You are on page 1of 21

EDICIJA

FRANCUSKA VEZA
Druga isporuka

Za izdavaa
Predrag Mladenovi
Urednik
Goran Lakievi
Grafiki urednik
Milo Trajkovi
Lektura
Duka Rajkovi
tampa
HL Print, Baki Petrovac
Izdava
IP Besna kobila, Zemun
Tel/fax 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs
Naa izdanja moete naruiti i putem naeg sajta
www.besnakobila.co.rs

RABATE
ZLA BERBA

S francuskog preveo Goran Kostrovi

Naslov originala
Un ver dans le fruit
Autor
Pascal Rabat
EDITIONS GLNAT, 2013
by Pascal Rabat Tous droits rservs
Za srpsko izdanje
BESNA KOBILA, 2015

Cet ouvrage a bnfici du soutien des Programmes


daide la publication de lInstitut franais.
Objavljivanje ovog dela podrao je Francuski institut
u okviru programa za pomo izdavatvu Danilo Ki.

RABATE
ZLA BERBA

In v i n o v er i ta s

Iz zahvalnosti prema ozefu,


ovu knjigu posveujem najlepem poslu na svetu...
Vinogradarstvu.

I POGLAVLJE

Restinje,
septembar
1962

11

cicijaka
konkurencija
bie belaja!

?ideKuku
eno
renar

12

JEST, jest, samo se ti puvaj, degelo,


ali video sam kako se vrzma po
mojoj zemlji. i znam da podmiuje
moje nadniare da batale poso!
samo tako nastavi i grdne e
neprilike imati,
kunem ti se!!

dragi komija, emu imam da zahvalim to vas


vidim na mom posedu?

vae
vinograde!

ma ta kaete?
ako niste sposobni da
plaate radnike koliko
ih ja plaam, a vi lepo
prodajte meni

13

PIzdo! !

Oj
Mir!

14

Ste ivi, gazda?

U redu je, pustite ga neka ide.

Da,
dA

Na dragi komija
je uvek imao problema sa ivcima

Zapamtie ti
mene, Degelo!

15

Mora neko da
ga naui pameti!

e, VAla,
nije!

Zar ne misli, tata, da


je dovoljno ono to
se jutros dogodilo?
U pravu
je

A ako ni to ne opameti tog govnara

Ima to da ponovimo!

Hoe li
ta voda?

Nije dovoljno! Sutra,


u pono, otii emo
da mu iupamo jedan
dobar red okota!
16

EVO,
evo!

17

Jedan nadniar eli da


razgovara s vama. Kae
da je vano. eka vas u
predsoblju

Dobro vee Mislim da


vas poznajem, samo vi
ne radite za mene

Dobro vee, gospodine.


Ja sam Renarov bera.

Nauo sam ta pria o vama


i mislim da e vam to to sam
uo biti od koristi.
U
redu

18

Ispriaete mi to
napolju, ako nemate
nita protiv.

Oduiu vam se, gospodine Bole. Jo jednom


vam zahvaljujem!

ta se deava,
oe?

Renarovi planiraju da sutra


uvee poupaju
nae okote.

Neprilike
u najavi

ta emo da
uradimo?

Smisliemo
neto.

19

Sledee veeri, oko 23


sata. imanje Renarovih

I ne zaboravite da treba
samo da im oitamo lekciju,
a ne da ih poubijamo.

Ovde emo
zauzeti busiju.
Sakrijte se u jarak.

Premda vam nije


loa ta ideja da
ih saekamo na
njihovoj zemlji
Moram da
vam priznam
da nemaM vie
ni godine, a ni
volje za ovakve
stvari

20

Vi se sklonite u njegovu
lovaku kuicu. Odatle
ete imati bolji pregled.

Pojavie se
uskoro.
Dobro se
sakrijte!

aHA!

21

Kocka je
baena!

22