IES RAMON MUNTANER

Valencià 1r BATX

L'ADEQUACIÓ PRAGMÀTICA
Propietat del text responsable de l'adaptació dels textos als contextos comunicatius
Principals variables que condicionen el tex:

definició

tipus
Intenció: transmetre informació sobre els distints camps del saber Llenguatge formal. Precisió en l'ús de la terminologia

exemples

Àmbit acadèmic

• Àmbit d'ús

Àmbit Situació comunicativa, literari context concret que es caracteritza per la Àmbit intencionalitat i pel grau administratiu de formalitat. Àmbit periodístic Àmbit publicitari Àmbit privat

• Canal

• Temàtica • Marc cultural • Intenció comunicativa • Tipologia textual • Veus del discurs • Variació lingüística

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful