You are on page 1of 5

SEJARAH

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA


ABU SARAWAK
YBB 2228

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
PENGGAL PERTAMA
SEJARAH
TAHUN 5
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.
2.
3.
4.
5.

Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian.


Bahagian A mengandungi 20 soalan manakala bahagian B mengandungi 2 soalan.
Baca dan fahami soalan terlebih dahulu sebelum menandakan jawapan.
Tandakan hanya satu jawapan pada setiap soalan.
Dinasihatkan agar menjawab soalan lain sekiranya ada soalan yang tidak berjawab.

Nama :_______________________________________

BAHAGIAN A

SEJARAH

Jawab semua soalan di bawah. Pilih satu jawapan yang betul sahaja.

1. Maksud daulat yang paling tepat ialah


A
Daulat ialah kekuasaan Raja terhadap kerajaan dan kawasan pemerintahannya
B
Daulat ialah kekuasaan Raja terhadap kerajaan
C
Daulat ialah kekuasaan Raja terhadap kawasan pemerintahannya
D
Daulat ialah kekuasaan Raja terhadap manusia
2. Negeri yang memakai gelaran Raja
A
Kedah
B
Perak
C
Perlis
D
Kelantan
3. Muzium Diraja berperanan sebagai
A
Tempat bersiar-siar sambil membeli barang purba
B
Tempat menyimpan dan memelihara bahan-bahan bersejarah Diraja
C
Tempat orang ramai berkumpul dan menjual barang-barang bersejarah
D
Tempat untuk orang ramai mendapatkan maklumat tentang suatu tempat
4. Mengapakah raja penting dalam negara kita?
A
Mengetahui cerita seseorang
B
Memastikan perpaduan rakyat serta keamanan dan keharmonian negara
C
Melahirkan masyarakat yang suka membaca
D
Bersemangat untuk berperang dengan orang lain
5. Apakah maksud derhaka?
A
Rakyat ingkar kepada bangsa
B
Rakyat ingkar kepada rakyat
C
Pemerintah Raja ingkar kepada rakyat
D
Rakyat ingkar kepada pemerintah Raja
6. Bilangan buah Negeri yang mengekalkan institusi raja ialah
A
9 buah negeri
B
6 buah negeri
C
8 buah negeri
D
7 buah negeri

7. Bagaimanakah kita menunjukkan rasa taat setia institusi raja?

SEJARAH

A
B
C
D

Meraikan Hari Keputeraan Sultan


Menderhaka kepada Raja
Menghina Sultan sesuka hati
Tidak mahu mendengar nasihat daripada Sultan

8. Apakah gelaran nama bagi ketua Negara Malaysia?


A
Maharaja
B
Raja
C
Yang Dipertuan Agong
D
Sultan
9. Siapakah yang memegang jawatan tertinggi dalam organisasi negeri?
A
Sultan
B
Ketua Menteri
C
Menteri Besar
D
Menteri Kabinet
10. Apakah yang dimaksudkan dengan waadat?
A
Sesuatu yang hendak dicapai
B
Lambang kebanggaan
C
Perhubungan
D
Perjanjian
11. Antara berikut, manakah Negara Asia yang mempunyai raja?
I Jepun, Arab Saudi, Kemboja
II Mexico, Rusia
III Taiwan, Korea
IV Malaysia, Brunei
A I dan II
B II dan III

C I dan III
D I dan IV

12. Kesetiaan kepada Raja dan Negara merupakan perkara yang terdapat dalam
A
Dasar Negara
B
Lagu Negaraku
C
Rukun Negara
D
Lagu Sekolah

13. Kedudukan Sultan menduduki

SEJARAH

A
B
C
D

tempat paling bawah dalam sistem pemerintahan


tempat dipertengahan dalam sistem pemerintahan
tempat tertinggi dalam sistem pemerintahan
tempat kedua tertinggi dalam sistem pemerintahan

14. Pernyataan di bawah menunjukkan cara menghargai sultan , kecuali


A
Menghina sultan
B
Melantik sultan sebagai canselor universiti
C
Mengisytiharkan Bandar Diraja
D
Menanakan masjid, jalan, bangunan, lapangan terbang, sekolah, dan jambatan
sempena nama sultan dan permaisuri
15. Mengapakah kita perlu menghargai dan menghormati sultan?
A
Mengharapkan pujian orang lain
B
Untuk memenangi pertandingan yang dianjurkan
C
Untuk menjamin kesihatan dan keselesaan hidup
D
Mengekalkan perpaduan antara rakyat berbilang kaum
16. Manakah antara berikut merupakan penghormatan kepada raja?
A
Lambang Perpaduan
B
Hospital Tengku Ampuan Rahimah
C
Ketua Negara
D
Simbol Kedaulatan
17. Apakah yang dimaksudkan dengan Undang-Undang Tubuh?
A
Peraturan negara
B
Perlembagaan bagi setiap negeri
C
Peraturan tubuh badan
D
Peraturan bilik darjah
18. Manakah antara berikut merupakan negeri yang diketuai oleh yang di-Pertua Negeri?
I Sarawak
III Pahang
II Sabah
IV Johor
A I dan II
C II dan III
B I dan III
D III dan IV
19. Berikut adalah negeri-negeri yang mengekalkan institusi raja kecuali
A
Kelantan
B
Perak
C
Selangor
D
Sarawak

SEJARAH

20. Istana Brunei Darul Salam terkenal dengan seni binanya. Istana ini dikenali sebagai
A
Istana Nurul Iman
B
Istana Negeri
C
Istana Air Mata Tengku Anis
D
Istana Alam Shah
BAHAGIAN B
Jawab semua soalan.
a)
Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.
Bangunan Sultan
Simbol Kedaulatan
Universiti Pendidikan Lambang Perpaduan
Abdul Samad
Sultan Idris
IPG Kampus Tengku Payung Negara
Ketua Agama Islam
Ketua Negara
Ampuan Afzan
Peranan institusi raja ialah:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
b)

Tandakan ( ) pada pernyataan yang menunjukkan cara taat setia kepada

raja
dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang bukan menunjukkan cara taat setia
kepada raja.
1.

Mengibarkan bendera semasa menyambut Hari Keputeraan Sultan.

2.

Setiap hujung minggu saya dan kakak akan pergi ke perpustakaan Sultan Aziz
Shah.

3.

Perdana Menteri mengangkat sumpah taat setia di hadapan Sultan.

4.

Saya selalu mengulangkaji pelajaran bersama rakan-rakan.

5.

Negara kita mencapai Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.