You are on page 1of 10

ОПШТЕСТВО - Петто одделение

1. Република претставува облик на:______________________________________________________
2.
Кои се боите на знамето на Република Македонија?______________________________________
3.
На средината на грбот на Република Македонија има:____________________________________
4.
Химната на секоја држава претставува _________________________________________________
5.
Градот Скопје се наоѓа од левата и од десната страна на реката: _______________________
6.
Република Македонија е богата и со води. Таа има: ______________________________________
7.
Најмало природно езеро во Република Македонија е:____________________________________
8.
Најстар национален парк во Република Македонија, карактеристичен со ендемични
растенија и ретки животни е ____________________________________________________________________
9.
Кој ја создал првата словенска азбука глаголица? _______________________________________
10. Претседател на Крушевската Република во 1903 година бил: ___________________________
11. Граѓаните на нашата држава на 8 септември 1991 година се изјаснија за самостојна,
суверена и независна Република Македонија на: _______________________________________________
12.
Монархиско државно уредување на чело со цар претставува: __________________________
13. Владата на Република Македонија ја избира:__________________________________________
14. Кој е носител на извршната власт во Република Македонија?____________________________
___________________________________________________________________________________
15. Соодносот помеѓу машкото и женското население во даден простор претставува:
____________________________________________________________________________________________
16. Најголема рамнина во Република Македонија е: _______________________________________
17. Стопанската гранка која е насочена кон организирање патувања и привремено
сместување се нарекува: _________________________________________________________________ ______
18. Која од заедниците не претставува верска заедница?___________________________________
19. Соседна земја на Република Македонија на југ е: ______________________________________
20. Знамето на Република Македонија е црвено, а од средината кон краевите распослано
_____________________________________________________________________________________
21. Државното знаме е на половина копје кога во државата: ________________________________
_____________________________________________________________________________________
22. Грбот на Република Македонија е обграден со венец исплетен со житно класје, афион
____________________________________________________________________________________
23. Главниот град на Република Македонија се наоѓа во северниот дел од нашата таткоТој е во: __________________________________________________________________________________
24. На кој континент се наоѓа Република Македонија? ______________________________________
25. Реката Вардар извира од силен извор кај селото Вруток кое се наоѓа во подножјето на
_____________________________________________________________________________________
26. Кое од наведените езера не е вештачко: ______________________________________________
27. Една држава што држи под своја власт туѓи поседи се нарекува:________________________
___________________________________________________________________________________________
28. Со ослободителното движење на Македонија во времето на османлиското владеење,
најзначајно востание, кое се случило на 2 август е: _________________________________________
29. Втората балканска војна завршува со договор кој ја потврдил поделбата на Македонија. Тоа е договорот постигнат во: _____________________________________________________________

ромскиот народ. Лејла прошета со мало бротче и при прошетката од стариот рибар дозна дека тоа островче познато како Змиски Остров или како Голем Град. По Втората светска војна Македонија е рамноправна република во составот на : ____________________________________________________________________________________ 33. Мајката на Мирјана ќе гласа тајно и непосредно на престојните парламентарни избори. Во која Република ќе оди Дора? ____________________________________________________________________________________ 45. храна . На кое езеро Лејла беше на летување? ________________________________________________________________________________ 48. Каков вид општествено уредување има во нејзината држава? ______________________________________________________________________________________________ 46. Марија и Игор играа игра асоцијации. Затоа градот Скопје е наречен: _______________________________________________________________________________________ 47. Кое од наведените места не е зимски туристички центар: _____________________________ 39.30. тие добија имиња по нив. Марија доби братчиња близначиња. Градот Скопје во 1963 година бил разрушен од страшен земјотрес. На ова заседание едно од решенијата што се донесени е: ____________________________________________________________________________________________ 31. Дора се пофали дека со своите родители ќе оди на концерт на светски позната пејачка. Игор асоцираше на: _____________________________________________________________________________ 44. Игор на Марија и кажа: наследство. духовни вредности. Ресурсите нудат можности за развиток и претставуваат: ________________________________ ____________________________________________________________________________________ 36. Кој верски објект го посетуваат припадниците на исламските верски заедници? _____________________________________________________________________________________ 42. кое е единствен остров на водните површини на Република Македонија. облека и друго кои се наменети за продажба претставува: _______________________________________________________________________________ 38. Заседанието на АСНОМ на 2 август 1944 година е значајно за Македонија. територија. се средуваат и се чуваат книгите. Имињата на близначињата се: __________________________________________________________________________ _____ . самостојна и независна Република Македонија на: ___________________________________________________ 34. а истите се дава и на користење на читатели се нарекува:______________________________________________________ 40. српскиот народ и другите народи кои живеат во Република Македонија се:____________________________________________ __ 35. Лејла беше на летување на едно од нашите природни езера. Што не спаѓа во театарска уметност?__________________________________________________ 41. Бидејки тие се родија на 24. суверена. Албанскиот народ. Граѓаните на нашата држава на референдум се изјаснија за слободна. Едно од човековите права е: _________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 43. Пчеларите се занимаваат со одгледување на пчели и производство на мед. култура на еден народ.05 на денот на создавачите на првата словенска азбука Глаголица. По формирање на македонската држава на 2 август 1944 година за прв претседател бил избран: _____________________________________________________________________________ 32. турскиот народ. Тие припаѓаат во групата на: ________________________________________________________________________ 37. Институцијата во која се собираат. Од брегот го здогледа малото островче. поседување земја. Создавањето на предмети. но со помош на луѓето од целиот свет повторно бил изграден. Концертот ќе се одржи во Белград кај нашиот северен сосед.

Група ученици ги посетија спомениците на плоштадот во Скопје. На која религија и припаѓа Џемиле? _________________________________________________________ 60. Тој му раскажа дека востаниците во Крушево користеле и топ. Целото семејство Марковски горди на нивниот Сашко ќе одат на интернационалниот фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“ каде Сашко ќе добие награда. Тој го послужи со чаша млеко и со најубавото овчо бело сирење. Ема слушна на временска прогноза дека во текот на утрешниот ден најтопло ќе биде в најјужниот дел на Република Македонија. Агим. Во кој град ќе оди семејството Марковски? ________________________________________________________________________ 59. Борец за самостојна и обединета Македонија. На која религија припаѓа Марко? _____________________________________________________________________________________________ 61. со тајно гласање ќе гласаат за избор на личност која ќе ја претставува Републиката во земјата и странство. други турски носии. Даме го слушаше раскажувањето на дедо Никола за илинденското востание. Гонџа и Атанас се сретнаа на гласачкото место каде што на општи и непосредни избори. Марко беше најрадосниот на Божиќното утро. Неговата мајка работи во фабриката „Витаминка“ за производство на бонбони. бошњачки носии. Наставникот. покажувајки кон споменикот пред себе. рече дека тој бил политичар и патриот. Бил претседател на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. а истовремено ќе биде врховен командант на вооружените сили на Република Македонија. Во една текстилна фабрика работниците сами се организираа. Како се вика познатото крушевско топче? ____________________________________________________________________________________ 50. бидејки на претходната Бадникова вечер нему му падна паричката во лепчето. а татко му работи во рудникот за мермер.49. влашки носии и други. Кире со семејството живее во Прилеп. Секоја група беше претставник на различна:____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 54. е карактеристика за: _________________________________________________________________ . Агим. психички. Секоја од нив се претстави со песни и ора од својот народ. кое сам го произведува од млекото од овците од своето стадо. Каде ќе биде најтопло? ____________________________________________________________________________________________ 56. Учениците го посетија споменикот и слушаа за: _________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 51. културни и историски знаменитости. Како се поделиле групите на работници? ____________________________________________________________________________________________ 53. На фолклорен концерт беа претставени повеќе групи. со кои посетуваат природни убавини. кои го прават човекот посебен. Со што се занимава мајката на Љатифе? _________________________________________________________________________________ 58. имаше и со српски носии. Гонџа и Атанас ќе гласаат за избор на: _________________________________________________________________________________________ 52. а мажите ги пренесуваа. Мајката на Љатифе секој викенд води групи на различни места. Џемиле ги покани Ана и Маре кај неа на гости на Бајрам на најубавата турска баклава. социјални. Вујко Коле се занимава со: _________________________________________________ _____ 57. трети ромски носии. Петре го посети вујко Коле во бачилото на Шар Планина. Едни носеа албански носии. Збирот на сите особини: физички. Во која стопанска дејност работат родителите на Кире? __________________________________________________________________________________________ 55. претседател на Президиумот на АСНОМ. така што жените ги изработуваа блузите.

Кое од наведените не претставува должност на децата? ________________________________________________________________________________________ 68. Во нашето маало се дозна кој ја ограбил малата продавничка. па доаѓа до отстапување од општествените и културните правила. Која од наведените не претставува фактор на социјализација? _________________________ _____________________________________________________________________________________ 65. почитувањето на различностите на луѓето. се нарекува: _______________________________________________ ________________________________________________________________________ 74. расправија. Која од наведените претставува формална група? _______________________________________ 69. примена на сила. Во одделението на Бајруш сите започнаа со решавање на писмената работа само т сé уште залудно пребаруваше да најде молив. Едно од девијантните однесувања кое подразбира земање дрога која е многу опасна по животот на човекот. Сето ова претставува: _____________________________________________________________________________________ 67. а не го почитува интересот на другите. Почитувањето на разликите на другите за секој човек претставува: _______________________________________________________________________________________________ 75. Овој процес се нарекува: _____________________________________________________________________________________ 66. Сите деца имаат права. Една од причините кај некое дете да се појави девијантно однесување е да: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 72. но и должности. Ограбувачот бил: _________________________________________________________________________________________ . Која од наведените претставува неформална група?_____________________________________ 70. тогаш тоа лице извршува:__________________________________ :_____________________________________________________ 73. Кога едно лице отстапува од општествените норми. насилство. борба. Ако во околината на едно дете преовладуваат негативни влијанија. Синиша го забележа тоа.62. Судир. Кога членовите си помагаат во група станува збор за: ________________________________ ______________________________________________________________________________________ 63. а семејството не може да му овозможи топлина и хармоничен живот. па парите му биле потребни за да може да ја купи истата. а дејствува спротивно на законот уставот во сопствена корист. Човекот што го сторил тоа бил корисник на дрога. детето доживува трауми. Едно од правата на секое дете е: ________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 77. го зеде својот резервен молив и му го подаде на Бајруш. Во овој случај Синиша беше: ________________________________________________________________________________________________ 78. Кога еден човек не е доволно социјализиран и ги задоволува само сопствените потреби и интереси. тогаш станува збор за појава која се нарекува: ________________________________________________________________________________ 64. Во групата на мас-медиуми како фактори за социјализација не спаѓа: ______________________________________________________________________________________________ 71. како и почитувањето на правата на луѓето претставува: __________________________________________________________ ______ 76. Трпеливоста.

а поседува државјанство на друга држава велиме дека е:______________________________________________________________ ____ 89. Арабати Баба теќе. Во кој град се наоѓаат тие? ______________________________________________________________________________________________ 86. па почна расправија. Теодор целиот летен распуст го помина на село кај баба му. Самоиловата тврдина. Тие се добри ученици и не изостануваат од часовите. истите игри ги научи. па на луѓето им објаснуваат се во врска со некој стар предмет. а Дерја има мобилен телефон но каде и да го остави никогаш никој не и ги чита нејзините пораки. Тоа е составено од 12 жолтозлатни ѕвездички поставени на основа.79. грнчари. Во каква боја е основата на знамето на Европската Унија? ______________________________________________________________________________________ . Што претставува копаничарството? ____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 87. саат кулите. Во минатото во Македонија имало многу казанџии. се гледа силното влијание на: ________________________________________________________________________________ 93. Што треба да направат Давид и Дарјан за повторно да биде се како порано? ________________________________________________________________________________________ 81. Културното историско наследство на Македонија се прибира. Што настана помеѓу децата во училишниот двор? _________________________________________________________________________________________ 80. Еден од симболите на Европската Унија е знамето. Тие луѓе се викаат: ____________________________________________________________________________________ 92. се чува и презентира во: ___________________________________________________________________________________________ 88. Кој фактор на социјализација влијаеше кај Теодор? _______________________________________________________________________________________ 82. фотографија. Со гордост ќе кажеме дека во Република Македонија ги имаме Скопското кале. Една од старите сочувани тврдини се и Марковите Кули. ановите. Тие се неразделни и секогаш заедно играат џамлии. Шарената џамија. Врз архитектурата на џамиите. Во училишниот двор играа група деца. Една од институциите преку кои нашите иселеници одржуваат врска со татковината се: ___________________________________________________________________________________________ 94. амамите. Тој тамо имаше многу другари на негова возраст. викање по малку и тепање. Сите овие претставуваат:___________________________________________________________________________ 90. Мартина има свој дневник кој никој не го чита тајно. Сите овие биле: ___________________________________________________________________ _____ 91. Елвис и Теодор учат во V одделение. Камениот мост. ракопис и друго. На овие деца им се почитува правото на: ______________________________________________________________________________________________ 84. Лицето кое се наоѓа на територија на една држава. Многу брзо се здружи со нив. филигранџии. Почна исто да зборува. Како дел од културното наследство на Република Македонија се:_______________________ _______________________________________________________________________________________ 85. Многу се налутија еден на друг. Еден ден се скрши една од нивните омилени џамлии. Во музеите работат луѓе кои ги имаат сите информации. додека Теодор е одличен математичар. па започна расправија и барање на виновникот. Фатмир има своја соба и кога некој сака да влезе чука на вратата. како нив да се однесува. Со ова тие исполнуваат една од обврските на децата а таа е: ________________________________________________________________________________________________ 83. Набрзо дојде Влатко и започна да им ја растура играта. документ. опинчари и друго. Давид и Дарјан се најдобри другари. На Елвис многу му оди пишувањето поезија.

Пепи е родена и живее во Франција. Република Македонија учествува во разрешувањето на глобалните проблеми во свет со:______________________________________________________________________________________ 102. сé уште не е член во:_______________________________________________________________________ 101. Татко му на Марко кој по професија е рудар работи во Рудникот-Бучим. за време на балканските војни се иселиле од Македонија во Франција. Тие треба да одат во: _____________________________________________________________________________________________ 114. Од кое езеро истекува реката Црн Дрим? ______________________________________________ 107. Од што зависи однесувањето на личноста во групата? __________________________________ __________________________________________________________________________________________ 117. Група ученици при посета на канцелариите на Европската Унија дознаа какво е знамет дека химна на Европската Унија е „Ода на радоста“.95. Помеѓу кои држави постои слободно движење на луѓето. Кое езеро во Република Македонија е природно? _______________________________________ 110. Ја посетија Самоиловата тврдина и Плаошник. Каква руда вади тој? ___________________________________________________ 113. На 2 август 1903 година во Крушево: __________________________________________________ 105. Науката што се занимава со ископување и проучување на предметите на старите култури се вика:______________________________________________________________________________ 103. Додека училишниот хор ја пееше химната. Демократско изјаснување на граѓаните за одредено прашање значајно за државата се вика:___________________________________________________________________________________________ 118. Сара оди на играорна. Ајше и се пофали на Ана дека во недела со нејзините родители ќе го посети „Мечкин Камен“. За празникот Бајрам се оди во: _______________________________________________________ 108. Сара таму беше: __________________________________________________________________ ___ 98. Од кои причини се иселиле бабата и дедото на Пепи? _______________________________________________________________________________________________ 99. но вели дека нејзина татковина е Македонија. Во кој град ќе оди Ајше? ________________________________________________________ ____ 112.кандидат за членство но. Кое е најмалото природно езеро во Република Македонија? _____________________________ 115. Соседна земја на Република Македонија на исток е: _____________________________________ 106. Во кој град живее Наум? _________________________________________________________ 97. Агим од Струга отиде кај Наум на гости. Што претставува криминалот? ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 104. Нашата Република Македонија се стекна со статусот земја. Таа со нејзиното културно-уметничко друштво патуваше во Белгија. кој се наоѓа во градот Радовиш. Денес училиштето го прославува патрониот празник. Еден од факторите за социјализација е: ________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 111. Амир и Горазд сакаат да одат на риболов на пастрмка. па го однесе на повеќе места кои се од големо културно значење. Што е должност на секое дете? _______________________________________________________ 116. Десет дена опстојала: _______________________________________________________________ 109. Наум како добар домаќин го прошета низ своето родно место. а дека мотото е: _______________________________________________________________________________________________ 100. гостите:_______________________________________________________________________ . Баба ѝ и дедо ѝ по потекло се од Македонија. стоките и капиталот ? _________________________________________________________________________________________ 96.

Солидарност е кога: _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 142. Знамето. грбот и химната на Република Македонија претставуваат: ____________________ _______________________________________________________________________________________ 125. Кој бил претседател на Крушевската Република? _____________________________________________________________________________________________ 144. Доколку правдата ја бараме надвор од Република Македонија. Непречено одвивање на активностите во училиште овозможуваат: ______________________________________________________________________________________________ 130. Сочувано од минатото до денешен ден а претставува тврдина е: ________________________________________________________________________________________________ 122. Кои се зимски туристички центри? _____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 134. Во ридско-планинските предели планините се богати со:___________________________________________________________________________________________ 143. По часовите А и Елена ја посетија и и помогнаа да ја напише домашната. УНИЦЕФ е организација во состав на: __________________________________________________ 141. треба да се обратиме во:_____________________________________________________________________________ 132. Која етничка заедница е најмалку застапена во Република Македонија? ________________________________________________________________________________________________ . Што претставува еколошки проблем за глобалниот свет? 137. Што треба да посетат тие? _________________________________________________________________________________________________ 127. Што треба да направите за да не дојде до конфликт?____________________________________________________________________________________ 138. Во кој дел на Европа се наоѓа Република Македонија? __________________________________ 124. Учениците од V-а одделение сакаат да научат нешто повеќе за животот на луѓето во подалечното минато.119. Скопје е главен град на: ____________________________________________________________ 123. Пратениците во собранието на Република Македонија ги избира: __________________ __________________________________________________________________________________________ 121. На група туристи од Германија ќе им препорачаш Македонија најдобро да ја запознаат преку:____________________________________________________________ 136. Роденденот на Република Македонија е на: ______________________________________________ 131. Нашата татковина Република Македонија е: ___________________________________________ 126. Какви личности се Ана и Елена? ______________________________________________________________________________________________ 128. На твоите врсници како правило на однесување ќе им го препорачаш: ______________________________________________________________________________________________________ 139. Тоа значи дека нејзиното семејство треба да:___________________________________________________________________________________ 133. Марија имаше висока температура и неколку дена не беше во училиште. На твоите врсници како правило на однесување ќе им го препорачаш: ________________________________________________________________________________________________ 129. во тоа ќе ви помогнат: _______________________________________________________________________________________ 140. На часот по физичко ќе играте фудбал. Со поделбата на Македонија по Втората балканска војна јужниот дел од Македонија и припаднал на: _________________________________________________________________________________ 120. Сакате брзо и успешно да ја завршите активноста во групата. Ако најдам предмет од нашето подалечно минато ќе го однесам: __________________________________________________________________________________________ 135. Родителите на Ана добија работа во Германија.

На концертот во градот кој е во планински предел имало повеќе посетители отколку на концертот во градот кој е во рамнински дел на Република Македонија. Девијантно однесување е: ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 165.145. Никола ги посетил археолошките наоѓалишта: _______________________________________________________________ 170. Кој е главен град на Република Македонија?____________________________________________ 146. Која институција на Европската Унија има судската власт? _____________________________________________________________________________________________ 153. Дедо Димо за обработка на земјата користи: _________________________________________________________________________________________________ 167. Каде се прибира. Како ќе постапиш со новото другарче од твоето одделение? _____________________________________________________________________________________________ 162. Миграција претставува: ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 152. Врховен командант на вооружените сили на Република Македонија е: _________________________________________________________________________________________________ 169. Кое езеро во Република Македонија е природно? _______________________________________ ______________________________________________________________________________________ 156. Соседни држави на Република Македонија се: __________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 154. Кој зимски туристички центар се наоѓа во северозападниот дел на Република Македонија?__________________________________________________________________________________ 164. Повеќе посетители имало во:_______________________________________________________________________ 171. се чува и се презентира културно историското наследство? _________________________________________________________________________________________________ 147. контролата и буџетот на Европската Унија се главни надлежности на:_________________________________________________________________________________________ 160. Собранието на Република Македонија избира: __________________________________________ _______________________________________________________________________________________ . Странците кога доаѓаат во Република Македонија сакаат да се запознаат со: _______________________________________________________________________________________________ 151. Белег на секоја етничка заедница е: ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 168. На чело на првата македонска држава бил: _______________________________________________________________________________________________ 155. Како се вика првата словенска азбука?_________________________________________________ 158. Помеѓу Илија и Горјан настанат е конфликт. Што ќе им препорачаш? ______________________________________________________________________________________________ 163. Која е најдолга река во Република Македонија? _____________________________________________________________________________________________ 159. На кои две локации се одвива работата на Европскиот парламент? ____________________________________________________________________________________ 161. Што претставува наркоманијата? ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 148. Слушнаа дека тие се богати со: ________________________________________________________________________________________________ 172. Филип и Осман беа на Осоговските Планини. На патот од Велес преку Битола до границата на соседна Грција . Врз формирањето на личноста влијаат: _________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 166. Законодавноста. На 8 септември 1991 година Република Македонија стана: ___________________________________________________________________________________________ 157. Зборот странец означува: ____________________________________________________________ 150. Република Македонија учествува во разрешувањето на глобалните проблеми во свет со:__________________________________________________________________________________________ 149.

Госпоѓата Јованова ја вратиле од граничниот премин кон Бугарија затоа што немала: ______________________________________________________________________________________ 188. За празникот Бајрам на честитање се оди кај припадниците на: ______________________________________________________________________________________________ 177. Редовното одење на училиште за секое дете претставува:_________________________________________________________________________________ 179. Зошто Скопје е главен град на Република Македонија? ______________________________________________________________________________________________ 174. Во една група потребно е да се развива:________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 182. Државни симболи на Република Македонија се:__________________________________________ 199. На 2 август 1903 година во Крушево____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 184. Колку време опстојала Крушевската Република?________________________________________ 198. Нивните места на живеење се разликуваат по: ______________________________________________________________________________________________ 192. Кои од наведените зборови означуваат конфликт? _________________________________________________________________________________________________ 183.173. а Марија во планинско село. Правата на децата се утврдени со: __________________________________________________ . Република е држава во која:___________________________________________________________ 186. На плоштадите ширум Републиката на 8 септември е собран многу народ. Тие го прославуваат :______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 187. Тие живеат во: ____________________________________________________________________________________ 190. Во кои градови пукнала првата пушка во Македонија во Втората светска војна? ______________________________________________________________________________________ 180. Република претставува: ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 196. Во фарми се одгледува: ______________________________________________________________ 193. Што добиваме кога припаѓаме на одредена група? ______________________________________________________________________________________________ 178. Миле живее во рамничарско село. На „Струшки вечери на поезијата“ најдобриот ја добива наградата: _______________________________________________________________________________________ 191. Со поделбата на Македонија по Втората балканска војна северниот дел од Македонија и припаднал на: _________________________________________________________________________________________________ 189. Шарената џамија во Тетово ја карактеризираат: _________________________________________________________________________________________________ 175. Семејството Фити живее во градот каде е прогласена првата Република на Балканот. Што овозможува непречено одвивање на активностите? ________________________________________________________________________________________________ 181. Јане во ридско село. Во пелагониската котлина најмногу се одгледува: ______________________________________________________________________________________________ 194. Соседна земја на Република Македонија на запад е:______________________________________________________________________________________________ 185. Во кој дел на Балканскиот Полуостров се наоѓа Република Македонија? _______________________________________________________________________________________ 195. Коj ѝ дал ново име на глаголицата? ____________________________________________________ 197. Пратениците донесуваат одлуки со: ____________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 176.

Се што е надвор од границите на државата во која живееме.200. односно сите други држави се: _____________________________________________________________________________________ .