1.

Pendidikan kesihatan dalam masyarakat bertujuan untuk membantu individu dalam masyarakat mengaplikasikan prinsip-prinsip kesihatan yang betul dan mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan seharian. Terdapat pelbagai aktiviti dan medium yang boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat pendidikan kesihatan kepada masyarakat. Antaranya adalah seperti berikut: Kurikulum di Sekolah Sebut sahaja Pendidikan Kesihatan, yang terlintas di kepala kita adalah perkataan pertama itu sendiri iaitu pendidikan. Seharusnya, sekolah merupakan institusi utama menyampaikan ilmu Pendidikan Kesihatan. Di sekolah, murid-murid diajar Pendidikan Kesihatan sepanjang persekolahan mereka. Mengikut spesifikasi huraian sukatan pelajaran, Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidup sihat. Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (LPKM) telah beroperasi pada 1 April 2007 berikutan pewartaan Akta Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia 2006 (Akta 651) pada 29 Jun 2006. Lembaga ini merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berperanan mempromosikan gaya hidup sihat dalam kehidupan di samping mempertingkatkan keadaan sosial dan persekitaran bagi memperbaiki taraf kesihatan masyarakat. Lembaga berperanan memberi geran atau bantuan kewangan untuk melakukan sebarang jenis penyelidikan, aktiviti sukan, riadah atau kebudayaan yang berkaitan dengan promosi kesihatan.

1

Radio dan Televisyen Pendidikan kesihatan disampaikan dengan utamanya melalui radio dan televisyen. Ini adalah kerana, boleh dikatakan setiap isi rumah di Malaysia mempunyai radio atau televisyen di rumah mereka. Oleh itu, kedua medium ini adalah medium yang paling utama dalam menyampaikan pendidikan kesihatan kepada masyarakat. Antara contoh yang paling nyata dapat dilihat ialah penerangan mengenai virus influenza A H1N1 yang telah melanda Malaysia pada tahun yang lalu sehinggalah sekarang. Dengan bantuan radio dan televisyen, sebarang maklumat dan berita terkini mengenai virus tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat dalam tempoh yang singkat dan lebih mudah difahami. Selain daripada itu, televisyen kabel juga boleh memainkan peranan. Ini yang berlaku kepada Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia yang mempunyai televisyen kabel mereka sendiri yang dinamakan MediTV.

Surat Khabar dan Majalah Selain daridapa radio dan televisyen, surat khabar dan majalah menjadi medium yang kedua terpenting. Ini kerana medium ini mudah dan murah untuk didapatkan. Antara contoh pendidikan kesihatan di dalam surat khabar adalah seperti ruangan kesihatan yang diterbitkan oleh akhbar Mingguan Malaysia setiap minggu. Sememangnya ruangan pendidikan kesihatan seperti ini amat berguna kepada masyarakat. Selain itu, majalah-majalah tempatan juga sering memaparkan maklumat mengenai pendidikan kesihatan. Contoh adalah seperti yang terkandung dalam majalah Mingguan Wanita. Kebanyakan majalah-majalah yang diterbitkan akan menyelitkan satu atau dua ruang yang berkaitan dengan pendidikan kesihatan. Ruangan ini sedikit sebanyak akan melariskan lagi jualan majalah mereka. Buku dan Buletin Buku dan bulletin juga berperanan memberi maklumat mengenai pendidikan kesihatan kepada masyarakat. Buku-buku ini kebanyakannnya diterbitkan sendiri oleh pihak 2

Kementerian Kesihatan mahu pun badan-badan bukan kerajaan. Ia memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan ilmu pendidikan kesihatan secara murah dan mudah. Terdapat juga bulletin yang diterbitkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang berbentuk topikal. Selain itu, bulletin mingguan atau bulanan juga banyak diterbitkan oleh hospital, klinik dan agensi-agensi kerajaan terutamanya dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Contoh buku dan bulletin adalah seperti di bawah.

VCD / DVD Penjualan vcd/dvd mengenai pendidikan kesihatan juga ada dilaksanakan terutamanya oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kebanyakan vcd/dvd ini dihasilkan oleh hospital, klinik dan agensi-agensi lain yang berkaitan dengan promosi kesihatan.

3

Brosur dan Poster Brosur dan poster juga banyak diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memberi maklumat tentang pendidikan kesihatan kepada masyarakat. Contoh brosur adalah seperti brosur mengenai topik-topik tertentu seperti “Otak Saya Rosak Akibat Rokok” dan poster seperti tajuk “Langkah Mencapai Berat Badan Unggul”.

4

Internet Dalam zaman yang serba moden dan canggih ini, internet memainkan peranan yang begitu penting. Laman-laman web tumbuh seperti cendawan bagi memberi maklumat kepada masyarakat mengenai pendidikan kesihatan. Antara contoh laman web yang menyediakan maklumat mengenai pendidikan kesihatan ialah seperti mysenam.com.

Kempen Kesihatan Kempen-kempen kesiahatan juga banyak dianjurkan aoleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Antaranya ialah seperti Kempen Tak Nak yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kempen ini menyarankan agar masyarakat berkata tidak atau tak nak kepada merokok. Pihak kerajaan berharap yang kempen sebegini akan dapat meningkatkan lagi mutu kesihatan masyarakat.

Pameran Kesihatan Pameran kesihatan uga adalah salah satu cara lagi memberi pendidikan kesihatan kepada masyarakat. Pameran ini buka hanya di jalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia malah juga sekolah dan badan-badan kerajaan mahu pun bukan kerajaan yang lain. 5

Dengan mengadakan Pameran Kesihatan, masyarakat dapat melihat dengan lebih luas lagi tentang sesuatu topik seperti Pameran Anti Dadah yang sering dilakukan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan yang memberi maklumat kepada masyarakat tentang perkaraperkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah.

Kursus / Seminar / Kolokium Kesihatan Kursus, Seminar dan Kolokium Kesihatan juga adalah sebahagian daripada bentuk penyampaian maklumat pendidikan kesihatan. Ketiga-tiga medium ini biasanya diadakan dengan menjemput penceramah untuk menyampaikan pendidikan kesihatan tetapi jangka masa antara ketiga-tiga medium ini berbeza. Seminar kesihatan hanya mengambil masa beberapa jam tetapi kursus atau kolokium akan mengambil masa yang lebih panjang.

Program Kesihatan 6

Antara Progam Kesihatan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ialah seperti Klinik Warga Emas dan Program Doktor Muda. Dua program ini adalah dua program yang berbeza target audiennya. Walau bagaimanapun, keduanya bertujuan menyampaikan maklumat pendidikan kesihatan yang berguna. Semoga program seumpama ini dapat dijalankan oleh agensi-agensi lain yang berkaitan demi kebaikan kita semua.

2. Pencemaran ialah perbuatan mencemarkan atau mengotorkan. Pencemaran alam ialah perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dgn sampah-sarap dan sebagainya. Pembuangan bahan-bahan buangan secara tidak terkawal boleh mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, pencemaran merupakan kehadiran atau penambahan sesuatu bahan semulajadi atau bukan semulajadi ke dalam alam persekitaran, sehingga merosakkan sebahagian atau keseluruhan ekosistem. Pencemaran ialah sebarang perubahan atau gangguan fizikal, kimia, dan biologi pada mana-mana alam sekitar yang menyebabkan keseimbangan alam terjejas. Terdapat beberapa jenis pencemaran alam sekitar yang terjadi di Malaysia. Antaranya ialah: Pencemaran Udara Pencemaran udara merupakan pengotoran udara dengan bahan cemar pada kepekatan yang dapat mengganggu kebolehan penyerakan udara secara normal. Contoh bahan-bahan pencemar ini ialah habuk, debu, asap dan gas-gas beracun. Bahan pencemar

7

udara berbentuk gas beracun adalah seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon. Pencemaran Air Pencemaran air termasuklah pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh kilangkilang, pembuangan sisa pertanian seperti najis haiwan dan racun makhluk perosak ke dalam sungai dan tasik. Selain daripada itu, tumpahan minyak dari kapal juga boleh menyebabkan pencemaran air. Bahan buangan seperti ammonia, sianida dan sisa-sisa asid akan menyebabkan keracunan kepada hidupan sungai dan laut. Ianya mengancam kehidupan di air yang boleh menyebabkan kematian. Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi berlaku apabila kebisingan melebihi 80dB mengganggu keselesaan. Kenyaringan bunyi yang disyorkan oleh WHO adalah kurang daripada 55 dB. Pencemaran bunyi berlaku daripada bunyi enjin kenderaan, tempat hiburan atau pasar malam, pengorek jalan, pemotong rumput dan sebagainya. Pencemaran Tanah Tumpahan minyak dan sisa kimia boleh menyebabkan tanah menjadi tidak sesuai untuk tumbuhan hidup di kawasan tersebut. Pencemaran tanah juga boleh terjadi akibat aktiviti penggondolan bukit, pembuangan sampah-sarap di merata-rata tempat, penyemburan racun serangga serta aktiviti pembinaan, perlombongan dan pembalakan. Pencemaran Cahaya atau Sinaran Pembakaran terbuka menyebabkan sinaran terjejas akibat jerebu, jarak penglihatan rendah dan fotosintesis kurang berkesan. Pembinaan bangunan yang tinggi juga boleh menyebabkan cahaya tidak dapat sampai ke tanah. Seterusnya, ia akan menyebabkan pokok kurang mendapat cahaya dan ini menyebabkan permasalahan bagi tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Pencemaran radiokatif juga amat merbahaya. Pencemaran Haba atau Terma Pencemaran haba atau terma merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh peningkatan suhu terutamanya dalam proses-proses industri. Pencemaran haba atau terma akan mengubah suhu air dan udara, yang seterusnya akan memberi kesan negatif terhadap organisma akuatik. 8

Pencemaran Alam Marin Pencemaran alam marin adalah satu lagi jenis pencemaran alam sekitar. Ianya baru sahaja diketengahkan. Seharusnya kita semua sedar bahawa alam marin juga merupakan sebahagian daripada alam sekitar kita. Pencemaran alam marin lebih tertumpu kepada kemusnahan terumbu karang.

Pencemaran alam sekitar boleh memudaratkan kesihatan kita. Terdapat pelbagai punca pecemaran yang boleh memudaratkan kesihatan. Antaranya punca-punca pencemaran adalah seperti dibawah: Kenderaan dan Janakuasa Pembakaran bahan api untuk kenderaan dan janakuasa yang tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan plumbum atau asap. Biasanya asap yang dibebaskan merupakan bahan pencemar alam sekitar yang paling ketara. Asap mengandungi zarah karbon yang terhasil daripada pembakaran bahan api. Apabila karbon ini terdapat dengan banyak di atmosfera, ia boleh menyebabkan wap air terkondensasi di sekelilingnya pada cuaca yang sejuk dan membentuk asbut. Bahan pencemar yang lain ialah gas berasid seperti oksida sulfur dan oksida nitrogen. Gas-gas ini bertindak dengan oksigen dan wap air untuk membentuk asid yang turun bersama air hujan sebagai hujan asid. Hujan asid ini serta bahan pencemar yang lain memberi beberapa kesan yang buruk ke atas kesihatan manusia serta haiwan yang lain, tanaman, bangunan dan iklim. Industri Perkilangan Pencemaran juga boleh berlaku akibat aktiviti perkilangan seperti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai dan tasik. Antara contoh yang dapat dilihat ialah pembuangan sisa cecair dan pepejal kilang kelapa sawit, getah, plastik dan sebagainya. Kilang-kilang perindustrian seperti kilang melebur bijih, kilang kertas, kilang papan, kilang kimia (baja, insektisid dan herbisid) perindustrian pembinaan dan kilang radioaktif juga menghasilkan banyak gas-gas beracun dan bahan-bahan lain ke udara. Bahan pencemar yang terhasil termasuklah gas beracun seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida serta debu-debu. Bahan-bahan ini bukan sahaja menyebabkan pencemaran

9

udara dan tanah tetapi ia juga boleh menyebabkan penyakit bronkitis, lelah, sakit mata dan paru-paru serta kanser respirasi. Industri Pertanian Pencemaran daripada industri pertanian adalah disebabkan oleh hasil buangan cecair atau pepejal secara tidak terancang. Bahan buangan seperti aliran air yang bercampur dengan racun makhluk perosak, baja, sisa makanan dan najis haiwan dialirkan ke dalam sungai atau sesuatu kawasan. Kebiasaanya ia berlaku di tempat-tempat yang jauh dari pandangan masyarakat sekeliling. Ianya boleh menyebabkan pencemaran air dan tanah. Penghasilan debu yang berlebihan daripada pembajakan dan asap daripada proses pembakaran pula meenyebabkan berlakunya pencemaran udara. Pembalakan Tidak Terancang Kegiatan pembalakan yang tidak terancang menyebabkan negara kita kehilangan banyak kawasan tadahan hujan. Ini menyebabkan berlakunya banjir kilat seperti yang kerap berlaku di kawasan sekitar Kuala Lumpur. Ketiadaan kawasan tadahan hujan juga menyebabkan berlakunya hakisan yang akhirnya membawa kepada tragedi tanah runtuh. Peristiwa tanah runtuh seumpama ini banyak berlaku di negara kita sejak kebelakangan ini. Industri Perkapalan Tumpahan minyak akibat pelanggaran kapal atau pengurusan tidak sempurna di kawasan persisiran pantai boleh mengakibatkan pencemaran. Ianya akan menyebabkan kemusnahan kepada hidupan laut seperti ikan dan karangan laut. Keadaan ini menyumbang kepada kekurangan sumber makanan khususnya makanan laut dan juga menjejaskan ekonomi penduduk setempat khususnya di kawasan perkampungan nelayan. Seperkara lagi, apabila pantai negara kita kotor ini akan menjejaskan industri pelancongan negara. Pembakaran Terbuka Pembakaran terbuka untuk selalunya terjadi akibat aktiviti pertanian dan pembangunan. Pembakaran terbuka menyebabkan peningkatan kepekatan gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang menyebabkan kesan rumah hijau. Selain itu, asap yang berlebihan di udara menyebabkan jerebu yang mengakibatkan penduduk di kawasan

10

itu mengalami sesak nafas, asma dan jarak penglihatan yang terlalu dekat. Ia membahayakan kerana boleh mengakibatkan kemalangan. Kesan Rumah Hijau Kesan rumah hijau (greenhouse effect) ialah kesan pemanasan atmosfera terhadap bumi. Gelombang cahaya matahari melalui udara diserap oleh bumi. Bumi kemudiannya memancarkan semula tenaga ini sebagai gelombang haba dan diserap oleh udara, terutamanya oleh karbon dioksida. Karbon dioksida di atmosfera bertindak seperti kaca di dalam rumah hijau dimana kaca menukarkan jarak gelombang cahaya yang memasuki rumah kaca menjadi semakin memanjang dan membebaskan haba dalam rumah kaca dan memerangkap haba tersebut.

11

BIBLIOGRAFI

“MediTV HUKM”. http://pkukmweb.ukm.my/~medipro/home/meditv.asp

“Program Doktor Muda”. http://www.drmuda.gov.my/drmuda

http://agrolink.moa.my/moa1/newspaper/pengairan/ud980212

http://cloud.prohosting.com/zaim87/biologi bab ekosistem terancam

http://members.fortunecity.com/prias 98/

http://www.edutraining.cc/pendidikan/semester2/Manusia%20dan%20alam%20sekitar

http://www.mysenam.com/MySENAM.asp

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful