You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

05-10-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Mio potrzebuje cigego podtrzymywania,
rozwijania, starania, aby nie rozwiaa si jak
dym, nie skoczya si jak sen, nie odleciaa
jak przestraszony ptak, nie zwida jak
niepodlewana rolina. Potrzebuje uderzania
Sowami Biblii jak dutem w ska serca, by je
kruszy, czyli czyni sercem skruszonym.
Mio Boga zdobywa si wytrwale kadego
dnia, wpisujc we wasn dusz nauk Jezusa.
To mozolne obienie serca, pene wysiku,
walki, wyczuwalnego oporu egoizmu, cigego poprawiania detali. Mio ta jest po
to, aby rado czowieka bya pena. Jezusowi chodzi bowiem o szczcie czowieka,
i wedug Niego nic tak nie uszczliwia jak troska o miowanie Boga. Jeli czowiek
lekceway wpisywanie Jego nauki w tablic serca twardsz ni kamie jego
wntrze pozostaje nienasycone i niespokojne. Zakochani posuguj si czsto poezj,
bo nie znajduj sw, by wyrazi uczucie codziennymi sformuowaniami. Cytuj
Eliota albo Rilkego, poniewa mio potrzebuje szczeglnego jzyka, ktry porusza
nie tylko uczucia, ale te popycha do niezwykych wyczynw. Kade ludzkie sowo
wydaje si mizernym opakowaniem dla wyraenia nawet zwykego zakochania.
Jakich sw potrzeba, by wyrazi mio Boga do czowieka albo czowieka do Boga?
Tu trzeba czego wicej ni poezji. Dlatego Jezus uywa takich sw, jak przykazanie,
nakaz, rozkaz, nauka, praeceptum! Mimo tak mocnych sw, ta mio nie ma nic
z elementw kontroli. Wielu ludzi uala si na obojtno kogo, kogo kochaj. Ale
nie kady potrzebuje takiej mioci, jak my ofiarujemy. Czsto mio, ktr
obdarzamy kogo, wcale nie jest mioci, tylko wymuszaniem czy te podejrzliwym
sprawdzaniem drugiej osoby. Jezus wiedzia, jakiej mioci potrzebuj uczniowie
i tak mio im ofiarowa. Wiedzia te, jak mioci pragn oni kocha i do takiej
ich pobudza. Erich Fromm porwna ofiarowywanie mioci do zapewnienia rolinie
wilgoci. Moj mio przejawiam w tym, e zapewniam rolinie tak wilgotno, jaka
jest jej potrzebna. Nie mog zakada, e wszystkie roliny potrzebuj takiej samej
wilgotnoci, bo mog uszkodzi lub zniszczy wiele z nich. Nie wystarczy chcie
dobrze. Trzeba jeszcze pozna, wiedzie, czego oczekuje kochana osoba. Nasze
wyobraenia o mioci s nie tylko zdeformowane, ale czasem nawet krzywdzce dla
innych. Jeli nie pozbdziemy si osobistych wyobrae o mioci, moemy mie
problem z uciekaniem od nas ludzi. Jeli nie wiem, jakiej mioci oczekuje ode mnie
Bg, mog te si z Nim rozmin.
Augustyn Pelanowski OSPPE

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


SOBOTA - 16 MAJA

SOBOTA - 9 MAJA

9:00 + Z rodzin: Gosw, Zawadzkich, Rutkowskich


11:00 - I KOMUNIA W.
4:00 + Elizabeth Herman
5:30 + Wanda Musialowska
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10 MAJA

8:00 + Henryka Basak w 8 rocz. mierci, Urszula,


Micha, Ludwika
9:30 - O Boe b. dla Stanisawy Mandziuk z okazji
urodzin - crka z rodzin
11:15 + Leokadia-Jadwiga Czarnowski w 1 rocz. mierci
- siostra z rodzin
1:00 -O ask uzdrowienia dla Bogusawa Nowakowskiego
1:00 - O dary Ducha w. siln wiar i nadziej i Boe b.
dla Krzysztofa
1:00 - O Boe b i potrzebne aski dla Krystyny
Szymczakowskiej z okazji urodzin
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Dariusza
Paprzyckiego z okazji urodzin - mama
1:00 + Tomasz, Bronisawa ak - dzieci
1:00 + Leokadia-Jadwiga Czarnowska - rodz. Begziok
1:00 + Eugenia Chrabolowski
1:00 + Janina Gumul
1:00 + Wacaw Oksztol
1:00 + Ryszard w 3 rocz. mierci
1:00 + Kazimierz Petecki - ona z rodzin
1:00 + Maria Bacal w 5 rocz. mierci
1:00 + Witold Cieluk
1:00 + Czesawa Dyjak
7:00 + Maria Martusiewicz
PONIEDZIAEK - 11 MAJA

9:00 - Za parafian
7:00 + Franciszek, Anna
WTOREK - 12 MAJA

9:00 + Jolanta leboda


10:00 - W intencji wszystkich mam
7:00 + Stanisaw Bicz w dniu urodzin i imienin
RODA - 13 MAJA

9:00 + Jolanta leboda


7:00 + Helena Kisaa - crka
CZWARTEK - 14 MAJA

9:00 + Ryszard Ferkner


7:00 - O Boe b. dla Anny i Creka
PITEK - 15 MAJA

9:00 - O Boe b. dla Zofii Myzia oraz o rado nieba dla


Juliana Plewa
7:00 - O Boe b. w dniu lubu dla Pawa i Julle
7:00 - Do M.B. Nieustajcej Pomocy o potrzebne aski dla
Krzysztofa
7:00 + Zofia, Czesaw Dobkowski
7:00 + Helena, Wadysaw Kurek - crka z rodzin

9:00 + Jolanta lebioda


4:00 + Wadysaw, Zofia Samul - syn z rodzin
5:30 + Jzef, Andrzej, Stanisawa
NIEDZIELA WNIEBOWSTPIENIA - 17 MAJA

8:00 + Zofia Klimkowicz


9:30 - Za cierpicych i konajcych - Arcybractwo
11:15 + Rozalia, Jan Chrobak
1:00 - Z podzikowaniem Matce Boej za otrzymane
aski i z prob o siln wiar i nadziej dla Krzysztofa
1:00 - O wiato Ducha we. dla Moniki na czas
egzaminu
1:00 - O uzdrowienie dla Bogusawa Nowakowskiego
1:00 - O Boe b. dla Stanisawa i Tomasza
1:00 + Antoni Strzemecki w 4 rocz. mierci - siostra
1:00 + Zbigniew Szymaski w 35 rocz. mierci - ona z
dziemi
1:00 + Stefan Izienicki - rodzina
1:00 + Jzef Ptak, Dionizy Zelech
7:00 - O Boe b dla Daniela Dulak w 20 rocz. urodzin
+ Stanisaw Dulak w 8 rocz. mierci

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 16/17 maja
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Art Mirek
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Agnieszka Bryczkowska
9:30 - S. Dobrzyski, Z. Purzycki, T. liwicka
11:15 - Dzieci rocznicy I Komunii w.
1:00 - Eugenia Czaja, Mariola Vanderest, Stanisaw Bis
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 16/17 maja
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - M. Bryczkowski, J. Chryczyk
9:30 - S. Dudka, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 -M.Przydzia, J.Sokoowski, Z.Wolan, K.Zadrozny
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, A. Ciesielski, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 10 MAJA 2015
PONIEDZIAEK - Dz 14,5-18 Ps 115 J 14,21-26
WTOREK - Dz 14,19-28 Ps 145 J 14,27-31a
RODA - Dz 15,1-6 Ps 122 J 15,1-8
CZWARTEK - Dz 15,7-21 Ps 96 J 15,9-11
PITEK - Dz 15,22-31 Ps 57 J 15,12-17
SOBOTA - Dz 16,1-10 Ps 100 J 15,18-21
NIEDZIELA - Dz 1,15-17, 20-26 1J 4, 11-16 J 17, 11-19
OFIARY Z V NIEDZIELI WIELKANOCNEJ
3 MAJA 2015
Ofiary z kopert - $ 5,717.00
Ofiary bez kopert - $ 1,122.00 II taca - CSA - $5,521.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Oglna: Abymy, odrzucajc kultur obojtnoci, mogli


zajmowa si cierpieniami bliniego, a szczeglnie
chorych i ubogich.
Misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagao
chrzecijanom yjcym w zsekularyzowanych
rodowiskach z gotowoci gosi Jezusa.

ZAPISY NA KATECHEZ 2015/2016


Od soboty 16 maja w biurze parafialnym bdzie moliwo
zapisu dzieci na lekcje religii na nastpny rok.
Przypominamy rodzicom, e kadego roku na nowo naley
wypeni kwestionariusz.
NABOETWO FATIMSKIE
W rod 13 maja zapraszamy na naboestwo fatimskie.
Procesja z figur Matki Boej Fatimskiej i modlitwa
racowa po Mszy w. o godz. 7:00pm.
ZAKOCZENIE ROKU
KATECHETYCZNEGO
W poniedziaek 11 maja dla modziey,
w sobot 16 maja i niedziel 17 maja
dla przedszkolakw jest ostatnim
dniem spotkania katechetw z dziemi
i modzie. W tym dniu bdzie rozdanie wiadectw w tych
samych godzinach, w ktrych dzieci chodziy na religi.
Natomiast w niedziel 17 maja o godz. 11:15am bdziemy
dzikowa Bogu za cay rok nauki i poznawania Boga i
bdziemy prosi o Boe bogosawiestwo na czas wakacji.

II TACA
Przez cay maj bdzie zbierana druga kolekta diecezjalna
na Catholic Services Appeal. Bg zapa za wszelkie ofiary.
DZIE MATKI
Dzi w szczeglny sposb pragniemy modlitw
ogarn nasze mamy - dla ywych prosi o Boe
bogosawiestwo, zdrowie, potrzebne aski,
a dla zmarych o szczcie wieczne.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
13 maja - wspomnienie Matki Boej Fatimskiej
14 maja - wito witego Macieja Apostoa
16 maja - wito patrona Polski, witego Andrzeja
Boboli, kapana i mczennika

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM DROG


LECTIO DIVINA
Zapraszamy
na
ostatnie spotkanie w
tym roku w nurcie
Lectio Divina tym
razem
tytuem
spotkania
bdzie
A
MYMY
SI
SPODZIEWALI w
sobot 16 maja 2015
w Sali Jana Pawa II. Rozpoczcie o godz. 5:30pm
a zakoczenie o godz. 8:00pm. Jeli czujesz w swoim
sercu to zaproszenie to przyjd i nie zapomnij przynie ze
sob: - pragnienia spotkania si z Bogiem w ywym
Sowie, Pisma w. i notatnika.

Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,


Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jerzy Gabrel
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Roek, Barbara W, Marek M
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO


Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu
witego zostanie wczony Dominic Sikora. Nowo
ochrzczonemu, rodzicom i rodzicom chrzestnym
gratulujemy i yczymy Boego bogosawiestwa oraz opieki
Jasnogrskiej Pani.

KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS


17 maja - Rocznica I Komunii w.
17 maja - Zakoczenie roku Katechetycznego
4 czerwca - Boe Ciao
6/7 czerwca - Festiwal Parafialny
14 czerwca - Graduacja

WAKACJE DLA MODZIEY


Zapraszamy uczniw High School i College do wzicia
udziau w Przystanku Krakw, czyli w pierwszym
spotkaniu modziey Ksiy Chrystusowcw w Ameryce
Pnocnej. Spotkanie ma na celu m.in. przygotowywanie
do wiatowych Dni Modziey, ktre odbd si za rok
w Krakowie. W programie: spotkania z ciekawymi ludmi, modlitwa,
katecheza, zabawa, sport, warsztaty, Msze w. Termin: 12-14 czerwca
2015. Miejsce: Lawerence, MI (www.marianville.us). Haso spotkania:
Bogosawieni Miosierni. Koszt $100. Noclegi w namiotach. Zapisy i
szczegowe informacje u ks. Tomasza.
MSZA POGRZEBOWA
W minionym tygodniu do Pana odesza Josephine Wujcikowski.
Promy o rado wieczn dla zmarej. Wieczny odpoczynek racz jej
da Panie...
ZAPROSZENIE NA FESTIWAL PARAFIALNY
Festiwal Parafialny w tym roku bdzie w dniach 6-7 czerwca.
Zapraszamy artystw, sprzedawcw, organizacje i przedsibiorcw do
uczestnictwa w tym Festiwalu. Prosimy o przynoszenie ksiek
i rzeczy na pchli targ. Stoiska mona ju rezerwowa w biurze
parafialnym. Spotkanie przed festiwalem odbdzie si w poniedziaek
o godz. 7:30pm
CZUWANIE PRZED ZESANIEM DUCHA W.
Zapraszamy na czuwanie przed Zesaniem Ducha w. w sobot
23 maja 2015.
PAPIESKIE KREMWKI
W nastpn niedziel 17 maja rodzice dzieci z zespow
zapraszaj wszystkich do kawiarenki na papieskie kremwki.
ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek maeski
zawrze maj: Natalia Pulawska & Matthew Robinson
Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH

05.10-05.17
rodzina
Brakoniecki

05.17-05.23
rodzina
Ledziski

MSZA WITA GRADUACYJNA


Msza w. w intencji uczniw i studentw,
ktrzy w tym roku kocz nauk w High
School, College lub na Uniwersytetach
odpraw iona
zostani e
w
niedz iel
14 czerwca o godz. 11:15am. Osoby te prosimy o przyjcie
na Msz w. w uroczystych strojach z zakoczenia roku. Ci
wszyscy, ktrzy chc, aby ich imiona i nazwiska zostay
wyczytane podczas Mszy w. i wypisane w biuletynie
prosimy o zgoszenie w biurze parafialnym do 7 czerwca.
KAWIARENKA
W niedziel 3 maja kawiarenk przygotowali rodzice dzieci
I Komunii w.: pastwo Dubiel, Haraczyk, Pawlikowski,
Pasieski, Skomski. Dochd wynis $760.00 Obiad
przygotowaa pani Eugenia Czaja, Robert Kucharzyk,
Magdalena Sosnowski, Daniel Czaja. Dochd wynis
$1,378.00. Bg zapa.
SPOTKANIE KOA SENIORW Zota Ra
odbdzie si we wtorek 12 maja. Po Mszy w. wsplne
spotkanie w sali Jana Pawa II. Solenizantw miesica
prosimy o przyniesienie ciasta na deser.
NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM
W sobot 16 maja po Mszy w. o godz. 4:00p.m. w kaplicy
w. Maksymiliana odbd si nauki przed chrztem w. dla
rodzicw i rodzicw chrzestnych.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like