C. UMUR 12 BULAN – 18 BULAN 1.

Mula mentuturkan perkataan, bayi hendaklah di beri peluang untuk bercakap supaya tidak mengalami gangguan emosi. 2. Bayi sudah mula belajar berjalan dan kemungkinan tumpuannya mungkin kepada keinginan untuk berjalan. 3. Pada peringkat ini, hanya sedikit penggunaan perbendaharaan kata oleh kanak-kanak mula bercakap berumur 18 bulan.

D. UMUR 18 – 24 BULAN 1. Sudah boleh menggunakan perkataan ketika bermain sendirian / dengan orang lain. Ketika ini juga, kanak-kanak sudah boleh memahami dan bertindak balas terhadap suruhan yang mudah. UMUR 2 – 3 TAHUN 1. Sudah mula menggunakan perkataan yang sukar difahami ‘Jargon’. Ayat yang ringkas jarang digunakan sehingga umur kanak-kanak meningkat 3 tahun. Apa yang di alaminya dan yang dilihatnya dapat diberitahu dan diceritakan kepada orang lain. 2. Pada akhir tahun ke-2, kanak-kanak menunjukkan kebolehan kepetahan berbahasa dan memperlihatkan tingkah laku yang jelas. Tapi, jumlah dan bentuk perbendaharaan kata yang dituturnya bergantung kepada kemampuannya mendengar dan hubungannya dengan orang lain setiap hari. 3. Pada usia ini, kanak-kanak akan tunjukkan unsur komunikasi telah wujud kelakuan dan emosinya sangat ketara. Walaubagaimanapun, susunan bahasa yang digunakan masih belum sempurna. 4. Bila meningkat 3 tahun, berlaku perubahan dari segi penerimaan bahasa perbendaharaan bahasa yang lebih banyak dan lebih kompleks. Kanak-kanak akan mula belajar menyusun ayat sewaktu hendak menyatakan sesuatu. 5. Kematangan bahasa juga bertambah, ia belum meminta dan menyebut sesuatu denan tepat.

UMUR 4 – 5 TAHUN 1. Pada peringkat ini, perkembangan bahasa sangat pesat, kerana kanak-kanak sudah tahu menggunakan bahasa pada keadaan dan suasana yang sesuai. Dapat mengawal dan tahu menggunakan bahasa. Mereka banyak bercakap, suka bertanya, suka main ayat2 dan bercakap tentang apa sahaja yang menarik minat cara mereka menjawab, meleret-leret dan sudah pandai memberi komen tentang diri seseorang. 2. Usia 5 tahun penerimaan bahasanya lebih berkesan. Kanak-kanak mula menggunakan lebih kritis dan khusus tapi kurang yakin pada diri sendiri. 3. Perkembangan bahasa berlaku lebih cepat disebabkan oleh rangsangan sosial. 4. Mereka boleh membilang, mengenal warna dapat menamakan objek dengan betul. Pada peringkat ini, tahap pembelajaran kanak-kanak paling tinggi kerana semua proses sedang berjalan. Kanak-kanak pada peringkat ini sudah mula membaca. 5. Kajian oleh penyelidik tentang kebolehan membaca, kanak lewat 5 tahun a) Kanak-kanak yang mendapat kelas pertama membaca disebabkam penglihatan y baik b) Pendengaran yang baik c) Kecerdasan yang normal d) Sahsiah y matang e) Aktif dan cergas f) Pandai dan faham menggunakan perbendaharaan kata g) Minat dan berkebolehan untuk belajar dan dengar cerita. h) Memberi separuh tumpuan terhadap sesuatu kerja. i) Dapat menyesuaikan diri dengan orang sekeliling.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK. 1. UMUR - Semakin umur kanak-kanak itu meningkat, semakin bertambah perbendaharaan kata dan kebolehannya menguasai bahasa. - Asasnya, ini disebabkan oleh adanya hubungan yang rapat di antara umur dengan kematangan terutama sekali kematangan alat suara dan kematangan akal. Kanak-kanak dapat bercakap selagi mereka belum matang. 2. KESIHATAN - Perkembangan bahasa kanak-kanak akan terganggu jika kesihatannya terganggu. Terutamanya dalam masa 2 tahun pertama. Kalau kanak-kanak

selalu sakit, kurang aktif dan kelihatan lemah berbanding kanak-kanak y sihat, dia juga kurang bermaya untuk bercakap dan kurang dapat rangsangan daripada alam sekitarnya yang menyebabkan kelancaran bertuturnya juga terganggu. 3. JANTINA - Kanak2 perempuan lazimnya lebih cepat dapat bercakap berbanding dengan kanak-kanak lelaki. Ini mungkin disebabkan perkembangan dan pertumbuhan perempuan lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki. - Oleh itu, alat suara kanak-kanak perempuan lebih cepat matang daripada alat suara kanak-kanak lelaki. - Kanak-kanak perempuan pertuturannya lebih mudah difahami daripada kanak-kanak lelaki. - Kanak-kanak perempuan lebih awal menggunakan ayat daripada kanakkanak lelaki dan ayat yang dibentuknya lebih panjang. - Kanak-kanak perempuan mempunyai lebih banyak perbendaharaan kata berbanding lelaki, disebabkan ini, kanak-kanak perempuan amnya lebih banyak bercakap daripada kanak-kanak lelaki dan mereka juga lebih cepat dapat membaca tanpa menghadapi banyak masalah. 4. KECERDASAN - Dapat kecerdasan dan kebolehan menguasai bahasa mempunyai hubungan yang rapat. Kanak-kanak yang lemah akal / kurang cerdik mula bercakap lebih lambat daripada kanak-kanak yang normal. Namun ini tidak bermakna bahawa kanak-kanak yang lambat itu lemah akalnya / kurang cerdik. - Kebiasaannya, kanak-kanak yang darjah kecerdasannya tinggi mempunyai sifat yang istimewa kerana kebolehannya memerhati dan memahami erti perbendaharaan kata serta dapat membezakan penggunaan perkataan. 5. KEADAAN KELUARGA - Keadaan sesebuah keluarga mempunyai pertalian yang rapat dengan perkembangan bahasa kanak-kanak. Jadi, kanak-kanak dari kelas sosioekonomi yang tinggi dan pertengahan didapati lebih cepat bercakap daripada kanak-kanak dari kelas sosioekonomi yang rendah. - Perbendaharaan kata kanak-kanak dikalangan keluarga di kelas atasan dan pertengahan juga lebih tinggi daripada kanak-kanak dari kelas rendah. Perbezaan ini terjadi mungkin disebabkan kemampuan keluarga untuk menyediakan segala kemudahan belajar bagi kanak2 dan juga disebabkan oleh hubungan dikalangan ahli keluarga, dimana kanak2 kelas atasan dan pertengahan mendapat lebih banyak peluang untuk berinterasi dengan orang dewasa. - Saiz sesebuah keluarga dan kedudukan anak dalam keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan bahasa kanak-kanak. Anak

-

tunggal biasanya dapat menguasai bahasa dengan baik kerana dia mempunyai layanan dan perhatian yang baik. Anak kembar lazimnya kurang menguasai bahasa kerana kebiasaan mereka sentiasa bergaul dan bercakap sesama sendiri. Ini menyebabkan mereka mempunyai perbendaharaan kata yang terbatas dan tidak menguasai bahasa dengan baik.

6. ALAM SEKITAR - Berkait rapat dengan keadaan keluarga. Jadi kanak-kanak y dibesarkan dalam alam sekitar yang sihat dan dapat kemudahan daripada keluarganya mengalami perkembangan bahasa yang baik dan cepat berbanding keluarga yang serba kekurangan.

PERKEMBANGAN BAHASA, KETRAMPILAN MEMBACA & MENULIS. Perkembangan bahasa dan perkembangan kognatif sentiasa berhubung kait antara satu sama lain. Kanak-kanak yang sentiasa mempunyai keinginan untuk objek disekitarnya akan mencari nama bagi berbagai-bagai objek dilihatnya. Perbendaharaan kata, cepat meningkat dan kanak-kanak dengan pantas akan menyedari kegunaan bahasa dalam kehidupannya. Kegiatan penaaakulannya memperoleh dasar bahasa dan perkataan2 y diperolehinya digunakan untuk menaakul ini semua diperolehi melalui proses yang menghasilkan bahasa dalaman (inner speech), penaakulan berbahasa (verbal though) & perkembangan konsep. Akhirnya, bahasa dan penaakulan berpintalan diperingkat makna menyusulkan perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif merupakan fenomena yang sama bagi mewujudkan usul terlalu extrem. Perkembangan yang lazim menunjukkan serentak dengan memperoleh dan penyuburan perbendaharaan kata kanak-kanak mengkonsepsikan nahu dan berupaya bertutur dengan ayat-ayat gramatis walaupun ibu bapa tidak membetulkan penggunaan tatabahasa secara sedap contoh:i. sedang berlari ii. berlari

-

-

-

Hukum-hukum yang terlibat dalam perkembangan bahasa dikenali sebagai hukum fonetiks, semantik & sinteks. Hukum fonetiks. Mengendalikan sistem bunyi bahasa,

Hukum semantik

-

Melibatkan makna perkataan.

Hukum sinteks Percantum perkataan menjadi ayat.

FONETIKS=> PERKEMBANGAN FONOLOGI Sistem fonologi ialah sistem bunyi bahasa, sesuatu ujaran bunyi bahasa (fon) sebagai unik fonetik dipanggil fonim. Berbagai-bagai bunyi fonetik menampilkan dua jenis bunyi fonim iaitu bunyi vokal dan konsonan. Sesuatu fonim tidak mempunyai makna selain cadangan pengertian bunyinya dan sifat-sifat bunyi tersebut. Sifat-sifat bunyi vokal ditentukan oleh kedudukan lidah (tinggi, sederhana, rendah) dan gerakan lidah (kedepan, tengah, belakang). Sifat-sifat bunyi konsonen ditentukan oleh penggunaan glotis, bibir, gigi dan hidung. Organ-organ ujaran ini semuanya boleh digunakan untuk mengeluarkan berbagai-bagai bunyi vokal dan konsonan. Bunyi-bunyi vokal boleh bersatu menjadi diftong dan bunyi-bunyi konsonan menjadi konsonan cantuman. Bunyi konsonan muncul dalam ujaran lebih kerap dari bunyi vokal. Lazimnya tiap-tiap bunyi konsonan diubahsuai oleh bunyi vokal sehingga amat mengelirukan pendengaran tetapi diperjelaskan kembali oleh ciri-ciri prosodi (melodi, prima dan tempo) yang menubuhkan hujah pengetikaan kelantangan bagi setiap ujaran. Prosodi serta sifat bunyi vokal dan konsonan menjadi penanda untuk menganggap dan mengecam bunyi vokal dan konsonan didalam sesuatu ujaran. Unit fonetik yang lebih besar daripada fonim ialah suku kata, sesuatu suku kata mempunyai permulaan dan nucleaus . Bunyi vokal atau konsonan boleh menjdi nucleaus, ia mengeluarkan prima bagi sesuatu suku kata. Dengan adanya permulaan dan nucleaus sesuatu suku kata memperoleh nada tekanan pengetikaan dan kesinambungan bunyi. Fonim dan suku kata tidak mempunyai makna, unit fonitik terkecil yang mempunyai makna ialah mofim atau dikenali sebagai ujuran yang dipanggil mof. Mofim menjadi komponen bagi sesuatu perkataan, ada mofim bebas dan ada mofim terikat contohnya imbuhan mofim2 bebas boleh dicantumkan menjadi perkataan tanpa imbuhan.

-

-

-

-

Perkataan yang berlainan berbeza dari pelbagai segi seperti segi imejan, kesukaran, kemaujudan, kebermaknaan, kebolehujaran, dan suku kata. Bunyi mofim dan sifat suku kata (nada, tekanan, pengetikaan dan kesinambungan bunyi) merupakan ciri yang digunakan untuk mengecam perkataan-perkataan yang diujar.

0 – 6 BULAN Kanak-kanak mengeluarkan bunyi organik dan seterusnya bunyi-bunyi organik akan berubah menjadi babel dan akan menyebut suku kata apabila berusia satu tahun. Dalam usia setahun mereka akan mengulang sebut suku kata dan menampilkan sedikit perkataan dan menggunakan perkataan pertama. Mereka menggunakan perkataan yang sama untuk mewakili orang atau objek, iaitu melebihi panjangkan makna perkataan. Dalam usia umur 1 setengah tahun,kanak-kanak mempunyai perbendaharaan kata melebihi 5 pth perkataan dan mengetahui pelbagai bunyi dan bersinambungan dan corak intolenransi menyerupai warna.

-

2 TAHUN Perbendaharaan kata melebihi 50 patah perkataan dan mereka memperoleh frasa 2 perkataan Amat berminat untuk berbual dan tidak lagi ‘berbabel’ .

2 SETENGAH TAHUN. Kanak-kanak terus mengutip perkataan baru dan berbual dgn menggunakan frasa yang terdiri daripada 3 atau 4 perkataan. Kanak-kanak diusia ini seolah2 memahami semua perkataan yang diujarkan kepadanya, tetapi mereka banyak membuat kesalahan nahu.

3 TAHUN Kanak-kanak menambahkan perbendaharaan kata sekurang-kurangnya 100 perkataan. Kebanyakkan ujaran mereka boleh difahami , ujaran kanak-kanak menyerupai bahasa lisan orang dewasa dengan sedikit kesalahan-kesalahan sinteks.

4 SETENGAH TAHUN. Kanak-kanak memperolehi penguasaan bahasa yang kukuh dan kesalahan nahu yang hanya terbatas kepada bentuk yang kurang kerap digunakan dlm perbualan serta bentuk-bentuk y menyerupai bahasa surat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful