You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Wystawa
pojazdw
zabytkowych

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 10 (187)

21 MAJA 2015

7 czerwca w Pszowie odbdzie si wystawa pojazdw


zabytkowych. Orgnizatorami s Miasto Pszw oraz Grupa
Motocyklowa Hanysy. Wystaw poprzedzi przejazd pojazdw ulicami miasta. W programie wystawy, konkursy
na najadniejszy samochd, na najadniejszy motorower,
na najadniejszy motocykl oraz na najstarszy pojazd zabytkowy.

ISSN: 2080-3664

Wicej informacji na: GazetaInformator.pl

racibrz - SYLWETKI

Strajk pielgniarek

zmar Jan osuchowski

Fot. Paulina Krupiska

Biay personel ostrzega i zapowiada strajk generalny.


leszek iwulski

Biay personel w miejskiej


lecznicy podj strajk ostrzegawczy, podobnie jak ich koleanki i koledzy w caej Polsce.
Strajk przebieg pod hasem
Nie mamy powodw do witowania, mamy powody do
strajkowania. Postulaty strajkujcych pielgniarek przebiegaj w dwch paszczyznach.
Pierwsza z nich to paszczyzna
pacowa. Pielgniarki nie miay podwyki wynagrodzenia
od 2009r. Druga sfera powodw, dla ktrych siostry odeszy na dwie godziny od ek
pacjentw i pikietoway pod
szpitalem to sprawy zwizane
z organizacj pracy. Po pierwsze i najwaniejsze pielgniarek jest stanowczo za mao jak
na potrzeby naszego systemu
opieki medycznej. W Szwajcarii na 1000 mieszkacw
przypada 16 pielgniarek. W
Polsce ich liczba oscyluje raptem w granicach 5,2. Na biay personel spada coraz wicej
obowizkw. To ju nie tylko
codzienna, cika praca przy
kach pacjentw. To ju
nie tylko nieoceniona pomoc
sistr przy zabiegach. Dzisiaj
na pielgniarki spada rwnie
ciar pracy administracyjnej.
Przypadek kadego pacjenta
wymaga szczegowych opisw, w szpitalach produkuje
si coraz wicej papierw.
Magorzata Lenart - przewodniczca Zwizku Zawodowego Pielgniarek i Poonych
w Raciborzu powiedziaa nam
z przeksem: - NFZ bardziej
troszczy si o tego elektronicz-

Pielgniarki i poone nie zostawiy pacjentw bez opieki. W czasie, kiedy przed szpitalem
odbywa si strajk na oddziaach pozostay pielgniarki oddziaowe i lekarze. Cz pielgniarek
nie uczestniczya bezporednio w strajku, ale spotkaa si w sali konferencyjnej. W razie nagej
potrzeby zebrane w sali pielgniarki gotowe byy wrci na oddziay.
nego pacjenta ni tego rzeczywistego. Cay czas dokada si
nam obowizkw, za ktrymi
nie id absolutnie adne gratyfikacje. W ten sposb mamy
coraz mniej czasu na wykonywanie naszych podstawowych
obowizkw. Pielgniarki uwaaj, e problem nadmiernego
obcienia obowizkami, ktry w ostatecznym rozrachunku
jest przecie szkodliwy dla pacjenta moe by zaatwiony, jeli okreli si niezbdn liczb
pielgniarek i poonych przy
podpisywaniu kontraktw z
NFZ. Wedug biaego personelu powinno si zagwarantowa rwnie takie rozwizania,
ktre zabezpieczaj czas pracy

pielgniarek i poonych, poniewa to gwarantuje cigo


opieki nad pacjentami. Dzisiaj
dochodzi ju bowiem do tak
absurdalnych sytuacji, w ktrych jedna pielgniarka musi
obsugiwa cay oddzia. Jednoczenie zmniejszeniu liczby
pielgniarek nie towarzyszy w
ogle wymiana pokoleniowa.
Siostra Wioletta Paszewska
zauwaa: - pielgniarek jest
coraz mniej i coraz mniej osb
wybiera t ciek kariery zawodowej. Mode dziewczyny,
ktre ju decyduj si na pielgniarstwo, po skoczeniu
studiw w tym zakresie bardzo
czsto wyjedaj na Zachd i
tam wiadcz usugi piel-

gniarskie. Magorzata Lenart


dodaje z sarkazmem: - pastwo polskie widocznie sta
na to, eby szkoli wyspecjalizowany personel, a nastpnie za darmo eksportowa go
do krajw zachodniej Europy. Tymczasem rednia wieku
pielgniarek w wielu szpitalach wynosi ju ponad 48 lat.
Wedug pielgniarek przyczyna jest prosta. Mode dziewczyny nie chc decydowa si
na prac w zawodzie, w ktrym s tak ze warunki pracy
i pacy. Jeli postulaty pielgniarek nie zostan spenione, prawdopodobnie w dniu
9 wrzenia dojdzie do strajku
generalnego.

W nocy z 17 na 18 maja po dugiej chorobie


zmar byy prezydent Raciborza.
Jan Osuchowski by politykiem, samorzdowcem.
Urodzi si 22 sierpnia 1937
roku w Kluwicach. 22 grudnia 1960 wstpi do Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uzyska wyksztacenie
wysze - administracyjnoprawne, jest absolwentem
Uniwersytetu lskiego w
Katowicach. Od 17 padziernika 1980 do 13 czerwca
1981 by I sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w
Raciborzu. Od 1981 do 1982
peni wysokie funkcje w katowickim Komitecie Wojewdzkim tej partii. By rwnie dyrektorem Miejskiego
Przedsibiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz prezydentem

Fot. archiwum raciborz.com.pl

racibrz szpital

Jan Osuchowski dwukrotnie by prezydentem Raciborza. Sprawowa rwnie


mandat radnego.
Raciborza (w latach 19821990 oraz 2002-2006). Natomiast w latach 1994-2002
peni funkcj radnego miasta Racibrz oraz od 1 lutego
1995 do 31 marca 1998 funkcj kierownika urzdu powiatowego. Uroczystoci pogrzebowe odbd si 21 maja
o godz. 11.00 na cmentarzu
Jeruzalem w Raciborzu.
p

racibrz - drogi rowerowe

Masa krytyczna
Rowerzyci przejad ulicami miasta 14 czerwca.
Wyrusz o godz. 15.00 z
dziedzica Zamku Piastowskiego. Przejazd odbdzie si
pod hasem Poczmy to elegancko!. - Z jednej strony
apelujemy bowiem do wadz o
sensowne poczenie dotychczasowych drg rowerowych
w miecie w jeden spjny i
bezpieczny system komunikacji. Rwnoczenie z drugiej
strony udowadniamy, e na
rowerze mona jedzi elegancko. Dlatego prosimy was
w tym roku o zaoenie eleganckich strojw. Pokaemy
w ten sposb, e rower moe
by uywany codziennie, e

mona nim jedzi do pracy,


na zakupy czy randk, bo to
nie jest tylko rekreacyjny rodek transportu - mwi Leszek
Szczasny z Raciborskiej Inicjatywy Rowerowej Soft City. Przejazd zakoczy si na
zamkowym dziedzicu.
p
patronat medialny:

R E K L A M A

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

Terminale patnicze

najtaniej

szczegy
str. 6

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

21 maja 2015, nr 10 (187)

<< GazetaInformator.pl

powiat raciborski wybory

Wybory: Powiat raciborski wybiera Komorowskiego


Fot. sztaby wyborcze kandydatw

Cho w skali kraju pierwsz tur wyborw prezydenckich wygra


Andrzej Duda (PiS), raciborszczyzna tradycyjnie wspara kandydata PO.
pawe strzelczyk

Przed nami druga tura wyborw prezydenckich


2015. Zmierz si w niej
kandydat Prawa i Sprawiedliwoci Andrzej Duda
i popierany przez Platform Obywatelsk aktualnie
urzdujcy prezydent Bronisaw Komorowski. Ten
pierwszy uzyska 34,76%
gosw, drugiego w pierwszej turze poparo 33,77%
gosujcych. Na uwag zasuguje rwnie zaskakujco wyskoki wynik osignity przez Pawa Kukiza.
Antysystemowy kandydat moe pochwali si wynikiem 20,8% gosw. Frekwencja wyniosa 40,74%.
Wyniki oglnopolskie
nie maj odzwierciedlenia w powiecie raciborskim. Raciborszczyzna to
od duszego czasu tradycyjnie bastion Platformy i

Tegoroczna kampania prezydencka na finiszu. Kandydaci do koca staraj


si przekona do siebie niezdecydowanych wyborcw. Z jakim skutkiem,
przekonamy si ju w niedziel 24 maja.

Racibrz:
Bronisaw
Komorowski - 39,82%
Andrzej Duda - 27,68%
Frekwencja: 45,20%

cach, Ndzy i Pietrowicach


wielkich rnica midzy
kandydatami
oscylowaa wok 10% na korzy
obecnego prezydenta. Je-

Urzdujcy
prezydent pokona
kontrkandydata w

6z7

gmin powiatu
raciborskiego
dyn gmin gdzie triumfowa Duda by Kornowac. Tu
te odnotowano najwysz
frekwencj - 49,20%. Frekwencj powyej 40% przekroczy jeszcze tylko Racibrz. Szczegy odnonie
rozkadu gosw w gminach
powiatu oraz frekwencji na
mapce wyborczej.

Fot. Pawe Strzelczyk

komentarz na gorco

Kornowac:
Andrzej Duda - 42,33%
Bronisaw
Komorowski - 28,95%
Frekwencja: 49,45%
Krzyanowice:
Bronisaw
Komorowski - 43,28%
Andrzej Duda - 28,42%
Frekwencja: 34,81%

Pose Czesaw
Sobierajski PiS:
wygrana Dudy
to pokosie arogancji wadzy

Krzanowice:
Bronisaw
Komorowski - 43,69%
Andrzej Duda - 26,21%
Frekwencja: 33,28%

Pose PiS Czesaw Sobierajski by zdania, e Andrzej


Duda zwyciy w pierwszej
turze. Nie myli si. Dzisiaj twierdzi, e kandydat
PiS zwyciy rwnie w dogrywce. Zauwaa jednak, e
do zwycistwa potrzeba wytonej pracy i wsuchania
si w gosy Polakw. Wedug niego obywatele ocze-

Pietrowice Wielkie:
Bronisaw
Komorowski - 42,68%
Andrzej Duda - 30,60%
Frekwencja: 32,94%
Rudnik:
Bronisaw
Komorowski - 36,15%
Andrzej Duda - 35,20%
Frekwencja: 34.99 %
Ndza:
Bronisaw
Komorowski - 39,83%
Andrzej Duda - 30,04%
Frekwencja: 37,33 %

kuj zmian, czego obrazem


jest taki, a nie inny obraz
wynikw wyborczych. Pose
Sobierajski jest zdania, e
przegrana w pierwszej turze urzdujcego prezydenta jest pokosiem arogancji
wadzy, pewnego rodzaju
guchoty na postulaty obywateli. Sprzeciw wobec takiej postawy rzdzcej Platformyj ukaza ponad 20%
wynik Pawa Kukiza, ktry
zebra pod swoimi sztandarami wielu modych ludzi
rozczarowanych obecn sytuacj. Do tych ludzi obecnie rwnie zwraca si PiS
oferujc nowe rozwizania
dla modego pokolenia i w
pewnym stopniu odpowiadajc na postulaty charyzmatycznego rockmana. Pose Sobierajski jest zdania,
e ta modzie raczej zaufa
kandydatowi PiS, anieli b-

dzie gosowa za status quo


reprezentowanemu przez
Bronisawa Komorowskiego. Parlamentarzysta skomentowa rwnie wyniki
pozostaych ugrupowa politycznych mwic, e wynik
wyborczy Adama Jarubasa oraz Magdaleny Ogrek
by do przewidzenia przed
elekcj. Wyniki tych ugrupowa wskazuj take, e
jest moliwe e w wyborach
parlamentarnych zabraknie SLD i PSL w przyszym
parlamencie. To oznacza
moe potne trudnoci w
budowaniu koalicji przez
PO. Sobierajski powiedzia
take, e te wybory piecztuj losy Janusza Palikota i
tego rodzaju polityki, ktry
zmierza przede wszystkim
do wywoania fermentu moralnego w spoeczestwie.

komentarz na gorco
Fot. Pawe Strzelczyk

Kunia Raciborska:
Bronisaw
Komorowski - 38,51%
Andrzej Duda - 25,76%
Frekwencja: 35,10 %

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek


Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

nie inaczej byo take tym


razem. Komorowski uzyska w powiecie 39,61%
gosw. To znacznie wicej
ni Duda, na ktrego swj
gos zdecydowao si odda
28,88% biorcych udzia
w wyborach. Kukiz przebi
swj wynik w porwnaniu
do oglnopolskiego, uzyskujc 21,36%. Dalsze miejsca w powiecie raciborskim
uzyskali: Janusz KorwinMikke (3,86%), Magdalena Ogrek (2,50%), Janusz
Palikot (1,32%), Adam Jarubas (0,79%), Grzegorz
Braun (0,77%), Marian Kowalski (0,41%), Jacek Wilk
(0,36%), Pawe Tanajno
(0,14%).
Urzdujcy prezydent
pokona kontrkandydata w
6 z 7 gmin powiatu, z czego
tylko w Rudniku minimaln liczb gosw. W Raciborzu, Kuni Raciborskiej,
Krzanowicach, Krzyanowi-

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Pose Henryk
Siedlaczek PO:
przed drug tur
jestem optymist
Wyniki wyborw w pierwszej turze to powane
ostrzeenie dla Bronisawa

Komorowskiego. Teraz musimy si przez dwa tygodnie


skupi na tym, eby pokaza te sprawy, ktre zarwno prezydent jak i Platforma zaatwiy w ubiegych
latach, a ktre by moe nie
zostay waciwie nawietlone. Wyniki wyborw pokazuj take obecny ksztat
polskiej sceny politycznej
i ich potencjalny ksztat
w przyszoci. Odnoszc
si do wynikw wyborw,
mona zauway rwnie,
e by moe niektrzy wyborcy pomylili demokracj
z koncertem rockowym, bo
Pawe Kukiz ma tyle wsplnego z urzdem prezydenta
RP, co ja ze stanowiskiem

prezydenta USA. Pawe Kukiz odebra gosy przede


wszystkim Januszowi Palikotowi. Wynik wyborczy
Magdaleny Ogrek i Adama
Jarubasa, acz katastrofalny,
by jednak do przewidzenia, wikszo ludzi, ktra
interesuje si polityk wyczuwao te poraki. W kontekcie wyniku wyborczego
Magdaleny Ogrek powiem
jeszcze, e nie wyobraam
sobie nowoczesnego pastwa bez nowoczesnej socjaldemokracji. Przed drug tur jestem optymist i
mam nadziej, e Polacy zagosuj tak w drugiej turze,
jak mieszkacy powiatu raciborskiego.

GazetaInformator.pl >>

racibrz drogi rowerowe

racibrz - sylwetki

region

Rowerem
jednokierunkow pod prd?

jarosaw pitek
nowym dyrektorem
zakadu karnego

w skrcie

Rozwizanie miaoby pomc rowerzystom w poruszaniu si po miecie.

wizkw na stanowisku dyrektora, a take za wieloletni prac w strukturach


Suby Wiziennej. Tego te
dnia obowizki Dyrektora
Zakadu Karnego w Raciborzu obj ppk Jarosaw Pitek, dotychczasowy zastpca
Dyrektor Zakadu Karnego w
Jastrzbiu Zdroju. Nowo powoany dyrektor zapewni, e
bdzie kontynuowa najlepsze tradycje poprzednikw,
podkrelajc, e jest gotw
stawi czoa wyzwaniom, jakie przed lsk Sub Wizienn postawi przyszo.
p

racibrz - wypadki

Fot. Mariusz Jankowski

Tragedia na trasie
Makw-Baborw

Fot. Archiwum portalu raciborz.com.pl

Ppk Jarosaw Pitek na


stanowisku
dyrektora
Zakadu Karnego zastpi ppk. Marka Kulewicza.
30 kwietnia w raciborskim Zakadzie Karnym odbyo si uroczyste poegnanie z udziaem Dyrektora
Okrgowego Suby Wiziennej w Katowicach pk.
Mirosawa Gawrona, dotychczasowego dyrektora Zakadu Karnego ppk. Marka Kulewicza, ktry to z ostatnim
dniem kwietnia odszed na
emerytur. W trakcie uroczystoci podzikowano mu
za wzorowe penienie obo-

Wiadomoci 3

21 maja 2015, nr 10 (187)

Pawe Strzelczyk
Radny Leszek Szczasny
zaproponowa prezydentowi
wydzielenie kontrapasw na
wybranych ulicach jednokierunkowych, pozwalajcych
porusza si rowerzystom
pod prd. Z pomysem radny wystpi podczas ostatniej
sesji. Jako idealne miejsce
do takiego rozwizania poda
niedawno remontowan ul.
Now. Wydzielony kontrapas pozwoliby rowerzystom
komfortowo przemieszcza
si z ul. Opawskiej w kierunku rynku. Nie musieliby wtedy porusza si chodnikami.
- Wiem, e rozwizanie moe wydawa si kosmiczne,
ale s miasta w Polsce, ktre
wszystkimi drogami jednokierunkowymi pozwalaj jedzi pod prd - zaapelowa.
W Raciborzu nie widzi takiej
potrzeby, natomiast mona
takie rozwizanie zastosowa
w wybranych miejscach. Prezydent pomys uzna za ciekawy i obieca go rozway.

Leszek Szczasny (na zdj.) od lat angauje si


w dziaalno Raciborskiej Inicjatywy Rowerowe
Soft City, ktra m.in. organizuje Mas Krytyczn.

racibrz - SYLWETKI

Limit czasu na interpelacje?


17 maja po godz. 17.00 na drodze z Makowa do Baborowa doszo do wypadku. Kierujcy mercedesem mczyzna z nieznanych dotd przyczyn zjecha z drogi i uderzy
w drzewo. Pasaerka w cikim stanie zostaa zabrana
do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Doznaa midzy innymi gronych obrae krgosupa. Kierowca samochodu do szpitala zosta przewieziony karetk
pogotowia.
racibrz - GOSPODARKA KOMUNALNA

racibrz zazieleni
podwrka
Nowy plan raciborskiego
magistratu.
Miasto planuje zachci
wsplnoty mieszkaniowe do
przejmowania podwrek poprzez finansowanie rewitalizacji terenw zielonych. Mieliby si tym zaj uczniowie
Zespou Szk Budowlanych.
To zupenie nowy projekt,
ktrego koncepcja narodzia
si w magistrackim wydziale
ochrony rodowiska. Program
planowany jest w ramach inicjatywy lokalnej z udziaem
gminy, Zespou Szk Budowlanych i mieszkacw.

Jak tumaczy prezydent,


tereny przydomowe s bardzo istotnym elementem zieleni miejskiej. Niestety, w duym
stopniu zdegradowanym. Pierwszym krokiem programu ma by
inwentaryzacja takich terenw.
Jeli dana wsplnota zdecyduje
si przej podwrko, urzd zobowizuje si wyoy pienidze
na rewitalizacj, ktrej dokonaj
uczniowie budowlanki. Zaaranuj oni ziele i wykonaj prac
w ramach praktyk. Projekt ma
ruszy w przyszym roku.
ps

W Raciborzu, radni potrafi zgosi 170 interpelacji.


Jedn z cech charakterystycznych dla nowej kadencji
rady miasta s przecigajce si
wielogodzinne sesje. Dzieje si
tak gwnie za spraw licznych
interpelacji. Radni na pocztku kadencji zgaszaj ogromn ilo interpelacji - jak policzy prezydent Lenk, podczas
jednej sesji byo ich a 170! Co
prawda wiele z nich trafio do
prezydenta w formie pisemnej i nie musia odpowiada na
nie na sesji, niemniej jednak
poprzednia kadencja bya pod
tym wzgldem duo oszczdniejsza.
Podobna do raciborskiej
bya do niedawna rada miejska
w Bielsku-Biaej. Do niedaw-

na, gdy po jednej z sesji, na


ktrej zgoszono 60 interpelacji, wprowadzono ograniczenie polegajce na tym, i kady
radny na wystpienie ma 6 minut. Jak zwykle przy takiej okazji bywa, zdania s podzielone.
Przeciwnicy zarzucaj, i jest to
ograniczanie demokracji i prba uciszenia przedstawicieli
swojej spoecznoci. Zwolennicy podkrelaj, e w ten sposb
publicznie przedstawione bd
tylko sprawy istotne, radni naucz si wygasza je w zwizej
formie, przez co sesje nie bd
przeciga si w nieskoczono.
Prezydent Lenk, cho jak
sam stwierdzi, nieco si zirytowa iloci interpelacji i ma
wag zgaszanych spraw, p-

niej si usprawiedliwia i tumaczy e, w adnym wzgldzie


nie chce radnych ogranicza.
Swoj irytacj tumaczy te
trosk o sprawne funkcjonowanie urzdu. Czy zatem nie
pj w lady Bielska i wprowadzi ograniczenia czasowe?
Czy bdzie to zamach na wolno wypowiedzi i uprawnienia
radnego, czy wrcz przeciwnie
- usprawnienie pracy rady?
Zwaszcza, e w planach jest
przeprowadzanie internetowej
transmisji sesji, a mao kto z
ogldajcych mieszkacw wytrwa 7-8 godzin aby przekona
si, w jaki sposb jest reprezentowany przez tego, na kogo gosowa.
ps

racibrz - SPORT

piotr hauder nowym trenerem unii


Pikarzy raciborskiego
czwartoligowca po rezygnacji Jana Wosia poprowadzi Piotr Hauder.
Piotr Hauder w przeszoci trenowa dwukrotnie

Fortec wierklany, ktr


m.in. wprowadzi do IV ligi, a za drugim podejciem
uchroni przed degradacj.
Ze wierklanami poegna
si w grudniu ubiegego ro-

ku. Na stanowisku trenera


zastpi Jana Wosia, ktry
przenis si do III-ligowego Pniwka Pawowice.
ps

racibrz - policja

Tragiczny fina
poszukiwa
Poszukiwania 39-letniego
mieszkaca Raciborza
trway od 19 kwietnia.
W pitek 8 maja w miejscowoci Cisek (powiat kdzierzysko-kozielski) wdkarze
zauwayli w Odrze ciao mczyzny. Zwoki wydobyte przez
stra z Kdzierzyna zostay zi-

dentyfikowane jako zaginiony


mieszkaniec Raciborza. Ciao
na polecenie prokuratora zostao zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwok. Policjanci
ustalaj okolicznoci i przyczyny
mierci mczyzny.
ps

Konkurs Domu Ksiki


Jaka legenda zwizana jest z wmurowan
na Zamku Piastowskim gow ksicia
mongolskiego, ktry w XIII w zosta tu pokonany?
Nagrod ksikaciana autorstwa Davia Baldacciego
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

ZDewastowa
drzwi w szpitalu
16 maja raciborscy policjanci
zatrzymali na gorcym uczynku 27-letniego wandala. Mczyzna zdewastowa drzwi w
izbie przyj raciborskiego
szpitala. Mczyzna zachowywa si take agresywnie
w stosunku do mundurowych. Okazao si, e w chwili
zdarzenia mia w organizmie
2,5 promila alkoholu.
Surowsze kary
Zaostrzono kary dla pijanych
kierowcw oraz tych, ktrzy
pod wpywem alkoholu spowodowali wypadek drogowy.
Okres, na jaki orzekany jest
zakaz prowadzenia pojazdw
zosta wyduony z 10 do 15
lat, minimaln kar bd 3
lata. Osoby kierujce pojazdem w stanie nietrzewoci
bd musiay si take liczy
z wysokimi karami finansowymi. Sd bdzie stosowa
kar w wysokoci nie mniejszej ni 5 tys. zotych,
w przypadku osoby, ktr zapano po raz pierwszy oraz nie
mniejszej ni 10 tys. z, dla
recydywistw.
Metaloplastyka
na zamku
W murach Zamku Piastowskiego w Raciborzu mona
oglda wystaw Metaloplastyka, ktrej autorem jest
Zdzisaw Tromsa z Gubczyc. Prace mona oglda
codziennie w godzinach od
10.00 do 18.00.
Projekty biznesowe
Gmina Krzyanowice kolejny raz postanowia przybliy
swoim modym mieszkacom wszystkie najwaniejsze
aspekty zwizane z tworzeniem przedsibiorstwa, jego
prowadzenia, promowaniem,
zdobywaniem rynku. Modzi
ludzie po wielu warsztatach,
szkoleniach stworzyli wasne
projekty, biznes plany. Mona
si z nimi zapozna
za porednictwem strony internetowej gminy. Trwa take
gosowanie. Internauci mog
wybra najlepszy projekt.
Ten zostanie nagrodzony.
Najadniejsze
elewacje
8 budynkw nagrodzono
w konkursie Najadniejsza
elewacja Racibrz 2014.
cznie do rywalizacji zgoszono 26 budynkw. Nagrodzeni otrzymali od 4 do 40
tys. z. Nagrody przyznano
m.in. wsplnocie mieszkaniowej przy ul. Waryskiego
1a-1d, budynkowi przy
ul. Sempoowskiej 6, budynkowi przy ul. Sowackiego
108, wsplnocie mieszkaniowej przy ul. Bosackiej 43.
Remont
przy Opactwie
w Rudach odbyo si uroczyste zakoczenie projektu
Zagospodarowanie terenu
wok Pocysterskiego Zespou Klasztoru-Paacowego w
Rudach dla potrzeb obsugi
ruchu turystycznego. W ramach rozbudowy infrastruktury okooturystycznej wykonano cigi komunikacyjne
przedpola, dostosowano tunel
bramy gwnej do obsugi ruchu turystycznego oraz
utworzono park tematyczny w
wirydiarzu.

4 Edukacja

21 maja 2015, nr 10 (187)

racibrz edukacja

racibrz - edukacja

Szansa na lepszy start na rynku pracy.

Zaspokajanie potrzeb
lokalnego rynku pracy
Obecnie na rynku pracy
szans na zatrudnienie maj osoby z konkretnym wyksztaceniem. Zesp Szk
Zawodowych
dopasowuje
swoj ofert do aktualnych
potrzeb rynku. W porozumieniu ze Spdzielni Krawieck Jedno w Pietrowicach
Wielkich uruchomiony zosta
nabr do klasy ksztaccej
w zawodzie krawiec. Pracodawca gwarantuje organizacj praktycznej nauki zawodu
wraz z pokryciem kosztw dojazdu uczniw z Raciborza do
Pietrowic oraz zatrudnienie
po ukoczeniu szkoy. Kolejnymi zawodami z gwarancj
zatrudnienia jest sprzedawca i wdliniarz. Siec sklepw
Wdzarnia oraz firma Janeta gwarantuj praktyki
uczniowskie i zatrudnienie
dla absolwentw tych zawodw. Ponadto waciciel firmy
Janeta ufunduje stypendia
uczniowskie dla najlepszych
uczniw.

Zawody przyszoci
Ziemia raciborska to obszar
pooony geograficznie bardzo
blisko intensywnie rozwijajcej
si lskiej strefy ekonomicznej.
Nowe technologie wdraane w
rnorodnych gaziach przemysu wymagaj wieloletnich
specjalistycznych bada m. in.
w laboratoriach chemicznych.
Ksztacenie w zawodzie technik
analityk w ZSZ jest dobrym pocztkiem kariery dla absolwenta gimnazjum, ktry przyszo
wie z przedmiotami chemicznymi i biologicznymi. ZSZ od
wielu lat ksztaci take specjalistw w brany gastronomiczno
- hotelarsko-turystycznej.
Mocne strony ksztacenia
zawodowego
Wprowadzona w 2013 roku reforma szkolnictwa zawodowego bardzo uatwia przysz karier zawodow ucznia
technikum i zasadniczej szkoy
zawodowej poprzez moliwo
zdawania podczas nauki egzaminw kwalifikacyjnych. Zdany
egzamin umoliwia otrzymanie certyfikatu z danej kwalifikacji. Certyfikaty te pozwalaj
uczniom penoletnim, jeszcze
podczas nauki w szkole podj
np. wakacyjn prac w swoim
zawodzie. W ostatnim roku nauki uczniowie zdaj drug kwalifikacj, ktra pozwala im uzyska tytu technika w danym
zawodzie oraz wiadectwo tzw.
EUROPASS w jzyku angielskim lub niemieckim, ktry ho-

racibrz - konkursy

Nikola Jureczko z Ekonomika


wie najwicej o podatkach
Fot. Zesp Szk Ekonomicznych

Rok szkoy zawodowcw


Rok 2015 zosta ogoszony
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej Rokiem Szkoy Zawodowcw. Na stronach MEN
umieszczona zostaa mapa, na
ktrej zaznaczono wszystkie
szkoy zawodowe i technika.
Wybr waciwej szkoy ponadgimnazjalnej niewtpliwie
ma wpyw na karier zawodow kadego czowieka.

<< GazetaInformator.pl

norowany jest w krajach Unii


Europejskiej.
Fundusze unijne dla szkolnictwa zawodowego
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
zagwarantowane s rodki finansowe na modernizacj
szkolnictwa zawodowego. Ze
rodkw tych skorzysta rwnie
powiat raciborski. Utworzone
zostanie Centrum Ksztacenia
Praktycznego, w ktrym powstan nowoczesne specjalistyczne pracownie chemiczne,
gastronomiczne, hotelarsko
turystyczne.

Zesp Szk Zawodowych


ul. Wileska 8,
47-400 Racibrz,
tel. 32415 29 63
e-mail:
zespolrac@poczta.onet.pl
www.zespolrac.republika.pl
Artyku sponsorowany

Na zdjciu od lewej Dominika Depta, Martina Fioka,


Natalia Krl, Nikola Jureczko, Ryszard Konopacki.
10 kwietnia 2015 roku
w auli Wydziau Prawa i
Administracji Uniwersytetu lskiego w Katowicach odby si V Oglnopolski Fina Konkursu
Wiedzy o Podatkach.
Uczennica Zespou Szk
Ekonomicznych w Raciborzu
Nikola Jureczko, wykazujc
si bieg znajomoci ustaw
podatkowych i rozporzdze
podatkowych, zdobya sme
miejsce oraz uzyskaa tytu
laureata. Nikola jestuczennic klasy III e Technikum
Nr 1 uczc si w zawodzie
technika ekonomisty, interesuje si ekonomi i swoj
przyszo planuje zwiza z
t dziedzin. Wroku szkolnym 2014/2015 za bardzo
dobre wyniki w nauce Nikola otrzymaa stypendium
Prezesa Rady Ministrw.
W konkursie bray rwnie

udzia uczennice klasy Itechnika ekonomisty: Dominka Depta, Martina Fioka, Natalia Krl oraz ucze
klasy IV- technika handlowca Ryszard Konopacki, wszyscy zakwalifikowali si do
drugiego etapu.
To nie jedyny sukces
ZSE w dziedzinie podatkw. Uczniowie Ekonomika
od kilku lat zajmuj czoowe miejsca w tym oglnopolskim konkursie. Jedn z
nich bya Magdalena Duraj
laureatka 3 oglnopolskiego finau.
ZSE dzisiaj to nowoczesna ponadgimnazjalna szkoa zawodowa dajca modym
ludziom wiele moliwoci.
Szkoa proponuje kierunki ksztacenia: technik ekonomista, technik logistyk,
technik spedytor, technik
organizacji reklamy, technik

handlowiec. Poza zajciami


wynikajcymi z podstawy
programowej placwka oferuje wiele zaj pozalekcyjnych finansowanychzerodkw Unii Europejskiej, na
ktrych modzie moe rozwija swoje zainteresowania
m.in. w dziedzinie przedsibiorczoci, podnoszc jednoczenie swoj atrakcyjno
na rynku pracy. Oferta jest
bardzo szeroka, s to: zajcia wyrwnawcze, przygotowanie doegzaminu zawodowego, kursy kwalifikacyjne,
coaching, praktyki poza granicami kraju po zakoczeniu
ktrych uczniowie otrzymuj certyfikat tzw.Europass.

Zesp Szk
Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3
Racibrz
tel. 32 415 48 90
mail: zse-raciborz@alpha.pl
www.zse-raciborz.alpha.pl
Artyku sponsorowany

racibrz - konkursy

Sebastian Rumpel
Matematycy na medal
pierwszy w I Can Fly Tytu laureata lskiego jest dla klas I i II szk po-

Konkurs z jzyka angielskiego ma wyoni uczniw


uzdolnionych jzykowo.
W Zespole Szk Zawodowych w Raciborzu odby si po
raz smy Konkurs Jzyka Angielskiego I Can Fly, przeznaczony dla uczniw szk podstawowych powiatu raciborskiego.
Celem konkursu jest rozbudzenie wrd uczniw zainteresowania jzykiem angielskim,
podniesienie umiejtnoci jzykowych, zainteresowanie kultur
i geografi krajw anglojzycznych oraz wyonienie uczniw
uzdolnionych jzykowo.

W konkursie wzio udzia


10 szk z powiatu raciborskiego. Szko Podstawow nr 18
reprezentowali Pawe elazko
(VIb), Sebastian Rumpel (VIa)
i Jakub Badura (Vc). Spord 30 uczestnikw biorcych
udzia w konkursie I miejsce
zdoby Sebastian Rumpel z 69
punktami. Laureat otrzyma
nagrody rzeczowe ufundowane
przez organizatorw, czyli ZSZ
i TPD. Tu za podium uplasowa si Pawe elazko i Jakub
Badura.
p

Konkursu Matematycznego
otwiera drzwi na wszystkie
wysze uczelnie w kraju.
8 maja w Katowicach Jacek Nitychoruk (ucze III
klasy Gimnazjum z Oddziaami Dwujzycznymi) oraz Mateusz Ruciski (ucze I klasy matematyczno-fizycznej
Liceum Oglnoksztaccego
nr 1) odebrali dyplomy finalistw XII edycji lskiego
Konkursu Matematycznego.
Konkurs, organizowany
przez Grnolski Oddzia
Polskiego Towarzystwa Matematycznego, przeznaczony

nadgimnazjalnych. Po eliminacjach rejonowych w Rybniku, a nastpnie zawodach


finaowych w Katowicach,
uczniowie zostali zaproszeni
na uroczyste podsumowanie
konkursu, ktre odbyo si
na Uniwersytecie lskim w
Katowicach.
Ten prestiowy konkurs,
ktry otwiera laureatom
drzwi na wysze uczelnie nie,
naley do atwych. Rozwizania zada punktowane s w
skali olimpijskiej.
p

R E K L A M A

blue blue
diving
diving
team

e
n
l
a
e
n
w
o
j
o
www.bluediving.pl
es urk
www.bluediving.pl
f
o
Pr rsy n
ZADZWO DZI !!!
ku

team

tel. 602 487 925

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 10/2015

GazetaInformator.pl 21 maja 2015 nr 10 (187)

pietrowice wielkie ekologia

Eko - Wystawa przycigna tumy

Eko-Wystawa jak zwykle rozpocza si od konferencji.


Tym razem tematem rozmw bya fotowoltaika.
(Na zdj. Gabriela Lenartowicz - Czonek Zarzdu
Wojewdztwa lskiego, Henryk Marcinek Przewodniczcy Rady Gminy Pietrowice Wielkie,
Henryk Siedlaczek - pose na sejm RP.
leszek iwulski

Pietrowice Wielkie maj za sob Eko Wystaw.


Targi otworzy wjt gminy
Wawrzynek, ktry przywita
wszystkich goci (a bya to
waciwie caa sala w pietrowickim Centrum Spoeczno Kulturalnym). Wrd zaproszonych goci honorowych
nie zabrako vip-w z caego
powiatu. Oprcz wjta przybyych na wystaw witali krtk mow: bya prezes WFOiGW Gabriela Lenartowicz,
przewodniczcy Rady Gminy Pietrowice Wielkie Henryk Marcinek, Pose na Sejm
Rzeczpospolitej Polski Henryk Siedlaczek, Pose na Sejm
Rzeczpospolitej Polski Piotr
Chmielowski, starosta Powiatu Raciborskiego Ryszard

Winiarski i naczelnik wydziau edukacji powiatu raciborskiego Marek Kurpis, czy wjt
gminy Krzyanowice Grzegorz
Utracki. Imprez otworzya
konferencja powicona hasu przewodniemu wystawy,
jakim jest w tym roku fotowoltaika, czyli moliwo uzyskiwania energii elektrycznej
dziki ogniwom sonecznym.
Na konferencji specjalici zaprezentowali szereg informacji dotyczcych tego, dlaczego powinnimy inwestowa
w instalacje fotowoltaiczne
oraz jakie rodzaje urzdze
s dostpne na rynku. Prelegenci mwili take o moliwociach finansowych, jakie pojawiaj si w zwizku
z moliwoci zakupu instalacji. Wskazywali na fakt, e
na monta tego typu rda

Fot. Magdalena Kubina

Fot. Magdalena Kubina

Fot. Ireneusz Burek

Tematem przewodnim tegorocznych targw w Pietrowicach Wielkich bya fotowoltaika.

Nie zabrako take atrakcji muzycznych. Niewtpliw


gwiazd imprezy bya Sylwia Grzeszczak (na zdj.).

Tegoroczne targi zgromadziy ponad 150 wystawcw.


energii mona uzyska kredyty lub dotacje pochodzce np.
z Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zarwno samorzdowcy, jak
i eksperci poruszyli take wtek ustawy zakadajcej moliwo sprzeday nadwyki
uzyskanego prdu do elektrowni. Wszyscy byli zgodni,
e chocia zmiany w polskim
prawie na chwil obecn nie
s jeszcze wystarczajce, to
podaj jednak w dobrym
kierunku. Targi odbyway si
przy adnej pogodzie (przez
krtk chwil w okolicy poudnia jedynie pokropio), co
sprzyjao w niewtpliwy sposb frekwencji. Przez wystaw
przewiny si setki osb. W
wielu przypadkach mona byo spotka cae rodziny. Dzie-

ci podekscytowane biegy w
kierunku sceny, gdzie zlokalizowanej tu obok pawilonw
wystawienniczych, gdzie ich
rwienicy prezentowali rozmaite pokazy artystyczne. W
tym czasie ich rodzice dokonywali zakupw, ale i z ciekawoci podchodzili do stanowisk wystawcw z caej Polski
oraz z zagranicy i pytali o rne nowinki techniczne, pytali
o rozwizania. W rozmowach
pomidzy mieszkacami regionu a sprzedawcami dao
si sysze pytania o koszty
montau nowego pieca, czy
zuycie eko groszku. Sami
sprzedawcy reprezentowali wiaty przernych bran
byli wystawcy zwizani z
produkcj kotw, instalacji
solarnych, nowoczesnej stolarki okiennej i drzwiowej, ale

i drobni przedsibiorcy sprzedajcy krzewy i niewielkie


drzewka. Obserwacje te zdaje si potwierdza wypowied
byej prezes Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach (obecnie czonka
Zarzdu Wojewdztwa lskiego) Gabrieli Lenartowicz.
Bya szefowa WFOiGW zauwaya: - w takim miejscu
jak to, w dzie taki jak ten,
zwyky czowiek moe przyj
i zobaczy rozwizania , ktre
mog uly rodowisku naturalnemu, ale rwnie by pomocne dla podreperowania
wasnych funduszy. Zwyky
Kowalski ma okazj zobaczy
z bliska nowinki techniczne,
zapyta o ewentualne koszty,
o zalety rnych rozwiza. I
nie musi jecha daleko, do Po-

znania, czy Monachium. Swoje stanowisko mia rwnie


wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, ktry
wspiera finansowo promocyjn stron przedsiwzicia,
ale i ktrego pracownicy organizowali szereg konkursw
dla dzieci, dziki ktrym najmodsi mogli dowiedzie si
czego wicej o ochronie naszego rodowiska naturalnego. Drugi dzie Eko wystawy powicony by nie tylko
aktywnoci wystawienniczej
dziesitek przedsibiorcw,
ale take stanowi mocny
punkt, jeli chodzi o rozrywk. Wieczorem zaprezentowaa si Sylwia Grzeszczak,
znana szerszej publicznoci
chociaby ze wsppracy z hiphopowcem Liberem.

R E K L A M A

r
e
i
b
Wy

zw
o
r
ze

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

21 maja 2015, nr 10 (187)

DLA

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Wyprawa na Sri Lank


w gronie najlepszych partnerw handlowych firmy POSNET

Firma SOFT-ib utrzymaa wysok pozycj w rankingu najlepszych firm fiskalnych 2014 roku, dziki czemu wzia udzia w wyjedzie z cyklu Z POSNETem dookoa wiata...
Tym razem zwiedzilimy egzotyczn wysp Cejlon, gdzie zwiedzielimy najwiksze witynie buddyjskie, miasta wpisane do rejestru UNESCO, podziwialimy stada soni
i wszechobecne wite krowy... Zasmakowalimy najlepszej na wiecie herbaty, orzechw kokosowych i kpieli w Oceanie Indyjskim...
Galeria zdj na softib.pl oraz facebook.com/softibraciborz

KUPUJC

KAS FISKALN

3 MIESICE

REKLAMY
GRATIS!

Kasy fiskalne
dla kadej dziaalnoci

Zapytaj o wiosenne
PROMOCJE na

terminale
patnicze

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku
QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

autoryzowany partner:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

21 maja 2015, nr 10 (187)

DLA

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Szanowni Przedsibiorcy


Miasto Racibrz wraz z Raciborsk Izb Gospodarcz, Cechem Rzemios Rnych w Raciborzu, Miastem Opawa oraz Powiatow Izb Gospodarcz w Opawie, realizuje projekt pod nazw
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna.

Mamy przyjemno przedstawi Pastwu rozwizanie informacyjne, ktre powstao w wyniku
dialogu przedsibiorcw z Partnerami Projektu. System jest odpowiedzi na potrzeby zgaszane w tym
zakresie przez przedsibiorcw po obu stronach granicy.

Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna SILESIAinfo - to innowacyjne rozwizanie umoliwiajce przepyw informacji gospodarczych pochodzcych z wielu rde do przedsibiorcw jako uytkownikw systemu. Ponadto platforma daje uytkownikowi moliwo bezpatnej prezentacji wasnej firmy, uatwia kontakty pomidzy przedsibiorcami oraz umoliwia konsultacje pomidzy
rodowiskiem biznesu a samorzdem, organizacjami zrzeszajcymi przedsibiorcw i urzdami.
Na system o nazwie SILESIAinfo skada si:

- Serwis informacyjny www.SILESIAinfo.org

- Katalog Firm

33

ZAPROSZENIE
na konferencj otwarcia

Polsko-Czeskiej Gospodarczej
Platformy Informacyjnej

SILESIAinfo
18 czerwca 2015
godz. 10:00


Rol platformy jest m.in. przekazywanie do odpowiednich komrek samorzdowych lub instytucji dziaajcych w otoczeniu biznesu (w tym Partnerw Projektu) zgoszonych przez uytkownikw tematw, wnioskw, zapyta o charakterze gospodarczym, wymagajcych opracowania lub omwienia.

Informacje bd publikowanie na stronie www.SILESIAinfo.org oraz przekazywane do zarejestrowanych uytkownikw systemu (przedsibiorcw) poprzez cykliczny mailing. System umoliwia komunikacj dwukierunkow pomidzy Partnerami Projektu a rodowiskiem lokalnego biznesu, dziaajcego
w regionie miast Raciborza i Opawy.

Projekt dedykowany jest przede wszystkim mikro oraz maym i rednim przedsibiorstwom
(MiMP). Porednimi beneficjentami projektu s rwnie instytucje otoczenia biznesu, ktre zyskuj
narzdzie lepszej integracji z lokalnymi przedsibiorcami. Platforma ma charakter otwarty, mog w nim
rejestrowa si rwnie wiksze podmioty gospodarcze (w tym podmioty prawne i stowarzyszenia).

Realizacja projektu przeoy si na popraw warunkw funkcjonowania MiMP w obszarze
transgranicznym, rozwj gospodarczy regionu, rozwj spoeczestwa informacyjnego oraz promocji
gospodarczej pogranicza, ale przede wszystkim na integracj rodowiska gospodarczego, a tym samym spjno ekonomiczn w regionie.

Mamy nadziej, i dziki Pastwa wczeniu si do proponowanego rozwizania poprzez bezpatn rejestracj w systemie, rozwizanie przyczyni si do rozwoju Pastwa firm.

Serdecznie zapraszamy na Konferencj Otwarcia Projektu, podczas ktrej nastpi inauguracja
oraz pena prezentacja systemu. Zachcamy do rejestrowania si w systemie.
Partnerzy Projektu SILESIAinfo

Racibrz ul. Zamkowa 2


Sala Konferencyjna
Zamek Piastowski

W programie m.in.:
- prezentacja systemu SILESIAinfo
- podpisanie deklaracji wsppracy
gospodarczej przez Partnerw Projektu
- moliwo rejestracji uytkownikw
- poczstunek
Zapraszamy do korzystania z nowoczesnego
rozwizania wspierajcego przedsibiorcw.
Partnerzy Projektu

Miasto
Racibrz

Miasto
Opawa

Raciborska
Izba Gospodarcza

Cech Rzemios
Rnych w Raciborzu

Powiatowa Izba
Gospodarcza w Opawie

Projekt Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna jest wspfinansowany


z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budetu pastwa Przekraczamy Granice

Szczegy na SILESIAinfo.org

8 PLUSY BIZNESU
DLA

21 maja 2015, nr 10 (187)

<< GazetaInformator.pl

racibrz rozrywka

Od La Scali do Piwnicy pod Baranami


Koncert Jacka Wjcickiego i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzaskiej pod dyrekcj Sawomira Chrzanowskiego.
14 czerwca o godz. 18.00
w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 odbdzie si koncert pt. Od
La Scali do Piwnicy pod Baranami. Podczas koncertu
zaprezentuj si Jacek Wjcicki oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzaskiej. Bilety w cenie
40 z i 30 z do nabycia
w kasach RCK przy ul.
Chopina 21 (tel. 32 412
32 45) oraz DK Strzecha przy ul. Londzina
38 (tel. 32 415 32 14)
lub na stronie www.rck.
com.pl. Honorowane karty
Senior 60+, Rodzina +.
Bilety dla uczniw i studentw w cenie 15 z (balkony
boczne).
Jacek Wjcicki od lat
zajmuje na polskim rynku
muzycznym pozycj wyjtkow. Obdarzony talentem aktorskim i gosem
o charakterystycznej tenorowej barwie, porusza si
z atwoci po wielu gatunkach i stylach muzycznych.
Kady jego koncert spaja
niepowtarzalna osobowo
sceniczna, tworzc kolorowe, pene kontrastw, brawurowe show. Jacek na
scenie staje si fascynujcym demonem wesoej
i smutnej piosenki. Idcie
popatrze jak wystpuje!
R E K L A M A

Podziwiajcie! Zaprocie do
domu! Tak zapowiada go
w Piwnicy pod Baranami
legendarny zaoyciel i wieloletni dyrektor kabaretu,
Piotr Skrzynecki. Od tamtych lat nic si nie zmienio. Jacek jest tak samo demoniczny i rozmiowany
kontrastach: w tym co komiczne, i w tym co liryczne.
Dzi tak samo jak wtedy,
gdy debiutowa w Piwnicy,
warto go sucha i podziwia. Wystpuje wsplnie
z najwikszymi gwiazdami
sceny, m.in. z Grayn Brodzisk, Magorzat Walewsk czy Beat Rybotyck, z ktr stworzyli wasny
recital. Bierze take udzia
gocinny w projektach Nieszpory Ludmierskie Jana
Kantego
Pawlukiewicza
i Woa nas Pan Wodzimierza Korcza. Jako aktora
(jest absolwentem krakowskiej PWST) widzielimy go
w takich filmach jak Lista
Schindlera S.Spielberga,
Ostatni dzwonek M. azarkiewicza, serialach Dzieci
z Doliny Mynw i Urwisy
z Doliny Mynw oraz programach TV m.in. w Kabarecie Olgi Lipiskiej, galach Zbigniewa Grnego itd.
Stworzy te niezapomnian
posta Pana Tenorka bohatera programw dziecicych TVP.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu


powstaa wiosn 1950 r. jako
Filharmonia Grnicza Zwizku Zawodowego Grnikw.
Repertuar orkiestry preferuje
utwory klasycyzmu i romantyzmu, chtnie siga take po
dziea wspczesne - szczeglnie kompozytorw szkoy lskiej. W staych cyklach
prezentowane s estradowe
wykonania oper i operetek.
W repertuarze stale ma kilka
rnych programw z muzyk popularn, filmow, jazzow, musicalow, dixielandow i rozrywkow. W sezonie
artystycznym zesp przygotowuje okoo 20 programw
symfonicznych, 5 oratoryjnych, kilka rozrywkowych,
oraz 10 osobnych programw w cyklicznej akcji dla
dzieci i modziey. Obecnie
koncertuje rednio 10 razy w
miesicu w siedzibie orkiestry jak i na estradach caego kraju. Chtnie uczestniczy
w imprezach charytatywnych. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzaskiej
liczy 60 muzykw, za jej Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym jest od 1990 r. Sawomir Chrzanowski.
Sawomir Chrzanowski urodzi si w Rybniku na
lsku. Studia muzyczne odby w Akademii Muzycznej
w Katowicach, gdzie w 1986

roku ukoczy Teori Muzyki, a w 1989 Dyrygentur


Symfoniczn w klasie prof.
Karola Stryi. W 1990 roku
obj stanowisko Dyrektora
Naczelnego i Artystycznego
Filharmonii Zabrzaskiej,
ktr prowadzi do dzi. Razem z t orkiestr da blisko 2000 koncertw na rnych estradach w kraju i za
granic. Dyrygowa ponad
60 orkiestrami na wiecie,
w tym wikszoci polskich
orkiestr filharmonicznych
i kameralnych, z ktrymi nadal prowadzi sta wspprac,
a take NOSPR w Katowicach
i Radiow Orkiestr Symfoniczn w Krakowie. Podczas
swoich koncertw dokona
wielu wiatowych prawykona utworw, m.in. Bogusawa Schaeffera, Romualda
Twardowskiego, Jana Kantego Pawlukiewicza, Gheorge Zamphira i in. Towarzyszy najwikszym gwiazdom
polskiej sceny operowej Wiesaw Ochman, Mariusz
Kwiecie, Piotr Beczaa. Jest
laureatem wielu nagrd i wyrnie m.in. Zotego Lauru
Umiejtnoci i Kompetencji,
Zotej Odznaki - Zasuony
dla Wojewdztwa lskiego,
Nagrody Kulturalnej Prezydenta Zabrza, Srebrnym Medalem za dugoletni sub.
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 9

21 maja 2015, nr 10 (187)

DLA

racibrz handel

racibrz zdrowie

Czystek - cudowne zioo!

Wszystko, co potrzebne w kuchni!

Raczek obecnie mieci si przy ulicy Londzina.


Sklep istnieje juz od 65 lat.
Sklep Raczek istnieje na raciborskim rynku
handlowym od 65 lat. Swoj histori zwiza z ulic
ksidza Jzefa Londzina,
a nazw wzi od nazwiska
wacicieli. Od lat dostarczamy Pastwu najwyszej
jakoci artykuy gospodarstwa domowego, przybory
i naczynia kuchenne oraz
wiele artykuw upominkowych. Dbamy o najwysz jako sprzedawanych
przez nas produktw, estetyk ekspozycji jak rwnie
profesjonaln obsug. Staramy si sprosta yczeniom
Naszych klientw realizujc
wiele indywidualnych zamwie. Dlatego pomimo oddalenia od gwnego traktu

handlowego miasta mamy


cigle swoich staych, wiernych klientw, ktrzy sobie
o nas przypominaj i odwiedzaj nas przy okazji planowanych zakupw czego do
kuchni.
Dostarczamy
towary
produkowane przy uyciu
najnowszych technologii.
Dziki temu zapewniamy
Pastwu artykuy cechujce
si wysok wartoci uytkow, idealnie zaprojektowane i wykoczone. Wiemy, e nowoczesna kuchnia
wymaga dopracowania nawet najdrobniejszych detali i zapewnienie Pastwu
takich towarw jest naszym
celem. Posiadamy bogaty
asortyment garnkw, czaj-

Kupisz w Herbaciarni Skarby wiata Caego.

nikw, patelni i sztucw.


Jeli szukaj Pastwo sztucw do codziennego uytku
znajdziecie je w Raczku,
podobnie bdzie jeli zechc Pastwo wybra sztuce w ekskluzywnej walizce,
ktr wycigniecie na specjalne okazje.
Wiemy, e klient cay
czas szuka nowoci dlatego
Raczek oferuje Pastwu
cae ich spektrum. Nasz
dewiz jest najwysza jako za przystpn cen.
Moecie nas Pastwo znale przy ulicy Ksidza Londzina nr 10, vis a vis Kina
Batyk. Zapraszamy od
poniedziaku do pitku od
9.30 do 17.30, a w soboty
jestemy do Pastwa dyspozycji od 9 do 13. Mona
u nas zapaci kart, wystawiamy faktury vat, od firm
przyjmujemy patno przelewem i zawsze mamy w kasie drobne do wydawania.

Raczek. Sklep z AGD


ul. Londzina 10
Racibrz
tel. 32 415 33 45
Czynne:
pon.-pt. 9.30-17.30
sob. 9.00-13.00
Artyku sponsorowany

Czystek (cistus incanus)


posiada niezwyke prozdrowotne waciwoci. Wynika
to z faktu, i jest jednym z
najbogatszych rde polifenoli. Polifenole to zwizki
o silnym dziaaniu antyoksydacyjnym oraz wspierajcym ukad immunologiczny
czowieka. Usuwaj wolne
rodniki i zapobiegaj uszkodzeniom komrek DNA.
Polifenole
przejawiaj silne wasnoci antybiotyczne (czystek jest 100 razy mocniejszy od Tamiflu).
Powstrzymuj rozwj wirusw, zmniejszaj reakcje
alergiczne, wspomagaj prac serca, opniaj procesy
starzenia oraz wpywaj pozytywnie na jako naszego
ycia. Polifenole s 100 razy
skuteczniejsze i efektywniejsze od witaminy C oraz 25krotnie od witaminy E. To
wanie bardzo szeroki wachlarz waciwoci polifenoli zawartych w czystku, czyni
go tak cennym dla ludzkiego
organizmu.
Czystek warto stosowa
przy schorzeniach takich
jak: obnienie odpornoci,
infekcje wirusowe, infekcje
bakteryjne, borelioza, infekcje grzybicze, choroba nowotworowa, alergia, zatory,
zakrzepy krwi, choroby zatok, choroby garda, choroby
skrne oraz uszczyca. Czystek jest jedn z najsilniej
dziaajcych rolin wzmac-

Zrb
na
p r e ze n t
Dzie
Matki

Czystek
taniej
o 15%
Fot. Mydlarnia Skarby wiata Caego

Fot. Marzen Ruczaj

Sklep Raczek - ju 65 lat na rynku.

Zapraszamy do sklepu Skarby wiata Caego - Kosmetyki


Naturalne, Zioa, Herbaty - miejsca gdzie znajdziesz
najciekawsze prezenty. Teraz czystek 15 % taniej.
niajcych ukad immunologiczny u czowieka, bdc
przy tym cakowicie pozbawionym dziaa ubocznych
czy te moliwoci przedawkowania.

Mydlarnia
Skarby wiata Caego
ul.Opawska 42, Racibrz,
(Galeria Dukat)

www.mydlarniaskarbyswiata.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

Ulotki Plakaty
Piecztki Wizytwki
Katalogi Banery reklamowe

Repertuar imprez

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

10 PLUSY BIZNESU

21 maja 2015, nr 10 (187)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz praca

800 ofert na Powiatowych Targach Pracy


- Stawiamy na przedsibiorcw lokalnych - mwi dyrektor PUP, Mirosaw Ruszkiewicz.
paulina krupiska

We wtorek, 12 maja w Zamku Piastowskim odbyy si Powiatowe Targi Pracy, Edukacji i


Przedsibiorczoci.
W uroczystym otwarciu Targw udzia wzili midzy innymi
prezes zarzdu Parku NaukowoTechnologicznego Euro-Centrum Roman Trzaskalik, dyrektor Powiatowego Urzdu Pracy
Mirosaw Ruszkiweicz, dyrektor
Cech Rzemios Rnych Maria
Smyczek, wicestarosta Marek
Kurpis, przewodniczcy Powiatowej Rady Zatrudnienia Mirosaw Maek, dyrektor Zakadu
Karnego w Raciborzu Jarosaw
R E K L A M A

Pitek, prorektor PWSZ w Raciborzu Juliusz Kie oraz naczelnik Urzdu Skarbowego w
Raciborzu Barbara Gd. - Powiatowe Tragi Pracy na stae
wpisay si do naszego kalendarza. Jest to szczeglny sposb
walki z bezrobociem. Mimo, e
powiat raciborski nie ma najwyszego wskanika bezrobocia w regionie to bez wtpienia
trzeba mwi o tym problemie
- mwi przewodniczcy Powiatowej Rady Zatrudnienia Mirosaw Maek. - To due przedsiwzicie, jednak duo osb moe
na nim skorzysta. Oczywicie
tutaj nie tworzymy nowych
miejsc pracy, ale dajemy moli-

wo przystpniejszej prezentacji ofert zainteresowanych firm


- doda.
Osoby bezrobotne i poszukujce pracy miay okazj zapozna si z ponad 800 ofertami.
Okoo 500 to oferty pracy za granic. - Na terenie miasta mamy
duo agencji porednictwa pracy
tymczasowej. Std tak ogromna
ilo. Dziki targom mamy jednak nad tym kontrol. Wiemy
gdzie pracownik jedzie, ile zarobi, kiedy wrci i jakie bdzie
mia warunki pracy - tumaczy
dyrektor PUP w Raciborzu, Mirosaw Ruszkiewicz. - Poszukujemy gwnie specjalistw, pracownikw wykwalifikowanych.

Z roku na rok zainteresowanie


prac poza granicami kraju ronie. Z naszych ofert korzystaj
gwnie osoby mode, ale take
starsze, ktrym pozostao kilka
lat do emerytury i chc w jaki
sposb przeczeka ten czas
- mwi przedstawicielka agencji pracy Diva Personal Service.
Na zatrudnienie za granic mieli szans gwnie murarze, spawacze, elektrycy, pomocnicy budowlani, lusarze, opiekunki dla
osb starszych.
- Dla nas jednak najwaniejsi
s pracodawcy lokalni. Na tegorocznych targach prezentowano
prawie 300 ofert naszych firm.
Zgaszali si do nas sami, ale my

rwnie zabiegalimy o kontakt


z nimi. Std tak dua ich ilo.
Myl, e tak niska stopa bezrobocia z jak teraz mamy do czynienia i taka ilo ofert wiadczy
o tym, e wkrtce to pracownicy
bd dyktowa warunki pracodawcom - mwi dyrektor Ruszkiewicz. Targi byy nie tylko okazj do znalezienia zatrudnienia,
spotkania si z pracodawcami,
ale daway moliwo zapoznania si z ofert placwek edukacyjnych. Na zamkowych korytarzach pojawiy si stoiska szk
rednich oraz uczelni wyszych.
Odwiedzajcy mogli skorzysta
rwnie z bezpatnych porad
prawnych.

Doroczne Powiatowe Targi


Pracy, Edukacji i Przedsibiorczoci to nie jedyna forma porednictwa pracy, jak oferuje
Powiatowy Urzd Pracy w Raciborzu. Kadego miesica organizowane s jarmarki. Wwczas prezentowanych jest od
50 do 100 ofert pracy. - Oferty
prezentowane na jarmarkach
korelujemy z dowiadczeniem
zawodowym oraz wyksztaceniem osb bezrobotnych.
Oprcz tego mamy rwnie
sta baz ofert pracy - mwi
dyrektor. Obecnie w Powiatowym Urzdzie Pracy w Raciborzu zarejestrowanych jest okoo
2800 osb.

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 11

21 maja 2015, nr 10 (187)

DLA

racibrz gastronomia

Restauracja Braxton
Zamkowa - ju otwarta!
Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi i w gronie rodzinnym.
Restauracja Braxton Zamkowa to naprawd niepowtarzalne miejsce na mapie w regionie. Mury, w ktrych mieci si
restauracja nadaj wyjtkowego
charakteru kademu spotkaniu.
Kade z nich bdzie niezapomnianym wydarzeniem.
Swoj dziaalno restauracja rozpocza w maju tego roku. To miejsce, do ktrego warto zajrze. Nie tylko spdzimy
tutaj czas w miej i wyjtkowej
atmosferze, ale take skosztujemy przepysznych potraw. Potrawy tworzone s w oparciu o
tradycyjne receptury. Do dyspozycji goci jest dowiadczony
szef kuchni oraz mia obsuga.
Restauracja Braxton Zamkowa to miejsce idealne na spotkania w gronie rodziny i przyjaci. Tajemnicze pomieszczenia
mieszczce si w podziemiach
Zamku Piastowskiego, przycign Pastwa niepowtarzalnym
wntrzem, nastrojowym klimatem oraz wykwintnym menu.
Zachcamy Pastwa rwnie do organizacji spotka biznesowych a take mniejszych
imprez okolicznociowych, urodzin, rocznic i wesel w kameralnym gronie.
Oprcz Restauracji do dyspozycji Pastwa oddajemy Sal
Paacow mieszczc do 40 osb
a take ogrdek letni na zamkowym dziedzicu.

Fot. Restauracja Braxton Zamkowa

R E K L A M A

Klimatyczne miejsce w podziemiach raciborskiego


zamku sprawi, e kade spotkanie bdzie wyjtkowe.
Restauracja Braxton Zamkowa
Racibrz, ul.Zamkowa 2
Rezerwacje tel. 32/ 666 00 01
www.braxton.pl
facebook.com/BraxTon.Raciborz

Artyku sponsorowany

12 PLUSY BIZNESU

21 maja 2015, nr 10 (187)

DLA

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl


  

 !!
"#$ 
%"&$
#% $ $&
'$("'&)
*%*"$*'!)

    
 !"###$!!% !"###$!&
 ' (  )*  (  )*

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU13

21 maja 2015, nr 10 (187)

DLA

racibrz edukacja

Spada liczba modocianych pracownikw


paulina krupiska

Podczas spotkania - 7 maja na raciborskim zamku - powiconego wsppracy szk z


przedsibiorcami jednym z prelegentw bya Maria Smyczek,
dyrektor Cechu Rzemios Rnych w Raciborzu. W swoim
wystpieniu omwia kluczowe
aspekty rzemielniczej nauki zawodu, zakoczonej egzaminem
czeladniczym, ze szczeglnym
odniesieniem do roli pracodawcy szkolcego.
Zwrcia uwag na obowizki lece po stronie pracodawcy
zatrudniajcego pracownika
modocianego wynikajce z zapisw Kodeksu Pracy. - Zatrudnienie i szkolenie modocianego
zgodnie z programem praktycznej nauki zawodu, - zaopatrzenie modocianego w przewidziany na danym stanowisku
sprzt ochrony osobistej, odzie
ochronn i robocz, narzdzia
pracy, materiay i inne potrzebne urzdzenia, - stosowanie si
do przepisw o ochronie pracy
i zdrowia modocianych, - kierowanie modocianego na badania
lekarskie zgodnie z przepisami i
ponoszenie ich kosztw, - umoliwienie modocianemu regularnego uczszczania na ksztacenie
teoretyczne oraz kontrola realizacji tego obowizku, - pokrycie
kosztw egzaminu czeladniczego zdawanego przez modociaR E K L A M A

nego w wyznaczonym terminie


- wymienia. Ponadto podkrelia, e po stronie pracodawcy s
te inne obowizki pozaedukacyjne. Rola wychowawcza - nauczyciela wprowadzajcego modego czowieka w dorose ycie.
Rola socjologiczna - ksztatowanie postaw spoecznych, wsppraca w zespole, odpowiedzialno, uczciwo, punktualno.
Wsparcie materialne - czsto
uczniowie wspieraj materialnie swoje rodziny. Nastpnie
przedstawia cechy rzemielniczej nauki zawodu: - zindywidualizowany system ksztacenia,
bezporedni kontakt pracodawca - ucze, - nauka zawodu
na stanowisku pracy, a teoria w
szkole, - nauka w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie
pozorowanej pracy, poznawanie
nowych technologii, materiaw
i urzdze, - konfrontacja wykonywanych przez ucznia zada z
realnymi warunkami, np. reakcj klienta, - praca w zespole i
nauka pod okiem dowiadczonego mistrza, - po zakoczeniu
nauki zawodu ucze zostaje pracownikiem lub moe rozpocz
wasn dziaalno. - Pracodawca ma wzgldem pracownika
modocianego naprawd sporo obowizkw. Konkurencja
na rynku jest naprawd spora i
pracodawcy nie maj czasu eby
zaj si pracownikami. Przez
to pracodawcy czsto zniech-

Fot. Paulina Krupiska

Pracodawcy coraz czciej rezygnuj


z zatrudniania modocianych pracownikw.

Maria Smyczek (na zdj.) - dyrektor Cechu


Rzemios Rnych w Raciborzu podczas konferencji
o wspdziaaniu szk z przedsibiorcami.
caj si i rezygnuj z zatrudniania pracownikw modocianych
- mwia dyrektor Smyczek. Od
1 wrzenia 2012 r. wysoko
kwoty dofinansowania kosztw
ksztacenia jednego modocianego wynosi w przypadku nauki
zawodu: 8081,00z, w przypadku przyuczenia do wykonywania okrelonej pracy: 254,00z
za kady peny miesic ksztacenia. Zniechcenie pracodawcw
wida w statystykach. Te mwi
jasno, e z roku na rok zmniejsza
si liczba modocianych pracownikw oraz liczba pracodawcw
ich zatrudniajcych.
- W roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego liczba modocianych pracownikw
zatrudnionych w zakadach rzemielniczych zmniejszya si

o 6.7 procent, a w stosunku do


2004 roku o 15.7 procent - mwia. Liczba rzemielniczych
zakadw zatrudniajcych modocianych pracownikw w celu
przygotowania zawodowego w
latach 2004-2012 rwnie spada. Wrd gwnych przyczyn
zniechcajcych pracodawcw
do zatrudniania modocianych
pracownikw wymienia: dua
odpowiedzialno za szkolenie
- obowizki prawne i wychowawcze wobec modocianego
- trudne do wypenienia - konkurencyjno na rynku pracy,
niewystarczajcy czas przeznaczony na ksztacenie praktyczne
- problem od wielu lat podnoszony przez rodowisko rzemielnicze I, II I III rok nauki, nadmierna biurokracja towarzyszca

uzyskiwaniu tzw. instrumentw


wsparcia - refundacja wynagrodze + sk. ZUS modocianych
(od 2014r. refundacja jest pomoc de minimis), dofinansowanie kosztw ksztacenia po
zakoczeniu szkolenia i zdaniu
przez modocianego egzaminu
- czeladniczego lub przed OKE,
postp techniczny, nowoczesne technologie, sprzt i urzdzenia wymagajce wysokiego
poziomu kwalifikacji - ryzyko
uszkodzenia urzdze - stra-

ty, przestoje. Jednak po stronie


pracodawcy jest rwnie szereg
korzyci. Po pierwsze, czciowy zwrot kosztw ksztacenia
modocianego (w zalenoci od
brany koszt trzyletniego cyklu
ksztacenia - 33 - 35 tys. z), 40%
zwrot kosztw, po drugie, przez
trzy lata pracodawca korzysta z
niewykwalifikowanej siy roboczej, po trzecie: po zakoczeniu
nauki zawodu moliwo zatrudnienia wykwalifikowanych
pracownikw.

14 PLUSY BIZNESU

21 maja 2015, nr 10 (187)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region gospodarka

Refleksje po Europejskim Kongresie Gospodarczym


leszek iwulski

Kongres Gospodarczy to nie


tylko miejsce, w ktrym przedstawia si wiele nurtujcych
Europ problemw ekonomicznych. Uwane obserwacje pozwalaj take przeanalizowa
szanse i zagroenia dla naszej gospodarki. Radny Sejmiku Wojewdzkiego w Katowicach Adam
Gawda prezentuje naszym czytelnikom swoje spostrzeenia po
tej wanej imprezie.
Leszek Iwulski: Dlaczego
Kongres jest tak wanym
przedsiwziciem?
Radny Sejmiku Wojewdzkiego Adam Gawda: Poniewa najwaniejsi ludzie podejmujcy decyzje w sprawach
gospodarczych prezentuj tam
swoje stanowiska, opinie, zarysowuj przysze kierunki dziaania.
W Katowicach obecni byli ministrowie z Polski, Europy i innych
czci wiata. Wrd goci znaleli si komisarze unijni, parlamentarzyci, samorzdowcy, prezesi
najwikszych firm, przedstawiciele nauki i eksperci. Jednym z
waniejszych tematw Kongresu
by panel 300 miliardw dla nowej Europy. Ja zadaj sobie pytanie, ile z tych rodkw efektywnie wykorzystamy w Polsce a ile
na lsku? Dobrze zainwestowane rodki unijne wzmocni nasz
gospodark, przyspiesz rozwj,
le zadu samorzdy i doprowadz do spoecznych problemw. Cho dla lska problemy
R E K L A M A

Fot. adamgaweda.pl

Radny Adam Gawda o kongresie, energetyce i grnictwie.


grnictwa i przyszo polskiej
energetyki, pozostan sprawami
najwaniejszymi, to uwag przykuway rwnie tematy rozwoju
i przyszo modych ludzi. Od
niu demograficznego i migracji
lzakw za prac na zachd nie
uciekniemy.
Co byo gwnym motywem
tegorocznego kongresu?
Lwi cz debat powicono
wzmocnieniu potencjau gospodarczego UE, czyli tzw. reindustrializacji. Jest ona jednak rnie
postrzegana i nie dla wszystkich
znaczy to samo. W czci krajw UE, w tym Polsce, pod tym
pojciem rozumie si odrodzenie przemysu i ustabilizowanie
brany wydobywczej. Inni pod
tym terminem rozumiej rozwj
tzw. zielonego przemysu - OZE,
produkcji turbin wiatrowych czy
paneli fotowoltaicznych. Moim
zdaniem jedno nie wyklucza drugiego. W Polsce obawiamy si, e
polityka klimatyczna UE doprowadzi do wzrostw cen energii,
co negatywnie odbije si zarwno na zwykym Kowalskim, jak i
na kondycji przemysu. W dyskusjach na kongresie przewijay si
opinie, e zostalimy przez kraje
starej Europy po prostu wystawieni. Polityka surowcowa UE
powinna uwzgldnia nasze polskie interesy oraz zapewni nam
wiksz niezaleno od rosyjskich dostaw. Ostatnie kary naoone na Gazprom pokazuj, e
mona osiga sukcesy rwnie
na tym polu. Wracjc do kwe-

Zdaniem Adama Gawdy jeli chce si dzisiaj ratowa


polskie grnictwo niezbdna jest cisa wsppraca rzdu,
samorzdu, biznesu i nauki, ktrej aktualnie nie ma.
stii klimatycznych wedug ministra Macieja Grabowskiego, cele
unijnego pakietu klimatycznego
do 2020r. uda si wypeni. Innego zdania jest Wolfgang Eder,
prezes Voestalpine. Wedug niego obecnie wyznaczone limity
technicznie s nieosigalne. Jeeli Unia bdzie si ich trzyma,
brana stalowa bdzie musiaa
rzuci rcznik, co dla polskiego
przemysu stalowego moe by
zabjcze. Ratunkiem dla brany w opinii przemysowca jest
bardziej realistyczne okrelenie
celw polityki klimatycznej. Jestem skonny przychyli si ku
tej ostatniej opinii.
Jak przedstawiaa si sprawa naszego grnictwa?
Sprawy wgla byy mocno eksponowane. Stanowisko
w obronie grnictwa zaj pose PiS Jerzy Polaczek. Wedug
niego grnictwo pozostaje dalej

wan bran i istotnym pracodawc. Warte podkrelenia s


zapowiedzi Jzefa Wolskiego,
prezesa Kopeksu, ktry chce inwestowa i sprzedawa swoje
maszyny na rynkach zagranicznych, w tym gwnie do Chin.
Wojciech Kowalczyk, penomocnik rzdu ds. restrukturyzacji grnictwa, ktry negocjuje
z Komisj Europejsk w sprawie przyszoci naszych kopalni
jest umiarkowanym optymist.
Do koca czerwca ma powsta
Nowa Kompania Wglowa S.A.
Bdzie si skada z 11 kopal.
Mwic o grnictwie, wskazywano e trzeba oferowa wgiel,
na ktry jest zbyt i dostosowa
produkcj do potrzeb klientw.
Polscy producenci wgla borykaj si z wieloma problemami.
Nadpoda wgla na rynku i jego
niskie ceny nie sprzyjaj procesom restrukturyzowania spek
grniczych.

Jakie jest paskie zdanie w


tej kwestii?
Wedug mnie, jeli chce si
dzisiaj ratowa polskie grnictwo niezbdna jest cisa wsppraca rzdu, samorzdu, biznesu i nauki, ktrej aktualnie
nie ma. Trudna sytuacja brany
nakazuje podjcie zdecydowanych dziaa. Restrukturyzacja
grnictwa jest bowiem zoonym procesem. Trzeba inwestowa w technologie podnoszce
efektywno spalania wgla i
ogranicza negatywne oddziaywanie na rodowisko. Trzeba
budowa nowoczesne elektrownie, podnosi wydajno i lepiej
wykorzystywa posiadane technologie i potencja ludzki oraz
maszynowy. Naley zwikszy
koordynacj sektorw energetycznego i paliwowego. Trzeba
wiedzie co, ile i za ile wyfedrowa by dobrze gospodarowa
zasobami, ktre przecie si
wyczerpuj. Bez wtpienia ju
w niedalekiej przyszoci posiadanie surowcw i wasnych
elektrowni bdzie powanym
atutem. Grnictwo musi jednak
by bezpieczne, efektywne i wydajne.
Co mwiono na temat
energetyki?
Firmy z brany energetycznej potrzebuj pewnoci, co do
regulacji prawnych,. Ich brak
spowoduje zatrzymanie kolejnych inwestycji w nowe elektrownie wglowe. Szans jest
zwikszenie udziau wykorzystania przy produkcji energii

elektrycznej ciepa odpadowego oraz budowa tzw. elektrowni


poligeneracyjnych. To szansa na
czystsze powietsze, tasz energi i ciepo sieciowe, czyli uporanie si z problemem niskiej
emisji. Agnieszka WasilewskaSemail, prezes Rafako, mwia
o potrzebie zacht dla inwestorw, aby chtniej podejmowali
ryzyko wdroenia technicznych
innowacji. Zdaniem Magorzaty ckiej-Matusiewicz, dyrektor Departamentu Tauron Polska Energia, w tej perspektywie
rodki unijne maj by wydatkowane przede wszystkim przez
przedsibiorstwa. To moe pozwoli na wdroenie wielu innowacyjnych technologii.
Jakie zaproponowano recepty dla samorzdw?
Samorzdowcy od dawna
czekaj na program dla lska.
Potrzebna nam nie tylko restrukturyzacja grnictwa. Powtrz tu
sowa Magorzaty Maka-Szulik,
prezydent Zabrza. Wedug niej
gospodarka, przemys, ekologia
i edukacja s podstaw dziaania
naszego regionu, dlatego trzeba
w tym obszarze zaproponowa
nowe rozwizania. W mojej opinii program dla lska moe by
rwnoczenie programem dla
Polski. Samorzdy musz dosta wsparcie na rozruszanie zaniedziaej gospodarki. I trzeba
racjonalnie wydawa pienidze
unijne. To, w jaki sposb robi si
to dzisiaj, nierzadko woa o pomst do nieba.

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 15

21 maja 2015, nr 10 (187)


racibrz gospodarka komunalna

R E K L A M A

Nie ma bata na trucicieli?


Stra Miejska ma ograniczone moliwoci,
co do kontroli domowych palenisk.
- W raporcie za 2014 rok napisano, e stra miejska reaguje na zgoszenia mieszkacw o
spalaniu przez ssiadw mieci
w przydomowych kotowniach
- zauway podczas kwietniowego posiedzenia komisji gospodarki miejskiej radny Micha
Fita. W lad jednak za tym nie
id sankcje. Z raportu wynika,
i przypadki w ktrych kto za
palenie mieciami zosta ukarany mandatem s nieliczne. Fita
chcia dowiedzie si, jakie stra
ma pod tym ktem uprawnienia
i narzdzia do egzekwowania
prawa przez mieszkacw.

Cho stra miejska ma moliwo kontroli przydomowych


kotowni, ich uprawnienia kocz si na wykazaniu, czy w okolicach paleniska s skadowane
materiay nieprzeznaczone do
spalania. Jeli wykae si obecno np. odpadw plastikowych
czy gumowych i e s one spalane, mona naoy mandat. Jednak udowodnienie tego jest bardzo trudne. Stray, podobnie jak
inne subom podlegych prezydentowi czy starocie, nie opaca si przeprowadza kontroli
pieca i pobierania prbek. Takie
uprawnienia maj suby woje-

wdzkie, co czyni ca procedur


skomplikowan i przecigajc
si. - Cho skuteczno rzeczywicie jest niewielka, zachcam
do zgaszania takich spraw.
Stra miejska reaguje na kade
wezwanie - zachci prezydent.
Zdaniem prezydenta spalanie mieci, cho dokuczliwe, to
tylko cz problemu. O wiele
gorzej na rodowisko wpywa
palenie kiepskiej jakoci paliwami, ktre s legalnie w sprzeday. Dlatego mocno pracuje nad
tym tematem w subregionie.
ps

racibrz - szpital

Bezpatne badania dla kobiet w ciy


Badania w caoci finansowane s przez Starostwo Powiatowe.
Powiat Raciborski we
wsppracy ze Szpitalem
Rejonowym im. dr Jzefa
Rostka w Raciborzu kontynuuje realizacj bezpatnych bada dla ciarnych
mieszkanek powiatu raciborskiego na oznaczenie
antygenu cytomegalii i toksoplazmozy (TOXO+CMV).
Do wykonania badania niezbdne jest skierowanie od
lekarza ginekologa.
Badania wykonywane s
przez Laboratorium

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Z bezpatnych
bada mog
skorzysta

wszystkie
ciarne
mieszkanki
powiatu
raciborskiego

Analityczne Szpitala Rejonowego w Raciborzu w


dniach:
1) poniedziaek, wtorek,
roda, pitek w godzinach:
6.00 11.00 i 14.00 16.00,
2) czwartek w godzinach:
14.00 18.00,
Badania
wykonywane
bd do 31 grudnia 2015 r.
Wicej informacji pod nr
tel.: (32) 755 51 70, (32) 459
73 48.
p

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

specjalista protetyk i stomatolog oglny

ZNIKI

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

16 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Ryzyko zapania gumy


na polskich drogach jest
do due, dlatego powinnimy wiedzie, jak prawidowo zabra si do wymiany
koa aby czynno t wykona sprawnie i bezpiecznie. Wikszo z kierowcw
miaa okazj ju wymienia
koo i wie jak to zrobi. Naley pamita o kilku podstawowych zasadach.
Na pocztek zadbajmy o
swoje bezpieczestwo podczas wymiany. Zjedmy na
utwardzony parking czy
pobocze drogi. Krtka jaz-

21 maja 2015, nr 10 (187)

<< GazetaInformator.pl

Wymiana koa krok po kroku

da bez powietrza nie uszkodzi naszej opony. Jednak


zbyt duga jazda spowoduje
trwae uszkodzenia i opona
bdzie nadawaa si tylko
do wymiany. Jeeli wymiana nie moe zosta przeprowadzona na poboczu to
oczywicie mona to zrobi
na drodze gwnej, ale powinnimy ustawi trjkt
ostrzegawczy i ubra kamizelk ostrzegawcz i wczy
wiata awaryjne. Na drodze ekspresowej i autostradzie trjkt musi sta 100
metrw za pojazdem. Na
pozostaych drogach odpowiednio 30-50 metrw (na

NAPRAWY POWYPADKOWE

obszarze niezabudowanym)
lub do 1 metra od miejsca
postoju auta (w obszarze
zabudowanym).
Zanim podniesiemy samochd, musimy zabezpieczy go przed poruszaniem.
Zacigamy hamulec rczny
i wrzucamy bieg pierwszy
lub wsteczny (w przypadku
skrzyni automatycznej przestawiamy lewarek na tryb
P). Auto moemy dodatkowo zabezpieczy wstawiajc
pod koa kamienie lub kliny
pod o, ktra ktra nie bdzie podnoszona. Kolejn
czynnoci przed podniesieniem samochodu jest po-

MECHANIKA POJAZDOWA

luzowanie rub mocujcych


koo. Poluzowanie rub moe by kopotliwe. Pomoce
w takiej sytuacji staj si
klucze teleskopowe lub nawet kawaek rurki ktra
przeduy nasz klucz. Inni
uatwiaj sobie odkrcanie,
uywajc specjalnych preparatw. W trasie pomocna
moe by np. coca-cola lub
inny napj gazowany.
Nastpna czynno to
podstawienie podnonika
samochodowego czyli popularnego lewarka. Nie moemy tego zrobi w dowolnym
miejscu!! Producent naszego dokadnie okreli miej-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

sca gdzie powinnimy go


zamocowa. Jeeli nie posiadamy przy sobie instrukcji pojazdu odszukajmy na
skraju progu specjalnych
wzmocnie lub przetocze
gdzie powinnimy z atwoci wsun rami lewarka.
Zamocowanie go w nie waciwym miejscu skutkowa
bdzie uszkodzeniem progu.
Nastpnie wolno unosimy
pojazd do gry tak aby koa
oderway si nawierzchni.

Na tym etapie odkrcamy


poluzowane wczeniej ruby i energicznie cigniemy
koo do siebie. Potem koo zapasowe dopasowujemy
do piasty koa. Po dopasowaniu koa przykrcamy
wszystkie ruby. Pamita,
naley e ruby dokrca si
do koca (tj. do momentu
a poczujesz wyrany opr)
dopiero wtedy, gdy opucisz
samochd z powrotem na
podoe.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

Ogoszenia 17

21 maja 2015, nr 10 (187)

R E K L A M A

WIZYTWKI, ULOTKI >>>

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

18 Ogoszenia

armo
d
a
z
j
a
z
c
z
s
ie
zam
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

21 maja 2015, nr 10 (187)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Nowe BIURO KREDYTOWE w
Pszowie! Przyjd i sprawd nasz
ofert! Kredyty na dowolny cel!
Tel. 696-233-611
Poyczki pozabankowe, poyczki bez BIK-u, chwilwki. Kwoty do 30.000 z na okres max 60
m-cy. tel. 606-860-772 lub 696233-611
PROMOCJA w maju raty spadaj!
Jeeli masz kilka kredytw i raty
Cie przerastaj koniecznie przyjd
do nas! Oferujemy kredyty konsolidacyjne z oprocentowaniem od 4
9%. Tel. 606 860 772

MECHANIKA
OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI

zdrowie

nieruchomoci

Poradnia Ortopedyczna

Lokal do wynajcia o powierzchni od 20m2 do 300m2.


Tworkw, ul. Gwna 63 Tel.
501053265

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Praktyka stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz,
ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK

Felgi stalowe duy wybr

Gabinet Bioenergoterapii.

Serwis Ogumienia

Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.


Racibrz, ul Mickiewicza 18

Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839


Warsztat naprawa ROWERW,
MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH z wieloletni
tradycj od 1946r.
WARSZTAT LUSARSKO ME-

Rejestracja tel. 32 755 21 31


Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

usugi

CHANICZNY Adam Majnusz


Tel. 32 415-18-80, ul. Mariaska
1, 47-400 Racibrz

KOMIS LOMBARD
Niskie oprocentowanie
Poyczki pod zastaw
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8 (wejcie
od podwrza)
Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

Firma STACH-DREW Oferuje


Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

KREDYT

Wynajm lokal o pow. 63m2, ul.


Mariaska Racibrz, obok Cukierni Malcharczyk (rondo nerka)
Tel. 604-52-05-89
NISKI CZYNSZ

praca
Podejm prac jako opiekunka osoby starszej lub dziecka
na terenie Raciborza lub okolic.
Posiadam odpowiednie kwalifikacje. Tel. 797 638 660
Szukamy pracownika do pracy w placwce Alior Banku,
pozostae informacje na stronie Urzdu Pracy w Raciborzu.
MAM Finanse Sp. z o.o. ul. Opawska 42 Racibrz

Poligrafia
i Reklama

tel
32 414 90 30
533 335 277
ODZIE ROBOCZA

Artykuy BHP, P.PO.,


spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Nowa lokalizacja
ul. Eichendorffa 12,

tel./fax 32 440 30 36,


kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

PRANIE DYWANW,
tapicerki
samochodowej oraz
TAPICERKI MEBLOWEJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWARANTOWANY EFEKT!

Malowanie wntrz oraz elewacji,


tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.

Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

motoryzacja
AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

KREDYT

100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Kontakt: 606-505-169

ESD Personalservice
Polska Sp. z o.o.

Praca Niemcy, Austria dla:


elektrykw, lusarzy, spawaczy,
monterw, operatorw CNC,
mechanikw, i innych.
Wymagana znajomo niemieckiego.
ESD Personalservice Polska Sp. z o.o
- 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 18,
tel. 503 854 464
- 47-460 Chaupki, ul. Raciborska 83,
tel. 512 690 910
rekrutacja@esd.de
>>> www.esd.info.pl <<<
Nr. certyfikatu 7373

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

50 tys.

(naprzeciw byego Jaworu)

32 700 70 40
790 501 503

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

RATA 549 z

weterynaria

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

GazetaInformator.pl >>

21 maja 2015, nr 10 (187)


R E K L A M A

Szkolenia
dla biznesu

racibrz - muzeum - 29 maja

Wieczr w Muzeum
W pitek, 29 maja w budynku przy ulicy Gimnazjalnej 1 w Raciborzu odbdzie
si Wieczr w Muzeum.
Wszystko rozpocznie si o
godzinie 18.00 salw armatni w wykonaniu Raciborskiego Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego. O godz. 18.30
uczestnicy bd mieli okazj wysucha prelekcji oraz
obejrze pokaz multimedialny na temat bada archeologicznych prowadzonych
w prezbiterium dawnego kocioa ss. dominikanek w Ra-

ciborzu Romuald Turakiewicz. Z prelecj wystpi take


Monika Witek, ktre bdzie
mwia o ikonografii przedstawie maryjnych w sztuce.
O godz. 20.00 bdzie mona
zwiedzi wystaw Twarz w
twarz. Oblicza Matki Boej.
Na godzin 21.00 zaplanowano koncert w wykonaniu chru z parafii pw. w. Ap. Mateusza i Macieja w Raciborzu
Brzeziu. O godzinie 22.00
rozpocznie si natomiast nocne zwiedzanie ekspozycji muzealnych.

racibrz - odra - 6 czerwca

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

rybnik - OR. DYDAKTYCZNY - 11 CZERWCA

Spyw midzy zamkami Sukces w internecie

Tegoroczny spyw Midzy zamkami z Raciborza


do ubowic odbdzie si 6
czerwca. Organizatorzy zaplanowali dla uczestnikw
wiele atrakcji i niespodzianek. Wrd uczestnikw s
od lat stali bywalcy z DFK,
gminni radni i samorzdowcy, czonkowie stowarzysze
i organizacji pozarzdowych,
a take mionicy kajakw z
caego lska. Uczestnicy o
godz. 10.00 zwiedz zamek
w Raciborzu. O godz. 11.00
wyrusz z Raciborza, aby

trzy godziny pniej dotrze


do ubowic. O godz. 13.30
bd zwiedza tutejsze ruiny zamku i park. Na godz.
14.00 zaplanowano poczstunek oraz pokazy kawaleryjskie. Impreza organizowana jest od roku 2012. W
tym roku organizacji spywu podjli si: Koo DFK w
Rudniku i Fundacja Gniazdo
w Modzurowie. Zapisy od 10
maja do 10 czerwca 2015 roku w urzdzie gminy Rudnik.
Zaplanowano 100 miejsc dla
uczestnikw spywu.

Zapowiedzi 19

11 czerwca w Rybniku odbdzie si konferencja Sukces w internecie


Szanse i moliwoci rozwoju
Twojej firmy w Internecie
na 2015/2016. Adresatami Konferencji s lokalni
przedsibiorcy, jak rwnie
osoby zwizane z szeroko
pojtym marketingiem internetowym. W programie
znalazy si wykady i prezentacje wybitnych ekspertw z brany. Dowiemy si
jak skutecznie promowa
biznes w internecie, czy pozycjonowanie moe wpywa
na sprzeda, do czego su
narzdzia Google AdWords
i Google Analitycs. To tylko
niektre spord przewidzianych w programie zagadnie. W Konferencji wezm udzia przedstawiciele
liderw polskiego rynku
usug marketingu internetowego w tym midzy innymi:
Google Polska, TRUSTED
SHOPS GmbH, SARE SA,

INIS sp. z o.o., AdKontekst


- NetSprint S.A., Hostersi
Sp. z o.o., Fundacja FORCE, Dzia Eksportu Google
Polska, Spozcjonowani.pl
Certyfikowany Partner Google. Organizatorem konferencji jest spozycjonowani.
pl. Szczegowe informacje
na stronie: sukceswinternecie.pl.Konferencja odbdzie si 11 czerwca w Orodku Naukowo-Dydaktycznym
przy ul. Rudzkiej 13c w Rybniku.
patronat medialny:

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
21 MAJA - RCK - RACIBRZ
21 maja o godz. 9.30 w Raciborskim Centrum Kultury odbd si
przesuchania do 7. edycji mini festiwalu przedszkolakw.
22 MAJA - MDK - RACIBRZ
22 maja o godz. 18.30 w Modzieowym Domu Kultury w Raciborzu bdzie mona obejrze spektakl komediowy Szkocka
intryga w wykonaniu grupy Irrealis. Wstp wolny.
22 MAJA - G5 - RACIBRZ
W pitek, 22 maja o godz. 16.00 w auli Gimnazjum nr 5 w Raciborzu odbdzie si czwarta edycja konkursu Mam talent. W
konkursie udzia wezm uczniowie szk podstawowych, a take
uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 5.

24 MAJA - H2OSTRG - RACIBRZ


W niedziel, 24 maja o godz. 10.00 w aquaparku H2Ostrj w Raciborzu odbd si XII Midzynarodowe Zawody Pywackie o Puchar Prezesa MKS-SMS Victoria Racibrz. W
pywackich zmaganiach uczestniczy bd zawodnicy z Klubu SV
08 Werdohl z partnerskiego Powiatu Mrkischer Kreis (Niemcy).
24 MAJA - OPACTWO - RUDY
W niedziel, 24 maja o godz. 17.00 w Sanktuarium Matki Boej
Pokornej w Rudach odbdzie si koncert inaugurujcy XX
Festiwal Muzyka w starym opactwie. Na organach gra
bd tegoroczni dyplomanci Studium Muzyki Kocielnej i Diecezjalnej Szkoy Organistowskiej II st. w Gliwicach.

23 MAJA - KONIEC WIATA - RACIBRZ


W sobot, 23 maja o godz. 20.00 na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si koncert Gaby Kulki.

27 MAJA - RCI - RACIBRZ


27 maja o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum Informacji przy
ul. Dugiej 2 odbdzie si wernisa wystawy fotografii Macierzystwo. Autork zdj jest Alina Luterek.

24 MAJA - URBANEK - TWORKW


W niedziel, 24 maja na Urbanku w Tworkowie odbdzie si
festyn. Rozpocznie si on uroczyst procesj, ktra wyruszy
o godz. 8.30 spod kocioa parafialnego. O godz. 13.00 bdzie
mona oglda wystpy artystycznem. Na wieczr zaplanowano
zabaw taneczn z zespoem Tirol Band.

28 MAJA - RCK - RACIBRZ


28 maja o godz. 17.00 w galerii sztuki wspczesnej Raciborskiego Centrum Kultury odbdzie si wernisa wystawy plakatu
2x0 Aleksandra Ostrowskiego i Wojciecha Osuchowskiego oraz wystawy miniatur 2xM Wiesawy Ostrowskiej i Justyny Stefaskiej.

24 MAJA - RCK - RACIBRZ


W niedziel, 24 maja o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si spektakl Kozioek Matoek w wykonaniu
Teatru Lalek Banialuka. Bilety w cenie 20 z.

30 MAJA - BIBLIOTEKA - RACIBRZ


30 maja o godz. 11.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w
Raciborzu odbdzie si impreza z okazji Dnia Dziecka. Dla
uczestnikw przygotowano liczne atrakcje, midzy innymi loteri
fantow, quizy, zagadki i kalambury.

24 MAJA - MOKSIR - KUNIA RACIBORSKA


W niedziel, 24 maja o godz. 16.00 w Miejskim Orodku Kultury,
Sportu i Rekreacji odbdzie si koncert charytatywny Gramy dla Asi. Pani Joanna jest chora na nowotwr. Tylko kosztowna operacja poza granicami kraju moe jej pomc. Podczas
koncertu wystpi artyci MOKSiR, zesp Biegnij, Grubasie
Biegnij, Sudarynja, Arton oraz Pawe Polok i jego Kapela
ze lska.

31 MAJA - RCK - RACIBRZ


31 maja w Raciborskim Centrum Kultury bdzie mona obejrze
widowisko taneczne w wykonaniu zespou Skaza. Bdzie
to podsumowanie sezonu tanecznego 2014/2015.

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Reklama

21 maja 2015, nr 10 (187)

<< GazetaInformator.pl

You might also like