You are on page 1of 44

S.C. MontanTour S.R.L. – str. Ştirbei Voda, nr. 8, bl. 7, sc. B, parter, ap.

3, sector 1, Bucureşti

ÎNFIINŢAREA UNEI AGENŢII DE TURISM
Proiect la: Tehnica operaţiunilor de turism

Bucureşti 2009

0

S.C. MontanTour S.R.L. – str. Ştirbei Voda, nr. 8, bl. 7, sc. B, parter, ap. 3, sector 1, Bucureşti

CUPRINS

Capitolul 1. Constituirea agenţiei......................................................................................................2
1.1. Fişa de prezentare a agenţiei...................................................................................................2
1.2. Descrierea pachetului turistic.................................................................................................4
1.3. Paşii legali de înfiinţare a agenţiei..........................................................................................5
Capitolul 2. Organizarea activităţii întreprinderii.........................................................................29
2.1. Organigrama întreprinderii..................................................................................................30
2.2. Fişa postului............................................................................................................................31
Capitolul 3. Realizarea produsului..................................................................................................35
3.1. Cererea....................................................................................................................................35
3.2. Concurenta..............................................................................................................................35
3.3. Oferta......................................................................................................................................36
3.4. Prezentarea traseului turistic:...............................................................................................38
3.5. Analiza de preţ........................................................................................................................41
Capitolul 4. Promovarea pachetului turistic...................................................................................43
Bibliografie.........................................................................................................................................44

1

S.C. MontanTour S.R.L. – str. Ştirbei Voda, nr. 8, bl. 7, sc. B, parter, ap. 3, sector 1, Bucureşti

Capitolul 1. Constituirea agenţiei

1.1. Fişa de prezentare a agenţiei
O echipă tânără, o atmosferă plină de viaţă şi căldură ... într-un cuvânt MontanTour. Este o
agenţie de turism touropertoare ce vă pune la dispoziţie turismul montan. În fiecare sezon
MontanTour a venit cu un produs turistic nou, o destinaţie montană nouă, astfel încât vacanţele
dumneavoastră de iarnă să fie perfecte. Sloganul agenţiei este: „Paşii spre noi călătorii, drumuri cu
multe bucurii”.
Agenţia vă invită în locuri minunate pentru că dorim să vă introducem în atmosfera Sărbătorilor
de Iarna. Dacă sunteţi îndragostiţi de munte, de zăpadă, de focul care arde în şemineul unei cabane,
noi vă propunem o vacanţă de vis la Sinaia.
Agenţia este amplasată în Bucureşti, sector 1, strada Ştirbei Vodă, nr 8, bloc 7, scara B, parter,
apartament 3. Agenţia poate fi contactată la numarul de telefon : 021.315.89.34.
Societatea Comercială Montan Tour S.R.L. are forma juridică de societate cu răspundere
limitată, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate numai cu patrimoniul social, asociaţii fiind obligaţi
numai la plata părţilor sociale. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române
şi prevederile actului constitutiv. Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J
40/6919/2001.
S.C. MontanTour S.R.L. este agenţie de turism tour-operatoare, având licenţa de turism
numărul 2124, eliberată în baza H.G. 238/2001 şi a ordinului Ministrului Turismului nr. 170/2001.
Agenţia s-a constituit în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990, modificată şi completată cu
dispoziţiile O.G. 32/1997 şi ale Legii 195/1997. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată cu
începere de la data înregistrării ei la Oficiul Comerţului. Are sediul social în Bucureşti şi poate să
înfiinţeze sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, birouri, puncte de lucru, magazine, depozite, în
ţară şi străinătate, cu respectarea prevederilor legale, pe baza hotărârii generale a asociaţiilor.
Activitatea principală a societăţii o reprezintă “activităţi ale agenţiilor de turism şi asistenţă
turistică”, cod CAEN 6330.

2

S.C. MontanTour S.R.L. – str. Ştirbei Voda, nr. 8, bl. 7, sc. B, parter, ap. 3, sector 1, Bucureşti
AGENŢIA DE TURISM "S.C. MontanTour S.R.L.”
-

FIŞA DE PREZENTARE –

Agenţia S.C. MONTANTOUR S.R.L. aparţine de societatea Rowa cu sediul în str. Ştirbei
Vodă, nr. 8, bl. 7, ap. 3, sector 1, Bucureşti înregistrată la Registrul Comerţului cu certificat de
înmatriculare nr. J 32/126/2007, cu un capital social de 2.000.000 lei.
Agenţia MontanTour, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 8, bl. 7, sc. B, parter, ap. 3, sector 1,
Bucureşti, are ca obiect de activitate vinderea de pachete de servicii turistice sau componente ale
acestora pe plan intern şi internaţional. Agenţia este touroperatoare.
AMPLASARE
- Sediul agenţiei se află la parter, ap. 3, bl. 7, sc, B, str. Ştirbei Vodă.
- Starea clădirii este foarte bună
- Apartamentul unde este amplasată agenţia are o suprafaţă de 60 mp şi cuprinde: 2
camere, 1 grup sanitar, 1 balcon, hol şi bucătărie.
ECHIPAMENTE DIN DOTARE
- Mobilier modern de la Silva;
- Telefon / fax HP Laserjet 3200 ( fax, copiator, scaner şi imprimantă );
- 3 calculatoare PENTIUM IV 750 MHZ
- 2 imprimante LaserJet 1100
TELEFON /FAX
- 021.315.89.34.
Email: www.montantour.com
PERSONAL
- Agenţia are un număr de 4 angajati, din care calificaţi - 2.
- Precizăm că toţi angajaţii vorbesc cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională.

3

bl.2009 – 03.12.S. sector 1.01. Bucureşti Obiectul de activitate Are ca obiect de activitate turismul încadrat după codul CAEN 6330.transport cu autocar. Resursele financiare.2010) . . 8.C. Pachet 5 nopti (29.cazare cu mic dejun bufet suedez . sc.L.loc în cameră dublă 1200 Ron . Realizarea investiţiei se face din mai multe surse financiare: . Copii până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar).2010) . . 4 .12.single 1600 Ron .copil 6 – 12 ani 350 Ron Pachetele de servicii includ : . ap.cină festivă pe 01. deoarece preţurile sunt accesibile. B. parter.single 1800 Ron .2. cu un nivel de pregătire mediu şi venituri medii.loc în cameră dublă la 1450 Ron . – str.01. .R. Ofertă specială pentru Revelion 2010 la Hotel Palace din Sinaia Pachet 4 nopţi (30. MontanTour S.2009 – 03. nr. Studiile economice şi statistice indică o piaţă potenţiala bună pentru această afacere. 7.01. Obiectul de activitate al agenţiei de turism îl reprezintă organizarea de pachete de servicii în domeniul turismului montan.copil 6 – 12 ani 370 Ron.2010.Sponsorizări interne şi externe 1. Ştirbei Voda. Descrierea pachetului turistic Pachetul turistic oferit cuprinde o ofertă de revelion la Sinaia şi se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15-50 de ani.cină festivă de Revelion. Se adresează în special românilor. . 3.masa în sistem fişă cont – 100 lei/adult/sejur.Disponibilităţi băneşti amplasate la Banca Transilvania .

3.S. 8. 3. sector 1. . nr. . 5 . sc. ap. Ştirbei Voda. bl. Bucureşti 1.C.copie după brevetul de turism a persoanelor care conduce agenţia.copie după contractul de muncă al persoanei care deţine brevetul de turism înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială.R. – str.copie de pe certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului.copie după actul de deţinere al spaţiului pentru agenţia de turism. Paşii legali de înfiinţare a agenţiei Pentru înfiinţarea agenţiei a fost necesară eliberarea următoarelor documente: . 7. . B.cerere de eliberare a licenţei de turism.L.formularul biletului de turism pentru asigurarea serviciilor (voucher) şi contractul de servicii. . MontanTour S. parter. .

strada Ştirbei Vodă. MontanTour S. Ştirbei Voda.C.copie de pe hotărârea judecătorească de înfiinţare şi de pe actul constitutiv al S.copia brevetului de turism al persoanei care conduce activitatea de turism şi copie după contractul de muncă. MontanTour S. reprezentată prin ... sector 1. – str. nr.R. Anexăm următoarele documente: .L. B. situată pe str..C. în calitate de administrator. bl. MontanTour S. 7. 8. ap.R. nr.. vă rog să aprobaţi eliberarea licenţei de turism tip A pentru agenţia noastră MontanTour. Declar că sunt îndeplinite în totalitate criteriile minime pentru eliberarea licenţei de turism. nr. S.L. parter.. ap. parter. bl. B. .C. 7... . Administrator 6 .S. . bl. 3. B. Ştirbei Vodă. .. sc. stabilite de Ministerul Turismului – Oficiul de Autorizare şi Control în Turism care vor fi respectate pe toată perioada desfăşurării activităţii de turism.. 3. sector 1. cu sediul în Bucureşti.formularul pentru voucher Cu stimă.copie de pe actul de deţinere a spaţiului pentru agenţia de turism... sector 1.R. .. sc.. ap. Bucureşti CERERE DE ELIBERARE A LICENŢEI DE TURISM Domnule director.L.fisa de prezentare a agenţiei de turism. 3. 7.copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului.. Bucureşti. 8. sc.parter. 8.

parter. bl. Bucureşti 7 . 8. 3.R.S. Ştirbei Voda. – str. B. nr. sc. sector 1.L. 7. ap. MontanTour S.C.

MontanTour S. parter.C. Ştirbei Voda.L. B. sc.R. 7. Bucureşti 8 . 8. – str. bl. 3. sector 1. nr.S. ap.

1994. de _____________ luni. sc.34.. Bucureşti CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ Încheiat şi înregistrat sub nr 145/2000 în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. 207107 eliberat/eliberată de Poliţia sectorului 6. am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: B. 2. telefon 021. deteminata. la data de 06.315.S.07. 3.. înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din Bucuresti sub nr. 7.02..C. MontanTour S.. ap. b). Durata contractului: a).L.R. 8. 256 cod fiscal J40/6919/2001. nr 94. – str. reprezentată legal prin ……… în calitate de administrator. sc. Obiectul contractului: C. sector 6. bl. şi Salariatul/salariata – domnul/doamna ……… domiciliat/domiciliată în localitatea Bucureşti.2000. 7.02. blv. sector 1. parter. salariatul/salariata . posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria AS.. Activitatea se desfăşoara la S. Părţile contractului Angajator – persoana juridică …… cu sediul în Bucureşti. Atribuţiile postului 9 . Ştirbei Vodă. parter. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel E. bl. 8. nr 145689 din data 23. Ştirbei Voda.C. D. 3. B. Iuliu Maniu. nedeterminata.2000.89. Locul de munca 1.R. nr. str. CNP 2800215030025 permis de muncă seria AF. B. pe perioada cuprinsa intre data de ___________ si data de ______________ / pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.L. ap. Felul muncii Funcţia/meseria director general conform clasificării ocupaţiilor din România F. sector 1. urmând să înceapă activitatea la data de 23. nr. MontanTour S. nr.

fracţiune de normă). Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă. – str. Indemnizaţii c). 2. Ştirbei Voda. a). Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmează 8 (ore zi/ore noapte/inegal) b). parter. Condiţii de muncă 1. durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi. De asemenea. MontanTour S. 3.C. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. B. Concediul Durata concediului anual de odihna este de 25 zile lucratoare. sporuri b). Salariul: 1. anexa la contractul individual de muncă G. 2. Bucureşti Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului. Nu se vor efectua ore suplimentare. Salariul de baza lunar brut:2000 lei 2. 7. în raport cu durata muncii (normă întreagă. alte adaosuri 10 . Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. cu modificările şi completările ulterioare.L. bl. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. H. O fracţiune de normă de ore/zi (cel putin 2 ore/zi). sector 1. I. a). J.R. Durata muncii 1. c). beneficiaza de un concediu suplimentar de3 zile. 31/1991. 8. ore/saptamana. ap. Alte elemente constitutive: a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: (ore zi/ore noapte) b). sc. potrivit Legii nr. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 36 ore/săptămână. nr. O normă întreagă.S. cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevederii procedurii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

d). dreptul la formare profesională în condiiţile actelor adiţionale. e). conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. Drepturi şi obligaţii ale părţiilor privind securitatea şi sănătatea în muncă: a). materiale igenico-sanitare: d). Drepturi şi obligaţii generale ale părţiilor 1. e). informaţiilor prevazute la art. conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă. 7. perioada de probă este de: b).(1) din Legea nr. conform Legii nr. bl. parter. Bucureşti 3. Alte cauze: a). obligaţia de a respecta disciplina muncii. alte cauze. dreptul la securitate şi sănătate în muncă.Salariatului îi revin în principal următoarele obligaţii: a). următoarele drepturi: a).C. MontanTour S. B. Salariatul are.L.18 alin. 53/2003 – Codul Muncii. 3. 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă. 2. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. echipament individual de protecţie: b). c). în principal. K. nr. alimentaţie de protecţie: e). c). 8. sector 1. perioada de preaviz în cazul demisiei este de 15 zile calendaristice.Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt 25 a fiecărei luni. Orele suplimentare prestate în afara programului de lucru sau în zile în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compenseaza cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu. obligaţia de a realiza norma de muncă sau. – str. alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea în muncă: L. f). b). ap. dreptul la concediu de odihnă anual. după caz.S. d). sc. M. în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate. 11 . dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. echipament individual de lucru: c). perioada de preaviz în cazul concedierii este de 15 zile lucratoare. 4. dreptul la salarizare pentru munca depusă. b). Ştirbei Voda.R.

potrivit legii. 3. 12 . ap. 53/2003 – Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional. să informeze salariatul asupra condiiţilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. sub rezerva legalităţiilor. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare. 4. Contractele în legatură cu încheiere. să constate săvârşirile abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. în principal următoarele drepturi: a). bl. e). sc. Orice modificare privind clauzele contractului în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract.Angajatorul are. suspendarea sau încheierea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial. B. contract individual de muncă se completează cu dispoziiţile Legii nr. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. Dispoziţii finale Prevederile prezentului.să asigure confidenţialitate datelor cu caracter personal ale salariatului. să execute controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. la cerere. din colectiv de muncă aplicabil şi din lege. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. – str.Angajatorului îi revin. MontanTour S. conform dispoziiţilor legale. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului. câte unul pentru fiecare parte. c). înregistrat sub nr. să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractile individuale de muncă. c).L. obligaţia de fidelitate fatţă de angajator în executare atribuţiilor de serviciu. 7.R. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. N. obligaţia de a respecta secretul de serviciu. d). obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. în principal. sector 1. b).să elibereze. următoarele obligaţii: a). modificarea. / la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială. O. b).C. e). parter. a judeţului/municpiului Bucureşti/ Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale. potrivit legii. 8. nr.S. d). Ştirbei Voda. Bucureşti c). executarea. 3.

S. în urma îndeplinirii procedurii legale.R. ap. 8. Bucureşti ANGAJATOR SALARIAT ______________________ _____________________ REPREZENTANT LEGAL ______________________ Pe data de 23. 53/2003- .02. MontanTour S. 13 din Legea nr. B. nr. – str.C. sector 1. parter. sc.L. Ştirbei Voda.2002 prezentul contract încetează în temeiul art. 3. 7. bl. Codul muncii.

posesor al documentului de identitate C. 657987 şi domnul ……. 7. Obligaţiile proprietarului:  să predea chiriaşilor imobilul ce face obiectul prezentului conract în stare bună.Obiectul contractului: Închirierea imobilului (apartamentului\terenului) înscris în C. Bucureşti. 7.  să anunţe cu cel puţin 30 de zile înainte proprietarul dacă doreşte să rezilieze contractul. II. adresa: str. nr 207897 pe de cealaltă parte.I. nr. sc. 14 . sc. în calitate de proprietar. având domiciliul în Bucureşti. bl. posesor al documentului de identitate C. conform inventarului anexat. bl. în calitate de chiriaş având domiciliul în Bucureşti. I. Ştirbei Voda. B. (ne)mobilat. sector 1. 8.  să anunţe în prealabil cu cel puţin 30 de zile chiriaşul dacă doreşte rezilierea contractului. Durata contractului: Prezentul contract este valabil pe o perioada de 24 luni. cu posiblitatea de prelungire prin acordul ambelor părţi şi intră în vigoare la data semnării. parter. ap. nr. sector 6. – str. MontanTour S. Ştirbei Vodă.R.L. 021.C. 3.315. III. seria AS nr. parter. I seria AS. Obligaţiile părţilor contractante: Obligaţiile chiriaşilor:  să păstreze în bună stare imobilul şi bunurile mobile.01. 8. sector 1.F. Bucureşti CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Încheiat astăzi 20.  să plătească cheltuielile de întreţinere ale imobilului pe durata valabilităţii contractului. din localitatea Bucureşti.89. B.34 din momentul încheierii contractului şi până în momentul rezilierii lui. sector 6.S. 3.  să plătească toate cheltuielile aferente postului telefonic cu nr. ap.2001 Prezentul contract se încheie între domnul ……….

L. Proprietar Martor Chirias 15 . urmând ca ulterior părţile să se înţeleagă în ceea ce priveşte plata chiriei.2001 în 2 (două) exemplare. V. plătibil în lei la cursul euro din ziua emiterii facturii respective pe luna în curs. 3. Prezentul contract s-a încheiat astazi 20. MontanTour S. parter.R. ap. B. Clauze finale: Forţa majora exonerează de răspundere părţile contractante. 8.C. Ştirbei Voda. Modalităţi de plată: Chiria stabilită este de 400 euro/luna. 7. Chiria se plăteşte anticipat pe o perioada de 2 luni. – str. bl. Bucureşti IV. nr.S.01. câte unul pentru fiecare parte contractantă. sc. sector 1.

L. Agent: Telefoane de urgenta: 0723 609 323. VA RUGAM ASIGURATI-VA CA HOTELUL/FURNIZORUL A LUAT LA CUNOSTINTA SI A SEMNAT CEREREA DUMNEAVOASTRA/VOUCHERUL.2000 Nume: Hotel/Pensiune: Adresa/Locatie: Telefon: Servicii incluse: Tip/Nr. 7.07.C. 8. ORICE ALT SERVICIU VA FI PLATIT DE CATRE CLIENT DIRECT FURNIZORULUI.08. IN CAZUL IN CARE DORITI SCURTAREA SEJURULUI DUMNEAVOASTRA. 291 Data: 18. 0722 608 078 Montantour SEMNATURA SI STAMPILA 16 . ap. 3. sector 1. sc. B. MontanTour S. 2124 / 30. IN CAZUL IN CARE DORITI PRELUNGIREA SEJURULUI VA RUGAM CONTACTATI AGENTIA DE TURISM CU CEL PUTIN 24 DE ORE INAINTE DE DATA PLECARII.S.2003 Licenta de turism A No. bl. RETURNAREA BANILOR SE VA FACE NUMAI IN PREZENTA ACORDULUI SCRIS/VOUCHERULUI SEMNAT AL FURNIZORULUI.camere: Data intrarii: Data iesirii: Servicii de masa: Observatii: ACEST VOUCHER ESTE VALABIL CA DOVADA A PLATII NUMAI PENTRU SERVICIILE MENTIONATE MAI SUS. nr. – str. parter. Ştirbei Voda. Bucureşti VOUCHER No.R.

.. Agentia de turism garanteaza indeplinirea tuturor obligatiilor sale asumate prin contract cu polita de asigurare nr ..... anexata la prezentul.sa depuna dosarul BENEFICIARULUI pentru obtinerea vizei... C... cu domiciliul in . 7.... interdictii legale sau situatii ce nu depind nemijlocit de una dintre parti) vor fi notificate de catre partea care le invoca in termen de 5 zile de la data aparitiei... Partile contractante S.. cazarea... cod fiscal 12345. Art... 8. ..R. 9876543 deschis la Banca Transilvania. masa... bl.... 3.....sa asigure conditiile de cazare... Art.......sa i se returneze pretul pachetului de servicii. 5.sa asigure transportul BENEFICIARULUI cu ....... Forta majora exonereaza de raspundere 17 . sc. in perioada .... parter. nr...... 6..... . are la dispozitie urmatoarele posibilitati: . taxa pentru obtinerea vizei etc... agrement etc. ce fac obiectul pachetului de servicii turistice... MontanTour S..S.. cu exceptia taxei de viza....... 7....... masa.....L.... .. BENEFICIARUL se obliga sa isi indeplineasca obligatiile de plata. MontanTour S. nr.. – str. sc..... J40/6919/2001.. ap.. respectand itinerariul propus prin pachetul de servicii turistice... Ştirbei Vodă....... Bucureşti CONTRACT DE COMERCIALIZARE Art... nr.R........ Plata se va face in numerar. bl. Ştirbei Voda. 3... Art.. nr........... 8. B.... In cazul in care. Art..... in calitate de Agentie de turism si Dl.. 8. ... FORTA MAJORA Situatiile de forta majora (cutremur.. si include transportul. in calitate de BENEFICIAR Art.. Agentia de turism este obligata: . 1...... 4.sa cesioneze drepturile si obligatiile ce-i revin din prezentul contract... 7. /d-na .. cu sediul in str..... str.. B. sector 1. 2. ap..... inmatriculat la Registrul Comertului sub nr... 3. cont nr.. BENEFICIARUL nu va beneficia de pachetul de servicii achizitionat.. reprezentata prin . Art.. inundatii.. din motive temeinice.C... PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA Pretul pachetului de servicii turistice este de .L. calamitati sau situatii asimilate fortei majore... . la data incheierii prezentului contract....... identificat cu act de identitate seria .. OBIECTUL CONTRACTULUI Prin prezentul contract AGENTIA DE TURISM vinde BENEFICIARULUI un pachet de servicii turistice ce contine: . Art.. sector 1.. Bucureşti... ..

LITIGII Eventualele litigii ce decurg din derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila.L. ap. 8. partile se vor adresa instantelor competente. Art. 7. Ştirbei Voda. Bucureşti partea care o invoca... 3. iar in caz de nerezolvare a acestora. Art..S. nr.. in doua exemplare. cate unul pentru fiecare parte. AGENTIA DE TURISM. – str. 18 .. sc. sector 1...R. DISPOZITII FINALE Prezentul contract s-a incheiat azi . MontanTour S. 9.. Incetarea cazului de forta majora determina reluarea obligatiilor de catre partea care l-a invocat.. bl. 10. B. parter. BENEFICIAR..C..

sc. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice . 7.procedura judiciara de executare silita a bunurilor din averea asiguratului.11. Certificatul de asigurare . in scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia. Evenimentul asigurat . Cheltuielile de repatriere . prin care se atesta valabilitatea asigurarii. sector 1. Falimentul .10. 8.9. Debitul . – str.turistul.8.neplata debitului de catre asigurat ca urmare a insolvabilitatii sau falimentului asiguratului. Ştirbei Voda. pentru ca turistul sa se poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania.4.C. 1.societatea comerciala inregistrata in Romania. Despagubirea . parter. 1.1.unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.2.S.5.cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. 19 . titulara licentei de turism pentru agentia de turism. in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism 1. Beneficiarul . nr. 1.L.prejudiciul financiar suferit de turist. 1.documentul emis de asigurator in favoarea fiecarui beneficiar.3.suma datorata de asigurator beneficiarului in urma producerii evenimentului asigurat. in conditii de confort si pret similare celor contractate.acordul de vointa dintre asigurat si turist. Asiguratul . bl.sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. 3.6. 1. Dauna . 1. Definitii 1. Agentia de turism . 1.7. 1. care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat. 1. B. MontanTour S. 1. ap. Bucureşti ANEXĂ CONDITII DE ASIGURARE privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti.R.

valoarea pentru care se incheie asigurarea. 3. tratament balnear.2.documentul prin care se atesta capacitatea asiguratului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti. Excluderi 3. 1. 20 . ap. bl. – str. 2. Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru: . parter.1. Obiectul prezentei polite de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pe care il are asiguratul fata de turist (beneficiarul asigurarii).15. 1.situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau intrerupe unilateral acordarea serviciilor. Turistul .alti beneficiari . 1. cu conditia ca durata neintrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o innoptare.17. 2 la polita).13.contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului.beneficiar al asigurarii . cazare si alte servicii.1. Suma asigurata . Pachetul de servicii turistice .S. 1. Bucureşti 1. agrement si altele asemenea.contractant principal . si anume transport.sau orice persoana in favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice . Ştirbei Voda.12. 1.C. cum ar fi alimentatie. 7.16. inscrisa in formularul de avizare (anexa nr.alte sume solicitate de turist in afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre acesta. servicii platite de acesta in conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiat cu asiguratul.orice persoana care cumpara sau care se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice . nr. Asiguratorul accepta ca. 8. sector 1.L. 2.cesionarul. Sumele achitate . in temeiul contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiat cu acesta. Obiectul politei de asigurare 2.plata debitului in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.14. fara legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice. in schimbul primelor de asigurare incasate de la asigurat.combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii. Licenta de turism . . B. sc. sa garanteze turistului . in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului. MontanTour S. Insolvabilitatea .sau orice alta persoana in numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice .R. 3.daune rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentul asiguratului.

B. Perioada de asigurare este mentionata in polita de asigurare. 21 . invaziei. – str.daune rezultate din vina turistului. care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice (vaccinari. pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. rebeliune. conform contractului respectiv. ap. Perioada de raspundere in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice incepe la data semnarii respectivului contract si a primirii de catre turist a certificatului de asigurare. dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente. indiferent care dintre acestea intervine mai intai: .rezilierea contractului respectiv. . . sector 1.L.daune rezultate din orice consecinta a razboiului. Suma asigurata in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice este exprimata in moneda respectivului contract (lei sau valuta). 5.1. 7. . lovitura de stat.R. 8. Suma asigurata reprezinta limita raspunderii pe care asiguratorul o are pentru fiecare turist (beneficiar al prezentei asigurari) si este egala cu pretul contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. nr. 5. bl. ca urmare a unor evenimente extraordinare. sc.2.2. razboi civil.3. Ştirbei Voda.1. Bucureşti . rea-intentie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia.cheltuielile efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. 4.S. 4. MontanTour S.sumele achitate de catre turist. actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este declarat sau nu).finalizarea derularii pachetului de servicii turistice. taxe de aeroport). 5. conform formularului de avizare (anexa nr. Prin caz de forta majora se intelege imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. . .C. 4.daune generate de forta majora invocata de asigurat. 2 la polita). . Perioada de asigurare si perioada de raspundere 5. insurectie. neprevazute si inevitabile pentru parti. 3. parter.3. Suma asigurata 4. revolutie. Suma asigurata in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice este mentionata in formularul de avizare (anexa nr.frauda. Perioada de raspundere in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice avizat catre asigurator inceteaza in una dintre urmatoarele situatii. 2 la polita).

8. 3. Asiguratul are obligatia de a intocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice in conformitate cu prevederile legilor romanesti in vigoare in acel moment.6.7. 7. B. un certificat de asigurare (anexa nr. 8.2. Asiguratul are obligatia de a intocmi corect si complet fiecare formular de avizare transmis asiguratorului.plata despagubirii datorate de catre asigurator.5. Prima de asigurare este platita in aceeasi moneda in care este exprimata suma asigurata. cel mai tarziu in ziua in care a fost transmis formularul de avizare. MontanTour S. 7. exprimata ca procent din suma asigurata. Asiguratul are obligatia de a mentiona in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice numarul certificatului de asigurare care a fost inmanat turistului.R. bl.L. Asiguratul are obligatia de a informa turistul in legatura cu conditiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de catre turist si/sau a cheltuielilor de repatriere si de a inmana acestuia. Fransiza este partea de risc ramasa in raspunderea turistului.1. 8. Prima de asigurare este platita de catre asigurat in aceeasi zi in care a fost transmis formularul de avizare (anexa nr.3. 6.4.2. 7. 3 la polita) in care se mentioneaza drepturile si obligatiile turistului.plata integrala a debitului de catre asigurat sau de catre un tert. Asiguratul are obligatia de a gestiona in mod corespunzator stocul de certificate de asigurare primite din partea asiguratorului si de a justifica pe baza de documente stocul existent in orice moment in cazul in care asiguratorul va solicita in scris acest lucru. nr. Prima de asigurare 6. raspunderea asiguratorului se diminueaza in mod corespunzator. si se deduce din fiecare dauna. Fransiza este precizata in polita de asigurare si in certificatul de asigurare. in moneda contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice (lei sau valuta). 8. ap. 22 .1. 8. Cota de prima de asigurare este precizata in polita de asigurare si se aplica la suma asigurata. in cazul platii partiale. Ştirbei Voda. Obligatiile asiguratului 8.2. Bucureşti . 2 la polita) cuprinzand contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiate in saptamana precedenta.1.3. Asiguratul are obligatia de a plati prima de asigurare aferenta formularelor de avizare. sc. 8. 6. 8.S. 2 la polita). in momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. . 6. Asiguratul are obligatia de a intocmi si de a transmite asiguratorului cel putin o data pe saptamana formularele de avizare (anexa nr. – str.C. 8. in numerar sau prin virament bancar. Fransiza 7. sector 1. parter.

turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat.2.2. 10. MontanTour S. 10.1. Aprovizionarea cu certificate de asigurare se va face periodic. telefon. in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. – str. B. dupa primirea de catre asigurator a formularelor de avizare. 10. Constatarea daunelor si plata despagubirilor 10.2. licenta de turism. 3. brevete de turism. are loc evenimentul asigurat. 9. ap.S. sc. Numarul de certificate de asigurare care vor fi transmise asiguratului va fi in functie de numarul de certificate emise in saptamana precedenta si de numarul de certificate existente in stoc. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere. Ştirbei Voda. 10. in conditiile prezentei polite de asigurare. in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. din care sa rezulte certificatele de asigurare emise catre turisti si stocul de certificate de asigurare din gestiunea asiguratului. acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului. nr. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere.R. Asiguratorul are obligatia de a aproviziona ritmic si in cantitati suficiente asiguratul cu certificate de asigurare care sa fie inseriate si care sa cuprinda cel putin drepturile si obligatiile turistului. 8. In cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere. 7. fax sau e-mail. Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul in legatura cu orice modificare intervenita in unul dintre urmatoarele elemente: denumire. in conditiile prezentei polite de asigurare. Asiguratorul are obligatia de a plati despagubirea pe baza documentelor justificative mentionate la pct 10. turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon. In cazul in care. sector 1. Bucureşti 8. in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat.8.6 si pe certificatul de asigurare. structura actionariat. ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania.4. in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere.1. sediu. 10.3. Obligatiile asiguratorului 9. 23 .C. bl. parter. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. forma juridica.L. 9. Turistul are obligatia de a notifica asiguratorul prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Asiguratorul are dreptul de a rezilia prezenta polita in oricare dintre urmatoarele cazuri: .8. . .1. cererea de despagubire insotita de documentele justificative.3 si 10.9. in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist. 8. turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita. 3. B. sector 1. 10.5.L.6. in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Despagubirea nu poate depasi suma asigurata conform fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice. ap. Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care a fost platita prima de asigurare. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist.fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante. parter. MontanTour S.C.2.contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice. Bucureşti 10. 10. bl. . Prin plata despagubirii si in limita acesteia. . Asiguratorul are dreptul de a suspenda prezenta polita in oricare dintre urmatoarele cazuri: 24 . 11. prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 7. 10. ordine de plata etc.). Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita.plata de despagubiri la unul sau mai multe contracte de comercializare a pachetelor de servicii turistice datorita insolvabilitatii sau falimentului asiguratului. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru certificatele de asigurare eliberate turistilor inainte de data rezilierii. asiguratorul se subroga in toate drepturile turistului impotriva asiguratului si este mandatat sa foloseasca toate mijloace legale pentru executarea silita a asiguratului.fotocopiile de pe documentele de transport si cazare.confirmarile de primire precizate la pct. – str. 10. 10.2. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat.10.3. 11. 11.ridicarea de catre autoritatea competenta a licentei de turism aferenta asiguratului.aparitia unui eveniment asigurat conform prezentei polite. 10. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist. .5.11.R. 10.certificatul de asigurare. turistul are obligatia de a transmite asiguratorului. Documentele justificative contin. . in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea de la asigurat a sumelor reprezentand debitul. sc. 10. nr.7.S. Ştirbei Voda. dar nu se limiteaza la: . Dispozitii finale 11.

– str. Bucureşti . parter.. 11.4. Beneficiarul .nerespectarea obligatiilor asumate de asigurat prin prezenta polita.cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice.societatea comerciala inregistrata in Romania..R. Definitii 1. 3.C. Ştirbei Voda.6 Orice litigiu rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentei polite se solutioneaza pe cale amiabila sau.S. 8. de catre instantele de judecata competente din Romania. pentru ca turistul sa se 25 . Daca debitul este obiectul unui litigiu in justitie intre turist si asigurat. Asiguratorul este raspunzator in continuare exclusiv pentru certificatele de asigurare eliberate turistilor inainte de data suspendarii. 2. titulara licentei de turism pentru agentia de turism.unitatea specializata inregistrata in Romania. .. sentinta definitiva va fi respectata. 4. Asiguratul . 11.turistul.. Asiguratorul . 3.. 7. sc.suspendarea de catre autoritatea competenta a licentei de turism aferenta asiguratului.. cu conditia indeplinirii prevederilor prezentei polite. MontanTour S. bl. Agentia de turism . B. privind rambursarea sumelor achitate de turist si/sau a cheltuielilor de repatriere in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism Prin prezentul certificat asiguratorul se obliga sa ramburseze turistului sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism. 5. in conditiile mentionate mai jos. sector 1.. daca nu este posibil astfel. Certificat de asigurare Nr.5.L. ap. nr. care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. Cheltuielile de repatriere . ..societatea de asigurari care incheie cu asiguratul o polita de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de turist si/sau a cheltuielilor de repatriere in cazul insolvabilitatii sau al falimentului asiguratului si care emite prezentul certificat. Prezentele clauze contractuale sunt completate de legislatia din Romania. 11..

Obligatiile turistului in caz de dauna 1. In aceasta situatie asiguratorul nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere.procedura judiciara de executare silita a bunurilor din averea asiguratului. agrement si altele asemenea.situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist. 7. Turistul . turistul are obligatia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon.cesionarul. fax sau e-mail. 11. sc. 9. care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre asigurat. B. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice . 3. 8. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate si/sau a 26 . 6. cum ar fi alimentatie. Despagubire .acordul de vointa dintre asigurat si turist.L. 12. acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre asigurat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.alti beneficiari . sector 1. Insolvabilitatea . tratament balnear. servicii platite de acesta in conformitate cu contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiat cu asiguratul.R. – str. ap.contractant principal . In cazul in care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere. 2. In cazul in care asiguratul nu efectueaza repatrierea turistului.suma datorata de asigurator beneficiarului in urma producerii evenimentului asigurat. cazare si alte servicii fara legatura cu transportul sau cazarea ori care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice. bl. Pachetul de servicii turistice . Falimentul . Ştirbei Voda.sau orice persoana in favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice . Turistul are obligatia de a pastra fotocopii de pe respectivele documente justificative.S.orice persoana care cumpara sau care se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice . 8. nr. cu conditia ca durata neintrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o innoptare. 7. Sumele achitate .C.contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului. si anume transport. MontanTour S. 10. ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania.sau orice alta persoana in numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice . in scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia. parter.combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii. Bucureşti poata intoarce la punctul originar de plecare din Romania in conditii de confort si pret similare celor contractate.

5. ap. in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre asigurat. are loc evenimentul asigurat. Turistul are obligatia de a notifica asiguratorul prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire in legatura cu solicitarea adresata asiguratului privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere. . in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. suma care ramane in raspunderea turistului. 6. 3 si 5. 4. 2. 8. 2. 3. dar nu se limiteaza la: .certificatul de asigurare. nr. MontanTour S. Despagubirea nu poate depasi pretul contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 27 . In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligatia de a transmite asiguratorului. in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. 7.fotocopiile de pe documentele de transport si cazare.L.). in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist. 5. . turistul are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita. . sc. 4. bl.S. In cazul in care. Documentele justificative contin. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre asigurator a documentelor justificative de la turist. ordine de plata etc. turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat.confirmarile de primire precizate la pct.contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice. B.fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante. 3. In cazul in care dupa plata despagubirii asiguratul plateste debitul catre turist. Ştirbei Voda. parter.C. . Bucureşti cheltuielilor de repatriere. Din despagubire se scade o fransiza de 5% din pretul contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. 2. sector 1. Calcularea si plata despagubirilor 1. insotita de documentele justificative. 3. – str.R. in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea de la asigurat a sumelor reprezentand debitul. cererea de despagubire. Despagubirea va fi platita in moneda contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazuta la pct.

revolutie. 7. sumele achitate de turist pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice.C. rea-intentie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentantilor acestuia. 4. B. 5. cheltuielile efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. alte sume solicitate de turist in afara celor privind cheltuielile de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre acesta. invaziei. MontanTour S. 8. lovitura de stat. razboi civil. ca urmare a unor evenimente extraordinare. sc. 8. care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice (taxa de viza. frauda. – str. daune rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentul asiguratului. sector 1. 3. ap. 6. daune generate de forta majora invocata de asigurat. bl.R.S. daune rezultate din vina turistului. 3. Bucureşti Excluderi Asiguratorul nu datoreaza despagubiri pentru: 1. insurectie. actelor de agresiune straina (fie ca razboiul este declarat sau nu). parter. Ştirbei Voda. nr. 28 . dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente. rebeliune.L. daune rezultate din orice consecinta a razboiului. 7. vaccinari. taxe de aeroport). neprevazute si inevitabile pentru parti. 2. Prin caz de forta majora se intelege imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice.

* departamentul administrativ: din acest departament face parte şoferul. MontanTour S. 29 . Acesta din urmă prezintă clienţilor pachetele turistice oferite prin realizarea unui site menţinut şi actualizat periodic. sector 1. nr. bl.C. ap. – str.L. 7. Bucureşti Capitolul 2. Organizarea activităţii întreprinderii Structura organizatorică a agenţiei MontanTour este formată din următoarele departamente: * departamentul de conducere: în cadrul acestui departament se iau toate deciziile în ceea ce priveşte agenţia MontanTour. * departamentul de vânzare: din cadrul acestui departament face parte ghidul şi un agent de vânzare. Ştirbei Voda. 8. parter. 3.R. precum şi realizarea unor afişe care sa aducă la cunoştinţă pachetele turistice. sc.S. B.

Organigrama întreprinderii DIRECTOR GENERAL DEPARTAMENT VÂNZARE GHID TURISTIC DEPARTAMENT ADMINISTRATIV V AGENT VÂNZĂRI 30 ŞOFER . bl. parter. Ştirbei Voda. Bucureşti 2.R. 7. – str.C. MontanTour S. 8.1.L. 3. nr. ap.S. sc. sector 1. B.

). cunoaşterea zonelor turistice. bl. Relaţii: a) Ierarhice – coordoneaza şi supreveghează activitatea agenţiei de turism având în subordine 3 angajaţi. operare P.rezolvă operativ solicitările turiştilor. .în limita sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu. Ştirbei Voda. nr. sc. informaţii. fax). . – str. seminarii conferinţe.S.cu toate compartimentele funcţionale.organizarea de studii şi anchete privind gradul de satisfacţie al consumatorului (motivaţia de a călători. specialişti. parter. B. NPT. Compartimentul: Conducere 4. publicaţii. 3. sector 1. materialele primite spre vânzare. Funcţia: Director general 3.întocmsşte formalităţile pentru organizarea şi asigurarea serviciilor turistice (comandă.2. lucări şi sarcini: a) Generale: . intenţia de a reveni cu altă ocazie) .R. Bucureşti 2. NRV.C. MontanTour S. . telex. Numele şi prenumele: 2. Cerinţe: a) studii: Superioare b) vechime: 3 ani c) alte cerinţe: Cunoaşterea unei limbi straine. etc. ap. 5. . .primeşte de la compartimentele de resort notele de serviciu pentru turiştii individuali ce urmează a sosi cu vouchere.asigură toate informtţiile solicitate de turişti şi de angajati. document. cooperarea cu asociaţii organisme similare de profil din ţară şi străinătate. c) De colaborare . anexe. 7.gestionează documentele cu regim special.organizarea de mese rotunde. b) Sarcini specifice: SEMNĂTURĂ: Data semnării: 31 . .răspunde de respectarea instrucţiunilor şi legalităţii în intocmirea documentelor (comenzi. . .L.răspunde pentru siguranţa clienţilor pe parcursul desfăşurării programului turistic. calitatea serviciilor. . 8. b) Funcţionale . Atribuţii. executări operative pe computer.promovarea schimbului de date.C.efectuează operaţiuni de restituire către turiştii a sumelor încasate în cazurile în care aceştia nu mai participă sau nu beneficiază de unele servicii turistice plătite anticipat. 6. Fişa postului FIŞA POSTULUI – director general 1.cu toate persoanele din cadrul întreprinderii d) De reprezentare .

NRV.răspunde de respectarea instrucţiunilor şi legalităţii în întocmirea documentelor (comenzi. c) De colaborare . sc.oferă şi valorifică programele turistice conform reglementărilor şi instrucţiunilor primite. executări operative pe computer. .întocmeşte formalităţile pentru organizarea şi asigurarea serviciilor turistice (comandă. bl. .C. etc. Funcţia: Agent vânzări 3. .cu toate persoanele din cadrul întreprinderii aflate pe acelaşi nivel ierarhic. sector 1.este subordonat directorului general. . 5. nr. Compartimentul: Vânzare 4.).preia de la turişti documentele de călătorie. . . le completează şi le predă turiştilor.răspunde conform prevederilor legale de inventarul încredinţat în gestiune.C. lucrări şi sarcini: a) Generale: . Cerinţe: a) studii: Superioare b) vechime: 3 ani c) alte cerinţe: Cunoaşterea unei limbi străine. fax). 3. 8. . . b) Sarcini specifice: . Atribuţii. DIRECTOR. le verifică. 6.gestionează documentele cu regim special. d) De reprezentare . anexe.păstrează şi manipulează valorile pe care le are în primire. în conformitate cu „Regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii”. . . 32 . parter.în limita sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu. Bucureşti FIŞA POSTULUI – agent vânzări 1. telex. .întocmeşte programe turistice precum şi analize de preţ conform solicitărilor turiştilor.R. Ştirbei Voda.obţine confirmarea spaţiilor de cazare de la prestatori. 7.sondează preferinţele turiştilor şi face propuneri pentru îmbunătăţirea şi diversificarea programelor turistice. ap.primeşte de la compartimentele de resort notele de serviciu pentru turiştii individuali ce urmează a sosi cu vouchere.execută orice alte sarcini primite de la şefii ierarhici conform pregătirii sale.asigură toate informaţiile solicitate de turişti.S. NPT. materialele primite spre vânzare. MontanTour S. ŞEF SERVICIU.L.cu toate compartimentele funcţionale. b) Funcţionale . Relaţii: a) Ierarhice . B. operare P. – str. document. Numele şi prenumele: 2.

. .disponibilitate pentru un program flexibil şi pentru deplasări. rafinament. Atribuţii.S.cu toate persoanele din cadrul întreprinderii aflate pe acelaşi nivel ierarhic. ŞEF SERVICIU. sc.primeşte de la compartimentele de resort notele de serviciu pentru turiştii individuali ce urmează a sosi cu vouchere. 33 . atitudine convingătoare. B. bl. – str.este subordonat directorului general. Compartimentul: Vânzare 4.cunoştinţe avansate de geografie şi isotrie. Numele şi prenumele: 2.abilitţti foarte bune de comunicare şi negociere. răbdare. . d) De reprezentare . 3.R. 5. 6. . lucrări şi sarcini: a) Generale: . operare P. Cerinţe: a) studii: Medii b) vechime:2 ani c) alte cerinţe: Cunoaşterea a minim 3 limbi străine. 7. DIRECTOR. MontanTour S. Relaţii: a) Ierarhice . ap.oferă informaţii.asigură toate informaţiile solicitate de turişti. .cu toate compartimentele funcţionale.execută orice alte sarcini primite de la şefii ierarhici conform pregătirii sale.L. c) De colaborare .sondează preferinţele turiştilor şi face propuneri pentru îmbunătăţirea şi diversificarea programelor turistice. nr. b) Sarcini specifice: .în limita sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu. sector 1.discurs elegant şi documentat. Bucureşti FIŞA POSTULUI – ghid turistic 1.C. . parter. consultării ofertelor diverselor agenţiei de turism. 8. Ştirbei Voda.C. b) Funcţionale .prezenta carismatica. Funcţia: Ghid turistic 3.excelente cunşotinţe privind piaţa produselor turistice şi particularităţile ei. . . .

diluare. nota de recepţie. . . . are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce. denaturare. .să se prezinte la verificarea medicală atunci când este trimis de firmă.se subordonează şefului departamentului administrativ. . superiorii ierarhici şi organele de control. diagrame.participă la operaţiunile de încărcare şi descărcare a autovehiculului. precum şi actele maşinii în condiţii corespunzătoare. bl. bonuri de transport. respectând disciplina muncii. avarie a mărfurilor în cursul transportului. – str.respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice.S. astfel încât încărcătura să fie repartizată uniform/ stabil pe platforma autovehiculului. 8. respectând regulile de parcare. 3. cu respectarea tonajului şi a prescripţiilor de încărcare (schemele de încărcare). . dacă acesta a avut ca rezultat moartea.L. . B. Sarcini de serviciu: .M. vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni. înscrierea în bonul de transport a datelor privitoare la plecarea de la locul de încărcare (ora şi numele persoanei care confirmă). nr.păstrează certificatul de înmatriculare. .parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs.nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni/ nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile.R. . 7. . . .înainte de a pleca în cursă.se comportă civilizat în relaţiile cu clienţii. Bucureşti FIŞA POSTULUI – conducător auto Numele şi prenumele: Funcţia: Conducător auto Compartiment: administrativ Relaţii ierarhice: . . .C. Data semnării: 34 . DIRECTOR.preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul). ..respectă regulamentul de ordine interioară. C.şoferul răspunde de orice substituire. factura). sc.are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident. parter.execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici. le prezintă la cererea organelor de control. ap. . colegii de serviciu.comunică imediat şefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat. . licenţa de execuţie şi copia licenţei de transport. . . întocmite de gestionar.formele de predare-primire a mărfurilor.menţine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire.nu circulă fără ca aparatul tahograf/ contorul de înregistrare a km-lor să fie în funcţiune. carnet tir. până la sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului. Ştirbei Voda.se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi legislative în domeniul transporturilor.R. sector 1.efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului.îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere. să fie înmânate şoferului (avizul de expeditie. MontanTour S.

3. de contracte cu furnizorii de servicii. 8.S. Ştirbei Voda. să organizeze pachete speciale pentru studenţi.1. – str. tip de personalitate etc. de Paşte. MontanTour S. transport etc. sector 1. în diverse formule şi la toate nivelele de preţ. 7. rasă. Concurenta Concurenţa pe piaţa turistică este una deosebit de acerbă. sejururi la munte. Cererea de produse turistice este mare în perioada sărbătorilor de iarna. dar şi în vacanţe de vară. ofertele agenţiilor sau destinaţiilor nu diferă foarte mult unele de altele.R. Astfel agenţia îşi propune ca ceva atractiv şi inovator. Pachetul de servicii se compune din servicii materiale (cazare. identificarea elementelor de potenţial natural şi antropic. Agenţia MontaTour oferă sejururi la munte.etc. segmentarea cererii. nr. religie. masă. fapt care accentuează concurenţa. De multe ori. familiilor şi celor de vârsta a treia atât din oraşul Bucureşti cât şi din ţară. din cauza numărului mare de destinaţii şi a abundentei ofertei organizatorilor de voiaje. scurte sejururi de agrement. preţul este un factor 35 . bl. tineri cu reducere de preţ. voiaje tematice. fiind incluşi atât tinerilor. O persoană sau o familie care doreşte să plece în vacanţă are de ales între sejururi pe litoral. Realizarea produsului Pachetul pentru sejur poate fi realizat în mai multe variante structurale pentru diferite forme de turism cu sau fără transport. B. stabilirea serviciilor componente de bază şi suplimentare. Astfel clientela turistică se segmentează pe baza a trei motivaţii turistice şi anume: vacanţele de vară sau /şi iarnă. adulţi. 3. intervalul de vârstă variază. parter. ap. 3.2. consultanţă turistică etc. Cererea Produsele şi serviciile turistice ale agenţiei MontanTour se adresează unei arii extinse de consumatori. Ne adresăm persoanelor de orice sex. ca şi pentru oamenii de afaceri şi nu numai.) şi servicii imateriale (informaţii. excursii în ţară.C.). dar şi pentru familii şi persoanelor de vârsta a treia.L. Realizarea unui astfel de program presupune parcurgerea următoarelor etape: identificarea cererii. pentru destinaţiile către staţiuni montane. 1 Mai. stabilirea alternativelor pentru programe opţionale. excursii în străinătate. nivel de educaţie. realizarea materialelor de informare. Pe unele segmente ale pieţei. sc. efectuarea calculaţiei de preţ. stabilirea programelor de agrement şi animaţie. Bucureşti Capitolul 3. statut social. promovarea produselor.

Cardinal Travel.R. Ştirbei Voda. prilej cu care se acordă şi asistenţa turistică necesară pentru destinaţiile solicitate. 3. – str. În momentul în care face analiza concurenţei. 7. În sfârşit.S. cazarea. Christian Tour. Oferta Agenţia de turism MontanTour pune la dispoziţie o gamă variată de programe turistice montane şi servicii auxiliare.L. nr. Sejur Sinaia Produsele utilizate de agenţia SC MontanTour SRL sunt cele forfetare. vacanţe la munte. pot fi vizionate la sediul agenţiei de turism. acestea incluzând transportul dus. parcurile televizorul şi multe altele. o agenţie de turism trebuie să se raporteze în primul rând la firmele comparabile ca profil şi ca servicii oferite. Sejurul face parte din categoria produselor turistice simple.C. concurenţii agenţiei noastre deţin un segment de piaţă considerabil. GalaxSea Travel. şi abia după aceea la competitorii de altă factură. Predeal. sc. Atlantic Tours. dând naştere unor formule diferite în funcţie de specializarea pe o anumită clientelă. Adria Travel. masa. Agenţia de turism SC MontanTour SRL oferă şi vinde pachetele. Getica Turism. parter. Agenţia comercializează următoarele tipuri de produse şi servicii turistice: . toate la un preţ forfetar. Ofertele complete.3. Aceste activităţi constituie o concurenţă indirectă (dar adesea puternică) pentru ofertanţii din turism. sector 1. bl. sau ofertă de 36 . MontanTour S. agrement. nu ar trebui să uităm activităţile care îi oferă potenţialului turist posibilitatea de a se odihni şi recrea la domiciliu sau în apropierea acestuia – teatrele. Astfel. care ţintesc acelaşi segment de clienţi. .vacanţe în ţară aici fiind sejururi. turiştii având posibilitatea de a-şi crea propriile pachete turistice. cuprinse în pliante şi cataloage. anumite facilităţi precum şi sejururile în sistem pensiune completă. ap.sejururi la munte către Sinaia.întors. atunci când vorbim de concurenâă de pe piaţa turistică. 8. în timp ce pe altele calitatea şi diversitatea serviciilor sunt cele care contează mai mult. Buşteni. B. Bucureşti competitiv foarte important. categorie de hotel. serviciile turistice proprii. 3. cinematografele. neintegrate. care se dezvoltă şi se îmbunătăţesc pe zi ce trece. aceştia fiind: Montana.

Hotelul are saloane de restaurant în care gastronomia internaţională şi românească dau savoare sejurului petrecut aici. săli de conferinţe. Hotel Palace****. Un sejur este o ofertă de cazare într-un anumit hotel pentru un număr de nopţi stabilite de client . Cazarea va avea loc la Hotel Palace****.televiziune prin cablu . restaurantul vă oferă un meniu variat. parcare. 3. birou de informaţii. parter. Situat convenabil în incinta Hotelului Palace. 7. refacere şi afaceri. La categoria 4 stele 118 locuri. cu specific românesc şi internaţional. cu sau fără alte prestaţii la sol. terase de vară. ap. legături telefonice internaţionale directe. bar de zi. hotelul asigură confortul pentru odihnă. coafură. Ştirbei Voda. MontanTour S. televiziune prin cablu. acces la Internet păstrarea obiectelor de valoare. nr.C. recreere. Toate camerele sunt dotate cu: . La categoria 3 stele 32 de locuri. room . Hotelul dispune de 150 de camere cu 288 de locuri. . Săli de coferinţe.curăţătorie. Bucureşti agrement. spălătorie . cu sau fără transport. discoteca.R. Camere. B. închiriere de maşini.TV color.L. Facilităţi: Restaurant. 8. sector 1. Hotelul dispune de 4 săli de conferinţe cu 300 de locuri.frigider.S. bl. . frizerie.telefon (legături telefonice directe). sc. Transportul se va face cu autocar. Ambianţa perfectă şi calitatea serviciilor vă vor oferi o binemeritată relaxare în timpul unui sejur petrecut în Sinaia. schimb valutar.service. Complexul Palace oferă facilităţile pe care oricine le aşteaptă de la această unitate de prim rang: mini bar. 370 de locuri în 3 saloane în care gastronomia internaţională şi românească dau savoare sejurului petrecut aici. – str. Alte facilităţi: Complexul Palace vă oferă utilităţile şi facilităţile pe care oricine le aşteaptă de la această unitate de prim rang: 37 . Cu peste un secol de activitate şi clasificat la 4 stele.

-vizitarea Casei memoriale George Enescu. . în toate anotimpurile anului.C.spălătorie-curăţătorie. 38 . . la o altitudine ce variază între 798 şi 971 m. situat pe râul Prahova. Bucureşti . pentru oameni de toate vârstele.bar de zi. populaţie 15730 locuitori (la 1 iulie 1991). Ştirbei Voda. furnizând cele mai bune condiţii de petrecere a timpului liber dar şi de tratament. B.R.mini bar. 3. .păstrarea obiectelor de valoare. .terase de vară. la poalele Munţilor Bucegi (Carpaţii Meridionali). 3. . . Obiective turistice: -vizitarea Castelului Peleş. 7. .room-service. sector 1.S. situat în Sinaia.Ploieşti. la 62 de km spre NV de Ploieşti (reşedinţa judeţului Prahova) şi la 121 de km de Bucureşti.Breaza. parter. 8. MontanTour S. Prezentarea traseului turistic: Bucureşti. Sinaia.Sinaia. – str.4. Pe parcursul sejurului se va avea în vedere prezentarea celor mai reprezentative monumente culturale şi obiective turistice naturale ce caracterizează Valea Prahovei. . -Mănăstirea Sinaia.schimb valutar. bl. Sinaia este una din cele mai importante staţiuni de odihnă din ţară. oraş în centrul României (în judeţul Prahova). Pachetul turistic oferit constă într-un sejur de 4 nopti la Hotelul Palace.birou de informaţii. sc.discotecă. ap.închirieri maşini. . nr. Stratul de zăpadă căzut iarna persistă de la sfâşitul lui septembrie până la sfârşitul lui martie. .acces la internet.L.

. Prezentarea desfăşurării programului turistic pe zile: Ziua 1 (30.orele 12:00 –sosire în comuna Breaza. ap. . .dimineaţa -mic dejun.Ploieşti.orele 16:30 – vizitarea casei memoriale George Enescu. Numărul de km ce vor fi parcurşi aproximativ: 150 KM. bl. sector 1. – str. Noi vrem să oferim clienţilor un scurt sejur de vis de Revelion. 7. Ziua 2 (31. -orele 20 :00 –servire cină festivă de Revelion. 39 .plecare ora 9 :30 din Bucureşti cu autocarul.L. Ghidul este angajat al firmei noastre. Bucureşti Transportul se va face cu autocarul închiriat pus la dispoziţie de agenţia noastră.orele 15 :00 – sosire în Sinaia.program liber. Mărimea grupului va fi de 30 persoane + şofer + ghid turistic. se va recurge cel mai probabil la amânarea sau reprogramarea sejurului pînă la completarea locurilor. 3. . Nu se pot suplimenta locurile oferite în pachetul turistic. . În cazul în care nu se completează toate locurile disponibile. sc.orele 10 :00. . prezentându-le frumuseţile naturale şi culturale din Sinaia. . Ziua 3 (1.timpul rămas pînă la ora 18:00 program liber . .01. B.C.Sinaia.Breaza.2009) Bucureşti. parter.scurt popas în Ploieşti.program liber.12. Ştirbei Voda. nr. MontanTour S. având pregatire profesionala în ceea ce priveşte orientarea geografică şi cunoştiinţe în domeniu şi va fi cel care va răspunde solicitărilor dumneavoastră. 8.vizitarea mănăstirii Sinaia.12.servire mic dejun la hotel.dimineaţa.S. va prezenta detalii cu privire la obiectivele vizitate şi va gestiona programul sejurului pe tot parcursul desfăşurării lui.2010) .2009) .R. .cazare la Hotel Palace**** . .orele 19 :00 –servirea cinei la hotel.

40 . .mic dejun. bl.orele 16 :00 întoarcere în Bucureşti.mers pe pârtie. MontanTour S. Ştirbei Voda. Ziua 5 (3.R. parter.2010) . .C.întoarcere le hotel – orele 19 :00 – servire cină. 7. sc.01. sector 1. nr. – str.orele 14 :00 – plimbare cu telefericul până la cota 1400. . 3. Bucureşti Ziua 4 (2. . ap.L.S. .11 :00 – vizitarea Castelului Peleş şi Pelişor. B.01. 8.2010) .mic dejun.

06 comision Total costuri 737.5 -225.240 540 576 5 culturale Cheltuieli Pers 80 RON * 4 zile 10.87 2816.R.8 300 18774 15% 93. ap.00 RON = 1. sector 1. nr. Ştirbei Voda. parter. 3.16 Rotunjiri -7. 8. Analiza de preţ Autocar locuri: 30+1+1 = 32 locuri Număr persoane 30 + şofer + ghid turistic= 32 persoane Nr Elemente de Elemente de calcul crt cheltuieli (RON) Valoarea Per turist (RON) – Totală (RON) 30 pers 1 Masa 60 RON*4 zile*32 Pers 2 3 4 turiştilor Cazarea Transport Cheltuieli 80 RON*4 nopţi*32 Pers 320 300 km* 1.6 320 6 ghid Cheltuieli 60 RON * 4 zile 8 240 şofer Alte cheltuieli Total Chirie mijloc de transport 10 625. 41 . MontanTour S.8 RON/km. Bucureşti 3.8 RON 18 6 RON * 3 obiective *32 19.5 22125.83 535.2 10.6 $ /km * 3.1 la 19% 17. – str. * Tarif autocar: 0.L. B.C.16 730 21900 7 240 7680 cheltuieli directe Comision TVA Preţ de vânzare Note explicative: *mesele incluse sunt: mic dejun şi cină (60 Ron/turist/zi) .5. sc. 7. bl.S.

sector 1.imaginile de pe broşură trebuie să fie amplasate strategic în pagina astfel încât să atragă atenţia. B.L. 1. parter. .să aibă o fotografie colorată care să trezească interesul pentru a călători.C. 8. a ales să îşi promoveze produsele turistice prin editarea de materiale publicitare şi realizarea de campanii publicitare. Carrefour. MontanTour S.să aibă trecut preţul călătoriei pentru a atrage interesul potenţialului client. Publicitatea se va putea desfăşura şi sub forma de: . reportaje. chioşcurile de ziare. O broşură trebuie să îndeplinească mai multe criterii: . pliante.L. 3. Info Pro).organizări de conferinţă de presă (aici vor fi invitaţi ziarişti pentru a le prezenta ofertele din perioada respectivă. . Realizarea de campanii publicitare Mijloacele de promovare care atrag turistul spre agenţie sunt reclama. Metro. comunicate de presă ( în ziare cum ar fi Libertatea. Editarea de materiale publicitare Produsele turistice ale agenţiei sunt comercializate mai uşor şi simplu cu ajutorul cataloagelor şi broşurelor. Se vor realiza aproximativ 500 de broşuri. expoziţii. Europa Fm.S. număr care credem noi că va fi suficient pentru a informa clienţii cu privire la ofertele noastre. 2. . nr. bl. .voiaje organizate şi plătite pentru ziarişti . ap. publicitate gratuită. MontanTour S. Ştirbei Voda.R. sc. Bucureşti Capitolul 4. Broşurile vor fi distribuite potenţialilor clienţi în zonele cele mai mult frecventate cum ar fi magazinele foarte mari (ex. Pro Tv. TVR1) . 7.afişe. bănci.participarea la târguri.anunţuri ( acestea vor fi difuzate la radio în timpul orelor de vârf la posturi precum Kiss Fm. . saloane 42 . ce produse noi au mai apărut precum şi preţurile produselor turistice) . Evenimentul dar şi în revistele de specilaitate). Promovarea pachetului turistic Agentia S.R. Cora ).spoturi publicitare (ce vor fi difuzate la televiziunile importante cum ar fi Antena 1.C. Adevărul.calitatea grafică să fie de o foarte bună calitate. – str. Prima Tv.

Ediţia a II. Bucureşti Bibliografie Anca Adriana Cristea. Hurmuzescu D. Luca C. 2007. Ştirbei Voda.R.ro 43 . Tinca C. Chiriac C. editura Prouniversitaria..S.. bl. * www. ap.mturism.. 3. * www.anat. sector 1.ro. Bucureşti. Tehnologia activităţilor de turism.galaxseatravel. B. Manualul directorului agenţiei de turism. * www.C. 2000.L. MontanTour S. Bucureşti.. 7. sc. revăzută.a. nr.ro. – str. 8. editura THR-CG. Cojocariu S. parter..