You are on page 1of 4

Kritische reflectie Nienke van Loon

A.1 Bespreken van en omgaan met regels


2.1 fysiek en sociaal-emotioneel veilige leeromgeving
Bij de groepsvorming bij de opstart van OGP3 hebben we als groepje bij
elkaar gezeten. De regels die we hierbij met elkaar hebben opgesteld
waren: altijd aanwezig bij ASV en PPO. Dit ging in week 2 al mis toen
iemand maling aan deze regel had. We hebben toen als projectgroep deze
persoon hier op aangesproken. Naar mate de tijd verliep kwam er steeds
meer maling aan elkaar en aan de regels omdat je bij deze OGP elkaar
toch niet perse nodig hebt. Helaas was in de laatste paar weken de
projectgroep nooit compleet. Hierdoor konden we nog minder met elkaar
doorspreken of overleggen.
A.3 Leiding geven aan het groepsproces
1.1 zicht op groepjes leerlingen
1.3 effectieve leraar communicatie
Bijna al mijn lessen zijn of samenwerkend leren dan wel coperatief leren.
Samenwerkend leren heb je al gauw bij de kleuters. Wanneer je iets
klassikaal bespreekt is het al gauw samenwerkend, aangezien je elkaar
nodig hebt om dit te bespreken/behandelen. (Vonk, F. persoonlijke
communicatie, 14-04-2015).
Ik zet duidelijk in mijn lesvoorbereidingen wat de regels van de
desbetreffende les zijn. Hierdoor weten de kinderen waar ze zich aan
moeten houden en wanneer ze dit niet doen spreek ik hen hier op aan.
Ik ben een heel complimenteus persoon, ik vind het niet moeilijk om
kinderen te complimenteren. Dit heb ik ook als feedback van een andere
leerkracht dan mijn mentor tijdens de stageweek gekregen. Ik weet ook
van mijzelf van voorgaand halfjaar de feedback dat ik goed overzicht en
overwicht in de groep heb.
A.4 Interactie aangaan met de groep
3.12 feedback aan leerlingen
Vooral tijdens mijn lesje geschiedenis en het levensbeschouwelijke
gesprek heb ik actief geluisterd naar de leerlingen. Mijn persoonlijke
lesdoel was gedurende deze lessen dan ook: mijzelf opstellen als mediator
(wat aansluit bij de leerstijl van mijn stageschool). Ik heb er dan ook hard
aan gewerkt de kinderen altijd het woord te laten doen, door middel van
hulpvragen achter antwoorden te komen in plaats van alles voorgekauwd
aan te leveren.
Ik heb aan mijn groepsgenoten van OGP3 niet allemaal feedback gegeven.
Ik heb n ander groepsgenootje feedback gegeven en twee meiden van
mijn groepje van OGP2. De reden waarom ik mijn groepsgenoten geen
feedback heb gegeven is omdat ze zich erg laks tegenover OGP3
opstelden. Na 3 keer vragen om feedback en deze met inschakelen van
hulp van de ASVer eindelijk te krijgen, heb ik naar mijn SLBer geluisterd.

Een mailtje opstellen waarin ik ze vraag wat ik wil doen, neer zet wat ik
van hen verwacht en voor wanneer. Ik heb hier van de twee jongens van
mijn groepje nooit enige reactie op gehad.

B.1 Leerdoelen stellen


3.4 passende leerinhouden vanuit leerlijnen
3.11 leerprocessen observeren en registreren
De lessen die ik gegeven heb aan mijn stageklas pasten ALTIJD in het
onderwijsprogramma van de groep. Dit komt omdat mijn mentor aangaf
dat ze het erg zou waarderen als mijn lessen aansloten bij het
bijbehorende thema van de periode.
Qua leerdoelen voor de kinderen heb ik altijd de site tule.slo.nl
geraadpleegd waardoor ik wist op welk niveau de kinderen les zouden
moeten krijgen zodat dit aansloot bij de zone van naaste ontwikkeling, wat
erg belangrijk is voor kleuters.
Ik heb tijdens deze OGP3 voor lk vak in ieder geval n les ontworpen en
uitgevoerd. Voor sommige vakken (levensbeschouwing, taal, rekenen en
kunstzinnige orintatie) zijn dit er zelfs twee.
Tijdens de lessen op de opleiding werden vaak goede voorbeelden
gegeven die je kon gebruiken voor de lessen op stage. Ik heb bijvoorbeeld
een liedje wat we tijdens de muziekles geleerd hebben meegenomen in
mijn lesvoorbereiding/uitvoering voor een les op stage.
Ook heb ik tijdens de lessen van levensbeschouwing geleerd welke
stappen je moet ondernemen voor een levensbeschouwelijk gesprek, op
basis van deze geleerde stappen heb ik daardoor een goede
levensbeschouwing les neergezet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat wilde ik?
Afgelopen periode wilde ik mij meer focussen op het grip krijgen op de
ontwikkeling van de kleuter. Afgelopen halfjaar heb ik mij verdiept in de
bovenbouw leerling van de middelbare school. Hierdoor heb ik (te) weinig
research gedaan naar het gedrag en de ontwikkeling van kleuters.
Wat deed ik?
In tegenstelling tot voorgaand halfjaar heb ik mij (mede omdat de
fasekennistoets nu mee gaat tellen) meer ingelezen in de theorie. Ik heb
van alle voorgeschreven theorie van OGP1, OGP2 en OGP3
samenvattingen gemaakt waardoor ik mijzelf automatisch verdiepte in de
ontwikkeling van het basisschoolkind en dus ook in die van kleuters. Dit
waren samenvattingen van de volgende boeken: van leertheorie naar
onderwijspraktijk, kiezen voor het jonge kind, ontwikkeling in de groep,
mr dan onderwijs en het verhaal van het kind. Door deze theorie nu

heel diep door te nemen ben ik mij meer bewust geworden van de
verschillende stadia die een kind in zijn basisschoolloopbaan doorloopt.
Dit hielp mij voor de beginsituaties van de kinderen in te schatten,
aangezien bij groep 8 deze meestal al voorgekauwd stond in de leraar
handleidingen en ik deze nu niet altijd tot mijn beschikking had omdat ik
lessen zelf ontwierp.
Ik heb deze periode ook geleerd hoe je een sociogram kan maken via
Sometics en er zelf een voor mijn stagegroep gemaakt. Hierdoor kon ik
rekening houden welke kinderen sterk of zwak op sociaal-emotioneel
niveau in de groep lagen. Dit heeft mij geholpen met het begrijpen van de
klas.
Waar sta ik op dit moment?
Door alleen al mij veel meer te verdiepen in de theorie ben ik erachter
gekomen hoe een kleuter ontwikkelt. Dit was essentieel voor mijn lessen
en hierdoor kon ik gemakkelijker differentiren tijdens mijn lessen.
In groep 8 werkte ik veelal vanuit bestaande voorgeschreven lesstof voor
de kinderen, die je als leraar toch gemakkelijk uit kan voeren. Bij de
kleuters moest ik creatief zijn en soms ook risicos nemen om te kijken of
iets werkte. Door de theorie open te slaan bij het maken van mijn
lesvoorbereidingen wist ik bij voorhand vaak al of een bepaalde werkvorm,
les of idee ging werken in de uitvoering.

Hoe nu verder?
Dit gedrag wil ik aanhouden. Ik ben van plan om vanaf nu al mijn
lesvoorbereidingen te maken op basis van de (bijbehorende) theorie van
een vak. Als ik nu terugkijk snap ik niet waarom ik voor 10 min. meer werk
niet gewoon mijn boeken toentertijd opengeslagen heb om een perfecte
lesvoorbereiding te maken en al voldaan was met een lesvoorbereiding die
wel oke was. Ik wil niet meer liever lui dan moe zijn en wil dit gedrag
aanhouden.

Ik had afgelopen halfjaar bij mijzelf geconstateerd dat ik het erg lastig
vindt om creatieve lessen te geven. Creatieve lessen houden voor mij in:
lessen met betrekking tot muziek, dans, drama e.d.
Ik had afgesproken met mijn SLBer dat ik mij hier meer voor ging
inzetten, zodat ik niet alleen de basisvakken zou geven maar ook de
vakken waar ik zelf minder vaardig in ben.
Ik heb tijdens de periode van OGP3 mijzelf optimaal ingezet wat betreft
deze creatieve vakken. Ik heb twee muzieklessen gegeven en een dansles.
Ik merkte dat een muziekles voor de onderbouw eigenlijk helemaal niet zo

eng en spannend voor mijzelf is als ik eigenlijk dacht. De kinderen vonden


het erg leuk en tot mijn grote verbazing vonden ze ook nog eens dat ik
prachtig kon zingen.
Bij de bovenbouw een muziekles was wel wat spannender dan ik dacht.
Maar doordat ik niet de sterren van de hemel zing heeft dit ook een
voordeel voor de kinderen. Ik merkte dat daardoor de lat voor de kinderen
niet zo hoog ligt en ze zelf ook durven te zingen. Er hing een vertrouwde
sfeer in de klas, niemand lachte elkaar uit en iedereen respecteerde
elkaar.
Ik had mijzelf voorgenomen om me zelfverzekerd op te stellen. Doordat
deze lessen gefilmd zijn kan ik mezelf terugzien en hier gemakkelijk op
terugblikken.
Ik vind (en kreeg dit ook te horen van medestudenten) dat ik zelfverzekerd
voor de klas sta. De kinderen luisterden hierdoor goed en namen mij als
leraar serieus.
Wel heb ik nog kritiek voor in de toekomst op mijzelf. Mijn houding is niet
goed als ik sta. Ik heb een gebogen holle rug, wat er toch best apart
uitziet. Ik wil mij hier meer op focussen aangezien mijn houding tijdens
een muziekles wel erg belangrijk is en de kinderen dit misschien wel
verkeerd overnemen van mij.