You are on page 1of 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

Mesy : Mesyuarat Panitia Geografi – kali ke 2 : 2009


Tarikh : 8hb Ogos 2009
Masa : 12:00 hingga 04 :52 petang
Tempat : Tingkatan 4 S1 SMK C
Kehadiran :
1. Nama guru
Turut Hadir :
1. (Guru Kanan Kemanusiaan)

1. Agenda:
2. Ucapan Pengerusi
3. Pengesahan Minit Mesyuarat
4. Pekara Berbangkit
5. Post Mortem PMR 2008
6. Pelan strategik/ PMKA
7. Hal-hal lain
Bil Pekara Tindakan
1 Ucapan Alu-aluan Pengerusi
1.1 En. __________, selaku Ketua Panitia Geografi , mengucapkan
salam kepada semua yang hadir dalam mesyuarat panitia guru
kali kedua pada tahun ini.
1.2 Perutusan Timbalan Perdana Menteri Yang di sampaikan oleh
Puan Pengetua, tentang perubahan dasar pendidikan.
1.2.1 mulai 2010, jumlah subjek SPM ialah 10 matapelajaran
1.2.2 lebih tumpuan di berikan kepada ko-kurikulum.(sukan dan
ko-kurikulum)
1.2.3 kemungkinan Bahasa Inggeris di syaratkan lulus dalam SPM
1.2.4 PPSMI di teruskan sehingga tamat pada tahun 2012
1.2.5 Memartabatkan Bahasa Melayu dan mengukuhkan Bahasa
Inggeris. (MBM/BI), tambah 2 waktu BI seminggu
1.2.6 Pelajar Tahap 1 tidak akan guna buku teks, tetapi mengikuti
modul (mulai tahun 2015)
1.2.7 Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS), mengganti peperiksaan
awam.
1.3 Amanat Pengarah JPWP
1.3.1 Visi KPM. : Sek Unggul Penjana Generasi Cemerlang cara
mencapai visi ini.

1.3.1.1 Bergerak secara sepasukan.


1.3.1.1.1 Guru mesti berilmu pengertahuan
1.3.1.1.2 Guru perlu produktif dan kreatif
1.3.1.1.3 Guru mesti bernilai murni
1.3.1.1.4 Guru mesti berkualiti
1.3.1.1.5 Semanggat berpasukan mesti kuat, mantap dan boleh
bekerja.

1.3.1.2 Harus ada pendekatan


1.3.1.2.1 Perhatian di berikan kepada semua pelajar supaya mereka
mendapat sijil apabila lulus BM/BI dalam SPM

1.3.2 Perbelanjaan berhemah di praktikan untuk mencegah rasuah.


1.3.3 Guru harus peka terhadap perubahan dasar; sebagai contoh,
penilaian berasaskan sekolah (PBS) akan dijadikan cara
penilaian utama.
1.3.4 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP): di dapati pelan
strategi tidak selari dengan apa yang di cadangkan . jika mahu
hasil, mesti ada penyelarasan.
1.3.5 Anjakan Paradigma, Kriteria adalah seperti berikut;
1.3.5.1 Guru mesti fleksibel
1.3.5.2 Program mesti berkesan, jika tidak berkesan, gugurkan.
1.3.5.3 Guru harus produktif dan kreatif.
1.3.5.4 Infrastruktur harus di tambah baik.

1.3.6 KPI/ SKPM/ SS/ NKRA


1.3.6.1 KPI (Key Performance Index). Masa 1 tahun di berikan untuk
mencapai KPI. Nilai KPI di tentukan oleh sekolah masing-
masing.
1.3.6.2 SKPM (Standart Kualiti PM harus memenuhi 12 elemen yang
terkandung.
1.3.6.3 SS (Sistem Star-Rating)
1.3.6.4 NKRA (National Kay Resuit Area). Terdapat 6 aspek. Di
sekolah , hanya 3 aspek perlu di capai.
1.3.6.4.1 Mencegah rasuah
1.3.6.4.2 Membanteras jenayah
1.3.6.4.3 “Easy accessibility to affordable education’

1.4 Komen Pemantauan Jemaah Nazir


1.4.1 bilik darjah / bilik khas kurang, maklumat dan banyak yang
rosak.
1.4.2 Sahsiah pelajar kurang memuaskan kemungkinan ada
masalah latar belakang.
1.4.3 Komitmen guru rendah tidak tegur pelajar yang menimbulkan
masalah. (seperti merayau dan tidak berada dalam kelas)
1.4.4 Pengurusan fail: tajuk/perkara pada muka depan tidak boleh
taip dan tampal, tetapi di tulis dengan tangan.
1.4.5 Pengurusan panitia harus di amalkan sepanjang masa.
1.4.6 P&P guru yang mengajar PJ 2 waktu berturut-turut hilang
idea; persediaan untuk isi pengajaran kurang (kemungkinan
bukan opsyen PJ)
1 Ucapan Pengerusi
1.1 En.______________selaku Ketua Panita Geografi mengucapkan Pengerusi
salam kepada semua jguru yang hadir dalam mesyuarat guru kali Semua guru
kedua tahun ini. Makluman
1.2 Ucapan alu-aluan daripada Pn Rahimah bt Endut, Guru Kanan
Kemanusiaan selaku pemantau.
2 Ucapan Aluan Pemantau
3.1 ____________ mengaulu-alukan kedatangan semua Semua guru
guru.
dan berharap semua guru geografi dapat menjalankan tugas
dengan tekun dan berdidikasi.
3.2 Beliau meminta guru lebih banyak menghasilkan program dan
aktiviti dalam meningkatkan tahap pencapaian pelajar di masa
hadapan.
3 Pengesahan Minit Mesyuarat.
2.1 Pencadang : Pn_________
2.2 Penyokong : Pn __________ Semua guru
4 Pekara Berbangkit
4.1 Setiap guru yang kembali dari berkursus mesti mengadakan
kursus dalaman. Minit mesyuarat perlu di sahkan oleh Semua guru
pengetua.
4.2 Pengerusi menyatakan perlu menghantar buku latihan pelajar
sebanyak 3 kali setiap tingkatan kepada beliau untuk di semak
dan di periksa oleh ketua bidang.
4.3 Kedatangan guru ke setiap mesyuarat adalah di wajidkan.
4.4 Menyelaraskan buku rekod mengajar dengan seragam. Guru-
guru di minta mendapatkan maklumat tentang rekod mengajar
yang tepat dari panitia.
5 Post Mortem PMR 2008
5.1 Keputusan PMR 2008

Gred Peratus Jumlah Semua guru


A 9.7 31
B 9.4 30
C 32.0 102
D 33.9 108
E 15 48

Bilangan pelajar yang mendapat keputusan A dan B adalah hampir


sama. Keputusan yang di perolehi oleh pelajar ini adalah di sebabkan
oleh kerja kursus. Ramai pelajar yang tidak menghantar kerja kursus.

6. Pelan Strategik
6.1 Mengadakan kelas tambahan dengan insiatif untuk panitia
yang berminat dan pelajar yang bermasalah pada waktu
selepas sekolah.
6.2 Pengerusi mencadangkan supaya memperbanyakan latih tubi
dan membeli buku latihan untuk di gunakan Semua guru
6.3 Memperbanyakan latihan-latihan melalui soalan tahun lepas.
Ulangkaji soalan peperiksaan sebenar tahun sebelum ini.
6.4 Mendapatkan buku teks dari negeri-negeri lain. Kerjasama
antara guru dengan rakan guru yang lain bagi mendapatkan
beberapa buah buku teks berlainan negeri seperti Terengganu,
Pahang dan Kedah.
6.5 Menghasilkan P&p dalam proses pembelajaran geografi.

7. Bilik-Bilik Khas
7.1 Bilik geografi berada di tingkat 5. Guru-guru digalakan
menggunakan bilik ini dalam proses pengajaran dan Semua guru
pembelajaran. Selain itu bahan-bahan seperti kerja kursus pelajar
boleh di simpan dalam bilik ini.
7.2 Guru juga boleh mengggunakan alat bantu mengajar yang
terdapat dalam bilik ini seperti glob, dan transpirasi untuk
tingkatan 2 dan 3 sahaja.
8 Semakan Buku Latihan Semua guru
Buku latihan pelajar hendaklah di hantar kepada panitia seperti yang
di tetapkan dalam buku panduan. Setiap guru di minta menghantar
buku latihan pelajar.
9 Kerja Kursus
9.1 Setiap tingkatan di minta membuat kerja kursus. Tajuk kerja
kursus telah ditetapkan. Semua guru
9.2 Pengerusi bercadang, menyediakan kertas A4 kosong untuk kelas
yang lemah. Pelajar di minta menulis pada kertas A4 tersebut
dalam kelas dan terus di punggut guru.
9.3 Masa yang di tetapkan bagi menulis dan menghasilkan kerja
kursus ini adalah selama 10 minit. Perkara ini adalah bagi
mengatasi masalah pelajar yang tidak membuat kerja kursus.
Kerja kursus ini hendaklah di simpan oleh guru yang mengajar
kelas masing-masing.
10 Hal-hal Lain
10.1 Penyediaan soalan peperiksaan untuk soalan 1 hingga 12
adalah berkaitan dengan peta. Semua guru
10.2 Latihan perlu di berikan apabila selesai sahaja topik yang di
ajar. Bentuk soalan hendaklah di pelbagaikan seperti mengisi
tempat kosong, beyul-salah, padankan jawapan dan lain-lain.
10.3 Soalan objektif boleh di sediakan dalam dua kulum dan
menggunakan saaiz 11
10.4 Setiap soalan hendaklah di tulis di sediakan Oleh, di semak
oleh Ketua Panitia dan Disahkan Oleh Penolong Kanan.

11 Penutup
Mesyuarat di tangguhkan pada pukul 2.45 petang
Disediakan oleh DiSahkan Oleh

…………………… …………………….
(En Zul) (En_____________)
( Ketua panitia Geografi)