REBUS GEOGRAFIC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

1. 2. 3. 4. 5.

CEA MAI MICĂ PLANETĂ DIN SISTEMUL SOLAR ÎNVELIŞUL DE APĂ AL PĂMÂNTULUI CORP CERESC CU LUMINĂ ŞI CĂLDURĂ PROPRIE STEA CU COADĂ SATELITUL NATURAL AL PĂMÂNTULUI 6. SISTEM FORMAT DIN SOARE ŞI ALTE CORPURI CEREŞTI CARE SE ROTESC ÎN JURUL LUI 7. INFINIT ÎN SPAŢIU ŞI TIMP 8. ÎNVELIŞUL DE PIATRĂ AL PĂMÂNTULUI 9. PĂRINTELE GEOGRAFIEI ROMÂNEŞTI 10.PLANETĂ ÎN SISTEMUL SOLAR DUPĂ SATURN 11.FORMA PĂMÂNTULUI 12.URMĂTOAREA PLANETĂ DUPĂ PĂMÂNT 13.CEA MAI IMPORTANTĂ PARALELĂ 14.SEMICERC IMAGINAR CARE UNEŞTE CEI DOI POLI 15.PUNCT CARDINAL DE UNDE RĂSARE SOARELE 16.CEA MAI MARE PLANETĂ DIN SISTEMUL SOLAR 17.POATE FI TOTALĂ SAU PARŢIALĂ, DE SOARE SAU DE LUNĂ 18.A DESCOPERIT AMERICA 19.ÎNVELIŞUL PLANTELOR ŞI ANIMALELOR