PERINGKAT KEDUA

SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA (1946 - 1956)

JEPUN MENYERANG TANAH MELAYU 1942

PERANG DUNIA KEDUA

(1942-145)

• KEMEROSOTAN PENDAFTARAN MURID • KEMEROSOTAN KUALITI PENGAJARAN • PUSAT PENGAJIAN TIDAK DAPAT BERFUNGSI • PEMBELAJARAN TERHENTI DI PERTENGAHAN JALAN • MODAL YANG TINGGI TERPAKSA DIKERLUARKAN UNTUK PEMULIHAN FIZIKAL INFRASTRUKTUR YANG MUSNAH

REFORMASI PENDIDIKAN
RANCANGAN CHEESEMAN LAPORAN BARNES
LAPORAN FENN-WU

ORDINAN PELAJARAN
PENYATA RAZAK

RANCANGAN CHEESEMAN 1946
• Pendidikan peringkat rendah (asas) secara percuma dalam semua bahasa pengantar. • Pendidikan peringkat menengah (sekolah pertengahan) menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. • Bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib di semua sekolah vernakular.

Tidak berfokus kepada integrasi sosial dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum.

AKIBATNYA
Lupus dan dimansuhkan selepas pemansuhan Malayan Union (1949)

• “..sekolah-sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil akan diberhentikan secara beransur-ansur. Maka orang Melayu, Cina dan India diminta menghantar anak-anak mereka ... Ke sekolah-sekolah di mana bahasa pengantar ialah BAHASA INGGERIS dan BAHASA MELAYU...”(terjemahan)

• “ Secara prinsip, kita syorkan sekolah-sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil diberhentikan, dan diigantikan dengan sekolah kebangsaan bagi semua kaum.” (terjemahan)
Sumber: Laporan Barnes ms 23-24

• Dipengerusikan oleh L.J Barnes, Pengarah Bahagian Sosial Universiti Oxford, 1950. • TUJUAN: Mengkaji dan memperbaiki pendidikan bagi orang Melayu. • GAGAL: Gagal kemukakan cadangan tanpa merombak sistem pendidikan secara keseluruhan. • KESAN: Kemukakan cadangan radikal dalam Laporan Pelajaran Melayu, Persekutuan Tanah Melayu (1951).

pengantar adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. • Sekolah-sekolah Melayu, Cina dan Tamil ditukarkan secara beransur-ansur kepada sekolah kebangsaan. • Pengajaran agama menggantikan pengajaran Jawi bertujuan mengurangkan bebanan ibu bapa yang terpaksa menghantar anak-anak ke kelas agama pada waktu petang kerana pelajaran agama tidak diajarkan pada waktu persekolahan.

CADANGAN Menubuhkan sekolah dwibahasa dimana bahasa

N
• Jawatankuasa Fenn-Wu ditubuhkan pada 1951 dipengerusikan oleh: 1. Dr. Fenn, S/U Kerja Bersekutu, Lembaga Amanah,beberapa universiti di China. 2. Dr. Wu, bertugas di PBB. • Berfokuskan kepada sekolah Cina • TUJUAN: Mengkaji kehendak masyarakat Cina bertanggapan bahawa Laporan Barnes bertujuan menghapuskan budaya dan bahasa masyarakat Cina.

CADANGAN
• Bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Inggeris dijadikan pengantar di sekolahsekolah vernakular.

P
• Ditubuhkan oleh Kerajaan British rentetan dari 2 laporan sebelum ini (1952). • TUJUAN: 1.Untuk mengkaji cadangan-cadangan keduadua laporan ini. 2. Mencari satu kompromi atau jalan tengah yang baik.

CADANGAN
• Sistem pendidikan sekolah kebangsaan dilaksanakan melalui pengenalan bahasa Inggeris secara beransuransur di sekolah-sekolah Melayu. • Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris mula dikuatkuasakan di sekolah-sekolah Cina dan Tamil. • Sekolah jenis kebangsaan (Inggeris) dikekalkan. • Pendidikan agama diadakan pada waktu persekolahan untuk murid-murid beragama Islam sama ada dalam kawasan sekolah mereka atau dikawasan berhampiran. • Sekolah-sekolah vokasinal diperkembangkan.

• “..hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negara ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.”
(Penyata Razak 1956, Perenggan 12)

• Jawatankuasa Mengkaji Semula Dasar Pelajaran ditubuhkan oleh kerajaan British pada 1955. • Dipengerusikan oleh Allahyarham Tun Haji Abdul Razak b. Hussein, Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. • TUGAS: 1. Memeriksa dasar pelajaran sedia ada termasuk perkara didalam Ordinan Pelajaran 1952. 2.Mengesyorkan perubahan dan penyesuaian terhadap pendidikan.

• MATLAMAT AKHIR LAPORAN BERTARIKH 16 MEI 1956: Membentuk satu sistem pendidikan yang mempunyai ciri-ciri seperti ; 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa utama. 2. Kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling tanah air. 3. Sukatan pelajaran yang mempunyai isi kandungan yang sama bagi semua sekolah.

• Bahasa Melayu, bahasa Inggeris wajib bagi semua sekolah rendah dan menengah. • Bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil menjadi bahasa pengantar bagi sekolah jenis kebangsaan; • Dua jenis sekolah dibuka kepada semua etnik: sekolah-sekolah rendah yang menerima bantuan atau persendirian, dan sekolah-sekolah menengah yang menerima bantuan atau persendirian.

• Sistem pendidikan sekolah menengah terdiri daripada: 1. Sekolah Menengah Rendah (SMR) 2. Sekolah Menengah Atas (SMA) 3. Universiti • Sistem peperiksaan yang berpusat dan sama bagi semua. • Guru-guru sekolah rendah dan menengah yang berkelayakan. • Semua guru diletakkan dibawah satu perkhidmatan profesional. • Penubuhan Jemaah Nazir Persekutuan.

• Penubuhan tiga sekolah: 1. Sekolah Tuanku Abdul Rahman di Ipoh.(L) 2. Sekolah Dato’ Abdul Razak di Seremban.(L) 3. Sekolah Tun Fatimah di Johor Baharu. (P) *Tidak dikuatkuasakan dengan serta-merta. *Murid-murid yng terpilih dari SRK diberi tempoh setahun untuk kelas intensif bahasa Inggeris (Kelas Peralihan).

• Perkembangan pesat latihan perguruan. • Contoh: • 1. Kirkby Teachers’ Training College (Guru SKR, SMR) 2. Brinsford Lodge (Guru SMA, PENSYARAH MAKTAB PERGURUAN) TUJUAN: 1. Melatih guru-guru dari Persekutuan Tanah Melayu. 2. Menampung kekurangan tenaga pengajar.

• Pendidikan tinggi : *Universiti Malaya ditubuhkan di Singapura (1949) TUJUAN: ~ Memenuhi permintaan keperluan rakyat terhadap pengajian tinggi.

RUMUSAN
• Sistem pendidikan sebelum kemerdekaan dibahagikan kepada dua.  sebelum zaman kolonialisme • Berteraskan agama  semasa zaman kolonialisme • Sebelum Perang Dunia Kedua • Selepas Perang Dunia Kedua hingga sebelum merdeka.

• Choong Lean Keow. 2009. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.