PENGAJIAN AM 900/1 : KENEGARAAN

LATIHAN 8 / 2008
Sistem Kehakiman (1)

Nama : ______________
PU2

: ______

1. Nyatakan lima fungsi kehakiman
a) _________________________________________________________
b) _________________________________________________________
c) _________________________________________________________
d) _________________________________________________________
e) _________________________________________________________
2. Siapakah Ketua Hakim (bukan nama hakim) dan siapakah yang melantik beliau?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Nyatakan tugas Ketua Hakim
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Tulis dua fungsi Pejabat Ketua Pendaftaran
a) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Siapakah yang dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding
dengan Majlis Raja-Raja.
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________
c) __________________________________________________________
d) __________________________________________________________
e) __________________________________________________________

6. Lengkapkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai.
Hakim Mahkamah
(a)
(b
)
(c)
(d
)

Dilantik Oleh

Hakim Mahkamah
Tinggi
Hakim Besar
Mahkamah Tinggi
Sabah dan Sarawak
Hakim Mahkamah
Rayuan

Atas Nasihat
Perdana Menteri selepas berunding
dengan Hakim Besar dari setiap satu
Mahkamah Tinggi

YDPA
Presiden Mahkamah
Rayuan

Hakim Mahkamah
Rendah

Hakim Besar

(e)
Hakim Setiap
Negeri
(f)

Raja / Sultan /Yang diPertuan Negeri
YDPA

Hakim Besar

7. Apakah fungsi Pesuruhjaya Kehakiman Sementara?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Nyatakan syarat-syarat kelayakan pelantikan hakim.
a) _________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________
e) _________________________________________________________________
9. Apakah sebab-sebab seseorang hakim boleh dipecat?
a) _________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________
e) _________________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful