You are on page 1of 1

PerancanganStrategikSekolahMenengahKebangsaan Bandar Utama 2014 - 2016

One Page Project Manager (OPPM)


Ketua Projek : PK KOKURIKULUM

Tarikh :2.1.2014

Kos

Objektif Khusus dan Harapan


1.
2.
3.
4.

Bil

GURU

J/LATIH

PENYELARAS C

SU KOKU B

PK KOKU A

Disember

November

Ogos

Julai

Jun

Mei

April

Mac

Program / Aktiviti

1. Latihan Silat Berkala


2. Pertandingan Silat antara Ahli
3. Pertandingan Silat Daerah
4. Pengurusan Kelab dan Persatuan
5. Jamuan Akhir Tahun

September
Oktober

Matlamat

Tarikh
Sasaran

Februari

Tugasan Utama
(Nama Program /
Aktiviti)

Januari

PENINGKATAN KECEMERLANGAN KOKU

PENGURUSAN KOKURIKULUM BERKESAN

KEPIMPINAN DAN HALA TUJU

Objektif Program: Meningkatkan peratus pencapaian, penglibatan, dan kehadiran murid dalam aktiviti
kokurikulum
Matlamat
Tugasan Utama
Status PencapaianProjek
Tanggungjawab
1. Latihan Silat Berkala
O
O O O O O O O O O O
A B C D E
2.
Pertandingan
Silat
antara
Ahli
O
O
O
A B C D E
O
O 3. Pertandingan Silat Peringkat Daerah
O
A B
D E
4. Pengurusan Kelab dan Persatuan
O
O O O O O O O O O O
A B C D E
5. Jamuan Akhir Tahun
O
O
A
D E

MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

O
O
O
O
O

Nama Projek: KOKURIKULUM/ SILAT

Kos

Catatan

RM16.00
RM50.00
RM 30.00
Tiada kos
RM70.00

Sumber individu
BKK/BT
BKK/BT
BKK/BT

Peningkatan 3 % pencapaian pelajar setiap tahun.


Meningkatkan peratus jumlah kehadiran aktiviti kokurikulum melebihi 75%.
Memaksimunkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
Meningkatkan kemahiran pengurusan kokurikulum

1Perancangan Strategik

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama 2014 - 2016