You are on page 1of 3

Handleiding P ortable Hot P otatoes (Dow nload: 11.

6 MB, nodig USB­stick 
minimal 64 M B) 

Hier treft u de handleiding aan bij de draagbare versie van Hot Potatoes. 
Op de eerste plaats: wat is Hot Potatoes? 

W at is Hot P otatoes? 

Hot Potatoes is een set van zes 'authoring tools', gemaakt door het Universiteit van 
Victoria CALL Laboratory Research and Development team. Deze tools helpen bij het 
maken van interactieve oefeningen op internet, onderverdeeld in 6 basistypen. 

De oefeningen maken gebruik van JavaScript voor de interactiviteit. Met twee van de 
tools, JMatch en JMix, kunt u ook oefeningen met slepen­en­neerzetten (drag­and­drop) 
maken, maar dit werkt alleen in nieuwere browsers. De 'authoring tools' ondersteunen 
ook letters met accenten, dus u kunt oefeningen maken in alle talen die gebaseerd zijn 
op de Romeinse lettertekens, zoals Frans, Duits, en vele andere talen. 

Onderdelen van Hot P otatoes 

Het programma bestaat uit 6 programmeermodules en wel:

· JBC: voor multiple choice vragen met antwoorden;
· JCloze: voor "gap­fill" oefeningen, oftewel gatenteksten;
· JQuiz: voor invuloefeningen;
· JCross: voor kruiswoordpuzzels;
· JMix: voor gehusselde zin oefeningen;
· JMatch: voor rangschik oefeningen. 

W at zijn P ortable A pps? 

Een tip voor mensen die in hun eigen programma’s willen werken altijd en overal: 
Portableapps. Dit zijn allemaal programma’s die zwaar gestript zijn en toch hun 
functionaliteit behouden. Het grote voordeel hiervan is dat er niets geïnstalleerd moet 
worden. Geen gesukkel met dll’s en installfiles, alles draait rechtstreeks van bijvoorbeeld 
een usb stick. Geen veranderingen in het register. 

Deze 2 zaken vindt u verenigd in één pakket, zodat u overal van Hot Potatoes gebruik 
kunt maken. 

Maar dit is nog niet alles. Op de site van Portable Apps: http://www.portableapps.com 
vindt u een hele reeks applicaties die u op uw USB­stick kunt installeren, zoals:
­  Portable Firefox (webbrowser) (TI P ) 
­  Portable Thunderbird (e­mail client) 
­  Portable FileZilla (ftp­client) 
­  Portable Gaim (chat­client). 
­  Portable VLC (media­player) 

U heeft als het ware uw bureau bij de hand en dat alles op één USB­stick. 

Hoe installeert u al dit moois? 

1) Eerst het ZIP­bestand downloaden en uitpakken. Het ZIP­bestand vindt u hier: 
http://www.antoinevandinter.nl/portableapps_menu.zip 

2) Kopieer de volgend 4 bestanden naar uw USB­stick (Afbeelding 1): 

(Afbeelding 1) 

3) Open uw USB­stick en klik op het StartPortableApps­pictogram (Als u uw USB­stick uit 
de computer haalt en hem er weer in steekt dan verschijnt er automatisch een menu met 
deze snelkoppeling, werkt alleen in Windows XP) 

4) Rechts verschijnt het menu van Portable Apps. 

(Afbeelding 2)
5) Hoe installeert u nu nieuwe programma’s? 

a) Ga naar http://www.portableapps.com 
b) Download het programma 
c) Ga in het menu van Portable Apps naar Options en kies voor ‘Install a new app’. Zoek 
het gedownload bestand op en installeren maar. 

P .S. Wilt u Hot Potatoes draaien vanaf uw USB­stick download dan het exe­bestand op: 
http://hotpot.uvic.ca/index.htm#downloads 
U installeert Hot Potatoes op dezelfde manier als bij punt 5 beschreven. 

(Afbeelding 3) 

Vragen? Mail me: info@antoinevandinter.nl