You are on page 1of 6

UJIAN PENGGAL 1 ( MEI 2014

)
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

OLEH , CIKGU JESICA BINTI LAJONG

1. Warnakan keperluan asas haiwan yang betul bagi haiwan dibawah. ( 8 markah )

Pakaian

Makanan

Udara

Permainan

Kandang

Air

Rumah

1 | Page

d) Ayam merupakan haiwan yang makan _____________ dan ______________. Kambing Ular. Ayam B. Musang b) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan B? A. Berikan jawapan bagi soalan-soalan dibawah. e) Singa merupakan haiwan yang makan ______________ sahaja. Kerbau C. 2 | Page . ( 10 markah ) Kumpulan A Kumpulan B Harimau.UJIAN PENGGAL 1 ( MEI 2014) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI OLEH . Unta B. Ikan c) Kuda merupakan haiwan yang makan _____________ sahaja. CIKGU JESICA BINTI LAJONG 2. Lembu Ikan Jerung Rusa a) Haiwan yang manakah di antara berikut tergolong dalam kumpulan A? A. Kuda C. Arnab Helang.

Suaikan haiwan (A) dengan makanannya (B). ( 4 markah ) A 3 | Page B .UJIAN PENGGAL 1 ( MEI 2014) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI OLEH . CIKGU JESICA BINTI LAJONG 3.

( 4 markah ) TANAH SARANG LUBANG AIR DAUN 4 | Page . Padankan haiwan dengan tempat tinggalnya.UJIAN PENGGAL 1 ( MEI 2014) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI OLEH . CIKGU JESICA BINTI LAJONG 4.

UJIAN PENGGAL 1 ( MEI 2014) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI OLEH . Warnakan gambar di bawah mengikut khasiatnya. ii) Makanan untuk tumbesaran. CIKGU JESICA BINTI LAJONG CELAH BATU 5. ( 20 markah ) i) Makanan untuk tenaga. 5 | Page .

UJIAN PENGGAL 1 ( MEI 2014) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI iii) makanan untuk membantu menjaga kesihatan. Namakan jari – jari di bawah. 6. ( 4 markah ) 6 | Page OLEH . CIKGU JESICA BINTI LAJONG .