ZAKOCZENIA
(72 godz.)

Organizacja pracy i procesy wykonawcze w projekcie IT (16 godz.)


Zarzdzanie ryzykiem w projekcie (16 godz.)
Zarzdzanie zmian w projekcie informatycznym (8 godz.)
Monitoring, kontrola i zamknicie projektu informatycznego (16 godz.)
Projektowe aspekty informatyki w organizacji (12 godz.)

ZAGADNIENIA ROZSZERZONE
(44 godz.)

Metody zwinne w przedsiwziciach informatycznych (16 godz.)


Zarzdzanie zespoem (8 godz.)
Przywdztwo w zarzdzaniu projektem informatycznym (8 godz.)

PRAKTYKA ZARZDZANIA
PROJEKTEM WARSZTATY
(20 godz.)

W ramach warsztatw suchacze prowadzi bd projekt IT poprzez wszystkie fazy cyklu ycia projektu, w trakcie trwania caego
studium, przy wsparciu opiekuna:
wykorzystanie narzdzi wsparcia (MS Project) przez cay okres trwania projektu
zespoy 4-5 osobowe realizujce projekt informatyczny
rotacyjna rola kierownika projektu w zespole
symulacja zmiennych warunkw projektowych (np. ryzyka, wymuszona zmiana zakresu)
Unikalnym aspektem warsztatu jest symulacja rzeczywistego otoczenia biznesowego, zmuszajca uczestnikw do aktywnego
podejmowania decyzji z wykorzystaniem nabytych umiejtnoci, a prowadzony projekt i podjte akcje s podstaw
do przygotowania pracy dyplomowej.

KONSULTACJE
(8 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Indywidualne konsultacje z prowadzcymi


Przygotowanie projektu

9 MIESICY NAUKI

188 GODZIN

10 ZJAZDW

Program stworzony przy udziale Project Management Institute (PMI) Poland Chapter zgodnie z uznanymi globalnymi
standardami w zakresie zarzdzania projektami.

54

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Partner programu:

Zarzdzanie

Zarzdzanie sieci detaliczn


Zarzdzanie sieci detaliczn to kierunek studiw podyplomowych, ktry jest
odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na wysokiej klasy specjalistw.
Program studiw ukierunkowany jest na rozwj kompetencji w zakresie
koordynowania sieci sprzeday.

W zarzdzaniu sieci sprzeday moc moliwoci buduj ekspercka wiedza


i strategiczne dziaanie w czasie. Efektywny koordynator potrafi kontrolowa tempo
i kierunki rozwoju sieci, monitorowa koszty i trafnie prognozowa wyniki. Suchaczom
studiw podyplomowych oferujemy eksperckie know-how, jak efektywnie rozwija
i zarzdza sieci wasn czy franczyzow w konkurencyjnych i dynamicznych
warunkach rynkowych.
Katarzyna Drkowska
opiekun kierunku, trener biznesu, wacicielka firmy szkoleniowej
i konsultingowej Upgrowth

PROGRAM
SIECIOWE STANDARDY
SPRZEDAOWE
(24 godz.)
KOMUNIKACJA MENEDERSKA
(24 godz.)

Standard obsugi klienta detalicznego


Techniki sprzeday i rekomendacji
Efektywne wdraanie standardw sprzedaowych
Budowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie zrnicowanych zespow stacjonarnych si sprzeday
Efektywne systemy motywacyjne
Narzdzia marketingu sieciowego
Strategie i konwencje sieciowe, podrcznik operacyjny
Marketing detaliczny w praktyce
Merchandising sieciowy i zarzdzanie ekspozycj

ZARZDZANIE SIECI W PRAKTYCE


(64 godz.)

Polityka asortymentowa i kategoryzacja detaliczna


Pricing sieciowa polityka cenowa
Marka wasna
Zarzdzanie stockiem efektywna rotacja zapasw
Zarzdzanie zakupami
Analiza kluczowych wskanikw ekonomicznych

ANALITYKA SPRZEDAOWA
(16 godz.)

Prognozowanie sprzeday i planowanie celw sprzeday


Podstawowe narzdzia w analityce biznesowej

PRZEGLD MODELI BIZNESOWYCH


(8 godz.)
EKSPANSJA SIECIOWA
(16 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Sieci non food i maopowierzchniowe


Sieci wasne i franczyzowe
Audyt potencjau miejsca i nowych lokalizacji
Strategia ekspansji, negocjacje z centrami wielkopowierzchniowymi
Przygotowanie projektu
Rozwizanie zadania typu case study

9 MIESICY NAUKI

162 GODZINY

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

55

B
C

Administracja
kierunki
pedagogiczne
i bezpieczestwo

Kade dziecko przychodzi na wiat z ogromnym potencjaem. Kade dziecko jest na swj sposb utalentowane.
Dlatego wspczesna szkoa powinna zagwarantowa mu moliwoci do rozwijania tych wyjtkowych
uzdolnie tak, aby ksztaci osoby, ktre pniej bd umiejtnie planowa swoje ycie i wpywa pozytywnie
na ycie innych. Aby zmieni polsk szko potrzebujemy kompetentnych nauczycieli. Pasjonatw, ktrzy
wyposaeni w odpowiedni wiedz i umiejtnoci zapocztkuj proces zmian. Pozytywne zmiany w edukacji
wymagaj zmiany mentalnej. Akademia wspczesnej owiaty pokazuje jak w praktyce zmieni nie tylko
mylenie o edukacji, ale i j sam.
dr Magdalena Zubiel-Kasprowicz
opiekun kierunku, wykadowca WSB, Prodziekan WSB w Bydgoszczy

Pedagogika

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Pedagogika

Partner programu:

Akademia lidera w owiacie


Akademia lidera w owiacie wyposaa absolwenta w wiedz i umiejtnoci, bez ktrych
trudno sprosta zmieniajcemu si rynkowi edukacji. Lider w owiacie cechuje si
kreatywnoci i wraliwoci na rnego rodzaju problemy edukacyjne i spoeczne.
To osoba, ktra potrafi sprecyzowa owe problemy, nazwa je i rozwiza.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich poszukujcych i kreatywnych


nauczycieli, dla ktrych wane s osignicia wychowankw zgodnie
z przesaniem: sukces ucznia sukcesem nauczyciela. Skuteczno nauczyciela to
takie wspieranie ucznia w jego rozwoju, motywowanie, rozwijanie zainteresowa
i pasji, by osign on rzeczywisty sukces. Aby sprosta temu zadaniu, naley
nieustannie poszukiwa nowych inspiracji.

Mariola Cyganek
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

PROGRAM
KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE
(60 godz.)

Strategie skutecznej komunikacji


Efektywne suchanie i efektywne formuowanie komunikatw
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Emocje w komunikacji interpersonalnej
Bariery i blokady w komunikacji
Wywieranie wpywu

TRENING TECHNIK PRZYWDCZYCH


(50 godz.)

Role zespoowe
Budowanie zespou
Rozwizywanie konfliktw
Negocjacje i mediacje jako metody rozwizywania konfliktw
Style przywdztwa w praktyce
Kreowanie wizerunku
Mentoring w liderstwie

ROZWJ OSOBISTY I ZAWODOWY


(30 godz.)

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OWIACIE


(40 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Psychologiczne aspekty motywacji


Techniki motywacyjne
Inteligencja emocjonalna
Samoregulacja i samowiadomo zawodowa
Wyznaczanie i realizacja celw
Zarzdzanie zmian
Zarzdzanie komunikacj w projekcie
Zarzdzanie czasem w projekcie
Zarzdzanie jakoci w projekcie
Zarzdzanie ryzykiem w projekcie
Kreatywno i wizjonerstwo w zarzdzaniu projektami
Test + case study

9 MIESICY NAUKI

180 GODZIN

10 ZJAZDW

Program kierunku studiw podyplomowych uzyska pozytywn opini KPCEN.


Lider w owiacie wykazuje si innowacyjnoci w podejciu do rynku edukacji. Jest przy tym otwarty na zmiany, ktre potrafi
wdraa sprawnie i skutecznie. Absolwent studiw podyplomowych w owiacie cechuje si charyzm, jest osob dojrza
emocjonalnie, wiadom wasnych kompetencji w zakresie budowania zespou i kierowania nim. Program studiw zosta
skonstruowany w taki sposb, aby suchacz wyposaony zosta w umiejtnoci skutecznej komunikacji, aby mg skutecznie
porozumiewa si w rnych rodowiskach spoecznych i zawodowych. Dziaaniu lidera w owiacie przywiecaj zawsze plan,
cel i misja.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

57

B
C

Administracja
kierunki
pedagogiczne
i bezpieczestwo

Pedagogika

Akademia skutecznego nauczyciela

Partner programu:

Studia podyplomowe akademia skutecznego nauczyciela maj na celu wyposay


nauczycieli w kompetencje mikkie oraz niezbdn wiedz metodyczn. Program studiw
zosta tak skonstruowany, aby jego absolwenci mogli sprosta wymaganiom zmieniajcej
si edukacji.

Tutaj znajduj inspiracj do rozwoju i doskonalenia wasnych umiejtnoci.


Szczeglnie podoba mi si to, e zajcia prowadzone s w formie warsztatw
i wicze. Duo wicej tu praktyki ni teorii.

Dorota Radulska
suchaczka WSB

PROGRAM
KOMPETENCJE
PSYCHOLOGICZNE
I KOMUNIKACYJNE
(70 godz.)

PLANOWANIE
ROZWOJU ZAWODOWEGO
I OSOBISTEGO
(20 godz.)

MENTORING
I TUTORING W EDUKACJI
SPERSONALIZOWANEJ
(60 godz.)

Komunikacja:
Strategie skutecznej komunikacji Efektywne suchanie i efektywne formuowanie komunikatw
Komunikacja werbalna i niewerbalna Emocje w komunikacji interpersonalnej
Bariery i blokady w komunikacji Wywieranie wpywu
Budowanie relacji:
Role zespoowe Budowanie zespou Rozwizywanie konfliktw
Negocjacje i mediacje jako metody rozwizywania konfliktw
Psychologiczne aspekty zaangaowania i motywacji
Psychologia wyznaczania celw
Psychologia zmiany
Budowanie samowiadomoci zawodowej
Etyka zawodu nauczyciela
Strategie autoprezentacji:
- wystpowanie publiczne - dress code
- techniki zarzdzania stresem - emisja gosu - narzdzia prezentacyjne
Podstawy mentoringu
- teoria mentoringu
- co moe da mentoring / studium przypadku
- budowanie relacji mentorskiej z modszym nauczycielem
- planowanie procesu mentorskiego
- ewaluacja programu mentorskiego
Podstawy tutoringu
- teoria tutoringu
- co moe da tutoring / studium przypadku
- budowanie relacji tutorskiej na linii nauczyciel ucze
- planowanie procesu tutorskiego
- ewaluacja programu tutorskiego
Narzdzia coachingowe w edukacji spersonalizowanej
- podstawy coachingu w edukacji
- odkrywanie i rozwijanie talentw

NOWA PEDAGOGIKA
(30 godz.)

Podstawy neurodydaktyki:
- nauczanie i uczenie si przyjazne mzgowi - podstawy neuroanatomii funkcjonalnej
- neuroplastyczno - dobre praktyki / przykady wdroenia zasad neurodydaktyki na lekcjach
Nauczanie hybrydowe:
- ucze i nauczyciel w przestrzeni wirtualnej - platforma e-learningowa w nauczania hybrydowym
Rola emocji i wyobrani w praktyce dydaktycznej
Teoria wielorakich inteligencji
Psychologia pozytywna w edukacji i w wychowaniu

FORMA ZALICZENIA

Test + case study

9 MIESICY NAUKI
Program kierunku studiw podyplomowych uzyska pozytywn opini KPCEN.

58

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

180 GODZIN

10 ZJAZDW

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Pedagogika

Partner programu:

E-nauczyciel nowoczesne
technologie w edukacji
Studia te skierowane s do edukatorw rozumiejcych konieczno cigego dostosowywania
narzdzi i doskonalenia si w zakresie nowych metod nauczania. To solidna dawka
wiedzy i umiejtnoci praktycznych z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych i wizualizacji informacji.

Dostp do komputera i internetu jest dzi standardem. Otoczenie, w jakim funkcjonuje


wspczesny nauczyciel, stwarza ogromne moliwoci co do sposobw przekazywania
wiedzy. Program tych studiw pozwala na opanowanie warsztatu umoliwiajcego
tworzenie nowoczesnych, multimedialnych materiaw dydaktycznych i wykorzystanie
ich w programach nauczania.

Marcin Czyuk
wykadowca WSB

PROGRAM
MEDIA W EDUKACJI.
CYBERKULTURA. CYBERPATOLOGIE
(12 godz.)
ANIMACJA JAKO REKLAMA
I WIZYTWKA EDUKACYJNA
(20 godz.)
WIDEO W EDUKACJI I DZIAANIACH
SPOECZNYCH
(20 godz.)
APLIKACJE I NARZDZIA
INTERNETOWE PRZYDATNE
W PRACY DYDAKTYCZNEJ
(20 godz.)
GRAFIKA MENEDERSKOPREZENTACYJNA
(12 godz.)

Media i ich ewolucja (prasa, radio, telewizja, gry, internet, social media)
Komunikowanie spoeczne Spoeczestwo informacyjne
Kultura i trendy XXI wieku Cyberpatologie (m.in. uzalenienie od internetu, cyberprzemoc)
Wstp do animacji (historia, rodzaje) Animacja poklatkowa charakterystyka i wykonanie
Animacja 2D (dwuwymiarowa) Tworzenie animowanego logo jako multimedialnej wizytwki
Wykorzystanie poznanych technik w tworzeniu reklamy dziaa edukacyjnych, np. projektu szkolnego
Film w edukacji Film w kampaniach i dziaaniach spoecznych
Techniczne podstawy realizowania filmw, bezpatne narzdzia do edycji materiaw filmowych
Samodzielne stworzenie spotu filmowego
Narzdzia przydatne w zarzdzaniu projektami Aplikacje do jednoczesnej pracy zespoowej
Prowadzenie klasowego bloga Wirtualne zwiedzanie
Kana klasowy na YouTube
Wpyw audytorium i rodowiska na projektowanie prezentacji Tworzenie i modyfikacja szablonu oraz motywu
Formatowanie ksztatw, obrazw i zdj Modyfikacja i formatowanie wykresw
Praca z plikami filmowymi i dwikowymi Zarzdzanie prezentacj

METODA WEBQUEST W EDUKACJI


(12 godz.)

Efektywne korzystanie z internetu jako rda informacji Wprowadzenie do metody webquest


Typy zada odpowiednie dla webquestw rda i organizacja procesu realizacji webquestu Ewaluacja projektu

E-LEARNING I BLENDED LEARNING


W EDUKACJI
(26 godz.)

Opis dokumentw regulujcych problemy e-learningu


Charakterystyka wybranych funkcjonalnoci oprogramowania do tworzenia e-zasobw Tworzenie quizw
Opis wybranych funkcjonalnoci platformy e-learningowej Prezentacja funkcjonalnoci platformy WiZiQ
Techniki szybkiego tworzenia zasobw multimedialnych z wykorzystaniem prezentacji PPTX
Generowanie QR kodw do utworzonych zasobw multimedialnych

TECHNOLOGIE INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNE DLA


NIEPENOSPRAWNYCH
I UCZNIW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
(10 godz.)
TWORZENIE GIER W EDUKACJI
(30 godz.)

Typy niepenosprawnoci oraz ich wpyw na moliwo pracy z nowymi technologiami


Wykorzystanie wbudowanych w systemy operacyjne funkcji uatwie dostpu
Aplikacje gonomwice Udogodnienia dla osb z ograniczeniami motorycznymi
Narzdzia typu notatnik brajlowski i linijka brajlowska
Aplikacje i gry dla osb niepenosprawnych
Aplikacje i gry dla uczniw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Rodzaje gier na rynku. Ktre z nich nios zagroenie? Gatunek gry i jego wpyw na odbiorc
Co powinna zawiera dobra gra edukacyjna? Projektowanie pierwszej gry
Podsumowanie i wycignicie wnioskw z aplikacji zrobionych przez uczestnikw

MYLENIE WIZUALNE W EDUKACJI


(20 godz.)

Nauka i psychologia w obronie skutecznoci mylenia wizualnego


Tworzenie zaj przyjaznych wizualizacji
Filmy i prezentacje rysunkowe
Sketchnoting, czyli tworzenie notatek rysunkowych
Jak rysowa, korzystajc z nieskoczonego potencjau internetu

PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT


(10 godz.)

Stworzenie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem wiedzy i narzdzi zdobytych w czasie studiw

FORMA ZALICZENIA

Indywidualna lub grupowa w czasie kadych z zaj (wykonywanie wicze praktycznych)

9 MIESICY NAUKI

192 GODZINY

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

59

B
C

Administracja
kierunki
pedagogiczne
i bezpieczestwo

Pedagogika

Logopedia (4 semestry)
Studia przeznaczone s dla nauczycieli, psychologw, pedagogw, osb z wyksztaceniem medycznym oraz osb
z przygotowaniem pedagogicznym zainteresowanych zdobyciem uprawnie do wykonywania zawodu logopedy.

Studia stanowi ofert edukacyjn dla osb chccych zdoby uprawnienia


do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkoach, szkoach specjalnych,
poradniach pedagogiczno-psychologicznych, gabinetach logopedycznych, szpitalach
i przychodniach specjalistycznych, a take placwkach opiekuczo-wychowawczych.

PROGRAM
BLOK PEDAGOGICZNOPSYCHOLOGICZNY
(85 godz.)

BLOK LINGWISTYCZNY (40 godz.)

BLOK MEDYCZNY
(64 godz.)

BLOK LOGOPEDYCZNY
(316 godz.)

Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka (20 godz.)


Podstawy psychoterapii rodzin i psychoterapii grupowej (15 godz.)
Zaburzenia emocjonalne u dzieci (15 godz.)
Rozwj sprawnoci komunikacyjnych dziecka (10 godz.)
Glottodydaktyka (15 godz.)
Komunikacja alternatywna (10 godz.)
Fonetyka jzyka polskiego i komunikacja jzykowa (40 godz.)
Audiologia (12 godz.)
Anatomia i patologia narzdw: gosu, mowy i suchu (22 godz.)
Psychiatria i neurologia dziecica (20 godz.)
Ortodoncja (10 godz.)
Emisja i higiena gosu (30 godz.)
Neurologopedia (24 godz.)
Diagnoza i terapia jkania (40 godz.)
Oligofrenologopedia (26 godz.)
Surdologopedia (20 godz.)
Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna (40 godz.)
Metodyka i warsztat pracy logopedy (20 godz.)
Wczesne wspomaganie logopedyczne (25 godz.)
Drama w logopedii i wystpienia publiczne (10 godz.)
Arteterapia w logopedii (10 godz.)
Logorytmika (10 godz.)
Multimedialne programy logopedyczne w diagnostyce i terapii (6 godz.)
Diagnostyka w logopedii (15 godz.)
Seminarium logopedyczne (40 godz.)

PRAKTYKI (100 godz.)


FORMA ZALICZENIA

Test z wybranych zagadnie programowych


Praca kocowa (case study)

20 MIESICY NAUKI

605 GODZIN

32 ZJAZDY

Dodatkowe warunki przyjcia na studia:


wyksztacenie wysze magisterskie pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, filologiczne
rozmowa kwalifikacyjna (powinny przystpowa do nich osoby bez zaburze mowy i gosu oraz wad suchu)
zawiadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskaza do wykonywania zawodu logopedy.

60

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Pedagogika

Partner programu:

Neurodydaktyka
Oferta studiw podyplomowych skierowana jest do nauczycieli kadego szczebla
edukacji dzieci i modziey, pedagogw i psychologw, jak i do absolwentw studiw
magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Neurodydaktyka to dziedzina interdyscyplinarna czca elementy neurobiologii,


neuroanatomii, neuropsychologii i dydaktyki. Poczenie procesu dydaktycznego
z dotychczasow wiedz o mzgu daje nowe, o wiele szersze od dotychczasowych
moliwoci w praktyce edukacyjnej. Przede wszystkim umoliwia wykorzystanie
potencjau uczniw, bazujc na naturalnych mechanizmach neuronalnych, co
przyczynia si do poprawy efektywnoci nauki.

dr Dorota Ackermann-Szulgit
wykadowca WSB, neuropsycholog

PROGRAM
Podstawy neuropsychologii (8 godz.)
Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mzgu (8 godz.)
Wprowadzenie do teorii umysu (8 godz.)
ELEMENTY NEUROPSYCHOLOGII
(52 godz.)

Neuropsychologia humoru (6 godz.)


Neuronalne podstawy empatii (6 godz.)
Wprowadzenie do neurodydaktyki (12 godz.)
Pe w neuropsychologii (4 godz.)
Nauczanie i uczenie si przyjazne mzgowi (12 godz.)
Projektowanie i prowadzenie zaj wykorzystujcych potencja ucznia (16 godz.)

NEUROMETODYKA
(52 godz.)

Uczenie zgodne z indywidualnym stylem uczenia si (8 godz.)


Psychologia osigni szkolnych uczniw (8 godz.)
Uczenie si i rozwj poprzez nauczanie (8 godz.)
Inteligencje wielorakie (12 godz.)
Nauczanie polisensoryczne (12 godz.)

WARSZTATY METODYCZNE
(68 godz.)

Elementy pracy rewalidacyjnej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (16 godz.)


Elementy tutoringu i mentoringu dla nauczycieli (16 godz.)
Warsztaty kreatywnoci (12 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Test z wybranych zagadnie programowych oraz studium przypadku

9 MIESICY NAUKI

172 GODZINY

10 ZJAZDW

W ramach studiw podyplomowych suchacze poznaj tajniki skutecznego projektowania i prowadzenia zaj w taki sposb,
aby lekcje w szkole mogy wypeni misj rozwijania mzgu i wykorzystania potencjau ucznia.
Uczestnicy dowiedz si, w jaki sposb pobudzi ucznia do mylenia, jak go zmotywowa i poprowadzi do jasno wytyczonego
celu. Ponadto suchacze wzbogac swj warsztat o efektywne i nowatorskie metody pracy z uczniem, ktre uwzgldniaj
techniki pracy oparte na nauczaniu polisensorycznym czy teorii inteligencji wielorakich.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

61

B
C

Administracja
kierunki
pedagogiczne
i bezpieczestwo

Partner programu:

Pedagogika

Oligofrenopedagogika edukacja
i rehabilitacja osb z niepenosprawnoci intelektualn
(2 semestry)
Studia przygotowuj suchaczy do pracy z dziemi i modzie niepenosprawn intelektualnie we wszystkich typach szk i placwkach owiatowych. Program studiw jest zgodny
z Rozporzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardw ksztacenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dziecko z niepenosprawnoci intelektualn i jego rewalidacja to sprawy, ktre


dotycz nie tylko szk specjalnych. W kadej szkole oglnodostpnej ucz si dzieci
o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Studia te umoliwiaj zatem zdobycie
dodatkowych kwalifikacji do pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziemi i modzie
niepenosprawn umysowo.

Agnieszka Muzyczyszyn
opiekun kierunku, wykadowca WSB, pedagog oraz trener rozwoju osobistego,
wacicielka firmy doradczo-szkoleniowej Explico

PROGRAM
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii (24 godz.)
Podstawy pedagogiki specjalnej (24 godz.)
Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka (8 godz.)
PRZYGOTOWANIE
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNE SPECJALNE
(141 godz.)

Podstawowe regulacje prawne wobec osb z niepenosprawnoci intelektualn (5 godz.)


Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepenosprawnoci (32 godz.)
Psychologiczne podstawy rehabilitacji osb z niepenosprawnoci intelektualn (8 godz.)
Postawy spoeczne wobec osb z niepenosprawnoci intelektualn (8 godz.)
Edukacja i rehabilitacja osb z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim (16 godz.)
Edukacja i rehabilitacja osb z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym, znacznym i gbokim (16 godz.)
Dydaktyka specjalna (32 godz.)
Diagnoza i terapia w pracy z dziemi i modzie (16 godz.)
Technologie informacyjne w pracy z osobami niepenosprawnymi intelektualnie (8 godz.)

DYDAKTYKA SPECJALNA
(92 godz.)

Edukacja seksualna osb z niepenosprawnoci intelektualn (4 godz.)


Wybrane elementy arteterapii i muzykoterapii w pracy z niepenosprawnymi intelektualnie (8 godz.)
Mylenie wizualne w pracy pedagoga specjalnego (8 godz.)
Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej (8 godz.)
Gry i zabawy ruchowe w terapii dzieci niepenosprawnych umysowo ( 8 godz.)

INDYWIDUALNE KOMPETENCJE
ZAWODOWE NAUCZYCIELA
(152 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Umiejtnoci osobiste i zawodowe w pracy wspczesnego nauczyciela (16 godz.)


Konsultacje przedegzaminacyjne (16 godz.)
Praktyka zawodowa (120 godz.).
Test z wybranych zagadnie oraz case study.

10 MIESICY NAUKI

385 GODZIN

15 ZJAZDW

Absolwenci studiw uzyskaj kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkoach integracyjnych
i specjalnych, a take w specjalnych orodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele pracujcy w szkoach oglnodostpnych
zdobd dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zaj rewalidacyjnych. Korzyci nadrzdn jest zdobycie umiejtnoci
praktycznych, gdy zajcia prowadzone s metodami interaktywnymi w formie warsztatw, a wykady s wsparciem
metodologicznym.
Studia przeznaczone s dla nauczycieli posiadajcych przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadajcych kwalifikacji do pracy
z dziemi i modzie niepenosprawn intelektualnie.
Wymagane od kandydata: ukoczone co najmniej studia wysze pierwszego stopnia, przygotowanie pedagogiczne.

62

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Nieustanne zmiany w systemie owiaty wymagaj od dyrektorw placwek


owiatowych i osb zarzdzajcych owiat ogromnej wiedzy z zakresu prawa
owiatowego, praktycznych umiejtnoci menederskich, radzenia sobie z niem
demograficznym, a jednoczenie zapewniania wysokiej jakoci usug edukacyjnych.
Nasze studia gwarantuj nabycie tych wszystkich kompetencji.

Pedagogika

Partner programu:

Organizacja i zarzdzanie owiat

Polska

WSB jako jedyna uczelnia w regionie zaprojektowaa kierunek studiw, ktry w stu
procentach wpisuje si w moje oczekiwania, gdy interesowa mnie gwnie aspekt
biznesowy. Zajcia prowadzone s w formie warsztatw, ktre najlepiej pomagaj
przyswaja wiedz, angauj i integruj uczestnikw. Na co dzie pracuj jako rekruter
oraz trener w jednej z toruskich firm. Dodatkowo udzielam si spoecznie od 2010
roku jestem radn w gminie ysomice. Wsppracuj take z Fundacj Ziemia Gotyku.

Katarzyna Bdek-Mikoajczyk
absolwentka WSB

PROGRAM
PODSTAWY ZARZDZANIA
(6 godz.)
ZARZDZANIE JAKOCI
(16 godz.)
PSYCHOLOGIA ZARZDZANIA
(14 godz.)
PRAWO OWIATOWE
(11 godz.)

Klasyczna i behawioralna teoria zarzdzania (3 godz.)


Zarzdzanie strategiczne (3 godz.)
Wymagania jakociowe w owiacie (4 godz.) Systemy oceny jakoci w ksztacenia w Polsce i UE (4 godz.)
Wymagania systemu zarzdzania jakoci w owiacie (8 godz.)
ISO 9001:2008 ISO 29990:2010
Komunikacja w organizacji (5 godz.) Budowanie zespou i kierowanie nim (5 godz.)
Zarzdzanie konfliktem (4 godz.)
Prawo w owiacie ustawy i akty wykonawcze (4 godz.)
Tworzenie prawa wewntrzszkolnego: statut, uchway rady pedagogicznej, regulaminy wewntrzne (7 godz.)

ZARZDZANIE FINANSAMI
PUBLICZNYMI (9 godz.)

Plany finansowe i dyscyplina finansowa (3 godz.)


Gospodarka budetowa i poza budetem (3 godz.) Zamwienia publiczne (3 godz.)

POLITYKA KADROWA
W PLACWCE OWIATOWEJ
(8 godz.)

Prawo pracy dla nauczycieli (2 godz.)


Nawizywanie i rozwizywanie stosunku pracy (3 godz.)
Ruch kadrowy (3 godz.)

KONTROLA ZARZDCZA
W PLACWCE OWIATOWEJ
(5 godz.)

Obowizki i odpowiedzialno dyrektora (2 godz.)


Identyfikacja ryzyka w placwce (2 godz.)
Budowanie systemu kontroli zarzdczej (1 godz.)

NADZR PEDAGOGICZNY
(16 godz.)
EWALUACJA ZEWNTRZNA
I WEWNTRZNA W PLACWCE
OWIATOWEJ (16 godz.)
ORGANIZACJA PRACY
DYDAKTYCZNEJ (9 godz.)
PRACA WYCHOWAWCZA
I POMOC PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA
(10 godz.)
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE
(6 godz.)
WSPPRACA ZE RODOWISKIEM
(16 godz.)
E-MARKETING W OWIACIE
(10 godz.)
BHP W PLACWCE OWIATOWEJ
(8 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Koncepcja pracy szkoy (2 godz.) Szkolne plany nauczania (2 godz.) Organizacja pracy rady pedagogicznej (3 godz.)
Kontrole wewntrzne (3 godz.) Ocena pracy nauczyciela (3 godz.) Awans zawodowy nauczycieli i dyrektora (3 godz.)
Projekty ewaluacyjne (5 godz.)
Narzdzia ewaluacji (6 godz.)
Analizy wynikw i raporty ewaluacyjne (5 godz.)
Podstawa programowa i programy nauczania (3 godz.)
Ocenianie wewntrzne ( 3 godz.) Obserwacje zaj (3 godz.)
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (3 godz.)
Wsppraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami (2 godz.)
Problemy wychowawcze i ich rozwizywanie (3 godz.)
Wsppraca z rodzicami (2 godz.)
Rodzaje programw moliwych do realizacji w szkole (2 godz.)
Pisanie projektw (4 godz.)
Budowanie pozytywnego wizerunku (6 godz.)
Partnerzy szkoy w rodowisku (4 godz.)
Wsppraca z mediami ( 6 godz.)
Wprowadzenie do marketingu (2 godz.)
Narzdzia e-marketingu (8 godz.)
Bezpieczestwo w szkole (3 godz.)
Bezpieczestwo na wycieczkach (2 godz.) Wypadki w szkole (3 godz.)
Przygotowanie projektu ewaluacyjnego w ramach moduu Ewaluacja zewntrzna i wewntrzna w placwce owiatowej (5 godz.)
Przygotowanie projektu dziaa promocyjnych w ramach moduu Wsppraca ze rodowiskiem (5 godz.)
Test z wybranych zagadnie programowych
Opracowanie koncepcji kierowania placwk owiatow

8 MIESICY NAUKI

170 GODZIN

10 ZJAZDW

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

63

B
C

Administracja
kierunki
pedagogiczne
i bezpieczestwo

Partner programu:

Pedagogika

Prolaktyka uzalenie
i promocja zdrowia
Studia przygotowuj do pracy w dziedzinie profilaktyki spoecznej oraz promocji zdrowia
w szkoach, placwkach opiekuczo-wychowawczych, bursach, organizacjach pozarzdowych
i wszelkich instytucjach pomocowych. Absolwent zdobywa gruntown wiedz teoretyczn
i praktyczn w zakresie m.in. diagnozy i pomocy osobom uzalenionym i ich rodzinom.

We wspczesnym wiecie mody czowiek naraony jest na dziaanie wielu


destrukcyjnych czynnikw. Problematyka zaj w ramach proponowanych Pastwu
studiw pokazuje holistyczne podejcie do tematyki zdrowia, wyposaajc
absolwentw midzy innymi w praktyczne umiejtnoci z zakresu interwencji
profilaktycznej oraz dialogu motywujcego, ktre s podstaw skutecznej pracy
z uczniem uwikanym w uzalenienia.
dr Magdalena J. Cyrkla
opiekun kierunku, wykadowca WSB, certyfikowany trener warsztatw umiejtnoci
psychospoecznych, terapeuta, coach zdrowia

PROGRAM
TRENING INTERPERSONALNY
I INTRAPSYCHICZNY
W PROFILAKTYCE UZALENIE
(20 godz.)
TYPOLOGIA I DIAGNOZA
UZALENIE. PSYCHOFIZYCZNE
I SPOECZNE SKUTKI UZALENIE
(20 godz.)

PROFILAKTYKA UZALENIE
POZIOMY, FORMY,
PROJEKTOWANIE PROGRAMW
(42 godz.)

PROMOCJA ZDROWIA
I EDUKACJA ZDROWOTNA
(20 godz.)

Psychologia komunikacji midzyludzkiej a uzalenienia (2 godz.)


Asertywno jako fundament zdrowych relacji interpersonalnych (4 godz.)
Aktywne suchanie i udzielanie informacji zwrotnej w pracy z uczniem (2 godz.)
Emocje i uczucia w przekazie komunikacyjnym (4 godz.) Poczucie wasnej wartoci a uzalenienie (4 godz.)
Typy osobowoci a style komunikacji i sposoby reagowania na komunikaty (4 godz.)
Charakterystyka legalnych i nielegalnych narkotykw, np. alkoholu, marihuany, amfetaminy, heroiny, oraz ich wpywu na
organizm ucznia i czowieka dorosego (6 godz.)
Dopalacze fakty i mity (2 godz.) Uzalenienia behawioralne (m.in. siecioholizm, seksoholizm, tanoreksja, pracoholizm) (4 godz.)
Nowe trendy w narkomanii XXI wieku (2 godz.) Syndrom wspuzalenienia (2 godz.)
Prawne aspekty dotyczce handlu, zaywania i produkowania narkotykw (2 godz.) Terapia uzalenie (2 godz.)
Poziomy profilaktyki i dobr sposobw pracy profilaktycznej (4 godz.)
Instytucje nadzorujce polityk antynarkotykow (2 godz.) Metoda projektw w dziaaniach prozdrowotnych (4 godz.)
Konstruowanie programw profilaktycznych (12 godz.) Kampanie profilaktyczne (4 godz.)
Metoda modzieowej edukacji rwieniczej w profilaktyce uzalenie i promocji zdrowia (4 godz.)
Biblioterapia w profilaktyce uzalenie i promocji zdrowia (6 godz.)
Techniki arteterapeutyczne w dziaaniach profilaktycznych (6 godz.)
Cechy rozwoju dziecka w okresie adolescencyjnym (2 godz.)
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna a profilaktyka uzalenie (2 godz.)
Polityka zdrowotna Polski, WHO i Unii Europejskiej (2 godz.) Diagnoza zachowa zdrowotnych modziey (6 godz.)
Zdrowe odywianie oraz aktywno fizyczna ucznia (6 godz.) Zaburzenia odywiania u uczniw (anoreksja, bulimia itp.) (2 godz.)

DZIAANIA
INTERWENCYJNO-WSPIERAJCE
(18 godz.)

Rodzaje interwencji w pracy z uczniem (2 godz.)


Interwencja szkolna wobec uczniw uywajcych substancji psychoaktywnych (4 godz.)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom (2 godz.) Dialog motywujcy (6 godz.) Formy wsppracy z rodzicami (4 godz.)

WYBRANE ZAGADNIENIA
PRACY RESOCJALIZACYJNEJ
I OPIEKUCZO-WYCHOWAWCZEJ
(12 godz.)

Elementy pedagogiki resocjalizacyjnej (4 godz.)


Praca z uczniami niedostosowanymi i zagroonymi niedostosowaniem spoecznym (6 godz.)
Wsppraca nauczyciela z rodzin dysfunkcyjn (2 godz.)

PRZEMOC A UZALENIENIA
(10 godz.)

Przemoc i agresja w szkole i nie tylko rodzaje, charakterystyka, aspekty prawne (4 godz.)
Pomoc ofiarom przemocy (4 godz.) Profilaktyka zachowa przemocowych (2 godz.)

TRENING KREATYWNEGO
ROZWIZYWANIA KONFLIKTW
(20 godz.)

Elementy psychologii i fizjologii stresu (4 godz.) Elementy psychologii konfliktw (4 godz.)


Konstruktywne metody rozwizywania konfliktw (np. mediacje, negocjacje) (4 godz.)
Trening rozwoju kreatywnoci a sytuacje konfliktowe (8 godz.)

UZALENIENIA A INNE
RYZYKOWNE ZACHOWANIA
MODZIEY
(10 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA
PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Aktywno seksualna nastolatkw a uzalenienia i choroby przenoszone drog pciow (6 godz.)


Subkultury modzieowe (2 godz.)
Sekty i stosowane przez nich mechanizmy manipulacji (2 godz.)

Zaprojektowanie programu profilaktyki uzalenie lub pojmujcego zdrowy styl ycia


Test z wybranych zagadnie poruszanych w czasie zaj

9 MIESICY NAUKI

64

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

182 GODZINY

10 ZJAZDW

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Pedagogika

Partnerzy programu:

Przedsibiorczo dla nauczycieli


Celem studiw jest zdobycie penych kwalifikacji, niezbdnych do nauczania:
przedsibiorczoci oraz prowadzenia przedmiotw pokrewnych w szkoach
ponadgimnazjalnych oraz w gimnazjach. Ponadto celem studiw jest rozwijanie postawy
przedsibiorczej wrd suchaczy, w tym zwikszenie wiadomoci biznesowej.

Pracuj w szkole podstawowej jako nauczyciel kontraktowy (prowadz oddzia 0).


Teraz, kiedy po dwch latach pracy poznaam ycie i problemy szkoy od rodka,
doszam do przekonania o koniecznoci poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania
placwki owiatowej i jej problemw, zwizanych m.in. z finansowaniem. Niebagatelny
wpyw na wybr uczelni mia dogodny i szybki dojazd na zajcia w WSB, a take
niewygrowane czesne.

Danuta Wiwatowska
absolwentka WSB

PROGRAM
Dydaktyka przedmiotu. (8 godz.)
Neurodydaktyka drog do efektywnoci nauczyciela (8 godz.)
PRZEDMIOTY OGLNE
(80 godz.)

Metodyka organizacji pracy (32 godz.)


Technologia informacyjna w pracy nauczyciela przedsibiorczoci (16 godz.)
Emisja gosu (16 godz.)
Wybrane zagadnienia ekonomii (16 godz.)
Przedsibiorczo indywidualna (16 godz.)
Podstawowe zagadnienia prawa e-learning (16 godz.)
System podatkowy e-learning (16 godz.)

PRZEDMIOTY
SPECJALNOCIOWE
(176 godz.)

Kompetencje spoeczne (16 godz.)


Etyka w biznesie i etyka zawodowa (16 godz.)
Elementy rachunkowoci (16 godz.)
Podstawy finansw przedsibiorstw (16 godz.)
Planowanie kariery zawodowej doradztwo zawodowe (32 godz.)
Podstawy marketingu i PR (16 godz.)
Umiejtnoci osobiste i zawodowe w pracy wspczesnego nauczyciela (8 godz.)

INDYWIDUALNE KOMPETENCJE
ZAWODOWE NAUCZYCIELA
(40 godz.)

Trening interpersonalny nauczyciela (8 godz.)


Warsztat pracy z grup (8 godz.)
Wystpienia publiczne i autoprezentacja w pracy nauczyciela (16 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Konsultacje przedegzaminacyjne (8 godz. w formie e-learningu, 8 godz. konsultacji indywidualnych)


Test z wybranych zagadnie oraz case study

10 MIESICY NAUKI

312 GODZIN

15 ZJAZDW

Studia nadaj pene kwalifikacje pedagogiczne niezbdne do pracy w szkole oraz uprawnienia do podjcia zatrudnienia
w zawodzie nauczyciela przedsibiorczoci i pokrewnych w szkoach ponadgimnazjalnych i w gimnazjach. Ponadto celem
studium jest przekazanie suchaczom wiedzy niezbdnej w rozwijaniu postaw przedsibiorczych, w tym rozpoznawanie
moliwoci biznesowych, przekazanie wiedzy menederskiej niezbdnej do rozpoczcia i prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej, sporzdzania biznesplanw, zarzdzania firm.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

65

B
C

Administracja
kierunki
pedagogiczne
i bezpieczestwo

Partner programu:

Pedagogika

Studia pedagogiczne
dla nauczycieli (3 semestry)
Celem studiw jest zdobycie penych kwalifikacji pedagogicznych, niezbdnych do pracy
w szkole. Zdobyta wiedza pozwoli na profesjonalne przygotowanie i prowadzenie zaj
lekcyjnych z uwzgldnieniem nowoczesnych metod ksztacenia.

Wybraem po raz kolejny studia podyplomowe w WSB ze wzgldu na szeroki wybr


atrakcyjnych kierunkw. Atutami uczelni s doskonaa organizacja studiw, nowoczesne
zaplecze dydaktyczne oraz wysoko wykwalifikowana kadra. Studia w WSB s idealn
propozycj dla osb, ktre stawiaj na zdobycie nowych, profesjonalnych umiejtnoci
i rozwj swojej cieki zawodowej.

Zbigniew Niedojado
absolwent WSB

PROGRAM
Pedagogika oglna i wybrane zagadnienia teorii wychowania (32 godz.)
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNE ASPEKTY
PRACY NAUCZYCIELA
(96 godz.)

Psychologia oglna dla nauczycieli (16 godz.)


Psychologia rozwojowo-wychowawcza (16 godz.)
Problemy spoeczno-wychowawcze dzieci i modziey (16 godz.)
Wybrane zagadnienia prawa owiatowego dla nauczycieli (16 godz.)
Dydaktyka oglna (16 godz.)
Dydaktyka przedmiotu (16 godz.)
Neurodydaktyka drog do efektywnoci nauczyciela (8 godz.)

METODYKA
PRACY NAUCZYCIELA
(120 godz.)

Metodyka organizacji pracy (32 godz.)


Technologia informacyjna w pracy nauczyciela (8 godz.)
Emisja gosu (16 godz.)
System oceniania w szkole (8 godz.)
Mylenie wizualne dla nauczycieli (8 godz.)
Narzdzia coachingowe w pracy nauczyciela (8 godz.)
Umiejtnoci osobiste i zawodowe w pracy wspczesnego nauczyciela (8 godz.)
Trening interpersonalny nauczyciela (16 godz.)

INDYWIDUALNE KOMPETENCJE
ZAWODOWE NAUCZYCIELA
(206 godz.)

Warsztat pracy z grup (16 godz.)


Wystpienia publiczne i autoprezentacja w pracy nauczyciela (16 godz.)
Praktyka (150 godz.)
Obejmuje przygotowanie dokumentacji szkolnej, obserwacj zaj, a take ich przygotowywanie i prowadzenie suchacze maj
wwczas moliwo wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

FORMA ZALICZENIA

Seminarium dyplomowe (16 godz.)


Praca dyplomowa oraz co najmniej dwa projekty do wykonania

15 MIESICY NAUKI

438 GODZINY

15 ZJAZDW

Studia nadaj pene kwalifikacje pedagogiczne niezbdne do pracy w szkole oraz uprawnienia do podjcia zatrudnienia
w zawodzie nauczyciela, zarwno w szkoach, jak i w innych placwkach systemu owiaty.
Studia umoliwiaj zdobycie penych kwalifikacji pedagogicznych do pracy w szkole.

66

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

B
www.wsb.pl
Administracja i bezpieczestwo

Pedagogika

Terapia zajciowa dla nauczycieli


Celem studiw jest przekazanie wiedzy i umiejtnoci z zakresu rnorodnych form terapii
zajciowej osb niepenosprawnych oraz starszych, metodyki pracy terapeuty zajciowego,
a take zapoznanie z formami terapii m.in. przez sztuk, muzyk i taniec.

Wybraam WSB, poniewa ma szerok ofert kierunkw studiw podyplomowych.


Dodatkowo zachciy mnie zniki w czesnym. Najbardziej w WSB podoba mi si
podejcie do studenta, ktry jest szanowany i informowany o wszystkim (nawet
o tym, e wykadowca si spni).

Magorzata Michalkiewicz
absolwentka WSB

PROGRAM
Oligofrenopedagogika (15 godz.)
PRZEDMIOTY OGLNE
(35 godz.)

Podstawy prawne dotyczce organizacji warsztatw terapii zajciowej (10 godz.)


Pierwsza pomoc przedmedyczna (10 godz.)
Diagnoza funkcji poznawczych (10 godz.)
Konstruowanie indywidualnych planw terapii na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej (10 godz.)
Charakterystyka zaburze psychicznych osb z niepenosprawnoci intelektualn (10 godz.)
Zachowania trudne (obserwacja, diagnoza przyczyn, profilaktyka) (10 godz.)
Seksualno osb niepenosprawnych intelektualnie (10 godz.)

PRZEDMIOTY
SPECJALISTYCZNE
(135 godz.)

Proces i przebieg terapii zajciowej w wybranych pracowniach (10 godz.)


Terapia zajciowa podstawowe umiejtnoci (10 godz.)
Metody alternatywnej komunikacji (10 godz.)
Trudnoci motoryczne w zakresie duej i maej motoryki osb z niepenosprawnoci intelektualn (5 godz.)
Wydolno fizyczna osb z upoledzeniem umysowym moliwoci podejmowania pracy (5 godz.)
Ocena potencjau osoby z gbsz niepenosprawnoci intelektualn w zakresie moliwoci podjcia czynnoci uytecznych (10 godz.)
Wybrane formy terapii: arteterapia (terapia przez sztuk), muzykoterapia, ruch rozwijajcy Weroniki Shernorne (30 godz.)
Wspieranie i wsppraca z rodzin osoby z upoledzeniem umysowym (5 godz.)

INDYWIDUALNE
KOMPETENCJE
ZAWODOWE
NAUCZYCIELA
(92 lub 182 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Umiejtnoci osobiste i zawodowe w pracy wspczesnego nauczyciela (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja) (16 godz.)
Konsultacje przedegzaminacyjne (16 godz.)
Praktyka terapii zajciowej wizyta studyjna
Praktyka zawodowa (60 godz. dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostaych suchaczy 150 godz.)
Egzamin kocowy w formie testu oraz case study

10 MIESICY NAUKI

262 GODZINY

12 ZJAZDW

Suchacz po przebytym kursie zdobdzie wiedz, umiejtnoci i kompetencje spoeczne niezbdne w zawodzie terapeuty
zajciowego.
Niewtpliwym wyrnikiem s wizyty studyjne w orodkach partnerskich organizujcych terapi zajciow.
Przykadowe miejsca pracy po skoczonych studiach to: placwki owiatowe, warsztaty terapii zajciowej, domy i orodki
pomocy spoecznej, orodki rehabilitacyjne oraz orodki wczesnego wspomagania rozwoju.
Wykadowcami s nauczyciele i specjalici z wieloletnim dowiadczeniem pedagogicznym i praktycznym.

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

67

B
C

kierunki pedagogiczne

Pedagogika

Zarzdzanie projektami dla nauczycieli


Studia przygotuj nauczycieli oraz innych pracownikw sektora edukacyjno-rozwojowego do planowania, pisania
i realizacji projektw. Bd take praktycznym treningiem umiejtnoci z zakresu zarzdzania i motywowania
zespou projektowego, w tym take z wykorzystaniem aplikacji internetowych.

Uwielbiam podrowa. Co roku wyjedam w wakacje (byam m.in. na work & travel
w Stanach Zjednocznonych, a w zeszym roku w Wielkiej Brytanii). Nie lubi siedzie
w domu i bezproduktywnie traci czas. Dlatego oprcz studiw magisterskich wybraam
podyplomwk w WSB. Chc poszerzy swoje zainteresowania i przede wszystkim mc
w wikszym stopniu skorzysta z moliwoci, ktre oferuje rynek pracy.

Marta Piskor
suchaczka WSB

PROGRAM
WPROWADZENIE
DO ZARZDZANIA
(4 godz.)
PODSTAWY ZARZDZANIA
PROJEKTAMI
(10 godz.)

BUDOWANIE ZESPOU I KOMUNIKACJA


MIDZY JEGO CZONKAMI. SKUTECZNE
MOTYWOWANIE
(24 godz.)

Pojcie zarzdzania, podstawowe definicje i modele organizacji


Koncepcje rnych szk zarzdzania
Elementy zarzdzania wspczesn organizacj (m.in. strategie organizacyjne, podejcie do innowacji, zarzdzanie
zasobami ludzkimi)
Pojcie projektu i zarzdzania projektami (m.in. cele projektu, analiza ryzyka, analiza interesariuszy, struktura podziau prac)
Podejcia i metodyki zarzdzania projektami
Cykl ycia projektw wg UE Zarzdzanie ryzykiem w projektach
Zarzdzanie czasem w projekcie Zarzdzanie jakoci w projektach
Integracja, akceptacja i tolerancja w zespole projektowym
Zasady komunikacji w zespole, bariery komunikacyjne, aktywne suchanie, udzielanie informacji zwrotnej
Pozytywny lider zespou
Podzia zada dla czonkw zespou
Komunikacja zadaniowa w projekcie i midzy grupami podprojektowymi lub innymi projektami
Typy osobowoci a style komunikacji i sposoby reagowania na komunikaty
Sposoby motywowania uczniw do aktywnego dziaania

PROJEKTY W EDUKACJI NA RNYCH


SZCZEBLACH KSZTACENIA
(50 godz.)

Nowoczesne i aktywizujce metody nauczania i uczenia (m.in. warsztaty przyszoci)


Narzdzia coachingowe w projektach
Planowanie i organizacja projektu na rnych szczeblach edukacji (m.in. tematyka, cele, grupa docelowa, analiza SWOT,
efekty edukacyjne i osobiste)
Harmonogram i budet projektu
Dokumentacja projektowa ucznia i nauczyciela
Gry i grywalizacja w metodzie projektw w klasie i poza ni
Metoda modzieowej edukacji rwieniczej i jej wykorzystanie w projektach edukacyjnych
Promocja projektu i jego efektw. Elementy PR i kreowanie wizerunku projektu i jego uczestnikw
Ewaluacja i wnioski (oceny) uczniw i nauczycieli. Autorefleksja

NOWE TECHNOLOGIE I MEDIA


W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH
(44 godz.)

Aplikacje do zarzdzania projektami w codziennej pracy dydaktycznej


Metoda webquestu jako rodzaj projektu
E-learning w pracy projektowej z uczniem
Efektowna prezentacja projektu: grafika menederska i prezentacyjna (zajcia przygotowuj do zdania egzaminu ECDL)

ZAANGAOWANIE UCZNIW
W PROJEKTY SPOECZNE
(10 godz.)
TRENING KREATYWNEGO
ROZWIZYWANIA KONFLIKTW
I PROBLEMW W ZESPOLE
(16 godz.)
POZYSKIWANIE RODKW
FINANSOWYCH NA PROJEKTY
EDUKACYJNE
(12 godz.)
PRACA INDYWIDUALNA PROJEKT
(10 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Specyfika i organizacja projektw spoecznych


Wolontariat i jego prawne uwarunkowania
Partner z sektora ngo we wsppracy projektowej ze szko
Elementy psychologii i fizjologii stresu (2 godz.)
Elementy psychologii konfliktw (2 godz.)
Konstruktywne metody rozwizywania konfliktw (np. mediacje rwienicze) (4 godz.)
Trening rozwoju kreatywnoci a sytuacje konfliktowe (8 godz.)
Programy krajowe i regionalne dla edukacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Wytyczne, wane dokumenty i procedury aplikowania o rodki
Gdzie i jak szuka pomocy przy aplikowaniu o rodki dla edukacji
Stworzenie projektu edukacyjnego
Test z wybranych zagadnie poruszanych w czasie zaj

9 MIESICY NAUKI

68

Dowiedz si wicej na www.wsb.pl

180 GODZIN

10 ZJAZDW

B
www.wsb.pl

Ceny studiw podyplomowych


Opaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016:
Kierunek studiw podyplomowych

Do 30
czerwca

Do 19
wrzenia

Do 15
padziernika

Cena podstawowa

100

150

opata
jednorazowa*

opata
jednorazowa*

opata
jednorazowa*

Akademia lean leadera

3150

3450

3450

3750

10 x 390

Akademia lidera w owiacie

2850

3150

3150

3450

10 x 360

Opata wpisowa

400
opata
jednorazowa*

opata
miesiczna

Akademia menedera agro

3150

3450

3450

3750

10 x 390

Akademia menedera sprzeday

3600

3900

3900

4200

10 x 435

Akademia menedera

3400

3700

3700

4000

10 x 415

Akademia skutecznego nauczyciela

2650

2950

2950

3250

10 x 340

Akademia trenera biznesu

5200

5500

5500

5800

10 x 595

Analiza finansowa

3150

3450

3450

3750

10 x 390

Aplikacje mobilne w zarzdzaniu

3500

3800

3800

4100

10 x 425

Bankowo

2850

3150

3150

3450

10 x 360

Bezpieczestwo, higiena i ochrona rodowiska pracy

3600

3900

3900

4200

10 x 435

Coaching

5400

5700

5700

6000

10 x 615

Design produktw

3200

3500

3500

3800

10 x 395

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

3500

3800

3800

4100

10 x 425

E-nauczyciel nowoczesne technologie w edukacji

2500

2800

2800

3100

10 x 325

HR meneder

3500

3800

3800

4100

10 x 425

Kadry i pace w praktyce

3700

4000

4000

4300

10 x 445

Logistyka w biznesie

3650

3950

3950

4250

10 x 440

Logopedia

4350

4650

4650

4950

20 x 260
10 x 380

Meneder jednostek samorzdu terytorialnego

3050

3350

3350

3650

Negocjacje i mediacje w biznesie

3400

3700

3700

4000

10 x 415

Neurodydaktyka

3200

3500

3500

3800

10 x 395

Nowoczesny marketing

3200

3500

3500

3800

10 x 395

Ochrona danych osobowych w biznesie i administracji

3050

3350

3350

3650

10 x 380
10 x 395

Ochrona rodowiska w przedsibiorstwie

3200

3500

3500

3800

Oligofrenopedagogika

3600

3900

3900

4200

10 x 435

Organizacja i zarzdzanie owiat

2600

2900

2900

3200

10 x 335

Podstawy rachunkowoci w praktyce

2900

3200

3200

3500

10 x 365

Praktyczne aspekty zamwie publicznych

3200

3500

3500

3800

10 x 395

Profilaktyka uzalenie i promocja zdrowia

2500

2800

2800

3100

10 x 325

Przedsibiorczo dla nauczycieli

2500

2800

2800

3100

10 x 325

Psychologia w biznesie

2900

3200

3200

3500

10 x 365

Publiczny transport zbiorowy

3050

3350

3350

3650

10 x 380

Rachunkowo dla zaawansowanych w praktyce

3200

3500

3500

3800

10 x 395

Rachunkowo zarzdcza i controlling

3200

3500

3500

3800

10 x 395

Ryzyko w finansach i rachunkowoci

3400

3700

3700

4000

10 x 415

Start-up zarzdzanie nowoczesnym biznesem

3000

3300

3300

3600

10 x 375

Studia pedagogiczne dla nauczycieli (3 semestry)

3355

3655

3655

3955

15 x 277

Studium bezpieczestwa biznesu

3200

3500

3500

3800

10 x 395

Terapia zajciowa dla nauczycieli

2500

2800

2800

3100

10 x 325

Tumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie j. angielski, niemiecki, rosyjski

3550

3850

3850

4150

10 x 430

Wspczesna sprawozdawczo finansowa

3500

3800

3800

4100

10 x 425

Wycena nieruchomoci

3400

3700

3700

4000

10 x 415

Zaawansowane zarzdzanie programami i projektami

4100

4400

4400

4700

10 x 485

Zakupy w biznesie

3200

3500

3500

3800

10 x 395

Zarzdzanie jakoci

3400

3700

3700

4000

10 x 415

Zarzdzanie acuchami dostaw w przedsibiorstwie

2850

3150

3150

3450

10 x 360

Zarzdzanie produkcj

3200

3500

3500

3800

10 x 395

Zarzdzanie projektami

4000

4300

4300

4600

10 x 475

Zarzdzanie projektami dla nauczycieli

2500

2800

2800

3100

10 x 325

Zarzdzanie projektami inwestycyjnymi

3700

4000

4000

4300

10 x 445

Zarzdzanie projektami IT

4200

4500

4500

4800

10 x 495

Zarzdzanie sieci detaliczn

3200

3500

3500

3800

10 x 395

Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP

3600

3900

3900

4200

10 x 435

ZZL dla menederw

3200

3500

3500

3800

10 x 395

* cena po uwzgldnieniu wszystkich zniek obowizujcych w danym okresie

Biuro Informacji i Rekrutacji


Toru, ul. Modzieowa 31 a
tel.: 56 66 09 211/212/213, e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl

Bydgoszcz, ul. Fordoska 74


tel.: 52 58 29 100/101/131, e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl

Wicej informacji o znikach dla absolwentw WSB oraz znikach dla firm szukaj na www.wsb.pl.
69

ZAUFAO NAM PONAD 250 000 STUDENTW