You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

05-24-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Rne jzyki, ale ten sam ogie mioci Boga. Rnimy si midzy
sob, ale Bg nas czy. Bg da Apostoom moc do przebaczania
i jednania si, poniewa trwali na jednym miejscu. Gdy po raz
pierwszy Jezus tchn w nich Ducha, aby byli zdolni odpuszcza
grzechy, stao si to tam, gdzie przebywali razem. Bez Boga nie
potrafimy sobie przebacza, trwa w jednoci mimo rnic. Koci
jest nam potrzebny, abymy mogli dowiadcza pomocy Ducha
witego, by cigle sobie przebacza i kocha si wzajemnie, mimo
rnorodnoci. Duch przychodzi, gdy wydaje si, e tracimy Jezusa.
Duch wity przyszed do uczniw wtedy, gdy Jezus mia za sob
Golgot i gdy wstpi do nieba. Uczniom pozostaa ju tylko modlitwa.
Kiedy po raz pierwszy stracili Go z oczu i zosta pochowany w grobie,
zostaa im wiadomo beznadziejnoci. Byli przeraeni i cigani.
Drzwi byy zamknite z lku przed ludmi, przed represjami.
Zamknite drzwi to wymowny obraz odcicia si od wszystkich,
zawiedzenia si na yciu, rezygnacji z wychodzenia innym naprzeciw,
wycofania. Gdy wojska wycofuj si z frontu, wiadomo, e oznacza to
klsk. Wycofujemy si, gdy przeylimy porak. Zamykamy drzwi,
gdy chcemy uciec, bo wszyscy nas rani i wszystko stao si puapk
budzc nasz podejrzliwo. Zamknite drzwi to zamknity w sobie
czowiek, ktry ju nie wierzy w to, e cokolwiek w yciu mu si uda.
W takich chwilach mylimy, e Bg naprawd umar albo przesta si
nami interesowa, a my umarlimy dla Niego albo nic dla Niego nie
znaczymy. Z lku zamykamy si w sobie i stajemy si niedostpni jak
wierzchoek skay. Nikomu nie pozwalamy si zbliy do siebie.
Wanie wtedy przybywa Duch wity z pomoc, ktr jest On sam! Ptaki przecie siadaj na
wierzchokach gr, na niedostpnych miejscach! Jak gobie ukadaj gniazda z poamanych gazek,
tak Duch wity bierze pod swoje skrzyda ludzi poamanych zwtpieniem, zamanych blem czyni
w nich swoje gniazdo. Jezus przyszed mimo zabarykadowanych drzwi, mimo tego, e ju nikt nie mia
siy do nich si choby zbliy ani ich otworzy. mier najdroszej im osoby, mier Jezusa, wydawaa
si by czym nieodwracalnym. Nikt przecie dotd nigdy nie powrci z cmentarza. To stao si po raz
pierwszy. Czy wierzysz, e Pan wskrzesza umarych? Czy wierzysz, e wskrzesi umar nadziej
w tobie i umar odwag ycia? Bo przecie nie wiadomo, co bardziej przypominao mogi: Wieczernik,
w ktrym zatrwoeni Apostoowie zamarli z lku, czy grb Jzefa z Arymatei, w ktrym spoczywao
ciao Chrystusa?
Augustyn Pelanowski OSPPE

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
W CZASIE WAKACJI
od poniedziaku do
czwartku o 9:00am;
w pitek o 7:00pm,
w sobot bez zmian
BIURO PARAFIALNE W
CZASIE WAKACJI CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am - 2:00pm
w soboty
10:00am - 12:00am

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


7:00 + Z rodz.: Moszyskich i Januszkiewiczw - Halina
7:00 + Leokadia Latek i zmarli z rodzin Latkw
i Basiorw
SOBOTA - 23 MAJA

9:00 + Bronisaw Chryczyk


4:00 + Anna Jankowska
5:30 - O Boe b. dla Astyna
NIEDZIELA ZESANIA DUCHA W. - 24 MAJA

8:00 + Wiktoria, Roman Gorczyca - rodzina


9:30 - Za cierpicych i konajcych - Arcybractwo
11:15 + Leonard, Stanisawa abiccy - syn
11:15 + Franciszka Furlepa w 2 rocz. mierci, Eugeniusz
Furlepa - crka, wnuki
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Dominiki w dniu
urodzin
1:00 - O uzdrowienie dla Bogusawa Nowakowskiego
1:00 - O Boe b. dla Angeliki i Bartka w rocz. lubu
1:00 - Do M.B. Nieustajcej Pomocy o potrzebne aski
dla Krzysztofa
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Andrzeja
Paprzyckiego z okazji urodzin - mama
1:00 - O ask zdrowiadla Kornelii Ioan Barbu i o Boe b.
dla rodziny Suciu
1:00 + Genowefa, Jzef Pelak i zmarych z rodzin:
obrw i Pelakw
1:00 + Wacaw Oksztol
1:00 + Maria, Szczepan Zdyb - crka Nina Stephenson
1:00 + Stanisaw Kozowski
1:00 + Jan Augustyniak w 6 miesicy po mierci - crka
Lidia z rodzin
1:00 + Dioniza, Aleksander Gawowscy - crka, wnuki
1:00 + Stanisawa Orkwiszewska w 6 rocz. mierci
7:00 + Wacaw Cyrta w 3 rocz. mierci
PONIEDZIAEK - 25 MAJA

9:00 - O potrzebne aski dla Marii Chryczyk z okazji


urodzin
9:00 + Helena Ciobka Nie ma Mszy w. wieczornej
WTOREK - 26 MAJA

9:00 + Bronisaw, Katarzyna Chryczyk


7:00 + Luis Cerelii
RODA - 27 MAJA

9:00 - Za parafian
7:00 + Agnieszka Gsienica
CZWARTEK - 28 MAJA

9:00 + Jolanta lebioda


7:00 + Alfons Liss

SOBOTA - 30 MAJA

9:00 + Jolanta lebioda


4:00 + Eugeniusz Herman - ona, dzieci
5:30 + Jzef Maziarz
6:30 - LUB Natalia Puawska & Matthew Robinson
NIEDZIELA TRJCY W. - 31 MAJA

8:00 + Zmarli z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Jan Krupiski w 1 rocz. mierci - rodzina
11:15 - O zdrowie i Boe b. dla rodziny
+ Stefan Izydorek w 8 rocz. mierci
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Evana
Paprzyckiego z okazji 8 urodzin - babcia
1:00 - O uzdrowienie dla Bogusawa Nowakowskiego
1:00 - O Boe b. dla Mieczysawa Bastak w 90 rocz.
urodzin
1:00 - Msza w. dzikczynna za dzieci Maj i Mateusza
1:00 - O Boe b. dla Natalii Abramowicz i jej rodzicw
w dniu chrztu w.
1:00 - O zdrowie i Boe b. z okazji urodzin
1:00 + Z rodzin: Sienkowskich i Tczy
1:00 + Michalina, Piotr Ko
1:00 + Adam Pakulski w 1 rocz. mierci
7:00 + Stanisaw Strzakowski - rodzina

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 30/31 maja
4:00 - Olga Oko
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Agnieszka Bryczkowska, Anna Szklarska
9:30 - Eugenia Czaja, Anna Marchel, Anna
Martusiewicz
11:15 - Stasia, Jef Ledziski
1:00 - J. Hoowiska, Monika, Jwef Majcher
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 30/31 maja
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
8:00 - I. Szklarski, Z. Sznitka
9:30 - Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - R. Kogut, M. Przydzia, Z. Wolan, K. Zadrozny
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, A. Ciesielski, J. Put
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii

PITEK - 29 MAJA

9:00 + Aniela, Antoni, Henryk Mazurek


7:00 - O zdrowie i Boe b. dla Czesawy Januszko
7:00 + Stefania Orzo
7:00 + Lucjan Niekra w 4 rocz. mierci
7:00 + Mieczysaw Lewandowski
7:00 + Achiel Van Hee w 3 rocz. mierci - ona

OFIARY Z VI NIEDZIELI WIELKANOCNEJ


17 MAJA 2015
Ofiary z kopert - $6,696.00
Ofiary bez kopert - $ 1,233.00
II taca - CSA - $4,978.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Oglna: Abymy, odrzucajc kultur obojtnoci, mogli


Dzi obchodzimy uroczysto Zesania Ducha witego. Zebrani na
celebrowaniu Eucharystii wspominamy dar Ducha witego udzielony
Apostoom, pocztki Kocioa i jego misj wzgldem wszystkich
jzykw, ludw i narodw. Mylimy rwnie o darze Ducha witego
udzielonym nam w sakramentach chrztu w. i bierzmowania
i dzikujemy za Panu Bogu.
Ponadto dzi z okazji przypadajcego 24 maja wspomnienia
Najwitszej Maryi Panny Wspomoycielki Wiernych przeywamy
VIII Dzie Modlitw Kocioa Powszechnego za Koci w Chinach. Te
intencje powierzalimy Panu Bogu podczas dzisiejszej liturgii.
Pamitajmy te o niej w naszych modlitwach prywatnych.
Dzi koczy si czas Komunii witej wielkanocnej. Przepis Kocioa
gosi: Kady wierny po przyjciu Najwitszej Eucharystii po raz
pierwszy, ma obowizek przyjmowa j przynajmniej raz w roku. Ten
nakaz powinien by wypeniony w okresie wielkanocnym, chyba e dla
susznej przyczyny wypenia si go w innym czasie w cigu roku. T
suszn przyczyn w naszych warunkach jest uczestnictwo w
rekolekcjach wielkopostnych. Jeli kto z wiernych do tej pory nie
wypeni tego obowizku, niech to uczyni jak najszybciej!

zajmowa si cierpieniami bliniego, a szczeglnie


chorych i ubogich.
Misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagao
chrzecijanom yjcym w zsekularyzowanych
rodowiskach z gotowoci gosi Jezusa.

WAKACYJNE ZMIANY
OD 1 CZERWCA - MSZE W.
od poniedziaku do czwartku
godz. 9:00 rano,
pitek - godz. 7:00.
soboty i niedziele Msze w. bez zmian.
BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do pitku
od 10:00 rano do 2:00 po poudniu,
w soboty od 10:00 do 12:00

Jutro w poniedziaek po Zesaniu Ducha witego obchodzi bdziemy


wito Najwitszej Maryi Panny, Matki Kocioa

ZAPISY NA KATECHEZ 2015/2016


W biurze parafialnym bdzie moliwo zapisu dzieci
na lekcje religii na nastpny rok. Przypominamy rodzicom,
e kadego roku na nowo naley wypeni kwestionariusz.
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 24 MAJA 2015
PONIEDZIAEK - Syr 17,24-29 Ps 32 Mk 10,17-27
WTOREK - Syr 35,1-12 Ps 50 Mk 10,28-31
RODA - Syr 36,1.4-5a.10-17 Ps 79 Mk 10,32-45
CZWARTEK - Syr 42,15-25 Ps 33 Mk 10,46-52
PITEK - Syr 44,1.9-13 Ps 149 Mk 11,11-25
SOBOTA - Syr 51,12-20 Ps 19 Mk 11,27-33
NIEDZIELA - Pwt 4,32-34.39-40 Ps 33 Rz 8,14-17
Mt 28,16-20
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
26 V w. Filip Nereusz, prezbiter, ktry w 1551 roku zaoy
Zgromadzenie Ksiy Oratorianw, nazywane te od jego
imienia Zgromadzeniem Ksiy Filipinw
29 V w. Urszula Ledchowska, dziewica, ktra w 1920 roku
zaoya Zgromadzenie Sistr Urszulanek Serca Jezusa
Konajcego do pracy wychowawczej nad modzie

Skadka na apel CSA 2015 zostaa rozpoczta z dniem 1 maja 2015.


Nasz cel wynosi $63,706.00. W dniu dzisiejszym nasz wkad wynosi
$ 18,409.00. W cigu ostatnich miesicy wiele rodzin odpowiedziao
na apel 2014 i dziki ich poparciu moglimy odnie sukces
w przeprowadzeniu tej zbirki. Obecnie trwa zbirka na rok 2015.
Bdziemy kontynuowa j przez cay rok, a do kwietnia 2016.
Mamy nadziej, e jeszcze wicej rodzin ni poprzednio odpowie na
apel. Na ten cel w maju bdzie zbierana II taca na kadej Mszy w.
oraz zbirka w holu kocioa.
Przypominamy, e darowizny w wysokoci $120.00 na rodzin
umoliwi zebranie caej sumy. Jeeli nie jest moliwe, aby wpaci
ca sum, mona rozoy wpaty na kilka miesicy. Poprzez rok, to
tylko $10.00 miesicznie.
Rada Duszpasterska i Rada Finansowa
KAWIARENKA
W niedziel 17 maja kawiarenk przygotowywali rodzice dzieci
z zespow: Jezusowe Pereki i Hosanna. Dochd wynis $983.00.
Bg zapa.
PIELGRZYMKA DO WOCH I MEDJUGORJE
Zapraszamy ma Pielgrzymk do Woch i Medjugorje. Termin
pielgrzymki 18-30 wrzenia. Moliwo wczeniejszego lub
poniejszego pobytu w Polsce czy w Europie w cenie biletu
lotniczego wliczonego w pielgrzymk. Do koca maja 5 % zniki.
Informacje i zapisy 248-707-0577 oraz 248-396-1370. Spotkanie
informacyjne odbdzie si dzisiaj o godz. 2:00 pm w Sali Jana Pawa.
MSZA POGRZEBOWA
W ostatnim czasie do Pana odeszli .p. Margaret Tocco i
Wacaw Dzioba. Promy o rado wieczn dla zmarych:
Wieczny odpoczynek racz im da Panie.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO


Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu
Chrztu witego zostali wczeni Olgierd Pawel
Woloszyn i Dominik Krzak. Nowo
ochrzczonym, rodzicom i rodzicom chrzestnym
gratulujemy i yczymy Boego bogosawiestwa
oraz opieki Jasnogrskiej Pani.
UWAGA CZONKOWIE ARCYBRACTWA
KONAJCEGO SERCA PANA JEZUSA I MATKI
BOEJ BOLESNEJ!
wito Najwitszego Serca Pana Jezusa jest ju
12 Czerwca 2015. Odprawiona zostanie tego dnia
o godz. 7:00pm Msza wita w intencji naszego Bractwa.
Jest to rwnie nasza pierwsza rocznica. Bardzo gorco
prosz wszystkich czonkw o przybycie na t Msz w.
w czasie ktrej odnowimy nasze obietnice
i pomodlimy si wsplnie za konajcych i cierpicych.
Bdzie to rwnie okazja do zaatwienia spraw zwizanych
z Arcybractwem. Zapraszamy osoby zainteresowane do
wczenia si do Bractwa. Aby si dobrze przygotowa do
tego wielkiego wita, proponuj odmwi Nowenn do
Serca Pana Jezusa. Nowenn naley rozpocz 3 czerwca a
zakoczy 11-go. Dla czonkw ktrzy nie maj dostpu do
komputera mona pobra w zakrystii.
ZAPROSZENIE NA FESTIWAL PARAFIALNY
Festiwal Parafialny w tym roku bdzie w dniach
6-7 czerwca. Zwracamy si z prob o pomoc
w przygotowaniu festiwalu (osoby chtne do pracy przed
i w czasie festiwalu proszone s o zapisywanie si na
tablicy w holu kocioa). Zwracamy si take z prob
o przynoszenie rzeczy na Pchli Targ oraz o upieczenie
ciasta. Stoiska mona ju rezerwowa w biurze
tel. 586-977-7267 lub email:info@parisholc.org.
SPOTKANIE
PRZED
FESTIWALEM
DLA
PRZEDSTAWICIELI
GRUP
ODBDZIE SI
W NAJBLISZY
WTOREK 26 MAJA
O GODZ. 7:30PM
Prosimy
o przybycie

ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:
Natalia Pulawska & Matthew Robinson
Evan Szymanski & Paulina Hadala
Anna Zaleczna & Sebastian Iglik
Micha Arek Godlewski & Jordan Kornack
Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka,
Karol Korkiewicz, Jerzy Gabrel
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Janina Lojko
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
4 czerwca - Boe Ciao
6/7 czerwca - Festiwal Parafialny
14 czerwca - Graduacja

05.23-05.31
rodzina
Kwiatkowskich

05.31-06.07
rodzina
Melen

MSZA WITA GRADUACYJNA


Msza w. w intencji uczniw i studentw, ktrzy w
tym roku kocz nauk w High School, College lub
na Uniwersytetach odprawiona zostanie w niedziel
14 czerwca o godz. 11:15am. Osoby te prosimy o
przyjcie na Msz w. w uroczystych strojach
z
zakoczenia roku. Ci wszyscy, ktrzy chc, aby ich imiona i nazwiska
zostay wyczytane podczas Mszy w. i wypisane w biuletynie prosimy o
zgoszenie w biurze parafialnym do 7 czerwca.
UROCZYSTO BOEGO CIAA
W czwartek 4 czerwca po Mszy w. o godz. 7:00
pm wyruszy procesja do czterech otarzy. Prosimy
o przygotowanie otarzy nastpujce grupy: I otarz
Rycerze Kolumba, II otarz Dunajec, III otarz
ZHP, IV otarz - Grupa Modlitewna. Dzieci
Pierwszokomunijne prosimy o przyjcie w strojach,
dziewczynki do sypania kwiatkw, chopcy do
niesienia symboli eucharystycznych, pozostae grupy
parafialne o przyjcie w strojach galowych.
SPOTKANIE GRUPY W. MONIKI
Modlitwa w intencji rodzin w kryzysach - 6:30 Raniec, 7:00 Msza w.
FILM Z OKAZJI JUBILEUSZU 35-LECIA PARAFII
Jest dostpny na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do
ogldnicia.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Tomasz Ludwicki
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Jolanta Gmurowska,

GRUPY NIE PARAFIALNE

Barbara Somiska,

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Urszula Czachor

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like