You are on page 1of 1

SASARAN KERJA TAHUNAN

BAHAGIAN 1 – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

Bil Ringkasan Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi


( Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos
1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai guru Masa:
kelas tingkatan 1 Unggul Bulan Mac sehinnga November

Kualiti:
Menjaga kebajikan pelajar

2. Menyediakan Rancangan Pelajaran Masa:


Mingguan dan Harian Rancangan pelajaran mingguan-
1 kali seminggu
Rancangan pelajaran harian –
setiap hari

Kualiti:
Mengikut sukatan mata pelajaran
yang ditetapkan oleh
Kementerian Pelajaran.

3. A) Melaksanakan tugas mengajar : Masa:


- Bahasa Melayu Tingkatan 2 26 waktu seminggu
- Pendidikan Seni Visual
Tingkatan 1 Kualiti:
- Pendidikan Moral Tingkatan Mengikut sukatan mata pelajaran
2 yang ditetapkan

4. Menjalankan tugas-tugas AJK Ad-Hoc: Kuantiti:


Sambutan Hari Guru 1 kali
Mesyuarat Agung PIBG 1 kali
Hari Anugerah Cemerlang 1 kali
Solat Hajat PMR dan SPM 1 kali
Minggu Patriotik 1 kali
Majlis Ihya’ Ramadhan 1 kali
Majlis Graduasi Tingkatan 3 1 kali
Majlis Gabungan Pelajar 1 kali