You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

I LO
ma swj ogrd

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 9 (186)

7 MAJA 2015

ISSN: 2080-3664

Tworzono go przez 2 lata. Regularnie kupowano ziemi


doniczkow, doniczki, kwietniki, rodki ochrony rolin
oraz oczywicie roliny. W maju zakoczono prace i uroczycie otwarto mini-ogrd przy I Liceum Oglnoksztaccym w Kdzierzynie-Kolu.

GazetaInformator.pl

Czytaj wicej na:

kdzierzyn-kole ekologia

XV Eko-Wystawa
Ciepo przyjazne rodowisku

Kdzierzyn walczy
z nisk emisj

9-10 maja 2015 r. Pietrowice Wielkie


program na str. 9

leszek iwulski

Zagadnienia zwizane z
likwidacj niskiej emisji to jeden z priorytetw wydziaw
ochrony rodowiska rwnie
w wojewdztwie opolskim.
Wysokie stenie pyu zawieszonego, powizane z nisk
emisj jest bowiem przyczyn
wielu niebezpiecznych chorb.
Zwizki chemiczne zawarte w
tym pyle stanowi miertelne
zagroenie dla ukadu oddechowego czowieka. Dlatego
te miasta subregionu kdzierzyskiego staraj si na wszelkie moliwe sposoby skutecznie przeciwdziaa temu, e
spala si paliwo niskiej emisji, co w konsekwencji skutkuje drastycznym pogorszeniem
stanu powietrza. Niska emisja
jest jednym z gwnych problemw, ale pojawiaj si rwnie
inne niepokojce zjawiska.
Jednym z nich jest spalanie w
piecach odpadw. Kilkanacie
lat temu przeprowadzano w
Raciborzu dowiadczenie polegajce na spalaniu plastikowej
butelki w niskich temperaturach, okazao si, e wrd wydalanych zwizkw chemicznych znalaz si rwnie gaz
bojowy fosgen. Z tego powodu
zarwno powiat, jak i miasto
dokadaj wszelkich stara,
by w jak najwikszym stopniu doprowadzi do sytuacji,
w ktrej poprawi si znaczco
jako powietrza. Powiat postawi na termomodernizacj.
W ostatnich latach w budynkach administrowanych przez
starostwo przeprowadzono
szereg
termomodernizacji.
Praktycznie remonty dotyczyy wszystkich szk rednich.
Cz robt przeprowadzono
ze rodkw z budetu powiatu. Posugiwano si rwnie
pienidzmi z zewntrz. W ramach procesw termomodernizacji kilka miesicy temu za-

Miasto i powiat prowadz szereg


dziaa na rzecz ograniczenia niskiej emisji.
koczono docieplenie budynku
Zespou Szk nr 1 w Kdzierzynie-Kolu. W tym przypadku chodzio o du sal gimnastyczn wraz z cznikiem.
Za remont powiat zapaci 323
tys. z. Termomodernizacja poprawia estetyk budynku, a w
perspektywie czasu spowoduje istotne oszczdnoci energetycznej. Starostwo podobne
dziaania prowadzio w szkoach ponadgimnazjalnych, np.
w popularnej Budowlance,
niedawno ukoczono roboty w Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych na
os. Azoty oraz Zespole Szk
nr 3 w Sawicicach. Wczeniej docieplono kozielsk
eglug. Ustawa o samorzdzie gminnym z 1999r. nakada na gminy szereg zada,

ktrych skuteczne wykonanie


ma skutkowa polepszeniem
losu mieszkacw. Jednym z
takich zada jest ochrona rodowiska naturalnego. Dlatego
te gmina Kdzierzyn-Kole opracowuje program ograniczania niskiej emisji. Taki
dokument jest niezbdny do
tego, aby miasto mogo pozyskiwa rodki zewntrzne (np.
europejskie) na wymiany piecw na bardziej ekologiczne,
docieplanie budynkw, czy
instalacj fotowoltaniczn. Prace nad planem gospodarki
niskoemisyjnej rozpoczy si
w listopadzie ubiegego roku
i maj trwa do czerwca biecego roku. Plan gospodarki
niskoemisyjnej (PGN) przygotowuje Consus Carbon Engineering z Krakowa przyznaje

R E K L A M A

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

Jarosaw Jurkowski z Urzdu


Miasta w Kdzierzynie-Kolu.
Jego gwny cel to redukcja
CO2. - Posiadanie PGN pozwoli te gminie, firmom czy
spdzielniom mieszkaniowym
aplikowa o rodki z Unii Europejskiej na ten cel bdzie
to obligatoryjny wymg przy
skadaniu wnioskw dodaje
Jurkowski. Miasto w celu ograniczenia niskiej emisji zamierza korzysta rwnie z rodkw zewntrznych. Do tej pory
miasto skorzystao z funduszy
europejskich. Obecnie gmina
podejmuje szereg dziaa sucych ograniczeniu niskiej
emisji. - Ograniczeniu niskiej
emisji su m.in. termomodernizacje szk, przedszkoli,
hali sportowej rdmiecie,
domw kultury, urzdu miasta, komunalnych budynkw
mieszkalnych, wykorzystanie
OZE do ogrzewania budynkw
uytecznoci publicznej, zakup
nowych autobusw miejskich,
naprawy i budowy drg, funkcjonowanie zielonej fali w
ulicznych wiatach czy dopaty do wymiany piecw na ekologiczne. Miasto uczestniczy w
programie KAWKA, ktry te
suy ograniczeniu niskiej emisji podaje Jarosaw Jurkowski. Ponadto miasto nie zapomina o akcjach edukacyjnych
sucych uwiadamianiu spoeczestwa. - O szkodliwoci
niskiej emisji ostrzegaj akcje
plakatowe, konkursy plastyczne, informacje rozpowszechniane w mediach czy podczas
plenerowych imprez mwi
Jurkowski. Gmina realizuje rwnie program dopat do
wymiany nieekologicznych
piecw na bardziej przyjazne
rodowisku. - Dopaty wynosz
nie wicej ni 50 proc. kosztw
wymiany. Zalenie od rodzaju
podmiotu starajcego si o dopat jest to 3,5 lub 10 tys. z
podaje Jarosaw Jurkowski.

krapkowice - policja

Odnaleziono
zabjc Wiktorii
Policja zatrzymaa nastolatka, ktry zabi dziewczyn.
To 17-letni mieszkaniec
Krapkowic. Mieszka niedaleko ofiary, 15-letniej Wiktorii. Na chwil obecn nie
wiadomo, co skonio go do
popenienia zbrodni. Nastolatek przyzna si do winy.
15-latka zagina 7 marca. W poszukiwania dziewczyny wczyy si setki osb.
Zwoki odnaleziono niedaleko miejsca jej zamieszkania

w przepompowni ciekw.
Nastolatka zagina, gdy odprowadzaa swoj koleank do ssiedniego Gogolina.
Poszukiwania zakoczyy si
tragiczn informacj. Chocia pocztkowo rodzina nie
potrafia zidentyfikowa ciaa nastolatki to badania genetyczne wykazay, e nale one do dziewczyny. Trwa
ledztwo prokuratorskie w
tej sprawie.
p

kdzierzyn kole - sport

Powrt
Grzegorza Boka
Fot. Jerzy Kowalewski, zaksa.pl

Fot. archiwum portalu gazetainformator.pl

Powiat i miasto mwi nie zanieczyszczonemu powietrzu.

Grzegorz Bociek swoj sportow karier zaczyna


w klubie Skra Bechatw. Od 2013 roku jest zwizany
z ZAKS. Do jego najwikszych osigni mozna zaliczy
zdobycie Pucharu Polski 2014.
Grzegorz Bociek doczy do kdzierzyskiej ZAKSY w sezonie
2015/2016.
Pod koniec kwietnia zosta podpisany nowy kontrakt
z zawodnikiem, ktry cakiem
niedawno wygra najwaniejszy mecz swojego ycia. Dla
Grzegorza Boka bdzie to
trzeci sezon, w ktrym bdzie
reprezentowa barwy ZAKSY

Terminale patnicze

najtaniej

Kdzierzyn-Kole w koszulce
z numerem 12.
Przypomnijmy, u Grzegorza
Boka we wrzeniu 2014 roku
wykryto nowotwr ukadu limfatycznego. Z tego powodu zawiesi on swoj sportow karier. 2 kwietnia poinformowa, e
udao mu si pokona chorob i
wkrtce wrci do treningw.
p

szczegy
str. 7

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18

2 Wiadomoci

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole edukacja

Ustawiczne ksztacenie sukcesu


Fot. CKUiP w Kdzierzynie-Kole

Samorzd wojewdzki docenia wysiki kdzierzyskiej placwki.


leszek iwulski

Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego zasuyo sobie na spor pochwa


z ust marszaka wojewdztwa
opolskiego Andrzeja Buy. Wedug marszaka: - Centrum to
bardzo dobry przykad orodka
szkoleniowego odpowiadajcego najnowszym tendencjom na
rynku pracy. Marszaek na posiedzeniu rady powiatu kdzierzyskiego podkrela rwnie
rol szkolnictwa zawodowego.
W opinii Andrzeja Buy: - inwestor zewntrzny, ktry przychodzi do nas, mocno zwraca uwag na to, jak na danym terenie
prowadzone jest ksztacenie.
Centrum powstao w 2001r.
Jego dziaalno rozciga si w
4 gwnych kierunkach dziaania. Po pierwsze, stanowi punkt
doradztwa zawodowego przeznaczonego dla modych osb.
Dziki niemu jeszcze w gimnazjum ucze moe ju modelowa swoj przysz karier zawodow. Po drugie, CKPiU
stanowi usugi dla szk, udostpniajc swoje pracownie, by
uczniowie mogli zaznajomi si
z teori zawodow. Po trzecie,
Centrum zapewnia uczniom
praktyczn nauk zawodu. Po
czwarte, CKPiU zajmuje si
ksztaceniem ustawicznym. W
ramach tej dziaalnoci osoby
starsze (ale nie tylko) mog na-

Marszaek wojewdztwa opolskiego na posiedzeniu


rady powiatu kdzierzyskiego podkrela rwnie
rol szkolnictwa zawodowego.
by dodatkowe kwalifikacje zawodowe, naby poyteczn wiedz, ktra pozwoli im na lepsze
funkcjonowanie na rynku pracy. CKPiU ma w miecie dwie
siedziby. Jedna z nich znajduje
si na ulicy Mostowej w Azotach. Druga siedziba znajduje
si na kozielskiej wyspie. Tam
mieci si m.in. stacja diagnostyczna dla samochodw.
Centrum ma pod swoj opiek ponad 1000 osb. Instytucja ksztaci ok. 500 uczniw
w ramach praktycznej nauki
zawodu (uczniowie wykonuj
tam normaln prac, przebieraj si w odzie robocz i pod

okiem nauczycieli wykonuj


normalne obowizki pracownicze). Do placwki szkoy z regionu kieruj ok. 300 uczniw
w celu teoretycznej nauki zawodu. Ponadto ponad 200 osb
uczy si w ramach ksztacenia
ustawicznego. Centrum dysponuje nowoczesn i bogat baz
edukacyjn, dziki ktrej pracujcy w nim nauczyciele mog przekazywa swoj wiedz
najlepiej jak potrafi. Placwka dysponuje m.in. 2 pracowniami klasycznej mechaniki
samochodowej, pracowni mechatroniki, obrabiarkami CNC,
pracowniami energetyki odna-

wialnej oraz nowo wybudowan pracowni budowlan murarsk (w ktrej ludzie ucz si
m.in. w zawodzie tynkarz). Aktualnie trwaj prace nad poszerzeniem jednostki o nowoczesne pracownie nawigacji oraz
pracownie chemiczne. Wybr
nowych kierunkw dziaania
nie jest przypadkowy i nie dokonuje si ad hoc. Jest efektem
wgldu w strategi rozwoju
caego wojewdztwa, w ktrej
Kdzierzyn ma stanowi silny
orodek przemysu chemicznego. Centrum miaoby ksztaci
personel pod Instytut Cikiej
Syntezy Organicznej, zakady
chemiczne na Blachowni oraz
Zakady Azotowe Kdzierzyn.
Obecnie Centrum Ksztacenia
Praktycznego i Ustawicznego
wsppracuje z 5 szkoami. Jest
to Zesp Szk na osiedlu Azoty, z eglug, technikum w
Sawicicach, z kozielsk Budowlank oraz z Zespoem
Szk Mechanicznych w Krapkowicach. Wsppraca obejmuje szkolenie uczniw z prawie 30 oddziaw szkolnych.
Ponadto placwka realizujc
zadania zwizane z ksztaceniem ustawicznym wsppracuje doranie z rnymi szkoami o charakterze prywatnym
(takimi jak ak). Centrum
jest bardzo uznanym elementem ksztacenia zawodowego
w caym wojewdztwie. W re-

kdzierzyn-kole - inwestycje

Obywatele decyduj o osiedlach


Fot. wikipedia.pl

Mieszkacy Kdzierzyna maj do dyspozycji milion z,


by wyda je po swojemu na wasne dzielnice.
leszek iwulski

Budet obywatelski jest


tym zagadnieniem, ktre od
kilku tygodni porusza cz kdzierzyskiej opinii publicznej.
Jest to taka forma uczestnictwa
zwykych mieszkacw w yciu
publicznym, ktra umoliwia
im wzicie udziau w inwestycjach miejskich. Mieszkacy
dziki niemu sami mog zdecydowa, jaka inwestycja ma by
zrealizowana. W pewnej mierze
rwnie dziki budetowi obywatelskiemu bd mieli wpyw
rwnie na to, jakie jej elementy bd wykonane. Z narzdzia
tego korzysta ju bardzo wiele
miast w Polsce: m.in. Olkusz,
Katowice, czy Sosnowiec. W

Z budetu obywatelskiego skorzystaj


wszystkie osiedla. Osiedle Piastw (na zdj.)
ma zagwarantowane ponad 111 tys. z.
Kdzierzynie ta forma wspudziau obywateli w zarzdzaniu miastem ma ju dwuletni
tradycj. W tym roku ksztat
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

budetu obywatelskiego zosta


zarysowany jeszcze na marcowej sesji. Do 28 kwietnia mija termin zgaszania propozy-

Nakad: 12 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

cji mieszkacw na konkretne


projekty, ktre maj by dziki
niemu wykonane. Do 11 maja
bdzie trwa weryfikacja propozycji mieszkacw. Urzdnicy
z magistratu w chwili obecnej
sprawdzaj, czy s one poprawne pod wzgldem formalnym i
czy mieszcz si w ramach zarysowanych przez wskazania
uchway. Zadania, ktre mog
by zrealizowane dziki budetowi musz mie charakter wasny gminy i by wykonane na
nieruchomociach gminnych
albo na tych gruntach, co do
ktrych ma ona tytu prawny.
Na chwil obecn budet zosta
niejako podzielony na dwie czci. W pierwszej z nich realizowane bd zadania w konkretnych dzielnicach. Kade z 16
osiedli otrzyma po 25 tysicy z.
Pozostae 600 tys. z. przeznaczonych na budet obywatelski
zostanie podzielone pomidzy
dzielnice w sposb proporcjonalny do liczby mieszkacw.
Std wiksze dzielnice dostan
na ten cel wiksze pienidze
np. rdmiecie czy Pogorzelec
dostan powyej 100 tysicy z.
W tym roku gros zada zwizanych z realizacj budetu
obywatelskiego bdzie wykonywane dziki radom osiedli.
To wanie rady byy odpowiedzialne za konsultacje zwizane
z wyonieniem zada skierowa-

komentarz na gorco
Adam Lecibil
Rzecznik Starostwa Powiatowego w Kdzierzynie-Kolu
Sowa marszaka potwierdzaj, e ksztacenie ustawiczne i praktyczna nauka zawodu
prowadzone jest w powiecie na
wysokim poziomie. Wadze powiatu i wojewdztwa kad nacisk na ksztacenie zawodowe i
techniczne ju od kilku lat. To
odpowied na zapotrzebowanie obecnego rynku pracy, na
ktrym brakuje osb z tzw. fachem w rku. Wspieramy i b-

dziemy wspiera ksztacenie


zawodowe i praktyczn nauk
zawodu, przez lata uruchomilimy tam nowoczesne pracownie. Planujemy, przy wsparciu
rodkw zewntrznych, uruchomi centrum nowoczesnych
technologii. W nowoczesnych
pracowniach mieszkacy naszego regionu, ktrzy chc poprawi swoj pozycj na rynku pracy mog uzyska szereg
nowych kompetencji np. naby
wszelkie kalifikacje mechaniczne czy lusarskie.

gionie stanowi ono obok placwek w Nysie i w Opolu jedno z


trzech waniejszych orodkw
tego typu. Jednostka niejako
wpisuje si w zaoenia strategi rozwoju regionu, w ramach
ktrej wypracowywane s centra kompetencji. Kdzierzyskie centrum rozwija a 5 tych
kompetencji: mechatronik z
mechanik, turystyk, chemi,
metalurgi oraz energetyk.
Kompetencje te stanowi tzw.
smart specialisation. Jest to
podejcie do edukacji, ktre
wygrywa ju w caej Europie.
Dokumenty OECD stanowi,
e owe specjalizacje stanowi
czenie polityki przemysowej, edukacyjnej i innowacyjnej w obszarach, ktre s identyfikowane z regionem. Dziki
niemu mona osign zwikszenie potencjau w zakresie
pozyskiwania inwestorw oraz
budowania przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami. Kdzierzyn chce postawi w

tym przypadku przede wszystkim na chemi, energetyk (zarwno klasyczn, jak i odnawialn) oraz na mechatronik i
metalurgi. Ireneusz Winiewski dyrektor CKPiU powiedzia
nam: - sowa marszaka stanowi potwierdzenie naszych wysikw ukierunkowanych na
to, by ksztaci modych ludzi
(i nie tylko) na jak najwyszym
poziomie. Ponadto wskazuj,
e samorzd wojewdzki rozumie potrzeb ksztacenia zawodowego. Wedug mnie ten
wanie rodzaj ksztacenia zapewni moe znakomicie funkcjonujce kadry zawodowe dla
wybranych gazi przemysu,
ktre bd stanowi motor
dla rozwoju caego regionu.
To wanie dobrze wyszkolony
pracownik, ktry jak najszerzej
przyswoi sobie prawida praktyki i teorii zawodowej bdzie
w przyszoci budowa dobry
wizerunek naszego przemysu,
usug, czy rolnictwa.

Podzia rodkw w budecie miasta na rok 2015


dla wydatkw objtych budetem obywatelskim
Osiedle Azoty

43 606 z

Osiedle Blachownia

52 081 z

Osiedle Cisowa

43 344 z

Osiedle Kodnica

67 247 z

Osiedle Kuniczka

36 200 z

Osiedle Lenartowice

29 197 z

Osiedle Miejsce Kodnickiwe

28 420 z

Osiedle Piastw

111 219 z

Osiedle Pogorzelec

141 469 z

Osiedle Poudnie

32 598 z

Osiedle Przyjani

30 297 z

Osiedle Rogi

37 461 z

Osiedle Sawicice

52 132 z

Osiedle Stare Miasto

61 536 z

Osiedle rdmiecie

151 912 z

Osiedle Zachd

81 282 z

nych do budetu. Zgoszenia


byy przyjmowane drog elektroniczn i tradycyjn. Kady
mieszkaniec, organizacja pozarzdowa, czy te samorzd
osiedlowy mogy zgosi po
jednej propozycji. Kolejnym
etapem realizacji budetu obywatelskiego bd konsultacje
zwizane z wyborem inwestycji.
Mieszkacy bd mogli wwczas zagosowa na to zadanie,
ktre wedug nich najlepiej
spenia ich marzenia o swojej
dzielnicy. Do realizacji zostan
skierowane te zadania, ktre
otrzymaj w gosowaniu najwicej gosw. Nastpnie przegosowane propozycje mieszkacw powdruj na biurko
prezydent Sabiny Nowosielskiej, ktra zadecyduje, czy
pomysy mieszkacw znajd

realne odzwierciedlenie w budecie. Jeli opinia prezydent


bdzie pozytywna, to wwczas
przygotowany zostanie projekt
uchway. Ostatecznie wic decyzje podejm radni na gosowaniu w czasie majowej sesji.
W dotychczasowych edycjach
budetu obywatelskiego zostaa wybudowana cieka rowerowa pomidzy Blachowni
a Sawicicami oraz rozbudowana zostaa strefa rekreacyjna na osiedlu Piastw. Obecny
ksztat budetu obywatelskiego
nie wszystkim odpowiada. Kamil Nowak z Fundacji Wiedza
to wadza uwaa, e katalog
zada, ktre powinny by realizowany w ramach budetu
obywatelskiego jest stanowczo
za wski i powinien obejmowa
rwnie np. koncerty.

GazetaInformator.pl >>

kdzierzyn-kole bezpieczestwo

kdzierzyn-kole - stra miejska

Konkurs na 40.
urodziny miasta
drugiej osobie, ktra j zredaguje. Mile widziane s ilustrujce zdarzenia tamtych
dni fotografie czy dokumenty.
Prace nie powinny przekracza siedmiu stron formatu
A4. Mona je przesya do 15
lipca na adres Urzdu Miasta
Kdzierzyn-Kole lub poczt
elektroniczn na adres kktumieszkam@kedzierzynkozle.
pl. Bez wzgldu na form w
wiadomoci naley umieci
dopisek Kdzierzyn-Kole.
Tu mieszkam - w poszukiwaniu pokole. Wyrnione
prace zostan opublikowane
w wydawnictwie pokonkursowym. Autorzy najciekawszych
otrzymaj nagrody pienine
lub rzeczowe.
k

kdzierzyn-kole - policja

Pijacka
wycieczka z dziemi
udao si zatrzyma chwil pniej. Okazao si, e ma 3,7 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Motorowerzysta oraz
dzieci z oglnymi obraeniami
ciaa trafili do szpitala. Teraz
32-latek bdzie odpowiada za
przestpstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzewoci oraz
inne wykroczenia drogowe. Ponadto o zdarzeniu tym zosta
powiadomiony sd rodzinny.
p

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Zarzuty usiowania zabjstwa usysza 20-latek, ktry


ugodzi noem 53-letni kobiet. Do zdarzenia doszo w
jednym z mieszka na terenie Kdzierzyna-Kola. Policj na miejsce zdarzenia wezwali wiadkowie zdarzenia.
Funkcjonariusze przeprowadzili ogldziny oraz zabezpieczyli lady. Dowiedzieli
si take, e w mieszkaniu
kilka osb spoywao alkohol. - W pewnym momencie
jeden z mczyzn kilkukrotnie ugodzi noem kobiet w
szyj oraz klatk piersiow, a
nastpnie uciek - informuje
rzecznik prasowy policji w
Kdzierzynie-Kolu, Magdalena Kowalska.
53-latka trafia do szpitala. Jeszcze tego samego dnia
policjanci z Wydziau Kryminalnego KPP w Kdzierzynie-Kolu zatrzymali podejrzewanego. To 20-letni
mieszkaniec miasta. M-

Do prby zabjstwa doszo podczas libacji alkoholowej.


czyzna trafi do policyjnego
aresztu. W chwili zatrzymania by nietrzewy. Zebrany
materia dowodowy pozwoli na przedstawienie mu zarzutu usiowania zabjstwa.
Na wniosek prokuratora sd
zastosowa wobec niego rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowa-

nia na okres trzech miesicy.


ledztwo jest w toku. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kdzierzynie-Kolu wyjaniaj
wszystkie okolicznoci tego
przestpstwa.
Za usiowanie zabjstwa
grozi mu kara doywotniego
pozbawienia wolnoci.

kdzierzyn-kole - bezpieczestwo

Miasto funduje
policyjne patrole
Wodarze Kdzierzyna-Kola zdecydowali, e miasto
zapaci za dodatkowe patrole policji w miecie.
Prezydent Kdzierzyna-Kola Sabina Nowosielska i Dariusz
Szelwicki, komendant policji podpisali umow. Miasto przeznaczy
na dodatkowe patrole 80 tys. z.
- Za 80 tys. z na ulice miasta wyrusz dodatkowe patrole, take
rowerowe - informuje Jarosaw
Jurkowski z Biura Informacji i
Promocji Miasta. Wiksza liczba
patroli ma zapewni mieszkacom poczucie bezpieczestwa. Bdziemy si czuli bezpiecznie,
chodzc nawet wieczorami po
rnych czciach naszego miasta podkrela prezydent Sabina Nowosielska.
k

Wiksza liczba patroli ma zapewni mieszkacom


poczucie bezpieczestwa. (prezydent Sabina Nowosielska
oraz komendant Dariusz Szelwicki).

kdzierzyn-kole - gospodarka

Prezydent Komorowski
w Grupie Azoty ZAK S.A.
Bya to pierwsza wizyta
prezydenta Polski w zakadzie.
Bronisaw Komorowski jako pierwszy prezydent odwiedzi, dziaajcy prnie od 70 lat
zakad Grupa Azoty ZAK S.A.
Bya to jego druga wizyta w Kdzierzynie-Kolu, pierwszy raz jak mwi - przypyn do miasta
statkiem. Prezydent spotka si
m.in. z zarzdem i pracownikami Grupy Azoty, posank Brygid Kolenda-abu, senatorem
Aleksandrem wieczykowskim,
wojewod Ryszardem Wilczyskim, marszakiem Andrzejem
Bu, starost Magorzat Tudaj, prezydent miasta Kdzierzyn-Kole Sabin Nowosielsk,
radnymi, przedsibiorcami oraz
przedstawicielami Zaksy.

Prezydent Komorowski jak mwi Jarosaw Jurkowski


z Urzdu Miasta - zajrza do
Azotw w przeddzie uruchomienia nowej instalacji produkcji plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex na terenie
tutejszych zakadw. Wspl-

Prezydent Bronisaw
Komorowski w Azotach.

nie ze swoimi przedmwcami,


prezesem Grupy Azoty Pawem
Jarczewskim i prezesem Grupy
Azoty ZAK SA Adamem Leszkiewiczem podkrela znaczenie nowoczesnej polskiej chemii i rozwoju technologii dla
polskiej gospodarki. Podczas
wizyty prezydent powiedzia
- gratuluj Pastwu uruchomienia nowoczesnych instalacji, powstaych w oparciu o
polsk myl naukow. Podczas
wizyty prezydent zosta powoany w skad siatkarskiej chluby miasta. - Koszulk ze swoim
nazwiskiem odebra od Adama
Leszkiewicza i dyrektora sportowego Zaksy Sebastiana widerskiego - dodaje Jurkowski.
k

Azoty
podzieliy zysk
Grupa Azoty ZAK SA podja
decyzj w sprawie podziau
zysku netto i wypaty dywidendy. Jak poinformowa
prezes zarzdu Adam Leszkiewicz, akcjonariusze otrzymaj 1,03 z za jedn akcj.
cznie na wypaty dywidendy grupa planuje przeznaczy
ponad 58,7 mln z. Natomiast 19,6 mln z przekazano
na kapita zapasowy.
Mini-ogrd w I LO
Przez dwa lata przy I Liceum
Oglnoksztaccym w Kdzierzynie-Kolu tworzono mini-grd. W maju udao
si go otworzy. W ogrodzie
mona podziwia 30 unikatowych odmian rolin. Ciekawostk jest papro drzewiasta oraz sagowiec.

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

paulina krupiska

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

notoryczne kradziee pokryw


studzienek burzowych i kanalizacyjnych. W ubiegym roku
Stra Miejska zanotowaa a 37
takich przypadkw - mwi Jarosaw Jurkowski z Biura Informacji i Promocji Miasta. Patrole
rowerowe w Kdzierzynie-Kolu
s od paru lat. W tym roku s to
dwa patrole dwuosobowe. Patrol rowerowy ma wiksz mobilno. Stranicy mog szybciej
dojecha do niektrych miejsc,
np. w parkach. Kiedy stranicy
patrolowali parki samochodami,
ale to nie byo dobre rozwizanie
- mwi komendant stray miejskiej Grzegorz Grzesik.

kdzierzyn-kole - konkursy

Policjanci z Kdzierzyna
zatrzymali mczyzn,
ktry pijany wiz na skuterze trjk dzieci.
32-latka zatrzymano w Gieratowicach. Tam doszo do kolizji. Kierowca skutera wjecha
w ty jadcego przed nim golfa,
a nastpnie przewrci si na
jezdni. Zbieg z miejsca zdarzenia. Kierowca jednoladu wiz
ze sob trjk dzieci w wieku od
4 do 9 lat. Wszyscy jechali bez
kaskw ochronnych. Kierowc

w skrcie

20-latek ugodzi noem 53-letni kobiet.

Patrole rowerowe to nie nowo w Kdzierzynie-Kolu.


W tym roku na rowery wsidzie czterech stranikw.

Urzd zachca mieszkacw do podzielenia si


wspomnieniami.
Jak miny cztery dekady miasta nad Odr? Czy jakie zdarzenie z tego okresu
utkwio nam w pamici? W
zwizku z 40. rocznic utworzenia
Kdzierzyna-Kola
urzd miasta wraz z Towarzystwem Ziemi Kozielskiej ogosiy konkurs na wspomnienia
dotyczce wydarze minionego czterdziestolecia (1975
2015). Celem konkursu Kdzierzyn-Kole. Tu mieszkam
w poszukiwaniu dziedzictwa pokole jest ukazanie
indywidualnych historii osb
i rodzin na tle dziejw poczonych miast i osiedli.
Wspomnienia mona spisa samemu lub zda relacj

region

Prba zabjstwa w Kdzierzynie

Stranicy miejscy
na rowerach

Dla kdzierzyskich stranikw miejskich rozpocz


si po zimowej przerwie sezon rowerowy.
Dokadnie 22 kwietnia na
ulicach Kdzierzyna-Kola pojawiy si patrole rowerowe
stray miejskiej. Ich gwnym
zadaniem jest nadzorowanie
chodnikw, cieek rowerowych. Ponadto bd pilnowa
porzdku w parkach i na terenach rekreacyjnych. - Patrole
bd przypomina rowerzystom
o koniecznoci korzystania z istniejcych cieek rowerowych.
Zwrc te uwag na ich stan
techniczny, a take na zagroenia dla mionikw dwch kek. Jednym z najwikszych s

Wiadomoci 3

7 maja 2015, nr 9 (186)

Nowe bilety
Do obiegu weszy bilety MZK
w Kdzierzynie-Kolu
w nowej szacie graficznej.
Zmienia si ich kolorystyka oraz ukad elementw
graficznych. Dodatkowo na
biletach jednorazowych oraz
na karnetach pojawi si wizerunek ptakw.
Podczenie do sieci
Gmina Cisek zakoczya budow kanalizacji w miejscowoci Landzimierz. Wybudowano tutaj 8,5 km sieci.
Koszt inwestycji to ponad
2,5 mln z. Teraz do sieci powinno podpi si 190
nieruchomoci. Urzd Gminy
ma nadziej, e wszystkich
mieszkacw uda si do tego
przekona.
Sukces Lewady
aneta Skowroska, zawodniczka klubu Lewada zaja
drugie miejsce na Midzynarodowych Zawodach w Ujedaniu CDI Zakrzw 2015.
Na zawody do Zakrzowa
zjechali zawodnicy z caego
wiata. Byli reprezentanci
Szwecji, Portugalii oraz RPA.
Sesja w internecie
Gmina Cisek bdzie transmitowaa on-line sesje rady
gminy. Niedawno na takie
rozwizanie zdecydowaa si
Rada Miasta KdzierzynKole. Sesja zarwno w jednym jak i drugim przypadku
jest transmitowana na ywo.
Istnieje rwnie moliwo
jej pniejszego obejrzenia
za porednictwem strony internetowej urzdu gminy.
Pomogli celnicy
28 kwietnia, okoo godziny
6.30, tu za bazylik w Pszowie jadcy do pracy celnicy
zauwayli dziewczyn lec
na chodniku. Po ocenie stanu
poszkodowanej, funkcjonariusze wezwali pogotowe i
uoyli dziewczyn tak, by
moga oddycha. Okazao
si, e zasaba w drodze na
praktyk. aden z przechodniw nie udzieli jej pomocy.
Gdyby nie reakcja celnikw,
sytacja mogaby zakoczy
si tragicznie.
Rydutowski hejna
Po raz pierwszy zabrzmia
30 kwietnia podczas XXIII
Memoriau Jana Margicioka
i Leopolda Haaczka. Od tej
pory hejna ju na stae zagoci w centrum Rydutw.
Wygrywany bdzie codziennie z najwyszej kondygnacji Urzdu Miasta Rydutowy punktualnie o godzinie
12.00, a w okresie wakacyjnym rozbrzmiewa bdzie
take o godzinie 20.00.

4 Edukacja

7 maja 2015, nr 9 (186)

kdzierzyn-kole konkursy

kdzierzyn-kole - sport

Sukces uczniw z ZSTiO


Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

adam lecibil

Krzysztof Trybua i Sebastian Juraszek z Zespou


Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w
Kdzierzynie-Kolu i ich roboty.
e ucign 13 kilogramw
oraz co na ksztat noktowizora, wic widzi te w nocy
mwi Krzysztof Trybua.

Projektowanie
robota
trwao kilka miesicy. Trzeba byo nie tylko pozamawia
wszystkie czci, ale take

wymyli oprogramowanie.
Niektre podzespoy przyszy
poczt za zagranicy. Sebastian
Juraszek rwnie stworzy robota. Jest mniejszy i z wygldu przypomina czog.
Urzdzenie uruchamiane jest za pomoc telefonu
komrkowego i z niego sterowane. Wbudowane czujniki
ultradwikowe pozwalaj mu
na autonomiczne poruszanie
si po budynku. Po wykryciu przeszkody robot skanuje
wolne miejsce i tam zmierza
zaznacza Juraszek. Fina
konkursu odby si we Wrocawiu. Prace modych pasjonatw z Kdzierzyna-Kola
byy prezentowane m.in. w
galerii tamtejszego ratusza.
To nie pierwszy znaczcy laur
uczniw ZSTiO. Podopieczni placwki w tym konkursie
wygrali po raz drugi.

kdzierzyn-kole - inwestycje

ukasz Chemiski uruchomi nowo wybudowan fontann na placu


Wolnoci w Kdzierzynie-Kolu.
Mia wyjtkowe szczcie,
kilka tygodni temu polubi
stron starostwa na Facebooku, bdc 1000-n osob.
Powiat zaproponowa mu, aby
to on by tym mieszkacem,
ktry przekrci kurek z wod.
Panu ukaszowi towarzyszyy
dzieci ze Szkoy Podstawowej
nr 1. Jemu samemu gratulowaa starosta Magorzata Tudaj. To bardzo udana inwestycja, przychodz tu czsto z
rodzin, a teraz bd tu jeszcze czciej mwi dziennikarzom pan ukasz.
Plac Wolnoci to teraz
jedno z ulubionych miejsc rekreacyjnych naszych mieszkacw. W soneczne dni
przebywa tam wielu spacerowiczw. Fontanna zostao
dodatkowo podwietlona, a
w parku zamontowano ledo-

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Uruchomi fontann

Piotr Duk z klubu


UKS Kdzierzyn-Kole

KDZIERZYN-KOLE - konkursy

Sfotografuj wiosn
Urzd miasta ogosi
konkurs fotograficzny
pn. Obud wiosn w Kdzierzynie-Kolu.
Aby wzi udzia w konkursie naley do 29 maja nadesa jedn fotografi zainspirowan wiosn w miecie.
W konkursie mog wzi
udzia tylko mieszkacy Kdzierzyna-Kola. Zgoszenia
wraz z pyt CD zawierajc fotografi naley dostarczy do 29 maja do kancelarii oglnej Urzdu Miasta
Kdzierzyn-Kole, pok. 139
lub wysa za porednictwem

poczty na adresUrzd Miasta


Kdzierzyn-Kole, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kdzierzyn-Kole, w zamknitej kopercie z dopiskiem konkurs
fotograficzny.
Wyniki konkursu zostan
ogoszone do 12 czerwca na
stronie internetowej www.
kedzierzynkozle.pl oraz na
portalu Facebook/miastomozliwosci. Zwyciskich 20
prac zostanie pokazanych na
plenerowej wystawie fotograficznej.
p

wodzisaw lski - inwestycje

Skwery po liftingu
Plac Wolnoci to jedno z ulubionych miejsc rekreacyjnych
w Kdzierzynie-Kolu. Teraz zdobi go fontanna.
we owietlenie. Jest te monitorowany. System nawadniajcy wyposaono w czujniki
wiatru, deszczu oraz tempe-

ratury. Wskazuj one redni


dobow z ostatnich tygodni
oraz pokazuj, kiedy fontann mona wczy i wyczy,

aby caa aparatura nie ulega


uszkodzeniu.
al

wodzisaw lski - nauka

rektor ZSP w Wodzisawiu


lskim.
Placwka posiada ju
profesjonaln baz dydaktyczn oraz odpowiednio
wykwalifikowan kadr nauczycieli przedmiotw artystycznych. Obecnie uczy si
w niej ponad 100 uczniw.
Otwarcie nowej szkoly pocignie za sob moliwo
szecioletniego ksztacenia
artystycznego. Adresatami szkoy bdzie modzie
koczca podstawwk.
Zarwno liceum jak i gimnazjum poza ksztaceniem
w kierunkach artystycznych, zapewniaj realizacj
podstawy programowej z
przedmiotw oglnoksztaccych.
a

Fot. Archiwum portalu gazetainformator.pl

Z myl o talentach artystycznych


W Wodzisawiu powstanie Oglnoksztacca
Szkoa Sztuk Piknych.
Zgod na jej utworzenie
podj Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
w porozumieniu ze Starost Wodzisawskim. Szkoa ma powsta w Zespole
Szk Ponadgimnazjalnych,
gdzie od roku 2011 istnieje ju czteroletnie liceum
plastyczne. - Oferta Oglnoksztaccej Szkoy Sztuk
Piknych adresowana jest
do uzdolnionej modziey
koczcej nauk w szkole
podstawowej. Nauka potrwa w niej 6 lat i skoczy
si egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskaj
zawd plastyk i bd mogli przystpi do matury
mwi Anna Biaek, dy-

Zawodnik z Kdzierzyna
powoany do reprezentacji narodowej.
W I Pucharze Polski Kadetw (juniorw modszych)
w zapasach w stylu klasycznym, zorganizowanych przez
Targwek Warszawa, wystartowao 204 zawodnikw z 50
klubw, w tym trzech z UKS
Olimpijczyk Kdzierzyn Kole.
Puchar ten by take eliminacj do Oglnopolskiej
Olimpiady Modziey. Kdzierzynianie zajli nastpujce
miejsca: Piotr Duk wygra w
kat. wagowej 76 kg, Denis Elbin by 14. w kat. 46 kg, a Pawe Godula 20. w kat. 54 kg.
Piotr Duk zosta powoany do
reprezentacji narodowej na
midzynarodowy turniej na
Wgrzech.

Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Zasili polsk kadr

Uczniowie z Kdzierzyna wrd najlepszych w kraju.


Firmy
elektroniczne
oraz Politechnika Wrocawska poszukiwali nietuzinkowych pasjonatw z caej
Polski. W konkursie Elektryzujca pasja wybrano 16
najciekawszych projektw.
Modzi programici z Azot
zaskoczyli jury. Zbudowali
naszpikowane elektronik
roboty, ktre wykorzystuj
najnowsze zdobycze technologiczne. - Stworzyem
robota inspekcyjno-rozpoznawczego, posiada m.in.
kamer i router WiFi. Waciwie z kadego miejsca na
wiecie mona odbiera obraz z urzdzenia. Jest sterowany radiowo poprzez
wbudowany nadajnik i odbiornik. Ma te koa terenowe z silnikami, kade mo-

<< GazetaInformator.pl

Otwarcie Oglnoksztaccej Szkoy Sztuk Piknych


stanowi bdzie rozszerzenie oferty edukacyjnej powiatu
w zakresie ksztacenia artystycznego.

Prace porzdkowe przeprowadzono z myl o


spacerowiczach.
Ze skweru znajdujcego
si przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Wodzisawiu lskim wyrzucono stare betonowe awki.
W ich miejsce pojawiy si
trzy nowe miejsca, dla tych,
ktrzy chc si na chwil zatrzyma, usi. Na skwerze
pojawiy si take kosze na
mieci. Zadbano rwnie o
elementy przyrody. Uformowano krzewy, zasadzono re

oraz lawend. Ponadto, wyoono now traw, za wzdu


parkingu pojawiy si iglaki.
Prace porzdkowe przeprowadzono take na skwerze
w Kokoszycach przy pomniku. Zbudowano tam chodniczki, postanwiono cztery
nowe awki i zasadzono wizy. Przycito znajdujce si
na tym terenie drzewa. Aby
skwer wyglda jeszcze atrakcyjniej, posadzono na nim
krzewy oraz rododendrony.
a

wodzisaw lski - remonty

Odnowiona
przestrze dla
najmodszych
Plac zabaw przy ulicy 26
Marca w Wodzisawiu
przeszed metamorfoz.
Zakad
Gospodarki
Mieszkaniowej i remontowej
zadba o modernizacj przestrzeni przeznaczonej dla
najmodszych mieszkacw.
Na ogrodzonym placu zabaw
znajduje si zestaw zabawowy ze zjedalni, sprynowiec oraz hutaka. Wykonano rwnie ciek z kostki,

by dojazd wzkiem, czy te


przejcie na plac nie stanowio problemu.
Na prace renowacyjne
Urzad Miasta w Wodzisawiu lskim przeznaczy
okoo 20 tys. z. Brakujce
rodki uzyskano z udziau
piciu okolicznych wsplnot mieszkaniowych w tym
przedsiwziciu.
a

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 33

7 maja 2015, nr 9 (186)

bierawa motoryzacja

wito mionikw jazdy terenowej


Rajd na terenie kopalni piasku KOTLARNIA.
dominika rudzka

rwnie w przyszym roku.


-WMUTTcie tak naprawd najbardziej podoba mi
si caoksztat. Kada zaoga ma do wyboru duo kombinacji, teren jest
zrnicowany. Przejedamy przez wod, boto, odcinki trialowe przeplataj
si z przeprawowymi. Za
kadym razem mona nauczy si czego nowego,
zdoby dowiadczenie i nawiza nowe znajomoci.
Szesnasta edycja rajdu
samochodw terenowych
przycigna 34 zaogi z caej Polski. Wycig skada
si z trzech etapw i trwa
przez cay dugi weekend.
30 kwietnia przyjto zaogi
i przeprowadzono badania

techniczne pojazdw biorcych udzia w wycigu.W


pitek, 1 maja rozpocz
si pierwszy etap wycigu
na terenie piaskowni KOTLARNIA. Sobotnia cz
rajdu odbya si na terenie
Poligonu Wojskowego Gliwice, gdzie w tym roku organizatorzy wycigu po raz
pierwszy zaproponowali
jazd na azymut. Uczestnicy otrzymali cztery wsprzdne, z dugoci i szerokoci geograficzn, do
ktrych musieli dotrze
w jak najszybszym czasie,
dowolnie przez siebie wybran tras. Ostatni etap
zmaga mionikw jazdy
terenowej zakoczy odcinek nocny, ktry mia swj

pocztek w sobot o godzinie 22:00, a zakoczy si


o wczesnych godzinach porannych wniedziel. Tego
samego dnia ogoszono
wyniki i przyznano nagrody zwycizcom.
W klasie cikiej triumfowaa druyna nr 21 w
skadzie:Andrzej Kaptocz
oraz Dariusz Kozik. W klasie lekkiej na najwyszym
podiumstan Piotr Plackowski z nr 26. Druyna
nr 27, Marcin Maolepszy i pilot - ukasz Korzuchowski, wygrali w kategorii sport. W klasie quad
najlepszy okaza si Rafa
ywiski. Dodatkowa nagroda zostaa przyznana
Dariuszowi ysoniowi oraz

Andrzejowi Kaszowskiemu
z zaogi nr 16. W ich rce
powdrowa puchar fair
play.
Nastpna impreza organizowana przez Stowarzyszenie Mionikw
Jazdy Terenowej MUTT
z Gliwic odbdzie si w
grudniu. Podczas kadej
takiej imprezy zbierane s
pienidze na jaki cel charytatywny. Co jaki czas
stowarzyszenie organizuje rwnie Dni otwarte
na terenie piaskowni KOTLARNIA, na ktrych
wielbiciele tego rodzaju rozrywki maj moliwo doskonalenia swoich
umiejtnoci jazdy w terenie.
Fot. Stowarzyszenie Mionikw Jazdy Terenowej MUTT z Gliwic

Mutt Wiosna 2015


jest imprez przeprawowo-sportow, zawierajc
elementy nawigacji. Dwuosobowe zaogi, skadajce si z kierowcy oraz pilota, startuj w rnych
kategoriach, w zalenoci
od stanu przygotowania
pojazdw. S to czteryklasy: lekka, cika, sportowa oraz klasa przeznaczona dla kierowcw quadw.
Na pocztku organizatorzy
przekazali
uczestnikom
wszelkie informacje i notatki dotyczce oznacze
na trasach. Zadaniem kadej z zag byo zaliczenie
wszystkich Punktw Kon-

troli Przejazdu w jak najkrtszym czasie.


Adrian Zaremba w rajdzie organizowanym przez
Stowarzyszenie
Mionikw Jazdy Terenowej
uczestniczy po raz drugi.
Przygotowania do wycigu trway od stycznia tego
roku. Wraz z moim przyjacielem i pilotem, Robertem Patalongiem, zmodyfikowalimy mojego Nissana
Patrola GR, aby lepiej radzi sobie w terenie. Zostaa pocita karoseria,
skrcilimy ram izaoylimy drug wycigark na
ty - mwi.Pan Adrian nie
auje wysiku woonego
w przygotowania do rajdu. Zapowiada swj udzia

W tegorocznej edycji rajdu udzia wziy 34 zaogi.

Woda, piasek, boto - to nieodzowne elementy jazdy w terenie.

Pierwszy i ostatni etap wycigu odby si na terenie piaskowni KOTLARNIA.


R E K L A M A

Drugi dzie rajdu odby si na terenie Poligonu Wojskowego w Gliwicach.

34 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole, tel. 77 482 67 47, 533 355 477, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE

nieruchomoci

usugi

KREDIGO
-Nowy standard poyczania
Chwilwki, szybko i dyskretnie
Zapraszamy do naszego biura
w
Kdzierzynie-Kolu
przy
ulicy
Pionierw
od poniedziaku do pitku w godzinach 9:30-16:30
tel. 791 871 446

Wynajm lokal nowy-parter


80m na dziaalno, tel. 505
541 139, cena 300z, Kole

Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw,


mieszka, biur. Usugi dobrej
jakoci w rozsdnej cenie.
Zapraszam. Kdzierzyn-Kole
502 688 309

Kdzierzyn-Kole
Poyczka gotwkowa na dowolny cel, od 300 z do 2.000
z z wygodn obsug w domu
przez
profesjonalnego
przedstawiciela
terenowego.
Szybko i bezpiecznie. Minimum formalnoci. Bez BIK.
Wnioski na telefon 77 887 23 68
w godz. 9-17 od poniedziaku do
pitku.

motoryzacja
Skup samochodw do kasacji.
Kdzierzyn-Kole. Cae i uszkodzone, skupujemy wszystkie pojazdy, posiadamy transport.
518 203 575
WYMIANA OPON NA SEZON
ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie k, krtkie terminy. Mechanic Team 518 168 940
B E Z G O T W K O W E
wynajcie
pojazdu
zastpczego z OC sprawcy!
Miae stuczk? Kto uszkodzi
Twoje auto? Zostae bez samochodu?
Dobrze trafie! Pozosta mobilny! Kdzierzyn-Kole. Tel.
774 858 839
Kdzierzyn-Kole skup samochodw i innych pojazdw cae
i uszkodzone zadbane i do zomowania . Tel. 518 203 575
Skup aut zadbanych, uszkodzonych, po wypadku, na czi,
skup motocykli, skuterw, Quadw traktorw rolniczych i innych pojazdw. Transport gratis. Zadzwo 518 203 575 .

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia

Niewielki dom do remontu lub wyburzenia wraz z budynkiem gospodarczym i ogrodem, o powierzchni
ok. 5 arowej. Nieruchomo znajduje si w miejscowoci Zakrzw.
Cena 37000z, do negocjacji. TEL.
774 875 356
Sprzedam mieszkanie w Kdzierzynie-Kolu, os. Powstacw l. 3 pokoje, azienka i WC oddzielnie, duy
balkon, duy przedpokj. Cena 169
000z. Zapraszam do negocjacji.
668 369 857
Do wynajcia kawalerka z wnk
kuchenn. Mieszkanie ulokowane
jest w centrum Kdzierzyna-Kola,
niedaleko Parku Orderu Umiechu.
Wyremontowane, posiada balkon.
Cena 400z + rachunki. Kontakt
794 325 147
Do
wynajcia
mieszkanie
od
01.06.2015r.
Cena 1000z, wliczony czynsz +
opata za wod za dwie osoby.
Reszta opat zgodnie z wskazaniami licznikw 692 441 298 Kdzierzyn-Kole
Wyremontowane mieszkanie z
balkonem, pierwsze pitro budynku znajdujcego si na Pogorzelcu.
Klimatyzacja, ogrzewanie gazowe
+ kominek (moliwo podczenia systemu miejskiego). Budynek
docieplony, domofon. Niski czynsz.
CENA 209 000z, tel. 503 420 090
Atrakcyjna lokalizacja w Kdzierzynie-Kolu, ul.1 Maja 1A, blisko do
centrum. Lokal mieszkalny jeden
pokj, aneks kuchenny, azienka i
przedpokj. Pooony na 4 pitrze,
w budynku zainstalowana jest winda. Cena 50 000z. 693 408 398
Do wynajecia lokal uzytkowy,w zabudowie szeregowej w Kedzierzynie
przy ulicy Reja. Lokal w 2013 roku
zostal zmodernizowany. Dwa zaplecza oraz parking nalezacy do obiektu. Mozliwa dzialalnosc uslugowa,
biurowa, handlowa, gastronomiczna. Cena 1 500z. Tel. 510 324 329
Sprzedam tanio lub wynajm
kiosk handlowy wolnostojacy,
umiejscowiony przy przystanku
autobusowym w Kedzierzynie.
Obiekt zaopatrzony jest w energie elektryczn i mae zaplecze.
Wynajem: 390z, Sprzeda: 4000z.
Tel. 510 324 329

Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

Witam, posiadam na sprzedaz ladne 2 pokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym, mieszkanie jest
po remoncie nie wymaga wkladu
finansowego, cena 89000z, wiecej
informacji telefonicznie 665 846
530 Kdzierzyn-Kole

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Polecam. Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena


przystpna. Wycena i kosztorys.
Gratis, Kdzierzyn-Kole tel 724
731 470
Monta pokry dachowych papa termozgrzewalna ju od 10 z
m2 gonty dachwka ceramiczna-cementowa blacho-dachwka
monta okien dachowych monta rynien konstrukcje dachowe
(wiby) kominy klinkier rne
prace dekarskie tel. 782 822 578
Wywz Ziemi, Gruzu.
Wynajem Wywrotek
TANIO I FACHOWO!!!
lsk i okolice.
Telefon 695 573 970
Sprztanie domw, mieszka i
biur. Zapewniamy profesjonalne i rzetelne wykonanie usugi, a
take dostarczamy niezbdnych
rodkw czystoci renomowanych producentw. Posiadamy
wasny sprzt, realizujemy zarwno zlecenia stae jak i jednorazowe oferujc promocyjne
ceny dla staych klientw. Usugi wykonujemy na terenie Wisy
oraz Kdzierzyna - Kola i okolic.
Tel. 669 968 741

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867

Oferujemy kompleksow usug od przygotowania terenu pod


pooenie kostki, poprzez jego
utwardzenie i wykorytowanie,
pooenie kostki (powierzonej
od klienta lub naszej), oraz prace wykoczeniowe. KdzierzynKole tel. 600 964 790

ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
reklamowe
Katalogi Gadety
Szyldy Kasetony
ollupy
Banery Standy R

Racibrz ul. Ocicka 51a,


Rudnik ul. Soneczna 38a

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

Usugi kopark
wynajm koparki i koparkoadowark do wszelkiego rodzaju prac ziemnych, oferuj
rwnie prace zwizane z wycink drzew, tel. 516 028 454
Kdzierzyn-Kole
Matematyka dla studentw,
zakres: analiza matematyczna, algebra, geometria analityczna.
Kdzierzyn-Kole
tel.791 471 077

Poligrafia i Reklama

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Usugi
budowlane,
wykoczenie
wntrz.
Planujesz remont? Zadzwo!
Kade zlecenie wykonuje rzetelnie! Posiadam kilkuletnie
dowiadczenie w zawodzie.
Oferuje konkurencyjne ceny.
Dojazd i wycena gratis.
Moliwo negocjacji cen. Kdzierzyn-Kole tel. 791 056 618

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

Sprzedam dziak
rekreacyjn R.O.D.
Widok Brzezie
Racibrz nr. 56
Powierzchnia 500 m2

Pikny murowany
domek, wysoki ywopot, kominek, prd,
woda, szambo.
Cena do negocjacji.
tel. 882 128 495

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 35

7 maja 2015, nr 9 (186)

Szkolenia
dla biznesu

kdzierzyn-kole - dk kole - 22 maja

Kabaret Czesuaf
W pitek, 22 maja o godz.
20.00 na scenie Domu Kultury
Kole wystpi Kabaret Czesuaf. Kabaret Czesuaf to pochodzca z Poznania grupa, ktra
od ponad 10 lat bawi widzw w
caej Polsce. W skad kabaretu
wchodz: Tomek Nowaczyk,
Wojtek Kowalczyk i Maciej Morze. Wystpy na scenie i wywoywanie miechu to ich pasja,
ktrej oddaj si bez pamici,
co wida w kadym skeczu i
piosence przez nich stworzonej.
Kabaret Czesuaf zdoby nagro-

dy na wszystkich liczcych si
festiwalach i przegldach kabaretowych w Polsce i czsto
pojawia si na ekranach telewizyjnych podczas programw
realizowanych przez TVP2
(Mazurska Noc Kabaretowa,
Festiwal Kabaretu w Koszalinie, Kabaretowa Noc Listopadowa, Dziki Bogu ju weekend, Kabaretowy Klub Dwjki,
Kabaretowa Scena Dwjki)
oraz Polsat (Kabaretobranie,
Rybnicka Jesie Kabaretowa).
Bilety w cenie 25 z.

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

k-kole - dk kole - 9 maja

racibrz - rck - 13 maja

Dzie Europy

Kabaret
Modych Panw

9 maja w Kdzierzynie-Kolu obchodzony bdzie Dzie Europy. Wrd


atrakcji - spotkanie z podrniczk, siatkarzami Zaksy, bieg na 5 kilometrw,
tace narodowe i piosenki
z rnych krajw oraz konkursy. Oficjalne otwarcie
z udziaem przedstawicieli
wadz miasta KdzierzynKole oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct-Opole zaplanowano
na godzin 11.15. Wczeniej
z Placu Rady Europy wyruszy barwny korowd, ktry
przejdzie pod Dom Kultury
Kole. Tam odbdzie si
pozostaa cz uroczystoci. O godz. 11.25 odbdzie
si bieg z flag, a nastpnie wystpy dzieci z przedszkoli z terenu miasta. O
godz. 16.00 odbdzie si

spotkanie z zawodnikami
klubu siatkarskigo Zaksa
w Kdzierzynie-Kolu. P
godziny pniej odbdzie
si wystp Zespou Pieni i
Taca Komes.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
11 MAJA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
11 maja o godz. 17.00 w bibliotece przy ul. Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si spotkanie z Tadeuszem IsakowiczemZalewskim. Podczas spotkania autor bdzie promowa swoj
najnowsz ksik pt. ywa historia.
15 MAJA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
15 maja o godz. 17.00 w bibliotece przy ul. Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si Salon Muzyki i Literatury. Wystpi
- Daria Urlik (I szkrzypce), Magdalena Urlik (II skrzypce), Wojciech Urlik (wiolonczela), Gotfryd Wodarz (fortepian, prowadzenie), Izabela Migocz (piew, prowadzenie). Wstp wolny.
16 MAJA - KLUB KAMELEON - KDZIERZYN-KOLE
16 maja o godz. 20.00 w Kameleon Jazz Club w KdzierzynieKolu odbdzie si koncert zespou The Gate.
19 MAJA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
R E K L A M A

13 maja o godz. 17.30 w


Raciborskim Centrum Kultury wystpi Kabaret Modych Panw. Artyci zaprezentuj si w programie 10
/ 10, czyli urodziny. Bilety
w cenie 40 i 50 z. Program
10/10, czyli urodziny! to
porcja wykwintnych skeczy,
przygotowanych na bazie
najwieszych spostrzee, ze
szczypt ironii. - Z pewnoci
wszystkie dania zadowol nawet najbardziej wymagajce
podniebienia. W kabaretowej
kuchni wykorzystane zostan
tylko naturalne produkty, bez
konserwantw. W menu nie
przewidziano odgrzewanych
kotletw! Pikanterii potrawom doda wieo mielony
art, a nie taki z dowcipnej

torebki... Widzowie, ze miechu bd ugotowani - zapowiadaj organizatorzy.

19 maja o godz. 17.00 w bibliotece przy ul. Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si wernisa wystawy Bogusawa Rogowskiego pt. Kadeci w Powstaniach lskich.
20 MAJA - ZAMEK - RACIBRZ
20 maja na dziedzicu Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbd si juwenalia Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu. Tego dnia dla studentw zagraj Mesajah, Farben Lehre,
Habakuk, Eleanor Gray, Da Indigo. Wstp wolny.

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej

22 MAJA - DK KOLE - KDZIERZYN-KOLE


22 maja o godz. 20.00 w Domu Kultury Kole odbdzie si wystp kabaretu Czesuaf. Bilety w cenie 25 zotych.

sali szkoleniowej Media Room

24 MAJA - ORODEK REKREACYJNY - PIETROWICE


24 maja w orodku rekreacyjno-wypoczynkowym w Pietrowicach odbdzie si polsko-czeski festyn rodzinny. Festyn odbdzie
si w godzinach od 14.00 do 19.00. W programie midzy innymi
wystpy zespow tanecznych i koncert orkiestry dtej.

Organizator: Raciborskie Media

29 MAJA - OSP - ZDZIESZOWICE


29 maja o godz. 16.00 w sali Ochotniczej Stray Poarnej w Rozwadzy odbdzie si VI Wojewdzki Konkurs Wypieku Koocza
lskiego.

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12

Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

36 Sylwetki
Rozrywka

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole sylwetki

Ludzie zorientowani w terenie

Fot. Aleksandra Dronia

Grupa zapalecw z Kdzierzyna-Kola pieszo przemierza Opolszczyzn.

Na zdjciu uczestnicy wyprawy: od lewej Ewa Pietruszewska, Ewa Spado, Ewa Wolff, Agnieszka Pietruszewska-Pietrek,
Arkadiusz Kalinowski, Zbigniew Benedykt i Arkadiusz Mikoajczyk.
katarzyna solarz

- Zaczo si od chodzenia po lasach wok Kdzierzyna-Kola i Sawicic - opowiada Pan Tomasz


Pietrek z Blachowni, amator
wdrwek po Opolszczynie. - Uznaem, e piesze
wycieczki to wietny sposb
na wyrobienie sobie kondycji i oderwanie si od miejskiego zgieku. Dwa lata temu zaczynaem od dystansu
20-30 kilometrw, idc do
Rudzica, czy Sierakowic.
Wtedy, po takim marszu
czuem si jak zdobywca
Mount Everestu. Dzi co tydzie pokonuj 40-50 kilometrw, ale to ju s ambitne trasy, np. do Strzelec
Opolskich - dodaje.
Przez dwa lata Tomasz
Pietrek pokona cznie okoo 4 000 kilometrw. Swoj
pasj zarazi take on,
Agnieszk PietruszewskPietrek, ktra organizuje
marsze nawet dla kilkuna-

stu osb. - To wietna alternatywa dla tych, ktrzy


nie specjalnie lubi modne
ostatnio bieganie. Skrzykuj grup, wkadamy wygodne buty, bierzemy mapy i
idziemy przed siebie chonc pikno przyrody - opowiada pani Agnieszka.
Pani Agnieszka organizuje wyprawy tak, by mogy
w niej uczestniczy osoby o
rnym stopniu zawansowania i kondycji, sporadycznie
rwnie dzieci. Grupa liczy
do 10 osb, a inauguracyjny marsz Niepodlegoci
odby si 11 listopada 2014
roku.
- Dotarlimy wtedy do
k Kozielskich, pokonujc
28 kilometrw - opowiada
Pani Agnieszka. Po tej wyprawie, czuam si jak maratoczyk. Jednak apetyt
ronie w miar jedzenia i
mimo blu mini i czsto
niesprzyjajcych warunkw
pogodowych, grupa organizuje raz w miesicu kolejne

wyprawy. Nastepnymi punktami na trasie kdzierzyskich piechurw byy Rudziniec, Sierakowice, Raszowa,
Gra w. Anny i ostatnio,
Czarnocin.
Marsze to nie tylko przyjemno obcowania z natur i wyciszenie, ale rwnie survivalowa przygoda.
- Raz szedem na azymut wspomina Tomasz Pietrek.
- Przeliczyem si ze swoimi
moliwociami, zabdziem na bagnistym terenie i
po pas ugrzzem w bocie.
W ostatniej chwili udao mi
si zapa jaki konar. Przestraszyem si i po tej przygodzie nabraem pokory dla
lasu wspomina. Z kolei
grupa, ktr dowodzi Pani
Agnieszka pokonaa zim 30
kilometrw przy temperaturze minus 10 stopni C. - Dotarlimy wtedy do Rudzica,
zmarznici na ko i ze szronem na wosach, ale byo
warto dla zimowych pejzay
i ogromnej satysfakcji.

To jedna z zalet trudw wdrowania, nagrod


s pikne widoki - malownicze pola kwitnce rzepakiem, aleje czereniowe,
zabytkowe obiekty, czy pomniki przyrody znajdujce si m.in. w Rezerwacie
Grafik i Boe Oko w Czarnocinie. W Zalesiu lskim,
swoim urokiem zachwyca
nieczynna ju stacja kolejowa, do ktrej prowadzi bajkowa aleja topoli woskich.
- Mamy pikne tereny usiane mnstwem urokliwych
wioseczek, w ktrych s pozostaoci po poprzednich
epokach opowiada Tomasz Pietrek. - Lichynia, do
ktrej dotarlimy ostatnio
to najstarsza wie w okolicy,
datowana na pocztek XII
wieku. W tej miejscowoci
toczyy si w 1921 roku walki w III Powstaniu lskim,
upamitniaj go pomniki ku
pamici pomordowanych
przez Niemcw, polskich
jecow.

Ciekawostki
mona
mnoy. W okolicach Czarnocina, znajduje si miejsce, w ktrym podczas II
Wojny wiatowej rozbi si
amerykaski bombowiec.
- Ambasada amerykaska
nadal poszukuje szcztkw
zaogi, w zwizku z tym,
jej wysannicy odwiedzili
to miejsce kilka lat temu opowiada Pietrek.
Oprcz oczywistej satysfakcji z wdrowania,
nagrod dla piechurw
jest te zasuony odpoczynek w wiejskich knajpkach pamitajcych czsto czasy minionej epoki
PRL-u. - To cz naszego
rytuau mwi Agnieszka Pietrek, jestemy twardzi w wdrwce, nie zraamy si ulew czy mrozem,
ale wiemy, e po zakoczonym marszu zajdziemy
do karczmy na ciepy posiek i piwo. Jestemy troch takimi alkoturystami i
tak te artobliwie nazwali-

my nasz grup na profilu


fejsbukowym - dodaje. Ten
zabawny ton w niczym nie
ustpuje wietnej organizacji. Dwa ostatnie marsze,
kwietniowy i majowy zostay zaplanowane wedug
projektu Orienteering, ktry realizuje gmina Lenica
(orienteering.lesnica.pl).
Projekt polega na poszukiwaniu
umieszczonych
na trasie (Czarnocin- ckaWoda, Gra w. Anny i
Kalwaria oraz Park Wiejski w Raszowej) punktw
informacyjnych z pomoc
specjanie do tego przeznaczonej mapki. - To jak poszukiwanie skarbu i wiczenie na orientacj w terenie,
bo poszczeglne punkty s
ukryte zachwyca si Ewa
Wolff, jedna z uczestniczek
ostatniego marszu. - Musimy zaliczy wszystkie trasy,
bo w nagrod czekaj zote
odznaki - dodaje. Na kolejn wypraw grupa wyrusza
w kierunku Porby.

You might also like