SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

Mesy : Mesyuarat Panitia Geografi – kali ke 2 : 2009 Tarikh : 8hb Ogos 2009 Masa : 12:00 hingga 04 :52 petang Tempat : Tingkatan 4 S1 SMK C Kehadiran : 1. Nama guru Turut Hadir : 1. (Guru Kanan Kemanusiaan) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bil 1 Agenda: Ucapan Pengerusi Pengesahan Minit Mesyuarat Pekara Berbangkit Post Mortem PMR 2008 Pelan strategik/ PMKA Hal-hal lain Pekara Ucapan Alu-aluan Pengerusi 1.1 En. __________, selaku Ketua Panitia Geografi , mengucapkan salam kepada semua yang hadir dalam mesyuarat panitia guru kali kedua pada tahun ini. 1.2 Perutusan Timbalan Perdana Menteri Yang di sampaikan oleh Puan Pengetua, tentang perubahan dasar pendidikan. 1.2.1 mulai 2010, jumlah subjek SPM ialah 10 matapelajaran 1.2.2 lebih tumpuan di berikan kepada ko-kurikulum.(sukan dan ko-kurikulum) 1.2.3 kemungkinan Bahasa Inggeris di syaratkan lulus dalam SPM 1.2.4 PPSMI di teruskan sehingga tamat pada tahun 2012 1.2.5 Memartabatkan Bahasa Melayu dan mengukuhkan Bahasa Inggeris. (MBM/BI), tambah 2 waktu BI seminggu 1.2.6 Pelajar Tahap 1 tidak akan guna buku teks, tetapi mengikuti modul (mulai tahun 2015) 1.2.7 Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS), mengganti peperiksaan awam. 1.3 Amanat Pengarah JPWP 1.3.1 Visi KPM. : Sek Unggul Penjana Generasi Cemerlang cara mencapai visi ini. 1.3.1.1 Bergerak secara sepasukan. 1.3.1.1.1 Guru mesti berilmu pengertahuan 1.3.1.1.2 Guru perlu produktif dan kreatif 1.3.1.1.3 Guru mesti bernilai murni 1.3.1.1.4 Guru mesti berkualiti 1.3.1.1.5 Semanggat berpasukan mesti kuat, mantap dan boleh bekerja. 1.3.1.2 Harus ada pendekatan

Tindakan

1.3.1.2.1 1.3.2 1.3.3

Perhatian di berikan kepada semua pelajar supaya mereka mendapat sijil apabila lulus BM/BI dalam SPM

Perbelanjaan berhemah di praktikan untuk mencegah rasuah. Guru harus peka terhadap perubahan dasar; sebagai contoh, penilaian berasaskan sekolah (PBS) akan dijadikan cara penilaian utama. 1.3.4 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP): di dapati pelan strategi tidak selari dengan apa yang di cadangkan . jika mahu hasil, mesti ada penyelarasan. 1.3.5 Anjakan Paradigma, Kriteria adalah seperti berikut; 1.3.5.1 Guru mesti fleksibel 1.3.5.2 Program mesti berkesan, jika tidak berkesan, gugurkan. 1.3.5.3 Guru harus produktif dan kreatif. 1.3.5.4 Infrastruktur harus di tambah baik. 1.3.6 KPI/ SKPM/ SS/ NKRA 1.3.6.1 KPI (Key Performance Index). Masa 1 tahun di berikan untuk mencapai KPI. Nilai KPI di tentukan oleh sekolah masingmasing. 1.3.6.2 SKPM (Standart Kualiti PM harus memenuhi 12 elemen yang terkandung. 1.3.6.3 SS (Sistem Star-Rating) 1.3.6.4 NKRA (National Kay Resuit Area). Terdapat 6 aspek. Di sekolah , hanya 3 aspek perlu di capai. 1.3.6.4.1 Mencegah rasuah 1.3.6.4.2 Membanteras jenayah 1.3.6.4.3 “Easy accessibility to affordable education’ 1.4 Komen Pemantauan Jemaah Nazir 1.4.1 bilik darjah / bilik khas kurang, maklumat dan banyak yang rosak. 1.4.2 Sahsiah pelajar kurang memuaskan kemungkinan ada masalah latar belakang. 1.4.3 Komitmen guru rendah tidak tegur pelajar yang menimbulkan masalah. (seperti merayau dan tidak berada dalam kelas) 1.4.4 Pengurusan fail: tajuk/perkara pada muka depan tidak boleh taip dan tampal, tetapi di tulis dengan tangan. 1.4.5 Pengurusan panitia harus di amalkan sepanjang masa. 1.4.6 P&P guru yang mengajar PJ 2 waktu berturut-turut hilang idea; persediaan untuk isi pengajaran kurang (kemungkinan bukan opsyen PJ) Ucapan Pengerusi 1.1 En.______________selaku Ketua Panita Geografi mengucapkan salam kepada semua jguru yang hadir dalam mesyuarat guru kali kedua tahun ini. 1.2 Ucapan alu-aluan daripada Pn Rahimah bt Endut, Guru Kanan Kemanusiaan selaku pemantau. Ucapan Aluan Pemantau 3.1 ____________ mengaulu-alukan kedatangan semua

1

Pengerusi Semua guru Makluman

2

Semua guru

3 4

5

guru. dan berharap semua guru geografi dapat menjalankan tugas dengan tekun dan berdidikasi. 3.2 Beliau meminta guru lebih banyak menghasilkan program dan aktiviti dalam meningkatkan tahap pencapaian pelajar di masa hadapan. Pengesahan Minit Mesyuarat. 2.1 Pencadang : Pn_________ 2.2 Penyokong : Pn __________ Pekara Berbangkit 4.1 Setiap guru yang kembali dari berkursus mesti mengadakan kursus dalaman. Minit mesyuarat perlu di sahkan oleh pengetua. 4.2 Pengerusi menyatakan perlu menghantar buku latihan pelajar sebanyak 3 kali setiap tingkatan kepada beliau untuk di semak dan di periksa oleh ketua bidang. 4.3 Kedatangan guru ke setiap mesyuarat adalah di wajidkan. 4.4 Menyelaraskan buku rekod mengajar dengan seragam. Guruguru di minta mendapatkan maklumat tentang rekod mengajar yang tepat dari panitia. Post Mortem PMR 2008 5.1 Keputusan PMR 2008 Gred A B C D E Peratus 9.7 9.4 32.0 33.9 15 Jumlah 31 30 102 108 48

Semua guru Semua guru

Semua guru

Bilangan pelajar yang mendapat keputusan A dan B adalah hampir sama. Keputusan yang di perolehi oleh pelajar ini adalah di sebabkan oleh kerja kursus. Ramai pelajar yang tidak menghantar kerja kursus. 6. Pelan Strategik 6.1 Mengadakan kelas tambahan dengan insiatif untuk panitia yang berminat dan pelajar yang bermasalah pada waktu selepas sekolah. 6.2 Pengerusi mencadangkan supaya memperbanyakan latih tubi dan membeli buku latihan untuk di gunakan 6.3 Memperbanyakan latihan-latihan melalui soalan tahun lepas. Ulangkaji soalan peperiksaan sebenar tahun sebelum ini. 6.4 Mendapatkan buku teks dari negeri-negeri lain. Kerjasama antara guru dengan rakan guru yang lain bagi mendapatkan beberapa buah buku teks berlainan negeri seperti Terengganu, Pahang dan Kedah. 6.5 Menghasilkan P&p dalam proses pembelajaran geografi. Bilik-Bilik Khas

Semua guru

7.

8

9

10

7.1 Bilik geografi berada di tingkat 5. Guru-guru digalakan menggunakan bilik ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu bahan-bahan seperti kerja kursus pelajar boleh di simpan dalam bilik ini. 7.2 Guru juga boleh mengggunakan alat bantu mengajar yang terdapat dalam bilik ini seperti glob, dan transpirasi untuk tingkatan 2 dan 3 sahaja. Semakan Buku Latihan Buku latihan pelajar hendaklah di hantar kepada panitia seperti yang di tetapkan dalam buku panduan. Setiap guru di minta menghantar buku latihan pelajar. Kerja Kursus 9.1 Setiap tingkatan di minta membuat kerja kursus. Tajuk kerja kursus telah ditetapkan. 9.2 Pengerusi bercadang, menyediakan kertas A4 kosong untuk kelas yang lemah. Pelajar di minta menulis pada kertas A4 tersebut dalam kelas dan terus di punggut guru. 9.3 Masa yang di tetapkan bagi menulis dan menghasilkan kerja kursus ini adalah selama 10 minit. Perkara ini adalah bagi mengatasi masalah pelajar yang tidak membuat kerja kursus. Kerja kursus ini hendaklah di simpan oleh guru yang mengajar kelas masing-masing. Hal-hal Lain 10.1 Penyediaan soalan peperiksaan untuk soalan 1 hingga 12 adalah berkaitan dengan peta. 10.2 Latihan perlu di berikan apabila selesai sahaja topik yang di ajar. Bentuk soalan hendaklah di pelbagaikan seperti mengisi tempat kosong, beyul-salah, padankan jawapan dan lain-lain. 10.3 Soalan objektif boleh di sediakan dalam dua kulum dan menggunakan saaiz 11 10.4 Setiap soalan hendaklah di tulis di sediakan Oleh, di semak oleh Ketua Panitia dan Disahkan Oleh Penolong Kanan.

Semua guru

Semua guru

Semua guru

Semua guru

11

Penutup Mesyuarat di tangguhkan pada pukul 2.45 petang Disediakan oleh …………………… (En Zul)

DiSahkan Oleh

……………………. (En_____________) ( Ketua panitia Geografi)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful