You are on page 1of 129
TOKO «FANTASY RODERINY, " Wcfatsf dechyeadh Autor: Robert J. Schwalb Tani autorzy: Kate Flack, Rick Priestly Projekt gry: Chris Pramas Typografia: Kara Hamilton Opracowanie graficzne: Hal Mangold Grafika nz okdce: Dave Gallagher Logo WERP: Darius Hinks ustracje: Toren “Machin” Atkinson, John Blanche, Alex Boyd, Paul Dainton, Dave Gallagher, Joho Gravate, Kennon James, Naula Kinrade, Eric Lofgren, Pat Loboyko. Britt Martin, Val Mayerik, Michael Phillippi, Eric Polak, Scott Purdy, Rock Sardinha, Adrian Smith, Steve Tappin, Franz Vohwinkel, John Wigley Kierownik d/s rozwojy WERP: Kate Flack — Kicrownik projektu: Ewan Lamont Dyrektor Black Industries: Simon Butler Edycja polaka Tiumaczenie: Marcin .Paladyn” Roszkowski, Szymon .Siriel” Gwiazda Korekts: Greegorz .Gregg” Bonikowski, Malgorzata Rycharska Sklad: Andrej Karlicki Konsultacja: Marcin .Quendi” Sztomberski i Jaroslaw Beacon” Kopeé (Wrota Wyobraéni), Lukasz ,Pafnucy” Stochniat (Nowa Gildia). Sebastian .Bastor” Srcbro Pirwsze wydunic- Blick Industies 2005 Gunes Worksop, logo Games Workshop Wahammer lop Waracnne, any Rell, WERK 3 Marhaniner ef acezezone'®, TM Uk © Games Wonkhon Lid 6a reryoram Angi’ wazystich past a mc [Black Industries www: wocblackindusties.com Sopericn Corporsion aes pr ‘ashen eagment tej ish nie move bye reprodokowans:skadowsny In transmitowany w zach) forme elektronicane)mechanicene| lub Fovografcenj bes piserne) zor awe. Copernicus Corporation ww: copeorpp webmaster: Sysvek ,Orth” Wrobel eee ISBN: 83-86758-69-4 Worowadretie nn 3 asa opln. 4 ean et a4 Dostpate ey fee peek et me Odspraedis towacom.— Roadzist I: Pieniadze i handel System Monee ene Bestia, Eiala Impcriom. Kislev... Keistws Craniczne Norsk Miler octane Mosety efi. 6 6 6 7 8 . 8 8 8 aa 9 9 8 Wyniam tosirons 10 Jikto ded? 0 1 1 aa Stk allow een ar Kiyo lpi Godlo berbowe. Projktowaie whsnych berbow Niscetie 0pnte200i.eocnn 26 [Nictypowe usrkodzenia.. 26 Naprawa pincer. Rordziat III: Uzbrojenic_....2 Brod bith a Bob Zeyh zu. Bros spe. 2 Brod dyson Beob 26h cnn Bros speciea_ Cesky ones L 4 Wepclryeiki bos Nisrersie bron a Nicrwyle metal a Rozdziat IV: Bron palna i machiny woyenne. B Wess proekty 4 Zeki loatowe,— 4“ Zamki tobree | sbatowe 8 Brow spe on 44 Mechanics) “a Pai z “ Wbvchows 8 Cathy ofthe 4% Wepctezyoiki bond Muchioy wojene. Wiykecrytuake sachin w gar Historia [hee Machiny wojet cen Crake auchiny wopase 0 Rozdziat V: Ekwipunck ogslny.. si brani Pojemsiki i oy Pesciminty bbe o Instrument mozyczne Avtykoly pismiconize. Neca Rozdziat VE. Ekwipunck specjalny i transport Posplite rier Zwicrga domo: i secodsiene 30 Tawestrr $79) Podtst po Starym Swiccis 8S Drogi a 85 Podrote rackami i morzem....86 Kupeo pojacdo Pojady lydowe Stathi i lode... Pojaady w wake Rozdziat VII: Whasnose i kupiectwo se 89 Wn nen Praydrotny 288d ane 89 Nodegowsis 89 Wray °0 Takap sicrvchomote___— 90 Zien 0 Zikep dome Ib posidloaci_..91 Kupiectwo Eas a a Docks Se, SAS Tod Sack gorda Redd De aera, mein apes pre aut robot Tenia Se rete Sica toi Tee Zenoss Hale Coane Prrewotnik ny Shey 2 Thea ee Bye Rozdziat X: Skearby 0-13 Nierayte morety 1B Kiejoty. Bitweris ‘onda. Dich sti Aneks: Tabele.. Indeks. bed OF GE ome ee