Riyadhah 40 Hari Menuju Kaya

Hari Ke Sub uh Zhuhu r Ash ar W Magr ib W B Q W Q W B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 Tahaj ud 8 W B Rakaat Isya Witir 3 Rakaat Dhuha 12 Rakaat Fajar 2 Rakaat Tauba t 2 Rakaat Tasbih 4 Rakaat Alqur an Yas in 1x 1 Pua sa Dau d QS. Al Waqiah Sesudah Subuh/Ashar Istighf ar 100 x

Amalan
1. Zikir + Ya Fattaah Ya Rozzaaq 11 x, + Ayat Kursi + Qulhu 3x Usai Solat (Khusus Subuh dan Ashar tambah 4 Ayat Terakhir QS. Hasyr) 2. Membaca Laa Hawla Walaa quwwata illa billah 300x, dibagi pada waktu2 solat 3. Membaca Subhanallahi Wabihamdihi, Subhanallahil'adzhim 100x pagi, 100x sore 4. Solat Mutlak 2 Rakaat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Rakaat 1 : Qulya + Surat As Sajadah/Al Mulk/ Ar Rahmaan ) (Rakaat 2 : Qulhu + Surat As Sajadah/Al Mulk/ Ar Rahmaan )

Riyadhah 40 Hari Menuju Kaya
Hari Ke Sub uh Zhuhu r Ash ar W Magr ib W B Q W Q W B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 Tahaj ud 8 W B Rakaat Isya Witir 3 Rakaat Dhuha 12 Rakaat Fajar 2 Rakaat Tauba t 2 Rakaat Tasbih 4 Rakaat Alqur an Yas in 1x 1 Pua sa Dau d QS. Al Waqiah Sesudah Subuh/Ashar Istighf ar 100 x

Amalan
1. Zikir + Ya Fattaah Ya Rozzaaq 11 x, + Ayat Kursi + Qulhu 3x Usai Solat (Khusus Subuh dan Ashar tambah 4 Ayat Terakhir QS. Hasyr)

2. Membaca Laa Hawla Walaa quwwata illa billah 300x, dibagi pada waktu2 solat 3. Membaca Subhanallahi Wabihamdihi, Subhanallahil'adzhim 100x pagi, 100x sore 4. Solat Mutlak 2 Rakaat (Rakaat 1 : Qulya + Surat As Sajadah/Al Mulk/ Ar Rahmaan ) (Rakaat 2 : Qulhu + Surat As Sajadah/Al Mulk/ Ar Rahmaan )