PENGAJIAN AM 900/1 : KENEGARAAN

LATIHAN 18 / 2008
Dasar Dalam Negara : Wawasan 2020

Nama : ______________
PU2

: ____ Tarikh :

1. Wawasan 2020 diisytiharkan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 Februari
1991 dalam ucapan “Melangkah Ke Hadapan: Wawasan 2020” di Majlis Perdagangan
Malaysia. Wawasan 2020 menggariskan sembilan cabaran sebagai strategi untuk
membangunkan negara.
2. Objektif Wawasan 2020 ialah
a) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Cabaran-cabaran Wawasan 2020
Bil

1

2

3

4

Cabaran

Ciri-Ciri / Strategi

5

6

7

8

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful