EDICIJA

FRANCUSKA VEZA
Druga isporuka

Za izdavača
Predrag Mladenović
Urednik
Goran Lakićević
Grafički urednik
Miloš Trajković
Lektura
Duška Rajković
Štampa
HL Print, Bački Petrovac
Izdavač
IP Besna kobila, Zemun
Tel/fax 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs
Naša izdanja možete naručiti i putem našeg sajta
www.besnakobila.co.rs

RABATE
ZLA BERBA

S francuskog preveo Goran Kostrović

Naslov originala
Un ver dans le fruit
Autor
Pascal Rabaté
© EDITIONS GLÉNAT, 2013
by Pascal Rabaté – Tous droits réservés
Za srpsko izdanje
© BESNA KOBILA, 2015

Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes
d’aide à la publication de l’Institut français.
Objavljivanje ovog dela podržao je Francuski institut
u okviru programa za pomoć izdavaštvu „Danilo Kiš“.

RABATE
ZLA BERBA

In v i n o v er i ta s

Iz zahvalnosti prema Žozefu,
ovu knjigu posvećujem najlepšem poslu na svetu...
Vinogradarstvu.

I POGLAVLJE

Restinje,
septembar
… 1962

11

…cicijaška
konkurencija…
biće belaja!

?…ideKuku…
eno
renar

12

JEST, jest, samo se ti puvaj, degelo,
ali video sam kako se vrzmaš po
mojoj zemlji. i znam da podmićuješ
moje nadničare da batale poso!…
samo tako nastavi i grdne ćeš
neprilike imati,
kunem ti se!!

dragi komšija, čemu imam da zahvalim što vas
vidim na mom posedu?

…vaše
vinograde!

ma šta kažete?…
ako niste sposobni da
plaćate radnike koliko
ih ja plaćam, a vi lepo
prodajte meni…

13

PIzdo! !

Oj…
Mir!

14

’Ste živi, gazda?

U redu je, pustite ga neka ide.

Da,
dA

Naš dragi komšija
je uvek imao problema sa živcima…

Zapamtićeš ti
mene, Degelo!

15

Mora neko da
ga nauči pameti!

e, VAla,
nije!

Zar ne misliš, tata, da
je dovoljno ono što
se jutros dogodilo?
U pravu
je…

A ako ni to ne opameti tog govnara…

…Ima to da ponovimo!

Hoće li
ta voda?

Nije dovoljno! Sutra,
u ponoć, otići ćemo
da mu iščupamo jedan
dobar red čokota!
16

EVO,
evo!

17

Jedan nadničar želi da
razgovara s vama. Kaže
da je važno. Čeka vas u
predsoblju…

Dobro veče… Mislim da
vas poznajem, samo vi
ne radite… za mene

Dobro veče, gospodine.
Ja sam Renarov berač.

Načuo sam šta priča o vama
i mislim da će vam to što sam
čuo biti od koristi.
U
redu…

18

Ispričaćete mi to
napolju, ako nemate
ništa protiv.

Odužiću vam se, gospodine Bole. Još jednom
vam zahvaljujem!

Šta se dešava,
oče?

Renarovi planiraju da sutra
uveče počupaju
naše čokote.

Neprilike
u najavi…

Šta ćemo da
uradimo?

Smislićemo
nešto.

19

Sledeće večeri, oko 23
sata. imanje Renarovih…

I ne zaboravite da treba
samo da im očitamo lekciju,
a ne da ih poubijamo.

Ovde ćemo
zauzeti busiju.
Sakrijte se u jarak.

Premda vam nije
loša ta ideja da
ih sačekamo na
njihovoj zemlji…
…Moram da
vam priznam
da nemaM više
ni godine, a ni
volje za ovakve
stvari…

20

Vi se sklonite u njegovu
lovačku kućicu. Odatle
ćete imati bolji pregled.

Pojaviće se
uskoro.
Dobro se
sakrijte!

aHA!

21

Kocka je
bačena!

22